Status for klimautviklingen – september 2017

Her presenteres noen sentrale temperaturdata for september 2017, hentet fra Climate4you.

Figurene nedenfor er gjengitt etter tillatelse fra professor Ole Humlum, Universitetet på Svalbard (UNIS)

Først skal det gis noen generelle kommentarer til denne presentasjonen.

Dokumentene i climate4you.com benytter de 10 siste år som referanse, dette er fordi den offisielle WMO normale perioden 1961 – 1990 er påvirket av kuldeperioden 1945 – 1980. Derved vil sammenligning med denne perioden vise seg som «varmere», mens en meningsfull sammenligning er m.a.o. de ti siste år.

September 2017 atmosfæretemperatur sammenlignet med gjennomsnitte for de 10 siste år, se også utviklingen i sammenligning med presentasjonen «Status for klima-utviklingen i august 2017»

Presentasjonen av temperaturutviklingen er basert på summen av ganske forskjellige metoder; overflatemålinger (se nærmere beskrivelse nedenfor) og satellitt-målinger, hvor sistnevnte er den mest pålitelige.  Det har ikke blitt registrert målbar(!) økning av temperaturen siden 1998, som imidlertid viste en plutselig temperaturstigning, påvirket av en sterk El Niño. Det samme skjedde i 2015 – 2016, da igjen med en kortvarig temperaturøkning som resultat. Generelt viser alle målemetoder nå en generell stagnasjon i temperaturstigningen, og veien videre ligger åpen for gjetninger og spekulasjoner. Et meget godt poeng imidlertid er utviklingen av solutstrålningen (dvs. summen av utstrålet energi) – det vises her til min artikkel «Solstormer – er ikke som andre stormer». Kort fortalt vil en «normal» utvikling av solutstrålningen medføre synkende global temperatur, med en langsiktig potensiell dramatisk temperaturnedgang hvis solen «oppfører» seg som under den «lille istid». Førstnevnte utvikling vil vi kunne vise seg i 2019 – 2020, mens den mer dramatiske utvikling kan vise seg om 30 – 50 år.

Denne figuren viser utviklingen av havtemperaturen siden 2004, legg merke til forskjellen i utviklingen i de forskjellige delene av havet. Den såkalte Henrys lov er relevant her og skal forklares; Det ser ut til å være en misforståelse når det gjelder sammenhengen mellom vanns (her verdenshavene) evne til å inneholde oppløste gasser (som CO2) og temperaturen. Faktum er at jo varmere vann jo mindre gasser er oppløst i vannet, hvilket medfører at med stigende temperatur i havet føres CO2 til atmosfæren, mens ved kaldere vandrer CO2 den andre veien. Dette er for øvrig akkurat det man fant ut ved undersøkelse av iskjerneprøvene fra Grønland og Antarktis.

Med bakgrunn i de store sprik i utsagn og forutsigelser om jordens klima skal de generelle og grunnleggende prinsipper i naturvitenskap kort nevnes, se min artikkel «Klimamodellen må forkastes»:

 • Hvis en eneste relevant måleserie/observasjon gir et signifikant forskjellig resultat enn forutsatt i en modell – her klimamodellen – må den forkastes!
 • Selve «gullstandarden» i naturvitenskapen er at en måleserie/et eksperiment må beskrives slik at den kan etterprøves og kontrolleres – hvis ikke er det ikke naturvitenskap.

Sist-nevnte imperativ har relevans ut fra en beskrivelse av temperaturmålingene til GISS – Goddard Institute for Space Studies. GISS foretar hyppige administrative «justeringer» av temperaturmålinger utført i fortid, ved at tidligere temperaturmålinger justeres alltid ned, som medfører at nåtidige målinger viser stigning. Dette gjør vitenskapelig holdbare etterkontroller umulig. Et bisart eksempel er at temperaturstigningen fra januar 1915(!) til januar 2000 steg med 0,45 grader C, rapportert i mai 2008, mens i september 2017 hadde økningen på mysteriøst vis økt til 0,69, en økning i forskjellen på over 50%. Dette er ikke naturvitenskap men korrekte politiske «alternative fakta». Justeringene vises i figuren nedenfor.

Som man ser av figuren er disse administrative justeringene vesentlige og man kan anta at dette vil fortsette.


