Migrants float in an inflatable boat during a rescue operation from the Aquarius vessel of SOS Mediterranee NGO and MSF (Doctors Without Borders) in the sea some 25 Nautical miles (29 miles, 46 kilometers) north of the Libyan coast, Sunday, Aug. 27, 2017. (AP Photo/Darko Bandic)

Befolkningen i Nord-Afrika var på 171,9 millioner i 2000. Det er ventet å stige til 282,4 millioner i 2030. I det overveiende muslimske Midtøsten vil befolkningen stige fra 185 millioner i 2000 til 321,6 millioner i 2030. Fra 2015 til 2030 vil befolkning i Nord-Afrika og Midtøsten til sammen stige med 125 millioner mennesker.

«De raskt økende befolkningene i disse landene vil bli dominert av unge mennesker under 30 år i mange år fremover. De kommer til å starte familier og kreve jobber, utdanning og økonomisk fremgang i samfunn som allerede har høy arbeidsledighet. Under press fra en slik voldsom befolkningsøkning blir det vanskelig å unngå økende arbeidsledighet og påfølgende sosial uro, med store mengder immigranter som vasker over de rikere delene av verden.»

Det er tidligere utenriksminister i Danmark, Per Stig Møller, som skriver dette i artikkelen Europa through a crystal ball, som er publisert i Danish Foreign Policy Handbook 2017.