En «romantisk» helhetsforståelse i Forsvarspolitikken

Foto: Heimevernet / Scanpix

På en debatt som fant sted under Arendals uken fikk jeg nylig den glede av å dele panel med en av de store skikkelsene i norsk forsvarspolitisk debatt, general Sverre Disen. Mange temaer ble diskutert under debatten, men en gjenganger fra generalen omhandlet hvordan Senterpartiets forsvarspolitikk var virkelighetsfjernt og befestet i en «romantisk» forestilling om HV soldater og gutta på skauen. Denne stemplingen som bakstreverske og romantiske er ikke nytt, og generalen er langt ifra den eneste som har brukt slikt skyts mot oss. Men generalen og hans likesinnede skyter med løskrutt.

Verken Senterpartiets forsvarspolitikk eller partiets øvrige politikk er grunnet i en romantisk eller bakoversøkende «alt var bedre før»-holdning, men dets politiske og ideologiske grunnmur er å finne i en helhetlig forståelse og ønske om å bruke, forvalte og beskytte hele Norge. Hele Norge, både bygd og by, samt nord og sør. Dette er en visjon som jeg dessverre tror få andre partier deler med Sp.

Senterpartiet har et ønske om at Forsvaret skal være i stand til å løse dets fremste oppgave, nemlig det å virke krigsforebyggende, ha fasiliteter for mottak av allierte ved behov og i ytterste konsekvens bruke makt for å hevde vår suverenitet og beskytte våre borgere.

Norge er et relativt stort land med en spredt befolkning. Vi forvalter et land, Norge, med areal på størrelse med Italia og havareal på linje med Middelhavet. Med et slikt demografisk og geografisk utgangspunkt anser Senterpartiet det som mer rasjonelt med et sterkt folkeforsvar med grunnmur i verneplikten, en desentralisert basepolitikk og støvler på bakken i form av et sterkt HV, fremfor en utvikling lik den man har sett i Danmark. Det handler ikke om romantikk, men om helhetsforståelse.

Helhetsforståelse handler om å forstå at forsvarspolitikk handler om mer enn jagerfly og det å oppfylle våre forpliktelser ovenfor NATO. Det handler om matsikkerhet i form av beredskapslager for korn, om verdien av soldater med lokalkunnskap og om å styrke det generelle beredskapsnivået i samfunnet ved å tilrettelegge for en stor grad av tillit mellom landets borgere og Forsvaret. Jagerfly og våre allierte i NATO er selvfølgelig av avgjørende betydning for Senterpartiets forsvarspolitikk, men grunntanken som anerkjenner verdien det å kunne stå på egne bein, må være førende.

Det å jobbe for selvforsvar, selvforsyning og selvstyre er på mange måter de primære oppgavene til en stat, og det er i stor grad disse tre målene som er styrende for mye av Senterpartiets politikk. Det er ikke bakstreversk eller romantisk å ønske matproduksjon i Norge, fordi man forstår at man ikke alltid bare kan importere alt uten ifra, da spesielt i krisetid. Ei heller er en tro på verdien av nasjonalstaten og dets suverenitet et tegn på lengsel etter forbigåtte tider. Slik politikk tyder heller på at man ser landet i sin helhet fremfor som individuelle og uavhengige sektorer som hver for seg kan «effektiviseres» uten hensyn til hverandre.

Matpolitikk er sikkerhetspolitikk, sikkerhetspolitikk er distriktspolitikk og distriktspolitikk er faktisk forsvarspolitikk, fordi Forsvaret skal være tilstede i, og være parat til å kunne forsvare hele Norge. Teknokrater kan fort bli så opptatte med seg og sin egen sektor at de glemmer helhetstanken, og dermed mister oversikten over hvordan alt henger sammen. Det er godt at det ikke er teknokrater som styrer, selv om det åpenbart er noen partier som skulle ønske det, og det er enda godt at vi har et «romantisk» parti her i landet som ser hele Norge og som vil ta hele landet i bruk.

 


Publisert: sep 10, 2017 @ 6:44 pm


Takk for at du leser Resett. For å kunne fortsette å produsere kvalitetsmateriale avhenger vi av din støtte. Klikk her for å finne ut hvordan du kan støtte oss.

The following two tabs change content below.

