Polen – et uoppgjort regnestykke

AP Photo,file

Polen har nå offisielt varslet å fornye kravet om krigsreparasjoner fra Tysklands. Den «totale krigen» satte Polen og polakkene på randen av fullstendig tilintetgjøring.

I 1939 bodde det i overkant av 35 mil. polakker, hvorav ca. 6 mil. jøder i Polen. Med BNP på over 900 USD var Polens økonomi større enn Spania (850), og plasserte landet på samme nivå som Japan (960) og Italia (920). Første filmsending på tv fant sted 26. august 1939. Havnen i Gdynia var i 1938 en av Europas største og mest moderne. Det polske flyselskapet LOT ble etablert i 1929, og polske matematikere knekte Enigma-koden allerede i 1932. Maria Skłodowska-Curie og hennes datter, Henryk Sienkiewicz i Władysław Rymont skaffet landet 5 Nobelspriser i løpet av 30 år. Polen var på vei til å bygge seg opp økonomisk og intellektuelt etter 123 års fravær på Europa-kartet.

En varslet katastrofe

Den store tyske nasjon fortjente ifølge Adolf Hitler en bedre skjebne enn den som den ydmykende Versaille-freden påtvang dem. Og det var nettopp Polen som stod i veien for Herrenvolk. Det nye tusenårsrike trengte Lebensraum i øst. Polakkene ble sammen med jødene og andre slaviske folkeslag definert av den tyske rasepropagandaen som Untermenschen  – undermennesker.

Krigsforberedelser skjøt fart etter Hitlers maktovertakelse i 1933. Han var krystallklar om sitt forhold til Polen: «Det skal ikke være snakk om å skåne Polen. Denne nasjonen må for alltid forsvinne fra jordens overflate, og på deres områder vil Det tusenårige tyske Rike herske for evig tid».

I sin tale til Wehrmacht–generaler den 22. august 1939 ga Hitler følgende instrukser: «Hurtighet og brutalitet er vår styrke. Jeg har gitt ordre – og skal skyte enhver som ytrer så mye som ett kritisk ord – at krigens formål ikke er å nå en eller annen geografisk linje, men fysisk utryddelse av fienden. For tiden har jeg plassert SS Totenkopf-avdelinger og har gitt ordre om å skånselløst og ubarmhjertig drepe alle menn, kvinner og barn av polsk rase og språk (…)».

Å drepe et land

I vest «utkjempet» Tyskland og Frankrikes/Englands 110 divisjoner en statisk Sitzkrieg, mens den tyske krigsmaskinen slo til mot Polen med full styrke i en ny type krig – Blitzkrieg – lynkrig. Warszawa ble bombet fra 3. september med brannbomber. Tysk Luftwaffe under Hermann Görings kommando satte i gang enorme operasjoner. Bare i perioden 3.–25. oktober 1939 ble 531 byer brent, og okkupanten drepte 16 376 mennesker i 714 massehenrettelser. Nådeløs totalterror mot sivilbefolkningen, vilkårlige henrettelser, massearrestasjoner, deportasjoner hensynsløse mord på kvinner og barn, kollektivt ansvar for det minste tegn på motstand skulle væres tyskernes «varemerke» i Polen. Landet mistet i alt 6 millioner borgere.

Generalplan Ost

Heinrich Himmler utarbeidet i 1941 en detaljert plan for etnisk rensing, for å gjøre plass for senere tysk befolkning i øst. For å oppnå det, etablerte tyskerne 4650 arbeids- og konsentrasjonsleire, herunder utryddelsesleire Auschwitz, Treblinka, Sobibór og Bełżec. Leierene ble først forsynt med polakker fra massedeportasjoner, og senere jøder og andre nasjonaliteter fra flere europeiske land.

Under Nürnberg-prosessen i 1946 ble det fastslått at Tyskland anvendte følgende represalier mot Polens befolkning: mord på krigsfanger og sivilbefolkningen, masseutryddelse i konsentrasjonsleire, offentlige henrettelser, massive gatearrestasjoner, slavearbeid, deportasjoner, ødeleggelse av byer og landsbyer, tyveri av kulturgoder og formuer og ødeleggelse av nasjonale kulturskatter, avnasjonalisering og germanisering, forfølgelser, fjerning av alle spor av polske nasjonale uttrykk.

Materielle ødeleggelser

Polen fikk fullstendig ødelagt 162 190 hus, 353 876 gårdsbruk, 14 tusen fabrikklynger, 199 751 butikker, 84 436 verksteder og 968 223 husholdninger, 352 sykehus, 29 tuberkulosesanatorier, 24 kursteder, 47 trygdekontorer mv.

