Tok «alle 97 %» feil om klimaendringene?

Al Gore at the World Climate Change Conference 2015, REUTERS/Jacky Naegelen/File Photo

En ny forskningsartikkel i Nature Geoscience har gitt klimaforskere «bakoversveis», skriver Kjetil B. Alstadheim i Dagens Næringsliv i dag. Han nekter riktignok å innrømme eksplisitt at denne rapporten viser at klimamodellene til FN-organet IPCC har overdrevet temperaturutslagene av CO 2 i betydelig grad, men det er da bedre enn ingenting at DNs sjefsalarmist om klimaet faktisk rapporterer en slik forskningsnyhet i det hele tatt.

Den overraskende ærlige forskeren Glen Peters ved Cicero kaller forskningsartikkelen en potensiell «game changer». Disse resultatene viser at det er en «åpenbar inkonsistens i karbon-budsjettet» som IPCC tidligere har operert med, skriver han på Cicero-bloggen sin. Etter IPCCs modeller skulle temperaturen ha steget med 1,5 C fra førindustrielt nivå innen 2022. Men rent faktisk har temperaturen bare steget 1 C frem til 2017. Det betyr at temperaturen må stige hele 0,5 C på bare fem år. Det virker helt umulig, skriver Peters.

IPCC med overdrivelser

Hverken Peters eller Alstadheim får seg til å si det rett ut, men konklusjonen er åpenbart at en gitt økning av CO 2 i atmosfæren ikke har like stor effekt på temperaturen som IPCC hittil har gått ut fra og som all klimaalarmismen og medienes dekning har tatt for gitt. Og det er nettopp denne systematiske tendensen til å overdrive betydningen av CO2 for klimaet som de såkalte «klimaskeptikerne» har pekt på hele tiden. Den intense opptattheten av CO2 utslipp har nettopp vist seg å være det den også har fremstått som for noen av oss, en nærmest sekterisk religiøs tro hvor en enhver tvil blir behandlet som kjetteri. Og det er forskere som har båret ved til den religiøse troen. Har de latt seg korrumpere?

Man bør alltid være på vakt når det råder konsensus om noe, spesielt hvis det man er enig om involverer så komplekse strukturer som sola, verdensrommet, jordas helning, atmosfæren, kjemi og menneskenes egen aktivitet. Og det er spesielt grunn til å bli skeptisk når akademiske dissentere først står frem offentlig når de ikke lenger har lønn, karriere og kollegers anseelse å tape – altså når de blir pensjonister. Klimaet er naturligvis svært komplekst og derfor vanskelig å forstå. Noen få stemmer har likevel protestert, til stor personlig kostnad.

Massehysteri og manipulasjon

Hvor ofte har vi ikke hørt sagt at klimadebatten er vunnet, at all tvil er borte, at 97 % av alle klimaforskere mener det foregår menneskeskapt oppvarming, osv. De som ikke «tror» på menneskeskapt oppvarming på det nivå IPCC har påstått har blitt latterliggjort i enhver tenkelig sammenheng. Under enorm medieoppmerksomhet har man mobilisert verdens statsleder til å møtes i Kyoto, i København og i Paris for å påføre sine egne innbyggere alskens kostbare tiltak.

Dyre og feilslåtte prosjekter for karbonfangst har blitt iverksatt, karbonkvoter innført, konkurransevridende overføring pålagt, norsk oljeindustri blir forsøkt nedbygd, sokkelen skal elektrifiseres fra land til enorme kostnader, elbilene skal gis momsfritak og alle mulige insentiver i kollektivfelt, bomringer og parkering. Nå sist under den norske valgkampen var det ingen partier som uttrykte noen form for skepsis til at det å motvirke klimaendringer var den viktigste saken for fremtiden. Journalistene stilte heller ikke spørsmål. MDG fikk ture frem på NRK med sitt monomane budskap uten innsigelser fra servile, plattføtte programledere.

For Resett har innvandring, islam og klimaskepsis vært de viktigste sakene hvor vi har vært kontrære de første fire ukene av vår eksistens. Vi legger fokus på de feltene hvor de tradisjonelle mediene har mest åpenbar slagside. Det er helt bevisst. Vi skal gjøre en forskjell og utfordre vedtatte sannheter der de mest synlig og med størst konsekvenser ser ut til å være på villspor. Det er dessverre en god del å ta tak i.

 


Publisert: sep 28, 2017 @ 2:15 pm


Takk for at du leser Resett. For å kunne fortsette å produsere kvalitetsmateriale avhenger vi av din støtte. Klikk her for å finne ut hvordan du kan støtte oss.

 • tror ikke på dommedag..

  «For Resett har innvandring, islam og klimaskepsis vært de viktigste sakene hvor vi har vært kontrære de første fire ukene av vår eksistens. Vi legger fokus på de feltene hvor de tradisjonelle mediene har mest åpenbar slagside. Det er helt bevisst. Vi skal gjøre en forskjell og utfordre vedtatte sannheter der de mest synlig og med størst konsekvenser ser ut til å være på villspor. Det er dessverre en god del å ta tak i.»

  Dette lover godt.

  For faktum er at de etablerte mediene, politikerne og øvrige»elite» i hovedsak, lenge har oppholdt seg i en mental konsensus-boble.

  Uten nevneverdig opposisjon. Den tiden er vi nå på vei ut av. Heldigvis.

  Det er sånn demokrati fungerer.

  • LasseRon

   Både ja og nei. De må ikke gå i fella til Document og bli for ensporede.
   Jeg ønsker ikke et nytt islamkritisk nettsted. Jeg ønsker et alternativ til MSM i ALLE saker, også «vanlige» nyheter.

   • Ingvar Nilsen

    I prinsippet enig i det du sier, men helt uenig i at Document har «gått i noen felle». Jeg selv ønsker så mange islamkritiske nettsteder som mulig. Under karikaturstriden pga. Jyllandsposten, stakk hele den vestlige presse hodet i sanden, i en enestående, unison feighet.
    Det er mangelen på slike steder som Document, som er problemet, ikke muligheten for at noen få kan bli flere. Document har en tydelig profil, og dekker et behov, absolutt. Ære være dem for det!

    • Ivar Nilsen

     Ja, det jeg ikke forstår, er hvordan det i 2017 er mulig å IKKE være kritisk til islam – og alle andre religioner?

     • Ingvar Nilsen

      Super kommentar du skriver, og det må jo bli slik, med et slikt flott navn 😉

    • LasseRon

     Vel, de dekker ikke hele nyhetsbildet. Jeg kunne tenkt meg et alternativt medium som gjorde det også jeg. Resett gjør dette i større grad enn Document.

     • enell

      Document.no dekker stort sett de perspektiver ingen andre utfyller. Og du har nok rett i at dette gjelder særlig enkelte felt.

      Men i tillegg islamkritikk er det rimelig tett mellom saker hvor mediene selv er i fokus, videre blir forvaltningsskikk, politisk og vitenskapelig inkompetanse også satt under lupen. Men også forhold i internasjonal politikk, blant annet Nord-Korea, USA, Israel og Europa blir ofte kommentert. I tillegg til en del rene kulturelle innslag.

      Men særlig er det et pk-allergisk konservativt perspektiv som formidles.

    • Nei

     Mindre fokus på et selvskapt problem, mer fokus på de som ønsket problemet hjertelig velkommen på alle andres regning.

    • Torkel Andersen

     Og glem ikke Støre som solgte ytringsfriheten på feighetens alter som utenriksminister når den saken gikk.

   • Nei

    Må si meg enig i dette. Problemet er ikke alle andre.

    Det er aldri alle andre som er problemet, det er alltid en selv. Det er oss det er noe galt med, som med viten og vilje tillater noen ytterst få av våre egne gå stikk i strid med alt som heter logikk og lov. Regelrette landsforrædere til syvende og sist, og det er et faktum om intensjonen var aldri så god. Vi alle vet nå at godhet og ondskap er to sider av nøyaktig samme sak.

   • Balalaika

    Hvis ingen tar tak i det som er absolutt den største trusselen mot samfunnet på kort sikt, så hjelper det lite å ha lagt en plan for noen desimaler mindre i temperatur økning om 100år.

    På den annen side er da kanskje samfunnet reversert til Islamske forhold, så utslippene vil gå ned?

    Hvis man tror man skal greie begge deler på en gang – vinne over naturkrefter og noe man langt fra vet nok om – samtidig som man i eget land skal ‘reformere’ noe som er dokumenterbart og har 1400 år historisk empiri bak seg for nettopp ikke å være reformerbart – ja da er valget enkelt for min del.

    For egen del har jeg bodd mer enn lenge nok blant islamske troende i deres egne land til å vite at en kultur som bygger på Islam vil jeg ikke ha i organisert form i mitt land. Alt annet kommer langt ned på prioritetslisten, alt.

    Ære være Document og HRS som prioriterer og graver frem det som er av fakta om temaet – så kan ihvertfall ingen stå i ettertid og si de ikke visste.

    • KallePalle

     Ja, men nettopp derfor er det så synd at resett.no driver med denne idiotiske propagandaen mot klimavitenskap. Det stiller Lurås og nettstedet i et svært dårlig lys. De fremstår som mindre oppegående.

     • Harriet

      Verdenskap? Det er nettopp nå avdekket at den såkalte vetenskapen er manipulasjon og ikke særlig vitenskap!

   • OlaPedersen

    Lol. «Vanlige» nyheter, mener du de distraksjonene vi fores med i msm? Om spill, filmer, kjendiser, flått og bier, turistattraksjoner, og alt annet meningsløs svada som de hevder er nyhetsverdig? Vær så snill å ikke kast bort spaltene på den slags tull sier jeg bare. Er ikke enig i alle vinklinger på document, men alle artiklene deres er i det minste om viktige temaer som faltisk kvalifiserer som nyheter.

    • LasseRon

     Ja? Om innvandring, utenriks og politikk(knyttet til innvandring.
     Hva med næringsliv, helse, samferdsel, utdanning, forskning og fordelingspolitikk? Dette dekkes ikke noe særlig av Document.
     Jeg sier ikke det er noe galt med Document. Det er lov å være enssporet. Og når jeg ønsker å lese om innvandring vet jeg at Document og Rights ofte leverer utmerket kvalitet.
     Jeg sier bare at jeg håper at Resett ikke blir akkurat det samme, men noe nytt vi ikke allerede har.
     Jeg vil ikke være avhengig av Dagbladet, VG og Aftenposten når jeg leser nyheter innen disse andre temaene.
     Jeg vil ha et HELHETLIG alternativt medium i TILLEGG til de utmerkede en-saksfokuserte vi allerede har.

   • StemmerBlankt

    Virker som om alle forutsetninger og tall justeres kontinuerlig for å oppfattes som realistiske.
    Da må man se på motiver og bakgrunnen for at det svært kostbare hysteriet startet.

    • Vel. Denslags justering er knapt annet en normal fremgangsmåte innenfor ethvert forskningsfelt av tilsvarende kompleksitet. Avviker målinger fra en modells prediksjoner så må man i utgangspunktet stille seg åpen for at feilen kan befinne seg nær sagt hvor som helst – både i form av feil i selve den teoretiske modellen og i målingene. Men like selvsagt er det at det første man gjør ikke er å forkaste modellen i sine hovedtrekk. Når målinger f.eks. viste avvik i planetenes baner rundt solen fra det man forventet med utgangspunkt i Newtons modell så forkastet man den ikke av den grunn. Man søkte først etter andre forklaringer som innebar mindre justeringer. Slik oppdaget man blant annet planeten Pluto som kunne forklare det meste av det avviket.

     • StemmerBlankt

      Lettere å flå folk om det ser ut som at det har noen hensikt?
      Vi kan altså slippe ut 4 ganger mer co2 enn først antatt, for å nå oppsatte mål.
      Hvilken effekt tror du det får for folk flest?
      Lavere miljøavgifter pga at co2 utslippene er mindre skadelige enn først påstått?
      Neppe.
      Lettere å overbevise folk om at avgiftene har en hensikt?
      Sannsynligvis.

     • Nåja. Jeg har i andre sammenhenger gitt klart uttrykk for at jeg mener at samfunnskontrakten er brutt på grunn av en grenseløst kostbar masseinnvandring som har blitt trukket ned over hodet på oss med løgner, bedrag, trusler og ulover som innskrenker ytringsfriheten for å undertrykke politisk motstand. Absolutt alle skatter og avgifter er derfor illegitime etter mitt syn, skiller seg ikke stort fra enhver annen form for plyndring med våpen i hånd. Hvorvidt politikerne og/eller bandene av velgerklientell benytter seg av det ene eller andre argument for å frastjele folk penger og eiendom det spiller knapt noen rolle for min del lenger. Når det gjelder global oppvarming så spiller dermed heller ikke dette med skatter og avgifter noen rolle for min vurdering. Jeg har ikke engang lenger noe spesielt imot at kloden varmes opp. Det eneste jeg virkelig ikke liker med det, ja som jeg faktisk syns er litt trist, det er at det spesifikt nordiske klimaet med gode vintere, snø og skigåing, skøyteis osv kan komme til å forsvinne. Jeg håper sånn sett selvsagt at Golfstrømmen stopper raskest mulig, så jeg ihvertfall kan få oppleve noen skikkelige «fimbulvintere» mens jeg ennå lever. Men bortsett fra det så heller jeg mer og mer mot at en oppvarming av den øvrige kloden strengt tatt kan være en fordel fordi det sannsynligvis er den eneste måten å få gjort noe med den forferdelige overbefolkningen. Skulle den såkalte sivilisasjonen gå med i dragsuget så har jeg ikke noe imot det heller.

      Senest idag leste jeg et sted at det finnes nok mat i verden til å fø på 12 milliarder mennesker. Bare tanken på det er nok til å bli deprimert. Jeg ble selv født på en tid da jordens befolkning knapt var halvparten av hva den er idag. Og selv da var det helt klart for mange etter min smak. Så jeg ønsker faktisk nær sagt hva som helst velkommen – inkludert global oppvarming – som kan sørge for at antallet minst halveres og helst reduseres ned til noen få millioner.

    • KallePalle

     Ja, tenk at de oppdaterer modellene i tråd med empirisk evidens. Det er jo ikke bra i det hele tatt! Man skulle i stedet ha drevet med dogmatikk, slik de religiøse gjør! Hvor dumme er vanlige velgere? Seriøst..

     • StemmerBlankt

      Er det ikke påfallende at det plutselig ble oppnåelig å nå målene satt tidligere, siden vi nå kan slippe ut 4 ganger mer co2 enn først antatt uten problemer?
      Hva med historiske temperaturmålinger som redigeres?
      Lettere å flå folk om folk tror det har noen hensikt?
      Empiri, sier du?
      Mulig.
      Jeg tror ikke det.

