Kan vi forvente varige innstramninger i norsk innvandringspolitikk?

Innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (Frp) og utenriksminister Ine Marie Eriksen Søreide (H) (bak) svarte på spørsmål fra pressen om returer til Afghanistan i Stortinget, 8. november, 2017. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Det var interessant å følge NRK Debatten om tilbakesendelsen av 18-årige afghanere torsdag i forrige uke. Debatten er normalt det mest obsternasig naive programmet på hele NRK, og slik sett et interessant fenomen i seg selv.

NRK hadde hentet en sympatisk ung afghaner i studio, og på slutten lot de en uttransportert 11-åring fra Kabul snakke på flytende norsk om sitt savn av Norge. Slik sett gjorde NRK det de kunne for å bringe innvandringsregulerende hensyn i moralsk vanry. Å ta en 11-åring inn mot slutten av programmet for deretter å rette kameraet mot Listhaug, var drøyt selv til NRK å være. Tross alt dreide debatten seg primært om uttransportering av unge menn på 18 år.

Men Sylvi Listhaug klarer å holde hodet kaldt og sitt blide åsyn intakt, selv under de mest ufine triks fra mediene, og det syntes nesten som om NRK hadde innsett på forhånd at det ikke kom til å virke. Underveis i sendingen var det liten selvtillit å spore hos både SVs Karin Andersen og programleder Solheim fra NRK. De virket resignerte. Sylvi Listhaug forsvarer en restriktiv linje på mesterlig vis. Og med Ap i praksis på Listhaugs side, er det liksom klart at slaget er tapt.

Veiskillet

Det har skjedd noe med norsk opinion rundt innvandrings- og asylpolitikken de siste par årene. En av årsakene ligger i det enorme antallet som kom opp gjennom Europa sommeren og høsten 2015. Mange begynte å forstå hvilket migrasjonspotensiale som faktisk var der ute i verden, og at vår egen individuelle hjertevarme og empati ikke kan være styrende for politikken på et strategisk, og konkret, nivå.

Det har også blitt større fokus på islam de siste årene. En rekke terroraksjoner siden 2014 og europeiske fremmedkrigere til IS har tydeliggjort at integreringen ikke går så bra. Å påpeke at islam er et langsiktig problem i Europa, har nesten blitt som å slå inn en åpen dør. Det finnes fortsatt de som benekter det, men de blir færre for hver dag som går.

Politikerne i de mest innvandringsliberale land, som Sverige og Tyskland, fikk seg en lærepenge om egen befolknings tålegrense som de nok ikke vil glemme med det første. Europa stengte i praksis grensene i 2016 gjennom en avtale med Tyrkia.  Men selv uten den avtalen, var Makedonia klar til å stenge sin grense mot Hellas. Ungarn satte dominoen i gang. Det kommer fortsatt titallstusen migranter over Middelhavet til Italia, men selv der har EU iverksatt en mindre imøtekommende politikk.

I Norge har myndighetene i enda større grad strammet inn. Uten altfor mye offentliggjøring og selvskryt har den blåblå regjeringen iverksatt en av Vest-Europas mest restriktive asylpraksiser og et pågående program for uttransporteringer. Antall asylsøknader til Norge har falt som en stein, fra 30.000 i 2015 til om lag 3000 i år. Det totale antallet har ikke vært så lavt siden 1990-tallet.

Noen vil innvende at familiegjenforeninger fortsatt viser høye tall på om lag 12-15.000 personer i året. Men her må man huske at disse tallene viser etterslep fra tidligere år. Det er stort sett mennesker som i årene før har fått asylopphold som deretter søker familiegjenforening. Med lavere antall som får innvilget asyl, vil tallene for familiegjenforening også gå ned.

Politisk kontroll

Globalisering, fri flyt av mennesker, migrasjon og masseinnvandring ble i årevis fremstilt som uunngåelig, nærmest skjebnebestemt. Det var aldri oppe til demokratisk debatt, man henviste til internasjonale konvensjoner og «historiens gang». På den måten ble innvandring og asyl nærmest plassert utenfor politikkens sfære og over i et slags filosofisk og metafysisk univers. Det var nesten så vi trodde at «gudene» styrte demografiske spørsmål og nasjonens eksistensielle fremtid.

