NRK i forfall

Foto Håkon Mosvold Larsen / SCANPIX

Fredagens siste partilederdebatt var en merkelig forestilling. Den viktigste saken for nesten samtlige partiet virket å være frykten for menneskeskapte klimaendringer. Uten at noen kom med motargumenter, fikk Rasmus Hansson ture frem med ville påstander om at de orkanene man så i Mexico-gulfen de siste ukene skyldtes forbrenning av norsk olje. En temperaturøkning på én grad de siste hundre år skulle altså forårsake disse stormene. Uten denne ekstra varmegraden, hadde det vel blåst flau bris. Ingen nevnte at det har vært svært stille på orkanfronten mot USA siden 2005, og ei heller at det ikke er observert systematiske temperaturøkninger i verden siden 1998.

Stemningen i studioet, som er programledernes ansvar, grenset til det absurde. Vi står oppe i den største demografiske endringen i Oslo og landet siden istidens slutt for 12 000 år siden, og ingen andre enn en litt forsiktig Siv Jensen i FrP nevner innvandring som en viktig sak. Hele programopplegget er «rigget», men sannsynligvis uten at de impliserte er særlig klar over det selv. Her har vi en gjeng som står bak valgsendingene i NRK som ikke evner å se at de lever i en boble.

Som Finansavisen kunne presentere i dag kan andelen Oslo-borgere som kommer fra muslimske land stige til nesten 50 % innen 2070. Mon tro om det kommer til å endre hovedstaden og Norge? Nei pytt, slikt er ikke viktig i valgkampen i 2017. Mye bedre å få til en utslynging av tallpåstander om promillers endring i skatt, hvorvidt tilbydere i velferdssektorene skal være kommersielle aktører, og når man kan forby bensin- og dieselbiler. Hele valgsirkuset var en skandale, og vi skjønner ikke at folk lenger aksepterer at en tvangsinndrevet lisens skal gå til en så inkompetent mediekanal som NRK.


Publisert: sep 10, 2017 @ 2:28 pm


Takk for at du leser Resett. For å kunne fortsette å produsere kvalitetsmateriale avhenger vi av din støtte. Klikk her for å finne ut hvordan du kan støtte oss.

 • Infowarrior

  Tropiske orkaner har vi hatt i hundrevis av år, har ingenting med olje å gjøre.

  • Rune Aae

   Selvfølgelig handler dette om drivhusgasser, noe det alltid har gjort. Uten drivhusgassene hadde vi ikke hatt så mye som et vindpust på jorda. Og jo tettere drivhuset blir, dess mer vind, mer fordamping, mer nedbør, mindre flerårig drivis, mindre palsmyrer, færre pingoer, flere jordskred får vi. Og det er ikke usannsynlig at kraften i orkaner kan øke som en konsekvens av tykkere drivhus.

   • Infowarrior

    Klodens største trussel er overbefolkningen, men den er det ingen som snakker om.

    • Rune Aae

     Jo, det er mange som snakker om det, men det stilner gjerne av, fordi det ikke er noen åpenbar løsning. Derfor må vi finne andre løsninger på vårt sanseløse forbruk av ressurser nå som vi bare blir fler og fler, da konsekvensene av dette forbruket vil det være de neste generasjonene som må betale for.

     • Tom

      joda, løsningen er åpenbart Europa! Verdens honningkrukke!

    • Alexander Kjelbrand

     Faktisk ett interessant punkt. Hvor mye puster ut/produserer 3 milliarder mennesker av CO2?

     • Infowarrior

      Det er vel mest NOX

    • Magnar A. Bakke

     Du har heilt rett Infowarrior. Overbefolkning og migrasjon heng nøye i hop. Her er ein artikkel der dette også er tema:
     https://www.firda.no/synspunkt/samfunn/innvandring/naturmiljoet-folketilvekst-og-innvandring/o/5-15-449899

    • Fjotolf

     På linje med deg der… ?

     • Infowarrior

      Hei gamle ørn 🙂

  • Ivar Systad

   Jeg husker for en tid tilbake jeg leste at MDG sin leder R. Hansson, bodde langt ifra folk, og kjørte med sin kone , jeg tror det var 8 kilometer, i en gammel dieselbil, frem til hvor trø-sykkelen hans var parkert. Der ifra og de siste 2-3 kilometerne syklet han så til stortinget, ofte med et haleheng av pressen , som overivrig ville vise oss denne miljøhelten.

 • Sandra

  Helt enig Helge, men hva skal til for at folket skal våkne? For at NRK skal stilles til ansvar?
  Det er dypt deprimerende hva som har skjedd i denne valgkampen. Nivået var langt, langt under pari. Og disse menneskene skal styre Norge!

 • Ten4

  Elefanten i rommet er blodrød og heter Thor Gjermund Eriksen. Han har som alltid på plass de små purpur-røde elefantene i studio. Sånne uhildede, sannhetskrevende, habile topp-journalister som Ingunn Solheim eller Ole Torp. Da vet vi at det blir nøytral kvalitet og godt debattklima. Det skal bli meg et sirkus på valgdagen. Tipper de inviterer til et ekspertpanel. Vi kan jo allerede ane hvem: Frank Aarebrot, Thomas Hylland Eriksen, Lars Gule, Sven Egil Omdal og Hanne Skartveit?

  • Alexander Kjelbrand

   I tillegg kommer ca. 1800 venstrevridde journalister under han i NRK også … (!)

  • Bjørn Eilertsen

   Dette er dessverre korrekt. Jeg mener det norske folk er blitt manipulert gjennom mange år, helt siden de såkalte 68erne entret arenaen.

   • Selve grunnlaget for ødeleggelsen av både den svenske og den norske nasjonen med fremmedkulturell masseinnvandring som redskap ble lagt så langt tilbake som gjennom tiårene med sosialdemokratisk ettpartistyre, fra 1935 til hhv 1976 og 1965. Dvs det begynte nettopp på samme tid hvor selve etableringen av NRK-monopolet som redskap for sosialdemokratisk indoktrinering fant sted. Stortingsmelding nr. 74 om «Innvandrere i Norge» som Gro Harlem Brundtland la frem i 1979 var strengt tatt bare en naturlig oppfølging av den globalt orienterte sosialismen som både hennes egen far og Einar Gerhardsen åpent bekjente seg til i ungdommen. Ødeleggelsen av Norge som nasjon er sånn sett ikke stort mer enn en naturlig konsekvens av at disse nasjonsfiendtlige kreftene vant frem i perioden 1930-45.

    • Buddy O

     Som Gro la frem? Du mener vel Arne Nilsen?

     • Ser at jeg har latt meg villede noe. Men det gjenstår likefullt at det fremforalt er Gro Harlem Brundtland i kraft av sin rolle som partileder for Ap fra 1981 til 1992 som har det historiske ansvaret for at den stortingsmeldingen dannet grunnlag for partiets innvandringspolitikk i denne avgjørende fasen. Skjønt det strengt tatt fort kan avlede oppmerksomheten fra det vesentlige å fokusere for mye på enkeltpersoner så var Brundtland tross alt også nestleder i partiet fra 1975 til 1981. Det var ellers også mitt hovedpoeng her at dette handler om partiet og at utraderingen av både den norske nasjonalstaten og folket som var utgangspunktet for den er en direkte og ganske så logisk følge av dets fundamentale ideologi. Noen har imidlertid vært mer fanatisk opptatt av å sette denne i verk på en både forskrudd og direkte destruktiv måte. Til disse regner jeg for min del nettopp GHB. Den tankegangen som ligger til grunn for str.mld 74 bærer sterkt preg av at det var Reiulf Steen som var partileder gjennom samme periode hvor GHB var nestleder, 1975 til 1981. Steen stod i og for seg for en mer åpent, uttalt og ihvertfall ærligere variant av den fundamentale ideologien, dvs sosialdemokrati forstått som globalt orientert reformistisk sosialisme hvor nasjonalstaten kun fungerer som et middel som etterhvert skrotes som om det var en hvilket som helst likegyldig utbrukt gjenstand som kan kastes på søppeldynga.

