Et svar til Abdiweli Mahamoud

Foto: Tore Meek / NTB scanpix

Det var med undring jeg leste innlegget fra Abdiweli Mahamoud, ikke minst da jeg så at han faller i den samme gryten som «islameksperter» som Lars Gule gjør, hvor betegnelser som islamofob, hatytringer og konspirasjonsteorier ansees som aksepterte og legitime begreper om islamkritikere. Han finner også plass til litt obligatorisk kritikk av Sylvi Listhaug sånn avslutningsvis, for å understreke at nå må denne islamkritikken ta slutt, for det dreier seg bare om utidig hersketeknikk!

Mahamoud har antagelig skrevet dette innlegget som et indirekte svar på Maria Zählers innlegg «Utfordringene med Islam», men det virker ikke som om Abdiweli har lest innlegget grundig nok. Han tar ikke fatt i en eneste av utfordringene som Maria lister opp.  Ikke en eneste!  I stedet griper han begjærlig tak i begreper som Lars Gule til stadighet gjentar i et forsøk på å normalisere dem. Gule, som er blitt som et forbilde for mennesker som Abdiweli, forsøkte å legitimere begrepet islamofob gjennom å hevde at det klinger bra. Et ordspill og personlig føleri skal altså legitimere en beskrivelse som i de fleste andre sammenhenger oppfattes som krenkende og nedverdigende.

Denne begrepsbruken gjør Mahamoud til sin. Ikke bare hevder han at fraværet av islamkritikk i norsk presse er vel og riktig, han sier også at når document.no påpeker fraværet så er dette også et eksempel på den konspiratoriske tenkningen som angivelig foregår hos de «islamofobe». Kritikk mot islam er med andre ord ikke annet enn hatytringer som ikke fører noe godt med seg. Det er som hentet ut fra Gules ordforråd. Det er ingenting som tyder på at det ligger en dypere refleksjon bak Mahamouds påstander enn dette. Abdiweli Mahamoud bruker selv de hersketeknikker han beskylder andre for å ta i bruk.

Sitatet han viser til fra document.no, setter fingeren på et alvorlig samfunnsproblem. Vi har unnlatt å kritisere islam. Religionskritikken forsvant fra norsk debatt på slutten av 1970-tallet, da venstresiden hadde vunnet kampen mot kirken. Kampropet «religion er opium for folket» forsvant også ut med badevannet, og med det den siste rest av selvinnsikt hos venstresiden.  Islam kunne etablere seg i Norge og faktisk også motta statsstøtte i prosessen.

Hva som er den virkelige grunnen for fraværet av islamkritikken i pressen kan ikke jeg peke på, men mistanken går mot forestillingen om skyld overfor islam grunnet tidligere europeisk kolonivelde. Men at vi i Norge skulle ha skyldfølelse for hva Frankrike, Storbritannia, Belgia, Nederland og Tyskland  gjerninger er minst like latterlig som å hevde at islamkritikere er islamofobe. Vi har ingenting å være flaue for annet enn vår unnfallenhet både mot Nazi-Tyskland og nå islam.

Islam betyr underkastelse, og dette har i svært liten grad blitt problematisert av norsk presse. I mine øyne er dette reaksjonært tankegods som absolutt står i strid med det vestlige grunnsynet om individets frihet og ikke minst ansvar. Temaet har kanskje vært for vanskelig for norske journalister til å bli behandlet riktig, men fraværet av en saklig og god islamkritikk, annet enn det enkeltpersoner som Hallgrim Berg og Hege Storhaug, samt kretsene rundt disse har stått for har ikke det norske samfunnet klart å få frem. Den såkalte «balanserte» fremstilling av islam som Gule hevder å fremme er ikke annet enn et knefall, og det ser vi når Mahamoud og hans likesinnede gjør Gules argumentasjon til sin egen.

Resultatet av dette knefallet er at det er blitt vanskeligere for mennesker å forlate islam i Norge. Der er flere tilfeller av såkalte æresdrap som kun er initiert grunnet apostasi, «utmeldelse» av islam. For mange har den eneste løsningen blitt at de måtte forlate Norge for å få fred for familien og kretsen rundt denne siden de forlot islam.

