Tid for en ny flyktningpolitikk

Foto: Bax Lindhardt / NTB scanpix / TT / kod 20520

Jeg har i mange år hatt mine tanker om at vi trenger en ny og annerledes politikk for asylsøkere og flyktninger. Ingen av partiene har en fornuftig politikk på området, heller ikke aktørene på begge sider i den offentlige debatten.

Flyktninger og asylsøkere er i liten grad samme gruppe. Bare et mindretall av de som kommer som asylsøkere til Norge er reelle flyktninger. Det samme gjelder de som kommer til Hellas, Italia og Spania med båt. Det er forståelig at folk ønsker seg vekk fra fattigdom, nød og sult. Men økonomiske grunner regnes ikke med i slike statistikker.

De fleste reelle flyktningene kommer aldri til Europa. I følge FN er det 17 millioner flyktninger i FNs leire og i tillegg minst 30 millioner internt fordrevne i krigsherjede land. Mange har vært i slike leirer i flere år. Det er disse vi bør prioritere å hjelpe. Mange kan hjelpes lokalt, men en god del trenger avansert medisinsk hjelp som de ikke kan få så mange andre steder enn i Norge.

Vi har erfaring for at vi klarer fint klarer å ta imot 20 000 flyktninger i året i Norge. For mange lokalsamfunn i Norge er de en berikelse. De sørger for arbeidsplasser, de sørger for at det er nok barn til at skoler ikke må nedlegges. Og de minner oss om norske verdier som er i ferd med å gå tapt i ei tid med egoisme, og etter 70 års enorm påvirkning fra England og USA, som f. eks det å ha respekt for og å ta godt vare på de gamle.

Fordelene med å konsentrere oss om kvoteflyktninger heller enn asylsøkere er mange. Vi velger selv ut hvem vi vil ta imot, og kan kontrollere at vi får mangfold etnisk og religiøst. Da blir integreringen mye enklere. Vi unngår rettssaker og kan starte integreringen fra dag 1. Vi unngår at de som kommer er avhengige av menneskesmuglere med tilknytning til narkotika, prostitusjon og terrorisme.

SV og Krf går lengst i naivitet i flyktningpolitikken. Men ærlig talt, det er ikke særlig humant det de partiene står for. Tvert imot, det er grusomt at folk skal sette livet på spill gjennom ørkenen i Sahara og i små båter over Middelhavet. At de skal betale minst 50 000 kr til menneskesmuglere og risikere å bli slaver i Libya eller på bordeller i Europa.

På den annen side, egoismen til Frp, Høyre og Ap er minst like ille. De snakker om å hjelpe flyktningene der de er, men de gjør jo ikke det heller. Det er de partiene som er mest imot å hjelpe flyktninger lokalt der de er. Og de sørger for at Norge deltar aktivt i kriger som tvinger stadig nye mennesker på flukt.

Asylpolitikken bør være streng. Halvparten av verdens befolkning har gode humanitære grunner til å ønske seg til Norge. Vi bør sørge for at humanitære grunner ikke tillegges større vekt om de er kommet til Norge enn om de søker fra hjemlandet. Da stopper vi menneskesmuglingen.

Til slutt, det er mitt syn at flyktninger i utgangspunktet kun skal få midlertidig opphold. Ikke fordi de er et stort problem her i Norge, men fordi de fattige landene de kommer fra trenger dem når de trygt kan returnere. Det er snart 10 år siden jeg leste at det er flere leger fra Malawi i Birmingham by enn i hele Malawi. Slik kan det ikke fortsette. En konsekvens av dette er at jeg syns vi skal droppe kravet om at de lærer seg norsk. Det er viktigere at de lærer engelsk. De aller fleste nordmenn i dag forstår godt engelsk, og engelsk vil flyktningene ha nytte av uansett.

 


Publisert: sep 8, 2017 @ 11:09 am


Takk for at du leser Resett. For å kunne fortsette å produsere kvalitetsmateriale avhenger vi av din støtte. Klikk her for å finne ut hvordan du kan støtte oss.

