Er menn på vei til å bli samfunnets pariakaste?

FOTO: SCANPIX

Norge er på verdenstoppen når det gjelder likestilling. Det faktum at kvinner og menn er like for loven og at det råder en bevissthet om at likestilling er noe å etterstrebe i samfunnet har gitt oss resultater.

Jeg er av den oppfatning at vi har likestilling i Norge. Det er fordi jeg oppfatter likestilling som like muligheter for alle. Mange av våre samtidige feminister er ikke tilfreds med dette og vil særbehandle folk for å oppnå mest mulig resultatlikhet, som bryter med mitt perspektiv på hva likestilling er. Det fremmes også påstander om at kvinner tjener 88 kroner for hver hundrelapp en mann tjener. Dette er misvisende statistikk. Det er ikke sånn at en kvinne tjener 88% av det hennes mannlige kollega tjener, i samme jobb, selv om de jobber like mye. At kvinner tjener mindre enn menn er riktig, men det er snarere en konsekvens av kvinners egne prioriteringer enn at menn systematisk diskriminerer kvinner i lønnsforhandlinger.

Menn er oftere avvikere enn kvinner. De fleste kriminelle er menn, men det er også flere mannlige enn kvinnelige genier. Kvinner er oftere gjennomsnittlige, selv om det finnes mange hederlige unntak. Menn har generelt mer konkurranseinstinkt og motiveres i større grad av penger når de skal velge seg en karriere. Dette er selvsagt generaliseringer og det finnes absolutt kvinner i Norge som gjør det skarpt.

Kvinner velger i større grad å prioritere familien og er mer hjemme med barn. Oftest er det slik fordi de vil det selv. Da blir det naturligvis også mindre penger per kvinne. Jeg mener at feministene bør slutte å gjøre kvinnene til ofre i ethvert scenario og holde kvinner, akkurat som menn, ansvarlige for sine egne veivalg.

Norske kvinner tjener imidlertid sine egne penger, de har alle muligheter og til og med noen særfordeler, som absolutt bør diskuteres. Jeg har inntrykk av at noen kvinner faktisk ikke ønsker likestilling, selv om de sier det er det de vil ha. Noen kvinner synes å ville ha særbehandling. Her forleden var det en ganske kjent blogger som skrev at hvis ikke mannen betaler på første date, vil hun ikke gå på en date nummer to med vedkommende. Dette er ikke nødvendigvis den mest uvanlige oppfatningen blant kvinner, også de som hevder at de er for likestilling.

Det går bedre for kvinner. I mens er det stadig flere menn som sliter. Akkurat som at det er flest menn på toppen, er det også flest menn på samfunnets absolutte bunnpunkt. Menn utfører i større grad arbeidsoppgaver forbundet med risiko og setter seg selv oftere i fare. Mange av disse jobbene forsvinner i Vesten i dag.

Med økonomisk vekst og gjenreisning etter krigen var det behov for fysisk arbeidskraft, det var dermed lettere å etablere seg, det var billigere å komme inn på boligmarkedet. Nå er ting helt annerledes. Norske ungdommer vokser riktignok opp i en komfort som var helt ukjent for deres besteforeldre, men det er til gjengjeld mye vanskeligere å etablere seg. Det har blitt mye dyrere å kjøpe bolig, jobbene blir færre og skolepresset er et helt annet. I min foreldregenerasjon er det folk som klarer seg svært bra, uten høyere utdannelse. Det blir ikke mye av det fremover. Du må ha utdannelse, og master er å foretrekke. Det er dermed et helt annet press på unge i dag, og de som er eldre gjør rett i å forsøke å forstå dette.

Det er menn som rammes hardest av disse omveltningene. Unge gutter faller ut av skolen og jobbene deres forsvinner. Det er visstnok flest menn blant samfunnstoppene, men det er utvilsomt også flere menn på samfunnets bunn. Av alle som begynte på videregående i 2010, sluttet 9.800 underveis. Hele 6.000 av dem var gutter. Stadig flere unge menn blir uføre, mange av disse vil kanskje aldri se innsiden av arbeidsmarkedet og vil leve et kortere liv med dårligere økonomi og flere helseplager. I år vil vi passere 14.000 nye uføre, dobbelt så mange som for bare et tiår siden. De fleste av disse er menn.

Alt dette pågår mens menn, særlig hvite menn, blir fortalt at de er privilegerte, og at de har undertrykket kvinner og fargede. Noen mener at norske menn fortsatt undertrykker kvinner og fargede systematisk. De unge mennene våre mislykkes, mens de tvangsfôres med et forvrengt syn på hva menn er og har vært. Menn holdes ansvarlige for sine forfedres og sine egne negative avvik, som voldsførsel og undertrykkelse, men ikke for sine positive avvik, som teknologiske nyvinninger og sivilisasjonsbygging. Menn har bygget opp mye av det vi i dag holder kjært. Det tror jeg mange ikke tenker på.