Men nå vokser så smått viljen og troen på at selv dette spørsmålet kan komme under demokratisk kontroll. Den demografiske utviklingen fremover kan (faktisk) styres politisk, noe Frp nå har demonstrert. Den kulturelle, verdimessige og politiske fremtiden for Norge er ikke skjebnebestemt av internasjonale konvensjoner og forhold helt utenfor nasjonal kontroll, slik noen har villet ha det til.

Demografiske scenarioer

Denne de facto nasjonale selvbestemmelsesretten er også viktig å huske når vi tolker fremskrevne tall fra SSB. Byråets mellomalternativ for befolkningsutvikling, det de anser mest sannsynlig gitt de politiske signaler hittil, innebærer en nettoinnvandring på ca. 26.000 personer hvert år frem til 2100. Da ender befolkningen over 8 millioner. I så fall vil etniske nordmenn falle under 50 % av den totale befolkningen i Norge. SSB skriver at «en økende andel av innvandrerne forventes å komme fra land utenfor EØS-området, i første rekke fra Afrika og Asia.»

Men det «sannsynlige» kan påvirkes av politikk. For hvis derimot det SSB kaller «0-scenarioet» skjer – altså tilnærmet null ny innvandring heretter – vil Norge være langt mer gjenkjennelig som en kontinuitet av det vi historisk har vært. Med null innvandring heretter vil befolkningen i Norge begynne å synke om noen tiår og knapt ligge over 4 millioner i 2100. Etterkommere etter allerede ankomne migranter vil utgjøre en betydelig andel, kanskje 25-30 %, men en majoritet vil likevel være etniske nordmenn. Og det prosentvise forholdet mellom ulike befolkningssegmenter vil ha stor betydning i ethvert demokrati, noe vi får håpe at Norge fortsatt er om 80 år.

Avgjørende år

Så hvordan vil vi ha det? Skal Norge bevares gjenkjennelig som en kulturell og demografisk enhet basert på en nokså homogen majoritet? Eller vil vi la kommende generasjoner forsøke å finne en politisk stabilitet basert på en god blanding av etniske og religiøse grupper fra hele verden, og hvor ingen har majoritet? Vi kan i så fall reise til Balkan, eller Syria, Libanon, Irak, Nord-Irland og Catalonia for å lære av deres erfaring. Med våre unike egenskaper her nord, finner vi kanskje en løsning på problemene med heterogenitet innen en og samme stat som ingen har tenkt på før.

Akkurat den fremtiden avgjør vi faktisk selv. Den debatten vi har i disse dager og år, og det «avtrykk» den etterlater seg, vil ha historiske følger. Dersom Frps politikk fortsetter å ha stilltiende støtte hos Høyre, mens Sp og Ap holder orden i egne rekker og kjører en realistisk kurs, vil det ha satt seg en aksept for en restriktiv og ansvarlig politikk som gjør at en gjenkomst av den «hjertevarme naivitet» som strømmet ut av den gamle venstresidens uskyldsdager, neppe finner sted.

For dette er i stor grad et generasjonsspørsmål. I Ap er det nå den «gamle garde» som gjør opprør mot dagens mer restriktive linje. Dette er mennesker som trodde på en utopi om det flerkulturelle harmoni. De har investert for mye og har for mye ansvar for dagens problemer til at vi kan forvente at de aksepterer at de tok feil. De tror gode intensjoner er nok.

Generasjonsskiller

I de yngre generasjonene er det også mye idealisme og naivitet, men den er mer påført fra sosialiseringen de fikk fra den eldre generasjonen enn den egentlig har oppstått i deres eget bryst. 68-generasjonen indoktrinerte seg selv, mens dagens generasjoner er indoktrinert av den formynderstaten som 68rne skapte. Trolig vil man dermed lettere støte disse illusjonene fra seg, om bare realitetene begynner å bli presentert. De yngre under 45 år har også i større grad opplevd flerkulturen på kroppen og har erfart dens problematiske sider. Deres naivitet har derfor en noe mer overflatisk og «påført» karakter.

