Nei, det er ikke gratis

Foto: Jon Olav Nesvold / NTB scanpix

Det er ikke sjelden man får høre om alt som er “gratis” i Norge.
Barna blir fôret opp på ideen om at vi er “verdens rikeste land” takket være oljen,  og verdens beste land takket være alt man får “gratis”. Det man ikke blir fortalt er at velferdsstaten IKKE er bærekraftig, at man nesten blir beskattet fra vugge til grav og at hele oljefondet er knyttet opp i fremtidige pensjonsforpliktelser. Vi kan jo gjerne se på noen av tjenestene som politikerne forherliger, i håp om at andre ikke ser det Liberalistene ser.

Når det kommer til helsevesen så er vi nummer 13 i verden, når det gjelder skole så er vi nummer 21, men når det gjelder offentlig forbruk så troner vi på topp enda disse tjenestene var “gratis”. Liberalistene mener at egne penger strekker lengre, og ingen er tjent med et helse og skole-monopol. Dine barns skolegang, deg og din families helse er alt for viktig til at det skal reguleres å bestemmes av politikere.

Hver gang politikere serverer påstanden om at noe er “gratis” så serverer de faktisk en stor
feit løgn, siden de er ettertrykkelig klar over at det er skattebetalerne i privat sektor som må dekke gildet. Frem til 2008 kunne politikere som løy, bli straffet for sine løgner med inntil 1,5 års fengsel. §105 ble utslettet med et pennestrøk og vi har siden blitt servert valgflesk i økende grad.

Mens Liberalistene sier fred frihet og ingenting gratis, så sier de sosialdemokratiske og
sosialistiske partiene at de har krav på fruktene av ditt arbeid.
Eiendomsretten står fjellstøtt i den liberalistiske ideologien, og dette strekker seg til din
kapital, dine eiendeler, ditt legeme og din eiendom. Så stem på deg selv, stem Liberalistene.

Fred, frihet og INGENTING GRATIS

Kilder:

Velferdsstaten

Pensjonsforpliktelser

Helse

Skole


Publisert: sep 6, 2017 @ 10:31 am


Takk for at du leser Resett. For å kunne fortsette å produsere kvalitetsmateriale avhenger vi av din støtte. Klikk her for å finne ut hvordan du kan støtte oss.

The following two tabs change content below.

Odd-Marius Rutle

Leder for Liberalistisk ungdom Hordaland og 4.kandidat på stortingslisten for Liberalistene i Hordaland.

Latest posts by Odd-Marius Rutle (see all)

 • Torgunn

  Den nordiske modellen, velfelferdsmodellen, er basert på at alle arbeidsføre har inntekt som kan skattlegges. Tanken er at felles ordninger for utdanning, helsehjelp og infrastruktur blir rimeligere ved felles løsninger. Trygdeavgiften ble i sin tid kalt tvungen sparing for å sikre alle ved sykdom og arbeidsledighet. Sosialhjelp skal være hjelp til selvhjelp, begernet på kortvarig bruk. Den nordiske modellen for velferd er et sikkerhetsnett.
  I dagens Norge har vi store og øknende parallelle samfunn som er innvandringsdrevet; og hvor voksne, friske mennesker i liten grad deltar i lønnet arbeid.
  Likevel har de krav på alle velferdsytelser i sin helhet, noe migranter og deres etterkommere utnytter til fulle. De er så godt forsørget, at de ikke trenger/orker å lære seg funksjonelt norsk.
  Ektefeller blir hele tdien hentet fra hjemlandet, og norsk blir derfor aldri felles språk i famiiien.
  Stadig flere barn født og oppvokst i Norge kan ikke norsk ved skolestart.
  Når en minkende andel av nordmenn skal sørge for underhold av en økende andel migranter med etterkommere, sier det seg selv at vår velferdsmodell ikke lenge er bærekraftig.
  Støre og Ap vil øke skattene, underfortstått mer penger til å forsørge «våre nye landsmenn» .
  Noen kaller det integrering. Stadig større bevilgninger til oppgradering og inntektsoverføringer skaper ikke mer integrering. Det er det motsatte som skjer.
  VI må legge om hele integreringspolitkken.
  Kontantoverføringer kan erstatter med gratis barnehager og SFO.
  Familiegjenforening og henteekteksap må begrenses betydelig.
  Alle særfordeler til migranter må opphøre. Det burde være en selvfølge.
  Likevel vil Ap opprettholde både utbegrenset familiegjenforening og særfordeler. Samtidig klandrer de Frp sine forsøk på å etablere en bæredyktig velferd, med de verste ukvemsord og vedvarende personlige angrep. Ap henger ikke på greip.

 • Umehara

  Velferd skulle gjøre mennesker mindre kriminelle. Det skulle bli mindre kriminalitet og vold. Dette viser seg ikke å stemme. Faktisk så gjør velferd mennesker mer kriminelle. Det finnes mennesker i Norge som lever på NAV og jobber i det markedet.

  Dessuten vil jeg nevne prostitusjon som et viktig tema. De prostituerte driver med ulovlig økonomisk kriminalitet. Prostituerte kvinner tjener 70000 hver måned på prostitusjon. I Norge er det lovlig å selge sex, men ulovlig å kjøpe sex. Alle prater om sex, men ingen prater om at disse prostituerte kvinner er styrtrike og driver med økonomisk kriminalitet. De har ingen aksje eller enkeltmannsforetak og betaler derfor null skatt. Økonomisk kriminalitet er lovlig. Så lenge det er kun prostituerte kvinner som driver med dette?

  I denne artiklen rapportere TV2 at kvinner tjener opptil 70000 kroner i måneden på prostitusjon uten å betale skatt.

  http://www.tv2.no/nyheter/9331526/

  Jeg snakker ikke om tvunget prostitusjon der kvinner må betaler penger til halliker. Jeg prater om frivillig prostitusjon uten offer. Vi har mange millionær prostituerte i Norge som ikke betaler skatt. Hver gang folk prater om prostitusjon så er det alltid prat om halliker og kvinners lidelser. Ingen politikere prater om at kvinner driver med økonomisk kriminalitet og betaler ikke skatt. Det er mye jeg liker med liberalistene. Ingen formueskatt, eiendomskatt og arveavgift. Dette er mine hjertesaker. Jeg håper også at Liberalistene tar opp temaet om at kvinner driver med ulovlig kriminalitet gjennom å arbeide som prostituert. Vi må slutte å fremstille kvinner som ofre hele tiden. 70000 i måneden på å selge sex og de betaler ingen inntektskatt. Forstår godt at kommunisten Støre ønsker 15 milliarder i økt skatt. Ikke rart når Støre lar prostituerte drive med økonomisk kriminalitet helt lovlig i Norge.

 • Umehara

  Jeg håper også at liberalistene kommer til makten og fjerner forskudds skatt på enkeltmannsforetak. Da jeg drev med enkeltsmannsforetak så var forskudd på skatt en gigantisk skattefelle. Så forskudd på skatt hos enkeltmannsforetak må definitivt fjernes. Hilsen fattig Norsk Japansk grunder.