     • KallePalle

      Spller ingen rolle hva du tror, men fortsett å stemme blankt, du. Det er greiest slik-

  • selma

   Ja, du verden hvor glad jeg er for resett. Dere utgjør en ny stemme i debatten, som endelig setter på dagsorden saker som sjelden kommer frem i media. Og om de kommer frem, er det gjerne en ensidig fremstilling av emnet, uten at flere meninger blir hørt.
   Jeg snakket nettopp med en venninne på en annen kant av landet, og anbefalte resett for henne.

  • Paris

   Det kan se ut som om Trump har skutt ned klimaboblen og at faren er over for denne gangen. Plantenes favoritt gas – co2 er reddet for fremtidige generasjoner. Men alle de ”bondefangerne” som befant seg inne i boblen og hadde fått co2 på hjernen, de er nå ute og leter etter et nytt objekt som kan skremme befolkningen tilstrekkelig til å brukes til pengeinnsamling fra hele verden.

   Det lurer andre og større farer der ut som må rettes på dersom jorden skal reddes fra en enda verre katastrofe ; Månen.

   Månen er på vei vekk fra Jorden. Målingene viser at månen beveger seg bort fra jorda med 3,8 cm pr år, med tiden blir det mye. ((til sammenligning)havet stiger bare med en millimeter i året 🙂
   Og hastigheten er økende, dette pga at avstanden øker og Jorden tiltrekningskraft på Månen minker. Så her haster det med å få stoppet denne ”ugunstige” bevegelsen før Månen når ”the tipping Point ” og forsvinner ut i verdensrommet. (da blir det vanskelig og hente den tilbake:)

   Jeg har snakket med Gro om denne faren og hun er enig i at Månen kommer til å forsvinne ut i verdensrommet og alle forskere hun har vært i kontakt med er enig i at Månen før eller siden vil forsvinne ut i verdensrommet.
   Så her er diskusjonen over mener hun. Her er det bare og starte innsamling og få jobben gjort sier GRO. Månen må stoppes. Send penger..

   • Hans Åmåsby

    Neppe noe å bekymre seg over. Det snakkes om 4,5 milliarder år før det skjer. I mellomtiden blir døgnet vårt omtrent 19 timer lenger fordi jorden vil snurre langsommere rundt. Endelig blir det mulig å få seg en skikkelig natts søvn 😉

  • TitoSchipa

   I alle fall sånn demokrati burde fungere. 🙂

 • Kaffermann
 • Det er bra at noen prøver å begrense disse menneskene som mener verden er i ferd med å gå under. Nå snakkes det også om en liten istid som følge av solflekkaktivitet og jordens bae rundt solen. https://www.youtube.com/watch?v=olxCOGPg9LE.
  Kanskje vi heller skulle begynne å samle i sammen mat og skape nye dyrkningsområder, stedenfor denne vanvittige pengebruken på ingenting med mening.

 • Birgitte Brattebø

  Takk!

 • per Knutsen

  Problemet med forskningsartikkelen er at den på ingen måte er laget for å gi noe innrømmelse i klimasaken, snarere tvert i mot er den produsert for at skrekkscenariet skal være mest mulig realistisk til en hver tid. Dette kan minne litt om hvordan man kjører en bil, det handler om å ha rett gir i alle forhold, laft gir i oppoverbakker og høyt i nedfor bakker. Klimabransjen ønsker å «kjøre» verdenssamfunnet mest mulig opptakmalt, i forhold til pengene eller synergieffekten de kan klare å hente ut i den gitte situasjonen. De driver en form for «Katt og mus lek» med vendersamfunnet.

  Faktum er jo slik for eksempel Norske forskere har funnet ut, CO2 har faktisk en svakt kjølende effekt på klimaet.
  http://www.klimarealistene.com/2017/09/21/feil-grunnlag-for-pastanden-om-menneskeskapte-klimaendringer/
  Havet og temperaturen har steget gjevt og trutt siden den lille istiden, og den Nederlandske regjeringen forklarer veldig flott hvordan havet der har steget gjevt siden målingene startet i 1880, lenge før menneskene startet og pøse ut CO2. Ingen tegn til endring.

  http://www.clo.nl/en/indicators/en0229-sea-level-dutch-coast-and-worldwide

 • DrD .

  Politikere har personlige fordeler av klimahysteri da de kan øke skatter og avgifter slik at de får mer penger å rå over. Noen av disse pengene blir brukt til å betale for forskning som bygger opp under global oppvarming, og som gir grunnlag for å øke avgifter. Organisasjoner og miljøforkjempere blir ofte tilført offentlige midler, og hauser opp klimahysteriet, som igjen legitimerer økte avgifter. Media mottar offentlige midler og fokuserer ensidig på klimahysteriet hvor de rapporterer fra de betalte miljøforkjemperne, de betalte forskerne, og fra politikerne som gir journalistene penger.
  Alle de som her er nevnt er inhabile!
  Klimahysteriet er intet annet enn en forkledd måte å rane penger fra folk med trussel om maktbruk (politi).

 • Jarle Drevdal

  «Man bør alltid være på vakt når det råder konsensus om noe» (Helge Lurås).

  «Når alle er enige, tar som regel alle feil» (gammelt ordtak).

 • Bjorn Ramstad

  Joanne Nova, som er godt kjent for de som en tid har vært nysgjerrige og fulgt med mer enn Aftenposten etc.
  Hun blåser av hele «forskningen» og mener det er mer politikk enn forskning.
  http://joannenova.com.au/2017/09/latest-belated-admission-the-models-were-too-hot-is-all-pr-and-politics-nothing-to-do-with-science/

 • Hvorvidt klimaforskere med hår for bakoversveis eller ikke av forskningsartikkelen som Lurås refererer til, eller om forskningartikkelen er en potensiell «game changer» tror jeg er uinterresant for de av oss som ikke direkte er med i spillet om karbonbudsjettet. Debatten om drivhuseffekten og potensielle alvorlige klimaendringer bærer i høy grad preg av «teologi», med troende og tvilende som aktører. Mange betrakter vel også hele spillet om klimaendringer som intellektuelle knebøyninger. Om vi skruer igjen alle «kraner» så vil CO2-konsentrasjonen i atmosfæren ikke nå en ny lavere likevektstilstand før etter omlag 1000 år. Det er ikke dommedagsprofetier, men realiteter som skyldes fysiske mekanismer i atmosfæren og det globale klimatiske systemet.

  Jeg vil være mer tilfreds med at vi får en global temperaturøkning på 1.5 grader celsius, enn det motsatte. I så fall bringes vi tilbake til forholdene under den lille istid rundt år 1700. Da var temperaturen på den nordlige halvkule ca. 1.5 grader celsius lavere enn i dag. Påstanden som flere ganger fremsettes av de mest grønne politiske talsmenn om at vi har x antall år på oss for å redde verden har lite med konstruktivt miljøvern å gjøre. Skulle verdenssamfunnet mislykkes i bestrebelsene på å begrense utslippene av drivhusgasser i tilstrekkelig grad, så går Verden definitivt ikke under. Det det hele burde dreie seg om er å tilpasse samfunns- og produksjonsliv til større klimaendringer enn menneskeheten hittil har vært vant til.

  • pandor99

   Siden CO2 -økningen vil påvirke klimaet i hundrevis av år framover, er det ikke snakk om noen reduksjon i global temperatur til 1700-tallet. Det er en konstruert problemstilling. Klimaarbeidet dreier seg om å begrense en igangsatt oppvarming til 1,5 eller 2,0 grader over nivået rundt 1880. Det vil følgelig bli merkbart varmere fra dagens nivå før man eventuelt har nådd målsetningen.
   Den lille istida har lite med CO2 å gjøre, solaktivitet er en mer relevant forklaring. Men sist Themsen frøs igjen på vinteren var i 1804, det er ei god stund siden.

   I tidlig Pliocene var det 3 grader over før-industrielt nivå og havet sto minst 9 meter høyere enn i dag. Noen beregninger sier 20 meter. Lite å trakte etter.

   • Du trekker rare slutninger. Jeg har aldri nevnt eller påstått at den lille istid har noe med CO2 å gjøre. Vi går mot kaldere tider når CO2 kulminerer. Men da er både du og jeg og alle hysterikere og skepitekere enten oppe hos St. Peter eller nede i dypet.

    • pandor99

     Det er du som konstruerer et slags valg mellom + 1,5 grader og -1,5 grader, men hva du egentlig mener bortsett fra å strø ut et kvantum jeg alene vite-utsagn, er ikke godt å si.

     At vi får kaldere tider når CO2 kulminerer – ikke godt å tolke det utsagnet, heller. Men det er heller ikke viktig.

 • Kjell Knævelsrud

  Sitat fra artikkelen, «Etter IPCCs modeller skulle temperaturen ha steget med 1,5 C fra førindustrielt nivå innen 2022. Men rent faktisk har temperaturen bare steget 1 C frem til 2017».

  Dette må ikke misforstås slik at på grunn av CO2, så er temperaturstigningen nå 1 oC, altså mindre enn beregnet.

  Nei, den ene graden (1 oC) skyldes ikke CO2. Temperatur endringene er naturlig uavhengig av CO2. Solaktivitetens indirekte virkning er fortsatt en hovedfaktor for temperatur variasjonene, ikke CO2. CO2 virkningen er ikke målbar, men solaktivitetens indirekte virkning er målbar og samsvarer bra med målte temperaturvariasjonen.

  Dagens klima alarmisme, f. eks. fra Bloomberg som framlegger temperaturstignings kurve (som er manipulert). De lager så temperatur kurver for et begrenset spekter av temperaturstignings kilder (alle særdeles usikre) og legger sammen kurvene. De får da en manko i forhold til den totale temperatur kurven. De tar en politisk beslutning og kaller mankoen for menneskeskapt CO2 bidrag! Således går regnestykket opp! Det er som å si at vi har 2 epler, 3 appelsiner, 1 pære, men vi hadde beregnet at der skulle være 8 frukt enheter. Da må de to som er manko, som vi ikke ser (og som ikke var der), være bananer, fordi vi importerer my bananer til Norge. Dermed går regnestykket, opp fordi fasitsvaret var satt opp før vi ante noe.

  Ellers er den falske såkalte 97% konsensus utslitt for lengst, død og begravd under den økende Grønlands isen.

  • Skvatt

   Sjølvsagd skuldast det CO2!! Og slik som den globale uppvarminga skyt fart og gjeng berre snøggare og snøggare for kvart år, lyt det ikkje vekkje åtgaum hjå meg um temperaturen aukar med den siste halve grada på berre 5 år. Då hev nemlegen IPCC nok ein gong rett, det plar vêre slik, so det lyt me lita på. Jau!

   • Kjell Knævelsrud

    Sjå mitt svar til pandor99 og Hans Åmåsby ovanfor.

   • Henning Nielsen

    Skvasarausi rykkja rova!

  • Hans Åmåsby

   Jeg lurer litt på det du sier her. Uten de allerede eksisterende klimagassene ville jordens middeltemperatur vært – 18 grader, mens den er oppgitt til å være rundt +15 grader. Hvordan får du det til å henge sammen med at CO2 ikke skulle ha noen påvirkning av temperaturen? Jeg vet selvsagt hvilke andre gasser de finnes i atmosfæren, men synes ikke du det er litt merkelig, gitt den forholdsvis store mengden CO2 vi har naturlig i atmosfæren, at det kun er de andre gassene som skaper den eksisterende drivhus-effekten?

   • Kjell Knævelsrud

    Jeg regner med at du veit at CO2 mengden i atmosfæren er en såkalt sporgass, ca. 0,04% nå (400 ppm). Det er altså ikke mengder av denne gassen, og derfor ignorerbar virkning i forhold til annen påvirkning. Vanndamp, f. eks. har en veldig my større effekt en CO2. Ikke å forglemme hav temperatur syklusene og de 1000’vis av undersjøiske vulkaner m.m. For 1000’vis av år tilbake i tid, samt nåtid, så viser vitenskapen at CO2 ikke driver temperaturen. Det er mange andre faktorer som styrer temperaturen. En av de dominerende variasjonene er kosmisk stråling. Solaktiviteten varierer, f. eks. med solflekkene. I dette mønsteret så varierer også solas, for jorda beskyttende magnetfelt. Kosmisk subatomiske partikler (kall det kosmisk stråling) som ved lav solaktivitet når lettere inn til vår atmosfære der skyer dannes. De kosmiske partiklene gir da grobunn til mere skydannelse, som igjen gir kaldere klima (og mer vær). Professor Henrik Svensmark var banebryter på dette feltet, men mange andre har fulgt dette opp. Også forsøk ved CERN hvor de har brukt partikkel kollisjon ringen for å skape kosmiske partikler. Forsøk med disse partiklene i eksperiment som best mulig gjenspeiler fysikken i atmosfæren, er gjort med lovende resultat. Men viktigst av alt er målingene som gjøres i den reelle naturen. På kort sikt så er knipper av 11 års sol sykluser som gir gode målinger i vårt tidsrom. Solaktiviteten i moderne tid kan følges bortimot 1000 år tilbake i tid. Solforskerne viser også prognosen og utviklingen framover i tid. Fra den siste lille istid til i dag så følger temperatur variasjonen svært godt solaktiviteten. Mønsteret er nå at vi er i en fase mot kaldere klima, som faktisk målingen viser trend på. Har flere referanser for dette, men du kan begynne med linken nedenfor. Den gir også noen referanser videre. CERN viser også, som denne linken viser, nemlig hvordan de syklonene (Hurricanes) som nylig har vært i media, nemlig at kosmisk stråling kan gi ekstra «næring» til syklonen. Se også hvor godt temperaturen i moderne tid følger kosmisk stråling. Slik korrelasjon finnes 1000’vis av år tilbake i tid også. CO2 er for ubetydelig til å nevnes.

    HURRICANE MARIA RECORD RAIN – FLOODING – Cosmic Ray Connection and the Grand Solar Minimum, https://youtu.be/x36Tjgr7eAE

  • pandor99

   Solaktivitet kan ikke forklare oppvarmingen vi har sett etter 1960. Disse ti-årene har solaktiviteten flatet ut og blitt redusert noe.

   Når det gjelder global temperatur, er den naturligvis beregnet og i den forstand manipulert. Det er ingen global temperaturstasjon som har fasiten.
   Det er dog ingen tvil om at vi har hatt en påvist oppvarming som slår sterkest ut på nordlige breddegrader naturlig nok. Arktis, Svalbard, Norge, Canada – sporene er mange og entydige. Jeg ser det lett på hytta, hvordan skoggrensen har flyttet seg kraftig i løpet av de siste ti-årene. Vekstsesongen er forlenget i veldig mange land som ligger mot nord, isolert sett positivt, problemene oppstår når dette bare fortsetter.