      Men GHB var altså også nestleder under denne Steen. Og nettopp på grunn av ham var det også bare desto lettere å drive igjennom den form for bare desto mer destruktiv kulturell «likestilling» i innvandringspolitikken som denne stortingsmeldingen bærer preg av. Mest eksplisitt kommer det vel til uttrykk i formuleringen «likestilling og like muligheter for grupper og kulturer» på side 29 i stortingsmeldingen. Denne tankegangen var selvsagt sterkt influert av «likestillingen» mellom kjønn som fremforalt GHB var den sterkeste eksponenten for innenfor partiet. Hun ble jo til og med valgt til nestleder i «Kvinneåret» 1975 fordi partiet, og dets leder fra det året av, Reiulf Steen, ønsket å markere sin tilslutning til denne prioriteringen av «likestilling». Og dette ble så altså overført på innvandringspolitikken i form av «likestilling og like muligheter for grupper og kulturer» – med de fullstendig ødeleggende konsekvenser det er iferd med å få. Men fundamentalt sett dreier det seg jo strengt tatt bare om iverksettelse av en både livsfjern og naturfiendtlig egalitarisme som har preget sosialdemokratiet som ideologi like fra begynnelsen av.

     • Buddy O

      Tja. Et par kommentarer og litt fakta.

      a) Det var borgerlig regjering fra 1981 til 1986. GHB kunne vært mye, men regjeringssjef var hun ikke. Han het Willoch, stort sett, og var happy med STM74. Hvorfor aksepterte de borgerlige galematias-politikken? Fordi de var med på den.

      b) Mange snakker om STM74, men vel så interessant er stortingsproposisjon 162, vedtatt 28. april 1978. Ansvarlig statsråd var Ruth Ryste. St.prp. 162 er selve ratifiseringen av ILO143, og GHB hadde enda mindre å gjøre med St.prp. 162 enn med STM74.

      c) På syttitallet fantes det en norsk ILO-komité. De hadde møte 22. desember 1975. På det møtet endte de opp med å anbefale at Norge skulle ratifisere ILO143, med ett forbehold:

      «å tilrå at Norge tiltrer rekommendasjonen med unntak for følgende punkter:… Punkt 16 (gjenforening av familier og boligforhold)»

      Komitéen begrunner dette med at «Det er betydelige sosiale problemer i forbindelse med familieinnvandringen» og viser til side 34 og side 42 i Stortingsmelding nr. 107 fra 1975-76 Om innvandringsstoppen og arbeidet med innvandringspørsmålene. Problemene var først og fremst knyttet til innvandreres bosituasjon.

      Nå snakker vi 1975, og da var vel neppe GHB i regjering engang? Jo, hun hadde vært miljøvernminister i ett år, men neppe i posisjon til å anbefale at Norge vedtok ILO143.

      Det er forøvrig verdt å merke seg at ILO-komitéen gikk i mot familiegjenforening, men at innvandrere likevel fikk den retten. Man kan bare undres over spillet internt i Arbeiderpartiet.

      GHB har skylda for mye, men *IKKE* for STM74. Kan vi snart ta livet av den internettmyten?

     • Blir vel uansett feil å fokusere for mye på enkeltpersoner. Men ikke desto mindre riktig å ta utgangspunkt i at det er den øverste ledelsen i partiene som står hovedansvarlig. Og som fremtredende medlem der syns jeg det er vanskelig å se annet enn at Brundtland hører til disse hovedansvarlige.

      Jeg er selvsagt enig i at Høyre ikke har vært stort bedre. Jeg har jo også i andre sammenhenger understreket at det f.eks. i Sverige var Högerpartiet, som senere ble omdöpt til Moderaterna, som först gikk inn for noe i retning nettopp den form for «likestilling» av innvandrere og deres kultur. Tilsvarende ble jo også Høyre her i landet i stadig større grad dominert av liberalere etter krigen, til fortrengsel for noen som helst konsekvent form for konservatisme.

     • Buddy O

      Enig, nesten helt enig. Jeg rir denne kjepphesten om GHB og STM74 fordi så mange tror at hun faktisk «skrev» meldingen. Det er åpenbart helt feil. Den feilen sperrer for å forstå hva som faktisk skjedde, nemlig at Sosialistinternasjonalen forhandlet med araberne og at Vest-Europa senere godtok selvmordplaner som ILO143 og lignende — som resultat av arabiske krav.

      Når det gjelder Sverige: Det landet vedtok jo en ny grunnlov i 1975. Jeg skulle gjerne visst mer om prosessen i forkant. Kan du mye om emnet?

     • Buddy O

      Svar, del II: Du skriver at «Den tankegangen som ligger til grunn for str.mld 74 bærer sterkt preg av
      at det var Reiulf Steen som var partileder gjennom samme periode hvor
      GHB var nestleder, 1975 til 1981.»

      Det fins ett alternativ til, nemlig at innholdet i stm74 ikke ble utformet i Norge. Drit i Steen og Brundtland, de var bare Brandt og Kreiskys nikkedokker, sammen med Bratteli og Nordli.

  • lurven

   Spot on.

  • Roald Bentzen

   NRK har ca. 4000 ansatt – Tilsvarer en by på 8 -10 tusen innbyggere! Trenger vi et slikt Maskieri for å servere oss noe fake og en værmelding? Ingen ser ut til å tør røre ved denne bastionen – Politikerne er livredde for å bli hengt ut – Handlingslammelse! – FrP har en slogan som sier HANDLEKRAFT – Når skal den brukes?

   • Thomas Allerup

    Smak litt på det tallet. 4000 ansatte Og over 5 Milliarder Kr i bevilgninger hvert år fra staten. Det er over 13 millioner kr hver dag! For litt nyheter fra NTB, vær, Radio som få lytter til etc…
    Er det noe sosialister kan, så er det å bruke andres penger. Oljepengene gjør tydeligvis mange politikere og ledere blinde.

    • lurven

     Radio? Har ikke hørt nrk radio siden februar da de stengte fm-nettet.
     Hva var/er poenget med det da?

 • bitten

  NRK har vært i stor forfall , for lenge siden, etter min store mening ,
  og er på lang nær, noe objektive og nøytrale , i sin væremåte .
  Det toppet seg vel opp , når man har fjernet korset , der for godt ,
  og ansatte en muslimsk , hijab kvinne der .

  Så min troverdighet til NRK, som en tvangs – lisens kanal , er på nullpunktet , for min del ,
  som disse valgkamp – debattene på NRK , orker ikke ofre noe tid , på slikt sludder , vås .
  Så på tide at politikere, begynner å ta tak i dette , som er aller viktigste for landets fremtid ,
  som handler om asylpolitikken , velferden og fremtidens Norge , som er aller viktigst .

  Dette klima – tøvet, som bekymrer politikere , så fryktelig , handler kun om avgifter og
  skatter , ingen ting annet , siden det er sykluser rundt kloden , som gir klimaendring .
  JA hele valgsirkuset , er en stor skandale , og at jeg blir tvunget til å betale ,
  denne NRK – tvangslisensen , mot min store motvilje i tillegg også .