Publisert: okt 28, 2017 @ 9:22 pm


Takk for at du leser Resett. For å kunne fortsette å produsere kvalitetsmateriale avhenger vi av din støtte. Klikk her for å finne ut hvordan du kan støtte oss.

The following two tabs change content below.

Bjørn Brevik

En av de første med cand. real. graden, fra Universitetet i Oslo 1973, med hovedfag konsentrert rundt avansert IT, nærmere bestemt basis programvare (system software). Hovedinteresse er å følge med i utvikling av (applikasjoner med funksjonstype) kunstig intelligens, AI, og bidra til øket forståelse av denne utviklingen.

Latest posts by Bjørn Brevik (see all)

 • Roger Fjellstad Olsen

  1. Ole Humlum sin «forskning» er for klimavitenskapen hva Erich Von Däniken er for arkeologien.Han har fantasifulle og alternative løsninger som er på kant med hva resten av den vitenskapelige verden sier.Å bruke ham som kilde her er bare tøv.

  Humlums fantasier er selvsagt forlengst avvist av den seriøse klimavitenskapen:

  Klimaforsker Rasmus Benestad oppklarer:
  The paper by Humlum et al. (2013) suggests that much of the increase in atmospheric CO2 concentration since 1980 results from changes in ocean temperatures, rather than from the burning of fossil fuels. We show that these conclusions stem from methodological errors and from not recognizing the impact of the El Niño–Southern Oscillation on inter-annual variations in atmospheric CO2.
  http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0921818113000891

  Humlums eneste fagfellevurderte papir er begredelig lesning, og henger ikke på greip:

  Looking at irrelevant aspects
  Humlum et al. (2013; HSS13) argued that changes in CO2 follow changes
  in the temperature, and that this implies that the increases seen in the Keeling curve are not man-made. Their claims implicitly support the CO2-curve 21 presented by Beck (2008), and the thesis that the increase in the CO2 concentrations seen in the Keeling curve is not due to the burning of fossil fuels, has long been an aspect of agnotology surrounding the global warming issue. The analysis on which HSS13 based their conclusions filtered out the long-term signal through a correlation between the annual time differences in CO2 and temperature. This procedure removes the long time scales, and emphasises the short-term variations. Hence, HSS13 found the well-known link between El Niño Southern Oscillation and CO2. They then incorrectly assumed that this link excludes the effect of anthropogenic emissions.

  HSS13 chose to analyse a short series from 1980 describing the global analysis of the CO2 concentrations rather than the almost identical series from Mauna Loa going back to 1958. They also applied a differencing operator (DIFF12) to the data followed by a lagged correlation, and in effect removed all trends and long time scales.

  A comparison between the shorter global and longer Mauna Loa series had some effect on the lagged correlation, however, the main problem was the use of DIFF12 followed by the correlation, as this strategy is designed to neglect trends. It is easy to demonstrate that the
  method Humlum et al. used is unable to pick up the longer time scales, as shown in replication Demos. In other words, the analysis emphasised the short time scales, and the analytical set-up was pre-disposed to ignore the anthropogenic component to the CO2 concentrations. Hence, the analysis contained a logical flaw since conclusions based on short-term fluctuations were drawn for the long-term time scales.

  Another problem was that their study did not account for the carbonbudget
  such as sources and sinks. It is not clear whether the increased CO2 was assumed to originate from the ocean surface or the deep ocean, and their discussion ignored the literature concerning diffusion of trace gases in the oceans. They also neglected the work documented in the fourth assessment report of the IPCC (Solomon et al., 2007) regarding changes in the O2/N2 ratios, the acidification of the world oceans, and isotope ratios (Kern and 22 Leuenberger, 2013). Further criticism of HSS13 have been published in comments to the article (Masters and Benestad, 2013; Richardson, 2013). The way HSS13 fails logically suggests it can be attributed to category C: addressing a different question. Another point was missing relevant contextual information, such as facts about the carbon cycle and ocean dynamics.

  https://goo.gl/6rCDuu

  Mer debunking av Humlum:
  https://skepticalscience.com/crux-of-a-core3.html
  https://www.skepticalscience.com/richardson-2013-man-made-carbon.html

  2. Angående den siste grafen. Dette er propaganda fra den oljeindustri-sponete ekkokammer fornekterbloggen WUWT. En blogg der junk science og konspira går hånd i hånd.En serdeles dårlig kilde for klimavitenskap. Som å spørre Karius og baktus om råd i tannhelsespørsmål.