Ja, Bergen SV mistet faktisk et fremtredende kvinnelig medlem i Bergen for noen år siden da hun var i ferd med å forlate islam. Hun ble funnet død på en måte som skulle ligne på et selvmord, men denne metoden var også identisk med lignende «selvmord» av samme slag. Dette dødsfallet vekket antagelig SV for de har i ettertid tonet ned forsvaret av islam.

Det er ingen tvil om at islam og vestlige ideer om individuell frihet ikke går sammen. Tragedien er at vi har latt det gå så langt at vi systematisk har underkjent dette faktum, og lukket øynene for det slitet ex-muslimene har måtte ta alene for å fri seg fra islam. Her har det norske samfunnet sviktet, og det vet også pressen, så håpet er at det ut av denne striden kan komme en god og saklig debatt hvor invektivene legges bort.


Publisert: sep 9, 2017 @ 7:09 am


Takk for at du leser Resett. For å kunne fortsette å produsere kvalitetsmateriale avhenger vi av din støtte. Klikk her for å finne ut hvordan du kan støtte oss.

The following two tabs change content below.

William Steffensen

Medlem i Bergen FrP

Latest posts by William Steffensen (see all)

 • Sven Åke Svensson

  Islam betyr underkastelse.
  Fobi er irasjonell frykt.
  Islamofobi er da en irasjonell frykt for underkastelse?
  Er det irasjonelt å frykte underkastelse?
  Hmmm….

 • Hans Henriksen

  Takk for godt innlegg!
  Typisk venstresida – når de ikke har argumenter kommer de med negative karateristikker av sine meningsmotstandere.
  Jeg ble tilfeldig sittende ved siden av en mann fra Midtøsten. Han sa at dere nordmenn er så blåøyde for det som foregår i landet deres i forhold til islam. Han hadde selv studert koranen og visste hva den stod for. Han hadde vendt ryggen til den og ble forfulgt av sine egne i Norge. Pga dette måtte han skifte å bo på 7 forskjellige steder. Ikke gi fra dere den frihet og de verdier som Norge er bygget på, var hans inntrengende appell.

 • Olaus Trøgheim

  Jeg har også notert meg at SV ikke er like ihuga islam-forsvarere som andre. Interessant opplysning om Bergen SV.

 • Geir Ivar Jørgensen

  At det er mange islamofobe er det ingen tvil om, og det kan vi i stor grad skylde på Frp, Sylvi Listhaug og deres hylekor. Sammen med Hege Storhaug og hennes hylekor, er de nyttige idioter for dem som ønsker en polarisert fryktbasert debatt som del av «skyggeregjeringens» splitt og hersk strategi. En norsk skyggeregjering hvor kristen-sionister er spesielt aktive.

  • Brian Cohen

   Definér islamofobi, og si gjerne hvorfor du mener man ikke skal ta opp forhold som er kontroversielle – eller beint fram problematiske.
   Som f.eks. at en Ap-politiker ansatt i politiet åpenlyst støtter en islamist som på den ene siden tar avstand fra terror, og på den andre selv ønsker et terrorvelde mot folk han mener er blasfemikere – uansett religion.

  • Ten4

   Siden du slenger rundt deg med slike begreper, kan vi da si at du er islamofil?

   Steffensen treffer klokkerent i debatten om tausheten.

   • William Steffensen

    Takk for den! 🙂

  • Lyn_Gordon

   Det finnes ingen islamofober for det er ett kunstig ord uten substans. Men absolutt ingen, utenom islamister, og som kan litt om islam ønsker noen som helst påvirkning av islam i sitt samfunn. Det er en tvers igjennom råtten ideologi som har mye til felles med nazismen, med herrefolk og drakoniske straffer for de som ikke lever etter boka. Og det var stor motstand mot religion her i landet lenge før Listhaug og Storhaug kom inn i bildet..

