Europa og Afrika i nytt møte om migrantkrisen

Foto: AP Photo/Darko Bandic

Migranters skjebne i leire i Libya er tema under et nytt møte i kontaktgruppen CMCG, som tidligere har innført tiltak for å stanse migrantenes ferd til Europa. 

Representanter fra i alt 13 europeiske og afrikanske land, samt EU-kommisjonen var mandag invitert til Bern av sveitsiske myndigheter for å drøfte migrantkrisen i Nord-Afrika. For første gang er også representanter for FN og Røde Kors til stede.

Kontaktgruppen Central Mediterranean Contact Group (CMCG) ble etablert i Roma i mars på initiativ fra Italias innenriksminister Marco Minniti.

Risikerer sult

Under de to foregående møtene har hovedfokus vært på hvordan potensielle asylsøkere skal kunne hindres i å ta seg til Europa sjøveien. Men Italias samarbeid med den libyske kystvakten og det som angivelige er væpnede libyske grupper, er blitt kraftig kritisert av menneskerettighetsgrupper.

Ifølge FN-anslag befinner det seg nå om lag 17.000 potensielle asylsøkere i leire hvor folk lever under det som blir beskrevet som umenneskelige forhold. De risikerer ifølge hjelpeorganisasjoner utpressing, slaveri og sult ettersom leirene kontrolleres av kriminelle grupper.

Bedre forholdene

Under mandagens møte skulle deltakerne diskutere hvordan forholdene i interneringsleirene i Libya skal kunne bedres og hvordan man skal kunne etablere et asylsystem i andre afrikanske land. Målet er blant annet å øke støttet til frivillige returer.

FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) har dessuten startet et EU-støttet program der de mest sårbare flyktningene og migrantene blir evakuert til nabolandet Niger. Det er ventet av 500 personer vil være evakuert når året er omme.

Siden januar i år har 114.0000 migranter og flyktninger, de fleste fra afrikanske land, ankommet Italia sjøveien. Ankomstene har falt markant siden juli etter at Italia inngikk en avtale med den libyske kystvakten og etter alt å dømme med lokale libyske militsgrupper.

(©NTB)


Publisert: nov 13, 2017 @ 9:11 pm


Takk for at du leser Resett. For å kunne fortsette å produsere kvalitetsmateriale avhenger vi av din støtte. Klikk her for å finne ut hvordan du kan støtte oss.

The following two tabs change content below.

NTB

Latest posts by NTB (see all)

 • invernes

  Jeg vil ha en slutt på dette ordet Migranter ! dette er ikke migranter, det er heller ikke asylsøkere, jeg blir helt oppgittt over hvordan løgnaktig propaganda fra EU kan misbrukes.

 • bitten

  Det er bare en ting som nytter, når det gjelder dette enormt store problemet som er her ,
  steng grensene fullstendig inn til hele Europa , legg ned hele asylindustrien fullstendig .
  Eller hvis man kutter helt ned på beinet , disse ekstremt rause » NAV » stønadene ,
  som den gruppen får utdelt på, skattebetalernes store bekostning – regning .

  Så løser dette ekstremt store problemet av seg selv , med denne migrant – trafikken over
  Middelhavet til Europa , hvis viljen er bare tilstede hos politiker eliten i hele Europa .

 • Hans Hansen

  We must build a wall!!

  • TitoSchipa

   I første omgang mot Sverige.

  • Max Karl

   Jeg ser at det er enkelte som ikke mener at vi burde trappe opp grensekontrollen, pga at det er umulig å på slutt på all smugling over grensen. Det neste blir vel at politiet skal legges ned. Pga at det ikke er mulig å oppklare alle forbrytelser.

 • Torgunn

  Afrika og Asia må ta vare på egen befolkning.
  Europa er verdens tettest befolkede kontinent, eller en halvøy mellom Middelhavet og Nordishavet. Store deler tilhører en subarktisk klimasone med kort vekstsesong.
  I Norden har vi brukt mer enn 10 000 år på å tilpasse oss et kaldt klima.
  Livet nord for alpene krever stor grad av planlegging og samarbeide for overlevelse.
  Folk fra Asia og Afrika, tilhører ikke bare en annen kultur, de er også tilpasset et varmt klima med mulighet for sanking av mat året rundt. All erfaring viser at migrantene fra disse kontinenten ikke er i stand til å integrere seg i Europa og Norden.
  De ønsker europeisk valuta og i Norden forlanger de også velferd til overmål.
  Når mange blir uføretrygdet i relativt ung alder, også i etterfølgende generasjoner, kan det tenkes at de faktisk blir syke fordi de ikke er tilpasset vårt klima.
  Europeere har rett til å ta vre på egen kulturog sivlisasjon.
  Det som bør hentes til Europa, er den industrien som er flagget ut til Asia og nå også Arika.
  Det er årsaken til arbeidsledighet i Europa. Vi importerer dårlige varer med kort levetid, noe som ikke gagner ressursbruken i verden.
  Hele feltet med migrasjon, utflytting av industri, multinasjonale konsern og skatteparadiser krever grundige undersøkelser, faktbaserte debatter og internasjonale lovendringer.