Krampetrekninger

De siste årene har mange steiner vært vendt i innvandringsdebatten. Det har blitt fokus på økonomiske kostnader, lavere sosial tillit, parallellsamfunn, vold, sosial kontroll, terrorisme, og «svenske tilstander». Alt dette har begynt å kverne i hodene på folk. Virkeligheten har begynt å trenge gjennom der det tidligere var et filter av utopisk ideologi. Den velgermobilisering for en fortsatt borgerlig regjering som skjedde de siste ukene av valgkampen, var et slikt tegn. Stadig flere forstår at de valgene som nå fattes, har effekter for all fremtid.

Jeg mener ikke å si at den politiske kampen for en mer realistisk asyl- og innvandringspolitikk allerede er over og i havn. Det er mye investert i det gamle paradigmet. Ikke minst er hele skole- og sosialiseringssystemet uforberedt på de endringene som skjer. Men likevel, realismen har moment, og det klarte ikke engang NRK Debatten denne gangen helt å fordekke.

Den innvandringspolitiske koalisjon

Og nettopp denne stemningsendringen er det viktig å erkjenne. For det er ikke nødvendigvis slik som en del på borgerlig siden tenker, at de uansett mister makten om fire år, for «slik er det bare». Fordi ingen sitter lenger enn åtte år. Og da åpnes grensene igjen. En slik «rullering» av regjeringsblokkene var rimelig forutsigbart så lenge politikken ikke var eksistensiell, men når den blir det, slår en annen mekanisme inn. Da søker folk heller trygghet og stabilitet.

Som NTB kunne melde var innvandring det viktigste spørsmålet for velgerne denne gang. Det kan også være den kalkylen som gjør seg gjeldende i Arbeiderpartiet nå i etterkant. I valgene fremover må de legge seg så nær Frp som mulig i innvandringsspørsmålene for ikke å bli bare et middelsstort parti blant etniske nordmenn, og som må hanke innvandrerstemmer for å krabbe over 20 %. I Sp er det fortsatt bondevettet som rår, de er så rotnorske som noen.

Frp, H, Ap og Sp står nå for en historisk unik innstramning i asylpolitikken, og de har til sammen over 75 % av stemmene i Norge. Det er en uangripelig majoritet. Og så lenge Frp ikke viker fra den linjen de nå fører, men stiller innstramning som et absolutt krav, er det grunn til å tro at de tre andre med litt kremt og kvaler følger på. For uskylden over utsiktene til det multikulturelle samfunn kommer aldri mer tilbake. Massemigrasjonen i 2015 – og den politiske ideologien islams økte synlighet, krav og derfor tilpasningsvansker – har sørget for det.


Publisert: nov 14, 2017 @ 10:23 am


Takk for at du leser Resett. For å kunne fortsette å produsere kvalitetsmateriale avhenger vi av din støtte. Klikk her for å finne ut hvordan du kan støtte oss.

 • Cecilie_M

  Utrolig godt skrevet av Helge Lurås! ?

 • Olaus Trøgheim

  Veldig bra oppsummert og stemmer også bra med egne observasjoner om at det er et stemningsskifte på gang. Om enn forsiktig.

  • Ivar Systad

   Til og med trofaste AP velgere setter Sylvi Listhaug på topp når det gjelder innvandring. Det ble sagt med klare ord til meg, alle partiene på stortinget skulle hatt slike som henne. Hun var en skikkelig politiker.

  • Gothminister

   Ja det er et stemningskifte på gang i befolkningen nå. I dag kan man heldigvis forholde seg mer til fakta om islam, muslimer og innvandringen en kun for et par år siden. Men samtidig så ser hvordan media som NRK spesielt forsøker og ta aktiv del i politikken. NRK kjemper for og normalisere islamistiske symboler som hijab og fremstille unge muslimske jenter som normalt integrert og norske. Jeg vil si vi står på startstreken i forhold til det som vil komme og jeg er på ingen måte trygg på at humanistiske verdier vil vinne. Islam har allerede forført store deler av befolkningen. Slik også nazismen i sin tid gjorde.