Fordelt på industrigrener var tapene følgende: 64,5 prosent – kjemisk, 64,3 prosent – trykkeri, 59,7 prosent – elektroteknisk, 55,4 prosent – kles- og skoindustri, 53,1 prosent – næringsmiddel og 48 prosent – metall. Den polske jernbanen fikk ødelagt 84 prosent av sin eiendom, herunder 2465 lokomotiver, 6250 jerbanevogner, 83 636 godsvogner, 5948 km spor, 47 767 løpende meter jerbanebroer, 14 900 km veier, 15 500 løpende meter broer.

Totalt tapte Polen 90 prosent av industrien og 72 prosent av bovolumet. Polske byer fikk ødelagt 85 prosent av bymasse. Havnen i Gdynia ble totalskadd, landet mistet 25 handelsskip, 39 havneskip.

Warszawa som landets hovedstad ble brent ned til grunnen i en grad av 90 prosent. Verdiene som gikk tapt beløper seg til ca. 45,3 milliarder USD i dagens penger. Det var den verste ødeleggelsen av en europeisk hovedstad siden Vandalenes ødeleggelse av Roma i 455.

Kunst- og kulturødeleggelser – intellektuell katastrofe

Tyskerne stjal all verdifull kunst og skulle ødelegge all polsk nasjonalkunst av betydning. Selv kirkeklokker og minnesmerker ble demontert og sendt til støperier. Det mest verdifulle bildet som fortsatt savnes er Rafaels «Portrett av en ung mann» (1514), samt Rubens’ «Diana og Callisto»  og Rembrandts «Annunciation» (1634). Totalt ble det stjålet 516 tusen enkelte kunstgjenstander til en samlet verdi av 11,11 milliarder USD (kurs fra 2001).

Det anslås at Polens kultur har mistet i alt 22 mill. verdifulle bøker, gamle manuskripter og diverse arkivalier, i alt 66 prosent. Det ble ødelagt 25 museer, 35 teatre, 665 kinoer, 323 samlingshus. Under en serie Intelligenzaktionen i 1939-1943 rettet mot polske intellektuelle eliter, drepte tyskerne i alt over 100 tusen intellektuelle, herunder 700 universitetsprofessorer, ofte ned til landsbyprester.

Polen som demokratisk stat, har aldri sagt fra seg retten til å kreve krigserstatning fra Tyskland, som totalt kan beløpe seg til 6000 millarder USD i dagens valuta, medregnet erstatning for 6 millioner drepte. Tiden virker overmoden for Tyskland å ta ansvaret og gjøre opp for krigen.

 


Publisert: sep 7, 2017 @ 9:22 pm


Takk for at du leser Resett. For å kunne fortsette å produsere kvalitetsmateriale avhenger vi av din støtte. Klikk her for å finne ut hvordan du kan støtte oss.

The following two tabs change content below.

Henryk E. Malinowski

Journalist og redaktør i ScanPress.net

Latest posts by Henryk E. Malinowski (see all)

 • Kaffermann

  Såvidt jeg vet var det nazistene og ikke tyskere flest som var ansvarlig?
  Og fra det jeg har hørt, så tok Nazi tyskland i første omgang bare tidligere tyske områder.
  Og hvis Tyskland skal betale erstatning. Så er det vel rimelig at Tyskland da får tilbake f.eks Danzig (Gdansk)
  Og Polen behandlet ikke tyskere godt hverken før eller etter krigen. Og hva med Polens utrenskning av Tyskere fra tidligere tyske områder i Polen etter krigen. Jeg tror Polakker bør ligge litt lavt når det angår moralsk overlegenhet.

  • Tim Hansen

   For å forstå tankegangen til mange europeere den gang kan det være verdt å huske på at det som i dag er Tyskland tidligere bestod av mange mindre stater som relativt nylig var blitt samlet, i likhet med andre nasjoner. Uten at det unnskylder hverken invasjon, overgrep eller krigsforbrytelser, var det ikke alle land som var like fornøyd med grensene de var blitt tildelt.

   Men selvsagt, historiske sannheter bør alltid komme for en dag, uansett hva man synes om dem. Polen, Russland og Tyskland m.m. har alle både svin på skogen og mye å være stolte over.

   • tror ikke på dommedag..

    Du har helt rett.

    Det er vel verdt å tenke over det «Simon Andersen» skriver på tråden her:

    «De tyskerne som utførte disse handlingene er i all hovedsak døde og begravet.

    La oss ikke begynne å praktisere arvesynd.»

    Eller kanskje mer presist, å ikke gjeninnføre den.