  Det ekstremkirsebærplukkes ut januar 1910 ut av 1,643 måneder med data. Dette var et år med nest mest korrigering, MEN det er også noe galt med den vertikale aksen, (slik at korrigeringen er ikke på 0,69, men bare 0,26.

  Klimaforsker Gavin Schmidt forklarer:
  https://twitter.com/ClimateOfGavin/status/706828353215537152

  Cherry pick of biggest change. If you used eg Jan 1881 or 1940, it would show reduced change

  Slik ser de korrekte justeringene ut:(se bilde)

  https://pbs.twimg.com/media/CPiJpuVWIAABIHh.jpg:large

  • Steinar Jakobsen

   Her var det mye skittkasting samt klipp og lim fra aktivistforskere.
   Siden Humlum stort sett samler og anskueliggjør data som er hentet fra såkalte seriøse kilder, er det meste som hr. Olsen påstår ganske ubegrunnet tullprat.

   Bare ta påstanden. «Humlums eneste fagfellevurderte papir er begredelig lesning». Her er en link til fagfellevurderte rapporter m.m. fra Humlums hånd: http://www.climate4you.com/Text/BIBLIOGRAPHY%20OLE%20HUMLUM.pdf

   Eneste?

   Fra «aktivisthåndboka» hentes også begrepet «oljeindustri-sponsede ekkokammer». Dette er kun udokumentert skittkasting og ingen reell dokumantasjon.

   • Roger Fjellstad Olsen

    Humlum har skrevet 1 (ett) papir som han er medforfatter på som er relevant her. Dette papiret er blitt grundig avvist. Det er derfor uredelig og direkte løgnaktig å bruke hans «forskning» her.
    https://goo.gl/6rCDuu

    Eventuelle andre ting han har skrevet er ikke relevant her, er ikke fagfellevurdert eller påstår ikke at mennesker ikke står bak klimaendringer.

    ALLE vet at bloggen WUWT og Anthony Watts er sponset / ansatt av tankesmien Heartland Institute, som har en kjent fortid med lobbing for både tobakk og oljeindustrien. I strategiplanen deres står det avslørende nok svart på hvitt hva som er deres hovedagenda:

    «At present we sponsor the NIPCC to undermine the official United Nation’s IPCC reports and paid a team of writers $388,000 in 2011 to work on a series of editions of Climate Change Reconsidered»

    Med andre ord. Det Klimarealistene holder på med er som snydd ut av nesen til Heartland.

    https://www.theguardian.com/environment/2012/feb/15/leak-exposes-heartland-institute-climate

    https://www.heartland.org/about-us/who-we-are/anthony-watts

    En lang rekke med studier forklarer Heartland og tankesmienes rolle:

    The conservative movement and especially its think tanks play a critical role in denying the reality and significance of anthropogenic global warming (AGW), especially by manufacturing uncertainty over climate science. Books denying AGW are a crucial means of attacking climate science and scientists, and we examine the links between conservative think tanks (CTTs) and 108 climate change denial books published through 2010. We find a strong link, albeit noticeably weaker for the growing number of self-published denial books. We also examine the national origins of the books and the academic backgrounds of their authors or editors, finding that with the help of American CTTs climate change denial has spread to several other nations and that an increasing portion of denial books are produced by individuals with no scientific training. It appears that at least 90% of denial books do not undergo peer review, allowing authors or editors to recycle scientifically unfounded claims that are then amplified by the conservative movement, media, and political elites.