  • Bjorn Ramstad

   Det er forstemmende og underlig å oppleve den sjikane som overøses Hege Storhaug og andre som forsøker å formidle sannheten om islam.
   Det burde være veldig enkelt. Islam er en lære, en ideologi og en religiøs tro som er nedskrevet. Den står på trykk for den som er interessert i å lære hva den sier og hva den vil.
   Ordvalg og holdning hos de som sjikanerer folk som Hege Storhaug og andre «islamofobe» gjødsler mistanken om at deres kunnskaper om læren ikke er særlig omfattende. En kan nemlig bli betenkt og skremt av mindre enn å lese f.eks. koranen.

  • Gothminister

   Her viser du din dumskap rett og slett. Du støtter tydeligvis rasistiske og totalitære ideologier som islam. Du er en av dem som har latt seg forføre av muslimer og sosialister. Dette har vi sett tidligere. Hitler og hans menn forførte en hel nasjon. Det må være flaut Geir Ivar og være så naiv og lettlurt som du viser du er i ditt innlegg.

  • Doremus

   Vel, en god internett regel er; don’t feed the troll!!

  • Mark Edmondston

   Jeg er ikke redd for å bli tvunget til å bruke hijab, burka, eller nikab. Jeg er ikke tvunget til å lyde min ektefelle eller unngå å spise ribbe til jul. Jeg kan til og med drikke alkohol – fordi jeg er mann.
   Jeg er ikke for tvang.
   Er du for at kvinner er underdanige, skal holdes hjemme, barna skal tvinges til å lære koranen, småpiker skal bruke hijab for å unngå å være sex objekter og i noen tilfelle omskjæres?
   P.S. Jeg stemmer ikke FRP og før du trekker rasist kortet ;- det er forskjell på å være rasist og uenig om religion. Jeg har ikke noe særlig til overs for andre religiøse grupper som presser fram sin religion.

  • Cosmic

   Så det er irrasjonelt å frykte en ideologi som har en «hellig» bok hvor det står at vi vantro skal drepes?

   • William Steffensen

    Nei, det er ikke det, selv om de aller fleste muslimer er fredelige!

    • Ten4

     De er fredelige helt til de slutter å være fredelige. Hvor ofte har vi ikke hørt om velintegrerte besteborgerlige som fant ut at nå får det være nok blodfattig samfunn.

     • William Steffensen

      Jo, der er mer enn nok av disse eksemplene. Islam gjør noe med menneskenes dømmekraft som ikke er helt bra!

    • bjornseo

     Fredelige muslimer er ren ønsketenkning William. De som følger Koranen vil oss ikke noe godt.

     • William Steffensen

      Jeg er klar over at i en gitt situasjon vil de følge koranen fremfor det norske lovverket! Og dette må vi ta høyde for, noe vi i dag ikke gjør!

     • William Steffensen

      Men la meg få presisere her. I mitt innlegg har jeg de muslimene som ønsker å forlate islam som fokuspunkt! En ting er overbeviste muslimer, en annen er hvordan vi har behandlet og fortsatt behandler de som ønsker å forlate islam! Det er disse menneskene jeg først og fremst kaller fredelige muslimer, for disse vil ikke følge koranen hvis de settes under krysspress!
      Så det er ikke ønsketenkning Bjørn, og vårt sviktende system på dette området har også resultert i at ikke flere tør å forlate islam! Hvis den store ambivalente gruppen av muslimer hadde sett at det ikke var forbundet med stor risiko å forlate islam så hadde langt flere gjort det! Det er jeg ganske sikker på, Bjørn!

  • William Steffensen

   Polariseringen kommer ikke av at kritiske mennesker til islam mener at samfunnsutviklingen går feil vei, men at deres utsagn latterliggjøres og at pressen ignorer dem!
   At Sylvi er personlig kristen har ingenting med denne saken å gjøre annet enn at det kanskje gir henne det nødvendige perspektivet til å ta tak i materien som for henne gir mening.
   Mener du fortsatt at islam kritikk er en fobi så tror jeg du bør sette deg bedre inn i sakene, både om islam og hva en fobi er!

  • bjornseo

   Geir Ivar Jørgensen fremstår som islamistene sin unyttige idiot.

  • Rudolf

   Jeg forstår ikke hvorfor venstrefløyen tror at det å kalle noen for «islamofobe» liksom skulle være er en fornærmelse.

   Det er som å bli anklaget for å ha god smak 🙂

  • hans_etterstad

   100% tåkeprat uten ett eneste argument….gratulerer!