   • Kjell Knævelsrud

    Se svaret jeg gir til Hans Åmåsby nedenfor. I tillegg: Solaktiviteten med varmestråling variasjonene er små. Det er den indirekte påvirkning med kosmisk «stråling» som er saken. Dette har ikke f. eks. det politiske IPCC kunnskap om, eller på villedende måte holder det utenfor. Du nevner beregnede temperaturer. Disse beregningene er uvitenskapelige og kun leik med tall. De målte temperaturene som oftest gjengis i massemedia og med referanse til f. eks. NASA er manipulert og sterkt misvisende. De viser en temperaturstigning som ikke er målte verdier. Som en kuriositet kan jeg nevne at Grønlands isen er sterkt voksende (DMI), og is utbredelsen i Arktis (NSIDC) er nå større en i seiner år. Poenget at klimaet svinger. I tillegg til linken jeg gav til Åmåsby, så kan du se denne:
    NASA Climate Data Fraud – Trend “Completely Fake” And “Manipulated!», https://youtu.be/wgKQIfPr9to
    Den starter med mye USA relaterde data, men går seinere over til mere globale data.

    • pandor99

     Bloggeren Tony Heller som ikke er klimaforsker eller har utdanning i den retning, er så useriøs som kilde at også den mer edruelige klimaskeptikeren Anthony Watts kritiserer Hellers absurde kildebruk og påstander. Ingen klimaforskere vil knyttes til folk som Heller. Han duger kun i bakgårdsmedier.

     Ang kosmisk stråling er det ikke noe godt grunnlag for å påstå at økning i solens magnetfelt påvirker kosmisk stråling negativt som igjen skaper mindre skyer og omvendt. Det er ikke etablert noen god sammenheng mellom mer kosmisk stråling og flere skyer. Dessuten er det ikke entydig hvordan skyer påvirker klimaet. Lavliggende skyer virker kjølende mens høytliggende skyer virker varmende.

     Lite jubel for denne teorien her, og ingen klar kausalitet er påvist.

     https://uploads.disquscdn.com/images/e63878345f97f8af9b6c862530156afebe91712c6ef99d121d883e2632eb5fd7.jpg

     • Kjell Knævelsrud

      Jeg veit at Tony Heller «ikke regnes» som klimaforsker. Men du aner ikke hvor mange såkalte klimaforskere som er anerkjent i visse miljøer, men som ikke har den tverrfaglige bakgrunnen som kreves, og som resulterer i ensidig villedelse. Tonys bakgrunn av informasjon og data er overlegent til hva mange «klimaforskere» framstiller. Der er ingen som er utdannet som klimaforsker! Det kreves tverrfaglig bidrag, noe som det politiske FN(IPCC) har unnlatt å fange opp, f. eks. så undertrykkes både solforskere, geovitenskap, biovitenskap og historie kunnskap. Bemerk at f. eks. meteorologi er fag som er viktig å ha med, men de er ikke klimaforskere i kraft av sitt isolerte fagområde. Trendkurvene som du viser er vel ikke noe seriøst. Trendkurven for temperaturen vises eksponentiell stigning, det er jo fullstendig bortebom.

      Linken nedenfor er en god allsidig (tverrfaglig) presentasjon. Den viser også variasjonen i solaktivitet (kosmisk stråling) og hvordan variasjonen i temperaturen nesten perfekt samsvarer med sol aktiviteten. Både nåtid og historisk tid vises. Så kan du jo ta oppgaven å diskvalifisere disse vitenskapsfolkene som fremlegger sine saker i linken nedenfor. Lykke til!

     • pandor99

      Tony Heller er en som bare passer i menigheten, han er for ekstrem til å brukes seriøst.
      Temperaturgrafen jeg tok med motbeviser kosmisk stråling-teorien. Formen på kurven er naturligvis påvirket av målestokken man anvender og tidsrom.

      Også UIO har forsket på kosmisk stråling med negativt resultat. Og andre. Kanskje gjelder sammenhengen litt over UK alene 🙂

      IPCC: In particular, the cosmic ray time series does not correspond to global total cloud cover after 1991 or to global low-level cloud cover after 1994 (Kristjánsson and Kristiansen, 2000; Sun and Bradley, 2002) without unproven de-trending (Usoskin et al., 2004). Furthermore, the correlation is significant with low-level cloud cover based only on infrared (not visible) detection. Nor do multi-decadal (1952 to 1997) time series of cloud cover from ship synoptic reports exhibit a relationship to cosmic ray flux. However, there appears to be a small but statistically significant positive correlation between cloud over the UK and galactic cosmic ray flux during 1951 to 2000 (Harrison and Stephenson, 2006). Contrarily, cloud cover anomalies from 1900 to 1987 over the USA do have a signal at 11 years that is anti-phased with the galactic cosmic ray flux (Udelhofen and Cess, 2001). Because the mechanisms are uncertain, the apparent relationship between solar variability and cloud cover has been interpreted to result not only from changing cosmic ray fluxes modulated by solar activity in the heliosphere (Usoskin et al., 2004) and solar-induced changes in ozone (Udelhofen and Cess, 2001), but also from sea surface temperatures altered directly by changing total solar irradiance (Kristjánsson et al., 2002) and by internal variability due to the El Niño-Southern Oscillation (Kernthaler et al., 1999). In reality, different direct and indirect physical processes (such as those described in Section 9.2) may operate simultaneously.

 • Ingvar Nilsen

  «For Resett har innvandring, islam og klimaskepsis vært de viktigste sakene hvor vi har vært kontrære de første fire ukene av vår eksistens.»
  Og elefanten i rommet, overbefolkning og naturødeleggelser, er fortsatt ikke «de viktigste sakene»?

  Alle våre problemer, det som politisk korrekt heter «utfordringer», de har sitt utspring i overbefolkning og de medfølgende naturødeleggelsene. Reverseres befolkningsveksten, stopper innvandringen, og islam kan marginaliseres. Reverseres naturødeleggelsene, reduseres klimadebatten til akademiske betraktninger.

  Nå kom altså Resett nylig på lufta, som et etterlengtet alternativ til PK- og mainstream-pressen. Da er det ytterst skuffende at disse to tingene jeg nevner, befolkningsveksten og naturødeleggelser, at disse to ikke kommer aller først av de «viktigste sakene».

  Uten å nevne disse to først, blir Resett redusert nok et tilbud av de allerede eksisterende fora for politisk troende. Mange bra saker tas opp, på en forbilledlig måte. Og så kommer denne «klimaskepsisen» og andre betraktninger, fra ståstedet til hobbyforskere, og trekker ned troverdigheten.

  Og jeg, og sikker andre også, vil fortsatt savne et sted hvor realisme og fakta er enerådende.

  • Du har selvfølgelig rett Nilsen, og det er ved slike innlegg at folk blir oppmerksom på hva befolkningsveksten gjør med kloden og oss som mennesker. Ødeleggelsene er jo en følge av det første.

  • oliver

   Jeg er enig med deg at overbefolkning og naturødeleggelser er like viktig som innvandring og klima, men tatt i betraktning tiden Resett har eksistert er det for tidlig å felle noen dom. I tillegg til det du nevner er det å håpe at saker som bl.a. imperialistiske kriger, errodering av matjord og ødeleggelse av vannreservoarer og grunnvann kommer etterhvert. Alle viktige ting kan ikke presenteres på èn gang. Til sammenligning forøvrig ser jeg at NRK TV i kveld har Trumps personlighet og kulturselskapeligheter i Oslo som prioriterte saker.

   • Ingvar Nilsen

    @oliver1946:disqus
    Jeg sikter kun til den listen Lurås setter opp over viktige ting. At det tar tid å få dekket alle de saksområdene du nevner, det er innlysende.

 • Høyreekstrem???

  For oss som er tvilere, altså hverken religiøse eller kjettere, men noe midt imellom (umoralske?), er dette svært interessant nytt.

  Dersom det skulle vise seg at ny forskning dreier saken i retning mot kjetterne, kan jeg godt forstå at tilnærmingen pakkes inn i en forsiktig språkføring, for det er nedlagt en enorm prestisje i hypotesen om menneskeskapt klimaendring.

  En nedsabling av denne prestisjen vil sette hele vitenskapen i vanry, ikke bare den delen som går konkret på klima. Politikerne vil toe sine hender og plassere all skyld for «hysteriet» hos vitenskapen. De såkalt grønne partiene vil bli destruert over natta.

  Den gode nyheten vil imidlertid være at naturen går sin gang, temperaturen går opp og ned, og man kan isteden gå løs på det virkelig store miljøproblemet med overbefolkning.

 • MrFeyn

  Svindelen avdekkes grad for grad!
  “If you torture the data long enough, it will confess”
  Anbefalt lesning i denne sammenhengen: http://www.klimarealistene.com/2017/03/06/hva-betyr-konsensus-i-klimasaken/

 • Astraios

  Man må være ekstra på vakt når kritikere av konsensus blir møtt med bannbulle og bål – slik som de som har forfektet et mer edruelig syn på klimautviklingen er blitt offer for.

  Som i de mest ekstreme religiøse sekter finnes det lite rom for motforestillinger….

 • enell

  I tillegg til samfunnet er naturligvis klimaet den største taperen etter klimafantastenes mangeårige herjinger i politikken.

  Det er veldig synd, dersom det er rett at klimaet påføres menneskeskapt skade.

  Når de fremste klimaforskerne, som fremstår troverdig, mener at det å si noe sikkert om klimaet er nærmest umulig, og at alle prognoser er heftet med stor usikkerhet, er det disse vi skal låne øre til, og deres råd vi skal lytte til.
  Ikke hva politiske aktivister både i og utenfor posisjon måtte finne på å lire av seg.

  Tenk hvilken skade klimaet kan påføres.

 • Geir Ivar Jørgensen

  Det er underlig at alle dem som uttaler seg skråsikkert om klima-endring og økningen i global temperatur bare snakker om atmosfæren. Klimaforskere og vitenskapsmenn snakker nemlig mye om havet i den anledning. Den dominerende del av økningen av varmeenergi skjer i havet, og den har vist en meget bratt kurve lenge. Økningen av varmeenergi i atmosfæren er bare en brøkdel av hva som akkumuleres i havet.

  Havene har ikke bare blitt varmere, men også surere. Det er en alvorlig trussel mot mange økosystemer i havet, og ved det mot ett av menneskehetens største matfat.

  Enten man er klimaskeptiker eller klimavarsler, så bør man tie dersom man ikke har opplysning og kunnskap nok til å regne med havet i den sammenheng det diskuteres. Både når det gjelder klima-endringer og den globale oppvarmingen.

  https://uploads.disquscdn.com/images/cff1418937392030f0fb15f00c5bdc1784313d8260fbeb55875fec59fdfa6727.png

  • Kaffermann

   Hvorfor viser du en graf som viser energi i havet? Hva nå det enn er. Hvorfor er det ikke en graf med temperatur?

   • Hans Olav Hygen
   • Hans Olav Hygen

    Energiinnholdet i er en bedre beskrivelse enn temperatur

    • Kaffermann

     Og hvorfor det? Sier meg ikke en dritt.

     • Hans Olav Hygen

      Fordi energiinnholdet i havet og endring av den beskriver hvor mye energi som er i det systemet, og endringen dette energiinnholdet. Det vil si at vi får et tall som omfatter hele eller deler av systemet. Temperaturen vil ikke gi den samme integrerte verdien for et større system.

     • Kjell Knævelsrud

      Som du veit er temperatur responsen fra energien i havet et ekstremt tregt system, lang respons tid kanskje 1000’års klassen. Likevel regner klimamodellene ut temperaturvariasjonene i atmosfæren på årsbasis. Altså, har du kontroll på dette?

     • Kaffermann

      Hvis temperaturen stiger i havet vil ikke det da vise tilført energi?
      Enregi i systemet høres noe absurd ut!
      Hvordan finner man ut at det er tilført mer energi men kan ikke se at man har fått høyere temperatur?
      Hvordan måles energiinnhold?

    • Jan Erik Ellingsen

     Hvorfor det? Var det ikke AGW som var utgangspunktet da? Temperatur er en måleenhet for å beskrive hvor varmt det er. «Energiinnhold» er bare tåkeprat og ment for å forvirre mest mulig…

  • Henning Nielsen

   Det er helt feil å skrive at havet blir surere. Man har observert en minimal endring i ph-verdien noen steder, men selvsagt er havene langt fra å være sure, de er basiske og vil fortsatt være det. Endring i ph-verdien ligger godt innenfor naturlig variasjon, og skremslene om «surt hav» er ikke annet enn skremsler.

 • Erik Pedersen

  At «97%», «konsensus» og «The science is settled..» kun er tullete påstander med røtter i ideologi og politikk har vel de fleste av oss hatt klart for oss lenge.
  Det som bør kjennetegne vitenskapen er transparens og etterprøvbarhet. Den vitenskaplige metode legger vekt på dette i tillegg til at hypoteser må bekreftes ved laboratorieforsøk og/eller målinger i marken. Hvis de ikke kan bekreftes og gjentas av andre forblir de kun hypoteser. IPCC og det nettet av forskere de omgir seg med har en hypotese om CO2’s globale klimavirkning. Denne er ikke bekreftet av målinger, kun av egne feilslåtte klimamodeller, og må derfor avvises. Det hjelper ikke med noe konsensus i vitenskapen hvor kun én forsker med ett bevis er nok hvis det kan bekreftes og etterprøves av andre…

  • Elise E

   Disse 97% har aldri eksistert. Juks og fanteri fra ende til annen. Den ene løgnen etter den andre er blitt avslørt de siste år men det skrives det fint lite om i media. Forøvrig lurer jeg på hva IPCCs og miljøbevegelsens forklaring er på at andre planeter også varmes opp, ikke bare jorda. Skyldes det utstrakt bruk av fossilt brensel, biler og flytrafikk gjennom hele solsystemet?

  • Ante_Bergan

   Hva mer er, ifølge Poppers falsefikasjonisme så skylder tilhengerne av en gitt teori å klargjør under hvilke forhold at teorien kan anses falsifisert. Det har man også behendig unngått å gjøre i dette tilfellet.

 • Sven Åke Svensson

  Skal bli interesangt å se om div miljøavgifter osv blir kuttet eller fjernet som en følge av dette.
  Er vel som å tro på julenissen…
  Så over til noe annet. #Resett har dere noen planer om å sjekke opp under om det bør iverksettes massive korrupsjonsetterforskninger i kjølvannet av dette?

  • Det kunne vel også vært morsomt å fått en skikkelig gjennomgang av NRK´s pushing av DAB+ . Skulle vært greit å fått vite hva som virkelig lå bak denne beslutningen om å iverksette denne udaterte teknologien til en kostnad for det norske folk på 40- 50 milliarder?

