EU-land inngår opprustningspakt

EUs utenrikssjef Federica Mogherini med dokumentet der utenriks- og forsvarsministre fra 23 land erklærer at de vil danne forsvarsklubben PESCO. Foto: AP / NTB scanpix

Over 20 EU-land går sammen om et nytt forsvarssamarbeid. Der lover de å øke budsjettene og utarbeide nasjonale planer for styrking av den militære slagkraften.

– Dette er en historisk dag for europeisk forsvar, sier EUs utenrikssjef Federica Mogherini.

I alt 23 medlemsland i EU har nå undertegnet et dokument der de formelt erklærer at de ønsker å opprette et såkalt permanent strukturert samarbeid i forsvarspolitikken.

For bare ett år siden virket dette umulig å få til, ifølge Mogherini.

Den nye klubben går under forkortelsen PESCO. Ifølge EU selv vil den utgjøre et «avgjørende sprang framover» i europeisk forsvarssamarbeid.

Lover å bruke mer penger

Ideen bak PESCO er at det skal være en ordning der de landene som ønsker det, går sammen for å samarbeide tettere om forsvar.

De 23 landene som nå blir med i klubben, forplikter seg til en jevn økning av forsvarsbudsjettene.

Minst 20 prosent av pengene som brukes på forsvar, skal gå til investeringer. PESCO-landene lover også å øke bevilgningene til forskning og teknologiutvikling, i tillegg til at de skal spytte mer penger inn i EUs felleskasse.

Hvert land skal utarbeide nasjonale planer som viser hva de gjør for å nå målene. Medlemmer som gjør for lite, kan bli kastet ut.

Ikke en EU-hær

Det overordnede formålet er å styrke forsvarsevnen i Europa. Nye våpen skal utvikles i fellesskap, europeiske styrker skal øve og trene mer sammen, og EU skal settes i stand til å bidra sterkere til internasjonale operasjoner.

Bakteppet er en situasjon med voksende uro langs grensa til Russland i øst og i Europas nærområder i sør. Samtidig har Donald Trumps framtreden som president i USA ført til økende krav om at Europa må gjøre seg mer uavhengig av amerikansk militær beskyttelse.

Et nytt europeisk NATO er det likevel ikke snakk om, understrekes det.

– Dette har ingenting å gjøre med en EU-hær eller en forsvarsorganisasjon i den betydningen av ordet, sier Sveriges forsvarsminister Peter Hultqvist.

To nivåer

PESCO får to nivåer. Øverst sitter et råd som skal ta de overordnede beslutningene. Det er utenriks- og forsvarsministrene som vil utgjøre dette rådet.

Nivå to er konkrete prosjekter. Mer enn 50 prosjektforslag ligger allerede på bordet.

Blant ideene som vil bli diskutert videre, er utvikling av en «militær Schengen-sone» for å gjøre det lettere å forflytte seg raskt over landegrensene med soldater og militært utstyr, utvikling av felles stridsgrupper, felles trening og øvelser, utvikling av en rekke nye våpensystemer, samarbeid om våpenkjøp, satellittsamarbeid og etterretningssamarbeid.

PESCO vil derimot ikke få noen egen kommandostruktur og skal ikke selv lede operasjoner.

Fem står utenfor

Tredjeland som Norge får ikke være med i PESCO, men kan «unntaksvis» inviteres med i enkeltprosjekter. Betingelsen er da at tredjelandene må tilføre prosjektene betydelig tilleggsverdi.

Bare fem EU-land har valgt å bli stående utenfor: Danmark, Irland, Malta, Portugal og Storbritannia.

Det betyr at PESCO også vil omfatte land som Sverige og Østerrike, som er militært alliansefrie. Begge to insisterer på at alliansefriheten står ved lag.

– PESCO er fullt ut i overensstemmelse med dette. Det er et mellomstatlig samarbeid der landene selv tar initiativet, sier Hultqvist til NTB.

Den svenske ministeren avviser at EU ruster til krig.

– Det handler ikke om det. Det handler om å stabilisere sikkerhetssituasjonen, sier han.

(©NTB)


Publisert: nov 13, 2017 @ 7:21 pm


Takk for at du leser Resett. For å kunne fortsette å produsere kvalitetsmateriale avhenger vi av din støtte. Klikk her for å finne ut hvordan du kan støtte oss.

The following two tabs change content below.

NTB

Latest posts by NTB (see all)

 • Torgunn

  Håper de klarer å skape et forsvar mot migrasjon fra Afrika og Asia.
  Det må være første prioritet i dagens Europa.

  • Anne Haugen

   Hvorfor kan ikke Nato bidra med det?

 • Dogen

  Hva skal man med en EU-hær, om ikke for å holde folket nede? Fienden er jo allerede iblant oss. Det viser alle koranklossene som vokser opp som paddehatter i Europas handlegater.

  Ikke alle er like begeistret for EU. I går tok tusener til gatene i Federica Mogherinis hjemland Italia, for å demonstrere mot «EU-mafiaen». De forlanger italiensk brexit. Demontrasjonen ble organisert av førti ulike sosiale og politiske grupper, og er den største av sitt slag hittil i landet.

  EU-skepsisen vokser enten EU-mafiaen vil det eller ikke.

  https://uploads.disquscdn.com/images/8a62f199c1da221b173a15c95af4ffe0bdd85e579e892e23096052cb9f037f72.jpg

  http://www.express.co.uk/news/world/878586/Thousands-anti-EU-protest-Rome-Nato-euro-Brexit

  • heimevernet

   «Hva skal man med en EU-hær, om ikke for å holde folket nede?»

   Du har nok rett. Et tiår eller to til med islamsk terrorisering av vest- og sør-europeisk befolkning vil tvinge frem elementer som EU planlegger å holde nede. Fra Hegghammer, FFI, vet vi i det minste at det neste tiåret blir blodig. Svært mange innfødte vil bli marginalisert i eget land.

   Spørsmålet er jo hva slags soldater som ønsker å være med på et slikt prosjekt. Det blir fort innvandrede tyrkere, arabere og pakistanere som skal beskytte politikerne mot egen befolkning, tipper jeg.

 • OleHaraldsen

  Første oppdrag blir å slå ned opprøret i Catalonia?

  Man sender som kjent ikke sine egne soldater mot eget folk. Soldater fra andre land derimot vil lystre ordre.

 • Petter Simonsen

  Bra at Norge ikke er med på dette.

 • Leif Arne Stople

  En fremtidig EU-styrke under tysk ledelse?