Venstresidens vulgære krampetrekning

Foto: Berit Keilen / NTB scanpix

Last updated on September 11th, 2017 at 11:33 pm

Innvandring har nærmest vært et ikke-tema i høstens valg. Hvordan er det mulig at det viktigste spørsmål i vår tid, det som vil avgjøre landets økonomiske ressurser, befolkningssammensetning og videre demokratiske utvikling er så lite framme ved stortingsvalget? SSB regnet nylig ut at en familie på fire vil kunne måtte betale 40 000 kr mer i skatt i året om regnskapet skal gå opp med dagens innvandringsnivå.

Befolkningsveksten i Norge er kun innvandringsrelatert og familiegjenforeningen er snart øyere enn fødselsoverskuddet.  Det snakkes lite om at det kom en like mange som en liten norsk by, 20 000, bare i år. Kriminaliteten øker, nær halvparten av skolene i Oslo har innvandrerflertall. Skoler opplever økende vold i hverdagen og ressurskrevende språk-, hjelpelærer- og sikkerhetstiltak. Presset på sosiale ytelser og helsetjenester øker enormt. Folket ønsker politikere som tør å være åpne om dette. Dessverre har vi kun Sylvi Listhaug som klarer det.

 

Skitten valgkamp

Men det som virkelig er bekymringsverdig er hvor skitten venstresiden gjorde valgkampen i 2017. Noen har etter hvert tatt til motmæle og sagt at de som kritiserer Listhaug kan være like ille selv, men det langt fra riktig. De er mye verre. Det er venstresiden som har stått for hetsen og den stygge retorikken i denne valgkampen. Ta den tidligere ærverdige William Nygaards utspill hvor han på Facebook skriver: “Jeg bryter et tabu om fascisme og advarer for egen regning: Blant våre rikspolitikere er det nok Sylvi Listhaug som ligger tettest på en autoritær og rasistisk fascisme i norsk politikk i dag.”  Nei, det er det ikke, Nygaard. Man kan lure på hvilken historiekunnskap forlagsmannen, som ble beskutt av islamister som ikke liker ytringsfriheten, egentlig besitter. Det er interessant at han i det hele tatt får seg til å si noe så dumt som dette, og viser hvor lite kultureliten føler de må ta seg i akt med det hegemoniet venstresiden har hatt i kulturliv og presse.

Jusprofessor Mads Andenæs skrev på Facebook, sammen med en link til et dødsfall som ikke var forbundet med noe kriminelt, at “hatprat fra statsråd kan bidra til vold. At en så grov anklage mot Listhaug ikke høstet mer kritikk i pressen, eller at han fortsatt kan få respekt i sin stilling, sier også noe om hvor skjev den offentlige bedømmelsen av de politiske fløyene er.

Man skulle tro at Trond Giske ville holde seg for god til å kaste seg på hylekoret, men nei, Listhaug blir oppfattet bra av Vigrid, ergo er hun høyreekstremist. Han linker hatkriminalitet og fiendskap til Listhaug. 


Løgner

Leder for AUF, Mani Hussaini, er et annet grovt eksempel. Han sier på et åpningsinnlegg at dette valget handler om å ville hjelpe flyktninger eller se dem drukne, slik høyresiden vil.
Eller at FrP jubler når barn drukner i Middelhavet. Når han blir tatt i løgner mot Listhaug, sier han bare at hun lyver, og tror at denne taktikken med skitten valgkamp skal gå hjem i Norge også – det må da være forvirrende når begge parter beskylder den andre for å lyve? (Islam Nets Fahad Qureshi gjorde akkurat det samme i debatt med Listhaug på VGTV).

Men denne oppførselen er langt fra  en ungdomspartileder verdig.  En av partene lyver, og det er ikke Listhaug. Deretter får Mani Hussaini støtte fra sine egne, for at det å påpeke at han lyver kan føre til hets mot ham. Og det er rasisme. Ergo, man burde få lov å lyve om det er for en god sak (selv om det for meg er uklart hvilken god sak dette er). Det er neppe verre for Hussaini enn for Listhaug  eller Solberg å motta hets, så at det gjør ham til et offer man ikke kan motsi er langt fra hva som kan forventes. Men det henger kanskje sammen med de lave forventningers rasisme, mye utbredt i venstresidens gode, trygge favn. Man har ikke de samme forventninger til ikke-hvite om at de kan lære, forstå eller tilpasse seg. Samtidig stikker man fingrene i ørene og skriker rasist av full hals til noen som ønsker å kommentere skjevheten. At Hussaini i det hele tatt klarte å bli valgt til ungdomspartileder er kanskje et utslag nettopp av hvor håpløst utaktisk taktisk venstresiden og AP er.