   • Karlene Grinnell

    Ikke bare koster DAB+ det norske folket nye UTGIFTER, men jeg tenker på de HAUGEVIS av FM-radioene som MÅ bare KASTES / *forsøpple* avfallsplassene rundtom i landet. I TILLEGG blir det ille med nedleggingen av FM-systemet da dét er viktig med hensyn til FORSVARET av landet i tilfelle krig eller andre katastofer…DAB+ duger ikke DA, uansett hvor mange + PLUSS tegn som vises!

   • Sven Åke Svensson

    DAB omleggingen er det samme som med TV. Ett desperat forsøk på å beholde maktposisjonen ifht informasjonsflyten.
    Desverre bommet de totalt ifht digitaliseringen på både tv og radio. Slik går det når kommunister tror de har all makt men allikevel ikke har det. Vi kan prise oss lykkelige over at vi fremdeles har lov å bruke andre medier.
    Ifht nrk, p4 og radionorge. De er nok ikke eksisterende innen 5 år.

   • Christian

    Ryddig å vri klimadebatten over på DAB

   • Hans Åmåsby

    Men hvor i all verden fikk du det tallet fra? Ellers ikke helt uenig….

  • Skvatt

   Nei, ikkje i det heile. Dei lyt istaden auke, hugs at Onkel Stat treng pengjane. Jau!

 • Vidar Hjelset

  Det er omlag 15år siden klimaforskerne ga opp å reprodusere CO2modellen i et forsøkskammer. Etter dette har det vært religion og religion kun. At planter vokser hurtigere med mer CO2 i atmosfæren ble derimot lett bevist på første forsøk

  • Ten4

   Ja og derfor er ikke grønne partier grønne i det hele tatt. De er kun røde.

   • Tore Halsa

    Brune er vel mer korrekt ? I og med at de vil redusere Co2 kraftig, så vil jo igjen jorda bli mindre grønn, og mere brun.
    Derfor burde de kalle seg brune, og snakke om det brune skiftet.

    • Karlene Grinnell

     Her ble det nevnt både Grønn & Rød fargene: Bland de to sammen (som en maler ville gjort) og det BLIR JO BRUN… 😉

 • Dan Siggerud

  Personer som kaller seg forskere, men som enten skjuler sine funn eller legger ut resultater av sin forskning som hverken er nøytrale, objektive eller basert på reell forskning, er ikke forskere – men bedragere. De bør anmeldes, straffes og miste sin jobb, fordi de er ansvarlige for å påvirke samfunnet i feil retning.

 • pandor99

  Ut fra fakta burde både islam og CO2 bli sett på som store utfordringer for Vesten, det er ingen ting som tilsier at islam-skepsis betyr at menneskeskapt oppvarming er ikke-eksisterende.
  Tvert om har land i MENA motarbeidet arbeidet med å påvise klimautfordringene og deres årsak. Grunnen er ganske enkel å forstå når man sitter på jordas største ressurser av fossil energi.
  En overgang til stadig mer fornybar energi vil på sikt rive grunnen under disse landenes økonomier, og med tanke på hvor lite innoative muslimske land er, peker det mot store regionale problemer og emigrasjonspress.

  Lesning av klimaskeptiske artikler på Resett har ikke gjort meg særlig klokere, det er i hovedsak resirkulering av de gamle argumentene som går igjen på klimarealistene og tilsvarende.

  Artikkelen fra NatureGeoscience som Lurås viser til, er basert på seriøs klimaforskning, og det er å håpe at konklusjonen står seg ved etterprøving.Det er godt nytt for kloden om vi har en større buffer enn tidligere antatt i forhold til både 1,5 og 2 graders oppvarming.

  Det er dog slik at vi har en drivhuseffekt som gir oss en temperatur på +15 grader på jorda istedenfor – 18 grader uten drivhuseffekten. Vanndamp er den viktigste, og på andre plass kommer CO2. Når CO2 mengden øker, stiger temperaturen i atmosfæren.

  https://uploads.disquscdn.com/images/f21e2ac81e5d861018a3e7109598c75c6f564570711252ed347f9c608c0f3be1.gif

 • Per Øivind Næss

  Det store dumme flertall har pr definisjon alltid feil, noe som også gjelder følgende to påstander, menneskers frigjøring av meget små mender CO2 påvirker temperaturen på jorden og fremmedkulturell innvandring er udelt positivt. Begge påstander er 100 % feil, hvordan vil de som er ansvarlige for vanstyret av Norge de siste tiår forsvare sine handlinger? Hvorfor sitter tydeligvis fullstendig udugelige personer på Stortinget? Bør samfunn og hele land utsettes for en politikk basert på luftige » tro, håp og drømmer» og brukes som prøvekaniner av naive fjoller som leker politikk? La oss se på noen tall vedrørende CO2. Vi mennesker slipper ut cirka 37 Giga tonn CO2 pr år inn i naturens buffersystem som inneholder cirka 300 000 Giga tonn CO2. Slipper vi ut dagens mengde i 100 år fremover øker vi CO2 mengden med cirka 1,3 %, totalt ubetydelig i alle sammenhenger. Norge trenger fremover politikere som kan og tør tenke, og deretter ta fornuftige beslutninger basert på disse tanker. http://www.EtBedreNorge.no

  • Cecilie_M

   Klar tale, men veldig enig Per Øivind! 🙂

  • Karlene Grinnell

   Takk for linken [ http://www.EtBedreNorge.no ]–MYE bra å lese der, mange emner av interesse og VIKTIGE óg!

  • Christian

   1.3% er lite i noen tilfeller, f.eks årlig lønnsjustering. Men noen systemer er mer ømfintlige enn andre, og da kan 1.3% være betydelig. Vi er på et historisk høydepunkt når det gjelder CO2-metning i atmosfæren. Mulig det ikke vil medføre klimakatastrofe (selv om jeg tror det). Om jordens befolkning legger om til fornybar energi vil vi uansett få bedre luftkvalitet i byområder og bedre folkehelse, og kanskje får vi bonusen av å redusere oppvarmingen av kloden.

   • Kaffermann

    Det du kommer med nå er enten direkte feil eller så sterkt misvisende at kan kategoriseres som falsum.
    Vi er ikke på et historisk høydepunkt i CO2 nivå.
    Og du ser ut til å mene at gjøre om til f.eks elektrisk privattransport både er miljøvennlig og fint for luftkvalitet. Som er direkte feil siden det slites mer asfalt med tunge elektriske biler. Og det er det støvet som er verst. Og elektriske biler er basert på lithium. Hvor mange kg co2 må til pr gram ferdig lithium tror du? Vi kan nok få en gevinst om NEL sin teknologi slår i gjennom. Og det er solen som står for oppvarming av jorden. Derfor blir det snart på ny en kaldere periode. Hvis CO2 hadde hatt den effekt som man vil ha den til. Så burde vi heller satse på å slippe ut mest mulig nå for å slippe en ny kald periode.

    • Christian

     Hei Kaffermann, kan du dokumentere påstanden din om svevestøv? Det tviler jeg på. Teknisk Ukeblad er ikke enig med deg: https://www.tu.no/artikler/12-myter-og-fakta-om-elbiler-og-forurensing/367894

     Og hvis du kjøper deg en Tesla istedetfor fossilbil så kan du sove godt ang utslipp fra batteriproduksjonen.

     Når det gjelder ppm CO2 så tar du også feil: https://www.scientificamerican.com/article/atmospheric-carbon-dioxide-hits-record-levels/

     • Kaffermann

      Ser ikke at TU er uenig.

      Men du hadde visst rett i mengden Co2 i menneskelig historie. Men hva du mener med metning er dog uvisst.

     • Christian

      Mulig metning var upresist, jeg mente CO2-nivået i atmosfæren, men fint at du er enig i at det er rekordhøyt i menneskelig historie. Du sier luftkvaliteten ikke blir bedre pga slitasje på vei, og sier TU er enig med deg. Du tar feil, fordi du ikke vurderer totalbildet (NO2, PM2.5 og PM10). TU henviser til Luftkvalitet.no, som sier at det mest skadelige (PM2.5) kommer «Mye» fra eksos, og «Noe» fra veislitasje. Dvs elbiler bidrar «Noe», fossilbiler bidrar «Mye». Differansen i asfaltslitasje (PM10) skapt av en lastebil på 3,8 tonn og en lastbil på 15 tonn er 19 prosent. La oss anta det er et lineært forhold – da blir differansen mellom en tung elbil og en vanlig personbil forsvinnende liten. Men du har rett i at det er (marginalt) mer PM10 fra en elbil. Men vesentlig mindre PM2.5 og NO2, og totalbildet på lokalutslipp blir fordelaktig for elbil.

     • Kaffermann

      Det er mye med artikkelen som skurrer. Blant annet at de sammenlikner en baterifabrikk som ennå ikke er i bruk. (Fortsatt ikke soldreven gruvedrift) og dagens 20 år gamle biler. Det er jo direkte misvisende.
      Og det er ikke forslag ennå om å fjerne tungtrafikken. Og de som driver Oslo er heller ikke interessert i å lage renere luft. De er bare intertessert i bompenger. Når de begynner å vaske veier ukentlig, forbyr vedfyring, og fjerner de store båtene eller lar dem få landstrøm. Da snakker vi.
      Og mest skadelig. Hvordan er dette målt? Fra før så fekk tobakken skylden for alt av lungekreft. Nå viser det seg jo at f.eks. mer og mer at kreft har en sterk genetisk faktor.

     • Christian

      Politikken i Oslo og årsaken til kreft er litt utenfor temaet. Kommentaren min over var i hovedsak knyttet til differansen i skadelig svevestøv fra fossilbiler kontra elbil. Der synes jeg du har tynne argumenter, såfremt du ikke finner gode kilder som motsier TU. Men når det gjelder problemene med batteriproduksjon, utslipp og gruvedrift (f.eks kobolt), så er jeg enig i at det må forbedres.

  • Leif

   Det er INGEN i Norge som mener at «innvandring er udelt positiv». Selv ikke på den ytterste venstrefløy. Det som finnes er grader av skepsis, og gradering av hvilke sider ved innvandringen som er negativ og hvor mye det betyr.
   Selv Audun Solbakken her uttrykt bekymring over visse sider ved islam og muslimer i Norge. Det finner man ut dersom man leser MSM.

 • Ja, dette var skremmende! Vises den filmen enda?
  Har disse menneskene ingen grenser for umoral?

 • Cecilie_M

  Interessant, bare synd det ikke er «stuerent og snakke om det». Disse klimaskeptikerene opptrer jo som en sekt med sin ideologi, og de moralsk overlegene/korrekte. Alle som ikke er like bastante og skråsikre som klimaskeptikerene, blir klubbet ned som troll og beskyldt for og bedrive (klima) blasmefi eller i beste fall være mindre begavet.

  • Kristin Bjørn-Hansen

   Det var dagens. Main stream klimaforskerne blir hvert år invitert til debatt på våre fem universitet. (CICERO, Bjerknesseteret osv) De takker nei hver eneste gang. De vil heller ikke møte noen ansikt til ansikt med pressen til stede. Klimarealistene er ikke skråsikre. Debatten går klimarealister i mellom. Har du sett en faglig debatt på andre «vanlige» klimaforskere sin side? De skal framstå mest mulig enige og gjemmer seg bak en oppkonstruert konsensus. Hvem blir beskyldt for kunnskapsløshet? Når selv Støre sier at det ikke skal finnes en eneste «klimafornekter» i hans regjering – er det da åpenhet? Inviterer det til fri forskning? Skal alle med? Nei, det er ingenting klimarealister heller ønsker enn å snakke om det. Debatten var nemlig over før den hadde begynt. Det er lenge siden Gro sa det var umoralsk å tvile.

 • Ten4

  MDG har hele sin eksistens kun basert på en løgn. Disse totalitære ungdommene uten livserfaring som uttaler seg skråsikkert og arrogant om noe de åpenbart ikke har overlegne kunnskaper om. Senest i dag avviser denne rakket forskeren Une Bastholm rapporten, med sin fossroing.

  Tjue år.

  For 20 år siden ble vi tutet full av klimabaroner som Al Gore og andre opportunister, at om 20 år er det kroken på døra for miljøet. Tjue år fra nå, vil vi få høre at om 20 år, altså i 2057, er det kroken på døra for klimaet (de er ikke alltid enige med seg selv om de skal kalle det klima eller miljø).
  Det står om levebrødet, som går ut på miljø-stalinistenes kostbare detaljstyring av hvermansen som ikke vet hva h*n skal tro.

 • Roger Aak

  Heller ikke rapporten fra Nature Geoscience har noe å fare med. Det er og blir galt når CO2 i hvilken som helst konsentrasjon sies å ha betydning for klimaet. Det er IKKE CO2 som påvirker klimaet, men klimaet som påvirker CO2. LETT beviselig.

 • Arild04

  Det må være lovlig å være føre var og redusere menneskenes klimaavtrykk mest mulig. Det må også være lovlig å ta feil og være glag hvis man tar feil.

  • Nordboer

   At det er lov å ta feil skal være sikkert og visst. Men å fortsette å spre klimaløgnen etter alle avsløringene skulle ikke gå upåaktet hen uten konsekvenser for avgiftspartiene.

  • Kristin Bjørn-Hansen

   Føre-var-prinsippet er ikke alltid lurt. Det kan være lurt å ta med en paraply selv om det er oppholdsvær og pent i tilfelle det begynner å regne senere. Men dersom det koster 10.000 kroner å ta med paraplyen, er det IKKE lurt å ta den med. Da ville de fleste foretrekke å bli våte. Man må altså se på risiko kontra pengebruk. Kanskje er det mer rasjonelt å tilpasse seg klimaet? FNs grønne klimafond krever 100 milliarder dollar fra de rike landene hvert år framover. Visste du det?

   • Arild04

    Nei det visste jeg ikke. Det er mye jeg ikke vet, men at en lav belastning på miljøet er bra, det vet jeg.
    Forøvrig kjører jeg enn så.lenge min dieselgjerrige bil med god samvittighet. Ved neste korsvei blir det elbil antar jeg

    • Kristin Bjørn-Hansen

     Lav miljøbelastning er vi enige om at er bra. Bare så synd at det alt for sjelden skilles mellom miljø og klima. Forurensing er miljø. Temperatur er klima.

 • Skvatt

  Nei, det var ikkje bra. Istadenfor denna filmen lyt skulane syna «Ein ikkje hugnadsam sanning» som er den same filmen omsett åt nynorsk. Då kan han verte nytta i båe sidemålsundervisinga og alle slag naturfagundervising heilt samstundes, og kanskje til og med i KRLE-faget? Slik kan skulen få mest mogeleg ut or ressursane sine. Jau!

