Goebbels’ innflytelse på klimadebatten

AFP PHOTO / NICHOLAS KAMM

Utsagnet «hvis man gjentar en ubegrunnet påstand mange nok ganger, vil folket til slutt godta den som sannhet» tilskrives Hitlers sjefspropagandist, Joseph Goebbels.

I dagens samfunn har påstanden om at 97% av verdens klimaforskere mener våre klimagassutslipp vil forårsake katastrofal oppvarming, dessverre fått status som sannhet fordi denne løgnen er gjentatt mange nok ganger. At politikere lar seg overbevise av fanatikere og aktivistorganisasjoner til å tro på dette budskapet, er så sin sak. Men at presumptivt oppegående akademikere svelger slik propaganda rått uten å undersøke nærmere, er høyst skuffende.

Enkelte påstår at NASA har kommet med 97%-påstanden. Det er ikke riktig. NASA har referert 4 «forskningsrapporter».

Den første er av historikeren N. Oreskes, “Beyond the Ivory Tower: The Scientific Consensus on Climate Change,” Science Vol. 306 no. 5702, p. 1686 (3 December 2004); DOI: 10.1126/science.1103618. Dette var produsert som en kolonne, ikke en vitenskapelig artikkel.

Den andre er av P. T. Doran og studenten M. K. Zimmermann. «Examining the Scientific Consensus on Climate Change,» Eos Transactions American Geophysical Union Vol. 90 Issue 3 (2009), 22; DOI: 10.1029/2009EO030002.

Den tredje, W. R. L. Anderegg, også en studentoppgave, “Expert Credibility in Climate Change,” Proceedings of the National Academy of Sciences Vol. 107 No. 27, 12107-12109 (21 June 2010); DOI: 10.1073/pnas.1003187107.

Den fjerde, J. Cook, et al, «Quantifying the consensus on anthropogenic global warming in the scientific literature,» Environmental Research Letters Vol. 8 No. 2, (June 2013); DOI:10.1088/1748-9326/8/2/024024.

Ingen av disse rapportene viser de de påstås å vise. De er alle fylt av metodiske feil, og, med unntak av Doran og Zimmermann som intervjuet 79 stykker, teller de ikke forskere, men sammenfatninger av vitenskapelige artikler («Abstracts»). Konklusjonene er egentlig helt trivielle, nemlig det de fleste seriøse forskere er enig om:

 • Karbondioksid er en drivhusgass som bidrar til å holde jorden varm
 • Konsentrasjonen av karbondioksid har økt de siste 150 år
 • Jordens gjennomsnittstemperatur har økt de siste 150 år
 • Karbondioksidkonsentrasjonen har økt delvis fordi temperaturen har økt (ikke omvendt).

Dette baserer seg på målinger og grunnleggende fysikk/kjemi.

Det som er kontroversielt er hvor mye våre karbondioksidutslipp påvirker jordens temperatur, eller om det har noen betydning i det hele tatt. Dette er spørsmål som ikke ble stilt i noen av disse rapportene.

 

Les mer om Doran & Zimmermanns undersøkelse her.

 

 


Publisert: okt 29, 2017 @ 9:46 pm


Takk for at du leser Resett. For å kunne fortsette å produsere kvalitetsmateriale avhenger vi av din støtte. Klikk her for å finne ut hvordan du kan støtte oss.

The following two tabs change content below.

Steinar Jakobsen

Realist

Latest posts by Steinar Jakobsen (see all)

 • en

  «Currently CO2 constitutes about 0.041% (equal to 410 ppm) by volume of the atmosphere.»

  Av disse 410 deler per million deler av CO2 i atmosfæren er 4% menneskeskapte, det vil si 16,4 deler av en million deler, hvordan kan det utløse en CO2 drevet klimaendring.
  Hele klimasaken er bare et påskudd for å kunne skrive ut skatter og lage lover som innskrenker vår frihet, og prøver å ta kontroll over våre resurser.

  Bare å se på de cirkusmøtene de har vært år, 30 000 deltagere, alle betalt med skattepenger, kommer flyvende inn i manesjen, noen har til og med firejulingen med seg i flyet, jada, de typene har greie på hvordan man stopper neste istid, sikkert.

  • MrFeyn

   Man kan jo legge til at om klimaet hadde vært så følsomt, ville vi forlengst hatt helt andre livsbetingelser (jfr. istider og varme perioder med CO2 innhold som lå langt over dagens) og neppe overlevd i vår nåværende form frem til i dag.

   Klimaet har neppe et «tipping point» og kaoskreftene blir holdt i sjakk av helt andre fenomener enn hva dette liksom- konsesuset som er evangeliet til de klimareligiøse hevder.

  • Roger Fjellstad Olsen

   CO2 utgjør 400 ppm (0,041%) av atmosfæren. Hvordan kan en så liten mengde være viktig?

