5 millioner i løsepenger på 3 år

Foto: Erlend Aas / Scanpix

De siste 3 årene har jeg betalt over 5 millioner kroner for min frihet.

Noen kaller det skatt, jeg kaller det løsepenger for å slippe å bli satt i fengsel.
Jeg vil ha meg frabedt å bli kalt sofasitter og bli karakterisert som en lat og uengasjert person som velger å ikke avgi min stemme på valgdagen 11. September. Jeg har fortsatt tilgode å se Staten forvalte en eneste krone bedre enn det private markedet ville gjort.

Om intensjonen er aldri så god, må en statlig krone først kreves inn med trussel om frihetsberøvelse, deretter må den forvaltes gjennom et byråkrati (som også koster penger) før knapper og glansbilder til slutt kommer frem dit tjenesteutleveringen faktisk skjer.
Jeg vender ryggen til dette tvangsfinansierte systemet, som noen velger så muntert å kalle et spleiselag. Det er bare en eneste grunn til at jeg betaler min skatt, og det er for ikke å bli fengslet.

– Stem blankt, da!, sier folk til meg. Ved å stemme blankt sier jeg bare at jeg ikke støtter noe parti, men jeg samtykker i en videreføring av systemet partiene eksisterer i.
Jeg akter ikke gjennom stemmegivning å gi min sanksjon til et system om fortsatt å ta mine penger og min verdiskapning ved tvang, og bruke dette etter eget forgodtbefinnende. Jeg er ikke lat, jeg er ikke uengasjert og jeg er ikke egoistisk.

Og jo, jeg KAN klage selv om jeg ikke stemmer.
Det er heller du som stemmer, som ikke kan klage.


Publisert: sep 7, 2017 @ 2:15 pm


Takk for at du leser Resett. For å kunne fortsette å produsere kvalitetsmateriale avhenger vi av din støtte. Klikk her for å finne ut hvordan du kan støtte oss.

The following two tabs change content below.

Helge Trettø Olsen

Filosof, ektemann, "peaceful parent" og seriegründer

Latest posts by Helge Trettø Olsen (see all)

 • StemmerBlankt

  Stemmer man blankt deltar man aktivt i valget, og stemmer mistillit til bestående system.
  Altså er man aktiv i å ikke stemme noen inn på Stortinget.
  En blank stemme er en stemme på sin egen medbestemmelsrett, altså demokrati.
  Ingen partier ønsker at folket skal ha medbestemmelsesrett, så folket må selv fremtvinge dette.
  De største partiene har nå under 30% oppslutning.
  Dette betyr at om de som tidligere ikke har stemt alle møter opp og stemmer blankt, vil mistillit få flest stemmer.
  Da vil ingen politiker kunne hevde at de har politisk legitimitet, og vi vil få en systemendring.

  Nå er det jo slik at våre valglover fratar folket den demokratiske retten til å velge landets reelle styre.

  Vi velgere fordeler setene på Stortinget, med en viss korreksjon pga utjevningsmandatene som gir landareal mer vekt enn menneskene i landet.
  Deretter kupper politikerne valget ved å trumfe velgerne, gjennom å lage kunstige flertall ved å legge sammen stemmene de fikk.

  Vi velgere har kun en stemmeseddel, og vi kan derfor kun stemme på ett parti, som har ett partiprogram vi må forholde oss til.
  Vi må kunne stole på at partiet vi stemmer på forholder seg til eget program i Stortinget.
  Vi kan ikke stemme på farger eller påvirke hvem som skal samarbeide med hvem.

  Det er altså politikerne selv som fordeler makten, og ikke velgerne.
  Hadde velgerne bestemt ville partiene hatt makt basert på antall stemmer.
  Ikke mer, ikke mindre.

  Da hadde alle representantene på Stortinget hatt den makten velgerne ville gi dem i valgene.
  Nå har partiene utenfor koalisjonene null makt, og partier med få velgere har ofte mye mer makt enn støtten fra velgerne skulle tilsi.
  Stortinget er i de fleste tilfeller overflødig som institusjon, da beslutningene tas i regjeringskontorene.