 • Mårstøl Håvard

  Når er det nok straff for tyskland ? Trur mange kunne ha godt av å lese historien sett fra Nazistenes side. Ikkje alt er like svart/kvitt som en Hollywood film.

 • Robert Wikerøy

  Var det ikke slik at Sovjet og Tyskland var enige om å dele Polen mellom seg…..og til slutt tok Sovjet hele Polen og dette varte til utpå 90 tallet . Det var russerne som stod for Kathyn massakren………..??

 • Rune Valaker

  Dette kravet er skamløst. Omtrent på linje med kravet om at Polen skulle ha større innflytelse i EU enn det dets folketall skulle tilsi, og det på grunn av alle polakker som ble drept under 2. verdenskrig.
  Det er nå over sytti år siden 2. verdenskrig var slutt, og for å sitere forfatteren; tiden virker overmoden for å legge krigen bak seg, og overmoden for at polakkene bør slutte å opptre slik at uttrykket «Polsk Riksdag» får stadig fornyet meningsinnhold.

  • Sin egen herre

   Du har rett , men du tar feil . Tyskland driver forsatt og instruerer og forteller hvordan Polen skal oppføre seg . Og er mer enn villig til å påta seg rollen som den som avsier og utfører den tiltenkte straffen . Så når Polen nå sier at Tyskland først må gjøre opp for den siste bordsettingen før de tar seg retten til å straffe Polen igjen , så gjør de i historisk perspektiv det eneste rette . … Så kan jo du fortsette med det du gjør , betale afrikanere og arabere erstatning , hver eneste dag for alt det stygge du har gjort mot dem . .. Må kanskje minne deg på det da at Norge var en koloni helt til 1905 . … Så du har rett , men du tar feil

   • Rune Valaker

    Dette var jo virkelig en rotete argumentasjon, når har vi hatt noen moralsk eller annen plikt til å betale erstatning til Afrika eller Arabia? Er du ny her?

    Polen er en integrert del av Europa og herunder en integrert del av europeisk rettstradisjon. Da er kunsten å la fortiden ligge en helt sentral del av å være en integrert del av et fellesskap.. Hva skal danskene betale Norge i erstatning fordi de stjal Grønland fra Norge når de inngikk Kieltraktaten?

    8000 milliard USD fremstår i mine øyne som alt for lavt.

    • tror ikke på dommedag..

     «Så kan jo du fortsette med det du gjør , betale afrikanere og arabere erstatning , hver eneste dag for alt det stygge du har gjort mot dem . .. Må kanskje minne deg på det da at Norge var en koloni helt til 1905 .»

     Den hadde ikke undertegnede – om enn med psevdonym – noen som helst vanskeligheter med å skjønne. Det er jeg neppe alene om.

     Også presterer du å spørre om han er ny her?

     Det er du også, all den tid Resett er et helt nytt nettsted.

     Svaret ditt til «Sin egen herre», bærer dessverre preg av manglende vilje fra din side til å forsøke å forstå det avsender forsøkte å si. Så er det opp til deg om du vil rette opp inntrykket du gir her.

  • GHjo

   Polen startet ikke krig mot noen.Landet ble angrepet.
   Det er ut fra det,du må se saken.
   Det er intet skammelig i å kreve erstatning fra en angriper.
   Polen burde også kreve erstatning fra Russland.

   • Geiseric

    Det er flere problemer med en slik «logikk». I og med at landet ble angrepet fra to sider nesten samtidig, kan de utvilsomt påberope seg en liten overdose viktimologi. Men mot slutten av og etter krigen fikk vi et radikalt rollebytte, idet det opprinnelige «offeret» ble overgriper, krigsforbryter osv., og den ene av to angripere blir taper og offer. Ut fra et slikt perspektiv er det vel mer «logisk» at fordrevne tyskere krever erstatning for tapt eiendom enn motsatt, ettersom Tyskland (både BRD og DDR) har betalt krigserstatninger i mange år.

    Polen insisterer på ren «offerstatus» og vil bekrefte sin viktimologi igjen og igjen. Realiteten er mer komplisert. Det er tvilsomt om Polen får særlig sympati i andre land med slike krav. De går samme vei som Hellas, som også «svarte» på tyske EU-krav til gresk økonomisk styring ved å true med nye krigserstatninger. Dårlig PR. Usmart.