The following two tabs change content below.

Tormod Bakke

Styremedlem i FMK (Folkereisning mot krig) og administrator for Facebook-sida til Ikkevold

Latest posts by Tormod Bakke (see all)

 • invernes

  Klart vi trenger en ny politikk på det området, vi må innføre samme politikk der som de har i Ungarn- Polen og i andre fornuftige land i Øst Europa.

 • StemmerBlankt

  Asylinstituttet misbrukes i dag massivt, og koster svært mye.
  Vi burde avsluttet hele muligheten for å kunne søke asyl på grensen eller innenlands, og heller sørget for mye bedre forhold i flyktningeleirene der disse trengs.
  Kan også hente et vedtatt antall fra disse leirene årlig.
  Da ville menneskesmuglerne mistet kundene, og mange liv og tragiske menneskeskjebner blitt spart.
  Dagens ordning oppfordrer til menneskesmugling og menneskehandel, og er like intelligent som narkotikaforbudet som skaper tilsvarende samfunnskostnader og menneskelige tragedier.
  Hvorfor tillates ideologi og synsing å trumfe logikk, sunn fornuft og opplagte konsekvenser?
  Usa skjønte hva forbudet av alkohol førte til, og opphørte forbudet.
  Vi har budsjetter på alle samfunnsområder, men ingen begrensinger på hva andre lands borgere kan påføre Norge av kostnader i Norge som migranter.

  • Ole

   Selvfølgelig har du rett, men stemmer du blankt , gir du bort retten din til å velge. Du må ikke tro at et parti som vinner et valg ligger søvnløse pga blanke stemmer.

   • StemmerBlankt

    Stemmer man blankt deltar man aktivt i valget, og stemmer mistillit til bestående system.
    Altså er man aktiv i å ikke stemme noen inn på Stortinget.
    En blank stemme er en stemme på sin egen medbestemmelsrett, altså demokrati.
    Ingen partier ønsker at folket skal ha medbestemmelsesrett, så folket må selv fremtvinge dette.
    De største partiene har nå under 30% oppslutning.
    Dette betyr at om de som tidligere ikke har stemt alle møter opp og stemmer blankt, vil mistillit få flest stemmer.
    Da vil ingen politiker kunne hevde at de har politisk legitimitet, og vi vil få en systemendring.

    Nå er det jo slik at våre valglover fratar folket den demokratiske retten til å velge landets reelle styre.

    Vi velgere fordeler setene på Stortinget, med en viss korreksjon pga utjevningsmandatene som gir landareal mer vekt enn menneskene i landet.
    Deretter kupper politikerne valget ved å trumfe velgerne, gjennom å lage kunstige flertall ved å legge sammen stemmene de fikk.

    Vi velgere har kun en stemmeseddel, og vi kan derfor kun stemme på ett parti, som har ett partiprogram vi må forholde oss til.
    Vi må kunne stole på at partiet vi stemmer på forholder seg til eget program i Stortinget.
    Vi kan ikke stemme på farger eller påvirke hvem som skal samarbeide med hvem.

    Det er altså politikerne selv som fordeler makten, og ikke velgerne.
    Hadde velgerne bestemt ville partiene hatt makt basert på antall stemmer.
    Ikke mer, ikke mindre.

    Da hadde alle representantene på Stortinget hatt den makten velgerne ville gi dem i valgene.
    Nå har partiene utenfor koalisjonene null makt, og partier med få velgere har ofte mye mer makt enn støtten fra velgerne skulle tilsi.
    Stortinget er i de fleste tilfeller overflødig som institusjon, da beslutningene tas i regjeringskontorene.

    Politikerne selv vet ikke hvilken politikk de skal føre før etter valget, da styrkeforholdene mellom partiene ikke er avgjort.
    Vi velgere vet derfor ikke hva slags politikk vi stemmer på, siden vi ikke vet hvilke deler av partiprogrammene som forhandles bort.

    Valgene er slik sett meningsløse fra velgernes ståsted, og kun et nødvendig skuespill for at politikerne skal kunne hevde legitimitet for å frata velgerne deres demokratiske rettigheter.

