Ap fremmer krav for statsstøtte til trossamfunn

Statsminister Erna Solberg (H) (midt i bildet) stiller opp på en "selfie" sammen med representanter for muslimsk ungdom i Islamic Cultural Centre sin moské ved Tøyenbekken i Oslo tirsdag kveld. Leder for Islamsk Råd Mehtab Afsar tv for Solberg. Foto: Jon Olav Nesvold / NTB scanpix

Mandag vil Arbeiderpartiet fremme forslag om integrerings- og likestillingskrav for at trossamfunn skal få statsstøtte.

– Det er avgjørende at trossamfunn driver integreringsarbeid. Ikke bare for å bekjempe koranreiser, men også for at innvandrerkvinner skal lære norsk og komme i arbeid. Moskeer har blitt den viktigste møteplassen for mange muslimer. Når de får statsstøtte, må vi kunne stille krav, sier Arbeiderpartiets Masud Gharahkhani til Vårt Land.

Ap foreslår blant annet krav om 40 prosent kvinneandel i styringsorganer som forvalter pengestøtte. I tillegg er det krav om at utenlandske religiøse ledere må ha kjennskap til «den religiøse rådgiverrollen i møte med vold i nære relasjoner, eksilerfaringer og sentrale verdier i det norske samfunnet».

Forstander Basim Ghozlan i Rabita-moskeen i Oslo reagerer på forslaget. Han mener Ap er mest opptatt av å gi inntrykk av handlekraft – og ikke hva som virker.

– Det er urimelig å knytte integreringskrav til trosstøtten, som man får for trosaktiviteter og som kompensasjon for tilskudd til Den norske kirke, sier han.

– Norske moskeer er ofte små og har bare ressurser til å ­betjene de fem daglige bønnene. Folk ­kommer, ber og går. Det er alt. Med Aps krav vil man ikke kunne åpne slike moskeer, forklarer Ghozlan.

(©NTB)


Publisert: nov 13, 2017 @ 9:29 pm


Takk for at du leser Resett. For å kunne fortsette å produsere kvalitetsmateriale avhenger vi av din støtte. Klikk her for å finne ut hvordan du kan støtte oss.

The following two tabs change content below.
 • Sofus

  Med Aps krav vil man ikke kunne åpne slike moskeer, forklarer Ghozlan.

  Nei, det er jo å håpe på.

  Hva hjelper det å bygge ned èn patrialsk organisasjon ( Den Norske Kirke) når vi likevel legger godt til rette for enda verre organisasjoner, som jødiske, muslimske, buddhistiske etc.

  Det er ateismen mennesket av 2017 bør omfavne, evnen til kritisk tenkning. Ikke nesegrus fall for konstruerte guder og religioner.

  • Ole Hansen

   Hva har jøder og buddhister med det her å gjøre? Det eneste jeg er enig med deg i, er at islamske organisasjoner er verre, og evne til kritisk tenkning. En eller annen form for spirituell omfavnelse vil mennesket alltid trenge tror jeg, så lenge den er personlig og ikke tar for stor plass i samfunnet, er det greit for meg. Ikke har jeg hørt at jøder eller buddhister er en trussel for samfunnet heller, det er vel heller jøder som blir trakassert og forfulgt den dag i dag.

   • Sofus

    Mitt poeng er at religion tilhører en svunnen tid. Når religiøse ledere fra a til å står og preker «den eneste rette vei», har individet tapt. Statsstøttet religion har ingen ting i vår tid å gjøre.

   • P54

    Husk at de verste forfølgere av de første kristne var jøder trofaste til jødedommen. Islam forfølger jøder, kristne og vestens frihet, kalt demokrati. Buddhister og hinduer forfølger også kristne i de land de dominerer.

    • Ole Hansen

     «Husk at de verste forfølgere av de første kristne var jøder trofaste til jødedommen.» Hvilket århundre er det snakk om? – Kan for lite om den historien. » Buddhister og hinduer forfølger også kristne i de land de dominerer.» – Kan godt hende. Uansett, finner ikke det her relevant for nåtidens sikkerhetsbilde i Norge, heller ikke relevant til artikkelen.

