Hvorfor er det så uakseptabelt å ta bilder av kvinner i ortodokse, muslimske klesdrakter?

Innvandrermiljøer/innvandrerstrøk i Oslo: Innvandrerne er i flertall i Brugata. Foto: Heiko Junge / SCANPIX

Human Rights Service sin invitasjon til å sende dem bilder av «den kulturelle revolusjonen» i Norge, har ført til sterke reaksjoner fra mange hold. Med den kulturelle revolusjonen mener HRS åpenbart endringer i folks klesdrakter som preger bybildet i en del bydeler i Oslo. Man kunne selvsagt ikke forvente annet enn at HRS sine fiender, og de er åpenbart mange, ville hisse seg voldsomt opp over prosjektet. Alle er vel klar over at den antirasistiske fløyen bare venter på en sak å ta HRS for, og kravene om at HRS på grunn av denne ene saken skal miste statsstøtte lyder i mange aviser og fra HRS sine motstandere.

Det er ikke annet å forvente, selvsagt. Mange mennesker hadde blitt svært glade dersom HRS forsvant fra den offentlige arenaen. For mange innvandringsliberale og «antirasister» er HRS en svært brysom stemme i offentligheten. De har vist seg som uredde kritikere av all ukultur som har kommet til vårt land, som en følge av stor innvandring fra land med svært ulik kultur og svært ulike holdninger enn våre egne. Dette er det mange politisk korrekte som helst vil ha vekk fra nyhetsbildet. Så kan de heller rå grunnen alene med sin agenda om det fargerike samfunnet som er en berikelse for oss alle.

Nyanser

Joda, det er mye fint med eksotiske innslag i landet vårt. Men i våre dager kan vel ingen ha unngått å oppdage at en del av disse kulturene praktiserer en sosial kontroll og en æreskultur som rammer mange unge innvandrere hardt, og da i særdeleshet mange unge innvandrerkvinner, som står under knallhard kontroll av familien, slekten og miljøet.

De unge jentene anses som de viktigste bærerne av familiens ære, og mange jenter må leve avsondret, ikke være ute med venninner, absolutt ikke treffe gutter, ikke oppsøke sosiale fellesarenaer, dekke seg til og leve et liv nesten bare innenfor husets fire vegger. Vet ikke alle dette nå, da? Og HRS har vært blant de fremste til å sette slike uakseptable holdninger på dagsordenen.

Det er det også flere andre enkeltpersoner og organisasjoner som gjør og har gjort, og mye mer overraskende enn de sterke reaksjonene fra de innvandringsliberale, er etter min mening at mange mennesker, som selv har kritisert tildekking av kvinner og jenter i til dels harde ordelag, nå fordømmer HRS sitt prosjekt på det hardeste. I debatter på nettet kan man lese uttalelser som at HRS nå ber sine støttespillere om å «jakte på muslimer med kamera», «stikke kamera opp i ansiktet på motvillige», «krenke muslimer med fotoapparat» osv. Og uttalelser som at det å ta bilder for å bruke disse i politisk øyemed er umoralsk, og det å ta bilder av muslimske, tildekkende kvinner er krenkende og rasistisk og det fører til splittelse og økte motsetninger og det vil overhode ikke virke integrerende.

Nå har vel aldri HRS uttalt at prosjektet er ment som et integreringstiltak, så det å kritisere dem på et slikt grunnlag, er jo meningsløst. Noen kritiserer dem også fordi prosjektet ikke vil gi et vitenskapelig eksakt bilde av hvor mange som bruker hijab i Norge. Vel, det er da heller ikke formålet. Formålet er, slik Hege Storhaug skriver: «Vi vil i tiden fremover hyppig benytte det visuelle for å vise våre lesere hva som skjer med vårt kjære Norge. Islams fremvekst går raskt. Det ses hver eneste dag i våre større byer, ikke minst i hovedstaden».

Problematisk generalisering

HRS vil altså bruke visuelle bilder for å vise endringene i de større byene. I seg selv ganske uproblematisk, spør du meg. Det som det derimot er all grunn til å kritisere HRS for, er at de bruker begrepet «muslimer» som om muslimer er en ensartet gruppe som ser like ut, tenker likt og som skiller seg ut fra fellesskapet på samme måte. Her kunne HRS formulert seg på en langt klokere måte og på den måten unngått mye av de harde reaksjonene. Ikke alle kvinnelige muslimer dekker seg til, jeg vil tro at langt de fleste bruker vanlige, vestlige klær. Dette burde HRS gjort klart! Og jeg synes også de kunne ha lagt til at de ber sine medhjelpere om å opptre høflig og respektfullt og ikke krenke folk.

Hadde HRS gjort seg noen reflekterte overveininger på forhånd, og forsøkt å forebygge all oppstandelsen, ville de ha sluppet alle de mest vrangvillige og tendensiøse tolkningene, og deres prosjekt ville fått et mye mer presist innhold.