 • Robert Ganski

  Kommentarene
  under er helt utrolige. Det vare viser hvor mye tysk propaganda påvirker nordmenn. I 1939 var det nazi TYSKLAND som startet krigen mot Polen. Polen mistet da frihet og etter krigen
  ble fanget i komunistisk systemet. Alt det var startet av Tyskerne. De valgte nazister i demokratisk valg. Nazister i dag er noe «mistiske» folk som aldri eksisterte men faktum er at under krigen snakket de tysk språk. Og i okkuperte Polen offentlig transport var delt for «underklasse» og «Tyske». Ja, «tyske» – ikke nazister men tyske. Se her: https://en.wikipedia.org/wiki/Nur_f%C3%BCr_Deutsche «Nur für Deutsche» – «bare for tyske». Gdansk var tysk bare for litt over 100 år at da var polsk hele veien. Om Nordmenn mener Gdansk er tysk – da Nordmenn ber bli del av Sverige. Norge som land eksisterer mindre enn Gdansk var tysk. Eh folkens, det dere holder på det er helt tragisk.

  • Kaffermann

   Klarer ikke å se at du kommer med argumenter som motsier de andre «utrolige» kommentarene.
   Ellers klarer jeg ikke å se at du har hold i din påstand om Gdansk.
   Fra wikipedia

   Historie

   Gjennom historien er Gdańsk blitt styrt av eller innlemmet i forskjellige stater (før 1945):

   997–1308: Polen

   1308–1466: Den tyske orden

   1466–1793: Polen (med spesielle privilegier)

   1793–1805: Kongeriket Preussen

   1807–1814: Fristaden Gdansk

   1815–1871: Kongeriket Preussen

   1871–1918: Tyskland

   1918–1939: Fristaden Gdansk

   1939–1945: Polen okkupert av Tyskland

   • spirild2

    Okkupert?
    Jeg vil si massakrert, myrdet, plyndret, mishandlet, voldtatt, knust.
    Hele Europa var et kunstverk, en gang.

    • TheWest

     Adolfen var en mislykket kunstner …

   • Robert Ganski

    Om en sier at det var nazister og ikke tyskerne – det er utrolig. Se på alle kartene fra krigstid – det var TYSKLAND på alle. De snakte tysk, de mente tysk nasjon står over andre – de valgte Hitler i demokratisk valg. Tyskerne og ikke noe mistiske «nazister». Ja, Norge var sammen med Tyskland – SS Wiking osv – da klar det Norge prøver å beskytte seg selv og. Men neti, det var ikke nazister. Det var tyskerne som gjorte det de gjorte.

    • Kaffermann

     Den jevne tysker visste ingenting om arbeidsleirer. De ble fortalt at Polen angrep tyskland i 1939.
     Å si at det var tyskere som gjorde dette er like troverdig som å si at befolkningen i Nord korea er ansvarlig for regimet sine handlinger.
     Og med din tankegang er alle engelskspråklige ansvarlig for USA sine handlinger..

     • Robert Ganski

      Hitler var valgt i demokratisk valg. Hallo. I 1938 99% stemte for Hitler. Du må ikke blande det med N. Korea. Tyskerne tar ansvar for 2ww – ikke noe mistiske «nazister» – Nazister eskisterer ikke, det er bare propaganda scum, for å flytte ansvar fra Tyskerne til «ingen» – så lenge nazister eksisterer ikke.

      https://en.wikipedia.org/wiki/German_election_and_referendum,_1938

     • Kaffermann

      Morsomt at du bruker ordet valg om 1938. Det var et ja/nei spørsmål.
      Hvis ikke nazister eksisterer så eksisterer vel ikke bolsjeviker heller. Hva med Cuba og KIna. Der er det vel og valg. Såvidt jeg husker fikk og Saddam 99%.
      Problemet ditt er at du tydeligvis lider av tyskerhat. Og klarer ikke å se flisen i ditt eget øye.

    • Geiseric

     Problemet med kollektiv skyld er at begrepet mister enhver troverdighet om det ikke anvendes konsekvent. Polakkene sa og gjorde mye av det samme i krigens sluttfase og utover mot slutten av 1940-tallet («Stor-Polen for polakker, tyskere ut»). Likevel lyktes det altså ikke Preussische Treuhand å vinne saken for Menneskerettighetsdomstolen, som «kjøpte» det polske argumentet med at det ikke var noen polsk stat på det daværende tidspunkt. Men polakkene gjorde det de gjorde…

     • Robert Ganski

      Vi hadde ingentig å si med slutt av krigen, 40 tallet. Polen tapte egentlig krigen (vi mistet frihet) og fallte inn i kommunisme, det var Stalin som styrte Polen de dagene. Men faktum er at ja – polakker drepte ikke Tyskerne etter krig. Russerne bare instruerte de til åflytte til Tyskland. Det er helt annen nivå enn det holdning tyskerne hadde – i deres filosofi var det ikke plass til Polakker i Polen i det hele, nei. Eksterminere – det var det plan.