 

Listen er lang

Kirkens menn, som Gunnar Stålsett, har vært ivrig i dehumaniseringen av Listhaug og har pisket opp hat mot henne.  Hvordan er det forenelig med kristne verdier? Anniken Huitfeldt mente at Erna måtte si unnskyld til svenskene fordi Listhaug besøkte Sverige og problemfylte Rinkeby. Jonas Gahr Støre kritiserte også Erna for ikke å “ta tydelig avstand fra Rinkeby-besøket”. Og MDGs Rasmus Hansson ble sjokkert over at Solberg ikke reagerte kraftigere. Det er som om venstreside-politikere snart blir parodier på seg selv. Hva var det å ta avstand fra? Hvorfor snakker ikke flere om hva som skjer i Sverige, med politiets egne rapporter over de 61 særlig utsatte problemområdene? Sverige er svakt rustet for å håndtere de enorme problemene innvandringen har medført. Antallet utstatte områder stiger hele tidenMener venstresiden det er umulig at Norge går samme veien?

 

Et varmere Norge?

Ingebrikt Steen Jensen startet et kjendisopprop mot politikere som “sår splid og sprer frykt”, og som hos Støre går retorikk som å stemme for et “varmere Norge” igjen. Alvorligere forsøk på å spre splid og frykt som hos venstresiden denne valgkampen skal man lete lenge etter.

Hvilket hatprat fra Listhaug er det disse snakker om? Listhaug tar opp helt legitime innvandringsbegrensende tiltak, som store deler av folket støtter. Det er da mye mer hatefullt å si rett ut at Listhaug er skyld i dødsfall, at hun er fascist og rasist? Hadde det bare vært mulig å forstå hvor venstresiden som angriper Listhaug egentlig vil når de sammenligner henne med massemordere, og hva de ønsker for landet, så hadde mye vært gjort. Men man trenger ikke logikk eller virkelighetsforankring på venstresiden. Ordene betyr alt. Så lenge man har de rette meningene kan man gjerne være hatefull og splittende som de beskylder høyresiden for å være. Det er det som er forunderlig.

Det er for mange aktører som tjener godt på å spille på folks dårlige samvittighet, både hva gjelder flyktninge- og klimakrise, beskrevet godt blant annet av Terje Tvedt i Dag og Tid.
Det kan heller ikke glemmes hvordan den gode samaritan Jan Egelands statlige organisasjon Flyktningehjelpen mottok store pengesummer fra asylmottakgiganten Hero. En uetisk allianse ble opprettet hvor begge parter tjente på å opprettholde en stor flyktningestrøm til Eruopa.

Alle meninger kan til syvende og sist ikke være like mye verdt. Det finnes fakta man må forholde seg til. For høyresiden handler det ikke om hvem som vinner retorikkdebatten. Det handler om landets framtid. Kunne vi en gang fått klare svar fra venstresiden om hvordan de tenker at vi skal betale for masseinnvandringen i framtiden? Om hvorfor det eneste alternativet de ser for seg er drukningsdød i Middelhavet eller åpne grenser? Hva om båtene hadde bragt migrantene til trygge havner i Afrika fra første stund? Hvorfor ikke støtte flyktningeleire som hjelper uendelig mange flere i Afrika og Midtøsten? Hva tenker de om alt vi vet om de som kommer til Europa, og at et fåtall er egentlige flyktninger? Hva med de mange kvinner og barn som ikke har kapasitet eller penger til å reise? Når vi vet at ytterst få av de enslige mindreårige asylsøkerne – som senere får familiegjenforening – er mindreårige; er det da helt greit å legge opp til at alle som sier de er under 18 som klarer å sette foten på norsk jord skal få bli, slik KrF kjemper for?