  Politikerne selv vet ikke hvilken politikk de skal føre før etter valget, da styrkeforholdene mellom partiene ikke er avgjort.
  Vi velgere vet derfor ikke hva slags politikk vi stemmer på, siden vi ikke vet hvilke deler av partiprogrammene som forhandles bort.

  Valgene er slik sett meningsløse fra velgernes ståsted, og kun et nødvendig skuespill for at politikerne skal kunne hevde legitimitet for å frata velgerne deres demokratiske rettigheter.

  Ikke har vi noen sikkerhetsventil ovenfor politikere som går mot folkeviljen i viktige saker heller.
  Selvsagt burde folket i et demokratisk styrt land kunne kreve folkeavstemminger om et antall ønsker dette.
  Og selvsagt burde folket fordelt den reelle makten i valgene.

  Borettslag er demokratisk styrt, landet Norge har ikke demokrati.
  Politikerne selv kaller styreformen for parlamentarisme.

  Politikerne har altså sørget for å lage lover som gir makt til folket i mindre viktige organisasjoner, men gir seg selv all makt på bekostning av resten av befolkningen ift styringen av nasjonen..

  Vår stemmerett har en svært begrenset verdi med dagens valglover og politiske system.

  Gjør noe med dette.
  Møt opp og kast parlamentarismen med din blanke stemmeseddel.

  • Jens – alt er på Twitter

   Tror du Arbeiderpartiet bryr seg en døyt om de har makt med 60%, 50%, 40% eller 30% av stemmene?

   Politiet, lovene, staten og systemet tjener dem uansett, og tvinger folk til lydighet. Selv i det urealistiske tankeeksperimentet at titalls prosent stemmer blankt vil disse bare bli en fotnote i historien, preget av like mye politisk maktutøvelse som før.

  • Erling Olsen

   Registreres ‘blanke’ stemmer i Norge da?
   Det var nytt

  • helge489

   En blank stemme sier: Jeg vil at noen skal bestemme over meg, men vet ikke hvem.
   Å ikke stemme sier at jeg ikke vil bli bestemt over.
   Lav valgdeltakelse er det kraftigste signalet man kan sende til politikere om at de er på ville veier.

   • Anders “Purfier” O. Vold

    «jeg bryr meg ikke over hvem som bestemmer.»
    «Jeg overlater valget til andre»
    «Vi har det så bra uansett så min stemme betyr ikke noe»

    Ikke delta sier ikke noe om at man er uenig i hva som blir gjort.

   • StemmerBlankt

    Lav valgdeltakelse bortforklares lett med lav generell politisk interesse.
    Man kan ikke bortforklare velgere som møter i valglokalet uten å stemme på noe parti, men aktivt viser mistillit.

    • Kaffermann

     Jo det forklares med at dem ikke klarer å bestemme seg.

     • StemmerBlankt

      Et søkt og meget drøyt forsøk på bortforklaring, synes du ikke?
      Den bortforklaringen burde vel heller falle innunder hjemmesitterne som ikke gidder å agere aktivt?

     • Kaffermann

      Det meste a resonnementer politikere og MSM gjør er drøyt.
      Så i forhold til hvordan politikere vil svare på om blank eller ikke stemme. Så blir det det samme.
      Men så lenge politikere finner blanke stemmer i urna, så frykter dem ikke høygaflene. Når mange nok ikke deltar så svetter de nok litt mer.

     • StemmerBlankt

      Vi får være enige om å være uenige her.
      Hadde vært gøy å oppleve fasit i løpet av livet.

    • helge489

     Politikk eksisterer pga interesse. I det alle slutter å tro at myndigheter har makt, forsvinner den. En stat er et konsept, som kun eksisterer i hodet på folk, akkurat som en Gud. Å stemme blankt blir som å møte i kirka og sette seg med ryggen til. Pesten pakker sammen den dagen kirka er tom, og ingen møter opp.