 • Hans Olav Hygen

  Til Lurås: Har du lest den originale artikkelen fra forskerne? I såfall viser du at du ikke har forstått den eller klimaforskning. Pga sider med tung politisk slagside, som Breitbart, sine «missforståelser» av artikkelen har forskerne skrevet en presisering der det går klart frem at resultatene ikke er en kontra til IPCC, men en presisjon.

  • Karl Johan Grimstad

   Ja de er jo nøtt til å si det slik, Prestisjen forstår du. men siste ordet om sensiviteten er ikke sakt.

  • Ten4

   Hva har det med saken å gjøre? Det er tydeligvis DU som ikke forstår at dette er en RADIKAL presisering i beste fall, som viser hvor lite man kan stole på det som predikeres i FN av skremselspropaganda. 5-gangen eller 4-gang er på ingen måte en liten presisering som du prøver deg med.

   • Hans Olav Hygen

    Om du leser artikkelen og forskernes egen presisering: http://www.oxfordmartin.ox.ac.uk/opinion/view/379 vil du se for eksempel denne setningen: «Our results are entirely in line with the IPCC’s 2013 prediction that temperatures in the 2020s would be 0.9-1.3 degrees above pre-industrial»

    • Kjell Knævelsrud

     Nei, dette er tøv professor. Temperaturberegnings modellene er og blir et falsum. De viser ikke naturens svar på temperaturforløpet, og viktig, de tar ikke med de kanskje viktigste årsakene som resulterer i temperaturvariasjoner. Når de nå har justert modellene, så er det fortsatt ingen korrelasjon til observerte data fra naturen som kan relatere til CO2 variasjoner som årsak til temperatur variasjonene.

   • Hans Olav Hygen

    Nei, dette er ikke en radikal pressisering. De skriver også selv «Our results are entirely in line with the IPCC’s 2013 prediction that temperatures in the 2020s would be 0.9-1.3 degrees above pre-industrial» (http://www.oxfordmartin.ox.ac.uk/opinion/view/379)

  • Jan Erik Ellingsen

   Påstanden din overrasker ingen ettersom du er avhengig av å skremme om klimaet for å få din lønn….

   Beware of prophets seeking profit…
   https://uploads.disquscdn.com/images/83c27928187dc0035d439f5b3e81b73f1e7a8a1ca091f6c2ca8e8bccad1c61aa.jpg
   https://uploads.disquscdn.com/images/b42078bf11878f7ebabe610631bc1b12b6c39d7c87b3bd3d69aeccdc30d9f599.jpg

   • Hans Olav Hygen

    Jeg synes det er ufint av deg å anklage meg for korrupsjon. Om du har bevis for at jeg er korrupt ber jeg deg legge det frem, ellers bør en la være å spre slikt.

    • Henning Nielsen

     Hvilken påstand om korrupsjon? Å ha økonomisk interesse av at en sak fremmes, er selvsagt ikke korrupsjon, så lenge arbeidet skjer innen lovlige rammer.

     Men alle som har en slik økonomisk interesse, må finne seg i at det rettes søkelys og stilles kritiske spørsmål omkring dette, enten man heter Hygen eller Gore.

     • Hans Olav Hygen

      At noen setter søkelys på meg og min forskning på et skikkelig vis er uproblematisk. All forskning bør ettergås skikkelig og verifiseres. Et eksempel som kan være av interesse finner du her: https://link.springer.com/article/10.1007/s00704-015-1597-5

      Tegningene du la ved er så vidt jeg kan se et forsøk på å påstå juks og pengeoverføringer som ikke bør finne sted innen klimaforskningen. Det var dette jeg tolket som en korrupsjonsanklage, beklager om jeg har missforstått.

    • Jan Erik Ellingsen

     Jeg trenger ikke bevise at de som lever av å selge
     klimaangst har et troverdighetsproblem. Det greier naturen fint på egenhånd. Allerede i 2013 innrømmet IPCC at det hadde vært en 15 år lang varmepause og at modellene viste for høy temperatur i forhold til observasjonene. De klødde seg i hodet og lurte på om modellene i det hele tatt var i stand til å gjengi virkeligheten (pausen). Uavhengige klimaforskere og avhoppere fra CAWG/CO2-katastrofe leiren har i mange år påpekt både varmepausen og at CO2 ikke er en så stor driver for temperaturen at man trenger å bekymre seg. Klussing og «justering» med temperaturdata bidrar heller ikke til tillit. Nedjustering av fjern fortid og oppjustering av nær fortid skaper en mer ønskelig temp kurve som harmonerer bedre med hypotesen når naturen stritter imot og nekter å spille på lag med modellene. Det er så mye penger i klimakriseindustrien at den tiltrekker seg alle som ellers måtte finne seg en jobb som skaper verdier i samfunnet og ikke utarmer økonomien slik fornybareventyret og klimaideologien gjør.

     Klimapanelet sa altså i AR5 fra 2013 at det hadde vært en 15
     år lang varmepause og at 111 av 114 modeller viste for høy temperatur i forhold til observasjonene. Dette er et sterkt signal om at modellene er ubrukelige og ikke egnet som grunnlag for politikk. Tusevis av milliarder kastes bort på tull – helt unødvendig.

     Fra WG1AR5 chapter 09 side 769 Box 9.2

     «The observed global mean surface temperature (GMST) has shown a much smaller increasing linear trend over the past 15 years than over the past 30 to 60 years (Section 2.4.3, Figure 2.20, Table 2.7; Figure 9.8; Box 9.2 Figure 1a, c). Depending on the observational data set, the GMST trend over 1998–2012 is estimated to be around one-third to one-half of the trend over 1951–2012 (Section 2.4.3, Table 2.7; Box 9.2 Figure 1a, c). For example, in HadCRUT4 the trend is 0.04ºC per decade over 1998–2012, compared to 0.11ºC per
     decade over 1951–2012. The reduction in observed GMST trend is most marked in Northern Hemisphere winter (Section 2.4.3; Cohen et al., 2012). Even with this “hiatus” in GMST trend, the decade of the 2000s has been the warmest in the instrumental record of GMST (Section 2.4.3, Figure 2.19). Nevertheless, the occurrence of the hiatus in GMST trend during the past 15 years raises the two
     related questions of what has caused it and whether climate models are able to reproduce it.

     Figure 9.8 demonstrates that 15-year-long hiatus periods are common in both the observed and CMIP5 historical GMST time series (see also Section 2.4.3, Figure 2.20; Easterling and Wehner, 2009; Liebmann et al., 2010). However, an analysis of the full suite of CMIP5 historical simulations (augmented for
     the period 2006–2012 by RCP4.5 simulations, Section 9.3.2) reveals that 111 out of 114 realizations show a GMST trend over 1998–2012 that is higher than the entire HadCRUT4 trend ensemble (Box 9.2 Figure 1a; CMIP5 ensemble mean trend is 0.21ºC per decade). This difference between simulated and observed trends could
     be caused by some combination of (a) internal climate variability, (b) missing or incorrect radiative forcing and (c) model response error. These potential sources of the difference, which are not mutually exclusive, are assessed below, as is the cause of the observed GMST trend hiatus.»

     https://www.ipcc.ch/pdf/assessmentreport/ar5/wg1/WG1AR5_Chapter09_FINAL.pdf
     https://uploads.disquscdn.com/images/4a841acc45e203b6dc195fbef415d10b722ef9ab105f192e7c37b4921b5e5e44.jpg

 • Skvatt

  Forhufselegt! Denna Peters kan ikkje vêre ein sann klimaforskar når han vêl å dra so politisk ukorrekte konklusjonar, han lyt istaden vêre slik ein ofseleg kjettar, sann. Han kan jo beint fram ikkje setje seg upp mot visdomen åt Jones, Mann, Gore, Pachauri, Støre, Solheim og bispane i Den Norske Kyrkja på slikt eit sett. Nei, eg trur beint fram han må vêre besett or Satan Djevelen sjølve, eg, so her lyt alle samfunnsengasjerte menneskje bêra ved åt kjettarbålet. Jau!

 • selveste_fatso

  At klimahysterikere har korrumpert debatten, er det liten tvil om. Forskere som vil motstride IPCC’s dommedagsprofeti får ikke midler til å forske frem og/eller publisere dem under eget navn eller under institusjonen de jobber for.
  De som likevel finner vitenskaplige resultater som motstrider «vedtaket» til IPCC, må poste dem på ymse andre fora, i frykt for at arb.giveren skal miste tilskudd til å holde hysterikerne fornøyde…

  Og sånn går no dagan…
  ?

 • Ante_Bergan

  Verdens undergang er avblåst for denne gang. Hva skal vi ha til middag, kjære?

 • Gunnvald Kleveland

  Er ikke klima fiendtlig heller ikke klima skeptisk , men skeptisk til hvordan sunn vitenskap blir misbrukt til egen vinning politisk og i forskermiljø . Støttet Thomas Sowel i sin påstand om att en marginal forskergruppe genererte krisetilstand for å øke behovet for sin forskning og når Gore så potensiale i å utnytte Revere sin analogi så tok det av . Det er hysteri samtidig som vi ligger innenfor alle normalverdier og CO2 nivået er nærmere sultefôring enn høyt. Ser man videoer fra 80 og 90 tallet om landbruk og CO2 så er det en konsensus for att mer CO2 er positivt. Denne klassifiseringen av normal kritisk og skeptisk fremgangsmåte blir demonisert og stemplet klimafornektere. Det man burde bekymre seg over er regresjonen i folks evne til å tenke sjøl.
  The improver of natural knowledge absolutely refuses to acknowledge authority, as such. For him, scepticism is the highest of duties; blind faith the one unpardonable sin. And it cannot be otherwise, for every great advance in natural knowledge has involved the absolute rejection of authority, the cherishing of the keenest scepticism.
  —Thomas Huxley (On the Advisableness of Improving Natural Knowledge, 1866)

 • Arne Egeland

  Bra at noen røsker opp i galskapen og peker på politikereliten og forskervennene som har beriket seg å være på riktig side av klimahysteriet. Gi de 1000 forskerne som promoterer FN’s klimapanel 100 millioner dollar hver og be dem dokumentere at jorden egentlig er flat. Etter en tid med massive utredinger og rapporter, vil media og venstresiden konkludere med at dette faktisk er tilfelle og alle som har innvendinger vil bli stemplet som idioter (f.eks Karl Ivar Hagen) og nå etterhvert Spetalen.

  Al Gore, tidligere visepresident i USA. Dagens Nobel kommite må tilbakekalle fredsprisen som ble tildelt i 2007. Gore har sammen FN’s klimapanel igangsatt den største svindelen verden noen gang har opplevd. Gore har forstått hva dette dreier seg om og har utnyttet klima bløffen til fulle. Selv har tjent mer enn 600 millioner på utgivelse av bøker og utallige foredrag for menigheten sin. Det eneste oppsiktsvekkende med utdelingen i 2007 var det faktum at Torbjørn jagland ikke stod bak. Kommiten den gang bestod blant annet av Berge Furre og Sissel Rønbeck. Øvrige kommentarer behøves ikke.

 • Nei

  Dette «spådde» blant andre Onar Åm for flere år siden. Han sa at det kun var et tidsspørsmål før denne modellen ble motbevist, rett og slett fordi de allerede da ikke stemte overens med virkeligheten. Spørsmålet ble hvor lang tid det skulle gå før man kunne godta det.

  • Jan Erik Ellingsen

   Klimapanelet innrømmet jo allerede i AR5 fra 2013 at det hadde vært en varmepause siden 1998 og at 111 av 114 modeller viste for høy temperatur i forhold til observasjoner….

 • Per Olav Olsen

  Det var jo aldri 97 % enighet men 0,3 %

 • Ove Eikeland

  Jeg har sagt i mange år at å klatre ut på den kima grenen var å sammenligne med selvmordsforsøk for den grenen kommer til å knekke og da kommer hele klima kostebinderiet til å gå i bakken med et brak. Mange av oss har hørt braket i det fjerne lenge. Alle som er litt oppegående kjenner CO2 avtagende logaritmiske effekt på temperaturen samt den sterke samvariasjonen mellom solflekker, skydannelse og avkjøling/oppvarming. De danske forskerne som først kjørte den historien ble bannlyst og latterliggjort. Hva har MDG, Venstre og SV tenkt å gjøre for å reparere skadene de har forårsaket?

 • Nikolai Sandved
 • PÅ websiden https://www.cicero.uio.no/no/posts/nyheter/ny-studie-gir-haap-om-aa-holde-oppvarmingen-under-15-grader sies det bl.a. følgende: «Artikkelen som ble publisert mandag 18. september i det prestisjetunge tidsskriftet Nature Geoscience, konkluderer med at det er geofysisk mulig å begrense økningen av den globale gjennomsnittstemperaturen til 1,5 grader sammenlignet med førindustriell tid».

  Det er en høyst tvilsom påstand. Beregningene de har gjort baserer seg på: »
  1) Forskerne gikk på nytt gjennom tidligere resultater fra komplekse jordsystemmodeller.
  2) Forskerne foretok nye eksperimenter med en mellomstor modell.
  3) Forskerne evaluerte betydningene av usikkerheten rundt vår forståelse av klimasystemet ved hjelp av enkle modeller. »

  Ifølge Richard Millar, hovedforfatter og forsker ved University of Oxford har vi tjue år med dagens utslipp før vi bryter temperaturmålet i Parisavtalen.

  Å påstå det basert på de enkle modellene de har brukt er like hår-reisende som
  påstanden til den grønne lederen av World Watch Institute, Lecster Brown, som i 1989 sa at vi hadde 10 år på oss for å redde verden. Verden lever fortsatt i beste velgående, og det vil vi ganske sikkert gjøre enten vi bryter temperaturmålet eller ikke. Det hele er kun en lek med tall og år.

  • Henning Nielsen

   En lek med tall og år, ja…men pengene, det er alvor.

   • Jens Bjørneboe

    Penger er en lek med tall det også, når man vet hvordan de genereres. Realverdier derimot er alvor.

 • Jan Erik Ellingsen

  Allerede i 2013 innrømmet IPPC i AR5 at modellene feilet, og at det hadde vært en varmepause på 15 år! Ergo er CAGW/CO2 hypotesen død!

  Klimapanelet innrømmet at 111 av deres 114 modeller viser høyere temperatur enn
  observasjonene.

