Hvordan skal dødsannonsene se ut?

FOTO: SCANPIX

De skandinaviske land er de mest sekulariserte i verden. Jeg har ingen ajourførte norske opinionstall, men man kan visst anta at omkring halvparten av oss fem millioner nordmenn «tror på Gud», hva nå det skal bety. Ifølge de nyeste målinger er det nå mindre enn 50 % av svenskene som tror på noen gud.

Ved en Grunnlovsendring er nå det tette sambandet mellom stat og kirke oppløst; vi har ikke lenger noen «statskirke». Men kong Harald har personlig grepet inn og trumfet igjennom at enhver norsk konge nå og i framiden skal bekjenne seg til den evangelisk-lutherske religion (§ 4). Besynderlig. Men han har altså greid å presse sin vilje igjennom. Religionsfriheten, som er instituert annetsteds (§ 16), gjelder for alle andre, men ikke for ham og hans eventuelle etterkommere på tronen.

Vi vender blikket en annen vei: Når folk dør, kommer de i avisen. Jeg leser den svenske avisen Dagens Nyheter regelmessig, og der er det hver dag et par sider med døsannonser. Som i norske aviser.

Men det er en markant forskjell: I Sverige er annonsene utstyrt med de forskjelligste symboler: golfkøller, fiskestenger, fotballer, robåter, sjakkbrikker, racerbiler osv. De annonsene som har det kristne korssymbolet, er i klart mindretall, anslagsvis 5-10 %.

Også i Norge er annonsene iblant utstyrt med forskjellige symboler, f.eks. blomster, trær og dyr, men den overveiende del har kristenkorset.

En markant forskjell, som sagt. Men jeg tør ikke bestemt si at dette forhold, som faller en i øynene ved bare en overflatisk betraktning, betyr at avkristningen er kommet lenger i Sverige enn her.

For øvrig er det mitt inntrykk at det kristne symbolet i dødsannonser er mer alminnelig i den såkalte provinspressen enn i hovedstadspressen. Stikkprøver i Sarpsborg Arbeiderbladet viser at kristenkorset er helt dominerende; andre symboler forekommer bare unntaksvis.

(Teksten ble først publisert på Finn Erik Vinjes blogg og er republisert med tillatelse fra forfatteren)


Publisert: Oct 10, 2017 @ 7:52 pm


Takk for at du leser Resett. For å kunne fortsette å produsere kvalitetsmateriale avhenger vi av din støtte. Klikk her for å finne ut hvordan du kan støtte oss.

The following two tabs change content below.

Finn-Erik Vinje

Professor emeritus i moderne nordiske språk

Latest posts by Finn-Erik Vinje (see all)

 • norskiUtlandet

  Fra Grunnlovens paragraf 121
  “Dog må en slik forandring aldri motsi denne Grunnlovs prinsipper, men
  bare angå slike modifikasjoner i enkelte bestemmelser som ikke forandrer
  denne konstitusjons ånd, og to tredjedeler av Stortinget bør være enige
  i en slik forandring.”
  Jeg tror det blir vanskelig å skille statens religion utifra staten og fortsatt hevde at Grunnloven ikke er prinsipielt brutt eller endret på annen prinsipiell måte. Kongen handlet helt rett i denne sak etter min mening!

 • Ann O Nym

  Jeg skal i alle fall ha kors. Jeg er lei av avkristningen av Norge. Jeg har også kjøpt meg et kors som jeg har som smykke. Bærer det alltid på meg.

 • Jan Petter Glendrange

  Ikke det mest interessante jeg har lest fra denne karen.

 • Eirin Munkebye

  Hvorfor dødsannonse? De nærmeste har som regel fått med seg at man er død. Andre mennesker er neppe interessert – så hva er poenget?

  • heimevernet

   Hvor skal gærningene skrible hvis ingen publiserer dødsannonser?

 • Rudolf

  Finn ut hvor død du er ganske enkelt med å sette et % tegn etter alderen din.

  • aguafiesta

   Artig! Den skal jeg ta vare på.