 

Venstresiden uten løsninger

Hva er venstresidens løsning på utfordringer knyttet til økende terrortrussel når vi vet at terrorister og mordere kommer med migrantstrømmen? 
Dødslengtende terrorister kan i lengden ikke stoppes annet enn ved å nekte dem å bosette seg i landet, og ved å sende ut dem som er her. Med den økende terrortrusselen er det ikke beroligende å vite at det kun er etterretning, overvåkning og koranklosser som skal forhindre angrep. Terror har mye med innvandring å gjøre, selv om Ap later som det ikke er tilfelle. Det er nok snakk om at terroren skjer fordi Vesten deltar i kriger mot IS eller andre i Midtøsten. Islamister hater vestlige samfunn og vår frihet, og det siste vi trenger er politikere som mener at vi ikke har annet valg enn å tilrettelegge for fiender av demokratiet i Europa.

Jeg godtar ikke politikeres fallitterklæring, at terror bare er noe vi må venne oss til å leve med. Mye kunne vært gjort: Steng islamistiske moskeer, overvåk andre (en imam var del av terrorcellen i Barcelona). Steng alle koranskoler (også de som opererer under dekke av å være kultursentre osv). Lytt mer til politiet. Forby hatpredikanter innreise, og utvis de som bor her. Opprett lukkede mottak for identitetsløse og utviste. Islamister bør nektes statsborgerskap, sosiale ytelser og oppholdstillatelse. Begrens innvandringen kraftig. Konvensjonene som politikeres handlingslammelse gjemmes bak kunne lett bli satt til side dersom viljen var til stede.

Eller hva mener venstresiden om utsiktene til SSB, at muslimer kan bli i flertall i Oslo i løpet av en generasjon?  Er det greit bare AP får makten? AP har lenge fått og satset på de muslimske stemmene, og kjørte en valginnspurt i moskeene. Moskeene og AP har det til felles at de ønsker mindre ytringsfrihet og å fortsette de i overkant rause velferdsordningene som etter hvert blir tynnslitte av masseinnvandringen. AP vil skattlegge de rike mer, men vil ikke fortelle velgerne hvorfor det er nødvendig.

Og hvordan er det mulig å stoppe oljeproduksjon og samtidig ha penger til de åpne grensers politikk slik MDG vil? Venstresiden skylder velgerne å framlegge en politikk basert på en forståelse av den faktiske situasjonen landet befinner seg i, og de konsekvenser politiske valg innebærer for den neste generasjonen. At vi skulle få oppleve en så løgnaktig valgkamp uten fokus på realpolitikk (samtidig, utrolig nok, som man på venstresiden anklager motparten for ufin retorikk), trodde jeg nesten ikke var mulig i Norge.

 

Vi trenger en samfunnsendring nå

En endring som påtvinges i migrasjonens og terrorens tid fordi vår frihet allerede begrenses av islamistenes tilstedeværelse. En endring som ikke er ønskelig, men sørgelig nødvendig. Det er derfor mer enn noen gang nødvendig med statsledere som forstår at det å forsvare verdiene og grensene til et av verdens mest likestilte og frie samfunn er en viktigere oppgave enn å forsvare utopiske idealer som vil rive det ned.

Selv om mange har et håp om at alvoret skal sige inn i politikken, har det gått opp for oss at vi ikke kan forvente så mye av venstresiden annet enn sinnelagsetikk og tanketom moralisme. De tidligere dagers religionskritikere, de svakes forsvarere, har gått dypt inn i rollen som islams forsvarere – og de setter gladelig på skylapper mot kvinneundertrykkelse, mot æresdrap, mot det iboende hat mot jøder og homofile og ikke minst mot egen kognitiv dissonans. At jødene flykter fra Europa som fra Midtøsten tales ikke om på venstresiden. De plasserer ondskap hos meningsmotstandere og skulle gjerne sett høyresidens ytringsfrihet innskrenket.

 

I morgen 11. september er det stortingsvalg.