  Fra WG1AR5 chapter 09 side 769 Box 9.2

  «The observed global mean surface temperature (GMST) has shown a
  much smaller increasing linear trend over the past 15 years than over the past
  30 to 60 years (Section 2.4.3, Figure 2.20, Table 2.7; Figure 9.8; Box 9.2
  Figure 1a, c). Depending on the observational data set, the GMST trend over
  1998–2012 is estimated to be around one-third to one-half of the trend over
  1951–2012 (Section 2.4.3, Table 2.7; Box 9.2 Figure 1a, c). For example, in
  HadCRUT4 the trend is 0.04ºC per decade over 1998–2012, compared to 0.11ºC per
  decade over 1951–2012. The reduction in observed GMST trend is most marked in
  Northern Hemisphere winter (Section 2.4.3; Cohen et al., 2012). Even with this
  “hiatus” in GMST trend, the decade of the 2000s has been the warmest in the
  instrumental record of GMST (Section 2.4.3, Figure 2.19). Nevertheless, the
  occurrence of the hiatus in GMST trend during the past 15 years raises the two
  related questions of what has caused it and whether climate models are able to
  reproduce it.

  Figure 9.8 demonstrates that 15-year-long hiatus periods are common in
  both the observed and CMIP5 historical GMST time series (see also Section
  2.4.3, Figure 2.20; Easterling and Wehner, 2009; Liebmann et al., 2010). However,
  an analysis of the full suite of CMIP5 historical simulations (augmented for
  the period 2006–2012 by RCP4.5 simulations, Section 9.3.2) reveals that 111 out
  of 114 realizations show a GMST trend over 1998–2012 that is higher than the
  entire HadCRUT4 trend ensemble (Box 9.2 Figure 1a; CMIP5 ensemble mean trend is
  0.21ºC per decade). This difference between simulated and observed trends could
  be caused by some combination of (a) internal climate variability, (b) missing
  or incorrect radiative forcing and (c) model response error. These potential
  sources of the difference, which are not mutually exclusive, are assessed
  below, as is the cause of the observed GMST trend hiatus.»

  https://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar5/wg1/WG1AR5_Chapter09_FINAL.pdf

  https://uploads.disquscdn.com/images/83c27928187dc0035d439f5b3e81b73f1e7a8a1ca091f6c2ca8e8bccad1c61aa.jpg

 • Eventure

  Jeg leser Document og Rights daglig, de er befriende ærlige å lese. Resett er nå lagt inn i rutinene og dere blir bedre og bedre. Har fulgt Lurås fra før på fb og han er verdt å lytte til. Spesielt bra ang klima, at dere slipper til flere meninger. Men miljøhysteriefacsistene.. har fått holde på lenge nok, på tide med fornuft.

 • lapis

  Jøss, her har alle idiotene samlet seg i kommentarfeltet. Foreslår at før man skriver mer tull, leser BP og Statoils rapporter. Det er fakta fra selskaper som ikke har noen interesse av å overdrive problemene med menneskeskapt klimaendringer. Advarsel: Dette er sterk lesning og kan ramme dine barn og barnebarn.

  • Kaffermann

   Du kan vel da legge ut en link til disse sterke rapportene. Eller skal vi bare ta ditt ord for det?

   • lapis

    Er google for vanskelig? Du finner dem på hjemmesiden, prøv Statoil.com ‘how&why’ ‘Climate’ eller BP.com ‘Sustainability’ ‘Climate change’

  • Cecilie_M

   For et språk!! Tror du virkelig det er konstruktivt for debatte og si «her har alle idiotene samlet seg i kommentarfeltet»!!!

   • lapis

    Det er ingen debatt, 100 % av dagenes forskere erkjenner menneskeskapt klimaendring som et av menneskehetens største utfordringer. Sterke ord må til når de som kommentere ikke engang gidder å lese artikkelen det refereres til, men bruker løgnaktige overskrifter som ekkokammer.

 • Eldgammel

  2 ting..
  Har du noen gang vært på do, trekker i snoren og sett at vannet vokser i stedet?
  Når moder jord ikke tar unna og absorberer det som slippes ut – så går det fort. Ingen modeller vil fange opp noe slikt. Vi har aldri vært i denne situasjonen før.

  Det andre – diskusjonen er irrelevant av flere grunner: A) Vi har klimaendring – men vet ikke årsak. Vi må uansett eliminere den årsak vi kan faktisk gjøre noe med.
  B) Du er på feil side av markedet.
  C) Vi må uansett bli bærekraftig før eller siden, og kan like godt gjøre denne endringen nå, ettersom det stilles spørsmål om vår adferd er årsaken.

  Debatten burde derfor vært lagt død, da det er irrasjonelt å diskutere rundt temaet. Var det ikke oss, men solen som sto bak, so what. Vi gjorde oss bærekraftig som art. Not bad at all..

 • Rune Valaker

  Det er merkelig at Resett fremstiller denne studien som en «seier» og blander inn 97% studien. Det er et nytt eksempel på at Lurås ikke har peiling på hva han snakker om i klimasammenheng.

  Forskerne bak denne studien tilhører åpenbart de 97% av klimaforskere som mener at menneskets aktivitet har en signifikant betydning for klimautviklingen, de hevder at vi har bedre tid til å tilpasse oss og at ny teknologi kan gjøre det mulig å holde 1,5 graders målet.

  Studien kan åpenbart ikke tas til inntekt for det en betydelig andel av debattdeltagere, inkludert Lurås, synes å mene. At mer klimagasser ikke har noen, eller bare en ubetydelig betydning for klimaet.

  Så får vi håpe at Lurås er like «skeptisk» om det skulle komme en ny studie som sier det motsatte av det denne artikkelen hevder.

  Vitenskapelig skepsis betyr at en er skeptisk i alle retninger. Såkalte «klimaskeptikere» er i praksis hovedsakelig vitenskapsfornektere, de er veldig entusiastiske hvis det dukker opp en mainstream forskningsrapport som hevder at klimafølsomheten er lavere enn tidligere anslag. Da fremstilles dette som stor vitenskap og den endelige sannhet og «hva sa jeg.»

  Kommer det motsatte fremstilles dette straks som alarmisme og at disse klimaforskerne only is in it for the money.

  • Henning Nielsen

   Er det ikke på tide å slutte med dette tøyset om «97% av klimaforskerne»? Som du sikkert vet, startet det i 2008 med Doran & Zimmermanns to spørsmål som ble sendt til ca. 10.000 forskere, der de plukket ut 79 respondenter. Spørsmålene var:

   Q1: “When compared with pre-1800s levels, do you think that mean global temperatures have generally risen, fallen, or remained relatively constant?” 76 of 79 (96.2%) answered “risen.”

   Q2: “Do you think human activity is a significant contributing factor in changing mean global temperatures?” 75 of 77 (97.4%) answered “y

   Det første kan vel knapt kalles kontroversielt, og det andre er så vagt formulert at det neppe er egnet som grunnlag for noen påstand om menneskeskapt klimakrise. Her om dette her:
   https://wattsupwiththat.com/2013/12/10/an-oopsie-in-the-doranzimmerman-97-consensus-claim/

 • sven-inge johansen

  Rett og slett en hyggelig og oppmuntrende kommentar, Helge Lurås, for alle de som interesserer seg for de faktiske forhold.

 • Jørn Aaberg

  Her har Helge Lurås, som så mange andre, ikke forstått hva studiet «Nature
  Geoscience» handler om. Lurås sitt innlegg over, og det meste annet som skrives i media om dette studiet nå, feilrepresenterer det studiet faktisk handler om.

  Som i så mange andre tilfeller benytter klimaskeptikere enhver anledning
  til å vri og vrenge på formuleringer for å skape tvil, og media hopper
  på i samlet flokk siden det å skape oppstandelse og usikkerhet driver
  klikkene oppover og skaper etterlengtet annonseinntekter for media.

  I dette tilfellet har også forfatterne bak studiet i «Nature Geoscience»
  selv gått ut og dementert det media nå sprer av feilinformasjon, og
  påpeker hvordan deres eget studie er misbrukt. De delene av media, inkludert Resett, som er
  ansvarlig bør naturligvis med en gang gå like hardt ut nå for å
  presisere og dementere deres egne artikler fra de siste dagene, slik at
  de kan rette opp igjen inntrykket som de har bidratt til å skape hos
  mange.

  Det er mange myter og misforståelser knyttet
  til klimaendringene vi nå ser, og det er også en god del
  feilrepresentasjon og manipulasjon som benyttes av ulike aktører for å
  spre usikkerhet. Innlegget til Lurås føyer seg inn i rekken over
  sensasjonelle påstander der vi så langt har sett at 100% av
  klimaskeptikernes argumenter er basert på myter, misforståelser og
  manipulasjon. Dette er veldokumentert og tydelig for alle som har satt seg inn i saken.

  Her er Richard Millar sitt svar på hvordan media feilrepresenterer hans eget studie:

  «When media sceptics misrepresent our climate research we must speak out»

  https://www.theguardian.com/environment/2017/sep/21/when-media-sceptics-misrepresent-our-climate-research-we-must-speak-out

  • densensurerte

   Det var faktisk ekstremt lite av verdi i dette laaaange innlegget ditt – utover at du lar oss vite at du av en eller annen grunn er uenig med Lurås.

   Det jeg imidlertid vil ta tak i, er begrepet klimaskeptikere. Undertegnede, som sikkert faller inn i denne ganske så meningsløse betegnelsen, er ikke skeptisk til klima. Klimaet anerkjennes som en beskrivelse av værforhold, -fenomen osv.

   Det jeg – og heldigvis mange med meg – er skeptisk til, er klimaløgnernes stadige propaganda om evt. sammenhenger og magnituden på disse.

   s

  • Jeg har lest «When media sceptics misrepresent our climate research we must speak out», sier Richard Millar. Hele deres studie er etter min mening fortsatt et spill med høyst forenklede modeller og lek med tall og ord. Prosessene i det globale klimatiske systemet går upåaktet videre og lar seg ikke affisere av IPPCs og Millars spådommer.

 • Rune Valaker

  Resett’s gjengivelse av denne forskningsartikkelen er en grov fordreining og misforståelse av hva artikkelen kan tas til inntekt for. Den føyer seg slik pent inn i rekken av hva Breibart og andre såkalte «klimaskeptikere» tror de har lest.

  Les heller hva hovedforfatteren bak studien sier, i stedet for å la budskapet bli tolket og radbrukket av inkompetente blogginnlegg;

  https://www.theguardian.com/environment/2017/sep/21/when-media-sceptics-misrepresent-our-climate-research-we-must-speak-out

  • Henning Nielsen

   Uffda, har selv Alstadheim, som bør være en uplettet alarmist, sviktet «saken» med sin bakoversveis 😕

   • Rune Valaker

    Alstadheim er omtrent like kompetent på klimaspørsmålet som Lurås og Klimarealistene. ingen av de greier å gjengi en forskningsartikkel uten misforståelser. Skal du ha en populærvitenskapelig gjengivelse av artikkelen, så les hovedforfatterens innlegg som jeg har linket inn ovenfor.

   • – Tidligere beregninger av karbonbudsjettet for 1,5 °C, basert på IPCCs femte hovedrapport, var rundt fire ganger lavere, så dette er veldig gode nyheter med tanke på å kunne oppfylle ett av Paris-målene, sier professor Pierre Friedlingstein fra University of Exeter. Han er medforfatter av studien og en nøkkelekspert på karbonbudsjetter i FNs klimapanel.
    – Cicero

    Så dette handler vel om en revidert klimasensitivitet til det gode for kloden, sett med det etablerte/politisk korrektes klimaøyne. Men det viser trolig at dette vet man ikke helt. Jeg stusser på at journalister i AP og DN til de grader er hektet på det politisk korrekte på et fagfelt med så mye usikkerhet. Man trenger ikke trekke klimaforskeres arbeid i tvil som hederlig, men konklusjonene er trukket og dratt langt inn i politikken på en måte som latterliggjøres blant vanlige folk. Det er synd for fagene på klimafeltet…

 • Comrade Pootie

  Det ville vært overraskende hvis det ikke var et overveldende konsensus på et forskningsfelt man risikerer å miste jobben, framtidig karriere og profesjonelle rykte om man viser åpen tvil, stiller kritiske spørsmål eller enda verre driver med forskning som kan sette det gjeldende konsensus under tvil.

 • KallePalle

  Lurås og resett.no skriver mye viktig om innvandring, men desverre går de i fellen på klimaspøsmål. At det kanskje tar noe lengre tid å nå den oppvarmingen det er tale om, betyr selvsagt ikke at det ikke finner sted menneskeskapt global oppvarming. Lurås ser heller ikke ironien i at han på den ene side uttryker at «Klimaet er naturligvis svært komplekst og derfor vanskelig å forstå» mens han på den annen side mener å vite bedre enn verdens fremste eksperter på området. Det er synd at den viktige kontrære stemmen på innvandringsfeltet fremstår som en idiot på klimafeltet.

 • KallePalle

  Huff! Hvorfor må folk som er motstandere av fri innvandring være så dumme? Saken er god, men dere blamerer dere med idiotiske utsagn om vitenskap.

  • Jens Bjørneboe

   Har ikke hørt at du har kommet med noen smarte utsagn om vitenskap. Menneskelige miljø ødeleggelser er reelle nok. Hvor mye menneskelig aktivitet påvirker klimaendringer er diskutabelt. Her er det skapt og presentert et konsensus som ikke er så entydig når det kommer til stykket. Vitenskapen tenderer å bli uvitenskapelig fordi det legges politiske og økonomiske føringer for hvilke resultater man ønsker seg. Da blir det akademisk horeri. Intet annet. Dette gjelder forøvrig både for «klimaskeptikere» så vel som «klimaoverbeviste».

  • Stargazer 76

   Fordi det er veldig, veldig dumt med fri innvandring.

 • Henning Nielsen

  Så nå har vi kanskje «fått» noen ekstra år til å «redde kloden»? Det kan ikke være lett å være dommedagsprofet. Budskapet må balanseres nøye. Blir det for skremmende, kan man risikere at mottakerne blir lamslått av frykt og tror det går ad undas uansett, blir det for svakt, kan man risikere at det blir oversett og bagatellisert.

  For meg virker denne saken å være et eksempel på at alarmistene tar litt rev i seilene, og kanskje et tegn på at man føler behov for å dempe skrekk-propagandaen en smule.

 • Henning Nielsen

  Dessverre har du helt rett, og dette vil bli en meget stygg plett i norsk presses historie. Men meget spennende stoff for fremtidige forskere når de skal forsøke å finne forklaringen på at så mange villig lot seg lure, her er nok kultur og politisk korrekt tenkemåte viktige faktorer, samt gamle halvbevisste ideer om synd, skyld og avlat.

 • Ola Nordmann

  nå tar vell klima-kommunistene de grønne og bare legger ned da?
  Er dette den rapporten han Lord R. Monckton har pratet om på sosiale medier eller har vi enda flere klima realistiske rapporter i vente?
  Burde jo ha vært noen varsel lamper som lyste for de fleste når man ikke har tatt med solas påvirkning på temperaturen på jorda i sine klima-hysteriske dystopiske fremtidsvisjoner…
  Jorda går under, gi FN muligheten til å klima-skattlegge HELE VERDEN ellers går jorda under!!!