     • O.M. Hadland

      Ahh, de ble bare instruert. Du er fantastisk!

    • O.M. Hadland

     Hvorfor ikke se på hele europakartet? Polen har ikke bare fått Danzig, men også halve Østpreussen, samt hele Pommern og Schlesien. Disse områdene ble etnisk renset på brutaleste vis i 1945. Hvis disse områdene er så lite verdt for Polen at de må ha penger attpå kan man jo gi dem tilbake.

  • Geiseric

   Altså, Danzig (dagens Gdansk) var tysk i hundrevis av år (ca. 700 år). I store deler av sin historie var den også en viktig del av Hansaforbundet. Den var også tysk forut for 1933, i kulturell, språklig og demografisk forstand. Etter 1945 ble den polonisert bl.a. ved at tyskerne (altså sivilbefolkningen) ble drept eller fordrevet vestover.

   • Robert Ganski

    Det du sier er feil Gdansk var tysk ikke mer enn 200 år alt sammen. Om Gdansk hadde valg – valgte de alltid å gå i allianse med Polen. Her har du eksempel hva tyskerne gjorte da de tok kontroll over Gdansk i 1308 – Teutonic knights – de slaktet folk.
    https://en.wikipedia.org/wiki/Teutonic_takeover_of_Danzig_(Gda%C5%84sk)

    Gdansk var polsk ove flere hundreårs tid, men Tyskerne med Hitler klarte med egen propaganda plante i norske hoder at den var tysk. Nei. Feil.

    • Geiseric

     Når jeg bruker adjektivet «tysk» sikter jeg primært til demografi, etnisitet, kultur, språk, m.m. Tysk er ikke nødvendigvis det samme som «rikstysk» («volksdeutsche» vs «reichsdeutsche»). At Danzig var en tysk by i den forstand jeg her skisserer (uavhengig av skiftende statsgrenser), er ikke noe Hitler fant på. Hansaforbundet – var det polsk?

     • Robert Ganski

      Gdansk under Hansaforbunet var polsk, absolutt, eller var i alianse med Polen – det er forskjellige tidspunkter vi snakker om. Forstår egentlig ikke det du prøver å si. Mener du at alle byene som var i Hansaforbundet var tyske? De i Sverige og? Galskap. Det va handling samarbeid – det var flere nasjonaliteter som bodde i Gdansk de dagene, men den var ikke tysk, nei. Du får ikke lov å si at hele Europa er Tyskland i dag, pga EU. Klar det – Tyskland er på vei til å bygge 4 eller 5 Reich, men det at landene signerte EU avtale betyr ikke at Tyskland eier de. Jeg kan egentli tenke (kan sjekke det) at det var mer Nederslandke i Gdansk enn Tyske – de dagene vi snakker om.

     • Geiseric

      Danzig under Hansaforbundet hadde betydelig autonomi, også i de periodene byen var underlagt polske vasaller under det Tysk-Romerske riket. Det er ikke statstilhørighet eller statsgrenser som er det essensielle i denne diskusjonen. Det er meg bekjent ingen som krever at Polen skal avstå territorier til dagens Tyskland (dette er en atavisme som russerne praktiserer – f.eks. på Krim). Hansabyene var kulturelt og språklig tyskdominerte, ja. Danzig hadde flamske, polske og franske minoriteter, men det var tysk språk og Kulmer Recht (Stadtrecht) som gjaldt. Bestrider du dette vil jeg si du påtar deg en ganske tung bevisbyrde. Uansett er hovedpoenget her i denne debatten at det var et klart tysk majoritetsbefolkning i bl.a. Danzig forut for 1939, som ble jaget ut fra Stor-Polen og fratatt sine eiendommer. På denne bakgrunn framstår det som både usmart og umusikalsk å mase om krigserstatninger fra et land som i over 70 år har bedt om unnskyldning og betalt erstatninger i hytt og pine.

     • Robert Ganski

      Etter din definisjon Norge eksisterer ikke. Den er svensk. Eller dansk. du kan velge. Norge var under Sverige eller Danmark for mye lengre enn Gdansk var «tysk»

     • Geiseric

      Epler og appelsiner. Du forveksler etnisitet med nasjonalitet og statstilhørighet.

