På denne dag – FNs første generalsekretær gir opp

Oslo 19460128. Arbeiderpartiets Utenriksminister Trygve Lie 1896-1968. Handelsminister 1939, Utenriksminister 1940, generalsekretær i FN 1946-1953, Fylkesmann i Oslo 1955-1963, Industriminster 1963-1964 og Handelsminister 1964-1965. Foto: Amundsen NTB arkiv / Scanpix

På denne dag i 1952 trakk Trygve Lie seg fra stillingen som FNs første generalsekretær.

Trygve Lie var Grorud-gutt fra små kår. Faren dro til USA som snekker, og ble et tabu tema i oppveksten, mens moren drev pensjonat. Lie utdannet seg til jurist, noe som var uvanlig i omgangskretsen. Han spesialiserte seg på arbeidsrett, men det var politikken som dominerte. Han ble sentral i Arbeiderpartiet i mellomkrigsårene og justisminister fra 1935.

Under krigsårene fant Lie sin plass på den internasjonale arenaen, både politisk og sosialt, da han ble utenriksminister for eksilregjeringen i London.

Likevel var mange overrasket da han ble FNs første generalsekretær i 1946. Trolig ble han oppfattet som relativt medgjørlig av både USA og Sovjetunionen, som var på vei inn i den kalde krigen.

De første årene så Lie ut til å klare balansegangen godt, men etter det Sovjet-støttede kuppet i Tsjekkoslovakia i 1948, ble situasjonen vanskelig. Da Sikkerhetsrådet, som ble boikottet av Sovjetunionen, i 1950 vedtok å støtte Sør-Korea i krigen mot det kommunistiske Nord-Korea, skar forholdet mellom Lie og Sovjetunionen seg fullstendig, og Lie valgte å be om avløsning to år senere.

Han ble erstattet av svenske Dag Hammarskjöld, som han hilste med følgende ord:

– Velkommen, Dag Hammarskjöld, til den mest umulige jobben på denne jord.

Selv dro Lie hjem. Han fikk nye oppgaver i politikk og statsadministrasjon, men hadde nok problemer med å finne seg helt til rette i lille Norge etter mange år med internasjonal storpolitikk, og er i dag relativt lite omtalt, tross sin sentrale rolle i etableringen av verdens viktigste internasjonale organisasjon.

(Teksten er med tillatelse hentet fra Corporate Communications nyhetsbrev fredag 10. november)


Publisert: nov 10, 2017 @ 3:09 pm


Takk for at du leser Resett. For å kunne fortsette å produsere kvalitetsmateriale avhenger vi av din støtte. Klikk her for å finne ut hvordan du kan støtte oss.

The following two tabs change content below.

Corporate Communications

Latest posts by Corporate Communications (see all)

 • Tor Anders Engen

  Når det er snakk om Korea-krigen må man ikke glemme at det var akseptert å skyte flyktninger. Fordi dem kunne være en fare, det kunne være skjulte soldater der. Selv hangarskip ble brukt for å skyte mot de nord-koreanske flyktningene. Noe som FN ikke hadde noen innvendinger mot. Kan ikke finne noen kritikk fra det holdet.

 • Emperor

  Like greit at Lie trakk seg, han var ikke dugelig.

 • Noen reell konflikt med Josef Stalin hadde Trygve Lie neppe da han gikk av i 1952, siden det var den senere dokumenterte sovjetagenten i Det hvite hus, Alger Hiss og en av arkitektene bak hele etableringen av FN som på vegne av President Franklin D. Roosevelt og Sovjetunionens diktator Josef Stalin fikk ham plassert i stillingen som den første generalsekretær i FN.

  For øvrig har norske historikere i det minste dokumentert at Trygve Lie fikk den første illegale utbetalingen fra Kreml allerede i 1919, etter funn i sovjetiske arkiver. Uten å sette denne informasjonen inn i den rette kontekst.

  Trygve Lie skulle vise seg å bli en nyttig mann for Kreml med tiden.

  Trygve Lie var justisminister i 1938 og den juristen og politikeren som sto i spissen innad i regjeringen Johan Nygaardsvold for begå svik og avlyse lovpålagt stortingsvalg i 1939 og som en konsekvens av dette pliktbruddet – ved hjelp av klassisk sovjetkommunistisk bedrag – å stjele hele statsmakten videre i Norge med virkning fra 10. januar 1940.

  Etter denne skjebnesvangre datoen er det ikke mulig å bevise at verken storting eller regjering hadde noe sant og lovlig grunnlag for å styre landet. Ikke mer enn hvilke som helst andre nordmenn i bygd og by, men de gjorde det likevel på grunnlag av en fabrikkert illusjon som det ikke er vanskelig å spore opphavet til. Og dette smarte statskuppet med sovjetmetoder og i flere etapper skjedde tre måneder før den tyske invasjonen 9. april 1940.

  Da var Josef Stalin og Adolf Hitler allierte. Vi vet alle hvordan det gikk.

  Landet ble lagt helt åpent militært, og tyskerne kunne erobre Norge med bare 8800 mann. Tyskerne hadde også på forhånd etablert en forsyningsbase i russiske Murmansk som nødvendig støtte til å ta Narvik.

  Det er mye som må skrives om i norsk historie, og ikke bare om Trygve Lie, hvis du bruker skalpell i analysene av fortidens hendelser og begynner å legge til grunn nøytrale fakta og følgene av alt det smarte og gjennomgående kommunistiske bedraget fra den norske staten i de siste 83 årene.