Da håper jeg nordmenn går mann av huse for å stemme borgerlig, og gjør skam på venstresidens oppsiktsvekkende alvorstomme og vulgære valgkamp. Om Støre, gud forby, skulle bli statsminister denne uken er det å håpe at han kan være smart nok til å gjerne fortsette med å i offentligheten si de “rette tingene” (tåkevariasjoner over Lennons “Imagine”), men på bakrommet føre en mye strengere innvandringspolitikk slik de fleste av oss vet er nødvendig. Ordene, og hvem de kommer fra, betyr nemlig alt i dag, ikke hva som faktisk gjøres.


Publisert: Sep 11, 2017 @ 11:33 pm


Takk for at du leser Resett. For å kunne fortsette å produsere kvalitetsmateriale avhenger vi av din støtte. Klikk her for å finne ut hvordan du kan støtte oss.

The following two tabs change content below.

Alexandra Irene Larsen

Religionshistoriker

Latest posts by Alexandra Irene Larsen (see all)

 • Torgunn

  Vi trenger flere religionshistorikere av dette kaliberet jfr. Alexandra Irene Larsen.
  Hun gir en utmerket oppsummering av dagens problemer med islamisering.

  • Ten4

   Men kjemper mot vindmøllene

   • Leif

    Feil bruk av dette sitatet!

   • staleg

    “Når forandringens vinder blåser går noen i skjul.
    Andre løper ut og bygger vindmøller”.

  • GHjo

   Demokrati-forakteren Anniken Huitfeldt,burde, hvis hun ikke er direkte dum, ligge lavt i terrenget.Hun skal ha uttalt:”Multikultur skal befolkningen få, enten den -vil- eller ikke”.
   Er menneske som kommer med en slik uttalelse, har ingenting som politiker i Norge å gjøre.Hun burde flytte til en totalitært styrt stat og agere “politiker” der.
   Eller finne seg noe annet å gjøre på.

 • invernes

  Folk må begynne å tenke selv ! hvor lenge skal folk stå med hodet i sanden her i landet ? man skulle nesten tro at store deler av befolkningen var analfabeter ?

 • Vesper

  Utmerket, mange takk! Venstresiden er ikke lett å forstå, men hvis en tenker på at disse folka har sin egen oppfatning av for eks biologi og andre naturgitte ting, ja da kan de jo være troende til hva som helst.

 • Triturus cristatus

  Noe av det beste jeg har lest på Resett til nå. Håper Larsen vil fortsette å skrive her. 🙂

  Skal sende denne på epost til noen bekjentskaper jeg har, som jeg prøver febrilsk å dytte over på rett side før valgdagen…

 • Finn

  Ja dette var en lang og suveren oppsummering!👏
  Det var å ønske at mennesker som artikkelforfatteren hadde politisk innflytelse, for denne beskrivelsen er slik en stor del av befolkningen oppfatter valgkampen, utviklingen og den håpløse situasjonen som allerede er skapt for mennesker som flykter fra islam i eget land!
  Er i grunnen i sjokk over hva som på kort tid er skjedd og de vanvittige forklaringer, bortforklaringer og æreskjellinger vi ser nå!😡

 • MrFeyn

  Applaus, Alexandra Irene Larsen!
  Når AP i tillegg bedriver misjonering for egen politikk i moskeene, for å høste gevinsten av skattebetalernes milliarder til dette livsfarlige migrasjonseksperimentet, er vel grensen til uanstendighet overskredet!

  I den konteksten så forstår man jo hvorfor venstresiden aldri har konkrete virksomme løsninger på problemene de selv har skapt. Det ville jo tatt seg dårlig ut i moskeene og de “nye” velgerne ville nok blitt betenkt om det ble stillet krav til dem, på norsk, sånn helt ut av de blå!

  Men det blir betegnet av skap-konvertittene i AP at det er uanstendig å påpeke slike faktum.

 • Eirin Munkebye

  Helt enig! Det som utspiller seg i Norge for tiden, er som et vondt mareritt. Og ikke til å forstå. Selv har jeg tatt en kjempejafs av det sure eplet, som jeg svelget ned sammen med en diger kamel, og stemt FRP. Det partiet er langt på vei det eneste som ser viktigheten av å få litt orden på den massive innvandringen fra MENA. Og det er det desidert mest presserende pr. nå. Alt annet – som TTIP f.eks samt +++ – får vi ta derfra.
  Valget mitt sto mellom å stemme blankt, eller FRP – det ble altså det siste, og jeg krysser fingrene for at det partiet skal få så mange stemmer som mulig. Da kan de kanskje få til noe i regjering.
  Venstresiden har blamert seg fullstendig, så det er inderlig å håpe at de taper valget.