 • Elisabeth Sjølie

  Kan ikke se at det er slettet noen kommentar fra deg her. Når la du inn den?
  mvh Elisabeth Sjølie

  • Max Hermansen

   Omtrent ved midnatt, natt til i dag.
   Kommentaren min var:
   «Hjertelig takk for denne oversikten. Vondt å lese om den vanvittige drepingen og ødeleggelsene polakkene og Polen ble utsatt for i kryssilden mellom de to totalitære statene Sovjetunionen og Nazi-Tyskland. Molotov-Ribbentrop-avtalen av 23. august 1939 med den etterfølgende verdenskrigen, fremstår som noe av det verste som noen gang har skjedd i Europa. Og det ikke minst om man tar med undertrykkelsene og myrderiene etter Krigen.
   Samtidig er det godt å se at Polen fortsetter de gode tradisjonene fra den polsk-sovjetiske krig 1919 til 1921 – hvor det brutale angrepet fra Sovjetunionen ble stoppet og knust – gjennom å redde eget land og folk fra invasjonen fra De Uintegrerbare.»
   Det var et par andre kommentarer der, som var helt usmakelige, hvor jeg også kommenterte en av dem med et saklig motinnlegg.

   Mange takk ellers for den jobben du gjør i Resett, og dermed med å redde Norge.

   • Elisabeth Sjølie

    Da er den ikke slettet, men har forsvunnet pga omleggingen. Se innlegg på siden vår og på facebook:

    Kjære lesere,

    Etter over en ukes drift har vi mottatt utallige tilbakemeldinger. Den tilbakemeldingen vi har fått fra flest har vært ønsket om å oppgradere kommentarsystemet vårt fra Facebook til Disqus. Da vi tar våre leseres ønsker og behov på alvor går vi i disse dager gjennom en prosess for å oppgradere våre systemer til Disqus. Vi ber i den sammenheng om tålmodighet og om tilgjivelse for de kommentarer som måtte forsvinne i overgangen. Vi ønsker ikke å sensurere eller støte noen ved å gjøre, men heller å skape en platform for åpen dialog hvor også leserne får komme til uttrykk på best mulig vis. Vi håper derfor på deres forståelse og fortsatte støtte.

    Mvh,
    Redaksjonen

 • Robert Ganski

  Absolutt, men vi sier ikke det var naziste noen eller andre aliens. En kan ikke sammenligne nazi Tyskland med hva som helst. De drepte MILLIONER bare pga de var jøder. slaviske osv. De stjålte kunst, gull osv. Og i resultatt var Polen flyttet til kommunsitisk system – hadde vi ikke Tyskland på side av oss, kunne bli det normalt.

 • Geiseric

  Det er noen elementer i denne artikkelen som svekker dens troverdighet. En ting er det totale fravær av kildehenvisninger (hvor kommer tallmaterialet fra?). En annen ting er fraværet av kontekst. I korthet er bakgrunnen for de polske kravene ikke krigen i seg selv (tyske krigserstatninger har kontinuerlig blitt utbetalt i hele etterkrigstiden – bl.a. ble siste utbetaling for 1. verdenskrig utbetalt så sent som i 2010!). Nei, de nye polske kravene må ses som en «hevnaksjon» for at noen av etterkommerne etter de ca. 8 millioner tyskere (sivilbefolkning, ikke militære) som ble drept eller fordrevet og fratatt all eiendom etter 1945 (da Polen «fikk» 1/4 av historisk tyske områder i «gave» fra Sovjetunionen), var uforskammet nok til å fremme erstatningskrav mot Polen gjennom organisasjonen Preussische Treuhand. Tanken var vel at dersom Polen ønsket EU-medlemskap (med alt hva det innebærer av generøse EU-midler fra rike land i vest til «fattige» land i øst), så måtte de gjøre opp for seg og yte noe tilbake. Dette kravet ble imidlertid ikke støttet av den tyske stat, og kravet førte ikke frem på begynnelsen av 2000-tallet. Polakkene har likevel ikke glemt denne «fornærmelsen». De nekter å godta at noen pirker bort i deres viktimologiske svart-hvitt fortelling om krigen, der polakkene er uskyldige offer for aggressive naboland.

 • Arno Mong Daastøl

  Jeg foreslår at Russland ber om erstattning for den polske invasjonen (1605-1606), og at Tjekkia også ber om erstattning for den polske invasjonen (1939), osv. osv. osv. Lykke til.