     • P54

      Du er tydeligvis historieløs. «Hvilket århundre er det snakk om?» Vi er nå år 2017, du vet at det referer til 2017 etter Jesus Kristus. Fram til Jesus Kristus forholdt Guds folk seg til lover, regler og seremonier innstiftet av Gud selv, men i tillegg til dette lagde noen menneskegrupper sine egne regler som folk ble bedt om å overholde.

      Israel var Guds utvalgte folk og en stamme av Israel var Judah stamme, som bodde i Judea, derav navnet jøder. Jødene var israelitter, men ikke alle israelitter var jøder slik ikke alle nordmenn er samer. Da Jesus kom på jorden, til jødene i Judea, kom Han som Gud sønn, Han er menneske og Gud, for å gi sitt liv for verdens synd. Da Han døde og tre dager senere stod opp fra de døde ble mange av de lover, regler og seremonier hvorved folk tilba Gud avsluttet eller forandret.

      50 dager etter oppstandelsen ble Den Hellige Ånd utgytt over disiplene som Jesus utvalgte, det var søndag og dagen blir kalt pentecost, pinse, siden det gikk 50 dager. Dette var profetert flere hundre år i forveien. Disiplene begynte dermed å forkynne evangeliet, folk ble frelst og tillagt menigheten.

      Siden de frelste, som ble kalt kristne, etter Kristus, tilba Gud i ånd og sannhet og ikke holdt seg til alle de gamle lover, regler og seremonier innsatt av Gud og heller ikke fulgte lover og regler som skriftlærde og partier som saddukeere og fariseere hadde funnet på ble de forfulgt av jøder som holdt seg til de gamle forordninger av Gud og de som var forordnet av mennesker.

      Forfølgelsen var ekstrem da de søkte døden for for de som var kalt av Gud til å forkynne evangeliet. Disiplene og nye troende ble forfulgt, slått, steinet til døde, fengslet og torturert. De infiltrerte også de nye kristne menighetene og søkte å pålegge dem mange av de gamle skikkene som vi kaller jødedommen. Om folk gjorde disse ting frivillig var en sak, men de tvang mange ting på folk som en nødvendighet for frelse og det var imot evangeliet. Det er kun troen på Jesus som gir frelse.

      Jødiske synagoger var spredt overalt og de møttes etter Guds lov på lørdag, mens de kristne kom sammen på søndag siden Jesus stod opp på søndag morgen og D.H.Å. ble utgytt på søndag, pinse, 50 dager etterpå. Jøder trofaste til jødedommen, det være seg Guds lover, regler og seremonier etter den gamle pakt og menneskers regler og bud gitt i tillegg, forfulgte de kristne og deres frihet.

      Da kristne i Norge dannet Grunnlov for landet så de til Guds moralske lover som fundament for lovverket, for de lover varer evig, men for å hindre jødisk infiltrasjon med sine seremonielle lover og regler, enten fra Gud eller seg selv, ble det forbud for jøder i riket.

      Grunnlovsfedrene ville beskytte land og folk fra jødiske tradisjoner som de søkte å pålegge folket og i samme slengen ble det forbudt med munker og jesuitter da de også infiltrerte samfunnet. Idag ville islam, hinduisme, buddhisme etc. også vært forbudt. Jesuitter har egen pakt med pavedømmet om å ta over land og være villig til å drepe for å oppnå det.

      Av alle religioner er det kun kristendommen som har en frelser å tilby, Jesus Kristus. Det vi kaller jødedommen pekte mot Kristus, en skygge av hva som skulle komme. Slik som du leser brosjyrer på biler eller motorsykler, men slutter med det den dagen du selv eier en MC eller bil så var mange av Guds lover, regler og seremonier noe som pekte fram mot det reelle, Jesus Kristus.

      Innenfor jødedommen var det også en mengde lover, regler og bud som ikke var innordnet av Gud, men av mennesker, slik man også har innenfor kristendommen. Det er troen på at Jesus Kristus, Gud åpenbart i kjød, kom for å dø for våre synder, for det er syndere vi er i Guds øyne, og det eneste håp vi har for evig liv er at vi selv tror på Jesus Kristus og tar imot den frelse Gud tilbyr oss gjennom Hans død og oppstandelse. Da gir Han oss rett til å bli kalt Hans barn. Det er ingen annen frelsesvei åpenbart av Gud.

