På denne dag – FNs første generalsekretær gir opp

Oslo 19460128. Arbeiderpartiets Utenriksminister Trygve Lie 1896-1968. Handelsminister 1939, Utenriksminister 1940, generalsekretær i FN 1946-1953, Fylkesmann i Oslo 1955-1963, Industriminster 1963-1964 og Handelsminister 1964-1965. Foto: Amundsen NTB arkiv / Scanpix

På denne dag i 1952 trakk Trygve Lie seg fra stillingen som FNs første generalsekretær.

Trygve Lie var Grorud-gutt fra små kår. Faren dro til USA som snekker, og ble et tabu tema i oppveksten, mens moren drev pensjonat. Lie utdannet seg til jurist, noe som var uvanlig i omgangskretsen. Han spesialiserte seg på arbeidsrett, men det var politikken som dominerte. Han ble sentral i Arbeiderpartiet i mellomkrigsårene og justisminister fra 1935.

Under krigsårene fant Lie sin plass på den internasjonale arenaen, både politisk og sosialt, da han ble utenriksminister for eksilregjeringen i London.

Likevel var mange overrasket da han ble FNs første generalsekretær i 1946. Trolig ble han oppfattet som relativt medgjørlig av både USA og Sovjetunionen, som var på vei inn i den kalde krigen.

De første årene så Lie ut til å klare balansegangen godt, men etter det Sovjet-støttede kuppet i Tsjekkoslovakia i 1948, ble situasjonen vanskelig. Da Sikkerhetsrådet, som ble boikottet av Sovjetunionen, i 1950 vedtok å støtte Sør-Korea i krigen mot det kommunistiske Nord-Korea, skar forholdet mellom Lie og Sovjetunionen seg fullstendig, og Lie valgte å be om avløsning to år senere.

Han ble erstattet av svenske Dag Hammarskjöld, som han hilste med følgende ord:

– Velkommen, Dag Hammarskjöld, til den mest umulige jobben på denne jord.

Selv dro Lie hjem. Han fikk nye oppgaver i politikk og statsadministrasjon, men hadde nok problemer med å finne seg helt til rette i lille Norge etter mange år med internasjonal storpolitikk, og er i dag relativt lite omtalt, tross sin sentrale rolle i etableringen av verdens viktigste internasjonale organisasjon.

(Teksten er med tillatelse hentet fra Corporate Communications nyhetsbrev fredag 10. november)


Publisert: Nov 10, 2017 @ 3:09 pm


Takk for at du leser Resett. For å kunne fortsette å produsere kvalitetsmateriale avhenger vi av din støtte. Klikk her for å finne ut hvordan du kan støtte oss.

The following two tabs change content below.

Corporate Communications

Latest posts by Corporate Communications (see all)

  • Tor Anders Engen

    Når det er snakk om Korea-krigen må man ikke glemme at det var akseptert å skyte flyktninger. Fordi dem kunne være en fare, det kunne være skjulte soldater der. Selv hangarskip ble brukt for å skyte mot de nord-koreanske flyktningene. Noe som FN ikke hadde noen innvendinger mot. Kan ikke finne noen kritikk fra det holdet.

  • Emperor

    Like greit at Lie trakk seg, han var ikke dugelig.