Jeg kan ikke med min beste vilje forstå at bilder av muslimske kvinner i lange hijab, lange kjortler, nikab og/eller burka i seg selv er verken, krenkende, rasistiske eller stigmatiserende. Et bilde er i utgangspunktet en nøytral fremstilling. Motivet taler for seg selv. Det som blir avgjørende er hva slags kontekst de tenkte bildene vil bli satt inn i, hvordan de vil bli anonymisert og om de overholder norsk lov for offentliggjøring av bilder av mennesker.

De hardeste kritikerne er selvsagt bombesikre på at HRS planlegger å bruke bildene slik at de blir maksimalt krenkende, rasistiske, nedverdigende og stigmatiserende. Men skal vi ta det ene bildet som hittil er publisert i forbindelse med invitasjonen til å delta i prosjektet som et eksempel på hva vi har i vente, så viser bildet fire tildekkede kvinner ved en bensinstasjon fra lang avstand. De har sladdede ansikter og jeg vil påstå at ingen andre enn dem selv kan kjenne dem igjen. Bildet viser kontrasten mellom et moderne gatemiljø i Oslo og kvinnene som bærer en klesdrakt som opprinnelig hører hjemme i en helt annen setting enn den norske.

Er dette bildet virkelig så fryktelig mye å bli opphisset over? Jeg synes ikke det. For øvrig synes jeg den motaksjonen som er lansert av en gruppe muslimske kvinner, som ber også muslimer i vestlig klesdrakt om å sende inn bilder av seg selv for å vise mangfoldet blant dem, er en fin måte å ta HRS på ordet. HRS har uttalt seg klønete og omtalt muslimer som en ensartet gruppe. Det er de selvsagt ikke! DET fortjener de kritikk for.


Publisert: Oct 11, 2017 @ 7:23 am


Takk for at du leser Resett. For å kunne fortsette å produsere kvalitetsmateriale avhenger vi av din støtte. Klikk her for å finne ut hvordan du kan støtte oss.

The following two tabs change content below.

Sverre Avnskog

Lærer med interesse for politikk, samfunn og religion
 • heimevernet

  “…de bruker begrepet «muslimer» som om muslimer er en ensartet gruppe som ser like ut, tenker likt og som skiller seg ut fra fellesskapet på samme måte.”

  Saken er den at det er vanskelig eller nær umulig å bevege seg ut av islam. Islam går også i arv. Derimot kan det gjennom noen få generasjoner være mye bevegelse innenfor islam. Så selv om muslimer ikke er en ensartet gruppe er det liten grunn til å tro at det å ha fredelig sameksistens med muslimer i en generasjon har noen implikasjon for det politiske som skjer i senere generasjoner. Kilden er den samme, fra en generasjon til den neste, fra et århundre til det neste, nemlig guds ord koranen.

  • GHjo

   Ja, hvorfor blir de rasende, når noen vil ta bilder av multikulturen de er så stolte av?
   At det er muslimer som er aktuelle her,kommer simpelthen av,at andre innvandrere gjør ikke så mye av seg og oppfører seg ikke så utfordrende og aggressive som muslimer gjør.
   Det begyndte med byen Medina.Der fikk befolkningen betale den aller høyeste pris for å la Muhammed og hans muslimer slå seg ned.Den mannlige del av befolkningen ble, etter en tid, i løpet av en dag og en natt halshugget ved en oppspadd grøft på byens markedsplass.
   Gjennom sin mer enn 1400 årige historie,har muslimer gang på gang, ja, i 100% tilfeller vist at de grunnet sin religiøse ideologi ikke er i stand til å sameksistere med ikke-muslimer på fredelig vis.
   Det ender –alltid– med ufred og bråk.
   Et klassisk eksempel på hvordan utviklingen blir, er det helvede som den tidligere kristne staten Libanon har blitt omgjort til.
   Og med den farten det går, vil Europa, før halve dette århundre har gått, være blitt omgjort til et “Libanesisk helvede” i gigantformat.

 • Trond Andersen

  Godt forklart hvofor hijab er et politisk antrekk:
  http://www.youtcomube./watch?v=PQEcEYtWYB0&t=15s

 • bitten

  JA og samtidig når man ser på dette bilde her , så ser man hvordan Oslo har forandret seg ,
  i fra et lite eksotisk innslag på 80 tallet , med at vi går i mot en fullstendig burka – nasjon .

 • cadenza

  Slik jeg har forstått det, er oppfordringen å ta bilder av hvordan Islamsk kultur vokser i bybildet, ved at f. eks. kirker og bedehus omvandles til moskeer, og at kvinner dekker seg til i burka og niqab. Dette er ikke en ønsket utvikling, derfor er det bra å få det dokumentert.

 • Joakim Karlsen

  En diplomatisk og nyansert artikkel som ikke bør tråkke altfor mange på tærne. Det som er fundamentalt viktig for meg i denne sammenhengen, er det at et bilde av en kvinne i burka symbolisere undertrykking og behovet for å kontrollere andre. Et slikt bilde bør heller ikke symbolisere noe annet, da opphavet for drakten er tvang og underleggelse av den frie viljen. INGEN med fri vilje ville noen gang foretrekke å gå tildekket på denne upraktiske og ydmykende måten. Har man sett en muslimsk kvinne, ikledd burka, spise spagetti på en restaurant skjønner man det.. Det er jo det dette dreier seg om, tvangen og underkuingen Islam står for. Vi kan ikke under noen omstendighet godta undertrykking av mennesker basert på kjønn, legning eller etnisitet. Det som er fint når man snakker om Islam er det at man ikke kan bruke rasistkortet, da religionspraktisering ikke har noe med det å gjøre. De som sier noe annet forleder kun. Islam står i stor grad for kvinneundertrykking og lemlestelse = uakseptabelt. Kan ikke si det noe enklere enn det.