      På den annen siden er det mange av Guds lover og regler som er fordelaktige for oss også idag, enten det gjelder personlig helse, husbygging eller hvordan samfunnet innordnes med lover og regler som er til folks beste og beskyttelse. Jøder som holdt seg til Guds lover innenfor helse, sanitet og andre ting unngikk mange sykdommer og plager som andre folk opplevde.

      Friheten er stor, men ikke all frihet gavner. Bibelen har råd og veiledning om mangt og mye og forskere og vitenskapsmenn kommer stadig med nye oppdagelser som er til fordel for oss, ting som Gud allerede har åpnebart i Bibelen, men som ble forkastet som gammeldags eller ikke gyldig idag eller som man i frihetens navn vraket, til vår egen skade.

      Jesus sier selv følgende i Matteus 5:

      17 I må ikke tro at jeg er kommet for å oppheve loven eller profetene; jeg er ikke kommet for å oppheve, men for å oppfylle. 18 For sannelig sier jeg eder: Før himmel og jord forgår, skal ikke den minste bokstav eller en eneste tøddel forgå av loven, før det er skjedd alt sammen. 19 Derfor, den som bryter et eneste av disse minste bud og lærer menneskene således, han skal kalles den minste i himlenes rike; men den som holder dem og lærer andre dem, han skal kalles stor i himlenes rike.

     • Ole Hansen

      Å herregud, jeg blir nok snart religiøs. Amen ?

     • P54

      Ikke religiøs, det frelser ingen.

 • Torgunn

  Det er på høy tid at Ap begynner å orde opp i sitt eget innvandringsrot.
  Måtte det enda et valgtap til for at Ap skulle forstå den negative påvirkningen i slam har for vårt samfunn? Aller helst byrde islam forbys i sin helhet som en totalitær og undertrykkende ideologi. Islam er først og fremst forretning, og svært lite religion.
  Kanskje også Støre innser at godord ikke er nok for å etablere integrering av muslimer i Norge?
  Hittil er det Norge som lar seg integrere i islam jfr. NRK.

 • Max Hermansen

  Hva med å avvikle all offentlig støtte til tros- og livssynssamfunn? Personlig tro eller ikke-tro må være en privatsak og ikke noe det offentlige skal blande seg borti. Uansett må vi stoppe den offentlige støtten på over hundre millioner pr år til moskeenes kvinneundertrykkelse, homo- og jøde-hat. De pengene går til å skyte oss selv i begge føttene. UT!

  • Arnhild Gjendem

   Livssyn er ike bare en privat sak. Gjennom året feirer vi Påske, Jul og Pinse, noe som angår hele samfunnet. BUtikker, skoler og offentlige kontorerer stenger- hele samfunnet feirer! Vi har korset i flagget. Hele det norske samfunnet er bygget på kristendommen. Kristendommen er opphavet til lovverket vårt siden kristenretten kom med Gulatingslova før år 900.Hele samfunnet vårt er gjennomsyret av kristendommen. Det ÅPNE samfunnet vi har er ikke kommet av seg selv. De Ti Bud ble pugget inn:»Du skal ikke stjele»,»Du skal ikke drepe»,»Du skal ikke si falsk vitnesbyrd om din neste»… Gjennom generasjoner ble de gode verdiene bygget inn! Norge er et av verdens beste land å bo i nettopp fordi forfedrene våre gjorde gode valg! Vi har fortsatt kristen grunnlov:»Verdigrunnlaget forbliver vår kristne og humanistiske arv….» §2. Vi skal da ikke forkaste vårt samfunns supre verdier! Vi må ta vare på de kristne verdiene. Og følge også det geniale 1 bud:»Du skal ikke ha andre guder enn meg.» Vi skal ikke legge tilrette for avgudsdyrkelse! Da ødelegger vi landet!

 • Ole Hansen

  Flott, de viser sitt sanne ansikt. De er ikke villige til integrering overhodet. «Urimelig at Norge stiller integreringskrav». Også bare å søke opp skjulte kameraopptak fra diverse moskeer, hvordan disse imanene sier en ting offentlig, og noe annet på innsiden. Vi må stille krav.