 • Rune Aae

  Hvor står det at det ikke har vært global oppvarming siden 1998? FNs klimapanel forteller noe helt annet: http://www.ipcc.ch/publications_and_data/publications_and_data_reports.shtml
  og jeg har selv vært på Svalbard nylig og sett de dramatiske endringene som foregår der oppe på grunn av høyere temperaturer. Det er skremmende hvor store endringer det er både der og på Vest-Grønland!

 • Finn

  Aksepterer ikke lenger tvangsinndriving av lisens! Kan noen juskyndige og skriveføre forfatte et opprop mot avgift til en propagandakanal som jeg og mange har kuttet us? Please?

  • Edin

   Jeg er også imot lisens, men om den avskaffes skal nok NRK ha sine 5,5 årlige milliarder, og da blir det over skatten om man har TV eller ikke. NRK må kraftig slankes og/eller selges

 • arnt steen

  NRK er jo en AP kanal, og de vil jo ikke støte fra seg massive velgerflokker, klikk link; https://uploads.disquscdn.com/images/93079511dbf302f5b7c946366ac7ca93a38c64a6a27b9bab7053dd9f7890d588.png

  • ad1648

   Tør jeg spørre om dette også var midt i arbeidstiden?

   • Alexander Kjelbrand

    Arbeidstid … jeg vil faktisk påstå at disse menneskene alltid har fri når vi jobber, og har fri når vi har fri.

  • Fredrik Naumann

   Jeg snakket med noen av disse, blant annet fem kvinner som gikk på norskkurs, de var der med læreren sin og brukte noe av skoletiden sin på å sette seg inn i norsk politikk. De drev å lærte seg språk og politikk, god integrering altså.

   • Tor Dahl

    Det er noe med bildet som sier meg at de aldri vil bli integrert…

  • Tor Dahl

   Skal du stemme for det som er best for islam – stemmer du AP.

   Godt valg.

  • Tom

   Hadde det regnet tungt denne dagen ville jeg vært sikker på at det var satt ut en antall parasoller!

 • Jørn Hokland

  Flott at FrP har fått egen partiavis. Preach to the choir, Helge! 🙂

  • ad1648

   Er det ikke greit at den monomane AP-vennlige MSM-pressen får litt motstand?

  • Kaffermann

   Nå er det vel slik at de fleste her ikke har så mye til overs for FRP.
   Så bare fortsett å lev i din egen boble.

 • sushito

  Jeg tror ikke jeg kommer til å bruke stemmeseddelen min på mandag. Jeg har ingen anelse om hvem disse menneske representerer eller hva som er den politiske agendaen, hvis agenda, angår den ikke meg.

  • ad1648

   En blank stemme er en rødgrønn stemme. Stem på det minste onde er mitt motto.

  • Ten4

   Skulle ønske det var flere som deg, for hvis man ikke har peiling så er det bedre å stemme blankt eller å la være.

   Problemet med demokratiet er at noen folk stemmer enten trendy eller tradisjonelt. Særlig AP-velgere sier rett ut at de stemmer som de alltid har gjort. Etterpå klager de sin nød over bom-penger og alskens som er ubehagelig. Pensjonister som blir ranet av AP, stemmer likevel AP fordi det er det familien alltid gjør. Nåde den som forlater den smale sti.

   • JJ Rambowitz

    Problemet er at mange som ikke har peiling overhodet stemmer på AP. Detter ikke tull. Fra 30 år tilbake har jeg ikke EN GANG møtt en AP-velger som vet hva som foregår på Stortinget eller generell politikk, for den saks skyld. Som ett eneste eksempel sa et par til meg en gang at ‘NOU (norsk offentlig utvalg) er bare noe du finner på.’ Da jeg spurte dem om de visste hva Stortingskomiteer driver med og hva en høringsrunde er trodde de at jeg var spydig. Fra partier jeg enten ikke kan eller har kunnet fordra har jeg møtt velgere som i hvertfall vet hva de prater om, og det inkluderer Rødt og Venstre og SV. Men blant APs trofaste er det håndkle gjennom ørene, altså. Hver eneste en av dem. Snakket en hel søndag formiddag på en kafeteria med en lokalpolitiker fra AP og han er god venn av Jens Stoltenberg og der også var det iallfall én vaskeklut som hadde gått gjennom ørene. Grunnen til at AP, mer enn andre, maser om at sofavelgerne må stemme er fordi AP er partiet som tjener mest på at de uvitende stemmer. At slike folks stemme skal telle mer enn min og mange av mine venner gjør at jeg anser det såkalte demokratiet som iallfall litt tullball.

  • Erlend Johansen

   I det minste gi en stemme som kan videreholde en borgerlig regjering. Høyre har skuffet på flere viktige områder, og Erna Solberg er en svakere politikere enn jeg skulle ønske, men en borgerlig regjering er fremdeles MYE bedre enn Jonas Gahr Støre og AP ved roret.

  • Stiklestad

   Da bør du følge bedre med i samfunnsdebatten

  • heimevernet

   Hva med å stemme på Alliansen? Du kan alltids se på det som en form for protest.

 • Brian Cohen

  Jeg har spurt Kulturdepartementet om det virkelig skal være slik at vi alle skal være med å finansiere en statseid kanal som har en soleklar politisk slagside og som gang på gang toner flagg for det vi må kalle konservative religiøse i møtet med islam, mens de går i fistel av kristne mørkemenn.
  Gjett om jeg har fått svar annet enn «Vi takker for din henvendelse, vi skal besvare så fort vi kan»?

  • Tor Dahl

   La oss høre svaret når det ev. måtte komme!

   • Åse Bjerke

    Hvis vi nekter å betale, får vi svar med en gang…….!

   • Steffen

    Jeg har gjort det samme for ca 1 mnd siden, har ikke fått svar ennå;)

 • DrD .

  Når ett stort vulkanutbrudd medfører like stort utslipp som hva menneskeheten forårsaker i løpet av ett tiår, skjønner man at miljøhysteriet ikke er noe annet enn dagens presteskap i form av politikeres måte å skremme befolkningen til å betale avlat i form av CO2 avgift så man ikke havner i helvete.

  I Norge har vi stort sett vært skånet for terroren fra islam, sett bort fra terror i form av gruppevoldtekter av unge jenter. Islam erobrer verden enten med sverd, eller ved formering. Da Norge pøser penger ned i lommene på muslimene som kommer hit bruker de muligheten til å øke andelen muslimer i Norge ved å ha høye fødselstall fremfor å drive med direkte terror.

  Det er fritt for alle å lese hva koranen sier. Da vil man forstå et koranen er en taktisk plan og en direkte krigserklæring mot menneskeheten formulert av en pedofil krigsherre og slavedriver.

 • ad1648

  JGS presterte å gi FRP skylden for jødehat i Norge! Det er det verste jeg noensinne har hørt fra den kanten. Og denne mannen skal bli statsminister. Jeg er temmelig sikker på at en intellegent mann som Støre meget godt vet hvor økende jødehat i Norge kommer fra og at det ikke er fra FRP.

  • Tom

   Ja, dette var helt vilt å bevitne, Erna kommenterte vel litt rundt holdningene til nye landsmenn i denne sammenheng!

 • Trond Davidsen

  Atmosfærisk drivhuseffekt ble påvist i 1828. Skyldes nok ikke forbrenning av norsk olje. Ikke dermed sagt at klimaendringer ikke også forårsakes av menneskelige aktiviteter. Valgkamp under pari generelt, en påstand man støtter.

  • Tom

   Verden blir ikke til et bedre sted ved at Norge blir fattig! Slutter Norge å levere olje og gass vil andre leverandører ta plassen, klimaeffekten = 0!