  • Finn

   Ja Jeg har fått mye pepper tidligere fra en kompis som stemte AP, men som jeg faktisk har fått til å innse akkurat det du beskriver, og gi blaffen i de mer uvesentlige saker i denne omgang! Tror faktisk det er mange som begynner å innse det samme!

  • OlaPedersen

   Alliansen eller demokratene har forstått så uendelig mye mer enn frp.

   • SnakePlissken

    Men de vil være altfor få til å få et snev av makt. Er du smart så stemmer du Frp. I hvert fall foreløpig. Så kan du heller vurdere de andre hvis ting går rett vei om noen år.

  • Jens – alt er på Twitter

   Den hyppigste innvendingen jeg ser mot FrP, utenom fra de som gjerne går til krig for Islam, er at partiet har en liberalistisk/libertariansk økonomisk politikk. Få reguleringer, lave skatter.

   Så da har man et dilemma. Man ønsker ikke den naziaktige ideologien Islam, men heller ikke økonomisk frislipp. Hvordan løser man dette? Det er et spørsmål mange stiller seg. Svaret er heldigvis ganske enkelt.

   Økonomisk politikk kan nemlig endres på meget kort tid. Er skattene for lave? Da kan de heves i løpet av 1-2 år. For høye? Da kan de senkes raskt. Er tollen for streng/høy kan den reduseres over natten, og er den for lav kan den senkes.

   Et islamisert land kan derimot aldri gå tilbake til å være et normalt, vestlig, humant land. Den veien er relativt permanent.

   Først må pasienten stoppes fra å ta en selvmordspille. Så kan man ordne opp i mer forbigående og reversible problemer.

   • Jean de Valette

    Dine tre siste avsnitt er nøyaktig det jeg prøver å videreformidle til folk.
    Noen ser poenget litt etterhvert, andre har skylapper på og tenker kun på seg selv og hva de PERSONLIG kan få ut av stemmeseddelen.

    Tidene vi nå er inne i er for viktige til å tenke personlig vinning.
    Man må tenke på Norge som helhet. Nei til islam med andre ord.

 • NilsNoldus

  AUF anno 2010 viser hvordan kommende sentralstyre i AP vil fungere.
  http://www.utrop.no/Nyheter/http://www.utrop.no/Nyheter/Innenriks/18570/18570

 • Jacob Olsen

  Jeg er selv på ytre venstre, men i år stemmer jeg FRP fordi de er de eneste som tør å ha en åpen og demokratisk dialog om innvandring. Det må sies at jeg misliker mange FRP-ere sterkt, og er sterkt imot deres økonomiske politikk, men…Jeg kommer til å fortsette å stemme FRP inntil venstresiden kan begynne å snakke om innvandring like åpent som FRP (de trenger ikke ha de samme konklusjonene, de må bare tørre å snakke om det).

  Når Audun Lysbakken tør å snakke om systematisk kvinneundertrykkelse i Norges innvandrermiljøer, så stemmer jeg på ham.

  Det er mange kommentarer på denne siden, få fra venstresiden i politikken. Jeg tror vi alle ville kommet bedre ut av det dersom vi forsøkte å forstå den andre parten. Derfor tror jeg det ville være bra for både venstre- og høyresiden dersom flere av de som kommenterer på denne siden også kommenterer på sider som radikalportal.no og liknende. Jeg tror ikke leserne av de sidene forstår hva som skjer utenfor deres egen sfære, og ville ha godt av litt input.

  • Jens – alt er på Twitter

   Takk for stemmen.

   Jeg er dessverre langt mindre optimistisk rundt norsk venstreside enn deg.

   Dette er et omfattende tema jeg kunne skrevet titalls sider om, men har ikke tid akkurat nå. Derfor må du unnskylde meg at jeg kaster ut en del mer korte og spissformulerte spørsmål.