  • Max Hermansen

   Du nevner kun burka. Er det fordi du er imot ansiktstildekning? Og er du det eventuelt av sikkerhetsmessige årsaker? Og burde du ikke da også ta med niqaben, som også er ansiktstildekkende, men hvor en kan se øynene.
   Ut fra argumentasjonen din, burde du også være imot hijaben, hvor håret dekkes til. Hijaben er også et kvinneundertrykkende klesplagg i den totalitære ideologien islams ånd. Om det ikke var det; hvorfor skal ikke muslimske menn også dekke til håret?
   P.S.: Det er ikke mulig å spise spagetti ikledd burka.

   • Joakim Karlsen

    Poenget er jo ikke bunn og grunn at når man kaller en spade for en spade bør man stå for det i like stor grad som man bør få aksept for retten til ytringsfrihet. Jeg mener man ikke bør bruke opp all tiden på å diskutere enkelt elementer, vi er vel alle, de som mener at islam er undertrykkende og voldelig vel og merke, enig i at dette i stor grad ikke fremmer en ønsket utvikling mht frihet og demokrati. Dette bør stor grad bunne ned til en prinsipiell beslutning om dette er en religion vi ønsker i landet vårt eller ei, men dit kommer vi aldri med all den støyen og forståsegpåere. Islam er kun et nytt ledd i forvitrelsen av vår frihet, en elitisk måte ytterligere redusere vårt såkalte “demokrati”. Vårt skjøre lille luftslott..

 • Jon H

  En kan jo ha sine meninger om dette er et bra prosjekt eller ikke, men jeg synes i alle fall en bør gjøre et ærlig forsøk på å sette seg inn i hva det egentlig dreier seg om alt sammen. Det å gjøre seg opp en mening basert på følelsesladde, vinklede, ikke-faktabaserte artikler i Aftenpotten og Minerva f.eks. kan ikke karakteriseres som et forsøk på å sette seg ærlig inn i hva dette uformelle fotoprosjektet dreier seg om. Kan det være noe galt i å dokumentere samfunnsutviklingen? Kanskje utviklingen på en del samfunnsområder går så raskt at storsamfunnet, politikere, myndigheter og folk fleste ikke helt klarer å henge med i svingene?

  Noen mener at dette ‘fotoprosjektet’ er et tiltak som ikke fungerer i henhold til en intensjon om å bidra til god integrering. Er det virkelig slik det er? Er det andre måter å se det på?

  Det er delte meninger om hva det å være ‘integrert’ i det norske samfunnet faktisk innebærer. Hva god integrering innebærer kommer an på hvem en spør. Søker man rundt temaet og leser litt, vil en fort se at det ikke er noen ensartet og klar oppfatning om hva det å bli godt integrert i et samfunn innebærer. Indikerer f.eks. det å gå kledd i heldekkende burka, eller niqab en god integrering? Eller dårlig integrering? Hvilket omfang har slike påkledninger i samfunnet? Hva vet vi faktisk om det? Er det dokumentert på noen som helst måte?

  Er utviklingen slik at det er mye mer av slikt i samfunnet, på gaten, i det offentlige rom, enn det var for eksempel for 2 år siden, for 5 år siden eller for 10 år siden? Hvordan dokumenterer man dette, eller får eller skaper en forståelse rundt dette? Hvis vi skal ha en debatt rundt slike spørsmål, bør den helst være faktabasert, ikke følelsesbasert. Fakta f.eks. i form av bilder vil være et bidrag til en faktabasert debatt, der det blir mindre rom for å tro og synse uten særlig god forankring i virkelighetens verden og de endringer som skjer (stadig raskere) der.

  Større samfunnsendringer skjer som regel langsomt, i alle fall så (relativt sett) langsomt at en ikke legger så godt merke til det etter som tiden går.

  Vil folk flest legge merke til eller få en klar opplevelse av og forståelse av at antallet moskeer og ‘kulturhus’ for muslimer er tredoblet – eller niqaber og burkaer (f.eks., som et ‘fenomen’ i samfunnet) er tidoblet i løpet av en tiårsperiode?

  Sett i perspektiv så ville en slik utvikling være temmelig ekstrem, radikal, og innebære en stor samfunnsendring. Konsekvenser og betydning kan en diskutere, men de fleste vil nok være enig i at det innebærer en stor endring. Men folk flest legger ikke så mye merke til det, om det skjer over f.eks. en 10 års periode. Hva med norske kirker og samfunnshus som kjøpes opp av pengesterke muslimer / organisasjoner og omgjøres til moskeer? Har vi bilder som dokumenterer slik utvikling? Hva vet det norske storsamfunnet om slike endringer?