    Ikke har vi noen sikkerhetsventil ovenfor politikere som går mot folkeviljen i viktige saker heller.
    Selvsagt burde folket i et demokratisk styrt land kunne kreve folkeavstemminger om et antall ønsker dette.
    Og selvsagt burde folket fordelt den reelle makten i valgene.

    Borettslag er demokratisk styrt, landet Norge har ikke demokrati.
    Politikerne selv kaller styreformen for parlamentarisme.

    Politikerne har altså sørget for å lage lover som gir makt til folket i mindre viktige organisasjoner, men gir seg selv all makt på bekostning av resten av befolkningen ift styringen av nasjonen..

    Vår stemmerett har en svært begrenset verdi med dagens valglover og politiske system.

    Gjør noe med dette.
    Møt opp og kast parlamentarismen med din blanke stemmeseddel.

    • Berit Jacobsen

     Helt enig i logikken din, demokrati har vi bare på valgdagen.
     Men jeg kommer nok til å stemme denne gang også…

    • Terje Hauger

     Hadde vi hatt en ordning der blank stemme ble definert som en proteststemme, ja.

 • bitten

  JA på tide at land , som Saudi – Arabia , tar sin del av denne flyktningstrømmen ,
  som deler helt , dette samme verdisynet , kulturen , religionen .

  • jrs001

   Ja men likevel litt enfoldig. Hva med Kina, Sør-Korea, Japan, India, Russland, Egypt, Sør-Afrika, Brasil, Argentina osv.

   • bitten

    JA det er ganske mange land , som kan ta i mot , den migrant gruppen ,
    så ikke hele Europa , må bære denne store byrden , helt alene .

    • Ole

     Jeg synes denne gruppen mennesker kan ordne opp i sine egne land. De skaper kaos i sine egne land og i våre land. Ingen av dem har ifølge reglene rett til å søke asyl her. De skal søke asyl i det første trygge landet de kommer til og det er ikke Norge.

  • Alexander Stormdahl

   Jeg tror ikke det ville vært så kult for kristne fra Syria å søke flukt i et wahabi-land som Saudi Arabia.

   • invernes

    De kristne var trygge i Syria før USA støttet av Nato inviterte Isis til landet og foret de med våpen, nå er Syria snart befridd igjen.

   • bitten

    Jeg syns det er greit , at vi hjelper noen kristne på flukt ,
    som deler helt , dette samme . verdisynet som oss .

  • Feliciano

   Godt å ha deg her Bitten! 🙂
   Stå på!

   • bitten

    Takker så mye , så flott at vi har fått , en helt ny nettavis ,
    som er etter , min store smak 🙂

  • Terje Hauger

   Ja, Vesten bør legge press på land som Saudi-Arabia og Iran. Det er vel ikke så smart å sende shia til Saudi og omvendt? Dette burde vært en del av avtalen som ble inngått med Iran om atomvåpen-programmet deres. Ditto med Saudi-Arabia. Det er som om Vesten/EU er dysfunksjonelle i slike strategi-sammenhenger.

 • Robin Haug

  La meg få stille et lettere provokativt spørsmål.

  Er EUs flyktningepolitikk i realiteten forsøk på folkemord?

  Her, definisjonen av folkemord:

  «In the present Convention, genocide means any of the following acts committed with intent to destroy, in whole or in part, a national, ethnical, racial or religious group, as such:

  (a) Killing members of the group;
  (b) Causing serious bodily or mental harm to members of the group;
  (c) Deliberately inflicting on the group conditions of life calculated to bring about its physical destruction in whole or in part;
  (d) Imposing measures intended to prevent births within the group;
  (e) Forcibly transferring children of the group to another group.»