 • Arthur Ellingsen

  Her er mitt bidrag: «Klimasaken» http://myklima.net/ bruk det videre om dere finner det opportunt! Adresser media.

  Eks.:

  Flg. mail sendt Dagbladet.

  Hei … vedlagte er til deres
  informasjon først og fremst. Det er egentlig ikke et debatt innlegg, men
  snarere et faktadokument som kan imøtegås av de såkalte klimaforskerne,
  f.eks. Samset. Det kan ikke publiseres i avkortet utgave. Alt finnes
  her: http://myklima.net/

  Jeg regner med at det er vanskelig for Dagbladet å ha et åpent sinn til
  informasjon som ikke stemmer med det som er det etablerte.

  Det er jo utrolig at man ikke tror på «forskningen»!

  Les vedlagte så får dere en forklaring på hvorfor man ikke tror på de
  såkalte forskernes påstander om at klima er menneskestyrt.

  Jeg
  tror på klimaforandringer men ikke på årsaken til dem! Til det trenges
  det et vitenskapelig bevis. Som ingen hittil har frembragt! Jeg er ikke
  alene.

  Det hadde vært fint om Dagbladet hadde undersøkt saken nærmere med et åpent sinn og journalistisk profesjonelt!

 • Arthur Ellingsen

  Alle 97% i det såkalte «vitenskapelige konsensus» tar og tok feil! Konsensus er som kjent kun påstand. Og i dette tilfellet uten det nødvendige vitenskapelige bevis!

 • lapis
 • Bjornno

  Hvor kommer disse 97% fra? Det er jo bare et tall uten referanse. Enda en løgn fra Al Gore. Det finnes ingen referanse for disse 97 % annet enn en masteroppgave fra en student som stilte spørsmålet «Tror du noe av klimaendringene er menneskeskapte?» som han sendte til 300 studenter. Alle kan vel si ja til det? Men hvor mye av klimaendringene er noe helt annet.

 • Tom

  Det var dette med ydmykhet, mange av oss visste at denne dagen vil komme, hva sier miljøekstremistene nå? Spretter en flaske champagne i dag, får vi tilbake innbetalte miljøavgifter?

 • Ryddegutt

  Ross McKitrick er forskeren som, sammen med Steve McIntyre, avslørte junckcience skriveriet om hockeykølla (MBH99) av bedrageren og fake-nobelprisvinner Michael E. Mann. McIntyre’s og McKitrick’s vitenskaplige integritet er noe aktivist-forskere fra IPCC systemet bare kan drømme om.

  McKitrick har skrevet en kommentar til denne forskningsartikkel som Lurås referer til i sin artikkel over og publisert den på bloggen til en av verdens fremste klimaforskere, Judith Curry:

  «The model-observational discrepancy is real, and needs to be taken into account especially when using models for policy guidance.»

  https://judithcurry.com/2017/09/26/are-climate-models-overstating-warming/

  • Rune Valaker

   Det du skriver er nonsens. For det første er verken McKitrick, McIntyre eller Curry blant «verdens fremste klimaforskere.» De to førstnevnte er knapt klimaforskere i det hele tatt, men har blitt kjent for å ha angrepet en nå 18 år gammel studie, nemlig MBH99.

   Curry er ikke lenger forsker og har i de siste tiår først og fremst utmerket seg som vitne i senatshøringer og har ikke utgitt noe det er verdt å skrive hjem om på lenge. Det siste var vel «The Stadion Wave Theory» som ble debunket av termometeret omtrent samtidig som artikkelen var gjennom peer review.

   Men det morsomste av alt er jo at dere «klimaskeptikere» nå begynner å krangle om 0,3 C eller 0,1 C er menneskeskapt eller ikke.

   Dere har jo nå i årtier hevdet at mer CO2 i atmosfæren bare er av det gode – du vet planteføde og alt det der. Og nå prøver dere å skrive dere inn i debatten etter å ha tatt konsekvent feil i 10 – 15 år?

   Skal vi forstå det slik at klimasensitivitet faktisk er en verdi det er grunn til å debattere?

   I så fall står vi overfor et paradigmeskifte i klimadebatten, «skeptikerne» synes faktisk å mene at CO2 ikke kan slippes uhemmet ut i atmosfæren.

   • Ryddegutt

    Prøv å les litt før du kaster deg over tastaturet. Hver skrev jeg at McKitrick og McIntyre er verden fremste klimaforskere? Men jeg skrev at de gjorde en jobb uten founding som et samlet korps av inkompetente aktivistforskere som svømte i penger ikke klarte eller ville. Nemlig å publisere en forskningsrapport om at en tullestudie der Den Varme Middelalderen og Den Lille Istid var «tryllet bort» vha nonsens-statestikk og etterpå skjule alle data og metoder for å prøve å unngå å bli avslørt ikke holdt vann. Noe som forøvrig demokraten og statistikeren Edward Wegman også slo fast i sin knusende rapport etterpå.

    Aktivistforskerne innenfor IPCCs eneste bidrag underveis var konstant sabotering av McKitrick og McIntyre. Det er ikke for ingenting at svært mange av mailene i climategate omhandler aktivistforskernes skrekk for hva McIntyre kunne finne ut og avsløre.

    Den såkalte «verdens fremste klimaforskeren», også kalt «A Disgrace to the Profession» av sine kolleger, Michael E. Mann ble til slutt tatt med buksene nede som en gjøk som ikke kunne statistikk.

    Selvfølgelig er Curry blant verdens fremste klimaforskere. Hvis noen tviler på Currys kvalifikasjoner så kan de jo ta en titt i hennes CV:

    http://curry.eas.gatech.edu/

    Evt søke opp hvor mange ganger hun ble referert i den siste rapport fra FN, IPCC AR5. Husk hun er egentlig en Persona non grata innenfor IPCC fordi hun ville drive med ekte forskning og ikke aktivisme. Enhver referanse til henne i IPCC har sannsynligvis møtt stor motstand blant CO2-hodene.

    Her er forresten responsen på den såkalte «debunkingen» av «The stadium wave». Første warning er at vel at det akademiske nullet Mann er med i bildet som debunker:

    https://judithcurry.com/2015/12/15/20656/

    Hva er en «klimaskeptikere»? Er det en person som er skeptisk til variasjon i klima? Kanskje det er en person som er skeptisk til at klima kan variere av naturlige grunner slik det f.eks har gjort i Arktis de siste 11 000 år. Helt upåvirket av CO2:

    http://www.climate4you.com/images/GISP2%20TemperatureSince10700%20BP%20with%20CO2%20from%20EPICA%20DomeC.gif

 • Jakob Haugland

  @Helge Lurås: Her kommenterer forfatterene av forskningsartikkelen du siterer at deres studie blir feil fremstilt i media: https://www.theguardian.com/environment/2017/sep/21/when-media-sceptics-misrepresent-our-climate-research-we-must-speak-out.

  Så vennligst ta å vent litt før du hopper på «the bandwagon» av klimaskeptikere. Du som er innvandringskritisk burde også vite at global oppvarming er stor risiko med tanke på klimaflyktninger, så det burde være i din interesse å være nokså nøytral om ikke risikoavers med tanke på potensielle klimaendringer.

  • Rune Valaker

   Og denne Guardian artikkelen har jeg allerede linket inn under. Men klima»skepisis» og stupid rasisme synes faktisk å gå hånd i hånd – dette er jo en studie verdt i seg selv.

   • Inger Svindahl

    Den såkalte klimaskepsis bunner seg i at høyt utdannede realister ikke er så lettlurte som den almenne hop. Vi som kan den grunnleggende fysikk, kjemi, biologi, økologi, dataprogrammering mm. vi ser store huller i argumentasjonen og går til kildene, istedenfor til de klimareligiøses halleluja.

 • pandor99

  Temperatur-trenden i grafen er trukket ved hjelp av vanlig regresjon – arealet over linja tilsvarer omtrent volumet under linja. Ikke noe problem. Den representerer utviklingen i gitt periode, og skal ikke projiseres videre

  IPCC trekker veksler på solforskning – på Svendsmark og mange andre jfr Kristsjanson og Kristiansen ved UIO. Det er slik IPCC arbeider, de har ingen egen solforskning, men gjennomgår de seriøse arbeidene som er gjort, også ved kontrollforskning av nye resultater, slik som fra disse danskene.
  Summen er at det er ingen er eller en ganske svak sammenheng mellom kosmisk stråling, solaktivitet og klima. Ikke noe å bygge hovedhypoteser på. Dette er et blindspor.

  Universitetsforskerne Sloan og Wolfendale finner også kun en helt marginal sammenheng mellom kosmisk stråling og klima i en nyere undersøkelse.

  https://www.scientificamerican.com/article/cosmic-rays-not-causing-climate-change/

  • Kjell Knævelsrud

   Jeg ba deg diskvalifisere forskerne i linken jeg gav deg «CLIMATE HYSTERIA- Judith Curry ….» Det bør du forsøke å gjøre, så kan vi snakkes. Denne viser en utmerket korrelasjon som jeg sier. Som sagt flere andre solforskere, geovitenskaps forskere m.m. viser det jeg sier. Fortsatt kan jeg si at IPCC ikke fanger opp dette på en troverdig måte, og som sagt så har de ikke sluppet til disse andre forskerne annet enn å filtrere og trenere informasjonen.
   Så når vi nå går mot kaldere klima på grunn av solaktivitetens indirekte virkning, så anbefaler jeg at du kjøper deg pels og vedlager for å best mulig å overleve, – OK.

   • pandor99

    Jeg har dessverre ikke tid til å gå gjennom times-lange youtube videoer med skeptiker-argumentasjon.

    Men jeg har nå en lengre liste med forskning som har gått inn på kosmisk stråling og dens betydning for klimaet, og konklusjonene er klare – sammenhengen er ganske svak eller fraværende. Dette er et blindspor for å forklare klimaendringene.

    En nyere rapport fra 2015 som er publisert på meget presitsjetunge Proceedings of National Academy of Sciences konkluderer følgelig med at kosmisk stråling (CR) har en viss innvirkning på temperaturvariasjoner, men at den ikke kan forklare den globale oppvarmingen (secular warming) vi har sett de siste 150 årene.

    «We show specifically that CR cannot explain secular warming, a trend that the consensus attributes to anthropogenic forcing. Nonetheless, the results verify the presence of a nontraditional forcing in the climate system, an effect that represents another interesting piece of the puzzle in our understanding of factors influencing climate variability,» they write.

    Read more at: https://phys.org/news/2015-03-cosmic-fluctuations-global-temperatures-doesnt.html#jCp

    • Kjell Knævelsrud

     Vel, du velger da å være blind for at vitenskap med målte data fra naturen viser at CO2 ikke driver temperaturen. Du velger å være blind for at målinger fra naturen viser en særdeles god korrelasjon, hovedfaktor, mellom solaktivitet variasajonene og temperatur variasjonene. Så, vi får snakkes igjen om ca. 5 år. Å kalle informasjonen du ikke vil se som informasjon fra skeptikere er blindhet.

     • pandor99

      Det spørs jo hvem man velger å lese og høre på. Jeg har langt mer tiltro til National Academy of Sciences med over 500 nobelpristakere, enn hva jeg har til Judith Curry og en del tilfeldige bloggere rundt omkring.
      National Academy of Sciences er hverken konspiratorisk eller en gjeng korrupte tullinger – de er USAs fremste hjerner innen naturvitenskapen, og får støtte av sine kolleger i Royal Society i UK. Lindzen, Curry og bloggerne når ikke opp. De to førstnevnte stilte villig opp da USAs fysiker-union skulle utarbeide sin siste klimauttalelse, men de ble veid og funnet for lett. Fysikerne sluttet seg til IPCCs konklusjoner.

      Den universitetsbaserte forskningen er meget entydig i støtten til AGW-teoriene – mot har man klart å mobilsere en enkelt nobelpristaker, den aldrende Ivar Giaver.

      For øvrig bør du se litt nærmere på de mange forskningsartiklene som sterkt modererer eller imøtegår Svensmarks hypoteser om kosmisk strålings betydning.

     • Kjell Knævelsrud

      Forstå dette. Jeg stoler mer på naturen en National Academy of Science. De kan komme med så elegante teorier og forskninger de bare vil, men når det ikke stemmer med virkeligheten i naturen, så er det ubrukelig. Du kan få oppgaven å vise referanse til at CO2 styrer temperaturen. Bemerk, ikke kom med hypotese beregninger. Det skal være resultater «signert» av naturen relatert til klima, ikke irrelevante lab resultat. I tillegg kan du få oppgave å avsanne resultatene som som viser den goder korrelasjonen mellom solaktivitet variasjonder og temperatur variasjoner. Om du ikke klarer det, så har du tapt. Du er ganske spesiell når du vraker Lindzen, Curry og antageligvis alle de eminente vitenskaps folkene som ikke har latt seg kjøpe av det politiske FN(IPCC) og andre politiske «vitenskaps» fora. Lykke til.

 • Rune Valaker

  Lurås; er det noen sammenheng mellom klimaskepsis og innvandringsmotstand?

  Kanskje dette kunne bli et tema for en generell debatt her på forumet.

  Det er et faktum at Trumpvelgerne bl.a. hadde klimavitenskapsfornektelse som ett felles trekk. I det tyske valget som ble avholdt for et par dager siden var det kun ett parti – AfD – som fortsatt mener at det å brenne kull er glimrende siden det er planteføde og alt det der. Resten synes stort sett å være innenfor ytterrammene til Der Energiewende som er høyrekvinnens Merkels prosjekt.

  I det hele å blir jeg forvirret over denne mixen, en kan knapt nok finne en stupid rasist som ikke samtidig mener at klimaspørsmålet er en bløff iverksatt av noen som vil ha en sosialistisk verdensrevolusjon der vi rike skal bli fattige.

  Kunne det være en idè at du satte deg inn i disse tingene, og herunder avstå fra disse håpløse og kunnskapsløse klimainnleggende dine?

  Det har ikke blitt varmere på snart 20 år? Er det representativt for det klimavitenskapelige nivået på Resett?

  • Kristin Bjørn-Hansen

   En eneste gang har jeg sett Bjørn Samset fra Cicero møte en annen fagperson som ikke deler hans syn, nemlig Norges eneste Nobelprisvinner i fysikk, Ivar Giæver. Her er Samset helt enig i temperaturpsusen på 18 år. Søk på Underhuset og temperatur, så vil du i løpet av 20 minutter høre dem innrømme dette. Siden har Samset nektet å stille til debatt mot forskere. Kun Carl I Hagen eller de som er på hans side. Hvorfor det tro?