  • Geir Ødegård

   Og der går du i den samme fella og må absolutt sette karakteristikker på de som ikke er enige med deg. Hva er egentlig greia med dette enorme behovet for å bruke den typen retorikk?

  • heimevernet

   Det idiotiske ordet islamofobi brukes gjerne for å beskrive ideologisk kamp mot islam. Jeg håper du har rett i at det er mange som er islamofobe i den betydningen, for islam er en type fascisme der nordmenn er slavefolk.

   Dessverre er altfor få islamofobe. De som er islamofobe er imidlertid islamofobe på grunn av alt det fæle muslimer gjør, ikke på grunn av det Listhaug sier.

   Ekstra tåpelig er bruken av ordet fobi i forbindelse med ideologisk forsvar, for det henspeiler på sykdom eller irrasjonalitet. Med andre ord en måte å polarisere debatten selv om du hevder at det er Listhaug som polariserer.

 • bitten

  JA ISLAM betyr, underkastelse , ingen frihet , demokrati , likestilling , med en ekstrem destruktiv , vold og kvinnehatende, ond ideologi .
  Som får bare, mer og mer innpass, i de norske samfunnet , som der politiske makter ,
  gjør knefall , der vi må tilpasse oss , det islamske samfunnet , bare mer og mer .
  Når man ser på resultatet , hva islam fører med seg, av ekstremt onde , som grusomme
  æres drap , og hvis man vil konvertere seg bort , i fra islams ekstremt onde hender .
  Da vanker det ekstremt harde straffer , i fra islams onde destruktive hender ,
  med døden til følge , som er av grusomme drapsmetoder .

  JA og kommer man med, noe som helst slags kritikk , av islams onde destruktive ideologi ,
  så får man slengte etter seg , rasist , nazist , stempelet, har kraftig islamfobi osv .
  Som der venstresiden , islamister som Mahamoud , personer som Lars Gule ,
  andre grupper i samfunnet , hyler om ut slike rasist uttrykk , mot andre også ,
  Som er så til det smakeløst , der noe som helst kritikk, av Islams onde ideologi , så blir man som person stemplet , som den aller verste , rasisten som er , i fra alt for mange kanter .

 • Øyvind Amundsen

  Meget godt skrevet

  • William Steffensen

   Takk for det! 🙂

 • Đào Phùng

  Vietnam ble jo kolonisert av Frankrike. Betyr det at Buddhistiske vietnamesere skal gå å sprenge bomber i Frankrike?

  Den eneste grunnen til at jeg bor i Norge. Er fordi mine forfedre som kom før meg. Det vil Bestefar, far og onkel tapte borgekrigen i Vietnam mot kommunistene i Norge. Jeg er fra Sør Vietnam og kommer aldri til å tilbe en så syk ideologi som kommunisme. Jeg er også lei av at islamske lærder hele tiden skal bruke Vietnam krigen som et eksempel på Amerikansk ondskap. USA var rett og slett ikke slemme. Da vi sør Vietnamesere tapte borgekrigen i Vietnam sammen med vår alliert i USA. Så fikk mange vietnamesere som kriget sammen med USA asyl i USA. 99,99% av Vietnamesere i USA kommer fra den Vietnamesiske Republikk. Nei jeg snakker ikke kommunistene. Jeg mener den Vietnamesiske Republikk. Jeg bor i Norge på grunn av det britiske imperiet. Da kommunistene vant krigen så startet de med å slakte hundretusenvis av Buddhister. Da måtte min familie som kriget for Sør Vietnam flykte til Hong Kong. Som på denne tiden var Britisk koloni. Briterne fraktet oss til Norge og vi fikk norsk statsborgeskap. Selv om kommunismen vant. Så er Vietnam fortsatt et fattig nasjon til tross for å ha store mengder naturessurser. Socialism makes everyone equally POOOR. Det er fakta. Sammenlign Vietnam med Japan og Sør Korea. Bevis på at sosialisme ikke fungere i praksis.

