Dommere roper varsku: Hundrevis av saker på vent i rettssystemet

Stadig flere saker venter på å bli klubbet gjennom rettssystemet. Foto: Jarl Fr. Erichsen / NTB scanpix

Siden i fjor sommer er saksbehandlingstiden i sivile rettssaker mer enn doblet. Reduserte straffer og høyere erstatninger kan bli resultatet.

Mens tallet på lagrettsdommere har stått på stedet hvil de siste fire årene med 63 årsverk, har saksmengden økt dramatisk. Bare i Borgarting lagmannsrett står rundt 350 saker nå i kø.

I fjor kom det inn totalt 4.125 saker til Borgarting. Av disse var 1.307 anker over dommer i straffesaker, en økning på 10 prosent fra 2015. Samtidig har antall sivile saker økt med 34,4 prosent siden 2007.

Tallene ble lagt fram på et pressemøte i Borgarting lagmannsrett i Oslo mandag.

Lang ventetid

Den økende saksmengden har ført til at saksbehandlingstiden har økt kraftig. I juni i fjor var ventetiden for sivile saker i snitt sju måneder. I november i år var den mer enn doblet til 1,5 år, tre ganger mer enn den lovbestemte fristen på seks måneder.

– Saksbehandlingstiden kan raskt komme opp i over to år, sier førstelagmann Ola Dahl i Borgarting.

Straffesaker ligger nå på vent i minst ett år, fire ganger lenger enn måltallet på tre måneder som Stortinget har fastsatt.

I 2018 må Domstolsadministrasjonen kutte ytterligere to årsverk fra dommerstanden. Det vil trolig føre til ytterligere ventetid. Reduserte straffer og høyere erstatninger kan bli konsekvensene, tror Dahl.

Krever redusert straff

– Det blir stadig vanligere både i straffesaker og sivile saker at det vises til brudd på Den europeiske menneskerettskonvensjonen (EMK) og kreves redusert straff, sier han.

Ifølge EMK har enhver rett til rettergang «innen rimelig tid».

Gjennomsnittsdommeren jobber nå 125 prosent, viser undersøkelser fra Domstoladministrasjonen.

– Vi kan ikke holde på i år etter år med denne formen for dugnad. Det er svært demotiverende å se at restansene likevel øker, sier Dahl.

(©NTB)


Publisert: nov 13, 2017 @ 4:04 pm


Takk for at du leser Resett. For å kunne fortsette å produsere kvalitetsmateriale avhenger vi av din støtte. Klikk her for å finne ut hvordan du kan støtte oss.

The following two tabs change content below.
 • Torgunn

  Er det migrasjonen som har skapt lange køer i rettsystemet?
  I så fall kan vi i det minste stenge grensene.

  • Too

   Kan vi sette SSB på saken?

 • Avatar

  Men færre anmeldelser kan vi jo til stadighet lese i MSM media. Alt er jo på så bra spor nå.

 • 1velger1234

  Hvorfor må man kutte to dommerstillinger, ståa tatt i betraktning? Ja, og så har vi de endeløse ankemulighetene som migrantene har.

 • Martin

  Økningen i sivile saker er formidabel. Er folk blitt mer kranglevorne eller dreier dette seg om anker på utvisningsvedtak?

 • Skvatt

  Då lyt me vona at domarane hev visdomen til å prioritera dei sakjene kor det er utøvd kriminalitet mot Onkel Stat, og ikkje dei kor det berre er einskildmenneskje som hev vorte forulempa. Hugs at når ein bryt seg mot sjølvaste Onkel Stat so verte det mongjen fleire offar, beint fram alle i heile landet, sann. Difor lyt det vêre det viktegaste au. Jau!

 • Larkange

  Det er glade dager for sosialindustrien og juristklassen i Norge; mye arbeid, ‘mye overtid’, forhøyde offentlige satser i asyl og familiesaker og dessuten en gylden mulighet til å vise alle andre hvilket ‘omtenktsomt’, empatisk og tolerant menneske man er i samme slengen. Det man kaller en personlig WIN-WIN-situasjon, men for landet og dens øvrige befolkning sin del går det stort sett i vasken med. Statssanksjonert plyndring og ren utnytting av offentlige ressurser, Mao. man tar seg fett betalt for å helle vann i andres livbåter.