Arbeiderpartiet spises opp av småpartiene i ny Oslo-måling

Foto: Tor Erik Schrøder / NTB scanpix

NTB

MDG og SV styrker seg kraftig, og Rødt får et rekordresultat, viser ny meningsmåling for Oslo. Samtidig går Arbeiderpartiet dramatisk tilbake i hovedstaden.

– Venstresiden spiser Arbeiderpartiet levende for tiden, sier Thore Gaard Olaussen i Respons Analyse, som har utført meningsmålingen for Aftenposten.

Partiet stuper med hele 7,1 prosentpoeng sammenlignet med forrige måling i juni. Velgerne flytter seg fra Ap til SV og fra SV til Rødt.

SV går fram 2,6 prosentpoeng til 9,7 prosent og sikrer seg to mandater. Det gjør også MDG, som går fram 3,1 prosentpoeng til 8,6 prosent. Rødt topper sitt gode resultat fra juni og lander på hele 7,1 prosent, som gir ett mandat.

Både Høyre og Frp står omtrent på stedet hvil sammenlignet med i juni, på henholdsvis 28,6 prosent og 11,3 prosent.

Venstre mister ett av to mandater, selv om de går fram fra junimålingen og får 7,5 prosent. KrF får 2,1 prosent, en nesten umerkelig endring på -0,1 prosentpoeng siden juni, mens Senterpartiet er halvert siden juni og får 1,1 prosent i hovedstaden. Øvrige partier får 1 prosent (+0,2).

(©NTB)

julia.loge@ntb.no


Publisert: sep 7, 2017 @ 6:16 am


Takk for at du leser Resett. For å kunne fortsette å produsere kvalitetsmateriale avhenger vi av din støtte. Klikk her for å finne ut hvordan du kan støtte oss.

The following two tabs change content below.

Geir Isaksen

Kommentator

Latest posts by Geir Isaksen (see all)

 • Kristoffer Lie

  Revolusjonen spiser sine barn.

 • StemmerBlankt

  Nå er det jo slik at våre valglover fratar folket den demokratiske retten til å velge landets reelle styre.

  Vi velgere fordeler setene på Stortinget, med en viss korreksjon pga utjevningsmandatene som gir landareal mer vekt enn menneskene i landet.
  Deretter kupper politikerne valget ved å trumfe velgerne, gjennom å lage kunstige flertall ved å legge sammen stemmene de fikk.

  Vi velgere har kun en stemmeseddel, og vi kan derfor kun stemme på ett parti, som har ett partiprogram vi må forholde oss til.
  Vi må kunne stole på at partiet vi stemmer på forholder seg til eget program i Stortinget.

  Vi kan ikke stemme på farger eller påvirke hvem som skal samarbeide med hvem.
  Det er altså politikerne selv som fordeler makten, og ikke velgerne.
  Hadde velgerne bestemt ville partiene hatt makt basert på antall stemmer.
  Da hadde alle representantene på Stortinget hatt den makten velgerne ville gi dem i valgene.
  Nå har partiene utenfor koalisjonene null makt, og partier med få velgere har ofte mye mer makt enn støtten fra velgerne skulle tilsi.

  Politikerne selv vet ikke hvilken politikk de skal føre før etter valget, da styrkeforholdene ikke er avgjort.
  Vi velgere vet derfor ikke hva slags politikk vi stemmer på, siden vi ikke vet hvilke deler av partiprogrammene som forhandles bort.

  Valgene er slik sett meningsløse fra velgernes ståsted, og kun et nødvendig skuespill for at politikerne skal kunne hevde legitimitet for å frata velgerne deres demokratiske rettigheter.

  Ikke har vi noen sikkerhetsventil ovenfor politikere som går mot folkeviljen i viktige saker heller.
  Selvsagt burde folket i et demokratisk styrt land kunne kreve folkeavstemminger om et antall ønsker dette.
  Og selvsagt burde folket fordelt den reelle makten i valgene.

  Borettslag er demokratisk styrt, landet Norge har ikke demokrati.
  Politikerne selv kaller styreformen for parlamentarisme.

  Hvorfor henge seg opp i meningsmålingene, når det ikke er velgerne som bestemmer uansett?