 • Olaus Trøgheim

  NRK er så ille at til og med Støre måtte ydmyke programlederinnen med å protestere og si at det hun sa om orkanene var feil.

 • Geiseric

  Det multietniske samfunn er nå en demografisk realitet med ca. 25 % ikke-vestlige minoritetsgrupper i landet. I den grad innvandring er et tema er det fokus på hvordan majoritetsbefolkningen skal tilpasse seg minoritetene. Dette kommer tydelig fram ikke minst i APs retorikk:

  «For Arbeiderpartiet er det et dypt alvor i budskapet «alle skal med». Inkludering, tillit, respekt og fellesskap skaper tryggere liv for alle. … Folk angripes for sin hudfarge og opplever vold og trusler. Utryggheten øker. Som en sa til meg: «du må være hvit for å tro at dette ikke skjer».»

  https://www.nrk.no/ytring/hatet-mot-_de-andre_-1.13679042

 • JDonny

  Problemet er vel at de fleste nordmenn ikke har noe betydelig referansegrunnlag når det kommer til informasjon.
  Man er vant til å svelge det man får, og den kollektive mobben demonstrerer gang på gang konsekvensene av å forfølge den frie kritiske tanke.
  Derfor er det uunngåelig at det norske folk speiler seg selv i våre folkevalgte for deretter å forplante sin egen ignoranse ut i dagliglivet.

  Forhåpenligvis gjør høyre og frp et brakvalg som kan fremprovosere en grunnleggende debatt om nrk`s særskilte rolle i norsk media.
  Når man ser hvordan statskanalen herjer på i sin arrogante belærende tilnærming, er det ikke bare viktig, men en nødvendighet.

  • Åse Bjerke

   Takk for dine kloke ord, støtter det du sier, og ikke minst at vi håper på brakvalg for FRP og Høyre! Blir spennende valgnatt!!

 • oh_my_good

  Send meg til Gulag, jeg betaler aldri NRK lisens!

  • heimevernet

   Hvis du betaler NRK-lisens får du Lars Gule. Det er opp til deg om Gulag eller Gule er verst.

 • Kriss James

  Vestlige land som sakte men sikkert blir ugjenkallelig forvandlet som følge av muslimsk masseinnvandring er som frosken som veldig gradvis blir kokt levende – selvfølgelige ønsker ikke venstrevridde NRK, som ønsker denne utviklingen velkommen (enten på grunn av hat mot den kristne, vestlige kulturarven eller god gammeldags hvit skyldfølelse), å påpeke hva som faktisk skjer, da dette kan resultere i at «frosken» faktisk våkner opp og unslipper sin påtenkte skjebne.

 • Comrade Pootie

  Om man bevisst skal drive en politikk som vil gjøre min datter til minoritet i eget land i løpet av sitt liv er det ikke så mye å ta vare på i noe fall.

 • Rune Valaker

  Lurås, jeg er overhodet ikke i MPDG land, men fra hvor har du at «at det ikke er observert systematiske temperaturøkninger i verden siden 1998?»

  Dette er jo renspikket faktafornektelse som en ellers bare finner i de ekstreme såkalte «skeptiker»kretser.

  Den mest konservative måleserien, UAH, opererer med en trend på 0,13C pr. tiår, en trend som nylig er oppjustert fra 0,11C pr. tiår:

  http://www.drroyspencer.com/2017/09/uah-global-temperature-update-for-august-2017-0-41-deg-c/

  De øvrige måleseriene ligger på en trend rundt 0,16 C/tiår.

  Hvis dette skal være standarden på Resett, så er Resett i klimasammenheng et helt overflødig organ. Det er behov for et organ som kan formidle reell klimaskepsis og herunder åpne for debatt om temaet. Tilhengere av hårreisende klimakonspirasjoner og andre crackpots, er allerede godt dekket både nasjonalt og internasjonalt.

  Skal du først kritisere NRK og dekningen av MPGD, bør du se på Ole Torps intervju med Rasmus Hansson. Torp stilte ikke et eneste relevant og kritisk spørsmål knyttet til MPDG’s program om å avvikle oljeindustrien og hva det har å bety for nasjonaløkonomien, tvert i mot så presterte han å kose seg gjennom hele temaet som om dette var uproblematisk.

 • Erlend Johansen

  Takk for at du sier det oppegående folk i dette landet tenker. NRKs inkompetente, naive og korttenkte venstreaktivist-journalistikk er en direkte trussel mot vårt samfunn og kultur, og dessverre har altfor mange latt seg indoktrinere av desinformasjonen til den venstredreide nasjonalpressen. Nå ser det ut som Angela Merkel skal vinne neste tyske valg, UKIP har kollapset, og fremtiden til Brexit er mildt sagt tvilsom. Når skal det europeiske folket våkne? Ungarn, Polen og Tsjekkia har skjønt tegningen, men her i Vest-Europa hemmer den hurtig voksende arabiske og afrikanske andelen av befolkningen en ærlig politisk debatt – og vanskeligere skal det bli for hvert år som går.

 • Per Øivind Næss

  Uten klimasvindelen ville venstresiden vært sjanseløs. To løgner, fremmedkulturell innvandring er bra og utslipp av CO2 fører til høyere temperatur på kloden, er bærebjelken for mange partier. Det store dumme flertall tror de gjør noe bra ved å stemme på partier som er bygget på svindel og bedrag. Norge kjøres i grøften mens oljekroner holder humøret oppe. Tragisk for dagens unge, de vil oppleve et fattig Norge etter oljen med et muslimsk styrt Oslo. http://www.EtBedreNorge.no

 • Kristoffer Lie

  NRK-fabrikkens offisielle etiske standard, og ideologiske standpunkt dukket opp her forleden. Faten-saken sa jo egentlig alt om verdivalget som NRK representerer, og sannsynligvis vil bli malen i tiden fremover.

  Rikskringkastingssjef Eriksen støttet helhjertet opp om hijabbruken for kollegaen i SV (SU) ved å promotere SU-medlemmet, og den Khomeini-tilbedende sjiaekstremisten Faten Mahdi Al-Hussaini i full vigør iført hijab og fotsid særk. Fatens eskapader googles med letthet. Vi kunne med vantro skue NRKs første sjia-husislamist utfolde seg i et angivelig
  verdinøytralt valgprogramkonsept. Der programleder Faten åpenlyst oste forakt
  for sitt publikum ved å kle seg i sin segregerende islamistuniform, og tilsynelatende opptre ‘blåst’ om norsk politikk.

  Etterkrigstidens relative objektive- og nøytrale formidling av valgstoff, knustes ettertrykkelig
  da den islamistuniformerte Faten Mahdi Al Hussaini slapp til på skjermen i beste sendetid. På tross av over 6000 skriftlige protester fra NRKs lisensbetalende seermasse, så ble ikke sendingen kansellert. NRKs første muntlige tilsvar mot oss, endte opp med nedrige ærekrenkelsesutsagn fra den lisensfinansierte kanalens ledelse.

  Godwin’s law working in Norwegian media!

 • Fei Hung

  NRK må avvikles så fort som mulig.

 • Dag Midling Larsen

  «…., og ei heller at det ikke er observert systematiske temperaturøkninger i verden siden 1998.»
  Helge Lurås, jeg tror du er en relativt intelligent person. Hva får deg til å skrive dette våset?

  • Tom

   du må gjerne få avkrefte «vås» med dokumentasjon?

 • Rune Valaker

  Problemet med hele innvandringsdebatten er en mix av at de som er skeptiske til denne utviklingen, har latt seg kneble av rasistkortet, og at dagens regelverk overhodet ikke er kalibrert for å takle dagens tilstander.