  Dermed anbefaler jeg at muslimer som rømmer fra Islam. Legger igjen sin syke ideologi i midtøsten og Afrika. Ikke ta Islam til Norge for å utføre helvete mot sivile mennesker. Vietnamesiske buddhister flyktet fra kommunismen. Vi bringer ikke kommunismen til Norge. Muslimer flykter fra Islam, men tar med seg ideologien til Norge. Der ligger forskjellen. Dersom vi skal ifølge muslimske mentalitet. Så betyr det at alle vietnamesere i Europa skal gå å sprenge bomber på grunn av Fransk kolonisering av Vietnam. Jeg er også lei det pratet om norsk formueskatt, eiendomskatt og arveavgift i norsk media. Dette er 3 symboler på kommunisme. Rødt kommer til makten og arveavgift gjeninnføres. Det er kommunisme i praksis. Jeg anbefaler alle muslimer som rømmer fra Islam. Legger religion sin til side. Min familie rømte fra kommunisme. Vi går ikke rundt å spre kommunisme i Norge.

 • Tor Anders Engen

  I psykologien er det noe som heter projisering(overføring).

  Det er at de som ønsker å manipulere mennesker, bevisst overfører andres skyld på de man ønske å manipulere.

  Men også benyttes projisering til å overføre sine feil på andre. Slik at den som er skyldig oppfattes som den uskyldige, mens den uskyldige betraktes som den skyldige.

  Islam og venstresiden er kjent med å benytte seg av slike metoder..

  Må ikke glemme alle de NGOer, de er like skyldige i projiseringens metoder for å loppe penger ut av mennesker.

 • DrD .

  En fobi er en diagnose, og det å bruke det oppkonstruerte ordet islamfobi på folk som faktisk forstår at koranen er en krigserklæring på alle som ikke er muslimer, er et desperat forsøk på å tie varslerne.
  En av de mest solgte koraner, og som har vært den mest solgte på Amazon er Tommy Robinsons Mohammed’s Koran: Why Muslims Kill For Islam https://www.amazon.com/Mohammeds-Koran-Muslims-Kill-Islam/dp/0995584907/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1504868297&sr=1-1&keywords=tommy+robinson
  Da koranen skal tolkes slik at hvis to vers står i motsetning til hverandre, så skal det nyere verset oppveie det eldste.
  I Mohammed’s Koran: Why Muslims Kill For Islam så er rekkefølgen på koranen snudd, slik at de nyere vers kommer først. Dette gjør at leseren lett forstår islams intensjon om å underlegge seg hele verden gjennom drap, slaveri, voldtekt og terror.

 • Gothminister

  En god artikkel du her skriver og det er så flott å lese en avis som tar opp dette tema på en riktig måte. Islamfobe er det ingen som er og det er heller ikke et ord. Lars Gule er en stor klovn uten et snev av kunnskap om islam. Den mannen er så full av hat og fordommer at det er skremmende. At han slipper til med sitt grums er merkelig. Men heldigvis ser vi i dag folk som Hege Storhaug, Listhaug med fler som baner vei i vår motstand mot islam.

 • Cosmic

  Listhaug ble igjen hitlet i NRK, denne gangen i programmet «ukens vinner». I tillegg ble hun offer for en meget nedrig kommentar om sitt privatliv i samme program.

  • Nattuglen

   Programmet presenteres som Norsk humorserie. Her er link til det aktuelle innslaget. https://tv.nrk.no/serie/ukens-vinner#t=19m0s Bakgrunnen for dette var at Sylvi Listhaugs ektemann, Espen Espeset, har blitt intervjuet i A-magasinet som hjemmeværende pappa med tre barn mens Sylvi driver valgkamp.Hvis det er sant at en god latter forlenger livet så advarer jeg den som vil se programmet: Du risikerer å dø ung.

