Christina Hoff Sommers og Camilla Paglia diskuterer campusfeminisme og SJWs

Skjermdump fra Youtube

I det siste har vi sett at fenomener noen beskriver som identitetspolitikk eller krenkelseshysteri blir stadig mer fremtredende i vestlige land. Begreper som ‘kulturell apropriasjon’, som har vært i bruk i USA i en god stund allerede, er blitt kjent for allmennheten i Norge. Mange nordmenn er nok ikke klar over hvilken vending feminismen har tatt ved amerikanske universiteter, med ‘safe spaces’ og ‘trigger warnings’. Dit USA går følger Norge etter og nå ser det jammen ut som om SJW-feminismen har nådd Norge.

I den forbindelse har Resett analysert en samtale mellom Christina Hoff Sommers og Camilla Paglia. Sommers er forfatter og filosof og er med i den konservative tenketanken American Enterprise Institute. Paglia er professor og hun har blant annet skrevet boken “Sexual Personae”. Begge kvinnene anser seg være feminister, men har likevel gjort seg kjent av å kritisere feminismen slik den manifesterer seg i den fremvoksende studentkulturen i USA. Der har man i senere tid  sett at ytringsfriheten er under angrep fra venstrevridde feminister som med administratorer på slep søker å stanse ytringer de ikke er enige i.

De to damene fortviler over feminismens demonisering av seksualitet, kunst og den vestlige sivilisasjonen, samt den paternalistiske tendensen til å passe på og skjerme kvinner fra ulike sannheter og perspektiver.

Paglia mimrer tilbake til den gangen hun selv var student på 60-tallet. På den tiden fikk man som ung kvinne ikke bevege seg ute etter et visst klokkeslett og det var strengt forbudt for jentene å ha gutter på rommet. Denne praksisen kalles ‘in loco parentis’ og var ment for å beskytte jentene fra eventuelle overgrep. Paglia var motstander av dette og kjempet for selv å ta ansvar.

Både Paglia og Sommers tilhører den generasjonen feminister som kjempet mot overbærende autoritetspersoner. De kjempet for friheten til å risikere å bli angrepet. Paglia, Sommers og deres medsøstre krevde ser sin feminisme som kampen for å bli ansett som selvstendige og ansvarlige individer.

De to uroer seg over at unge, hvite middelklassekvinner har forkastet dette idealet og igjen ber om å bli beskyttet fra livets harde realiteter og andres ubeleilige meninger. Det handler for eksempel om kvinnelige jusstudenter som ikke tåler å høre om vold. Sommers beskriver hvordan unge kvinner som blir eksponert for ideer de finner vanskelige å akseptere, flykter til såkalte ‘safe spaces’, hvor det er forbudt å ta opp noe som kan krenke noen, der de kan fargelegge og se filmer av valper og såpebobler.

Når man ikke eksponeres for de mørke sidene ved menneskets natur, når man ikke tar innover seg de skrekkelige tingene som har funnet sted i vår historie, ender man opp med et utopisk og urealistisk perspektiv på virkeligheten, ifølge Paglia.

Dessuten, hva kommer det til å bli ut av av studentene som i dag leser emner som feministisk politisk økologi og feministisk postkolonialisme?, undrer Sommers. Lærer de noe annet enn propaganda og politiske slagord under disse forelesningene? Lettpåvirkelige, unge, kvinnelige studenter blir indoktrinert inn i en antagonistisk politisk agenda og høyst subjektive virkelighetsbeskrivelser blir presentert som fakta.

Kvinnene konkluderer med at det er behov for en ny bevegelse blant unge for ytringsfrihet og konstaterer at det er forskjell på kvinner og menn. Studenter må eksponeres for kunstneriske mesterverk og viten om den vestlige sivilisasjonens opprinnelse. Paglia og Sommers advarer studenter mot å gjøre seg avhengig av foreleserne. De oppfordrer de unge til å utfordre autoriteter og oppsøke kunnskap på egen hånd, før de avslutter intervjuet.


Publisert: Nov 4, 2017 @ 12:43 pm


Takk for at du leser Resett. For å kunne fortsette å produsere kvalitetsmateriale avhenger vi av din støtte. Klikk her for å finne ut hvordan du kan støtte oss.

 • Astraios

  Hm – det ser ut som at vi et par ganger i løpet av et hundreår trenger å bli minnet på demokratiets og rettsstatens prinsipper som vi har brukt 200 år på å bygge opp.

  Med jevne mellomrom dukker det opp antidemokratiske bevegelser som vil rive det hele i filler fordi de er sinte og misfornøyde med et eller annet.

  Og USA var en gang demokratiets og frihetens arnested…..

  • tror ikke på dommedag..

   Tar dissens på siste setning i din kommentar. Sammen med den siste mohikaner.