    With scientific evidence for AGW growing stronger and public awareness of global warming mounting (Nisbet & Meyers, 2007), in the late 1990s portions of corporate America—including some fossil fuels corporations—expressed acceptance both of the reality of AGW and necessity of reducing carbon emissions. Several corporations withdrew from the Global Climate Coalition (GCC), gradually leading to its demise in 2002, and it appeared that industry-funded attacks on the scientific evidence supporting AGW were subsiding (Dunlap & McCright, 2011). However, the conservative movement seemed dismayed by the corporate “sellout” and stepped up its already substantial efforts to deny the reality of climate change by attacking climate science and scientists (McCright & Dunlap, 2000, 2003).
    https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3787818/

    This transition is symbolized by the Cooler Heads Coalition, a coalition largely of conservative think tanks (CTTs) centered in the Competitive Enterprise Institute (CEI), emerging to fill the void created by the GCC. Similarly, the Heartland Institute, a small regional think tank in the 1990s, emerged as a leading force in climate change denial in the past decade (Pooley,2010).
    https://goo.gl/Xav236

    • Steinar Jakobsen

     Konspirasjonsteorier er ikke holdbare argumenter mot faktisk målbare data.
     Siden geologi faktisk er et fagområde innenfor klimaforskningen undres jeg veldig på hvordan du kan begrunne at fagfellevurderte artikler innen geologi og glasiologi ikke har relevans i forhold til klimaforskning.

     En tillggsopplysning: Både East Anglia klimaforskningsinstitutt, WWF og Zero har mottatt penger fra oljeindustrien.

    • Henning Nielsen

     Relevant her? Og hva som er relevant, det bestemmer du? Det har liten hensikt å fortsette å fornekte vitenskapen, slik du gjør. Historien viser at den vinner frem uansett. Det er bare synd at verden kaster bort uhyrlige summer på å bekjempe et ikke-eksisterende fremtidig problem.

   • SkremtGammelGubbe

    For det første; dette er en kort tids-rapport, akkurat denne dekker september 2017 – relatert til forrige års september, det bør fremgå av artikkelen – det er derfor irrelevant at den ikke har noen poenger ut over det. 2. Her kommer back-up argumentet til IPCC, siden det blir stadig vanskeligere å skjule at det hele er en stor bløff introduseres den mystiske tilbakekoblings-mekanismen. Den er fullstendig fjernt fra «gullstandarden» innen naturvitenskapen: etterprøvbarhet og 100% samsvar mellom en modell og observasjoner. Hvis du har naturvitenskapelig utdannelse bør du være dypt bekymret over den stadige etterjustering – «normalisering» – i rapportene fra GISS. Uansett – hvis du er virkelig interessert i sammenhenger så kan jeg anbefale at du tar kontakt med det vitenskapelige råd i Klimarealistene. I dette rådet finner man en mengde professorer emiriti (dvs. pensjonerte) – snakk med dem og lær!

  • Henning Nielsen

   «Dette er propaganda fra den oljeindustri-sponete ekkokammer fornekterbloggen WUWT. »

   Har du noen dokumentasjon på denne sponsingen?

   • Roger Fjellstad Olsen

    Bloggen WUWT og Anthony Watts er sponset / ansatt av tankesmien Heartland Institute, som har en kjent fortid med lobbing for både tobakk og oljeindustrien.

    https://www.theguardian.com/environment/2012/feb/15/leak-exposes-heartland-institute-climate

    Det står i styrepapirene deres at de sponser WUWT/ Anthony Watts.
    https://www.desmogblog.com/sites/beta.desmogblog.com/files/2012%20Climate%20Strategy%20%283%29.pdf

    Eller bare sjekk linken her:
    https://www.heartland.org/about-us/who-we-are/anthony-watts

    Du kan lese alt om det her:
    https://rogerfjellstadolsen.blogspot.no/2017/05/klimalgnene-debunket-og-de-beste.html

    Hvem som står bak hele sponsingen finner du ut av her:

    https://rogerfjellstadolsen.blogspot.no/2017/05/klimalgnene-debunket-og-de-beste_24.html

    • Steinar Jakobsen

     Heartland har hjulpet Watts med prosjektet som avdekket den begredelige statusen til de fleste meteorologiske målestasjonene i USA. Dette var et arbeid som burde vært utført av det offenlige. Ellers har Watts bare fått utgifter dekket i samband med foredrag. Han mottar ikke lønn fra Heartland.
     Det er ikke uten grunn at bloggen til Watts flere år på rad er kåret som den beste vitenskapsbloggen om klima.

     • Roger Fjellstad Olsen

      Angrepet på målestasjonene var bare enda et angrep på klimavitenskapen på vegne av Heartland. Deres hoved-agenda er jo som kjent å så tvil og spre misinformasjon om klima. Dette søppelet blir så reposted av dere amatørfornektere/nettroll. Hvorfor er all klimafornekting direkte knyttet til oljeindustrien? Har du tenkt på det?
      har du ikke forstått at det er egen-interesse-propaganda?