 • Thelma2

  Tysting er en viktig del av Islam, og som vi finner i alle totalitære samfunn..Å ikke være «islamofob» er å godta det totalitære. Ikke forenelig med frihet og ansvar for egne handlinger. Islam er anti-demokratisk og fremtrer som et dystopisk skrekkvelde.
  Et land som Islam synes å være en tilbaketrukket og sekulær religion, er Kirgisistan..Der praktiseres en svært så avslappet og pragmatisk utgave av religionen. Sprit i butikk, fasting for dem som ikke var i jobb eller kun for dem som hadde lyst, ingen omskjæring, (men Saudi-Arabia og wahhabismen prøver å få fotfeste, spesielt i Ferganadalen som har en del Jihadister) Etter 4 uker observerte jeg 4 hijaber i hovedstaden Bisjkek..Grunnen er nok Sovietunionens tidligere grep om religionens utvikling..og takk for det. Men sånn må det være. Islam får praktiseres innomhus og ikke i det offentlige rom. Majoritets kulturens religion skal ha visse fordeler, og det skal ikke kalles diskriminering.

 • Gothminister

  Jeg har en rekke ganger diskutert med Gule. Han er ufin, ofte spydig og viser liten innsikt i andres synspunkter. Det gjelder ikke bare om islam. I forhold til islam mener jeg han ikke fremstår som en med kunnskap. Han forholder seg ikke til hva muslimene tror på, koranen og det som står i den boken. Om Gule selv forstår hva han holder på med. Er jeg i utgangspunktet ikke overbevist om. Jeg oppfatter mannen som sosialt hemmet. Altså, han mangler sosiale ferdigheter i hvordan man oppfører seg i diskusjoner. Han tar ikke til seg kunnskap og kjører på med sin evige hets og stigmatiserende utrykk.

  • William Steffensen

   Ja, han er spydig, jeg er klar over det, ikke minst siden han søker å gjøre begrepet islamofob akseptert i debatten om islam! Det er ikke annet enn ufint, og vitner om sviktende evne til å akseptere andre syn på islam enn hans eget!

 • Fred

  Gule har samboer med hijab fra Palestina, dette kunne vi se med egne øyne VGs reportasje nettkrigerne(dette er nå tatt bort). Siste jeg hørte om dette var gules uttalelse at samboeren var i Palestina. Hvordan er dette mulig uten shahada?

  • William Steffensen

   Det visste jeg ikke, Fred! Så du mener han nødvendigvis har konvertert til islam?

   • Fred

    Kan du islam? Faller brikkene på plass?

    • Bjorn Ramstad

     I tilfelle Gule har konvertert til islam vil det ikke forbause de mange han gjennom et par år overøste med sjikanerende tiltale i Documents kommentarfelt. Han la ikke noe imellom i sine påstander og svar. Han snakket helst om muslimer og mindre om islam. De aller fleste meningsmotstander var enten rasister eller til og med halv-rasister.

 • bjornseo

  Bra William.

  • William Steffensen

   Takk, Bjørn! 🙂

 • geparden

  Det som er det store problemet for de vestlige demokratier, er at vi slipper inn titalls millioner av mennesker som kommer fra korrupte, totalitære kulturer. Å innbilde seg at disse skal fungere som demokratiske idealmennesker i takknemmlighet for å få slippe inn i våre samfunn er vel ønsketenkning og drømmerier, som meget kjapt kan bli våre samfunns verste mareritter. Det er ikke bare muslimsk terrorisme og fundamentalisme jeg tenker på. Jeg ser også med sterk bekymring på undergraving av rettsstaten og utvikling av høyreekstreme styreformer bl.a. i Polen og Ungarn. De tålte visst ikke våre demokratiske rettstatsidealer i mer enn et par tiår. De er jo på full fart mot fascistiske styreformer som kjennetegnet disse landene før 2. verdenskrig. At polske og andre øst-europeiske arbeidsinnvandrere skal være mer demokratisk rettet enn sine landsmenn i hjemlandene, tviler jeg sterkt på, og vi begynner å få ganske mange av dem innenfor våre grenser i tillegg til alle disse fundamentalistiske muslimene. Jeg kjenner ikke til et eneste muslimsk land som har et velfungerende demokratisk styresett. De er vel totalitære eller på vei mot totalitære styreformer alle sammen, inkludert Tyrkia. Når disse er mange nok kan vi bare si farvel til demokrati og frihet vi også. Konsekvensene slipper vel neppe alle disse hyperliberale innvandringselskerne, og da er det for sent for dem å angre seg. Romerriket gikk under pga av de innvandrede usiviliserte germanske folkeslagene, og vandalene vandaliserte jo Rom som vi alle vet. Dette var takken for at de slapp innenfor Romerrikets grenser. Tror dere at vi kan vente oss en annen skjebne?