  • Marcus_T

   Det politiske parti som ikke følger opp vil bli blåst av banen er jeg redd for, det er ingen skam å snu.

 • W.Kirkehøyden

  Utmerket analyse Lurås. Det er alt manipulasjon fra NRK og norsk presse. Jeg kaldte det alltid selektiv fokus, men så snakket fru Hagen om VG «journalismen» som klipp og lim. Det er hva de driver med, de starter med sluttproduktet, så klipper og limer de til det er på plass. Du forventer ikke noe fra dem, annet enn dette.

  Siden jeg har så god hukkomelse, har lest aviser fra jeg var 14 åring (grunnet min fars stilling var det mange aviser i hjemmet). La meg komme med en fin en: Bare timer etter 911, kunne NRK fortelle oss P2 at i USA kunne en kjøpe dataspill, fo å lære og fly «Boeings.» Så amerikanere «had it coming.» Og du tenker hvem er «journalisten og redakøren.» Men mer den totale mangel på selvjustis og skam innenfor lauget.

  • Marcus_T

   VG? For mentalt retarderte og hunder! DAGEN ER MYE BEDRE UTEN!

 • invernes

  Det trengst en folkeopplysning ang den forferdelige løgnaktige propaganda som våre off medier og NRK driver med, folk flest er dessverre ikke klar over omfanget av løgn fra disse, FN står bak + Soros.

 • Tore B

  Godt analysert og skrevet Lurås

 • Torgunn

  Vi har to valg:
  1. Innstramming av varig art og retur av de som bryter asylretten.
  2. Aksept av stor tilstrømming fra femmede kulturer.
  Valget burde vært lett. Dersom migrasjon fortsatt aksepteres vil velferd ikke være mulig å opprettholde, samt at nordmenn blir i mindretall i eget land.
  Det går seg ikke til. Migrantene fra islamske kulturer er pendlere som tømmer kassen.

 • leifd

  «Det kan også være den kalkylen som gjør seg gjeldende i Arbeiderpartiet nå i etterkant. I valgene fremover må de legge seg så nær Frp som mulig i innvandringsspørsmålene for ikke å bli bare et middelsstort parti blant etniske nordmenn»

  Det är dom redan. I synnerhet bland norrmän som jobbar i privata sektorn.
  Ap blir allt mer ett invandringsparti. Tittar man på vad som kommer inom deras ungdomsförbund, representation i Oslo etc så är trenden tydlig. Så räkna inte med någon instramning i invandringspolitiken hos Ap. Däremot kan man nog räkna med att Ap komemr att minska i storlek. Någon som tror Ap blir större i valet 2021 än vad dom blev nu? Om Ap blir mer invandringskritiskt så kommer dom att tappa väljare till SV, V och Mdg. Om dom inte blir det så kommer dom att tappa till Sp och H och i våss mån Frp.

  • Marcus_T

   Riktig! AP skræver livet av seg, (og jeg ler). Hvorfor har ingen, jeg gjentar, ingen journalist fra MSM spurt Hadia Tajik: «Vil du ha mer eller mindre islam?» Det svaret venter vi alle på!

 • Frida Fredriksen

  Stor takk til Helge Lurås for dine gode analyser og fakta beskrivelse.Tror mange med meg er enig om det??