  Et uformelt bildeprosjekt som dette, der brukere/lesere av Rights sender inn noen bilder i ny og ne, vil kunne bidra til å dokumentere samfunnsutviklingen. Man kan sammenstille annen informasjon og fakta – f.eks. fra SSB eller andre kilder – for å få et bedre inntrykk av virkelighetens verden.

  Hvis noen er av den oppfatning at Oslo (eller deler av Oslo) – og andre byer og steder i landet – bærer mer og mer preg av å være steder i Midt-Østen enn en norsk by eller tettsted, så har vi kanskje feilberegnet og tenkt feil? En kan gjerne forstå at noen da med god grunn kan hevde at integreringen ikke fungerer slik en hadde håpet, forutsatt eller sett for seg? Mer enn 1/3 av befolkningen i Norges hovedstad består per i dag av innvandrere og 1. gen. barn av innvandrere. Dette er objektivt vurdert en ganske stor andel? Og den øker stadig.

  Skal vi ha noe bevisst forhold til dette? Hvor stor andel anser man for å være kanskje noe for høy? 50%? 80%? 90%? Skal vi ha en kunnskap rundt dette og ev. også en politisk styring i forhold til det? Betyr sammensetningen av befolkningen noe som helst? Skal vi gjøre noe som helst for å ha en kunnskap og god informasjon rundt dette? Bl.a. som grunnlag for å ha en politisk styring? Eller skal vi velge å bare stikke hodet i sanden som strutsen for alt slikt?

  En organisasjon som ønsker å arbeide for god integrering til det norske samfunnet kan argumentere med fakta og bildemateriale for å dokumentere og kritisere rundt at vi ikke har noen velfungerende integreringspolitikk i landet. Men dette vil altså noen her i dette s.k. demokratiske samfunnet, med grunnlovsfestet ytringsfrihet, sette en effektiv stopper for. Inklusive en del Stortingspolitikere. De bør tenke seg om, sette sette seg bedre inn i problematikken og gjerne finne ut eksakt – faktamessig – hva HRS / Rights ønsker å gjøre, og intensjonene bak det?

  Jeg har en klar opplevelse av at det er sterke krefter i dette landet som ønsker en ensretting av journalistikken og innsnevring av meningsmangfoldet.

  Bare de som har de ‘rette meningene’ og holdningene skal få slippe til – og en skal sette begrensninger for – og visstnok også kunne hetse og plage – de som ikke innehar og gir uttrykk for de ‘politiske korrekte’ meningene.

  Hvordan skal vi forholde oss til og tenke om dette? Går Norge sakte men sikkert mot et totalitært samfunn, med stadig mer begrenset ytringsfrihet og snevrere meningsmangfold? Et samfunn der ‘feil’ journalistikk sanksjoneres mot?

 • fruityloops

  Det er ganske hyklerisk at islam slipper unna all kritikken som kristendommen må tåle? Hvor er de homofile som krever at de burde bli giftet i moskeer? Hvor er feministene som er imot undertrykking av kvinner? Hvor de dommene mot imamer som sprer hat, noe som er ulovlig i henhold til Norsk lov. Hvor er barnevernet som henter stakkars mishandlede barn i muslimske familier.

  Det å ignorere disse problemene er det mest feige og ondskapsfulle som skjer i landet idag.

  • Nils Petter Mikkelsen

   Liker denne ; ” Hvor er de homofile som krever at de burde bli giftet i moskeer? ” La oss si moskeer i Pakistan eller Saudi Arabia ?

 • Henning Rutledal

  Det er med muslimer som med profeten i islam, det er forbudt å avbilde dem.

 • som ber også muslimer i vestlig klesdrakt om å sende inn bilder av seg selv for å vise mangfoldet blant dem, er en fin måte å ta HRS på ordet. HRS har uttalt seg klønete og omtalt muslimer som en ensartet gruppe. Det er de selvsagt ikke! DET fortjener de kritikk for.

  Både enig og uenig. Det viser dog et underliggende moment, nettopp at de er i vesten, og ikke i MENA når de sender bildene som motreaksjon. Det gir HRS indirekte et poeng nettopp at vesten gir noen en mulighet til å “frigjøre seg” mens den kultur som blir forlatt ikke gir samme muligheten.

  Dette er gammelt nytt og misser litt av poenget til HRS ville jeg tro. Det HRS (antar jeg) og mange andre påpeker er prisen vesten må betale for at noen skal kunne realisere seg selv ved nettopp å “frigjøre seg” fra en kultur. Momentet til de som er ytterst skeptisk til islams inntog er nettopp at baksiden av at noen nyter fruktene er at vestlige samfunn i ytterste konsekvens ødelegger for seg selv. Altså at den frukten som “frigjørerne” nyter vil bli kortlevd.

 • Leif

  Slik oppfordring til fotografering virker bare stigmatiserende, når det gjelder èn bestemt gruppe i samfunnet, basert på religion. Disse kvinnene har ikke gjort oss noe galt. Hva hadde reaksjonen vært om det motsatte; muslimer oppfordrer til fotografering av ortodokse jøder?

  • Bjørn W.

