Hvordan skal dødsannonsene se ut?

FOTO: SCANPIX

De skandinaviske land er de mest sekulariserte i verden. Jeg har ingen ajourførte norske opinionstall, men man kan visst anta at omkring halvparten av oss fem millioner nordmenn «tror på Gud», hva nå det skal bety. Ifølge de nyeste målinger er det nå mindre enn 50 % av svenskene som tror på noen gud.

Ved en Grunnlovsendring er nå det tette sambandet mellom stat og kirke oppløst; vi har ikke lenger noen «statskirke». Men kong Harald har personlig grepet inn og trumfet igjennom at enhver norsk konge nå og i framiden skal bekjenne seg til den evangelisk-lutherske religion (§ 4). Besynderlig. Men han har altså greid å presse sin vilje igjennom. Religionsfriheten, som er instituert annetsteds (§ 16), gjelder for alle andre, men ikke for ham og hans eventuelle etterkommere på tronen.

Vi vender blikket en annen vei: Når folk dør, kommer de i avisen. Jeg leser den svenske avisen Dagens Nyheter regelmessig, og der er det hver dag et par sider med døsannonser. Som i norske aviser.

Men det er en markant forskjell: I Sverige er annonsene utstyrt med de forskjelligste symboler: golfkøller, fiskestenger, fotballer, robåter, sjakkbrikker, racerbiler osv. De annonsene som har det kristne korssymbolet, er i klart mindretall, anslagsvis 5-10 %.

Også i Norge er annonsene iblant utstyrt med forskjellige symboler, f.eks. blomster, trær og dyr, men den overveiende del har kristenkorset.

En markant forskjell, som sagt. Men jeg tør ikke bestemt si at dette forhold, som faller en i øynene ved bare en overflatisk betraktning, betyr at avkristningen er kommet lenger i Sverige enn her.

For øvrig er det mitt inntrykk at det kristne symbolet i dødsannonser er mer alminnelig i den såkalte provinspressen enn i hovedstadspressen. Stikkprøver i Sarpsborg Arbeiderbladet viser at kristenkorset er helt dominerende; andre symboler forekommer bare unntaksvis.

ANNONSE:

(Teksten ble først publisert på Finn Erik Vinjes blogg og er republisert med tillatelse fra forfatteren)


Publisert: okt 10, 2017 @ 7:52 pm


Takk for at du leser Resett. For å kunne fortsette å produsere kvalitetsmateriale avhenger vi av din støtte. Klikk her for å finne ut hvordan du kan støtte oss.

The following two tabs change content below.

Finn-Erik Vinje

Professor emeritus i moderne nordiske språk. Se også: www.finnerikvinje.no

Latest posts by Finn-Erik Vinje (see all)