 • Vidar Hjelset

  Godt skrevet

 • Trond Davidsen

  Nå kjenner ikke jeg fakta i saken, men jeg har vel gitt uttrykk for at noen av oktoberbarna fremstår voksen for alderen. Et kjapt søk gir innfirmadjon om 1600 asylsøkere testet i 2016. I følge UDI: 40% av disse over 20 år. Samtidig er det blitt aksjonert mot nettopp aderstesting. Metoden skal ha vært omdiskutert. Det har blitt iverksatt underskriftsaksjon. I tillegg har både legenes Etikkrådet og Den norske legeforening uttrykt at de ikke vil at leger skal utføre testen, med henvisning til at det er en krevede oppgave og usikkerhetsmomentet ved metoden, Her gikk Helse og omsorgsminister Bent Høie (H) ut å påpekte at leger ikke har anledning til å motsette seg dette. (05.01.17.). UiO avsluttet testing i mars 2017 på faglig og etisk grunnlag. Folkehelseinstituttet har også avsluttet dette arbeidet og 6.mars 2017 uttaler UDI at det er problematisk å få tolket røntgenbildene. Ingen leger, kan man anta. Om dette er resultat av noe annet enn etikk og dålig metode, lar jeg ligge. Man registrer imidlertid at et ressurskrevende politisk prosjekt er i veksatt. I 2017 betyr det egne web sites for Oktoberbarna.no samt #oktoberbarna, med linker til tilsvarende sites. AUF er engasjert, SV, Bjørn Tore Godal, Rune Gehardsen en rekke samfunnsdebatter og, ja what not. Så man mobilisere tungt for å utøve press for det man kan anta er et håp om permanente endringer. Samvittighets kort bringes til torgs av Godal med meldingen om at Norge vil bli en mindre sivilisert nasjon. Gerhardsen bekrefter over Twitter at absolutt, Det slutter han seg til. Ingebrigt Steen Jensen og hans ilk, gjentar dette med kaldt og hjerteløst samfunn. Å bedrive denne form for lobbyvirksomhet er det i og for seg ikke noe galt ved. Man har et politisk mål om å endre noe man er uenig i, og iverksetter tiltak. Fair enough. Så er man da, som i denne saken, avhengig av å ha en utsatt gruppe å referer tll. Og jeg kan også se det urimelige i denne form for behandling av mennesker. Samtidig ligger det en uviljen mot faktabasert innformasjon og argumentasjon som er av betydning for utfallet. Og det skaper rom for noe som ikke er bra. Et belegg for å stille spørsmål ved aksjonistenes valg av metode og de etiske aspektene ved tildragelsen.

  • Torgunn

   Det er mulig å foreta en generell vurdering av modenhet hos hver enkelt. Det er ikke lenge siden norske gutter og jenter måtte forsørge seg selv ved fyllt 16 år, og knapt nok det. Guttene dro til sjøs. Jentene tok seg tjeneste. Det ble folk av de fleste.

   • Too

    Man må slutte med å behandle disse som barn. Alle vet at stordelen av disse afganske «barna» er godt opp i 20-årene. La oss likevel si de er 18 år nå som de har påstått selv. Vi snakker da om voksne menn. Nordmenn innkalles til sesjon ved 17-18 år. Blir direkte latterlig. Når jeg vokste opp ble vi voksne nå vi fikk hår på balla, evt konfirmasjon for de som hadde skrinn hårvekst. Da kunne vi gå på voksenkino og gå på bygdefest. Der drakk vi hæmøl til vi spydde, slik ble det mannfolk av 🙂 Idag er vel snart ingen som konfirmeres, og baller har vel ingen (og da tenker jeg faktisk ikke på våre politikere)….?

   • Elisma

    Og for 2-3 generasjoner så måtte man ut og jobbe når man var 13-14 år. Min bestemor dro fra Femundsmarka til Oslo som 13-åring for å jobbe. Min far begynte å jobbe når han var 14 år( og reiste hjemmefra). Det var helt vanlig på den tiden.

    13-14 år er en alder da mange betraktes som voksne rundt omkring i verden også i dag, spesielt i de landene som det her skal returneres til. Så der er 18-åringer voksne menn, spesielt når de kanskje egentlig er 20-25 år. Da blir det for dumt å snakke om barn.

    • Inger Svindahl

     Bestemor var gårdsarbeider som 10 åring, mor dro til Oslo ett år etter konfirmasjonen, etter et år som hjelpekokk før det. Folk begynte i lære etter framhaldskole og realskole da jeg var ung.