      Statusen til målestasjonene var svært god. NASA bruker forresten ikke rådata fra disse. Men det visste du jo.
      https://data.giss.nasa.gov/gistemp/

      Denne videoen oppklarer Watts latterlige arbeid:
      søk på youtube:
      greenman3610 og watts up with watts

      Studier viser at
      «Time series of the Earth’s average land temperature are estimated using the Berkeley Earth methodology applied to the full dataset and the rural subset; the difference of these is consistent with no urban heating effect over the period 1950 to 2010»

      http://static.berkeleyearth.org/papers/UHI-GIGS-1-104.pdf

      The simple take-away is that while UHI and other urban-correlated biases are real (and can have a big effect), current methods of detecting and correcting localized breakpoints are generally effective in removing that bias. Blog claims that UHI explains any substantial fraction of the recent warming in the US are just not supported by the data.»

      While urban areas are undoubtedly warmer than surrounding rural areas, this has had little to no impact on warming trends.The warming trend is the same in rural and urban areas, measured by thermometers and satellites, and by natural thermometers.
      https://skepticalscience.com/urban-heat-island-effect-intermediate.htm

      A new study finds that NOAA temperature adjustments are doing exactly what they’re supposed to
      https://goo.gl/Z1odxJ

      In short, NOAA’s adjustments are doing what they’re supposed to do – removing biases in the raw data to make it more accurately reflect the true temperature changes at each measurement station.

      «NOAA’s necessary corrections to biases in temperature data have come under a lot of poorly informed criticism in the past few months. Our new study as well as a great deal of prior research shows that adjustments to temperature stations are effective at removing biases introduced by station moves, instrument changes, and other factors. The fact that adjustments make the old historical network more similar to the new Climate Reference Network strongly suggests that they are getting it right.»
      https://www.theguardian.com/environment/climate-consensus-97-per-cent/2016/feb/08/no-climate-conspiracy-noaa-temperature-adjustments-bring-data-closer-to-pristine

      WUWT er ikke vitenskapelig. Det er et ormebol av konspira, myter, løgner og misinformasjon.

      Når den profesjonelle fornektermaskinen har podet internett via sine betalte bloggere (f.eks. Climate Depot, WUWT, etc.), stoler de på at amatørfornekterne og nettrollene skal mette blogosfæren med misinformasjon og alle disse forslitte klimaløgnene, som allerede er debunked. Vitenskapen fra NOAA, NASA, IPCC, og enhver annen vitenskapelig organisasjon blir deretter avvist som «upålitelig», mens blogginnlegg av nettroll og gutteromsgooglere med sine favoritt konspirasjonsteorier blir tatt som evangelium av fornektere.

      Fornekterlogikken er at den samlede kunnskapen fra tusenvis av klimavitenskapsmann, enhver klimavitenskaps-organisasjon, hvert nasjonalt vitenskapsakademi i verden, hundre tusen fagfellevurderte vitenskapelige studier, mer enn et århundres forskning, millioner av datapunkter og realiteten fra grunnfysikken kan alle vaskes bort av en anonym bloggpost med feilinformasjon på en blogg av en ikke-forsker som mottar finansiering av lobbyister.
      https://rogerfjellstadolsen.blogspot.no/2017/05/klimafornekter-lgnene-debunket-og-de.html

     • Roger Fjellstad Olsen

      Motstanden mot AGW dreier seg ikke om sannhetssøken om miljø og klima, men om religion, ideologi, egeninteresser og konspira.

      Det respekterte tidsskriftet Nature forklarer de motstridende interessene slik:

      «Klimaskeptikerne ønsker å framstille debatten som en forskningsdebatt, mens den i virkeligheten er et voldsomt sammenstøt mellom ulike måter å se verden på. Mens klimaforskernes motiv er å frambringe ny kunnskap for å fylle kunnskapshull, er klimaskeptikerne svært fornøyd med at det finnes kunnskapshull, og holder liv i dem lenge etter at de er fylt.»
      https://www.nature.com/articles/475423b?foxtrotcallback=true

     • Steinar Jakobsen

      Roger F. Olsen – Dette er første gang jeg ser noe som er riktig fra din side.