   Har de ikke gjort noe galt ? Hva med å bekrefte islam / Quran ?
   Har du i hele tatt noe nyttig å bidra med, – eller synes du det er greitt at kvinnene finnes under samme paraply som uavkortet forfekter sharia i
   menneskerettserklæringen til muslimer ?

   • Leif

    Vi befinner oss i Norge. Du vet absolutt ingenting om disse kvinnene ønsker sharia i Norge. Jeg har ingen problemer med at norske muslimske kvinner bruker hijab eller andre heldekkende plagg. Det plager ikke meg. Hva slags “signaler” de eventuelt sender ut angår meg ikke.
    Om de bærer disse plaggene frivillig eller etter press, vet vi ingenting om. Det holder ikke å synse om det.

    • Kaffermann

     La oss bruke din logikk. Hvis vi ser en person med armbing med hakekors. Så finnes det ingen bevis for at han faktisk er nazist eller vil ha nazipolitikk.
     Og du leif ser han akkurat som din likemann.

    • Bjørn W.

     Spiller ingen rolle om de ikke ønsker sharia i Norge. Spiller heller ingen rolle om Hadja Tajik forsikrer at det ikke er aktuelt å innføre sharia.
     Samtlige moskeer i Norge står i forbindelse med sunni, – shia-, ahmadiyyah internasjonalt.

     En muslim bekrefter Quran. Quran inneholder livstruende og krenkende oppfordringer. Om ikke alle følger dem opp i praksis selv, står de likevel ansvarlig for å utbre innholdet.

     Hva med å lære litt historie ? Lese en og annen bok ? Skaffe deg litt samtidskunnskap ? Lese i Quran selv – studere sharia i praksis – OIC`s deklarasjon ?

     Hvorfor være så til de grader reaksjonær på muslimers vegne – som mer enn noe trenger et puff til å finne frihet ? Kan du i hele tatt garantere for hvilke former islam vil ta om muslimer skulle komme i majoritet gitt nåværende trender og demografiske utsikter ?

     Ikke grav deg ned, – aner du i hele tatt hva reaksjonære bremseklosser som deg bidrar til ?

    • Torbjørn Brevig

     Vet vi ingenting om dette?
     Vi gjør vel det, Leif. Vi vet hvilke kulturer de kommer fra. Om hvordan kvinner blir behandlet der. Og hvor disse “kostymene” er pålagt brukt. Vi har til og med sett norske journalister i Saudi-Arabia og Afganistan dekke seg til i forbindelse med journalistisk arbeid i disse landene.
     Det er denne dysfunksjonelle patriarkalske klankulturen du støtter gjennom å si at “hva slags signaler de sender ut angår ikke meg”.
     Det burde angå deg. Flytter du folk, flytter du kultur. Og det er det dette påkledningen signaliserer. Folk som har tatt med seg sin islamske kultur til Norge. Å dekke seg bak at enkelte angivelig gjør dette av egen fri vilje, forandrer ikke realitetene.

     I følge Brocmannutvalget beregning for befolkningsutviklingen i Oslo fram til 2040, viser den innvandrerflertall med 3/4 fra ikke-vestlige land. Sistnevnte dominert av muslimer. Legger vi på 10-20 år til…..
     Synes du det er en grei utvikling, Leif? Har du i det hele tatt noen bekymringer i forhold til demokratiets kår med en så høy andel muslimer? Du er aktiv i disse debattene, så det hadde vært interessant om du har mot til å tone flagg i forhold til forventet demografisk utvikling.

     • Leif

      Du avsporer. Saken dreier seg om hvorfor HRS ber om bildemessig dokumentasjon på at islam reiser seg og at islam brer seg raskt i Norge (en totalt meningsløs påstand). Det synes jeg er feigt, stigmatiserende, uetisk og uvitende av HRS.

      Alt det andre du på en nedlatende måte utfordrer meg på er denne saken uvedkommende. Å påstå at jeg støtter en “dysfunksjonell patriarkalsk klankultur” er så vemmelig, injurierende og krenkende at jeg tror du må ha vært bevisstløs da du skrev det. Du vet INGENTING om meg, og du våger likevel å karakterisere meg. Jeg misliker sterkt multi-kulti i Norge, jeg misliker islam og jeg har alltid stemt FrP. Men jeg klarer faktisk å ha to (eller flere) tanker i hodet samtidig. Bås-tenkning er meg fremmed.

      Jeg gjentar: vi vet INGENTING om hva disse kvinnene mener om norske samfunnsforhold, hva de eventuelt vil endre, hvilken makt de har til det, hva deres menn mener, og hvorfor de har valgt å kle seg som de gjør. Det er ikke foretatt en eneste representativ undersøkelse om dette i Norge. Vet du ikke det, Torbjørn?

     • Kaffermann

      Det er så mye å ta fatt i din kommentar. Men jeg har ikke tid. Så derfor nøyer jeg meg til din nye ubegrunnende påstand: “Saken dreier seg om hvorfor HRS ber om bildemessig dokumentasjon på at
      islam reiser seg og at islam brer seg raskt i Norge (en totalt
      meningsløs påstand)”
      Hva er det som er en meningsløs påstand?