Jenter modnes i yngre alder og har lettere for å ta til seg kunnskap tidligere. Når guttene kommer i puberteten og kroppene deres fylles med hormoner, har de et helt annet behov for fysisk aktivitet enn jenter. Skolen er ikke tilpasset guttenes behov, i stedet skal guttene holdes til jentestandarder. Det er helt vanlig at gutter i en viss alder er urolige og rastløse og sliter med å sitte lenge og konsentrere seg. Når flere gutter enn jenter sliter med leseegenskapene sine, er det fordi de faktisk evner mindre eller kan det være at skolen ikke tilpasser det elevene skal lese etter hva gutta er interessert i? Gutter er ikke like interesserte som jenter i å lese poesi, romaner eller magasiner. Gutter er mer interessert enn jenter av å lese sakprosa og ting som Guiness Book of Records for eksempel.

Det er forskjeller på gutter og jenter langs gjennomsnittet. De har begge det som skal til for å lykkes i det akademiske, men skolehverdagen må også kunne tilpasses til gutters behov. De må ha mer konkurranse og mer tid til fysisk aktivitet når de er i en viss alder. Vår fremtidige velferd er avhengig av at også våre menn lykkes.

Norske kvinner er i dag heldige. Kvinnene som kom før oss kjempet for rettighetene sine, de sørget for likhet for loven og innpass på arbeidsmarkedet. Norge hadde ikke vært på verdenstoppen på likestilling, om ikke også norske menn hadde bidratt til det. Nå må vi slå et slag for mennene våre, for om menn mislykkes, mislykkes vi alle.

 


Publisert: sep 8, 2017 @ 7:44 pm


Takk for at du leser Resett. For å kunne fortsette å produsere kvalitetsmateriale avhenger vi av din støtte. Klikk her for å finne ut hvordan du kan støtte oss.

 • kjerrevei

  Maria. Tusen takk for at du setter ord på hvilken betydning menn har her i livet, og at du ikke svartmaler oss som veldig mange andre. Det føles som et skjellsord å være mann i dag, om du ikke er metrosexuell eller har kvinnelige følelser og tanker.

 • LasseRon

  Ikke glem selvmordsstatistikken.

 • Hermann

  Utfordringen med alt av rettighetskamper som initielt har en berettigelse, er at de har en tendens til å fortsette forbi equlibrium inn i det stupide.

  Dette handler om at organisasjonene som er etablert for å drive rettighetskampen etterhvert får en egen agenda med tanke på å sikre egen arbeidsplass og berettigelse av denne, samt at man ihvertfall i likestillingsøyemed bruker den plattformen man har etablert og som har stor sympati/legitimitet i samfunnet, til å fronte en bredere fordelingspolitikk (sosialisme).

  PERSPEKTIVMELDINGSTALLENE:
  I forbindelse med Brochmann2-rapporten og Perspektivmeldingen ble det lagt frem tall som burde få alle til å stille seg noen spørsmål.

  «Kvinner koster staten 113.000 kroner mer i året enn menn»
  http://www.side3.no/vitenskap/–kvinner-koster-staten-113000-kroner-mer-i-aret-enn-menn/3423312378.html

  «Tallene viser at både kvinner og menn mottar mer ytelser gjennom livet enn man bidrar med – men at kvinner er seks ganger så dyrt for staten som menn.

  Så mye koster kvinner og menn:
  Menn: 23.000 kroner per år hele livet
  Kvinner: 136.000 kroner per år hele livet

  Forskjellen kommer både av at kvinner mottar mer tjenester/ytelser fra staten – blant annet på grunn av stønad knyttet til barn – men mest at kvinner bidrar mindre med inntekter.To av årsakene til langt lavere inntekter fra kvinner er at hele 1 av 3 kvinner i arbeid ikke jobber fulltid – samt at færre kvinner enn menn er i arbeid: 67,7% av kvinner over 15 år jobber, mens tallet er 73,4% blant menn.

  Menn betaler for seg selv i voksen alder

  Rapporten viser samtidig at etter at staten har bidratt med skole og utdanning gjennom oppveksten, er er menn et plussprosjekt for staten i voksen alder – mens kvinner fortsatt er en utgift.

  Menn: 54.000 kroner i pluss fra fylte 25 år og resten av livet
  Kvinner: 99.000 kroner i minus fra fylte 25 år og resten av livet

  DAGENS LIKESTILLINGSDEBATT:
  Dagens likestillingsdebatt blir frontet av ytre venstrekrefter som bruker AKP-ml sin kaderdisiplinære tilnærming på alle som ligger til høyre for de og som de anser som såkallt reaksjonære ( ref eksempelvis Ottar-medlemmet Kari Jaquesson utblåsing mot et unge venstre medlem for 2 år siden).