 • Nimbus800

  Endetiden nærmer seg, så det er vel nå viktig å forskyve litt på endetiden så «klimaekspertene» kan fortsette sin livsløgn om denne menneskeskapte oppvarmingen uansett å stabil både tempratur og orkaner faktisk fortsatt er..

 • haavard7355@msn.com

  handler vel kun om penger,,

 • Konspirasjonsknuseren

  Hvilke andre vedtatte sannheter skal dere gripe fatt i? Tyngdekraft? Evolusjonsteorien? Effekten av vaksiner? Hvilken geometrisk form Jorda har? Hvor mange representanter som sitter på Stortinget? Om mennesker er pattedyr? Jeg gleder meg stort til å følge Resett videre i sin kamp mot realiteten!

 • diplidoklius

  ,,finns bare to former for sannhet, de vedtatte og de etablerte,.

 • lapis

  Kristin, hvis du faktisk leser artikkelen som det vises til her, så vil du innse at det ikke er noen debatt. Klima endring er et faktum og en stor trussel mot alt liv på jorda. Statoil, BP og artikkelen er alle enig om at skal målene i Parisavtalen nåes så er ikke tiltakene som verdens land har forpliktet seg til (i Parisavtalen) IKKE tilstrekkelig.
  Hvis all isen smelter stiger havet med 70 meter, hvor bor du?

 • lapis

  Hvis du faktisk leser artikkelen som det vises til her, så vil du innse at det ikke er noen debatt. Klima endring er et faktum og en stor trussel mot alt liv på jorda. Statoil, BP og artikkelen er alle enig om at skal målene i Parisavtalen nåes så er ikke tiltakene som verdens land har forpliktet seg til (i Parisavtalen) IKKE tilstrekkelig.
  Hvis all isen smelter stiger havet med 70 meter, hvor bor du?

  Se Statoil.com ‘how&why’ ‘Climate’ eller BP.com ‘Sustainability’ ‘Climate change’

  • Det er ikke nok is og snø på kloden til at jeg skal bli våt på beina i Porsgrunn.
   Blant de 100 % klimaforskere som du henviser til, så er det ikke få som er kjøpt og betalt.

   • lapis

    ? Hvis isen på Grønland smelter vil stasjonen ha 1 meter med vann oppetter veggen, hvis all is i verden smelter vil stasjonen ligge 63 meter under vann.
    Det er en svært fornærmende påstand som jeg antar du ikke har noe bevis for, men hvis du kan nevne navn på forskere som forfalsker sin forskning og hvem som betaler dem, tar jeg gjerne en titt.

    • Hvis det er togstasjonen i Porsgrunn du mener så vil den neppe bli liggende under vann. Men uansett, jeg lever godt og blir ikke våt på beina. Selvsagt har jeg ikke noe bevis for «kjøpte og betalte» forskere, og like lite bevis som alle klimahysterikere har med hensyn til dommedagsprofetiene.

 • lapis

  Alle klimaforskere, 100 %, er i dag enige om menneskeskapt klimaendring. Les gjerne hele, men spesielt Side 17 https://www.statoil.com/content/dam/statoil/documents/energy-perspectives/energy-perspectives-2017-v2.pdf

  • Inger Svindahl

   Da har du vel en liste over de 100 %. Det er rett og slett overtro, eller tro, ikke troverdig.

   Lördagsintervju
   8 – Tekn dr Lars Bern om det överdrivna klimathotet. Del 2.

  • Kjell Knævelsrud

   Nei, Statoil har ingen klimakunnskap. Derimot har de latt seg lure av klimahysteriet og lagt seg flat med å være politisk riktig ved å satse på fornybar, som f. eks. dyre, utilstrekkelige og miljøfiendtlige vindmøller. Nei, Statoil sier bar, «å så fine klær keiseren har».

   • lapis

    Og heller ikke NASA? https://climate.nasa.gov/

    • Kjell Knævelsrud

     NASA involvering i klimasaken florerer med villedende og til dels usannheter.
     I linken du gir så formidler NASA en synkende mengde Arktisk is. Problemet er at det har variert fram og tilbake, isen vokser og minsker. Dersom kurven NASA gjengir hadde fortsatt noen få år bakover i tid, så ville du se en kurve som går like mye oppover som den nå går nedover! Arktisk isutbredelse i dag er like stor eller større enn mange av de siste år. NASA angav 2012 som et lavnivå. Ja det er riktig innenfor tidsaspektet de angir kurven, men ikke historisk. I dag (nå i denne time) så er isens utbredelse langt over 2012 nivået. Grønlandsisen er også i sterk vekst. For ca en 10’års periode siden var den minkende, men dette er nå endret til sterk vekst! Mine data er fra DMI og NSIDC (Dansk Meteriologisk Institutt og National Snow & Ice Center). Disse dataene oppdateres daglig, som jeg følger med på, samt at de viser noe bakover i tid. Angående temperaturkurvene som typisk angis fra NASA i media, så er det de som er manipulert som viser en temperatur stigning som ikke er målt, men gjettet på. Dette bare som eksempel.
     Så svaret på dit spørsmål, «Heller ikke NASA?», så svaret, Ja, heller ikke NASA formidler fakta samt at de villeder.
     Ellers kan du jo se denne som dekker et mere allsidig fagfelt, noe som er avgjørende i klimavitenskapen og som NASA ikke har oversikt over i sin klimaformidling, https://youtu.be/iObmapEm2a4

     • lapis

      Tull og tøys, DMIs konklusjoner er like klare som NASAs http://research.dmi.dk/research/research-topics/arctic/

     • Kjell Knævelsrud

      DMI bruker jeg i forhold til isen på Grønland, https://www.dmi.dk/en/groenland/maalinger/greenland-ice-sheet-surface-mass-budget/
      Her ser du at den røde kurven for noen år siden, så sank netto is mengde. Oppe i teksten antydes netto reduksjon på grunn av kalving, men den er knyttet til da isen var nettopp på sit lavere nivå i området for ca 5 år siden, men ikke nå. Som du ser, så var netto økning siste årsperiode kraftig, den øverste grå kurven. Du ser også at trenden nå fortsetter med rekord akkumulering av is/snø. Du ser også at kurvene fra i fjord og nå er langt over perioden 1981-2010

 • lapis
 • Hallvard Sandvik

  Jeg mener at det er den multinasjonale storkapitalen som står bak og driver klimahysteriet fremover. Det er noe religiøst, som en tro, et dogme som ikke kan diskuteres.

 • Arild Anda

  Artikkelen du refererer inneholder da ingenting som forsvarer å kalle det kollektive overdrivelser om CO2s rolle i klimaendringene. Artikkelen i Nature er selvsagt gode nyheter for alle mennesker på planeten om kalkylene stemmer. Men som en av artikkelforfatterne sier gikk det fra ugjenkallelig umulig til vanskelig: «Keeping warming to 1.5 degrees just went from impossible to very difficult». Gjerne publisér forskning som går mot den rådende, men det må selvfølgelig være etterrettelig og et rimelig forhold mellom referanser og redaksjonelle føringer.

 • Inger Svindahl

  En logikk som mangler hos 97 % av Norske politikere:

 • lapis

  Nyttige idioter gladelig deler løgner. Sørgelig at også profesjonelle er late (og opptatt av sensasjons overskrifter) og ikke utøver kildekritikk.

  https://www.carbonbrief.org/guest-post-authors-respond-to-misinterpretations-of-their-1-5c-carbon-budget-paper

 • lapis

  ‘In response, more than 800 Earth science and energy experts in 46 states have signed an open letter to Donald Trump, urging him to take six key steps to address climate change to help protect “America’s economy, national security, and public health and safety.”
  All signatories are pursuing or hold a PhD in relevant disciplines, with a few exceptions for other leaders in the field. All are either American or work in the United States.’
  https://blogs.scientificamerican.com/observations/an-open-letter-from-scientists-to-president-elect-trump-on-climate-change/

 • Får vel bruke språkbruken din: 6 klasse pensum

  • lapis

   Du svarte aldri: Hvorfor neppe? Smelter ikke landisen eller vil ikke landisen medføre havstigningen?
   Bonus spørsmål: Når vil Porsgrunn sentrum stå under vann hvis vi ikke reduserer våre CO2 utslipp?

   • 3.klasse pensum.

    • lapis

     Antar du fullførte 3. klasse og dermed vet svaret ?

     • Hoppet over 3 klasse og vet nok mye mer enn det.

 • Inger Svindahl

  Ikke stiller du med navnet ditt og så våger du å antyde at mine kilder er dårligere enn dine og attpåtil løgnaktige. Undertegn gjerne med navn neste gang.

  Jeg har funnet bare en kilde som roser Cooks 97% undersøkelse og det er ham selv.

  97 Articles Refuting The
  “97% Consensus”

  The 97% “consensus” study, Cook et al. (2013) has been thoroughly refuted in scholarly
  peer-reviewed journals, by major news media, public policy organizations and
  think tanks, highly credentialed scientists and extensively in the climate
  blogosphere. The shoddy methodology of Cook’s study has been shown to be so
  fatally flawed that well known climate scientists have publicly spoken out against it,

  http://www.climatechangedispatch.com/97-articles-refuting-the-97-percent-consensus.html

  All «97% Consensus» Studies Refuted by Peer-Review

  http://www.populartechnology.net/2014/12/all-97-consensus-studies-refuted-by.html

  http://wattsupwiththat.com/2012/07/18/what-else-did-the-97-of-scientists-say/

  http://www.forbes.com/sites/jamestaylor/2013/05/30/global-warming-alarmists-caught-doctoring-97-percent-consensus-claims/

  http://toryaardvark.com/2011/09/12/climate-scam-97-of-climate-scientists-are-in-consensus-is-a-lie/

  • lapis

   Your links are to absolute muppets, and if you cared to look into their background, not a single one has a qualified background in education or work related to climate change

   • Inger Svindahl

    Gidder faktisk ikke diskutere mer med en anonym type som kommer med ubegrunnet kildekritikk. Lev med det.

    • lapis

     Synd at du ikke kan innse at du sprer løgn.
     Undres hvorfor du ikke vil sjekke legitimiteten til dine kilder? Partipolitikk?

     • Inger Svindahl

      Det er jo det du gjør tydeligvis, klimapolitikk

     • Inger Svindahl

      Fortsatt ikke lest forskningsrapportene?

      97% Consensus

      97
      Articles Refuting The «97% Consensus»
      97% Study Falsely Classifies
      Scientists’ Papers, according to the scientists that published them
      All «97% Consensus»
      Studies Refuted by Peer-Review
      Cook’s 97% Consensus Study Game
      Plan Revealed

 • Kristin Bjørn-Hansen

  Menneskeskapte klimagasser utgjør totalt 0,117% hvorav vanndamp er den desidert viktigste. Hvorfor snakkes det ikke om den tror du? Og dette tror du skulle velte alt? Naturvernforbundet lever godt av klimaangst.

  • Arild04

   Har begynt å lese Skeptical Science for å lese meg opp på klimaproblematikk. Omfattende emne som ikke er egnet til å løse med å slenge rundt seg med prosenter og enkle tall. Hvilke kilder bruker du som garantister for dine ganske så bastante meninger ?

   Link https://m.facebook.com/SkepticalScience/

   • Kristin Bjørn-Hansen

    Ett nettsted som bruker ordet klimafornekter i setning to, avslører sin useriøsitet. Jeg slenger ikke rundt meg med løse tall, jeg har brukt år på å sette meg inn i dette. Tallet har jeg fra en kakemodell der alle gasser i atmosfæren sto oppført. CO2 er så liten at den ikke kan få egen plass engang. Husker i farten ikke akkurat kilden. Men tror ikke det er kontroversielt. Naturvernforbundet skriver for øvrig selv at vanndamp er den desidert største klimagassen. Dersom du finner noen som mener at det tallet er feil, er det bare å si fra.

 • Inger Svindahl

  Så du viser til en venstrevridd blogg eid av Warner for sannheten om «The Petition project»? Det er så mange alarmister ute i eteren at det ikke er lett å orientere seg. Kildekritikk er kanskje en ide for fler enn meg!

  Poenget med hele diskusjonen her er at de 97% er bare tull.

  97 Articles Refuting The
  “97% Consensus”

  The 97% “consensus” study, Cook et al. (2013) has been thoroughly refuted in scholarly
  peer-reviewed journals, by major news media, public policy organizations and
  think tanks, highly credentialed scientists and extensively in the climate
  blogosphere. The shoddy methodology of Cook’s study has been shown to be so
  fatally flawed that well known climate scientists have publicly spoken out
  against it,

  http://www.climatechangedispatch.com/97-articles-refuting-the-97-percent-consensus.html

  All «97% Consensus» Studies Refuted by Peer-Review

  http://www.populartechnology.net/2014/12/all-97-consensus-studies-refuted-by.html

  http://wattsupwiththat.com/2012/07/18/what-else-did-the-97-of-scientists-say/

  http://www.forbes.com/sites/jamestaylor/2013/05/30/global-warming-alarmists-caught-doctoring-97-percent-consensus-claims/

  http://toryaardvark.com/2011/09/12/climate-scam-97-of-climate-scientists-are-in-consensus-is-a-lie/

  http://www.theguardian.com/environment/climate-consensus-97-per-cent/2013/may/16/climate-change-scienceofclimatechange

 • Kjell Knævelsrud

  Nei, du må nok bruke hodet litt bedre. Jeg refererte til at lenger oppe i teksten står det du sier. MEN, som jeg prøvde å forklare deg, så er dette knyttet til periode med mere avsmelting enn de siste årene, og år før der igjen. Se på kurvene en gang til. Bruk så pluss og minus matematikk. Se da på om svaret 200 Gt/år gir en mening annet en å være knyttet til år med lav netto akkumulering. Klarer du ikke det, så må du gå tilbake til start å prøve om igjen. Så foreslår jeg at du også fanger opp selektive elementer og samtidig bruker hodet. Da kanskje er det håp. Begynn med kurven for siste år. Akkumulering til 1. sept. er da 550 Gt. Trekk så ifra 200 Gt, og hva blir svaret. Da har jeg ledet deg på v ei, og du kan eksperimentere med denne matematikken for flere av årene og knipper av år. Du vil da se at noen tidligere år blir svaret < 0 !
  Jeg har fulgt med på dette i mer enn et år og det sto da også 200 Gt/år i tap. Tror du virkelig at med en gang netto økning som vist i de seinere år i kurvene skjer, så er det umiddelbar respons på variabel avsmelting synkronisert med kalving slik at svaret blir 200 Gt/år netto tap? Eller vil en hver økning bli kansellert med en passende variabel avsmelting for å få netto tap på 200 Gt/år?

 • lapis

  ‘Scientists say this risks making global temperature targets largely unattainable’
  http://www.bbc.co.uk/news/science-environment-41778089
  Alle klimaforskere, 100 %, er i dag enige om menneskeskapt klimaendring.