 • Rudolf

  Bare tenk hva som ville ha skjedd hvis islam ikke var en fredens religion.

 • Knut

  Om noen få år vil alle norske kvinner iføre seg burka og lignende for ikke å bli spyttet etter osv.
  Når den dagen kommer vil jeg som mann le av alle våre dumme kvinner som ikke trodde dette ville gå utover de selv.
  Lykke til dere dumme naive kvinner som raskt blir eskortert flere hundre år tilbake i tid. Idioter.

 • Eirin Munkebye

  Det er nok mange muslimer som gjerne vil komme seg ut av islams grep. Men, med livet som innsats, er det forståelig at de vegrer seg. Det å bli utestengt fra famile og venner, er selvfølgelig med på å bestemme valget om å forbli i tvangstrøya.
  Jeg mener bestemt, at ved å knefalle for denne ideologien, svikter vi de som er reelle flyktninger. Og alle andre også for den sakens skyld…
  Det er noe som er fundamentalt galt ang. innvandring av mennesker som bekjenner seg til denne trosretningen; politikere som har myndighet til å vedta en slik massiv omkalfatring av samfunnet som dette medfører, skulle i utgangspunktet vært såpass ansvarlige, at de satte seg inn i – leste seg opp på – hva det innebar. Altså – hva denne ideologien virkelig sto for.
  Det har de ikke gjort. Kunnskap er kommet fram via alternativ presse, og ellers vanlige folk.
  De ansvarlige, har allikevel ikke brydd seg med å sette seg inn i problematikken, men tviholder på ukunnskap og føleri…

 • heimevernet

  Frankrike, Storbritannia, Belgia, Nederland og Tyskland har lite å beklage overfor den islamske sivilisasjonen. Omvendt har den islamske sivilisasjonen mye å beklage overfor oss.

  • William Steffensen

   Ja, men venstresidens oppfatning er at de europeiske kolonimaktene skylder islam en beklagelse, og det var denne oppfatningen jeg forholdt meg til!
   Men du har rett, europeisk kolonialisme kom som følge av islam erobring av den antikke verden og videre ekspansjon inn i Europa! Det var krigene mot islam som gjorde Europa så militært sterkt at de både kunne erobre tidligere islamske territorier, og også anså det nødvendig å gjøre dette for nettopp å sikre seg mot islam!

   • heimevernet

    Jeg har inntrykk av at makkeren Høyre også er stilltiende deltaker i tåkeleggingen. Selv innlegget ditt kan kanskje være med på å opprettholde mytene om Vesten. Vær forsiktig med å komme med noe som likner innrømmelser når det gjelder ting som ikke er sant.

    • William Steffensen

     Jeg har vel ikke innrømmet noe på vestens vegne? at det hersker en oppfatning blant venstresiden at de europeiske statene har et ansvar fra kolonitiden er allerede utbredt. Det må en også kunne problematisere over akkurat som problemet islam ellers i samfunnet!

 • Geir Ivar Jørgensen

  De islamofobe villeder og avsporer innvandringsdebatten, slik at folket blir fanget i en splitt og hersk strategi som avleder oppmerksomheten fra det virkelige problemet, og de virkelige skurkene. Frp gjør innvandringsdebatten til et spørsmål om religion, kultur, etnisitet og hvor innvandrere kommer fra, istedet for å diskutere det faktum at høy innvandring er politisk villet, og i henhold til den politikk som styres fra EU. En politikk Frp støtter, og var med å stemme for slik at EØS-avtalen ble gjeldende for Norge.

  Her er kommentarer og linker som skaper oversikt over hva innvandringsdebatten burde ha handlet om:

  REALITETSORIENTERING OM IRRASJONELL FRYKT, HAT OG HETS

  Det er bra at PST tar til motmæle mot all den irrasjonelle frykt, hat og hets de høyreekstreme miljø i Norge bedriver. Hege Storhaug blir brukt av dem på grunn av sin slurvete omgang med fakta, og det samme blir andre nevrotiske kommentatorer, som lar seg påvirke av aktivister som hetser på vegne av fundamentalistiske kristne og jødiske miljø.