    • Brian Cohen

     Det samme sa mange om det som skjedde i Tyskland på 30-tallet.
     Men plutselig så angikk det oss likevel.

    • Brian Cohen

     Kvinneundertrykkelse med fundament i en mørkemannsteologisk forståelse av religion som vi selv har brukt flere hundre år på å komme til livs plager ikke deg? Nei vel. Tror kanskje Arnulf Øverland ville hatt litt å fortelle deg, men han ville vel blitt avfeid som “rasist”.
     Interessant at du velger ståstedet til regimet i Teheran i stedet for å støtte opp om kvinner i Iran som risikerer liv og helse ved å protestere mot slike plagg. Med venner som deg, hva skal disse kvinnene med fiender?

  • smalltalk

   Det er en kontekst her som du foretrekker å overse.

  • Kaffermann

   HRS har ikke oppfordret til å fotografere muslimer. Så hele kommentaren din blir derfor bare meningsløs som vanlig.

   • Leif

    Dette er hva Storhaug skrev på HRS for et par uker siden:

    “Vi lever i en tid med svært raske kulturelle endringer. Islam reiser seg. MSM og politisk lederskap snur ryggen til. Vi gjør ikke det.

    Vi vil i tiden fremover hyppig benytte det visuelle for å vise våre lesere hva som skjer med vårt kjære Norge. Islams fremvekst går raskt. Det ses hver eneste dag i våre større byer, ikke minst i hovedstaden.

    Vi ønsker bidrag fra hele Norge. Bli med på dette helt unike prosjektet! Send foto til post@rights.no“.

    Over denne teksten er det lagt inn et bilde fra Tøyen, med tre kvinner i heldekkende drakter. HRS takker for bidraget, og sier det er flott.

    • Kaffermann

     Så tolker du et utsagn dit du vil (og i verste mening) i stedet for å forholde deg til det som faktsik er sagt/skrevet.
     Snakket du ikke noe om generalisering i en annen kommentar.
     Og hvordan vet du at det var kvinner som var på bildet. Jeg klarer ikke å se det.
     Jeg tror du konkluderer litt raskt.

  • Brian Cohen

   Det kommer kanskje om noen år, og da vil det ikke være noen igjen til å protestere.

 • Dogen

  Reality bites…

  Lauren Southern fikk mye kritikk for å ha filmet gatene i Paris. Jeg mener å huske hun filmet i 45 min. Mange mente strøkene hun hadde filmet ikke var representative for byen.

  Dette er fra dagens Italia:

  https://twitter.com/OnlineMagazin/status/917706981284204544

  • Eirin Munkebye

   Det var en ondsinnet video-snutt. Sikkert ikke representativt for Italia…
   …vil nok noen hevde…

  • Jokke Bollerin

   Steike….lignet på en “landsby” i Nord Afrika…..så ikke en Italiener, muligens i den møtende gule bilen !!!

   • Dogen

    Hva om noen lager tilsvarende fra Oslo?

    Lauren Southerns video fra Paris, juli 2017.

    –Just stepped outside my apartment, started filming for 45 minutes and didn’t stop. *For those who are confused by the point of this video, the point is that France is changing forever.

    Her kan du for eksmpel telle franskmenn:

    https://youtu.be/Z1Js8wntdk4

 • Ten4

  Det handler ikke bare om de evig krenkede. Det handler også om de evig krenkede på andres vegne. Disse siste nevnte er mot ytringsfriheten og påtar seg en søkt rolle som moralpoliti.

 • Cecilie_M

  There is always pros and cons. Men kan fordelen med og følge med på den samfunsutviklingen vi ser i dag og de uheldige sider ved den være viktig nok til at dette prosjektet er innafor! Når vi ennå har mulighet til og påvirke den? Eller skal vi bare gjøre som “resten” av europa (politikere/presse) lukke øynene og håpe det går over?

 • Max Hermansen

  Sverre Avnskog; jeg synes du aksepterer alt for mye av de politisk korrektes argumentasjon når du kritiserer Hege og HRS for å bruke begrepet “muslimer”.
  For, i alle de 57 muslimske land i verden, og også i øvrige muslimske samfunn, er det en sterk kvinneundertrykkelse og annet som definerer islam og muslimer. Kvinneundertrykkelsen er med grunnlag i koranen og andre islamske skrifter. Ja, noen muslimske land har en enda hardere kvinneundertrykkelse enn flesteparten. Men, nei, det finnes ikke noe muslimsk land som ikke har denne vesentlige forskjellen på kvinne og mann på de fleste viktige områder av samfunnet.
  Som eksempel kan nevnes at Tunisia vistnok nå har opphevet lovforbudet kvinner – og kun kvinner – har hatt mot å gifte seg med andre enn muslimske menn. Det gjør likevel ikke Tunisia til noe annet enn et land hvor kvinner er annenrangs eller tredjerangs borgere.

 • Stokke123

  Jeg opplever ikke at HRS definerer muslimer som en ensartet gruppe. Hvor har du det fra? Hege Storhaug og HRS er kritisk til den Politiske Religionen Islam og hvordan den blandt svært mange praktiseres i Norge. Vi hadde pakistanere i Norge også på 70- 80-90-tallet, men det var svært få som gikk i hijab og jeg kan ikke huske å ha sett burka eller niqab. Så hva har skjedd? Det er en utvikling i samfunnet vårt som mange er svært skeptiske til – og de som dyrker Islam – vel de er faktisk muslimer.