  Kilde: http://www.un.org/en/genocideprevention/genocide.html

  Hvordan tolkes her ‘med intensjon om å’? Personlig er jeg generelt skeptisk til sinnelagsetiske komponenter fordi de ofte medfører domsvilkårlighet – som kommer særlig uheldig ut i hendelser av denne alvorlighetsgrad. EUs oligarki kan alltids fremføre, post facto, at det ikke var *hensikten* å ødelegge europeernes kulturer. Og med et FN i ryggen, som allerede tallmessig domineres av diverse bananrepublikker, røverstater og religiøse og politiske diktaturer, er dette saktens et mulig scenario.

 • Geiseric

  Artikkelen angriper ikke det fundamentale prinsippet som ligger til grunn for mye av den politiske praksis på dette feltet, nemlig internasjonale forpliktelser. Sterkt forenklet og kort oppsummert går «logikken» ut på at om det oppstår en brann på Madagaskar, eller det registreres et utbrudd av en ny, hittil ukjent smittsom sykdom i Vest-Afrika, eller et vulkanutbrudd i Indonesia, eller en ny borgerkrig i Somalia, eller en ny sultkatastrofe på Afrikas horn, så er vi forpliktet til umiddelbart å rykke ut og hjelpe. Men om man godtar dette premisset, blir neste spørsmål: har vi da også en intervensjonsrett for å forhindre at slike eller liknende hendelser i det hele tatt kan finne sted? Somalia har vel nå en norskspråklig statsminister (oppvokst og utdannet i Norge)? Er det da mulig å inngå avtaler for å sikre at krisesituasjoner ikke får eskalere og forårsake en ny utvandringsbølge nord-/vestover?

  Disse humanitære krisene oppstår hele tiden i mange ikke-vestlige land. Mange vil kanskje huske hva som skjedde da vårt naboland Island en sjelden gang lå nede for telling i 2008 (finanskrisen). Var det noe hjelp å få fra Norge? Nei, de fikk klare seg selv. Det er således tydelig at denne «logikken» er nokså selektiv. Noen er «likere» enn andre.

  • Buddy O

   Vel, Norge lånte faktisk Island penger da. 1,7 milliarder kroner.

   http://www.vg.no/nyheter/utenriks/finanskrisen/norge-laaner-island-1-7-milliarder/a/538115/

   • Geiseric

    Korrekt, men et lån er et lån som skal tilbakebetales med renter. Dette ble da også presisert:

    «— På det tidspunktet fremsto det svært risikabelt å gi Island lån. Ingen andre ville gjøre det. Vårt lån ga støtet til at Island fikk lån også andre steder. Skulle vi gitt lån uten renter eller garantiprovisjon? Det ville i realiteten vært økonomisk bistand. Det er unaturlig til et rikt og velutviklet land som Island, sier statssekretær Roger Schjerva i Finansdepartementet.

    https://www.aftenposten.no/okonomi/i/0nrQE/Island-betaler-ned-krisegjeld

    Der har du holdningen i et nøtteskall.

  • Terje Hauger

   Smart tenkt. Først tar vi i mot en haug med asylsøkere og flyktninger, så betaler vi noen av de smarteste av dem til å reise hjem igjen for å bli statsminister. Deretter hjelper de Norge med å begrense framtidig asylstrøm fra sitt land?

   • Geiseric

    Kanskje kan man også tenke seg – helt hypotetisk, naturligvis, ettersom vi foreløpig har helt feil type politikere – frivillig repatriering, under ledelse av den norskspråklige statsministeren? Poenget er jo at man må utvikle bilaterale forhold med alle land. Når vi har tatt imot hundretusenvis av ikke-europeere, må vi sørge for å få noe tilbake. Her har vi altså investert en god del ressurser i å få fram en UiO-utdannet statsminister i Somalia. Need I say more?

 • DrD .

  Pat Condell sier det rett ut hva som kommer om folk ikke våkner:
  https://youtu.be/ydPZRoLzu-E

 • Geir Ivar Jørgensen

  Så lenge vi er bundet til EU´s politikk relatert til migrasjon, enten det gjelder asylsøkere-, flyktninger eller andre innvandrere, så vil vi ikke oppnå noen egen styring med innvandringspolitikken.