  Den første norske asylsøker var Leo Trotsky som i 1936 ble nektet asyl av regjeringen Nygaardsvold. Den første norske asyltransporten ble gjennomført av daværende politifullmektig Jonas Lie, den senere Politipresident og stornazist, og bestod av en to måneders båtreise til Mexico der Trotsky i 1940 ble drept av Stalins agenter. Jeg tror de fleste her på forumet kan enes om at Leo Trotsky var en verdig og trengende asylsøker og burde ha fått asyl, men det turte altså ikke regjeringen Nygaardsvold av frykt for hvordan Stalin ville reagere.

  Etter andre verdenskrig ble både asylordningen og flyktningers rettigheter formalisert og forsterket, dette selvsagt som en reaksjon på de grusomheter som nettopp hadde utspilt seg.

  Men asylordningen har aldri vært tiltenkt og rettet inn mot en eller annen Mustafa som hevder seg forfulgt og truet av den lokale politisjefen, fordi han skrev noe ufordelaktig om den lokale diktatoren på en husvegg. Denne Mustafa har krav på full behandling og ankemuligheter i to instanser, og hvis han holder ut lenge nok, kan han håpe på avslag på asylsøknaden, men likevel påregne opphold på humanitært grunnlag. Og med basis i denne statusen er det bare å begynne å søke om familiegjenforening, eller å gifte seg med sin kusine og dermed gjøre sin fars bror en forventet tjeneste.

  De standpunkter Carl I Hagen inntok for 30 år siden og som da ble karakterisert som rasisme og det som verre var, er i dag SV politikk. Også denne valgkampen har vært preget av Listhaugbashing og en underliggende antydning om at de som mener at det norske samfunn ikke har godt av å bli etnisk og kulturelt endevendt i løpet av et par generasjoner, er kalde og kyniske mennesker.

  Jeg tror vi nå er vitne til et paradigmeskifte i denne utviklingen, hele Europa ser at den nåværende utviklingen ikke kan fortsette og det regelverk og prinsipper som opprinnelig var tiltenkt Leo Trotsky og hans like, ikke er bærekraftig på en organiserte folkevandringer som nesten utelukkende er økonomisk motivert.

 • Klima og miljøpartier er bare svindelorganisasjoner. Jeg kan ikke begripe at folk virkelig tror på at skatter og avgifter kan stoppe klimaendringer.

  Å se overbefolkning av jorden som et enorm miljørisiko evner de ganske enkelt ikke. De mener at man bare kan stoppe å utvinne olje, stoppe alle biler, båter, og fly, da blir alt bra? Les artikkelen min om denne miljøsvindelen som vi får trukket ned om ørene uten at vi ha noe å skulle ha sagt!

  http://foxcamp.no/politikk/107-kms

 • invernes

  NRK i forfall hipp hurra. 🙂 ingen burde se på NRK og lille gråte søster TV 2 .

 • Per Christian Veberg

  Her er tydeligvis koko-høyre samlet for å kurre i kor. Lurås fikk tydeligvis ikke med seg nyansene. Det er basis for konspirasjonsteorier omkring klimaforandringene og generelle synsinger omkring NRKs rolle i en salig grøt.

  • Rune Valaker

   Ser du ingen problemer med at de mest effektive medium, radio og fjernsyn, ble etablert av staten og hadde monopol i 50 år.

   Ser du ingen problemer med at de første seks NRK-sjefer aller var utnevnt av Arbeiderpartiet, og der de fleste av de i beste fall hadde tvilsom journalistisk bakgrunn, men en fremragende partibok?

   Ser du ingen problemer med at NRK fortsatt er det eneste presseorgan som er sikret finansiering over statsbudsjettet?

   Ser du ingen problemer med at den generelle journalistiske kvaliteten i NRK – krone for krone – er på et nivå som ville få enhver lokalavis til å havne i Skifteretten i løpet av seks måneder?

   Ser du ingen problemer med at NRK benytter Ole Torp, en journalist hvis kunnskapsløshet og emosjonelle forvirring, kun overgås av hans arroganse, til å spørre ut partilederne foran Stortingsvalget?

   Listen er lang. Hadde det kringkastingsmonopol som hersket i Norge til langt inn på 80 – tallet, og som fremdeles preger norsk debattklima og journalistikk, i dag blitt prøvd mot EMK, hadde Norge blitt dømt på linje med en hvilken som helst annen bananrepublikk.

 • Tor Dahl

  Politikerne og media med NRK i spissen bidrar til polarisering av samfunnet.

  Og bra er vel kanskje det?

  Befolkningen deles i to der vi ser hverandre som fiender….

  Globalisere mot realistiske humanister…

 • joflop

  2070? Tror man virkelig at øvrige verdensforhold er like da? Kanskje Golfstrømmen har beveget seg vekk og folk flykter fra Norge? Evt fordi det ikke finnes jobber fordi oljen har tapt i verdi? Evt fordi roboter har alle jobbene og fattigdom fortsatt er kriminalisert.

 • Emperor

  Politikerne diskuterer humanioa blant verdens muslimer, «stakkarne». Når Storbritannia forlot India og Afrika, ingen suksess eller? Nå skal vesten ødelegges, da blir det verdenskrig. 10 milliarder mennesker går amok i 2050.

 • bjornseo

  Det finnes ikke noe politisk alternativ for oss nasjonalsinnede. Dersom Siv Jensen skal være min representanten sitter jeg heller hjemme.

  • Tom

   Dårlig vurdering spør du meg! Da gir du venstresiden, i verstefall Rødt og MDG en håndsrekning! Frp er ikke ideelt for meg heller, Sylvi Listhaug redder Frp i dette valget, men vi har faktisk ikke råd til å styrke de som vil oss enda mer vondt! godt valg!

 • Knut Rasmussen

  Ja det blir vel som innbyggererne i Birmingham, England som består av 60-70 % muslimer. Andre enn muslimer blir betraktet som dhimmiero, det tømmes snart for hvite.

 • Kjell Senneset

  Hallo der, verken Rasmus Hansson eller noen som helst andre mener at forbrenning av norsk olje alene forårsaker tropiske orkaner, men siden vi bidrar til å stappe atmosfæren full av CO2 er vi definirivt medskyldige. Om det ikke er blitt flere orkaner av dette blir de definitivt sterkerre. Og skulle man mene at en grads økning i tropisk vanntemperatur er forskjellen på mild bris og orkan bør man ta mindre tran. Det er heller ikke riktig at det ikke har vært temperaturøkning på kloden siden 1998. Det året var preget av el ninjo, temperaturen på kloden begynte ikke å flate ut før i 2001. I 2014 temperaturen å øke igjen, også når vi trekker fra el ninjoeffekten i 2015. Så her går Lurås skikkelig på trynet

  • Kaffermann

   Se denne. Hvis du fortsatt tror på CO2 evangeliet så finnes det bare ikke håp.

   • Kjell Senneset

    Giæver har diskutert dette med med norske fagfolk på norsk TV. Han ble most. Snakk med fagfolka. Da får du vite at CO2 står for 20 prosent av drivhuseffekten. Tror du virkelig at konsentrasjonen av den nest sterkeste drivhusgassen kan øke med 40 prosent, som den har gjort de siste 100 åt, uten at noe skjer?

    • Kaffermann

     Har du sett på videoen eller vil da bare ikke ta til deg fakta.
     Du må gjerne påpeke hvis det skulle vise seg å være noe feil.