Chase A. Jordal

Sentralstyremedlem Senterungdommen

Latest posts by Chase A. Jordal (see all)

 • Apropos

  Jordal, dette er noe av det mest virkelighetsfjerne jeg har lest i mitt liv. Hvis du tror heimevernet og desentralisering er svaret mot russisk invasjon kan du ikke være lenger utpå landet. Livsfarlig, mot sin hensikt. Det som gjelder i dag er det motsatte av det du hevder. Det er som å gå tilbake til ljå og rive i matproduksjonen. Har du vært soldat? De som var infanterister i Nord-Norge under invasjonen i Tsjekkoslovakia i 1968, da russerne hadde linet opp sine tanks på norskegrensen, ville ikke hatt en sjanse om russerne hadde angrepet. Svaret da ville vært: Flyvåpen, bevegelig artilleri fra land og hav og tanks. Vi er ikke i 1940 nå, men i 2017. Selv i 1968, for nesten 50 år siden, var fotsoldaten ubrukelig i forsvaret. Det er bare å spørre noen av dem som har avtjent verneplikten i infanteriet. Bortkastet bruk av ressurser.

  • Chase Alexander Jordal

   Ja, jeg har både vært soldat og befal, uten at det egentlig har noe med saken å gjøre.
   Spørsmålet er om hvordan Norges forsvar skal innrettes, desentralisert og defensivt eller sentralisert og offensivt. Personlig så frykter jeg ikke en invasjon fra Russland, da et land med deres økonomiske og demografiske forutsetninger (svak økonomi og kraftig befolkningsnedgang) ikke er stereotypien på en ekspansjonistisk utenrikspolitikk. Russland har opptrådt på en aggressiv måte ovenfor flere av dets naboland de siste årene, men denne aggressive utenrikspolitikken tror jeg først og fremst handler om gjenvinne regional hegemoni samt spille på en «oss mot dem» retorikk som Putin trenger for å samle Russerne. Denne aggressiviteten vil trolig gå utover Russlands mindre nabo land som ikke er NATO medlemmer, dette fordi Russerne ikke er kapable til å utfordre NATO på noen reel måte. Vi må være berett, men frykten for en stor Russisk invasjon av vesten er temmelig virkelighetsfjernt.

   Vi trenger ikke et forsvar som er særtilpasset dagens sikkerhetspolitiske situasjon, vi trenger et forsvar for Norge som er uavhengig av hvordan verden ser ut rundt oss.
   Vedlagt finner du en lengre artikkel som beskriver hvordan jeg tror Forsvaret best burde innrettes.

   https://jordalblog.wordpress.com/2017/03/23/norge-trenger-et-vepsebol-forsvar/

   • Apropos

    Heimevernet? Noe mer ineffektivt skal man lete etter. Skal du ha et infanteri, må det være et helprofesjonelt oppegående Javelin/PVRK-bemanning med terrengkjøretøyer og mikrodroneutrustning, ikke noen fotgående amatører som har pakket en luger fra 1940 i en ryggsekk.

    > «et forsvar for Norge som er uavhengig av hvordan verden ser ut rundt oss»

    ??? Et forsvar uavhengig av teknolgisk utvikling og du er kjørt. Ditt svar viser at du er en drømmer. Det kan være farlig å sove så dypt som du gjør. Og du har vært befal?

    • Chase Alexander Jordal

     Du misforstår. Det er ikke snakk om å utelukke teknologisk utvikling, det handler om å ikke omstrukturere forsvaret på en måte som gjør at man er utelukkende avhengig av en bestemt allianse (slik det danske forsvaret er blitt et 100% NATO forsvar) eller teknologi.

     «We have no eternal allies, and we have no perpetual enemies. Our interests are eternal and perpetual, and those interests it is our duty to follow» – Henry Temple, 3rd Visegreve av Palmerston

     Vi må ikke ta utgangspunkt i at Norge har evigvarende fiender eller evige allierte. Vi må ta utgangspunkt i at det er politikerens plikt å opprettholde en forsvarsevne som er kapabel til å ivareta Norges interesser som et fritt og selvstendig land. Vi må ha et forsvar som evner forsvare våre grenser, hevde suverenitet over våre territorier og virke krigsforebyggende, uavhengig av hvorfra trusselen måtte oppstå. Dette mener jeg blir best ivaretatt med en desentralisert folkeforsvar med base i verneplikten og et sterkt landmakt. Samt defensive stridsmidler som ubåter og luftvern.

     • Apropos

      >»Vi må ta utgangspunkt i at det er politikerens plikt å opprettholde en forsvarsevne som er kapabel til å ivareta Norges interesser som et fritt og selvstendig land»

      Så du er Natomotstander, og unngår samarbeid med andre. Jaja drit i Norge, leve Toten.