      Dette dreier seg om ideologi, egeninteresser, religionserstatning og konspirasjonsteorier – men det er med motsatt fortegn i forhold til det du påstår. Det er dere aktivister som fornekter vitenskapen. Det er dere som på religiøst vis siterer det ene skriftstedet etter det andre uten å høre på naturvitenskapelig begrunnede argumenter.

     • Steinar Jakobsen

      Det var en kartlegging av målestasjonene – ikke et angrep.

      Her driver du igjen med skittkasting og nedsettende begrep om de som har gjort en real jobb for å forbedre temperaturmålingene.

      Kom med naturvitenskapelig argumentasjon, og slutt med nedrakkingen som bare viser at du har forlest deg på aktivistblogger.

  • Erik Pedersen

   Professor Humlum er da relativt nøytral i klimaspørsmål i motsetning til Benestad og alle de andre alarmister i IPCC-klyngen rundt Cicero, Bjerknessenteret i Bergen og i stor grad også Meteorologisk Institutt.
   Å snakke negativt og konspirere om sine meningsmotstandere betyr kun at man ikke kan argumentere for sitt syn. Da blir det klart for de fleste at hypotesen om CO2 og denne sporgassens klimaeffekt må forkastes. Ingen står opp og forsvarer hypotesen på en god og transparent vitenskaplig måte…
   Gå hjem folkens, og start opp dieselaggregatet. Dette har ingen klimaeffekt, kanskje en lokal miljøeffekt men ikke av noen betydning for det globale klima…

   • Roger Fjellstad Olsen

    Jeg har ikke snakket spessielt negativt om Humlum, det jeg har gjort er å vise til rapporter som avviser hans forskning.

    1. Å forholde seg til den overveldende bevismengden for AGW, inkludert observasjoner fra grunnleggende fysikk, er ikke “alarmisme”. Det er realisme. Alarmisme er når du tilhører et 0,4% mindretall og må skrike høyt om en internasjonal konspirasjon for å få din alternative virkelighet til å stemme. Slik som flat earthers, kreasjonister og klimafornektere må.

    Klimafornekterne roper stadig vekk om at IPPC og andre spår dommedagsscenarier, samtidig som de selv alltid kirsebærplukker året 1998. Som vi har sett, kommer ikke dommedagscenariene fra forskerne selv. De kommer fra media og fornekter-mytene. Det er DEM som er de ekte alarmistene.

    2. Klimavitenskapen er filtrert gjennom den vitenskapelige metode i nærmere 200 år og har et solid fundament i grunnleggende fysikk. Co2 har en spesiell egenskap, den absorberer varmestråling veldig effektivt. Det har å gjøre med selve vibrasjons- og rotasjonsegenskapene til molekylet. Vi kan lett måle deres egenskaper i laboratorier, og utlede dem fra kvantefysikken. Barn på ungomsskolen kan med enkle eksperimenter gjenskape drivhuseffekten og c02s rolle. Naturen ga C02 denne egenskapen, ikke NASA, ikke Cicero, ikke IPPC, ikke AL Gore etc.

    3. Fns Klimapanel driver ikke med klimaforskning. Klimapanelets mandat er å sammenfatte forskningen, ikke utføre den. Vi har visst om at mennesker bidrar til global oppvarming lenge før og helt uavhengig av disse. Misnøye mot dem pga politisk ståsted eller lignende forandrer ikke noenting om de harde fakta. Gå gjerne rett til kildene, til klimaforskerne.) IPCC er ikke perfekte, og det har de aldri vært. Det samme er ikke fengselssystemet og utdanningssystemet; Hver institusjon er et kompromiss om å prøve å glede alle sammen. De er ufullkomne, men de er de beste vi kan sette sammen. Kritikken er helt gyldig. Men, det er ikke nødvendig å se på IPCC som en perfekt institusjon for å akseptere den vitenskapelige konsensus som den gir.

    4.Du kan vri og vende på C02 %-tall og alt det der. Her er poenget:

    5. Hvor mye CO2 utgjør av atmosfæren er en sammenligning som ikke betyr så mye. Det er bare drivhusgassene som kan fange opp varmestråling. Det resten av atmosfæren bidrar med, er bare å overta varme fra CO2, vanndamp og co. når de først har fanget den opp.