   Poenget er dette: Hvor mye CO2 utgjør av atmosfæren er en sammenligning som ikke betyr så mye. Det er bare drivhusgassene som kan fange opp varmestråling. Det resten av atmosfæren bidrar med, er bare å overta varme fra CO2, vanndamp og co. når de først har fanget den opp.

   Co2 har altså en spesiell egenskap naturlig. Den absorberer varmestråling veldig effektivt. Det har å gjøre med selve vibrasjons- og rotasjonsegenskapene til molekylet. Vi kan lett måle deres egenskaper i laboratorier, og utlede dem fra kvantefysikken.

   Å si at CO2 «utgjør så lite» er som å si at arsenikk er «bare» en «ubetydelig» vannforurensning. Små mengder av svært aktive stoffer kan få store konsekvenser.

   (Jordkloden er heller ikke viktig forresten, den utgjør jo bare 3 ppm (0,003%) av solsystemets totale masse!).

   Klimafornektere liker jo å leke med disse størrelsene og tallene;

   Når C02 «bare» er «plantefor», finnes C02 over alt, har superkrefter og det er ufattelige mengder av den for den er jo tross alt grunnen til at alle planter og trær på Jorden puster og lever. Planter, som alle dyr og mennesker, er helt avhengige av. Men, når C02 brukes for å forklare en økning i drivhuseffekten, da er C02 plutselig blitt så liten, så ubetydelig og kraftløs.

   Sammenhengen mellom økning av klimagasser og økende temperatur er klar: akkurat som blekk gjør vann mer farget, gjør CO2 atmosfæren mer absorberende. Det ekstra CO2et i atmosfæren vår fanger energi som ellers vil unnslippe til verdensrommet.

   Den målte globale oppvarmingen stemmer overens med mengden energi fanget fra drivhusgassene til atmosfæren. En fordobling av CO2 fra 280 ppm til 560 ppm er fortsatt «lite», men akkurat som med arsenikk, er forskjellen mellom lite «lite» og et større «lite» gjerne dødelig.»
   https://rogerfjellstadolsen.blogspot.no/2017/05/hvordan-vi-vet-at-atmosfrens-overfldige.html

   At «klimasaken er bare et påskudd for å kunne skrive ut skatter og lage lover som innskrenker vår frihet, og prøver å ta kontroll over våre resurser» er konspira på høyt nivå og industriinteresse-propaganda. Tobakksindustrien sa det samme. Dette har og dype ideologiske røtter. Å være uenige i konsekvensene av klimaendringene forteller bare hvilket politisk ståsted en har, ikke om vitenskapen er sann eller ikke.
   https://goo.gl/SqXtru

   «The AEI was one of dozens of the new thinktanks bankrolled by hundreds of millions from the Kochs and their allies. Sold to the public as quasi-scholarly organizations, their real function was to legitimize the right to pollute for oil, gas and coal companies, and to argue for ever more tax cuts for the people who created them. The amount of spent money has been staggering. Between 2005 and 2008, the Kochs alone spent nearly $25m on organizations fighting climate reform. One study by a Drexel University professor found 140 conservative foundations had spent $558m over seven years for the same purpose.[…]

   The genius of this strategy was to “turn corporate self-interest into a movement among people on the streets”.
   https://goo.gl/hSdx93

   Historical accounts suggest that when global warming became a major issue in the late 1980s, fossil fuel producers and ideologically allied think tanks worked preemptively to influence climate policy and opinion by sowing doubt over the science (Jacques et al., 2008; McCright & Dunlap, 2000, 2003). These interests worked mostly through the Republican Party (McCright & Dunlap, 2010); this was likely because big business had long been part of the Republican coalition (Martin & Swank, 2008). Due to their efforts, the information environment generally traversed by the Republican rank and file became rife with climate change denialism (Dunlap & Jacques, 2013; Elsasser & Dunlap, 2012; Jacques et al., 2008; Sharman, 2014).

   Elite sources also connected their audience’s underlying ideologies to climate change: Because cutting GHG emissions requires intervention regulation or increased taxation of carbon emissions—that curtail free market economics, people whose identity and worldview centers around free markets became particularly likely to reject the findings from climate science when the logic was laid bare (Lewandowsky, Gignac, et al.2013b).
   http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0075637

   Det er jordkloden som forteller om smeltende is og isbreer som trekker seg tilbake, stigende havnivåer, økende ekstreme værforhold, stadig nye varmerekorder, forsurende hav, oppvarming av havstemperaturer og bleking av koraller, ikke myndigheter.