     • StemmerBlankt

      Man må ha et styre i et land.
      Man kan organisere dette på ulike måter.
      I Norge har politikerne kuppet landet fra folket.
      Eneste fredelige måten å avsette politikerne på er å utøve våre demokratiske rettigheter i valgene til å stemme dem ut.
      Blank stemme er eneste mulighet.
      Valgdeltakelsen blir aldri null, men siden alle uansett politisk ståsted burde arbeide for sitt eget beste, bør det teoretisk være lettere å få mange nok til å stemme blankt for å få tvunget frem demokrati.

     • helge489

      Du har noen absolutte sannheter du kanskje bør revisittere.

 • Stian Hansen

  100% enig i at folk som ikke stemmer har like mye rett til å klage.
  Det er jo ikke slik at man ikke har plikter om man ikke stemmer.

  Det er dog noe optimistisk å tro at det å ikke stemme vil gi et positivt resultat. Men det er en helt legitim prinsipiell protest.

 • Jens – alt er på Twitter

  Sterkt uenig i dette.

  La oss forenkle litt, men ikke for mye, og si at handlingen kan ha relevans på to måter: enten praktisk og stegvis påviselig via årsak-virkning, eller abstrakt og symbolsk.

  Praktisk og stegvis påviselig via årsak-virkning er det å stemme blankt istedet for å stemme et liberalistisk parti noe som øker skattene og reduserer friheten. Effekten ved å stemme blankt virker i retning kollektivisme, autoritarisme, hierarki, straffegladhet, statskontroll og venstreside, relativt sett.

  Men kan ikke en blank stemme også ha en positiv virkning, som en protestaksjon? Nei, praksis viser at den ikke har det. Er det noen som engang husker hvor mange som stemte blankt ved siste valg, for ikke å snakke om 2 eller 3 valg tilbake? Er antallet som stemte blankt ved forrige valg i det hele tatt nevnt i noe større norsk medium de siste årene? Hvor ofte oppgis antallet blanke stemmer ved forrige valg (hint: aldri) kontra hvor ofte valgresultatet oppgis (hint: ofte)? Å stemme blankt er å velge irrelevans, og relativt til alternativet, selvskade.

  Hva med å stemme blankt som en symbolhandling? Joda, for all del – men symbolet som ligger i handlingen avhenger av øyet som ser. Handlingen er altså den samme, men hva den symboliserer er ganske subjektivt.

  Det ene øyet ser symbolhandlingen å ikke ville delta på noen måte i et system som beskatter illegitimt, og tenker dette er positivt. Jeg ser heller symbolhandlingen antirasjonalitet og å ignorere den årsak-virkningen nevnt over, en symbolsk selvskading og selvpåført irrelevans. Det er et negativt symbol i mine øyne.

 • Kaffermann

  Godt og se at andre har kommet til samme konklusjon som meg.
  Å stemme betyr å godkjene at vi har demokrati som vi etter min mening ikke har. Vi velgere får ikke lov til å velge våre egne representanter. Den oppgaven får stortingspartiet gjøre helt alene uten tanke på hva vi vanlige dødelige mener.

 • FNTC

  Liberalistene.org bør vurderes om man er motstander av skatt. Målet på lang sikt er å redusere skattene til null.

  • helge489

   For ordens skyld, det var jeg som skrev denne artikkelen.

   La oss si at Liberalistene på sikt ønsker å redusere skattene til null. Det betyr at de på kort sikt ønsker å kreve inn noe skatt. La oss si at de neste år vil kreve inn 10% skatt. En stemme på Liberalistene betyr dermed at jeg gir mitt samtykke til dette. Vel og bra er 10% mindre enn det er i dag, men det er like fullt moralsk forkastelig. Som en mann av prinsipper KAN jeg ikke samtykke i dette. Ergo ingen stemme til Liberalistene fra meg. Det er det økonomiske aspektet.

   Jeg kunne heller ikke stemme på et parti som ville fjerne alle skatter umiddelbart. Jo, det er mitt ønske å fjerne skatt, men ikke alle er enig med meg i dette. I og med at jeg er imot tvang, vil ikke jeg bidra med min stemme til et flertall som skal påtvinge «mitt syn» på andre. Det er FRIHET jeg er opptatt av. Politikk er det motsatte av frihet, og total frihet kan aldri vinnes politisk. Frihetstanken er i enorm vekst i disse dager, og jeg synes det er trist at mange av mine meningsfeller atter en gang, ved opprettelsen av partiet Liberalistene, lures til å tro at løsningen finnes ett eller annet sted inne på Stortinget.