  • Pr def helt korrekt påpekt av Ghozlan. Om man ønsker å gi statsstøtte fordi en har en annen politisk oppfatning og ønsker med tvang å forme andre fordi man har en finansiell muskel så er dette galt. På samme måte som å gi nødhjelp f.eks mot at man må gå i gudstjeneste f.eks.

   Løsningen er dog veldig enkel: ingen statsstøtte.

 • Religiøs praksis er en privatsak og burde finansieres av de troende selv.

  Så er det jo artig at Arbeiderpartiet forsøker å komme på offensiven i integreringsdebatten. Som vanlig er det tvang som er virkemiddelet fra den kanten. Nå skal moskeene tvinges til å adoptere Arbeiderparti-verdier og deretter indoktrinere sine trosfeller med disse. Et nokså særegent syn på både religionsfrihet og offentlig pengebruk.

  Om Arbeiderpartiet hadde vært reelt interessert i integrering, så hadde de innsett for lenge siden at integreringstiltak nummer en er å redusere den totale innvandringen.

  Om det hvert år kommer flere enn vi makter å integrere, så går integreringen i minus.

  Det burde være elementær logikk, men dessverre er ikke all politikk basert på logikk.

 • Nils Petter Mikkelsen

  Vårt samfunn blir mer og mer sykt. Nå kreves det : » – Det er urimelig å knytte integreringskrav til trosstøtten, som man får
  for trosaktiviteter og som kompensasjon for tilskudd til Den norske
  kirke, sier han.» Unnskyld, hva fàn har en imam med dette å gjøre. Kutt all støtte til ‘trossamfunn’ tvert.

  • Ole Hansen

   Bare viser at islam er politikk. Har mindre med religion å gjøre. Det er en totalitær altomfattende ideologi.

 • Gamleoslo

  AP snur kappen etter vinden som vanlig.

 • invernes

  Vi skal ikke ha moskeer i Norge ! disse byggene hører ikke hjemme i vårt land, ingen andre forlanger noe lignende bygg, kun kirker skal være tillatt i Norge.

 • P54

  Jesus er veien, sannheten og livet, veien til evig liv. Jesus sier at Guds ord er sannhet. «Kristne land» da de fikk egen grunnlov baserte lovene på Guds lover og Jesu Kristi lære. Skoler ble opprettet av kristne og formålet var først og fremst at alle skulle lese Bibelen. Folk lærte forskjell på rett og galt. Fot å unngå at bare et kirkesamfunn/trossamfunn innen kristendommen ble enerådende, slik som Church of England, ble det religionsfrihet og med det mente Grunnlovsfedrene kun innenfor den kristne religion, med kun Bibelen som kilde. Det var frihet til å være lutheraner, kveker, baptist, metodist, pinsevenn etc.

  I Norge hadde man til og med paragraf 2 hvor jøder, munker og jesuitter og det var for å hindre infiltrasjon av disse. Jøder trofaste til jødedommen var de verste forfølgere av de første kristne. Idag ville denne paragrafen inkludert hinduer, buddhister og muslimer, men den gangen var ikke disse religioner noe problem. For at kristendommen skulle utbre seg gav myndighetene som dengang bestod av bekjennende kristne og bibellærde støtte til trossamfunn. Kirkene var talerør for Guds ord og forkynte Guds ord for hele folket, inkludert myndighetene.

  I nyere tid ble sekulære politisk korrekte politikere statskirkens overhode

 • Sandra

  Ufattelig at trossamfunn må få penger fra staten.
  Det blir interessant å vite hvor mange medlemer de hadde hatt uten økonomisk støtte.

 • Balder Vonbrot

  Punkt 1) Det er da for svarte fullt mulig å stille krav til trossamfunn uten at det skal følge statsstøtte med kravene!
  Punkt 2) Problemet med disse trossamfunnene er at de ikke retter seg etter krav fra norske myndigheter uansett! Det hjelper ikke det spøtt å kaste penger etter dem! De bare smiler hele veien til banken.