   • Dedjal

    Planter har en teoretisk nederste grense på mellom 135-185 CO2 ppm som sultegrense.
    Vi har i dag ca 410 CO2 ppm.
    «Normen», ifølge isprøver ifra blant annet antarktis, viser at CO2 nivået før en istid har ligget mellom 1000 til 1500 CO2 ppm. De viser også at under en istid, så faller CO2 nivået med ,grovt regnet, 75%.
    Hvis vi nå er på vei inn i en ny istid, siden vi kan se at istider opptrer med jevne mellomrom, og at vi er innenforbi en ny slik periode, så kan vi da regne med ett fall på ca 75%. Med litt kjapp matematikk, så kan vi se at 75% av 410 er 102,5, noe som er, i teorien, for lavt for at plantene skulle kunne overleve.
    Og isbreer som smelter? Når det blir funnet rasteplasser og annet bevis på at mennesker har oppholdt seg i dalen uten at det var is der, så kan vel vi i våre moderne tider, overleve at det på nytt ikke er noen isbreer rundtomkring.

    • Roger Fjellstad Olsen

     Husk at planter lever ikke av C02 alene. Et varmere klima vil gjøre det vanskeligere å få tilgang til vann og næringsstoffer. Både dyr og planter vil ikke klare å tilpasse seg den hurtige oppvarmingen vi ser nå. Naturlige variasjoner over millioner av år er noe helt annet. Studier peker og på at uplanter/ugress vil tilpasse seg fortere enn nytteplanter. Biologisk mangfold er og vil bli rammet (tenk blomster og bier). Bier er allerede berørt av klimaendringer. Hvem skal da befrukte plantene?
     https://www.globalresearch.ca/death-and-extinction-of-the-bees/5375684

     A new study by scientists at Stanford University, published in the Proceedings of the National Academy of Sciences, tested whether hotter temperatures and higher carbon dioxide levels that we’ll see post-2050 will benefit the kinds of plants that live in California grasslands. They found that carbon dioxide at higher levels than today (400 ppm) did not significantly change plant growth, while higher temperatures had a negative effect.The Stanford scientists set up 132 plots of flowers and grass in California and introduced varying levels of carbon dioxide, temperature, water, and nitrogen. The scientists conducted the experiments over 16 growing seasons between 1998 and 2014. They found that only higher nitrogen levels resulted in higher plant productivity, while higher temperatures caused it to decline.
     http://www.pnas.org/content/early/2016/08/30/1606734113.full.pdf

     Such claims fail to take into account that increasing the availability of one substance that plants need requires other supply changes for benefits to accrue. It also fails to take into account that a warmer earth will see an increase in deserts and other arid lands, reducing the area available for crops. Plants cannot live on CO2 alone; a complete plant metabolism depends on a number of elements. […] CO2 enhanced plants will need extra water both to maintain their larger growth as well as to compensate for greater moisture evaporation as the heat increases. Where will it come from? In many places rainwater is not sufficient for current agriculture and the aquifers they rely on are running dry throughout the Earth.
     https://skepticalscience.com/co2-plant-food.htm

     Another study published in Nature Climate Change last week concluded that higher temperatures will cause wheat production to decline. Just a 1°C rise in global temperature will decrease wheat yields by about 5% (approximately 35 million tons).
     http://www.nature.com/nclimate/journal/vaop/ncurrent/full/nclimate3115.html

     Climate change is bad news for several of our staple crops. For example, a 2012 paper found that higher temperatures are detrimental to French corn yields.

     While French corn production has increased steadily in recent decades due to a combination of technological improvements and CO2 fertilization (the former far more than the latter), yields have leveled off in recent years, and were particularly low when struck by heat waves.
     http://centaur.reading.ac.uk/30542/

     Klimaendringene berører oss nå og vil øke i nær fremtid. Det er fokus, ikke en ny istid om 10-15 000 år.

     NB. En kjapp tur innom danmarks meterologiske institutt forteller oss at grønnlandsisen minsker:

     «Satellite observations over the last decade show that the ice sheet is not in balance. The calving loss is greater than the gain from surface mass balance, and Greenland is losing mass at about 200 Gt/yr.»

     https://goo.gl/1fJkQb

     • Dedjal

      Lykke til med å opprettholde status quo. Er det noe historien har vist oss, så er det at jorden forvandler seg konstant.
      I håp om å gjøre ett blinkskudd her og slippe å skrive så mye; Kjenner du til vannets kretsløp?
      Ikke svar, retorisk spørsmål, selvsagt vet du om vannets kretsløp.
      Tenk deg så karbonets kretsløp.
      At karbonet ble innkapslet på havbunnen var en tilfeldighet, og ikke en del av dens kretsløp.
      Alt karbonet har vært i kretsløp. Vi mennesker henter ikke noe utenomjordiske stoffer som vi sprer i luften, vi bruker det som var her allerede.

      Se realistisk på det, bli en klimarealist du også.