   Da er jeg mye mer tilhenger av initiativer som Sløseriombudsmannen og Resett.

   • Anders “Purfier” O. Vold

    Det er mange i liberalistene som er tydlig på at de ønsker NULL stat og NULL skatt men at veien å gå er å først gjøre staten så liten som mulig. Også gå de siste 10%’ene etterpå.

    Man kan stemme MER frihet, eller Mindre frihet.
    Det kommer aldri i norge til å være mulig å stemme «FULL FRIHET».

    Jeg kan respektere prinsippet, men for meg er liberalistene sløseriombudsmannen fordi de er det eneste partiet som faktisk angriper de punktene fult ut.

    Man kan stemme blankt og klage, men det vil ikke bringe deg nærmere målet om 0%

    • helge489

     Liberalistene kan godt ha dette som en drøm, men det er ikke mer realistisk enn min drøm om full frihet. I beste fall vil Liberalistene blir en liten støttespiller i en eller annen regjeringskoalisjon. Det er i BESTE fall. Da vil man få gjennom knapper og glansbilder av hva man egentlig ønsker, og man vil inngå smertefulle kompromiss i bytte mot posisjoner. Dette har vi jo sett før. Anders Lange og kanskje også en ung Karl I Hagen var tidligere omtrent slik som Liberalistene er i dag. Men jo nærmere man kommer makten, jo mer utvasket blir man. Til slutt sitter man igjen med en type blodrød sosialist som Siv Jensen.
     Så for å konkludere: I og med at både min og din målsetning er like uoppnåelige, står i alle fall jeg på trygg grunn prinsipielt. Det å stemme, om det er rødt, blått, grønt, lilla eller blankt er en submissiv handling. Det er en underkastelse og innrømmelse av at du må bestemmes over. Du trygler og ber om at de som stjålet fra deg skal gi deg noen fordeler, eller at de skal stjele litt mindre neste gang. – Om du vil stjele 10% eller 100% får du uansett ikke min godkjennelse. En stemmeseddel er nettopp det: En godkjennelse.

     • FNTC

      Er du anarkokapitalist? Høres litt sånn ut, siden du er motstander av hele politikken og vill ha full frihet?

     • helge489

      Bingo!

   • Tor Olsen

    Forstår resonnementet, men med dette gjør du det beste til det godes fiende. Vær pragmatisk og tenk hvordan du kan maksimere utbytte av den ene stemmen du kan avgi. Husk at det er tusenvis av andre som stemmer for det motsatte av hva du ønsker deg. Er man pasifist når krigen er et faktum, er man dømt til å tape. Stem Liberalistene eller Frp om ikke annet.

    • helge489

     Jeg skjønner også ditt resonnement. Men valget mellom pragmatikk og moral, er ikke et vanskelig valg for meg 🙂

 • DanielAalien

  Du slår meg som den ideelle Liberalistene-velger. Topp tips!
  Så kan du stemme noe du er enig med og samtidig slippe masinga om at du ikke stemte.

 • Odd Arne Edvardsen

  Å stemme borgelig (H/FRP) er vel uansett bedre enn å stemme blankt i dette tilfellet. De ønsker ihvertfall og konfiskere mindre en sosialist partiene.. Evt har du minipartier som ønsker å «røske opp» som eks Alliansen. Ikke enig med deg at vi med samme meninger som deg bør stemme blankt. da gir vi makten til sosialistene og det blir ikke bedre!!!

  • Anders “Purfier” O. Vold

   H/FRP er ikke i nærheten av å ønske 0% skatt, de er ikke i nærheten av å halvere.
   Alliancen? Det var eksemlet du kom med? De ønsker jo en stor stat, slik at de kan kontrolere befolkningen.

   Det han beskriver er mye nærmere liberalistene om man skal ned på småpartier og prinsipp.