  Tenk om Ap for en gangs skyld kunne være bittelitegranne prinsippielle og realistiske og gå inn for at samtlige trossamfunn får se å greie seg selv? Det finnes ingen saklig grunn for at alle vi andre skal tvinges til å finansiere de enkeltes fantasivenner! Men Ap er seff’ livredde for å tape en innvandrerstemme eller to. Og glemmer at stemmene renner ut på den «andre siden». De snur på skillingen og taper daleren, som det het.
  Men for all del; La dem bare holde på. Deres tap blir vår fortjeneste. 😉

 • Roald Bentzen

  Religion er en privatsak – Så også kostnadene forbundet med det.

 • Leif

  Ingen trossamfunn skal få statsstøtte, hverken kristne eller andre.
  Tro er en privatsak.
  Look to USA.

  • Skvatt

   Orsak, men meiner du verkeleg at korkje Santalmisjon eller Indremisjon skal ha krav på monaleg offentleg stønad? Det lyt vêre ein farleg tankje, av di du lyt tenkja på kva sjela di kan verte utsett for når du torar å tenkja slik. Jau!

  • P54

   I USA får mange trossamfunn skattefritak, deriblant satankirkene og cannabis kirkene.

   USA valgte ikke å støtte et spesielt kristent trossamfunn fordi de ville at folk skulle ha frihet til alle kristne trossamfunn, det være seg kvekere, baptister, metodister, lutheranere, mennonitter, amish, pinsevenner etc. etc. USA har likevel som i Norge støttet kristendommen da Grunnlovsfedrene i begge land søkte Gud og lagde lovene basert på Bibelen, Guds ord og Jesu Kristi lære.

   Kirker finner du overalt i USA, av alle slags trossamfunn innenfor kristendommen da de hadde religionfrihet for å unngå det samme som i England under «Church of England» som hadde monopol. Norge valgte den lutherske lære som statsreligion, men hadde også religionsfrihet til alle kristne trossamfunn. Sekulære politisk korrekte politikere har i Norge ødelagt statskirken slik at den nå er død da Jesus Kristus ikke lenger er Herre over kirken.

   Religionsfrihet den gangen dreide seg om innenfor kristendommen og ikke som nå hvor de blander in hinduisme, buddhisme og Islam med andre. Det vil ødelegge landet slikde landene som har disse religioner er ødelagt og som gjør at folk kommer fra disse land til «kristne land» og ikke omvendt.

   Hvis staten ikke støtter den kristne religion og baserer lovene på Guds ord og Jesu Kristi lære vil de være åpne for alle andre religioner og det vil ødelegge landet og alt det som gjorde at de «kristne land» ble til hva de er eller hva de var. Ødeleggelsen er igang.

   Look to France, they decided to become secular. What a mess they are in now.

 • Sofus

  Nå stammer alle levende vesener fra det som er fisk og havlevende skapninger (våre embryoer er nøyaktig like på tidlig stadium, selv hos sjøreker, fjærkre og moskusokser), så jeg svarer ja, vi stammer fra dem alle.

  Resten av innlegget følger i samme spor, så jeg lar det snakke for seg selv.

  Nei, gud er ikke død. Han/hun/det er ikke engang.

  • P54

   Er du større enn Gud? Gud selv kaller deg en idiot hvis du ikke tror det finnes en Gud. Gud er Ånd og har ikke kjønn, men da Han åpenbarte seg på jorden kom Han som menneske og hankjønn, derfor kalles Han Guds sønn. Jesus var menneske og Gud. Kun en som var perfekt kunne dø for våre synder, derfor kom Gud, Jesus, som er uten synd og frivillig døde for våre synder.

   Rop på Gud og be Ham om å frelse deg så skal du oppdage at han finnes.

   • Sofus

    Halleluja!

    Oppdatering, litt senere: Niks. Alt som før, gitt.

    • P54

     Der ser du, du sier det ikke finnes Gud, likevel priser du Ham, på hebraisk av alle ting. Ingenting er umulig for Gud. Han sier han kan få steiner til å prise Ham.

     Halleluja betyr at du priser Gud eller Gud være lovet. «Praise the LORD» heter det oversatt til engelsk. Ja er kortform for Jehova som er et hebraisk navn på Gud som betyr, den allmektige, den selv eksisterende, den som alltid har vært etc. Jesus betyr Gud frelser.