  I EU gjelder fri flyt, og det er villet politikk at det inkluderer personer. Ikke bare personer i EU-land, men i henhold til Barcelona avtalen av 1995, gjelder det også personer fra land i Nord-Afrika og Midt-Østen.

  Våre myndigheter desinformerer og villeder bevisst om dette. Spesielt Ap, Høyre og Frp holder kjeft om den virkelige EU-agenda, fordi de er EU-tilhengere. Venstre og Krf er politiske støttehjul til Ap, Høyre og Frp i denne sakens anledning.

  Skal Norge bli fri til selv å ta kontroll med innvandringen til Norge, uansett innvandrer kategori, må vi bli kvitt de politiske bindinger vi har til EU via EØS-avtalen. Den avtalen er langt mer enn en handelsavtale, og derfor behøver vi å erstatte den med en bilateral handelsavtale. Først da kan Norge føre en selvstendig utenrikspolitikk, uavhengig av hva EU, USA og NATO vil ha Norge med på.

  Vi behøver en ansvarlig og anstendig innvandringspolitikk, som ikke lar flere innvandre enn vi effektivt kan integrere ved å ha tilstrekkelig med arbeid å tilby. Problemet vi lenge har hatt er at det kommer langt flere enn vi kan gi anstendige arbeidsvilkår og betingelser. Det er ikke ansvarlig hverken overfor vår egen befolkning, eller dem som innvandrer. Vi er nødt til å se alle innvandrere i sammenheng, når vi regulerer og begrenser det årlige antall innvandrere vi kan ta imot på anstendige og ansvarlige vilkår. Vi kan ikke fragmentere den politikken slik vi lenge har gjort.

  Det er ingen ansvarlig og anstendig innvandringspolitikk å ikke kunne tilby annet enn oppbevaring på fattigdoms grensen, eller arbeid på sosial dumping og/eller det svarte arbeidsmarkedets betingelser. Da er det langt bedre å hjelpe mest mulig der de kommer fra.

  Det blir imidlertid ingen norsk kontroll og styring på dette, så lenge vi i realiteten blir styrt fra EU og Brussel.

  • Torgunn

   Dersom vi bruker konvensjonene som de var ment opprinnelig, kan Norge sette foten ned med en gang. Det var meningen at grupper hadde krav på beskyttelse i nærområder, og at de skulle returnere så fort det var mulig.
   Det kalles repatriering og er det egentlige målet med asylinstituttet.
   Dagens asylsystem er ikke bare ekstremt kostbart, men vi godtar at asylantene ferierer i sine respektive hjemland, henter hele slekten hit og tar seg godt til rette permanent.
   Det er ikke i tråd med asylintituttet.

 • Petterøes nr3

  Nå viser det seg i land etter land at dette er ikke reelle asylsøkere, de kommer seg aldri til trygge land, skuespillet og tragedien for Vest Europas folk vil fortsette så lenge EU og Soros eksisterer.
  Nå har imidlertid snart 300 000 skrevet under på at Soros skal stemples som terrorist i USA.

 • Erik Pedersen

  Det kom en påstand her som jeg ikke deler eller forstår, at det ikke er noe poeng å bidra til hjelp for flyktninger «der de er». Det er ikke slik at flyktningsproblematikk kun løses her hjemme og at alt som gjøres i nærområder er bortkastet. Realiteten er faktisk motsatt…

 • Feliciano

  Hvis man fjerner retten til asyl fra land utenfor Europa; går tilbake til den Europeiske asylkonvensjonen fra femtitallet. Da kan gjerne alle disse midlene som frigjøres brukes på å hjelpe i nærområder. Men da skal det være hjelp til selvhjelp og med betingelser.
  Dermed får man hjulpet betydelig fler, og det er både mer humant og bærekraftig.
  Mener å lest et sted at man kan hjelpe 20 til 30 i nærområdet for 1 asylsøker i Norge.
  Og da er ikke hele den totale kostnaden tatt med engang.
  Hilsen en «egoistisk» FrP-velger.

 • Gulosten

  Det har ikke kommet en eneste flyktning til Norge.