 • Jon Rossing

  http://Www.liberalistene.org dersom du er i mot statlig sløseri……

 • Tor Olsen

  Artig å se andre tenke på skatt på samme måten som meg. Jeg pleier å kalle det «beskyttelsespenger» – slikt man ser butikkeiere betale til mafia i gamle filmer. Dersom du betaler har du en kontrakt med mafiaen som lover å beskytte deg mot kriminelle. Slik staten lover å beskytte oss gjennom politiet mot kriminelle, jf. samfunnskontrakten. Dersom en ikke betaler, går det dårlig. Da tar mafiaen over butikken og knuser deg. Slik er det med staten også. Til de som vurderer å ikke stemme: stem blankt og gjør din stemme og protest synlig. Ev. vurder noe radikalt som å stemme Liberalistene.

  • helge489

   Det er merkelig å se at vi er trente til å tro at en blank stemme er en større protest enn å ikke delta. Helt ulogisk, spør du meg. Det er som et ekteskap: Så lenge paret krangler og sloss, er det håp. Det er når krangelen stopper og man ikke kommuniserer at ekteskapet er over.
   For meg er en blank stemme å krangle, eller å kommunisere. For min del er «ekteskapet» med Staten over. Jeg gjør det jeg må gjøre for å bevare min frihet, ellers vil jeg ha minst mulig med «min overgriper» å gjøre.

 • max

  Er mer eller mindre enig tankene til artikkelforfatter, men vil påpeke en liten ting som gjør at jeg allikevel velger å stemme på Liberalistene. For at ideen om at individet eier seg selv og ikke kan tvinges med på politiske løsninger skal få utbredelse må vi klare å spre denne informasjonen til en kritisk mengde som er mottakelig for slik informasjon. Politikk er én arena hvor folk er mottakelige for denne typen informasjon, så vi bør benytte politikk som et verktøy for spredning av ideer. For meg er ikke dette det samme som å anerkjenne legitimiteten av den demokratiske modellen vi har i dag, men rett og slett å spille på flere hester hva gjelder informasjonsspredning. Om et parti som prinsipielt forfekter individets frihet oppnår flere stemmer vil sjansene øke for at de blir invitert til å presentere sine ideer i debatter og tradisjonelle medier i fremtiden. Jeg tror derfor at det er i min egeninteresse, og vil gi mer netto frihet på sikt, å stemme på et slikt parti fremfor å ikke stemme.

 • JanRunarBrunsvik

  Dette leser jeg som livsfjernt vås, enkelt og greit. Man kan ikke bare avslutte de moderne samfunn slik de er bygget opp uten videre, de er uhyre komplekse organismer bygget opp over lang tid og lidelsene ville bli ufattelige om man skulle følge kronikkforfatters tanker konsekvent.
  Noen få i ett slikt utopia ville klare seg bra, mange ikke i det hele tatt. Globalt gjennomført vile det bli kaos og kriger på løpende bånd. Dette kan minne om mine egne ungdomsår da jeg svermet for anarkismen, uten å ha den mentale og menneskelige modenhet og kapasitet til å se hvor ugjennomførbart og ødeleggende det ville være for så mange. Jeg gjetter på at kronikkforfatter også trives i ett rimelig trygt og stabilt samfunn, med politi, retts- og bl.a helsevesen, finansiert med de skatter han føler er slik en utålelig byrde. Stakkars mann, han må bidra til fellesskapet. Finnes det ikke et eller annet paradis han kunne flykte til istedetfor å lide under det norske skattetrykket?

  • helge489

   I takt med at vesten har blitt stadig mer sivilisert og fredelig å bo i, har myndighetene blitt større, vi har fått tilgang til bananer, IQ-en har steget og den teknologiske revolusjonen har utspilt seg. Hva er det som gjør at du tilskriver suksessen akkurat til myndighetene, og ikke for eksempel bananene?

 • helge489

  Hvis to bøller står klare til å banke deg opp, og du ikke velger hvem av dem som skal gjøre det. Er det da slik at du ikke kan klage over å bli banket opp?