 • Cecilie_M

  Ja en kan lure om ikke penger er det sterkeste insentive til miljøpredikantene når en ser at mange av disse er blitt supperrike. Et godt eksempel er Al Gore, hvor til og med forskere på området sier at «propaganda» filmen hans om domedagsprofeti er sterkt overdrevet. Det er lov og lyve «så lenge det er til et godt formål» er den nye standaren.

  • Roger Fjellstad Olsen

   Al Gore? Gjesp
   La meg bare stoppe deg hardt og brutalt. For å være helt ærlig, så driter jeg i hva politikere og media tenker eller sier om klima. Disse har ofte feil om vitenskapen (på begge sider av emnet). Så jeg bryr meg ikke om hva Al Gore sier eller mener, jeg bryr meg ikke om hvilke feilaktige påstander CNN har kommet med, eller VG, eller en annen avis. Jeg går direkte til vitenskapen, og den er veldig tydelig på at klimaendringer skjer, og det er mest vår feil. Kan enkelte folk spinne dette for personlig gevinst? Javisst, men det gjør ikke vitenskapen noe mindre sant. At noen noen tjener penger på å selge globuser betyr ikke at Jorden er flat. Vi som tror at mennesker er den dominerende årsaken til klimaendringer er heller IKKE så stor fan av ham.

   Bruk av politikere og media til å angripe vitenskap er en – guilt by association – fordi det de tror sier og gjør er 100% irrelevant for om vitenskapen er riktig eller ikke.

   Jeg bryr meg om hva fagfellevurderte studier har funnet ut, ikke hva politikere, journalister og nyhetsankere sier.

   Veldig mange vil basere sitt syn på menneskeskapt global oppvarming mye mer pga base og politisk ståsted, enn vitenskapen i seg selv.
   https://goo.gl/FkZJDv

   Og for ordens skyld; Al Gore er altså ingen klimaforsker og Fns Klimapanel driver heller ikke med klimaforskning. Klimapanelets mandat er å sammenfatte forskningen, ikke utføre den. Vi har visst om at mennesker bidrar til global oppvarming lenge før og helt uavhengig av disse. Misnøye mot dem pga politisk ståsted eller lignende forandrer ikke noenting om de harde fakta. Problemer med en tann? Ikke hør på hva eiendomsmegleren din synes om den. Spør en ekspert, spør tannlegen din. Interessert i klima? Gå rett til kildene, til klimaforskerne.

   • Henning Nielsen

    Fint at du bryr deg om hva forskere sier. Men bryr du deg om andre forskere enn de som forfekter menneskeskapt klimakatastrofe?

   • Tesla
    • Roger Fjellstad Olsen

     Gjesp. Link til noe fra en kvalitetssikret kilde da.Blogger og youtube er ikke stedet å gå. Link til noe seriøst og fortell meg DU hva som skjer. Ikke bare repost noe fra en blogg. Berner har understreket at hans modeller er svært mangelfulle og skal ikke tas bokstavelig…»exact values of CO2, as shown by the standard curve, should not be taken literally»

     Mye mer relevant å se på hva som har skjedd etter at kloden stabiliserte seg. Dens voldelige fortid med kontinentflytting og svært høy vulkansk aktivitet er ikke relevant .

     https://climate.nasa.gov/climate_resources/24/

   • Cecilie_M

    Jeg er enig med deg at det er vitenskap man i aller høyeste grad skal lene seg på i dette spørsmålet. Det sagt så er det greit og evne og kunne lytte til den siden av vitenskapen som ikke støtter ditt/mitt syn også. For så mange hypotesene og usikkerhet rundt dagens forskning hva gjelder dette temaet så vitner dette om at videre forskning og ALLE innspill fra forskningsmiljøer burde vurderes, så man ikke lar det hele ende opp som idealisme eller ideologi og går bredt ut og påstår at jobbet er gjort og det er vitenskaplig bevist at det er menneskeskapt og 100% konsensus.

    Hva gjelder Al Gore (les. Gjesp)!! Så er jeg ikke enig i hvor uviktig/viktig han har vært for miljøsaken! Når en politiker av hans kaliber blir avslørt som løgner og en som driver med propaganda! Tror du det da kan skade miljøforkjempernes sak, og tilitt til deres burdskap? For jeg anser at det er flere som hører på og får med seg hva den politiske elite sier i denne saken enn at vanlige folk i de tusen hjem sitter og leser forskningsrapporter om miljø slik du gjør.

    • Roger Fjellstad Olsen

     Du sikter til galileio-argumentet. La meg oppklare:

     En skeptisk tilærming er å kritisk evaluere oppfatninger og påstander, egne inkludert, på grunnlag av empiriske observasjoner. Det er ikke det samme som å være prinsipielt kritisk til etablerte sannheter som ikke passer ens eget verdensbilde. Klimaskeptikere er frekke nok til å påstå at de blir «ekskludert» fra den seriøse forskingen. At vitenskapen «har tatt feil før» og at «nye ideer må få sjansen til å bli hørt». Greit nok, men i denne sammenhengen er poenget fullstendig snudd på hodet.