    Co2 har altså en spesiell egenskap naturlig. Den absorberer varmestråling veldig effektivt. Det har å gjøre med selve vibrasjons- og rotasjonsegenskapene til molekylet. Vi kan lett måle deres egenskaper i laboratorier, og utlede dem fra kvantefysikken.

    Å si at CO2 «utgjør så lite» er som å si at arsenikk er «bare» en «ubetydelig» vannforurensning. Små mengder av svært aktive stoffer kan få store konsekvenser.

    (Jordkloden er heller ikke viktig forresten, den utgjør jo bare 3 ppm (0,003%) av solsystemets totale masse!).

    Klimafornektere liker jo å leke med disse størrelsene og tallene;

    Når C02 «bare» er «plantefor», finnes C02 over alt, har superkrefter og det er ufattelige mengder av den for den er jo tross alt grunnen til at alle planter og trær på Jorden puster og lever. Planter, som alle dyr og mennesker, er helt avhengige av. Men, når C02 brukes for å forklare en økning i drivhuseffekten, da er C02 plutselig blitt så liten, så ubetydelig og kraftløs.

    Sammenhengen mellom økning av klimagasser og økende temperatur er klar: akkurat som blekk gjør vann mer farget, gjør CO2 atmosfæren mer absorberende. Det ekstra CO2et i atmosfæren vår fanger energi som ellers vil unnslippe til verdensrommet.

    Den målte globale oppvarmingen stemmer overens med mengden energi fanget fra drivhusgassene til atmosfæren. En fordobling av CO2 fra 280 ppm til 560 ppm er fortsatt «lite», men akkurat som med arsenikk, er forskjellen mellom lite «lite» og et større «lite» gjerne dødelig.»

 • SkremtGammelGubbe

  Det synes å være er gjennomgående trekk at de som drister seg til å være uenig med IPCC er uansvarlige og lignende, som «Humlums fantasier er selvsagt forlengst avvist av den seriøse klimavitenskapen». Jeg kan bare henvise til min korte artikkel «Klimamodellen må forkastes», 31. august, og virkelig lese og forstå artikkelens innhold – deretter forventer jeg meg kommentarer på fysikkens grunn – hvis ikke er nevnte «avvisning» politikk og ikke fysikk. M.a.o., finn èn feil i denne artikkelen.

 • Steinar Jakobsen

  Roger F. Olsen – Jeg merker meg at Exxon, Koch-Brothers og Heartland går igjen til det kjedsommelige i din argumentasjon. Kreasjonisme, flat-jord, tobakksargumentasjonen, m.m. likeså.

  Det er ikke på dette lave nivå vi argumenterer som vil aktivistpropagandaen til livs. Det meste av denne propagandaen kommer fra folk som absolutt ikke er forskere – eller om de er det, er de som regel ikke utdannet innenfor naturvitenskap.

  I denne sammenheng er sammendragsrapportene fra IPCC også å betrakte som useriøse, da disse i stor grad også er fremkommet ved hjelp av håndsopprekking mellom politiske og byråkratiske delegater.

  Men vitenskapsrapportene har blitt stadig mer seriøse med tiden. Der finner man heller ikke dommedagsprofetiene som dere aktivister kommer trekkende med hele tiden.

  • Roger Fjellstad Olsen

   Klimavitenskapen er filtrert gjennom den vitenskapelige metode i nærmere 200 år og har et solid fundament i grunnleggende fysikk. Den kan ikke veltes, bare forbedres gjennom ny forskning og oppdagelser.

   Å forholde seg til den overveldende bevismengden for AGW, inkludert observasjoner fra grunnleggende fysikk, er ikke “alarmisme”. Det er realisme. Alarmisme er når du tilhører et 0,4% mindretall og må skrike høyt om en internasjonal konspirasjon for å få din alternative virkelighet til å stemme. Slik som flat earthers, kreasjonister og dere klimafornektere må.

   Klimafornekterne roper stadig vekk om at IPPC og andre spår dommedagsscenarier, samtidig som de selv alltid kirsebærplukker 1998. Som vi har sett, kommer ikke dommedagscenariene fra forskerne selv. De kommer fra media og fornekter-mytene. Det er DEM som er de ekte alarmistene.