 • Krystallen

  I artikkelen brukes et referat som tilskrives Hitler, som bl.a. lyder: «For tiden har jeg plassert SS Totenkopf-avdelinger og har gitt ordre om å skånselløst og ubarmhjertig drepe alle menn, kvinner og barn av polsk rase og språk»

  Dette referatets autentisitet bestrides. At Adolf Hitler var «så fæl» at man kan forestille seg at han kunne ha sagt noe slikt, er ikke holdbart om man etterstreber en korrekt historisk fremstilling. Dessverre er normen at dette ikke er så viktig når det gjelder Adolf Hitler og nazismen. Den opprinnelige kilden til referatet var dokument L-3 under Nürnbergprosessene. Innholdet skulle angivelig ha blitt hentet ifra Hitlers tale til generalstaben sin i Obersalzberg den 22. august 1939. Det hadde først blitt publisert i krigstid av den amerikanske journalisten Louis P. Lochner i boken «What About Germany?». Han leverte retten dokumentet, men kunne ikke i tilstrekkelig nok grad gjøre rede for sin kilde. To andre dokumenter (798-PS og 1014-PS) som også omhandlet talen i Obersalzberg den 22. august 1939, hadde blitt konfiskert av de allierte i OKW arkivene i Flensburg. I disse to dokumentene finner man ingen ordre om en utryddelseskrig med nådeløse drap på alle polske menn, kvinner og barn. Sammenligningen av disse to memorandumene med det første, ledet til rettens konklusjon om at Lochners L-3 dokument var en «noe forvrengt sammenfletting» av de to andre dokumentene. Det ble derfor ansett som upålitelig og en sannsynlig forfalskning.

  Historiker William L. Shirer utrykte det på denne måten i sitt kjente verk Det tredje rikets vekst og fall: «Det kan ha blitt pyntet litt på av personer som ikke var tilstede under møtet på Berghof». Dokumentet er dessverre også opphavet til andre ofte siterte Hitler sitater. Dokumentet avsluttes med en skildring av en blodtørstig Hermann Göring, som etter Hitlers tale i entusiasme hopper opp på et bord mens han «danser som en villmann». Det melodramatiske innholdet var kanskje lett å svelge i de allierte landene på denne tiden, men i 2017 siteres det fremdeles ukritisk fra denne høyst tvilsomme kilden.

 • Simon Andersen

  De tyskerne som utførte disse handlingene er i all hovedsak døde og begravet.

  La oss ikke begynne å praktisere arvesynd.

 • O.M. Hadland

  Denne artikkelen må vel betegnes som hatefull holdning.

 • Buddy O

  «(8 millioner ble fordrevet, ca. 1-2 millioner drept).»

  De tallene er veldig lave. Wikipedia har mye høyere tall:

  By 1950, a total of approximately 12 million Germans had fled or been expelled from east-central Europe into Allied-occupied Germany and Austria.
  The West German government put the total at 14 million, including ethnic German migrants to Germany after 1950 and the children born to expelled parents. The largest numbers came from preexisting German territories ceded to Poland and the Soviet Union (about 7 million), and from Czechoslovakia (about 3 million). During the Cold War, the West German government also counted as expellees 1 million foreign colonists settled in territories conquered by Nazi Germany during World War II.

  The current official position of the German government is that the death toll resulting from the flight and expulsions ranged from 2 to 2.5 million civilians.[8][9][10]

  https://en.wikipedia.org/wiki/Flight_and_expulsion_of_Germans_(1944%E2%80%9350)

  • Geiseric

   Det har du rett i. Jeg forsøkte bare å begrense tallene til Polen, ikke hele Sentral- og Øst-Europa. I tillegg kommer naturligvis tvangs-/slavearbeid, som mange sivile tyskere ble rammet av, samt overgrep i form av drap, lemlestelse og gruppevoldtekter. Samlet sett er denne etniske rensningen DEN, eller i alle fall EN AV, de verste i verdenshistorien.

   • Buddy O

    Pussig nok snakker man lite om både den etniske fordrivelsen av minst tolv millioner mennesker, to millioner døde sivile, og skjebnen til millioner av tyske krigsfanger.

    Jeg nevner dette i sympati med de uskyldige, ikke for å relativisere bort nazistenes forferdelige forbrytelser.

 • Lars Lien

  Hvis regningen skal betales så er det vel både Tyskland og Russland som må betale for gammel morro. Det er mange som glemmer at Polen ble delt av disse to i 1939. Polen ble kvitt Sovjet (Russland) først rundt 1989/1990. Ellers så kan man jo stille spørsmål om hvem som skal ha erstatning? Er det staten Polen eller de som led økonomisk tap grunnet krigen? Det er dessverre mange som krever erstatning på vegne av andre enn seg selv? Videre så må man ikke glemme at selv om over 90% av hovedstaden ble ødelagt så ble den bygget opp igjen – tildels med tyske krigsfanger så man kan jo stille spørsmål om hva det faktiske tapet ble av de meterielle ødeleggelsene. Videre så var det veldig mange jøder og minoriteter som ble utryddet, og det er dessverre vanskelig å betale erstatning til etterkommere da det i mange tilfeller ikke er noen igjen av familiegrener. Blir litt søkt etter min mening at det er den polske stat som skal ha erstatningen. Til slutt så kan man jo stille spørsmål om hvor mye «ødeleggelse» økonomisk det sovjetiske (og polske) dikaturet medførte med nasjonalisering og tvangskollektivisering.