   Tommel opp for resten.

   • Astraios

    Hm – var den amerikanske grunnloven et forbilde for den franske og senere den norske? Er det riktig at forfulgte og undertrykte fra et føydalt og totalitært Europa flyktet til USA for å finne friheten? Eksempelvis kvekere, jøder eller andre som ble forfulgt på grunn av sin tro?

    Og leser man litt om hvordan indianerne behandlet sine fiender var det neppe et humanistisk ideal? Skalpering, menneskehud som trommer eller Aztekernes blodige menneskeofring? Men generelt sett ble de ikke behandlet pent- det er riktig…..

 • Petter Simonsen

  Er vel en viss sannsynlighet for at denne galskapen skal ha større gjennomslagskraft i Sverige enn i Norge.

 • Nattuglen

  Tillater meg å klippe litt fra ett emne i “Tverrfaglige kjønnsstudier” ved UiO:

  Vi diskuterer aktuell tematikk i forskningen, som for eksempel det politiske og performative potensialet i drag; trans-politikk og –teori; møtepunktet mellom skeiv feminisme, feministisk teori og kjønnsforskning; migrasjon, utenforskap og tilhørighet; nasjonalisme og rasifisering; samt heteroseksualitetens problem. Pensum tar sikte på å presentere en balansert bredde av akademisk teori og samfunnsengasjert forskning og aktivisme utfra et hovedsakelig poststrukturalistisk rammeverk; film, sosiale media og kunst brukes aktivt i undervisningen.

  http://www.uio.no/studier/emner/annet/skk/KFL4032/

  • Representativt_Demokrati_?

   They muddy the water to make it seem deeper.
   Flott at de tar tak i heteroseksualitetens problem da. Dette er en av de virkelig store utfordringene samfunnet vårt står overfor idag. Flere millioner til slik forskning må til!

   • Triturus cristatus

    “They muddy…”. Nietzsche, ja?

    Kjønnsforskerne er gode til å skrive veldig lange setninger, det skal de ha. Ellers må jeg innrømme at jeg sliter litt med å se den store samfunnsnytten i det de driver med.

 • Jag Sbarro

  Zähler, du er en gavepakke for Norge i denne tida. Samtidig som diskursen i Norge dras i en retning informerer du utmerket de andre sidene for de som kanskje ikke følger like nøye med. Reset har skutt gullfuglen ved å få deg med på laget.

  • Astraios

   Enig – og økomisk bidrag er sendt…

   Vi trenger en fri, modig, kritisk og uavhengig presse. Dagens gammelmedia klarer ikke jobben.

 • Joakim Karlsen

  Du er våken og alert Maria. Det at feministene er gjenstand for et ideologisk og moralsk forfall føyer seg vel bare inn i rekken av andre tilsvarende sosialt engasjerte organisasjoner. Nok en gang ødelagt av såkalt social engineering i ren George Soros stil, hvor hensikten er å skape polarisering og splid mellom grupper, altså en ren splitt og hersk teknikk. Dette i bunn og grunn psykologisk krigføring innført av eliten og på ingen måte en naturlig utvikling etter min mening. Dette dokumenteres mer eller mindre av det faktum av at utviklingen slike organisasjoner har hatt i en degenerativ retning, så totalt blottlagt for logikk, menneskeverd og respekt, er så uttalt når man ser på hva slags fundamentalisme og ekstremisme som har fått lov til å spire og gro. Er man ung og usikker på sin egen og samfunnet identitet, så kan jeg se at dette kan tiltrekke seg noen forvirrede sjeler, men håper de fleste ser hvor forvridd og feil dette er. Flott at du tar tak i dette Maria👍

 • Axel

  Zähler er nok en av mine favoritt journalister. Ingen tvil. For øvrig positivt å se kvinner som ser hvor ting bærer hen…..

  • Arvid

   Helt enig. Maria er helt topp, skulle satse på å komme på Stortinget , der trengs det flere kvinner som tør stå frem å si sannheten.

 • Anders Stang

  Jeg så et intervju med Jordan Peterson og Camilla Paglia for et par uker siden som jeg anbefaler alle å se. Jeg er ikke enig med alt Camilla Paglia står for, men hun er absolutt en interessant person som har mye å tilføre debatten.

 • Ole Hansen

  En av mine favoritthistorier er Hoff Sommers historie om da hun var på en feminist-konferanse hvor de ble delt inn i grupper basert på identiteter som f.eks. jøde, hvit, svart, lesbisk osv. for å diskutere problemer ulike kvinner hadde i samfunnet.

  Når de oppdaget at det var overlapper mellom disse gruppene, at det f.eks. eksisterte lesbiske jøder så begynte problemene, og spesielt feminister med alergi mente at de hadde blitt fullstendig oversett i organiseringen av konferansen.