     Galileios konklusjoner stammer fra observasjoner og logikk. Galileos bevis- og logikkbaserte undersøkelsesmetode ble senere kjent som den vitenskapelige metode. Moderne forskere – inkludert klimaforskerne – følger den bevisbaserte vitenskapelige metoden som Galileo var en forkjemper for. Skeptikere som motsetter seg vitenskapelige funn som truer deres ideologi er langt nærmere Galileos trosbaserte kritikere i den katolske kirken. I dag er det klimaskeptikere, flat earthers og kreasjonister som utgjør disse kritikerne.

     I motsetning til Galileo og moderne forskere endrer de ikke deres syn når de presenteres med nye bevis, fordi deres ståsted ikke er et resultat av konklusjoner fra den åpne vitenskapelige forskningen, men fra sterke ideologiske overbevisninger.

     Klimaskeptikere «produserer» ikke nye bevis for å forbedre den eksisterende klimavitenskapen. I stedet søker de etter feil i andres forskning og tåkelegger klimasaken for å så tvil. Du finner ikke klimaskeptisk «vitenskap» innenfor den seriøse vitenskapen av samme grunn som du ikke finner kreasjonist-«vitenskap eller flat-jord-«vitenskap» der.

     Klimavitenskapen er filtrert gjennom den vitenskapelige metode i nærmere 200 år og har et solid fundament i grunnleggende fysikk. Den kan ikke veltes, bare forbedres gjennom ny forskning og oppdagelser.
     https://rogerfjellstadolsen.blogspot.no/2017/05/hvordan-vi-vet-at-atmosfrens-overfldige.html

     NB. Jeg driter som sagt i Gore, men han har uansett ikke blitt tatt for å være løgner. Upresis enkelte steder, ja.
     https://www.snopes.com/ice-caps-melt-gore-2014/

     Gå direkte til klimaforskerne og stol på dem som du stoler på tannlegen din.

     Hvis du ble alvorlig syk, ville du stole på det som 99% av legene sa var riktig behandling, eller ville du stole på en blogger eller en youtube video som mente noe annet? Den fagfellevurderte litteraturen er den beste metoden vi har for å kvalitetssikre kunnskapen som den åpne frie forskningen finner frem til.

 • John Bilberg

  Så kan man jo også nevne at vanndamp er en kraftigere klimagass enn CO2 (ti ganger) og utgjør en betydelig st|rre andel av atmosfæren. (0 – 4%)

  • Roger Fjellstad Olsen

   Hvor mye % c02 utgjør av atmosfæren er ikke så interessant sammenligning.
   Vanndamp og C02 har to forskjellige roller. C02 er en ikke-kondenserende klimagass.

   Vanndamp har størst drivhuseffekt, men den har kort levetid i atmosfæren fordi den omdannes til skyer og regner ut, noe som gjør at mengden varierer betydelig fra sted til sted. Konsentrasjonen av vanndamp i Jordens atmosfære påvirkes ikke direkte av menneskene. Men, økt temperatur gir økt fordampning og mer vanndamp i atmosfæren, som igjen gir økt temperatur. En slik sammenheng kalles en tilbakekopling (feedback-effect).

   CO2 er «minst» effektiv som drivhusgass per kg, men likevel er gassens bidrag til den globale oppvarmingen størst, fordi mengden som slippes ut er mange ganger større enn mengden av de andre drivhusgassene. CO2 står for ca 60 % av den menneskeskapte forsterkningen av drivhuseffekten frem til i dag.
   Den globale oppvarmingen øker fordampningen og øker takten på vannets kretsløp.

   Uten CO2 og de andre ikke-kondenserende drivhusgassenes egenskap til å absorbere infrarød stråling, ville det jordbaserte drivhuset kollapse og kaste det globale klimaet inn i en isbundet tilstand. Uten drivhusgassene i atmosfæren ville middeltemperaturen på Jorden vært ned mot -18 grader celsius istedenfor + 15 grader celsius.