 • Lars Lien

  Må heller ikke glemme i regnestykket at mye av ødeleggelene ble bygget opp igjen, og tildels med tyske krigsfanger etter krigen. Videre så bør vel erstatningen tilfalle de som som mistet verdier, og ikke den polske stat.

 • Per C Hansen

  Det der nytter ikke. Dere kan jo begynne å kreve kompensasjon fra Russland som «okkuperte» dere I prakis I 45 år. I såfall ville USA hatt et problem både I Vietnam, Laos og mange fler. England og Frankrike også. Det ville endtt opp med en ny verdenskrig. La fortiden ligge…..

 • Rune Valaker

  Jeg savner en generell prinsipiell debatt om hvor lenge et land eller et folk skal være ansvarlig for fortiden. Grekere – som allerede har mottatt erstatning fra Tyskland – har nå reist kravet på ny, og det som en motpost for at grekerne totalt og helt på egenhånd har rotet til landets nasjonaløkonomi. Polakkene har vært fullt ut oppmerksom på disse forbrytelsen i 70 år, hvorfor har de ikke fremsatt kravet tidligere? Hva med de amerikanske urbefolkningen som ble gjenstand for et regulært folkemord, eller de anslagsvis 20 millioner negerslavene som ble eksportert fra Vest Afrika. Hvor mange milliarder USD har deres etterkommere krav på?

  Grusomhetene under den 2. verdenskrig er blant de mest kjente og veldokumenterte forbrytelsene mot menneskeheten som finnes. Jeg vet ikke hvor mange tusen bøker og filmer på både russisk og øvrige alliertes side som beskriver disse. Det som er langt mindre kjent, er de forbrytelser de samme allierte gjorde under og etter krigen. Katynmasakeren – der tusenvis av polske offiserer og intellektuelle ble drept, ble i etterkrigstiden ble tillagt tyskerne, inntil russerne etter hvert måtte innrømme at de stod bak. Den største etniske utrenskning som noen sinne har funnet sted, skjedde på slutten av og etter 2. verdenskrig. Da ble ca. 15 millioner tyskere tvangsfordrevet vestover fra områder de hadde bebodd i århundrer. Og dette skjedde med vellystig hjelp fra bl.a. polakker. I denne prosessen var tyskerne fullstendig rettsløse og minst 800.000 ble tilfeldig drept uten at noen ble stilt til ansvar. Til og med de godslige danskene presterte å ta livet av 7000 tyske barn som oppholdt seg midlertidig i Danmark de første etterkrigsårene som flyktninger. De ble nektet et minimum av legehjelp og døde dels av underernæring og ellers helt ufarlige sykdommer. Og Norge presterte det kunststykket å frata tyskertøsene deres statsborgerskap, og deporterte de i mange tilfeller sammen med sine små barn til et totalt utbombet Tyskland der de led en enorm overlast.

  Og for å returnere til Polen, vist var det tyskerne som har hovedansvaret for Holocaust, men var ikke store deler av den polske befolkning også regulære medløpere for nazistene slik dette er dokumentert i Jan Gross’ «Neighbours,» fra 2001? En bok som ble så pinlig for den polske nasjonalfølelsen at Lech Walesa fant det opportunt å parere det med et angrep på forfatteren der han ble karakterisert som «en middelmådig forfatter … en jøde som prøver å tjene penger».

  • Geiseric

   Vel talt! Det er utvilsomt grunn til å stille spørsmål ved den moralistiske historieoppfatningen som ligger til grunn for denne type «logikk». Lenger bakover i historien har krigserstatningsspørsmål blitt løst raskt og uten at den tapende part i en krig ble skviset og pisket i årtier etter en forlengst avsluttet krig. Det spesielle med VK2 var jo Nürnberg-prosessen (der «rettsstaten» Sovjetunionen var den viktigste pådriveren), som resulterte i et konsept om ensidig/eksklusiv kollektiv skyld. Dette førte i sin tur til en type selektiv justis (ulikhet for «loven»), dvs. at de som var på «de godes» side i dette oppgjøret (og andre liknende, der «det gode» er i konflikt med «ondskap») går fri. Det er bare «de onde» som skal straffes. I egne øyne er polakkene utelukkende «offer» for andres «ondskap». Deres viktimologiske selvbilde er selvimmuniserende. De ser ikke sine egne ugjerninger.