     • Kjell Senneset

      Jeg har sett videoen. Faktafeil, unøyaktigheter, ressoneringsfeil etc. kommer på rekke og rad. Et par stykker: han sier at utflatingen av temperaturen på kloden de siste 10-15 årene begynte i 1998. Feil. 1998 var preget av el ninjo, temperaturen gikk ned i 1999. Videre nevner han nivået på naturlige globale temperatursvingninger for i neste øyeblikk å peke på at temperaturen på kloden ikke har beveget seg i samme retning som klimagaslippene siden 2000,, altså er det ingen sammenheng mellom CO2 og temperaturen mener han.. Han skjønner altså ikke at hans egen påpeking av naturlige variasjoner betyr at disse maskerer CO2 effekten over så korte tidsrom som 10-15 år. Ressoneringsfeil. Sånn kan jeg holde på. Men jeg likte det han sa om atomkraftverk.

     • Kaffermann

      Slik jeg forstår deg så er hans feil at han ikke kommer til samme konklusjon som deg. Han baserer seg på hva bevisene forteller. Mens du allerede har bestemt deg for konklusjonen. Og prøver å få bevisene til å sammenfalle med hva du har bestemt deg. Og da trengs noen å falle bort mens andre blir justert.

     • Kjell Senneset

      Det der skjønte jeg ikke. Det jeg gjør er å påpeke faktafeil og ressoneringsfeil. Hva har nå det med hva jeg måtte mene om emnet klimaendringer å gjøre?

 • oliver

  Jeg hang med i ca. 10-15 minutter av partilederdebatten i NRK fredag før jeg slo over på en kanal med en heller middels kriminalserie. For meg ble de minuttene av debatten en kjedelig og forutsigbar affære, fortsettelsen hoppet jeg over av hensyn til ønsket om en fortsatt brukbar helse, og av oppsummeringen på Kveldsnytt ble det bekreftet at ingen stor forestilling gikk tapt. De store sakene som norsk internasjonal krigsdeltagelse i forhold til internasjonale lover, norsk sikkerhets- og basepolitikk samt Nato som bærebjelke i det norske forsvar, bærekraftige løsninger på innvandringsproblemene, bistand, eldreomsorg, helsepolitikk, norsk industri- og europapolitikk (bare for å nevne noe) er bortimot fraværende, ikke bare i partilederdebatten, men i hele valgkampen. Norsk presse med NRK i spissen fortjener ikke tilliten det er holde våre folkevalgte i ørene og stille kritiske spørsmål til en agenda som tilsynelatende ikke ivaretar norske verdier og det norske folks interesser.

 • Mårstøl Håvard

  Så lenge folk har mat på bordet og bensin på tanken, Så kommer det til å fortsette på samme vis. Kun en massiv kollaps med massedød og fordervelse kan vekke dette sløve folket.

 • heimevernet

  Klimasaken er bare nok en måte å rettferdiggjøre det å frakte ikke-vestlige, og helst muslimske, migranter til Norge. Selv er jeg oppriktig bekymret for klimaet, men alle verdens folk har bidratt til problemet. Vi må løse det problemet, ikke ignorere det og flytte folk rundt. Å flytte mennesker fra områder med høye fødselsrater til områder med lave fødselsrater synes dessuten å være klimafiendtlig.

  En foretrukken måte å gi Vesten skyldfølelse på falske premisser har vært å ignorere den svært langtekkelige tyrkiske koloniseringen av arabiske områder i ordskiftet samtidig som den svært korte vestlige koloniseringen av arabiske områder gis latterlig overdreven betydning.

  Analogt er det slik at MDG og de andre partiene på venstresiden terper på de vestlige landene som klimasyndere pga den industrielle revolusjonen mens Mesopotamia og omegn begynte med betydelige mengder CO2-utslipp for 8000 år siden og Kina med betydelige mengder metan for 5000 år siden. Vesten kom sent på banen med klimasynder.

  Generasjon ’68 mener nærmest at Vesten har skylden for alt det onde i verden. Og alle unnskyldninger man kan komme på skal brukes for det formålet å fylle opp Vesten med muslimer.

 • oliver

  Du kan vanskelig ha unngått å se den politiske fargen journalistene har både i Dagsnytt18, Dagsrevyen og URIX. At de er rød kan man til en viss grad kompensere for, men sendingene blir unyanserte når man glir unna «fargeløse» og objektive problemstillinger. Verre er det at deler av venstresiden er sauset sammen med neoliberalister og da kommer andre subjektive synspunkter til syne. Eksempelvis ser vi at både AP og Høyre omfavner EU og avskaffelsen av nasjonalstater, deres deltagelse i internasjonale konflikter og neglisjering av nasjonal og internasjonal lov. Og hverken NRK eller norsk media forøvrig stiller spørsmål om legaliteten, men heller kaster bensin på bålet.

 • heimevernet

  På vei ut av en istid? Kan du fortelle hvilken tidsskala vi nå snakker om? Det er på ingen måte klart at det ikke kommer nye istider av lengde 100.000 år. Men noen tror at nå, når det er mer enn 400 ppm CO2 i atmosfæren (på grunn av homo sapiens), så kan det være at selv om vi allerede er i den neste Milankovich-sykelen, så bygges det ikke opp isdekke.

  Det finnes teorier som kan forklare hvordan en istid starter, men jeg vet ikke om det er full enighet. Dette er komplisert.

  • Lyn_Gordon

   En definisjon på istid er når det er permanent is, det har vært flere perioder i jordas historie helt uten is/snø som ligger hele året. Men det er uenighet på definisjonen av istida ja.

  • Tor Anders Engen

   Det er komplisert ja. Men du må også huske på at disse samme klimaforskere kun noen få tiår siden sa at vi var på vei i en big-freeze.

   • heimevernet

    Det er fremdeles ikke utelukket at det blir en istid av varighet ca 100.000 år. Tesen nå er at ekstra CO2 fra petroleum og ekstra metan fra husdyrhold er nok til at istiden er blitt avlyst inntil videre. Dette er min forståelse som amatør.

    Men puslespillet angående de store trekkene er kanskje ikke godt nok forstått. De siste 500.000-600.000 årene (minst) har det vært 10.000 år med mellomistid og 100.000 år med istid., vekselsvis. Antakelig har Milankowich-syklene skapt disse nedisningingene og tøingene på grunn av lavt CO2-nivå som følge av det tibetanske platået. Men kunstig høyt CO2-nivå kan nå tenkes å ha gjort Milankowich-syklene irrelevante.

    Jeg vil anbefale å høre på grunnforskere og folk som formidler teori om de mest grunnleggende spørsmålene og de litt lengre tidsskalaene i og med at forståelsen vår ennå synes å være litt mangelfull.

 • Åse Bjerke

  Resett. no vil få stor betydning for de som følger med på hva som skjer i verden! Har fått en trygghet i å lese denne avisen, vet at det som skrives er nøytralt! Har vel først nå oppdaget hvor «sulteforet» vi har vært på sanne aktualiteter,etter at Resett.no ble opprettet! Ellers må jeg gi honnør til Tom for godt innlegg!! Veldig enig!!

 • tror ikke på dommedag..

  Lurås, du skriver forbasket riktig om den tradisjonelle avslutningen av valgkampen, nemlig partilederdebatten på NRK. Men må ta dissens på følgende:

  «Hele valgsirkuset var en skandale, og vi skjønner ikke at folk lenger aksepterer at en tvangsinndrevet lisens skal gå til en så inkompetent mediekanal som NRK.»

  NRK er et villniss av redaksjoner. Og sånn bør det forbli. Skal ikke her legge ut om alt det som gjør NRK bra. Det tror jeg de fleste oppriktig samfunnsengasjerte innerst inne forstår.