  • DrD .

   Mindre uavhengige styrker som saboterer broer, som har tilgang på portabelt anti tanks våpen, og som bruker skarpskyttere til å ta ut tanks kommandører, infanteri og forsyningslinjer er effektivt til å bremse fremrykkingen til en fiende.
   Videre må man se på hva som er den reelle trusselen ovenfor nordmenn i fremtiden. Er det verdens største land med uendelige naturressurser som vil komme, eller er det femtekolonistene fra en viss religion ekstrem politisk ideologi som utgjør faren? Se til Jugoslavia og Syria.

 • Tor Dahl

  Good times give weak men.
  Weak men give bad times.
  Bad times give hard men.
  Hard men give good times…

 • geparden

  Det som er helt klart er at Nord Norge ikke skal forsvares i den nye forsvars-strategien. Frøylinja i Skibotn er demontert, Marine- og ubåtbasene i Nord Norge er lagt ned, likeså kystartillerifortene. De militære hovedflystasjonene i Bodø, på Andøya og på Bardufoss legges ned, hærhelikopterne på Bardufoss skrotes. I Indre Troms finnes kun noen avleggs rustne kanoner og tanks fra 1960-og 1970-tallet igjen, samt et par paradekompanier. Forsvarslinjene er trukket sørover til Trøndelag. Der er kun igjen en fremskutt flybase, Evenes utenfor Harstad, beregnet på et par av de nye stealth–jagerne. Det er tydeligvis ikke Norge som skal forsvares i den nye forsvarsstrategien, men Eu’s nordflanke. Dette sier selvfølgelig ingen høyt, men ser en på de forsvarspolitiske fakta, er konklusjonen utvilsom. En stats viktigste oppgave er å forsvare sitt folks territorium. Hva sier nordlendingene til at deres landsdel ikke lenger skal forsvares? De må tydeligvis stå på egne bein og stole på seg selv. De fikk jo ikke være med å formulere Grunnloven i 1814, fordi de ble sabotert av søringene. Nordlendingene er kansje best tjent med å erklære seg som en fri, uavhengig og selvstendig stat, og at de er istand til å forsvare seg selv, i motsetning til søringene, er utvilsomt, det så vi i 1940. Dessuten kan de jo samtidig ta tilbake kontrollen over sine hav- og fiskeressurser, og endelig bli kvitt den hersens EØS-avtalen som aldri har tjent Nord Norges interesser. Økonomisk sett er Nord Norge utrustet til å klare seg enda bedre enn f.eks islendingene som i alle år har klart seg utmerket.

 • Apropos

  Droner erstatter Heimevernets statiske OP funksjoner med effektive, raske, dynamiske observasjoner. Mobilitet, som HV dessverre mangler, er alfa og omega i et moderne forsvar. Senterpartiet er ikke så opptatt av forsvar. Men at det skal være flest mulig ansatt i kommunene, i det lokale politiet, i lokale banker, i postkontorer, ligningskontor i hver kommune, masse heimevern, småsykehus og fødestuer over alt osv. SP vil ikke høre om moderne databehandling som kan rasjonalisere tungrodde og overtallige kommuner. Landsbygda skal tilføres store ressurser så ineffektiviteten kan råde. SP snakker ikke om suksessen med avviklingen av de lokale ligningskontorene, eller nettbank, eller post og bank i butikk. Heimevernet er avlegs, tungrodd, vanskelig å administrere og fullstendig gammeldags. Snakker om å gå baklengs inn i fremtiden, og forsøke å kamuflere det hele inn i noe ullent snakk.

  • Hugin&Munin

   Dronebruk avhenger av vær og vind, det gjør ikke en infanterist. det eneste som påvirker en menneskelig OP er sikt og optikk.

   dersom det er lavt skydekke fungerer ikke dronene som flyr høyt, og lavt flygende droner er enkel å oppdage hvis man hører etter.
   Droner er også avhengig av drivstoff eller strøm og man kan da ikke ha en kontinuerlig overvåkning av feks viktige broer, veikryss og annen infrastruktur.

   en godt etablert OP er bortimot umulig å oppdage.

   Kan også legge til at Rusiske EK tjenesten kan også bli ett problem ved bruk av droner og annet utstyr (https://www.aftenposten.no/norge/i/aOJO/Vladimir-Putins-elektroniske-krigforing-i-Ukraina-skremmer-USA-og-NATO)