     Nå ser du hvor mektig Gud er, Han fikk deg som sier det ikke finnes noen Gud til å prise Ham. Halleluja betyr «Lovet være Jehova». «Lovet være Gud» eller «Lovet være Herren». Livet ditt blir aldri som før.

     • Sofus

      Jeg skal holde deg oppdatert.

 • Sofus

  Nå er det jo slik at alle levende vesener stammer fra havet, på et tidlig stadium er vi alle identiske embryoer, være seg om det er fisk, sjøreke, fjærkre eller moskusokse.

  Så ja, vi stammer fra dem alle.

  2017 er den tiden vi regner. De fleste mennesker regner tiden i andre år. Noen er årtusener foran oss, andre henger etter.

  Forøvrig taler resten av innlegget ditt for seg selv, og bekrefter bare hva jeg alt har sagt.

  Og gud er ikke død. Det er en idè enkelte omfavner for å slippe sitt ansvar.

  • P54

   Har du en forklaring på hvorfor alle forskjellige skapninger fortsatt er de forskjellige skapninger. Hvorfor fortsetter ikke utviklingen seg slik at reker eller hva du vil fortsetter å gå på land og bli andre skapninger?

   Gud skapte alle skapninger, alle hvert innen sitt slag. Mennesket er den eneste skapning skapt i Guds bilde og som Han blåste livets ånde i. Mennesket er den eneste skapning som er tilbudt frelse, som Gud kom for å dø for og som Gud tilbyr evig liv.

   Mennesket er de eneste skapning som foruten å bygge oppholdsted for seg og unger også skaper andre ting som maskiner, kjøretøy etc. De andre skapninger forplanter seg og forblir innenfor hvert sitt slag. Bygger de noe så er det reir eller «bolig» for seg og avkommet for å beskytte seg mot andre dyr som vil spise dem.

   2017 referer til 2017 etter Kristus. Sjekk historien nå og se hvilke land som har utviklet all den teknologi som vi tar for gitt idag. Hvilke folkeslag var det som utviklet røntgen teknologi, alle moderne ting innen telefon, TV, kopi, kjøretøy, oljeutvinning, moderne skip og deres motorer, fly, romfart, maskiner, metallurgi, skoler, universiteter, sykehus etc. etc.

   Disse ting finnes i nær sagt alle land idag, men gå tilbake i tiden og se hvor alt dette hadde sin begynnelse og du finner at alt kom fra de landene hvor kristendommen var utbredt. Så har de landene delt denne kunnskapen med andre land. Alle andre land som har kommet fram internasjonalt så først til Vesten, de «kristne landene», de kopierte og/eller ansatte folk fra Vesten for å forbedre sine egen produkter. Andre land som tok imot kristendommen har også gjort fremskritt. Med dagens datamaskiner er det lettere enn noensinne å kopiere produkter.

   Sosialistiske og kommunistiske land undertrykker folket som gjerne lider i fattigdom fordi styresmaktene nekter for at Gud finnes og søker selv å være Gud for folket. Se hvor alle «flyktningene» kommer fra og se hvilke land de flykter til. De flykter alle til de «kristne landene», ingen flykter til sosialistiske, kommunistiske eller til land med Islam, buddhisme, hinduisme eller buddhisme. Derfor er vår tidsregning avgjørende da den referer til tiden etter Kristus og kristendommen spredte seg på jorden. I Kristus skal alle jordens slekter velsignes.

   Tenk deg om nå, hvor ville du bo. der hvor kristendommen formet det landet du bor i eller til de andre landene hvor kristendommen ble utryddet. Tar du imot de andre religionene i «kristne land» ender en opp med forfølgelser og undergang.

   • Sofus

    De kristne bedrev også sin forfølgelse, såvidt jeg minnes. Da helst blandt forsvarsløse folk. Eller mener du Olav Tryggvason kom med saft og kaker?

    Nok om det, shizofreni er vanskelig å behandle, og noe som bør overlates til fagfolk. De vet hvordan man medisinerer folk som hører stemmer og snakker med personer som ikke finnes.