   – For en generasjon tilbake var det enorme antall venstreorienterte som ønsket seg en ekstremt blodig revolusjon, massedrap og menneskeslakt. De samlet barna på politisk leir og fikk barna til å synge om å drepe. Tenker du ikke at det å gjøre noe slikt, og ønske sterkt en slik slaktekrig med nordmann mot nordmann, krever en helt abnormal og ufattelig bisarr psyke, noe virkelig galt og monsteraktig i hodet? Hvor sikker er du på at kjernen av venstreorienterte i dag har en moderat og balansert følelsesverden som ligner din egen?

   – Du ser ut til å legge til grunn at venstreorienterte ønsker det beste for vesten/Norge. Er du sikker på det? Utallige ganger har jeg sett venstreorienterte beskrive vesten og hvite mennesker som den største satan, det ondeste som finnes. Hvorfor skulle ikke noen som hater vesten være glad når den ble ødelagt? Du hater nok ikke vesten og hvite mennesker, men har du ikke sett sterke tegn til at mange andre venstreorienterte gjør det?

   – Du ønsker deg at Lysbakken “tør” å ha en åpen dialog. Dialogen skal være om problemer i innvandrermiljøer. Men innvandrere kommer fra land hvor slike problemer er velkjent og har vært det i flere tiår. Alle noenlunde opplyste mennesker “visste” for tiår siden at Afghanistan og Midtøsten hadde en aktiv og levende voldtektskultur og konebankekultur. I reisebøker skrev man at kvinner ikke måtte gå alene og utildekket, åpenbart fordi man visste at det fikk konsekvenser om de gjorde det. Tror du ikke han visste at disse problemene kom til Norge når menneskene som bar på denne kulturen kom til Norge?

   – Norsk venstreside fra topp til bunn bruker ofte anklager som at noen “skaper frykt”, har “fryktbaserte verdensbilder”, er “splittende” og liknende. Men hvordan kan man snakke om et problem uten å kunne bli anklaget for å skape frykt om problemet? Akkurat som MDG “skaper frykt” for klimaendringer? Tyder ikke dette ganske enkelt på at både venstreorienterte partier og media er totalt uinteressert i noen form for diskusjon og samtale? Altså, når de avfeier argumenter, bekymringer og negative visjoner med tanketomme og fordummende oneliners som “fryktbasert”?

   Venstreorienterte i både Sverige og Danmark har ført en form for digital krigføring, hvor de har sporet opp folk og angrepet dem eller hengt dem ut. Jeg har selv opplevd en form for personlig sjikane fra venstreorienterte som sporet meg opp og tok kontakt fra et nettforum jeg trodde jeg var anonym på. I tillegg har jeg utallige ganger sett venstreorienterte med ansvar for forum og grupper utestenge over en meget lav sko. Antallet ganger jeg har sett folk bli utestengt av venstreorienterte av idiotiske grunner er meget høyt. Dette gir diskusjon liten appell.

   Jeg har aldri hatt følelsen av at venstreorienterte ikke forstår meg. Tvert imot, har jeg (så snart jeg var gammel nok til å ha noen oppfatning om dette) hatt følelsen at at venstresiden forstår meg meget godt, de bare hater meg og hva jeg står for og liker, og vil ha meg og vesten som den er i dag utslettet, isolert eller underlagt dem. Det er lite jeg kunne skrive til dem på Radikal Portal som de ikke allerede forstår meget godt, alt jeg kunne sagt dem vet de allerede.

  • Kaffermann

   Anbefaler deg å lese “Road to serfdom” av Hayek.

 • Fantastisk god artikkel. Den deler jeg nå også på twitter. 🙂

 • Feliciano

  Jeg undres hvorfor ikke et stort flertall av nordmenn ikke reagerer på de enorme demografiske endringene som er på gang.
  Og som kommer til å få store konsekvenser for økonomi, kultur, sivilisasjonen, tryggheten og sikkerhet, samholdet, friheten…
  Er det fordi folk flest tar godene våre, vår sivilisasjon for gitt? Er folk flest blitt så makelige at man ikke klarer å forestille seg et scenario der våre vestlige verdier er borte?
  Får meg til å tenke på ordtaket:
  “Du vet ikke hva du har før du mister det”.
  Men når det er borte, da er det for sent. Dessverre.

  • Ørjan Blindheim

   Kanskje reagerer flere enn vi tror. Men det er underlig, ja.