  Samtidig så er vi et demokrati der de fleste av oss mener at folkemeningen skal være gjeldende politikk over tid. Tidvis så er det lett å si seg enig med de som argumenterer for at politikerne forsøker å skaffe seg et nytt folk. I et demokrati som fungerer så må de fremste folkevalgte ta dette innover seg. Hvilket jeg tror mange gjør.

  Noe som overhodet ikke kom frem i partilederdebatten:

  Vi har grovt sagt endt opp med topp-politikere som fortjent sliter med folkets mistillit. Og NRK har en del av skylden.

  «Hele valgsirkuset var en skandale, og vi skjønner ikke at folk lenger aksepterer at en tvangsinndrevet lisens skal gå til en så inkompetent mediekanal som NRK.»

  En frys av størrelsen på lisensen i år, ville vært et godt signal. Ikke for å strupe vår viktigste medieinstitusjon – men for å minne kringkastingssjefen om at oppslutningen om NRK ikke omfatter at hans politiske ståsted er synonymt med NRK.

 • William Hansen

  Det sosialdemokratiske monopolet på makt kan forstås når en leser kommentarene på denne siden. Man kan blant annet lese innlegg fra mennesker som, av en eller annen grunn, velger å tenke at klimaendringer ikke har sammenheng med mengde CO2 i atmosfæren. Jeg er også imot innvandring fra muslimske land. Jeg synes vi ikke kan ha integrering av muslimer, men at de må assimileres til det norske samfunnet. Jeg er imot at innvandrere mottar ytelser fra nav. Men… får meg ikke til å stemme FRP simpelthen på grunn av de åndssvake idiotene jeg i så fall kommer til å havne i bås med. Ytringsfrihet, uavhengige domstoler, sekulært styre, og FORSKNING! Det er det som gjør vesten til vesten. Såkalte «klimaskeptikere» er like store tilhengere av vestens verdier som muslimer.

 • stahenni

  Det store paradokset med de rødes retorikk, er at det synes å være helt OK å spre massivt hat og fordommer mot såkalte rikinger og velferds-profitører, altså de som ofrer livet sitt for Norges fremtid.. imens den sinnsyke ideologien islam, som kun er ute etter å rive landet i fillebiter, blir hyllet..?

  Altså sosialistenes hat mot pengemakt, synes å overskygge absolutt alle andre HELT ÅPENBARE trusler?

 • Støtende Saklig

  Var det ikke i 2015 det var kommunevalg…? Husker godt flyktningskrisen var et hett tema, «Vi må ta imot 10 000» «Vi må ta vår del»… Nå er det stortingsvalg, og det er ikke et pip om dette i debattene, Hva skjedde, er det noe forskjell fra da og nå? Her tror jeg det feies stort under teppet…

 • Sigmund Kvalnes

  Vær klar over at journalist-panelet i NRK ikke er dumme, det er ikke slik at de ikke evner å se virkeligheten eller farer som truer samfunnet i fremtiden.
  Alt som gjøres i NRK er systematisk, kynisk, og kalkulerende tilrettelagt med EN hensikt:
  Venstresiden MÅ vinne valget. At miljøvern ble hovedsaken til slutt var nøyaktig slik jeg spådde tidlig i valgkampen, for slik klarer de å få velgerne til å glemme alt annet, og tro at deres fremtid er avhengig av MDG og Rødt, som BARE ønsker de alt godt og vel. H og FrP blir fremstilt som DE SLEMME som egentlig vil at temperaturen skal stige.
  Med en miljødiskusjon så vet de at Rødt, SV og MDG vinner debatten, for de legger på mest flesk. De tar ikke hensyn til fakta eller virkeligheten, de flesker på med dommedagsprofetier og ødelagt klode. Og de blir IKKE konfrontert med sine utsagn fra aggresive journalister, slik høyresiden blir.
  Slik er NRK, og slik er TV2. De har gjort alt de kan for å drite ut høyresiden, og fremstille mikropartiene på venstresiden som redningen, slik at de kommer på vippen og redder flertallet på sosialistisk side.
  Journalistene er jo KNALL RØDE gammelsisialister !!!

 • Spaceman_Spiff

  Ingen andre enn FRP vil ha innvandring som en sak fordi de veit at de der er i utakt med folket. Da later de som ingenting og FRPs forsiktige utspill blir stort sett ignorert. NRK bidrar til tausheten.

  Hvor har det blitt av Sylvi de siste dagene?

 • Knut Tiller

  Jeg tror faktisk flere politikere innerst inne innser virkeligheten rundt innvandring og de fleste partier har fraksjoner som er negative til innvandring. Problemet er at flertallet utad skal være det de mener er politisk korrekte og at de følger sin inngrodde ideologi istedet for fornuft og virkelighetsorientering. Dermed blir det taushet og nedsnakking av problemet som de tror kan dempe motsetningene. I tillegg er de livredde for splittelse og bråk i eget parti og dermed miste velgerstøtte. Jeg tror faktisk ikke politikerflertallet er så forstokket at de ikke forstår at en «innvandringsavgift» på 10000 fra HVER person i Norge ikke vil godtas og at det hele er ekstremt dyrt eksperiment. Problemet er at har ikke noen løsning på problemet de mener er akseptabel og dermed vinner korrektheten, handlingslammelsen, feigheten og at det hele overlates til fremtidige politikere og en befolkning som påtvinges et nytt samfunn ingen har bedt om.

  • Sigmund Kvalnes

   Du må huske at for venstresiden så er ikke innvandring et spørsmål om å «hjelpe stakkars flyktninger», de vil ha stor muslimsk innvandring for å sikre sosialistisk flertall i fremtiden. De importerer egne velgere, slik at de blir selvforsynt i senere valg.
   ALLE politikere forstår konsekvensen av stor innvandring, men på venstresiden så har det liten betydning ifht. at de bruker de for å sikre seg makten.
   For kommunistene i SV og Rødt ser de også et islamsk styre som et godt alternativ til sitt egentlige mål; kommunisme. De ønsker seg en stat slik Irak var under Saddam, og Libya under Gadhaffi. Da kan de slå nådeløst ned på høyresiden med makt, slik kommunismen er kjent for i Kina, Sovjet, Cuba, Cambodja, Nord Korea osv. 100 millioner mennesker ble slaktet for å tvinge gjennom kommunismen, og de har ingen empati med motstanderne.
   Ingenting er tilfeldig.

 • William Bakke

  De fleste skjønner dette…. Men dessverre er de kreftene, som «skjuler» fakta,de eneste som har rettighetene til hva som er sannhet og «fake»,derfor når ikke slikt helt inn. Erase and rewind?

 • Arthur Benneche

  At en med ett CV som Thor Gjermund Eriksen kan bli leder av NRK er for meg ubegripelig. Han har sin bakgrunn fra Sosialistisk Venstreparti (SV) og var flere år medlem av sentralstyret i SVs ungdomsorganisasjon Sosialistisk Ungdom. Frem til han ble utnevnt til kringkastingssjef var han medlem i Arbeiderpartiet. Han har vært pressesekretær på Stortinget for SV og blant annet personlig rådgiver for Erik Solheim og byråd Raymond Johansen. Han meldte seg ut av AP den dag han fikk jobben som leder av NRK. Daværende partisekretær i AP, Martin Kolberg uttalte da han skulle ikke miste ansiennitet for perioden som leder av NRK. Dersom det blir borgerlig seir ved valget bør denne mannen få sparken han har ikke dømmekraft nok til å lede ett NRK som skal være politisk nøytralt.

