BBC Look North: Muslimske studenter i Newcastle føler seg uvelkomne på universitetet etter at bønnerommet ble stengt

Skjermdump fra Facebook


Publisert: nov 12, 2017 @ 4:22 pm


Takk for at du leser Resett. For å kunne fortsette å produsere kvalitetsmateriale avhenger vi av din støtte. Klikk her for å finne ut hvordan du kan støtte oss.

 • bitten

  Nå er det vel den muslimske delen av befolkningen som bor i Vesten og Europa ,
  som skal tilpasse seg vår kultur , verdisyn som burde være en selvfølge her .

  Så hvis disse muslimske studentene føler seg uvelkomne på dette universitetet i
  Newcastle , siden bønne – rommet deres ble steng .
  Så sier dette noe om hvilken særkrav – mentalitet den gruppen i fra den 3 verden krever ,
  som skal gå i deres store favør på alle slags mulige måter .

 • Stian Guttormsen

  I den vestlige verden råder stort sett religionsfrihet. Det innebærer at religion er en privatsak og ikke et offentlig anliggende. Å forlange at det offentlige legger særskilt til rette for praktisering av religion er et brudd på dette prinsippet for det er å forlange at religion skal være et offentlig anliggende.
  For unviersitetet er det overhode ikke relevant hvilken religion studenter og ansatte går rundt å tror på og følgelig er det temmelig frekt å forlange at universitetet legger særskilt til rette for religiøs praksis ved å stå for bygging, vedlikehold og renhold av egne lokaler dedikert til formålet. Et lokale som kunne vært anvendt til andre og langt mer nyttige formål som lager, kontor, toalett, møterom, leserom etc.
  Hvis de muslimske studentene ikke føler seg velkomne i møte med religionsfriheten, der deres religion er deres eget problem helt og holdent så er det synd, trist og leit men ikke noe universitetet har noe ansvar for. Følgelig er det beste råd jeg kan gi til disse studentene:
  «Suck it up. Nobody cares about your religion.»

 • Hans Hansen

  Muslimer i vesten har all skyld selv for at de ikke blir integrert eller ønskes velkommen. Vi glemmer aldri jubelen eller tausheten fra såkalt moderate muslimer 11/9 2001. Og ved alle senere terrorhandlinger mot USA/ Europas befolkning begått av muslimer har hele det muslimske miljøet vært taust. Samtykkende taust? I hvert fall, slik unnfallen oppførsel fører bare en vei. Til utestengelse og fordømmelse fra oss, muslimenes generøse vertskap i Europa/ vesten.

 • Gothminister

  Stakkars at de ikke kan be i skoletiden. Trodde de gikk på skolen for å lære kunnskap. Med kunnskap vil religiøst tøv forsvinne.