 • Ole

  Uakseptabelt å ta bilde av muslimske kvinner? Det er til og med uakseptabelt å bare se på dem.

 • Skvatt

  Forhufseleg. No lyt alle samfunnsengasjerte menneskje syna solidaritet med dei stakkars muslingane og lata seg kreinka saman med dei. Hugs at det er jo synd i dei alle saman, dei har jo aldri høyrt um Jesus, so me lyt difor møta dei med forståing og tilgjeving for alt dei foretek seg. So når dei verte kreinka, t.d. or sånne ofslege bilete eller forhufselege teikningar, lyt me verte kreinka au. Jau!

 • Knut

  Det de er redd for er selvfølgelig å vise resten av landet hvordan det er i Oslo.
  Det blir snart slik i hele landet så det er bare å fortsette å stemme på feil parti, det kommer til dere snart også……

 • Høyreekstrem???

  At HRS blir sterkt kritisert av innfødte nordmenn for å avdekke muslimsk ukultur er jo egentlig noe pussig.

  Kan det være vi er vitne til såkalte skapmuslimer, i realiteten konvertitter, og/eller kritikere til HRS som mener muslimer må få lov til å ha sin kultur, ukultur eller ikke, det har ikke andre noe med. Eller går det på hvordan HRS formulerer sin kritikk? At den er for direkte og usminket?

  Ja si det, det vet vi ikke, for kritikerne er påpasselige med å ikke oppgi noe motiv for sin kritikk mot HRS.

  • oliver

   Det er trolig flere grunner til at “innfødte nordmenn” er kritisk til å avdekke såkalt ukultur blandt innvandrere. For det første synes Ola-Dunk synd på dem som rømmer fra krig og elendighet og han ønsker derfor å støtte dem. Han er ikke vant med å prate nedsettende om de nødlidne, det ligger helt naturlig for han å ta dem i forsvar både mot mulig og umulig urett. Og så er han i sin enfoldighet ganske saktmodig og tror godt om alle mennesker og at de vil gjengjelde godhet med godhet og det vil bli så bra. Alt dette er typisk for hans kultur, lærdommen fra hjemmet som, – enten vi liker det eller ikke, er tuftet på humanistiske og kristne verdier, selv om det selvsagt finnes unntak.
   Norsk riksmedia er de som holder Ola-Dunk oppdatert om verden fjernt og nær og der får han bekreftelse på at han er på riktig vei og tar rasjonelle valg i samsvar med det som forventes. Imidlertid kommer han, kanskje ved en tilfeldighet, over informasjon med andre historier, andre virkelighetbeskrivelser som han i første omgang tar sterk avstand fra og fornekter.
   Her er det Resett, Human Rights Service og andre driver en helt nødvendig folkeopplysning.

 • Fnord 73

  La oss ta det fra begynnelsen: Vi lever i en verden der det finnes nynazister og ekstreme anti-islam mennesker. Akkuat som det finnes ekstreme kommunister, og islamister og Mens Rights Activists og pro Bangladesh-ekstremister osv. Å be din del av segmentet gjøre gateaksjoner er en vei for mye. Se for deg SIAN på fotosafari.

 • Eventure

  Så vidt jeg husker rett, mener jeg bestemt at HRS brukte ordet Islam, vise islams fremvekst i by og land. Da faller dette litt fra hverandre Avnskog!

  • qualibra

   Der kom det momentet jeg ventet på !

 • Reidar S

  Blir det neste forbud mot å fotografere ikke muslimer i bunad?

  • Jon H

   Antagelig bare de med bunad og niqab.

   • Reidar S

    Point taken!

 • Breidablikk

  For noe vrøvl: selvfølgelig gjelder det en spesiell gruppe som vi må “stigmatisere” for i det hele tatt å dokumentere en grundig samfunnsendring. Hinsides “stigmatisering”: benekter du at en samfunnsendring gjennom en bestemt gruppe – som jeg høflig nok ikke nevner – finner sted? En samfunnsendring som består – på et udiskutabelt minimumsnivå – …. består av en endring av typer kvinnebekledning på offentlig plass.

  – Se på egne argumenter: kan man overhodet dokumentere samfunnsendringer som skyldes tilsig av en bestemt gruppe – hvis det er “stigmatiserende” og forkastelig å skildre, og ta bilder, av personer av denne gruppe?

  Forøvrig har du rett at vi ikke vet eksplisitt hva disse kvinnene mener om det ene eller andre. Men vi vet hva muslimer generelt mener fra undersøkelser i ulike vestlige land, eks Frankrike som jeg kjenner best. Men hvis vi utelater dette vi vet ganske my om, og kan generalisere uten å ta store risiko, representerer de bilder vi kan ta av kvinner av en bestemt gruppe denne gruppens utbredelse og dominans: som eksempel på mitt oppvekstområde i en norske storby som i løpet av 15-20 år med mitt fravær har gjennomlevd en slags revolusjon: hvor kvinners og også menns bekledning minner om eksotiske områder jeg har besøkt i utlandet, og ikke om et tradisjonelt norsk eller vestlig område.