  Ellers så er Aslak Sira Myhre en av disse venstrevridde som har fått en stilling av sine sosialistiske venner som direktør for Nasjonalbiblioteket . Han har en fortid som en blodrød politikkerer har vært svært aktiv i partiene RV og Rødt var leder for førstnevnte parti fra 1997 til 2003. Hvordan han kan kvalifiseres til å bli direktør for Nasjonalbiblioteket er en gåte, eneste kvalifikasjon han har VGS, uten om å ha dekket VM i fotball som journalist.

  • Leif

   FAKTASJEKK: Nå må dere ta dere sammen! Sira Myhre ble utnevnt til sjef for Nasjonalbiblioteket av den borgerlige regjeringen i 2014.

 • Russisk avhopper forklarte på 60tallet områder som var sentrale å invadere for å endre maktforhold i samfunn. At mediene var viktigst (Trump) har vel den/de som har fulgt med i timen de siste femti årene konstatert. Grovest manipulerer NRK Dagsrevyen; Folkekanalen hvis innhold i stor grad slukes rått av folk flest? Som nevnt ovenfor ble denne tilstanden tidlig etablert. Og selv borgelige Aftenpostens redaksjon endret politisk farge etter at en blodrød kommunist ble sjefredaktør der for noen år siden. Hvordan? En avgått sjefredaktør i avisen forklarte meg det slik: Det er sjefredaktører som bestemmer inngående journalistiske kvaliteter til redaksjonene. Skal vi tippe Sigurd Allern som mentor for sin tidligere hustru, Hilde Haugsgjerd, i sakens anledning?

 • Erik Pedersen

  Der BBC bestreber seg på å belyse alle sider ved en sak, velger NRK kun å belyse én side. Ensretting kaller vi slikt og det er mest synlig i klimasammeheng hvor Kristins Cicero og Bjørn Samset ustanselig må uttale seg om «CO2’s farlige bivirkninger og den antropogene CO2’s spesielle og avgjørende betydning for orkaner, døde isbjørner, løse isflak i Antarktis og alskens farlige greier»…
  Det er ikke vanskelig å finne balanserte vitenskaplige rapporter på nettet som også tar hensyn til naturlig variabilitet i tillegg til en rekke viktige forhold som alarmistene i Cicero, Bjerknessenteret og IPCC-leiren velger å se bort fra…

 • Solskinnsmann

  Hvis klimaendringene er menneskeskapte, burde vel politikere i alle land være opptatt av å få stoppet befolkningseksplosjonen i Afrika og i de muslimske landene i Asia. Men det er de ikke. Ikke ett ord om det.
  De er mer opptatt av å få befolkningsoverskuddet i Afrika til Europa og USA. Og de som kommer seg hit, skal forbruke like mye som oss. Alt annet er rasisme, må vite.

 • Leif

  Ingen kan ta på alvor en SSB-prognose som går 30-40 år frem i tid.

 • Buddy O

  «Det er nok i betydelig grad nettopp det jeg har plukket opp av kunnskap om bakgrunnen for den svenske innvandringspolitikken som gjør at jeg finner dette med arabiske krav som i beste fall bare en del av forklaringen.»

  Delvis enig. «Noe» var på gang allerede før juni 1975. Det er litt uklart hva og av hvem, men jeg har trua på at UNESCO var involvert, og superekteparet Myrdal.

  » Der dreier det seg ihvertfall i stor grad om et «bord som var dekket» på forhånd, forhold hvor de arabiske «gjester» ganske enkelt kunne utnytte situasjonen.»

  Kanskje. Rent kronologisk skjedde det kritiske ting før Sverige vedtok ny grunnlov, som Brandt og Kreiskys strategi om gjensidig avhengighet — interdependence — mellom EU og araberlandene. Den ble utviklet tidligere, og offentlig blant annet i Brandts tale til Europabevegelsen i Paris i November 1974. Sveriges multikulturelle grunnlov stemmer godt overens med interdependence-strategien.

  Man hoster ikke opp en ny grunnlov sånn over natta, jeg forstår det. Og selve grunnlovsforslaget ser ut til å ha kommet i februar 1974. Bør man peke på Moderaterna? Kanskje, men Sossarna hadde hatt makten i førti år da den nye grunnloven ble vedtatt. Så en finger på Moderaterna og fire på Sossarna?

  Det allmänna ska verka för att alla människor ska kunna uppnå delaktighet och jämlikhet i samhället och för att barns rätt tas till vara. Det allmänna ska motverka diskriminering av människor på grund av kön, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, språklig eller religiös tillhörighet, funktionshinder, sexuell läggning, ålder eller andra omständigheter som gäller den enskilde som person.

  http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/kungorelse-1974152-om-beslutad-ny-regeringsform_sfs-1974-152

  Om ikke noen på innsiden av systemet er villige til å fortelle, får vi neppe vite sannheten…

  • Gunnar Hecksher, ambassadør og professor i statsvitenskap, og som var leder for Högerpartiet (fra 1969 kalt Moderaterna) fra 1961 til 1965 var tydeligvis involvert i UNESCO allerede på 1950-tallet. Heckscher var altså også partileder på den tiden hvor David Schwartz og (maoist-apologeten) Olof Lagercrantz dro igang kampanjen i Dagens Nyheter. Tenker ihvertfall for min del at kombinasjonen av Heckschers egen tilhørighet til den jødiske minoriteten i Sverige og hans arbeid for UNESCO sterkt antyder at han vil ha vært mer eller mindre «på bølgelengde» med Schwartz i akkurat denne saken allerede før han ble leder for Högerpartiet/Moderaterna. At Heckscher så i det hele tatt kunne bli valgt forbinder jeg med den generelle tendensen for disse høyrepartiene til å «gjenoppfinne» seg selv i kjølvannet av den andre verdenskrigen. Når sosialdemokratene, som påpekt i sitatet her ovenfor, åpent forsvarte den etniske homogeniteten som forutsetning for «jämlikheten» frem mot midten av 1960-tallet så skyldtes det, vil jeg påstå, at disse tross alt hadde mer å gå på når det gjaldt avstand og motstand ovenfor nazismen enn svensk høyreside hadde. De sistnevnte hadde bare et desto større behov for å renvaske seg og fremstå i «ny skikkelse» og foregrep på et vis hele denne senere utviklingen både generelt og mer spesifikt gjennom sitt valg av Heckscher som partileder.

 • Ingvar Nilsen

  Helge Lurås har startet opp en ny, bra, seriøs, alternativ nettavis. Hvor seriøs og respektabel denne nettavisen kommer til å fremstå framover, avhenger av hvordan seriøse emner vinkles redaksjonelt. En tør påstå et en artikkel skrevet av gründer, er redaksjonell, som denne.
  En kan videre anta, uten å vite selvsagt, at Lurås’ kunnskaper om kvantefysikk begrenser seg til de populærvitenskapelige artiklene om dette emnet, som finnes, over alt.

  Hvorfor Lurås da gir seg inn på en debatt og diskusjon, som tilhører fagområdet til spesialister, endog veldig spesialiserte vitenskaper, er ikke lett å forstå. «Ingen nevnte at det har vært svært stille på orkanfronten mot USA siden 2005» – er en kommentar som hører hjemme i diskusjonen om strengteori, supersymmetri, og Higgspartikkelen. –Skomaker bli ved din lest!
  Og vær så snill å holde Resett på et faglig minimumsnivå. Pinlig hvis Lurås nå skal sparke bein under det flotte bygget han, og de andre, har satt opp!

  Til slutt: Innvandring er i ferd, allerede, med å ødelegge vår felles kulturarv. Skulle vært en av de viktigste sakene å debattere.Enig!