Bibelsk solformørkelse kan hjelpe forskere til å tidfeste faraoenes regjeringstid

AP Photo/Shuji Kajiyama

Forskere fra University of Cambridge har brukt en hendelse omtalt i Det gamle testamentet, og en gammel egyptisk tekst, til å utvikle en «solformørkelseskode» for beregning av solformørkelser gjennom historien. I følge koden fant en slik formørkelse sted i Kanaan 30. oktober 1207 før Kristus. Dersom dette stemmer, kan nedtegnelsene hjelpe til å tidfeste andre historiske hendelser, inkludert hvilke perioder de ulike faraoene regjerte i det gamle Egypt, skriver Mail Online.

Og solen stod stille, og månen ble stående

I Josvas bok i Det gamle testamentet heter det at: «På denne dagen da Herren gav amorittene i Israels barns hånd, talte Josva til Herren, han sa så hele Israel hørte det: Stå stille, sol, i Gibeon, og du måne, i Ajalons dal! Og solen stod stille, og månen ble stående inntil folket hadde fått hevn over sine fiender».

Foto: Jarl Fr. Erichsen / SCANPIX

Professor Sir Colin Humphreys, en av forskerne bak den nye studien, sier «Dersom dette er ord som beskriver en virkelig observasjon, da fant en stor astronomisk begivenhet sted – oppgaven for oss er å finne ut hva teksten faktisk betyr.» I følge Sir Humphrey følger moderne engelske oversettelser som regel kong Jakob I av Englands versjon av bibelen fra 1611. Der er teksten blitt tolket som at solen og månen sluttet å bevege på seg. «Men går vi tilbake til den originale hebraiske teksten, slår vi fast at en alternativ tolkning kan være at sola og månen bare sluttet å gjøre det de normalt gjør: de sluttet å lyse. I denne sammenhengen kan de hebraiske ordene referere til en solformørkelse, når månen passerer mellom jorda og sola, og sola ser ut til å slutte å skinne.»

Merneptahs stele

Teksten på en gammel egyptisk stenstøtte kalt Merneptahs stele forteller at israelittene var i Kanaan mellom år 1500 og 1050 f.Kr., og at farao Merneptah overvant

Foto: REUTERS/Aladin Abdel Naby
AN/CRB

det israleske folket i et slag der. Stelen ble satt opp det femte året Mernetpah styrte i det gamle Egypt. Standard egyptisk kronologi daterer Merneptahs regjeringstid til å være fra år 1213-1203 f.Kr til 1204-1194.

Den eneste solformørkelsen synlig i Kanaan i perioden 1500 til 1050, var en ringformet formørkelse forskerne har kalkulert fant sted 30. oktober 1207 f. Kr.

De to tekstene har også tidligere vært brukt for å forsøke å datere den mulige solformørkelsen, men fordi forskerne bare så på totale formørkelser, lyktes de ikke. Ved denne studien ble også ringformede solformørkelser tatt med i betraktningen. En ringformet solformørkelse finner sted når månen har for stor avstand til jorden til å dekke hele solskiven, slik at solen sees som en ring rundt månen. Forskerne utviklet en ny «formørkelseskode» som tar variasjoner i jordens rotasjon over tid med i beregningene.

Den første omtalte solformørkelsen

Dersom resultatene fra beregningene stemmer, er hendelsen beskrevet i Josvas bok den første solformørkelsen som noensinne er omtalt i historien. Og forskerne kan med hjelp av den nye «formørkelseskoden» fastslå at Merneptahs regjeringstid startet i 1210/1209 s. Kr., pluss/minus ett år. Årene for tidligere og etterfølgende faraoer kan justeres på grunnlag av dette. For eksempel vil ifølge dette Ramses II har styrt det gamle Egypt i perioden 1276-1210, pluss/minus ett år.

ANNONSE:


Publisert: okt 31, 2017 @ 8:19 pm


Takk for at du leser Resett. For å kunne fortsette å produsere kvalitetsmateriale avhenger vi av din støtte. Klikk her for å finne ut hvordan du kan støtte oss.