 • Kaffermann

  Lavmål? Den må du forklare. (det vil si å oppklare. Ikke bare komme med nye påstander)
  Hvorfor er en person med hakekors på armen nazist? Samtidig som du mener en kvinne med muslimsk tildekkng ikke nødvendigvis er islamist?

 • Kaffermann

  Leif du er og blir en SJW.
  Jeg ser ikke bare samstemthet eller fiendelighet. Jeg tror du lider av fobi.

 • Brian Cohen

  “Jeg kan ikke garantere for noe som helst hva angår fremtidens Norge, i likhet med deg.”

  Det er faktisk ganske lett å garantere hva som vil skje i Norge, om slike som deg får viljen sin.

 • Brian Cohen

  Du har INGEN garanti for at en person som går med en effekt med et hakekors er en nazist. Mange artister har gjort det f.eks., uten at de er nazister av den grunn.
  Kaffermann treffer 100% med sin sammenligning, men din reaksjon er som forventet.

 • Olaus Trøgheim

  Når msm velger bilder av de som reiser ut på Middelhavet zoomes nesten uten unntak inn på de veldig få kvinnene og barna som måtte befinne seg i båtene. Nesten alle som er i båtene er unge menn. De ser vi hvis vi er oppmerksomme i korte glimt. Det er klart msm trenger korrektiver.

  • Kaffermann

   Ikke glem denne. Ubetalelig

   • Olaus Trøgheim

    Ja, men det er jo sånn msm holder på.

 • GiNe

  De kan jo fortsette å si vi gjør noe galt om vi viser den villede endring som våre politikere har fremmet, med det som er mer og mer en patriarkalsk og religiøs innvandring fra land med kvinneundertrykking og hat mot vesten. Hvorfor kommer de hit når de hater vårt frie og likestilte samfunn? Hvorfor er det galt at man dokumenterer slike store demografiske endringer?

  Dette burde få politikere og de som elsker multikulturalisme til å glede seg, man skal få folk til å se og fotografere det utstillingsvindu de har villet skape. Eller er de flaue eller redde vi skal se sannheten og at andre som ikke bor i disse områder skal bli sjokkert?

  Denne saken vinner de ikke og vi snakker ikke generelt om innvandrere, for vi ser som oftest knapt forskjell på dem og oss. Ikke snakker man om ex- muslimer som flyktet hit for å leve vestlig og fritt, men vi snakker om den majoritet som lever segregert og som vil det. De som hver dag kler seg som om de aldri flyttet til Vesten eller som har snudd ryggen til alt vi ser på som naturlig i et Norge vi vokste opp i. De skal vi nå hilse på og forundret få noen bilder av.

 • Jeg ser det blir hevdet at min argumentasjon faller sammen fordi HRS ikke ber om dokumentasjon av muslimer, men av hvordan islam brer seg i Norge. Vel, det er altså her jeg mener HRS formulerer seg uklokt! Det synes ganske opplagt at det HRS vil ha bilder av, er de muslimene som kler seg i ortodokse, heldekkende klesdrakter. Men nå er det jo langt fra alle muslimer som gjør dette, og selv en vestlig kledd muslim er jo en del av islams fremvekst. Derfor ligger det implisitt i teksten at islam er ensbetydende med kvinner i heldekkende klesdrakter. HRS burde etter min mening ha vist tydelig at det er et tydelig skille mellom ortodoks, konservativ islam og moderne, vestlig islam. Det er åpenbart den ortodokse og konservative utgaven av islam HRS ønsker å dokumentere, ikke den moderne, vestlige utgaven sv islam, der man går kledd i vestlige klær uten hijab! Men begge deler er jo eksempler på islam!

  • Eventure

   Sverre Avnskog: `HRS burde etter min mening ha vist tydelig at det er et tydelig skille mellom ortodoks, konservativ islam og moderne, vestlig islam. Det er åpenbart den ortodokse og konservative utgaven av islam HRS ønsker å dokumentere, ikke den moderne, vestlige utgaven sv islam, der man går kledd i vestlige klær uten hijab` ! Den moderne, vestlige utgaven av islam! Hva er det? Mener du sekulære muslimer som ikke går i moskee, som drikker alkohol og lever som folk flest uten å la islam prege deres hverdag! Ja de burde løftes frem. De andre derimot er i god fremgang og jeg kan ikke se problemet med å billedgjøre dette, tar du bilde av en flokk i nikab så slipper du å sladde også! Sett på en annen måte, gatebildet du er vokst opp med, som har forandret seg gradvis, motene forandres, bilene forandres og byggninger forandres, men det er allikevel gjenkjennelig. Dette finnes det heldigvis bilder av, sånn at vi kan se utviklingen fra 1860 tallet isj! Så kan vi sitte i 2050 og se så lite nikab det var i 2017 og le av det, nå har alle kvinnene det! Kvinnene i Afghanistan og Iran sitter sikkert og ler av hvordan deres mødre og bestemødre kledde seg på 1960 tallet!