Arbeiderpartiets forklaringsproblem

Foto: Marit Hommedal / NTB scanpix

Last updated on September 15th, 2017 at 02:36 pm

Noe som er det mest absurde i etterkant av dette valget er hvordan kommentariatet, de såkalte eksperter, de politisk korrekte og alle AP folk selv forklarer valgnederlaget. Støre og ledelsen var bare ikke gode nok til å få frem sitt fortryllende budskap. Norge er blitt kaldere (les: velgerne dummere som ikke stemmer på AP). Det tys i kjent stil til ulike typer idiotforklaring av velgermassen – som at mange velgere misforstår, eller ikke har forstått politikken til AP korrekt. Det er hva de forsøker å fortelle oss.

Hele premisset de tufter sin virkelighetsforståelse på er egentlig dysfunksjonelt. Premisset om at deres politikk nærmest er den eneste farbare vei, og noe velgerne derfor helt automatisk higer etter. Hovedgrunnen til at dette fremstår som så virkelighetsfjernt er at AP ikke ser ut til å tilpasse eller justere sin politikk etter det faktiske landskapet vi lever i per 2017. De brygger først den medisinen de selv ønsker å bruke i valgkampen av x antall grunner (eksempelvis fastlåst ideologi og gamle mer velbrukte slagord), uten først å tenke på hvilke symptomer de faktisk skal behandle. Det burde være omvendt rekkefølge.

Man må ganske enkelt tilpasse seg det terrenget man skal gå når man forsøker legge opp en suksessfull rute. Når så medisinen de i sin edle tro har satset alt på ikke fungerte som forventet jmf det historisk svake valgresultatet, så etterlates ledelsen, partifeller og støttespillere i total forvirring. Man får assosiasjoner til en sjokkartet tilstand: Hvordan kan det være mulig at befolkningen ikke ønsker vår brilliante politikk?

Slik fungerer altså det grandiose oppblåste selvbildet til denne bastionen. Antagelig ligger nøklene gjemt på helt andre områder, men for å finne dem må AP greie å utvide sin refleksjonsradius betraktelig. Hva med å stille enkle men effektive spørsmål som dette: Kanskje vil majoriteten simpelthen ikke ha vår politikk lenger? Kanskje er vår politikk simpelthen utdatert og passer ikke til terrenget lenger anno 2017? Kanskje har samfunnet helt andre utfordringer i 2017 enn på 1980-tallet? Kanskje trykker skoen helt andre steder? Kanskje er det ikke like lett å hjernevaske store velgergrupper i dagens samfunn som det var for 30 år siden?

Det synes ganske klart for undertegnede at dagens AP har store problemer med å lytte til folkedypet på en konstruktiv måte, ta pulsen på helt sentrale strømninger i samfunnet – for så å stake ut kursen deretter. AP er fastlåst i 50-sonen, mens velgerne vil ha en annen tilnærming og cruiser på motorveien i 120. Derfor blir partiet også så overrumplet av valgresultatet fordi de synes å leve i sin egen boble, hvor ingen sentrale personer evner å fange opp hva som skjer her og nå. Dynamiske tilpasninger og fornyelse glimrer med sitt fravær. Likheten med valgseieren til Trump i USA, og hvordan den hendelsen slo ned som en bombe hos svært mange er slående.

Venstresiden som helhet – men kanskje spesielt “gubbeveldet” i AP virker å ha grodd fast i fortiden og surfer med autopilot på gammel storhet. Det som ligger mellom linjene er at partiet nærmest kan lene seg tilbake. De har monopol på å være dinosauren i norsk politikk med dertil hørende relevans i evig tid. Grunnet sin fordums storhet trenger partiet egentlig ikke jobbe for å utvikle seg inn i fremtiden. Dette har vært en krystallklar trend over mange år, og antagelig er det nettopp denne gjennomsyrende arrogansen og det oppblåste selvbildet som hindrer partiet i å utvikle seg konstruktivt videre i tråd med dagens politiske landskap.


Publisert: Sep 15, 2017 @ 2:36 pm


Takk for at du leser Resett. For å kunne fortsette å produsere kvalitetsmateriale avhenger vi av din støtte. Klikk her for å finne ut hvordan du kan støtte oss.

The following two tabs change content below.

Christian Bache

Samfunnsdebattant

Latest posts by Christian Bache (see all)

 • Ten4

  Jens Stoltenberg sa etter tapet i 2013, at de skulle være konstruktive i opposisjon. De har vært alt annet enn det. De har bedrevet renkespill sammen med “støttepartiene” for å lage snubletråder (som de bedyret de ikke skulle), i Stortinget. De har til og med vært i mot det de selv er for (for eksempel kommunereformen). Det har vært hylekor i forbindelse med alle reformene som er helt naturlig. Her har AP sett sitt populistiske snitt til å være et reverseringsparti helt uavhengig av fornuften i det, kun for å være et alternativ.

  Med andre ord: De har egentlig ingen egen politikk. De ser hva regjeringen foreslår eller gjør, og så mener de på autopilot det motsatte i AP.