   Eneste aktivisten her er Jordkloden selv. Det er den selv som forteller oss om AGW. Ikke IPPC, ikke NASA, ikke noen andre.

   Vi er i en interglacial periode akkurat nå. Det begynte på slutten av den siste istiden, ca 10.000 år siden. Og siden 70-tallet har energien og varmen fra solen vært avtagende. Dette er det skumle:

   Jorden skulle altså blitt kaldere nå. Men i stedet ser vi kraftig oppvarming. Vi ser økning av havnivå, og havene blir varmere, overflatetemperaturene blir høyere, Grønnlandsisen smelter, den arktiske sjøisen smelter, selv i Antarktis er det nå mer tap av is enn vekst. Store hetebølger raser i Europa sommeren 2017 osv. Det kan bare være en forklaring. Menneskers innflytelse er nå den dominerende faktoren for klimaendringer.

 • Roger Fjellstad Olsen

  Danmarks Meterologiske Institutt sier: «The calving loss is greater than the gain from surface mass balance, and Greenland is losing mass at about 200 Gt/yr.»
  http://www.dmi.dk/en/groenland/maalinger/greenland-ice-sheet-surface-mass-budget/

  Så da er den saken oppklart.

  Så var det den arktiske sjøisen da:
  En av de mest omfattende klimarapportene gjort, ble sluppet denne uken.

  Fourth National Climate Assessment (NCA4), Volume I
  This report is an authoritative assessment of the science of climate change, with a focus on the United States. It represents the first of two volumes of the Fourth National Climate Assessment, mandated by the Global Change Research Act of 1990.

  The 600 page report was created from input by scientists working at 13 different federal government agencies. The report has been peer reviewed by the National Academy of Sciences.
  https://science2017.globalchange.gov/

  Den konkluderer med at: «Virtually ALL Global Temperature Rise Since 1950 Caused By Human Activity»

  “For the warming over the last century, there is no convincing alternative explanation [other than human activity] supported by the extent of the observational evidence,” it states. In fact, it suggests that, but for human activity, the earth would most likely have seen a slight cooling trend during that period.»

  Om den arktiske isen:
  Arctic land and sea ice loss observed in the last three decades continues, in some cases accelerating (very high confidence). It is virtually certain that Alaska glaciers have lost mass over the last 50 years, with each year since 1984 showing an annual average ice mass less than the previous year.

  Based on gravitational data from satellites, average ice mass loss from Greenland was −269 Gt per year between April 2002 and April 2016, accelerating in recent years (high confidence). Since the early 1980s, annual average arctic sea ice has decreased in extent between 3.5% and 4.1% per decade, become thinner by between 4.3 and 7.5 feet, and began melting at least 15 more days each year.

  September sea ice extent has decreased between 10.7% and 15.9% per decade (very high confidence). Arctic-wide ice loss is expected to continue through the 21st century, very likely resulting in nearly sea ice-free late summers by the 2040s (very high confidence).

  Men dette visste vi jo fra før:
  NASA:
  Sea Ice Extent Sinks to Record Lows at Both Poles
  https://www.nasa.gov/feature/goddard/2017/sea-ice-extent-sinks-to-record-lows-at-both-poles

  NOAA:
  https://nsidc.org/arcticseaicenews/2016/12/arctic-and-antarctic-at-record-low-levels/

  Fersk rapport fra Nordområdene ute i april 2017:
  «Arctic temperatures are rising faster than the global average. The Arctic was warmer from 2011 to 2015 than at any time since instrumental records began in around 1900, and has been warming more than twice as rapidly as the world as a whole for the past 50 years. January 2016 in the Arctic was 5°C warmer than the 1981–2010 average for the region, a full 2°C higher than the previous record set in 2008, and monthly mean temperatures in October through December 2016 were 6°C higher than average for these months. Sea temperatures are also increasing, both near the surface and in deeper water»
  http://www.amap.no/documents/doc/Snow-Water-Ice-and-Permafrost.-Summary-for-Policy-makers/1532

  Satelitt-sammenligningene til NASA er helt tydelig på at isen forsvinner:
  https://climate.nasa.gov/vital-signs/arctic-sea-ice/

  Konklusjon: Vi mister masse is, og har gjort det lenge. Bevisene er overveldende.