   Ikke bare tar vi vårt frie og åpne samfunn for gitt. Men vi tror også at så snart vi liksom får akklimatisert alle andre som vil hit, vil de fleste raskt dele vårt verdensbilde, vår tenkemåte, adoptere vårt menneskesyn og oppta våre verdier og levesett. Hvis dette vidunderlige ikke skjer, får vi forstå, lære oss å tolerere enda ivrigere, og gradvis justere oss.

   Verden er uendelig kompleks, At det faktisk finnes mange som absolutt ikke vil oss vel synes for mange å være vanskelig å begripe. Så noen ganger blir det langt enklere å fokusere på kildesortering, el-sykler og klima-ting. Og den fæle oljeindustrien.

   Alexandra Irene Larsens innlegg over var utmerket. Mer av sånt! Anbefal også gjerne den knakende gode artikkelen i Dag og Tid av historiker Tvedt som hun linker til.

 • André Berntsen

  Denne boken kan anbefales – Vold og Islam (ISBN:9788256018949) av Adonis (Ali Ahmad Said Esber – f. 1930):
  «Jeg har oppdaget at hele vår historie var forfalsket, fabrikkert fra ende til annen, og at de som skapte den arabiske sivilisasjonen og dens storhet, ble bannlyst, fordømt, forkastet, fengslet, om ikke korsfestet. Denne sivilisasjonen må leses om igjen og ses på en ny måte, med et nytt blikk og en ny humanisme. […] For å forstå den ekstreme voldsbruken til Den islamske stat (IS), må man ta «seg bryet med å se nærmere på hvordan Islam oppsto.»

 • LasseRon

  Hvordan overlevde du studietiden din, Alexandra?

 • Kim Andre Henriksen

  Håper alle av oss, med de samme meningene, stemmer FRP. Hvis ikke vi gjør det, kan vi bli ulykkelige statister i en rødgrønn regjering med alt det innebærer…

 • Max Hermansen

  En meget udemokratisk valgkamp.
  – Massemedia har nesten ikke omtalt oss som mener det må bli færre av De Uintegrerbare i Norge.
  – Ingen av valgomatene har oss som et alternativ.
  – Vi har ikke fått være med på skolevalgene.
  – Valgboden til Demokratene har blitt revet to og en halv gang; uten at noen av politikerne i makteliten har løftet så mye som på et øyenbryn.
  Landet vårt er i ferd med å ødelegges!

 • Geir Ivar Jørgensen

  Trøste og bære dersom Alexandra Irene Larsen er eksempel på hvor religionshistorien står i Norge idag. Her har sannelig Frp´s religions dystopi slått til for fullt med irrasjonell frykt som konsekvens.

  Jeg vil anbefale å studere denne grafen over befolkningsveksten i Norge. Den viser at den startet for alvor på 80-tallet, etter en nedgang i perioden før det. Det var forberedelsene til EU-medlemskap som Ap og en samlet høyreside arbeidet for, som liberaliserte innvandringen fra 80-tallet og utover, noe som endte med opphevelse av innvandringsstoppen innført i 1975, samt snik-innmelding i EU via EØS-avtalen. Da EU ble utvidet med flere land øst i Europa eksploderte befolkningsveksten. De desidert fleste innvandrere har i hele denne perioden kommet fra Polen, Sverige og Danmark. Det er ikke slik det fremstilles av Frp og Sylvi Listhaug. De snakker konsekvent ikke om dette, fordi det er en utvikling de selv har vært med på å innføre i Norge.

  Det er heller ikke slik at det er noe nytt at det kommer 20.000-30.000 innvandrere i året. Det har det kommet i snitt hvert år siden EØS-avtalen ble inngått. I hele perioden har antallet katolske innvandrere økt mer enn muslimske innvandrere.

  For mer av mine meninger om norsk innvandringspolitikk henviser jeg til linken her under:

  https://www.facebook.com/Innvandringspolitikk-for-Norge-203448726725974/?fref=ts

 • Øyvind Amundsen

  Utrolig godt skrevet. Traff spiker’n midt på hodet

 • Hans Hansen

  Norge og nordmenn trenger et helt nytt parti på venstresiden. De gamle partiene på venstresiden, AP, SV og Rødt har sveket eget folk, de er blitt multikulturfanatikere iblandet en solid dæsj kostbart miljønonsens. Stay away, sier jeg.