   Co2 har en spesiell egenskap naturlig. Den absorberer varmestråling veldig effektivt. Det har å gjøre med selve vibrasjons- og rotasjonsegenskapene til molekylet. Vi kan lett måle deres egenskaper i laboratorier, og utlede dem fra kvantefysikken

   Karbonet i det CO2et som er i atmosfæren inneholder informasjon om hvor det kommer fra, slik at forskere kan regne ut at fossilt brensel-utslipp er den største kilden til varmeøkningen siden preindustriell tid. Det karbonet som kommer fra fossilt brent C02 har isotop-signaler som ingen av de andre naturlige kildene til C02 har! Det er som et fingeravtrykk. Det er karbonets «DNA». Det er unikt.
   https://rogerfjellstadolsen.blogspot.no/2017/05/hvordan-vi-vet-at-atmosfrens-overfldige.html

   • Elisabeth Sjølie

    Hei! Jeg slipper igjennom denne ene kommentaren som inneholder en lenke til youtube, vanligvis sletter vi alle kommentarer som inneholder lenker til film., men jeg har inntrykk av at en del ikke har fått det med seg. Vi har fått opp et reglement for debatt, som du finner lenke til over kommentarfeltet, les gjerne det. mvh Elisabeth Sjølie

 • Roger Fjellstad Olsen

  To helt nyere studier bekrefter den sterke konsensusen:

  the consensus among publishing scientists is demonstrably not 97%. Instead, five surveys of the peer-reviewed literature from 1991 to 2015 combine to 54,195 articles with an average consensus of 99.94%.
  http://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/0270467617707079

  During 2013 and 2014, only 4 of 69,406 authors of peer-reviewed articles on global warming, 0.0058% or 1 in 17,352, rejected AGW. Thus, the consensus on AGW among publishing scientists is above 99.99%, verging on unanimity.[…] The peer-reviewed literature contains no convincing evidence against AGW.
  http://www.rescuethatfrog.com/wp-content/uploads/2017/01/Powell-2015.pdf

  Men hva med den fagfellevurderte klimavitenskapen som går imot konsensus? Blir disse studiene hørt? Ja. Forskerne ser også på disse, men det viser seg at de ikke holder mål. De siste 10 årene har det blitt produsert 38 studier som går imot den overveldende oppfatningen om at mennesker bidrar til klimaendringer. Alle disse 38 studiene hadde alvorlige feil og mangler.

  Katharine Hayhoe, an atmospheric scientist at Texas Tech University, worked with a team of researchers to look at the 38 papers published in peer-reviewed journals in the last decade that denied anthropogenic global warming.

  “Every single one of those analyses had an error—in their assumptions, methodology, or analysis—that, when corrected, brought their results into line with the scientific consensus.»
  https://goo.gl/XHHnFK
  https://goo.gl/aW7NsW

  Det er og et poeng at det finnes INGEN vitenskapelig institutter, akademier organisasjoner eller lignende internasjonalt som IKKE er enige i at mennesker bidrar til klimaendringer. Ikke en eneste. Her er 200 for a start:
  http://www.opr.ca.gov/facts/list-of-scientific-organizations.html

  Pr i dag er det kun Syria og USA som ikke har signert Paris avtalen.
  http://www.bbc.com/news/world-latin-america-41729297

  Med andre ord, hele verden akkurat nå, er enige om at mennesker bidrar til klimaendringer og ønsker å gjøre noe med det.
  ______________________________________________

  C02et vårt varmer opp planeten, DET er grunnleggende fysikk, ikke omvendt.
  Våre c02 utslipp øker fordampningen og øker takten på vannets kretsløp.

  • Erik Pedersen

   CO2-et varmer nok opp lokalt i fysiske laboratorieforsøk men ikke vår atmosfære i særlig grad. CO2 er en sporgass med svak klimaeffekt. Den viktigste klimagassen er H2O, vanndamp, som har en konsentrasjon på 2% i vår atmosfære og er ti ganger så potent som CO2.
   CO2 lagres i havet og gasser ut ved stigende temperaturer i flg Henrys lov om væsker og gasser. Temperatur først deretter kommer CO2. For ca 12000 års siden sluttet siste istid og temperaturer på Jorda steg relativt raskt. Iskjerneboringer fra Antarktis og Grønland slår fast CO2-økningen kom flere hundre år etter temperaturøkningen.
   De fleste vet nok at vårt klima styres av sola og solfasene. Ved lav solaktivitet slipper mer kosmisk stråling til og skydannelser øker noe som demper temperaturer og motsatt ved høy solaktivitet. Dette er kun en liten bit av klimahistorien som slett ikke er ferdigforsket og som omfatter 30-40 fagfelt.
   Det fins nok mer omfattende og sterkere krefter enn hva en sporgass i atmosfæren kan forårsake…
   Til slutt; IPCC Klimapanelet driver ikke med klimaforskning, de har som oppdrag å avdekke den antropogene effekten på klimaet. De har i sammenhengen fremmet en hypotese som ikke er bekreftet ved målinger, som er avkreftet og bør forkastes. Allikevel tviholder de på denne hypotesen og bygger den inn i klimamodeller som beviselig ikke fungerer og viser feil i sine projeksjoner. Verden vil bedras og dumskap råder…