  Folk tror ikke på sånn værhøne-politikk. De fremstår som klovner.
  Og apropos klovner, så tror jeg mange fryktet utstillingsvinduet Oslo, der kommunistene setter agendaen.

  • invernes

   I Oslo må vi nå gå rundt duknakket i Mao dresser med den røde boken under armen 🙂

 • invernes

  God artikkel og god forklaring , AP forstår rett og slett ikke vanlige folk lenger, de hever seg langt over folket, jeg kaller det en politisk adel.

  • Hans Olav Sande

   Ja, og Støre har jo 70 mill i banken og i lett omsettelige verdier så han trenger ikke pengene en gang, han er aktiv i Ap kun av maktsyke og grådighet!

 • MrFeyn

  I “Arbeiderpartiets” verden er det terrenget det er noe feil med, og som skal endres når kartet ikke stemmer.
  Dette viser Støres Crooked-Hillary-øyeblikk, med hans eget “jeg blir sittende”, på en svært avslørende måte. Det er alle andre (les folket) det er noe feil med, ikke eh…”Arbeiderpartiet”.
  “Arbeiderpartiet” er i dag et parti uten reellt innhold, akkurat som mangelen på arbeidere i partiet. Ikke bare et gammelmanns-syndrom, men en fullt utviklet tilstand som nå raller på siste verset, før de importerte interessene fullstendig tar over og islamske tabuer dominerer partiet fullstendig…

 • Leif Stople

  Kanskje problemet er at folket rett og slett forventer en annen politikk fra Arbeiderpartiet? Menigmann forsto godt hva AP sto for og likte det ikke!

 • Hans Olav Sande

  Tja, Ap fikk jo frem sitt “budskap” om at de ville ha mer innvandring og at skattene skulle økes for å betal for innvandringen.
  Det er vel det eneste jeg husker av Ap sin valgkamp.

  • Tiamaria10

   Det var akkurat det jeg også skjønte. Pluss at de skulle reversere alt som har skjedd de siste fire årene.

   • Inger Barth

    I Oslo bruker Raymond av eiendomsskatten til å kjøpe opp leiligheter på Vestkanten. De har jo fått inn mye mer enn forventet må vite og noe må de jo bruke overskuddet til.

  • John Magne Trane

   De skulle hatt flere fakta, for eksempel tall.

   “15.000.000.000,- er nok til å betale for 1666 somaliere!”

   Det hadde vært populært, og en stemmesanker. i alle de somaliske organisasjonene…

 • Truge

  De finner alle slags utopiske forklaringen, men elefanten i rommet er det ingen som nevner. Innvandring fra 3 verden og hva det gjør med f.eks. bomiljø og offentlige utgifter. FRP blir det nye “arbeiderpartiet” på sikt.

 • Astraios

  Godt skrevet og god beskrivelse av AP.

  Det eneste vi husker fra APs valgkamp er økte skatter og økt innvandring – samt en rekke ufine angrep på spesielt Frp og Listhaug.

  Det er lenge siden AP bygget Norge…..

 • Skvatt

  So sant, so sant, Noreg hev ikkje vorte kaldare av di båe Arbeiarpartiet og dei ofslege blåblå regjeringspartia gjekk attende, medan Senterpartiet med sine varme og inkluderande ynskjer um mattryggleik og levande bygder, meir importvern og utrydding or varg vart den store valvinnaren. Når me lyt leggja til at dei andre vinnarane var SV, Raudt og Klimapartiet Dei Grøne lyt konklusjona vêre at det norske folk ynskjer seg eit enno varmare samfunn med opnare grenser og enno mykje høgare skattar enn dei som Arbeiarpartiet føreslo. Den einaste varmen dei ikkje ynskjer seg er den forhufselege menneskjeskapte globale uppvarminga, prova or KDG sin framgong. Og no som KrF au er på veg mot den raudgrøne sida kan me allereie byrja gle oss til neste Stortingsval og den raudgrøne sigeren som då kjem med ei Senterpartileia raudgrøn regjering med båe SV, KDG, KrF, og kanskje Raudt? Jau!

 • Ingolf Å Nilssen

  “Kanskje er det ikke like lett å hjernevaske store velgergrupper i dagens samfunn som det var for 30 år siden?”.., skrives det. Helt rett, barna til de som ble hjernevasket i AP har ikke fått annet valg enn et AP samfunn. Det samfunnet som foreldrene vaks opp i er ikke lenger AP styrt, og dermed var det ikke så enkelt å sluse dem inn.

  AP samfunnet raknet med Lundkommisjonen. Der fikk AP sitt banesår når de ikke fikk styre Norge med lysskye metoder. EOS utvalget er også medvirkende til at AP mistet makt,…de mistet makta når mikrofonene i Youngstorvets vegger sluttet å virke.

  AP har aldri tatt et oppgjør med sine spøkelser som herjet i landet i årtier, og ennå er ikke alt kastet på dør.

  Det skrives videre : ” Grunnet sin fordums storhet trenger partiet egentlig ikke jobbe for å utvikle seg inn i fremtiden.”