  • Feliciano

   Uannsett så er ikke menneskers skjebne på et helt annet kontinent vårt ansvar. Like lite som om det er mitt ansvar for hva naboen måtte bedrive. De må selv ta ansvar og bygge sitt land. Først da, når de innser at de må hjelpe seg selv, så vil deres samfunn komme ut av den negative spiralen.
   At 16 til 30 åringer forlater sine land, og ikke tar ansvar for oppbygningen av sine samfunn, er noe vi ikke skal oppmuntre til!
   Det helt sinnsyke her er at Vesten sender unge menn til Afghanistan for å hjelpe og stå i mot islamisme, mens deres unge menn drar hit. Disse gutta burde være der og kjempe for sitt fedreland.

   Og når det er sagt, hvor mange trygge områder har de reist igjennom før de ankom Norge? Dette gjør dem til migranter og ikke flyktninger.

  • Inger Svindahl

   At oktober»barna» skal hjem er jo vedtatt. Hvorfor vi skal ta imot barn som sendes hit fra utlandet, av foreldre eller mafia har jeg litt tyngre for å forstå. At de ikke skal sendes tilbake til farlige forhold er jeg forsåvidt enig i, men vi kan da opprette barnehjem, med skolegang og yrkesutdanning for dem i de av hjemlandene hvor det er forsvarlig. Det er billigere for oss, og bedre for barna å vokse opp med sitt eget morsmål med gode voksne rundt seg.

 • Karin Elise Andersen

  Dette var godt å lese! Nesten daglig oppdager man hvor hjernevasket man har blitt i skolen og av media. Neste år skal det avgjøres hvem som blir ny NRK-sjef. Denne gangen blir det nok en kvinne. Regner med at blir noen fra høyresiden nå. Bør helst være en NRK-sjef fra FRP for å veie opp for alle AP/SV-folk etter krigen. La Jon Hustad overta som programleder for «Debatten». Da blir det nok venstresiden som bombarderer Kringkastingsrådet med klager.

  • eDmulig

   Ny ARK-sjef fra høyresiden? Da må han/hun få med seg en liten tilleggs-administrasjon i samme rennet. Tenk å sitte alene i ARK. Være helt ideologisk og mentalt isolert. Dag ut, dag inn. Uglesett og trenert av ARK-ere. Hvem tar på seg den jobben uten et kobbel av medspillere og ideologiske venner?

   • Roald Bentzen

    Aller første dagen på jobb vil være å si opp alle sammen for deretter å ansette dem på nytt etter behovsprøving – Tenker det blir en håndterbar liten gruppe etterpå.

   • Jan Petter Glendrange

    Det var vel derfor John Bernander, den eneste ikke-Ap’er som NRK-sjef, trakk seg etter bare én periode. Som den første i historien. Det var sikkert ikke noe moro å være H-mann i det miljøet.

  • Leif

   100 % sikkert at det blir en kvinne. Benedicte Bjørnland er et godt tips, selv om hun ikke har medierfaring. Et annet er en av Aftenpostens kvinnelige redaktører.

   • Marcus_T

    Aftenkampens kvinnelige redatører? Ikke narr meg til å le!

 • Åke Eriksen

  Nok en innertier fra Helge Lurås! Fantastisk godt skrevet!!!

 • wiwaro

  Her avdekker Lurås seg som vår viktigste sosiale terapeut med stor stødighet i tilslaget, ja det er grunn til å grensesette den omseggripende frykt for Norges undergang, som har rast i ulike nettsiders kommentarspalter; men så ille var Wergelands hardt prøvete nasjon dog ikke av de onde troll undermineret!
  Nisser og dverge, fortsett å berge, folkelig frihet i tillit og tro!!

  Da kan vi jo feire norsk jul i år og!

 • Stiklestad

  Måtte du få rett i denne analysen, Lurås

 • Bjorn Ramstad

  La oss håpe at fornuften er i ferd med å feste taket. La oss håpe at sannheten om virkeligheten omsider får en plass i trange hjerner. La oss håpe at Lurås har rett.