 • Erik Pedersen

  Merkelig i grunnen at det kun hevdes å være 97% konsensus. Alle burde vite at temperaturen har steget med hele 0,8 gr C siden den lille istid, de fleste har nok også fått med seg at CO2-tilførselen til atmosfæren har vært stor de siste 70 år og det er vel også slått fast at vi har en finger med i spillet, selv om det er en liten finger og en svært marginal klimaeffekt. Da vil jeg si at det burde være 100% konsensus om disse sakene.
  Ellers må vi ikke glemme at CO2-konsentrasjonen i atmosfæren kun er 0,04% og at den antropogene andelen er kun 4% av dette, «vår» andel er altså kun 0,0016% og etter manges mening årsaken til all elendighet på denne planeten. Det er vel et tankekors at våre 4% er farlig og giftig mens de naturlige 96% ikke er det.
  Økningen av CO2 de siste par hundre år har ikke bidratt til noe negativt, kun positivt da vi nå har en grønnere planet og større matproduksjon enn tidligere. Bra for en voksende befolkning. Historisk har varme perioder medført velstand og kalde perioder uår og hungersnød på denne vår klode…

  • Roger Fjellstad Olsen

   En økning av kroppstemperaturen fra 37 til 38 grader er ubehagelig, men så fant eg ut at hvis eg regnet det om til Kelvin ble det bare 0,26%, så da er det nok ikke så farlig likevell.

   En økning av arsenikk i drikkevannet fra 0, 01 ppm til 0,03 ppm kan da heller ikke være så farlig? Det er jo så forsvinnende lite. En mikroskopisk forskjell, bare en bitte, pitte pitte bitte bitte liten forskjell. Usynlig. Hvordan kan noe som det er så lite av utgjøre en forskjell? Og Jordkloden er heller ikke viktig forresten, den utgjør jo bare 3 ppm (0,003%) av solsystemets totale masse!, det er jo så bitte bitte lite. Sier seg selv at noe som er så bitte lite pitte lite ikke kan være viktig.

   «CO2 utgjør 400 ppm (0,040%) av atmosfæren. Hvordan kan en så liten mengde være viktig?Poenget er dette: Hvor mye CO2 utgjør av atmosfæren er en sammenligning som ikke betyr så mye. Det er bare drivhusgassene som kan fange opp varmestråling. Det resten av atmosfæren bidrar med, er bare å overta varme fra CO2, vanndamp og co. når de først har fanget den opp.

   Å si at CO2 «utgjør så lite» er som å si at arsenikk er «bare» en «ubetydelig» vannforurensning. Små mengder av svært aktive stoffer kan få store konsekvenser.

   Klimafornektere liker å leke med disse størrelsene og tallene;

   Når C02 «bare» er «plantefor», finnes C02 over alt og har superkrefter og det er ufattelige mengder av den for den er jo tross alt grunnen til at alle planter og trær på Jorden puster og lever. Planter, som alle dyr og mennesker, er helt avhengige av. Men, når C02 brukes for å forklare en økning i drivhuseffekten, da da er den plutselig blitt så liten, så ubetydelig og kraftløs. Så biiiiiiiiiiiiiiitteliten.Kun en spooooorgass.

   Én ppm CO2 utgjør i atmosfæren cirka 7,81 milliarder tonn CO2. Får britiske Met Office rett i at konsentrasjonen øker med 2,5 ppm, vil det med andre ord være rundt 19,5 milliarder tonn mer CO2 i atmosfæren ved utgangen av 2017 enn ved starten. Den totale mengden CO2 i atmosfæren i dag er cirka tre tusen milliarder tonn, eller 3000 gigatonn om du vil – altså 400 ppm.

   «Sammenhengen mellom økning av klimagasser og økende temperatur er klar: akkurat som blekk gjør vann mer farget, gjør CO2 atmosfæren mer absorberende. Det ekstra CO2et i atmosfæren vår fanger energi som ellers vil unnslippe til verdensrommet. Den målte globale oppvarmingen stemmer overens med mengden energi fanget fra drivhusgassene til atmosfæren. En fordobling av CO2 fra 280 ppm til 560 ppm er fortsatt «lite», men akkurat som med arsenikk, er forskjellen mellom lite «lite» og et større «lite» gjerne dødelig.»

  • «Alle burde vite at temperaturen har steget med hele 0,8 gr C siden den lille istid»
   Du burde heller ha sagt: «Alle som ikke vet bedre burde vite …»
   Den sannsynlige økningen ligger rundt 1.7 C. Det fremgår bl.a. av disse to figurene: Siden år 2000 har økningen på Nordlige halvkule vært rundt 0.6 C ,som den blå grafen viser. Laveste temperatur i løpet av den Lille isalder var
   rundt år 1600. Med en midlere økning på rundt 1.1 C fram til 2000 på figuren like under med de mange kurvene , så er et rimelig estimat ca 1.7 C.
   https://uploads.disquscdn.com/images/c2e4c9d4ae0273578ad2bf9928d065db42078f010c791523102368739cb0a374.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/f8fd3ea584a6eaede1a3605d4a0b7b8c74453b43d8941f0d786353c935560814.gif

 • Dedjal

  Kun hvis man ser på innkapslingen av biomaterie som en del av den naturlige syklusen.