  Tidligere prøvde en del ildsjeler å etablere partiet, Venstrepopulistene. Et godt tiltak, men som ser ut til å ha strandet, uvisst av hvilken grunn. I dag har ekte norske sosialdemokrater, dvs, arbeidsfolk, trygda folk og pensjonistene, kun to spiselige valg, Demokratene eller Kystpartiet. Disse gode partiene vil gjenoppbygge velferden vår, fjerne underreguleringa av trygd og pensjoner, samt sette punktum for multikultur og innvandring. Demokratene fikk min stemme!

 • Hans Olav Sande

  Sosialisme i praksis er jo løgn og bedrag, hverken mer eller mindre.
  Folket er ført bak lyset i hele etterkrigstiden og før den tid også.
  Før nettet kom hadde venstresiden full kontroll med nyhetsinformasjonen ut til folket, og all informasjon var jo sann fordi det stod i avisen eller ble sagt på TV!
  Nå vet vi bedre takket være nettet, og de etablerte media blir tatt i direkte løgn og fordreining av sannheten flere gange for dag, og det var helt sikkert like mye løgn i media før nettet kom for fullt.
  Spørsmålet er egentlig bare hvor lenge nettet er relativt fritt, hvor lenge de som “undergraver” sosialistenes løgnpropaganda får fortsette.
  Sensur av FB er allerede omfattende, og Google har også begynt.
  Ellers:
  Heller et “kaldere samfunn” enn varmen fra brennende biler og nysprengte bomber!

 • Hallvard Sandvik

  Håper Larsen skriver mer

 • etnisknorsk

  Jeg synes det er på høy tid at Norge begynner å etterleve internasjonale avtaler, til punkt og prikke:
  Asylrett og repatriering
  «En flyktning har krav på asyl. Dette er imidlertid pr. definisjon et temporært eller tidsavgrenset opphold utenfor egen stat. Asyl har man krav på så lenge man fortsatt har begrunnet frykt for urettvis forfølgelse, eller det kan være livsfarlig om man returneres til eget land. Man kan, ikke helt treffende, men allikevel med en grad av relevans, sammenligne asyl med sykehusopphold – nødhjelp etter behov.
  De to hovedbegrepene i flyktningeretten er derfor asyl og repatriering – det siste betyr retur til eget land. Etter annen verdenskrig returnerte store folkemasser til land de hadde måtte forlate i diktaturenes tid. Norske flyktninger kom eksempelvis hjem fra Sverige, Storbritannia og andre land. Repatriering er hovedløsningen for verdens flyktninger.»
  (Jurist og tidligere dommer ved menneskerettighetsdomstolen i Strasbourgh, Hanne Sophie Greve)

  • nilgau

   Ja, jeg har ofte forundret meg over hvorfor vi har bygget opp et system for integrering på permanent basis. Jeg har aldrig fått det til å stemme med asylretten. Er det noen som kan forklare meg hvorfor det har blit slik? Det er helt greit at asylanter selv på eget inisativ integrer seg. At det skal være en statlig oppgave som er pålagt har jeg problemer med å forstå.

 • Urd Synøve Vandbakk

  Det gleder meg at så mange forsvarer Listhaug mot den fryktelige hetsen mot henne ! Takk <3

 • LgKiholmen

  Venstresiden har en løsning på alt som ikke fungerer – la oss bruke mere penger – da trenger vi høyere skatter. Norge har frem til nå kunne “kjøpt” seg til en ueffektiv men halveis vellykket integrering (sammenlignet med våre naboland). De som ikke har kompetanse eller evne til å delta i arbeidslivet har blitt støttet opp av rause trygdeordninger. Det vil bli vanskeligere og vanskeligere og assimilere 3 verdens innvandrere ettersom midlene blir mer begrenset. Det vi sitter igjen med da er en delt befolkning som igjen betyr økende destabilisering av Norge.

 • rin59

  Hva skal til for at vi begynne å s elitt lenger enn vår egen lommebok og nesetipp?http://www.klassekampen.no/article/20170905/ARTICLE/170909979

 • Hans Henriksen

  Befriende og godt skrevet!