  Man seiler under gamle legitime krav som forlengst er innfridd og pakker de inn på nytt men nå med et sosialistisk tilsnitt.

  «Lik lønn for likt arbeid» er forlengst innfridd ved lov. Men man bruker fremdeles parolen, men det som ligger i den nå er «lik lønn for arbeid av samme verdi». Hva som har samme verdi skal venstre-feministene definere.

  Man hører at kvinner bare tjener 88% av menn. Igjen får man inntrykk av at dette er for samme type arbeid.
  Men i dette tallet ligger det at menn jobber mer, de søker seg i større grad til privat næringsliv, det at de jobber mer gjør også at de lettere avanserer oppover i systemet noe som gir høyere lønn, de tar i større grad utdanningsvalg som gir høyere lønn og de tar mer risiko mtp jobbvalg.

  Den såkallte «Like-pensjons debatten» for noen år siden er symtomatisk for debattnivået og den hårreisende tilnærningen.
  Frontet blant annet via LO ville man at kvinner og menn skulle få utbetalt samme nominelle månedsbeløp for en viss type pensjon alt annet likt.
  Per i dag får menn større månedsbeløp utbetalt. Dette er ganske enkelt et resultat av at menn i snitt lever 4 år kortere enn kvinner. Skal man få ut igjen sin «andel» før man dør må man få ut større månedsbeløp enn kvinner.
  Likepensjons-tilnærmingen ville i praksis si at menn ikke bare ville måtte betale for egen pensjon men også for halvparten (2 år ) av tiden som kvinner lever lengre. Rettferdig ? Neppe !

  • oliver

   Interessant redegjørelse, men at dette skulle være urettferdig i disfavør for oss menn høres jo ut som om menn spiller en offerrolle og det synes jeg vi burde holde oss for god til. 🙂

 • Petter Tuvnes

  Islam greier nok å snu på det igjen.

 • Nordboer

  Dette var sannelig sjelden kost å lese. Men det er akkurat slik virkeligheten er. La gutter være gutter og jenter være jenter, det er samfunnet best tjent med.

 • Hans Henriksen

  Tusen takk, Maria! At du i dagens kvinnestyrte samfunn skriver en slik artikkel sier det meste. Du har tydeligvis integritet, mot, evne til å tenke fritt og uavhengig og en god penn.
  Som mann kjenner jeg meg tidvis fengslet i mitt «frie», men feminiserte Norge. Gutter trenger forbilder som viser vei inn i mannens verden, til den sunne og opprinnelige maskulinitet og mandighet. Jenter trenger å se menn/fedre som tar ansvar, som vil stå opp og kjempe for den gode sak, beskytte sine kjære og leve et forbilledlig liv.
  Anbefaler boka «Slipp deg løs, mann» av John Eldridge.

 • Bård Mannseth

  Flott skrevet Maria!

 • Scott Johansen

  En meget god kronikk som viser resultatet av den elitevillede globaliseringen hvor en økonomisk elite har fått all makt(World Economic Forum).
  Jobber outsources til lavkostland og «manual labour» i høykostlandet Norge utføres av importert billig ufaglært arb.kraft fra det tidligere Øst-Europa.

 • Scott Johansen

  Tiltredes

 • geparden

  Ja nå er vi på full fart inn i «Matriarkatets Diktatur», etter at vi menn er på god vei til å gjøre oss fullstendig overflødige. Vi har utviklet teknologier og roboter som gjør tungarbeidet vårt, vi har utviklet reproduksjonsteknologier som gjør befruktning i prøverørene mulig, slik at nå kan vi endelig overlate planeten til damene og det med den beste samvittighet. Med matriarkene Gro Harlem Brundland og Erna Solberg som veivisere, lever jo damene mange år lengre enn menn i gjennomsnitt, slik at jeg tror ikke damene har vært bare dårlig behandlet av mennene. Når mennene er forsvunnet kan jo damene dele all lønn og overskudd seg imellom, og trenger heller ikke lenger å klage over å være underbetalte i forhold til oss menn. Forhåpentligvis fører matriarkatets diktatur til at all krig, forårsaket av aggressive menn med for mye testosteron, endelig avskaffes. Lykke til damer!

 • Ethan Hunt

  Og hvor er alle disse kvinnene som Brant BH’er
  Nå som det renner inn med muslimer..
  Islam som vil rive ned kvinners rettigheter og diskriminerer
  Hvorfor står dere ikke på parolene og skriker?

 • O.M. Hadland

  Takk, Maria Zähler.

 • Stephen Rohaim

  Så ett greit foredrag med Jordan Peterson, hvor han påpekte at kvinner nå utkonkurrerer menn samtidig som de ser etter partnere som er over dem i dominanse hirarkiet, slik at de aktuelle partner emnene blir stadig færre. Sluttningen var vel noe i retning av en kommende epidemi av enslige miserable «cat ladies» 🙂 noe som jeg fant ganske så morsomt.