  Naturkatastrofe inntreffer, massedød, innkapsling av biomasse.

  Kretsløpet er da ikke lagt opp til at man skal få astroider med jevne mellomrom i hodet.

  Og her må man vel påpeke at asteroider treffer jorden jevnlig og at en stor kollisjon er ikke unaturlig.
  Men livets kretsløp er ikke bygd opp på å være avhengig av en stor asteroide i hodet.
  Livet har overlevd selv om det har skjedd, dvs. livets kretsløp har gått videre selv om den fikk en asteroide i hodet, om enn noe haltende.

  Så det at man tilbakefører karbonet til dens normale kretsløp kan da ikke være negativt, da livet i bunn og grunn var avhengig av karbonet i første omgang.

 • Roger Fjellstad Olsen

  Grafen er mangelfull.
  Det er jo ikke rart du ikke finner sammenheng mellom c02 og temperatur når grafen viser kun temperaturen og C02 nivå. Men, det er andre faktorer som påvirker den globale temperaturen også. Legger vi på solens stråling/påvirkning ser vi at ting stemmer ganske godt.Tror du virkelig at forskerne ikke har kontroll på dette? Se graf her:
  https://stephenschneider.stanford.edu/Publications/PDF_Papers/shaviv-veizer-03.pdf

  Alt forklares her. Se video.
  https://www.skepticalscience.com/co2-higher-in-past-intermediate.htm

  Forskerne vet hvorfor det var høyt c02 nivå før.
  Fortell meg hvordan naturlige sykluser og et høyt co2 nivå for millioner av år siden motbeviser at dagens oppvarming er menneskeskapt? Naturlige årsaker bruker lengre tid. Ingen naturlige årsaker kan forklare det som skjer nå med vår tids hurtige oppvarming.Kloden skulle blitt kaldere nå, men vårt co2 utslipp varmer den kraftig opp. Nedre del av atmosfæren blir varmere mens den ytre blir kaldere. Et tydelig menneskelig avtrykk.

  Klimavitenskapen er filtrert gjennom den vitenskapelige metode i nærmere 200 år og har et solid fundament i grunnleggende fysikk. Co2 har en spesiell egenskap, den absorberer varmestråling veldig effektivt. Det har å gjøre med selve vibrasjons- og rotasjonsegenskapene til molekylet. Vi kan lett måle deres egenskaper i laboratorier, og utlede dem fra kvantefysikken. Naturen ga C02 denne egenskapen, ikke NASA, ikke Cicero, ikke IPPC, ikke AL Gore etc.

  Additionally, we have carefully examined the sun, volcanoes, Milankovitch cycles, etc. and none of them can explain the current warming trend (Meehl, et al. 2004; Wild et al. 2007; Lockwood and Frohlich 2007, 2008; Lean and Rind 2008; Foster and Rahmstorf 2011; Imbers et al. 2014). Indeed, numerous studies have used statistical models to examine the possibility that the current warming is natural, and they have consistently found that natural factors alone cannot explain the current warming. When you add anthropogenic greenhouse gasses into the statistical models, however, you get a tight match between the observed and expected values (Stott et al. 2001; Meehl et al. 2004; Allen et al. 2006; Lean and Rind 2008; Imbers et al. 2014). To put it simply, we have tested the natural factors and we have tested the anthropogenic factors, and the anthropogenic factors are necessary to explain the warming trend. This is extremely clear evidence that we are the cause. Additionally, several studies have found that CO2 was actually the major driver of past climate change (Lorius et al. 1990; Tripati et al. 2009; Shakun et al. 2012), so it should hardly be surprising that we can cause the climate to change by producing CO2.

  mer om temperatur og c02 nivå gjennom klodens historie:

  https://www.researchgate.net/publication/259034244_Bathymetric_and_isotopic_evidence_for_a_short-lived_Late_Ordovician_Glaciation_in_a_Greenhouse_Period

  https://stephenschneider.stanford.edu/Publications/PDF_Papers/CrowleyBaum1995.pdf

  http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0031018299000462

  http://u.osu.edu/saltzman.11/files/2014/05/geology_young_2005-2clwnhg.pdf

 • Cecilie_M

  Mye antagelser bland disse klimaforskerene som blir fremlagt som vitenskapelig bevist!! Jeg trodde at det ikke var i en forskers natur og slutte og forske men hele tiden og søke «en ny sannhet» og ikke konkludere en gang for alle.