  For å være flyktning så man man være på flukt og det slutter man med så snart man er utenfor konfliktsonen.

  Norge klarer på kort sikt 20.000 men dette utvikler seg til et enormt problem noen år fremover.

  Konflikter skyldes i hovedsak en kamp om makt, territorie og ressurser. Dette gjør seg særlig gjeldene når to eller flere grupper deler område.

  Multikulturelle samfunn har alltid vært kimen til ufred.

  Hjelp må gjøres i nærområdene og med alle angivelige gode mennesker i Norge så burde finansiering av dette være null problem. Slik er det ikke, hykleriet er å ta og føle på.

 • kenneth hovestøl

  Ehem, Erik.
  Her et lite knippe om Norge som krigsnasjon og dermed skyld i flyktningkrise:
  https://www.nytid.no/norge-er-en-krigsnasjon/
  forskning.no/krig-og-fred-land-og…/03/bombet-uten-bestemme

  https://no.wikipedia.org/wiki/Liste_over_kriger_Norge_har_deltatt_i

  Men dette visste du nok 😉

 • Paulus Klippe

  Asylinstituttet slik det praktiseres nå er blitt en makedsføringskatalysator for de som driver reisebyråer med kampanje på salg av enveisbilletter til Europa. Det burde være geografiske begrensninger. Asyl i naboland eller i nabolandets naboland burde være tilstrekkelig.

 • Tom

  Flott å se at resett.no kommentarfelt våknet til liv, facebook er nok ikke fremtiden!

  • Rajinder

   Jeg bruker ikke facebook lenger. Det er ikke morsomt å få draps trusler hver eneste gang jeg skal kritisere noe. På VG kommentarfeltet kommenterte jeg med facebook. Fikk drapstrusler hver eneste dag.

 • Rajinder

  Jeg mener personlig at vi burde fokusere på innvandrer som allerede finnes i Norge. Ikke ta inn nye innvandrer for å belaste velferd systemet.

  Seks av ti innvandrergutter fullfører ikke videregående
  http://www.nettavisen.no/nyheter/seks-av-ti-innvandrergutter-fullfrer-ikke-videregaende/8471460.html

  La oss ta vare på de som allerede finnes her i Norge. Vi ønsker ikke svenske tilstander i skolen.

 • Stiklestad

  Enig med artikkelforfatteren i hvert fall en sak og det er at flyktninger i utgangspunktet kun skulle fått midlertidig opphold. Dette er også den klare intensjonen i FNs flyktningekonvensjon – folk har krav på beskyttelse fra krig, men når det blir fred skal de repatrieres. Og hvordan skal man ellers klare å bygge opp et krigsødelagt land igjen uten de menneskelige ressursene som landet en gang hadde. Jeg bruker å si – se til Tyskland – de klarte å bygge opp et totalt ødelagt land etter 2ndre vk, mye pga at de beholdt de overlevende menneskelige ressursene. Hadde eks vis andre land vært villige til å ta imot tyske flyktninger (noe selvsagt ingen var) og latt dem bli, så hadde sannsynligvis mange tyskere valgt å ikke dra tilbake og Tyskland hadde kanskje ikke vært så velstående som i dag.

 • sagdehan

  Lage mat fra bunn, blir ofte best. Å lage en politikk på sette området må også starte på bunn.
  Vi i vesten er noen grusomme utsugere som sksl ha det meste så billig som mulig. Da er bestikkelser, korrupsjon, undertrykking, utarming og diktatur en grei plass å starte. Men vi, de intelligente, de som sender hjelpearbeidere og økomisk støtte, begynner i helt feil ende. For mange er det viktigste å se fysisk at noen blir glade og takknemlige for å få hjelp, helst på døren din med kamera og tv team, slik at vi kan vise vår godhet for hele verden. Markedsføringsverdien.

 • Terje Hauger

  Tøys, Trump er så glad i damer at han alene kan opprettholde de hvites flertall. Gjennomsnittlig intelligens i samfunnet ville kanskje synke en smule, men det er verdt det.