  Vi ser også at noen feminist aktivister og regnbueflagg bærere tar del i hylekoret sammen med de høyreekstreme miljøene.

  Det som er typisk for denne irrasjonelle adferden er total mangel på fakta referanser for sin fryktsomme adferd, som om Norge og Europa har vært fredelig og uten konflikter i fortid. Som om de hendelser vi har i samtiden er unike, og ikke kunne skjedd uten Islam.

  PST er imidlertid profesjonelle og må gjøre sine trusselvurdering basert på rasjonell vurdering av fakta og realiteter. Det er en kompetent instans som nå uttaler seg. Det var betimelig synes jeg.

  Selvsagt er det ikke slik at alle muslimer er fredelige ikke voldelige individer. Det vet vi. Vi kjenner den politisk religiøse despotien som ISIS, Al-Qaida, Taliban m.fl. står for, men vi kan ikke generalisere over alle muslimer av den grunn.

  Vi kan ikke frykte, hate og hetse og generalisere over alle kristne nordmenn på grunn av hva Anders Behring Breivik gjorde for å forsvare vestlige kristne verdier, i henhold til hans egen forklaring. Like lite som vi kan generalisere over alle katolikker fordi diverse paver lyste folk og land i bann over hele Europa, og forårsaket enorme lidelser gjennom flere hundre år i Europa.

  Det er politisk ekstremistiske miljø vi har grunn til å frykte, enten de er kristne, sionister, islamister eller ateister. Det er fra fundamentalistisk fanatiske grupper og bevegelser vi kan forvente grusomme handlinger. Dét er hva det finnes solid historisk dekning for. Både i fortid og i samtid. Det er dem PST primært har som oppgaver å overvåke og formidle rasjonelle kompetente trusselvurderinger om.

  http://nordnorskdebatt.no/article/mistet-balansen-faller-dypt

  Her under er en sammenheng som er relevant som bakteppe. Ikke minst for PST.

  https://www.facebook.com/notes/geir-ivar-j%C3%B8rgensen/wahhabisme-og-sionisme-er-problemet-ikke-j%C3%B8der-kristne-eller-muslimer/1655051594536899/

  • Tor Dahl

   De faktaresistente avslører seg ved å kalle meningsmotstandere for islamofobe. Uten unntak – er dette personer som vet lite om islamsk ideologi.

   At man kan forsvare en ideologi som har et teokratisk verdensdiktatur som sin fremste ide – er farlig.

   Disse apologetene er de virkelige fascistene.

  • Mark Edmondston

   Så PST skal ta de som er imot steining av homofile, tildekking av kvinner, kastesystem, likeverd, omskjæring av småpiker, halalkjøtt?

  • heimevernet

   «…som om Norge og Europa har vært fredelig og uten konflikter i fortid. Som om de hendelser vi har i samtiden er unike, og ikke kunne skjedd uten Islam.»

   Er Angela Merkel forbildet ditt? Du høres ut som henne. Bør vi i dag importere konflikter på grunn av at det har vært konflikter her tidligere?

   «…villeder og avsporer innvandringsdebatten, slik at folket blir fanget i en splitt og hersk strategi…»

   Hvis vi skal stoppe det multikulturelle eksperimentet, så må det vel være essensielt å forklare hvor mislykket det er sannsynlig at det blir.

 • Frida Fredriksen

  Takk til William Steffensen for en veldig opplysende og god artikkel.
  Har lenge prøvd å få frem på sosiale media faren med at all kritikk av Islam blir kneblet med hersketeknikk og sjikanering av oss som kritiserer Islam.
  Listhaug er både modig og gjør en kjempejobb med å kritisere Islam og konfrontere Islamister med fakta. Islam er den største faren Vesten står ovenfor. Tragisk at våre politikere bruker våre skattepenger slik at Islam blir videreført i vårt samfunn.
  Håper flere ser den utfordring vi har og tar det riktige valget 11 sep.

 • Geir Evanger

  Et svært godt og velbegrunnet innlegg fra Steffensen dette ..