  Riktig det, for de må holde fasaden. Skal AP bli med videre må de virkelig rydde opp i eget reir, og LO med. Overvåkingen og kameraderiet som er kulturen i AP må det taes et oppgjør med, men det er vel lite trolig at de tør gjøre det siden så mange pamper ennå lever.

 • stig olsen

  Meget god artikel å godt forklart AP satser både med feile kort å med en politikk som dem i årtider har flytt på.Dessuten har dem gedigne forklaringsproblemer overfor en velgergruppe som lever i ett helt annet århundre en AP gjør.Det holder bare ikke å si nei,man må og forklare samt utføre sin politikk som ikke bør svi av det lille man har i lommeboken.M.a.o.AP må fornye seg å bare det kan vise seg og være problematisk uten å gå dypt i partiet å få fram nye kandidater som hverken stikker seg ut pga.personlig rikdom eller fremmed ideologi.

 • Inger Svindahl

  Det som ble etterlyst i Dagsnytt 18 idag var arbeidslivspolitikk fra AP i valgkampen. Hvordan stoppe sosial dumping og kriminelle arbeidgivere. Usikkerheten for arbeidplasser med de evinnelige omkampene om hvem som får kjøre busser, tømme søppel mm. Klart de ikke snakket om det, det er jo EU-direktiver som styrer arbeidlivet vårt nå, med AP’s og de andre EU partnerne som støtte.

  • John Magne Trane

   Det at nordmenn går ned 1% i andel av befolkningen, er det som gjør alt det andre mulig.

 • William Hansen

  Artikkelforfatteren har rett i at elitisme er mye av problemet i AP, men artikkelforfatteren tar feil når han snakker om å ha grodd fast i fortiden. Problemet er heller at AP har mistet sin historie som parti for norske arbeidsfolk.

  Arbeidsledigheten i Norge er på rundt 8 % (http://www.tv2.no/a/8879865/). Hvis en skal inkludere unge mennesker som mottar uføretrygd (mennesker som antageligvis ville vært inkludert i arbeidsstyrken om vi ikke hadde vært styrtrike) hadde dette tallet vært nærmere 10 %.

  AP og Jonas snakker mye om mangt, men lite om politikk for arbeidsfolk med norsk pass. Det synes ikke som om det er noen på venstresiden som bryr seg om dette. Det er dét som er problemet.

  • Jacob Olsen

   Andelen som er unge uføre på grunn av psykiske vansker stiger. Samtidig trenger norge håndtverkere og bussjåfører. Det er opplagt at det er noen som tidligere tok seg mer praktiske jobber som i dag bare lar være å jobbe.

   AP har snakket litt om at vi trenger en reform, men det har fremstått som en nål i høystakken sammenliknet med alt annet de snakker om. Arbeid må vel være det viktigste for et arbeiderparti?

   Tror AP-politikerne virkelig at psykisk syke unge blir friskere av ikke å ha et arbeid og å kunne forsørge seg selv og være uavhengige?

 • Narve

  Kan den virkelige årsaken til oppbyggingen av vårt omfattende velferdssystem siden krigen være at det på et tidspunkt skal overbelastes -og dermed bane vei for overnasjonale løsninger?

 • Erik Pedersen

  Arbeiderpartiet, partiet med maksimal styringsevne… Vi kjenner det fra egen oppvekst og de fleste kjenner dette fra aviser i flere tiår.
  Er det slik at pampene fra Youngstorget har noe bedre styring enn andre? Neppe, de er som kjent mer opptatt av posisjon og makt enn politikk…
  Erna har taklet mange stormer i regjering, hun kan sikkert også takle disse…

 • Leif Stople

  Istedenfor at AP`ledelse skal granske seg selv og innhente meninger fra 50000 medlemmer som stemte AP burde de heller spørre vanlige folk hvorfor de ikke stemte AP. Kanskje det faktisk var noe ved politikken de ikke likte,en politikk de faktisk forsto ganske bra?

 • Victor Lima

  Smak på utrykket: “AP (eller KrF etc) ble sviktet av velgerne”. Som om velgerne hadde en eller annen plikt til å stemme på det aktuelle partiet. Det forteller det meste om politikernes og medias syn på befolkningen…

  • John Magne Trane

   De tror de har kjøpt klientene. Slik som romersk adel i antikken.

 • Jens Arvid Andersen

  Mitt problem ved dette valget var, bl. annet, at hverken Erna eller Jonas synes å ha noen industripolitiske visjoner for hva vi skal drive med etter oljen. Rasmus Hansen, derimot, har det geniale svaret: “Vi skal leve av det vi har mellom ørene!” Vel, det holder ikke. Det vi har mellom ørene må ha noe konkret og fornuftig å jobbe med. Eksempelvis industri i Norge baser på billig vannkraft. Og det får vi ikke når kraften eksporteres.

  Ellers har jeg en følelse, som godt kan være gal, at Jonas er en politiker hvis meninger er styrt av hva han tror er nødvendig å mene for å bli statsminister. Han er m.a.o. ikke en leder som går foran og trekker, slik eksempelvis Karl I. Hagen var.