 • Harald Paulsen

  Takk for en ypperlig oversikt og analyse.
  Du benytter sterke nok begreper og de aller sterkeste, som jeg og andre kan ta i bruk, er vel ofte kontra produktive, men jeg har lenge ørtet på ett for den ekstreme venstresiden – som jo omfatter en ganske bred strøm der.
  Disse ekstremistene er nærmest «profesjonelle» i å misbruke en ellers god egenskap, folks hjertevarme. Som del av det så underslår de vesentlige fakta slik at stakkars blir stående alene igjen.
  Uttrykket som jeg har sett som parallell er pedofili. Sterkt, men de har lenge jobbet for å fortjene det.
  Jeg anbefaler ikke å bruke det, ikke i utide i alle fall, men … herved introdusert.
  Når uttrykket vurderes så ta med konsekvensene og ikke mindre hvilket nivå av sensur og overkjøring av deres «egne» de har vært og er villig til å ta i bruk.

 • Geiseric

  Alt i alt mange gode poenger her fra Lurås. Likevel tar han feil på noen sentrale punkter:

  «Den demografiske utviklingen fremover kan (faktisk) styres politisk, noe Frp nå har demonstrert.»

  Frp har ikke demonstrert noe som helst, og den demografiske utviklingen har nådd kritisk masse.

  http://www.kulturverk.com/2017/09/10/frp-for-deg-som-liker-a-bli-lurt/

  Her er det mye mer enn bare «kjøttvekta» som avgjør hvordan framtiden vil se ut. Offensive/aggressive minoritetsgrupper deltar allerede aktivt i en kulturkamp med uvisst utfall. Mange av disse gruppene har en politisk og kulturell innflytelse som ikke står i forhold til deres prosentvise andel av totalbefolkningen. Det er dessuten primitivt å tro at det bare er politikkens domene å avgjøre hvilken retning denne utviklingen vil ta.

 • Rolf Nilsen

  Men Helge,

  selv 3000 med påfølgende familiegjenforening er nok til å forryke den demografiske balansen så lenge de ikke assimileres. Det er bare en utsettelse og matematikken er enkel.

  Skal vi lykkes i å bevare det norske samfunnet må det det assimilering til. Et ord som det blir kamp om framover nå som «rasist» ikke lenger fungerer som trumfkort i enhver diskusjon om innvandring.

  Så er det resterende innholdet i kommentaren din fortreffelig!

 • Too

  En meget bra analyse av herr Lurås. Jeg håper duhar rett i dine antagelser. Dessverre tror jeg vi kommer til å møte mange skjer i sjøen. Ap har PR dato en ledelse som ikke er handlekraftig, Støre vet man ikke hvor man har. AUF begynner nå bli en aktør med mange som ønsker et åpent Norge. Sammen med gamle gråtekoner (og menn) vil disse kunne presse et svakt styre i ap. Sp viser av og til at de ønsker en restriktiv innvandringspolitikk, men hvor dypt sitter det. Er importvern etc det viktigste? FrP vet vi hvor står. Er heller ikke sikker på Erna og høyre. Det smerter nok Erna å ikke å følge sin mentor fru Merkel. De øvrige partier bør man bare forbigå i stillhet.
  Hva skjer den dagen Tyrkia ikke lenger godtar situasjonen i EU og åpner sine grenser? De østeuropeiske rutene vil nok være stengt. Dessverre tror jeg ingen sentral og vesteuropeiske land vil møte en horde av afrikanere med makt…
  Jeg tror vi er for sent ute, mange bydeler i oslo er nesten tapt, ingen politikere bryr seg.

  • oliver

   Faren med AP er at de foreløpig kjører et lureløp og bare trår vannet mens de venter på bedre tider. Hvis man ikke ser en ytterligere endring av innvandringen og dens konsekvenser i løpet av de nærmeste årene kan Norge oppleve en ikke-reverserbar utvikling av sin demografi. Å frigjøre seg fra EUs favntak, kan være avgjørende.

  • Halvor Olsen

   MeToo 😉 Jeg tror dessverre du har rett !!

 • Ragnar

  Flott skrevet. Tror og håper de fleste gjennomskuer den drøye propaganden i NRK debatten sist torsdag.

 • Lisannemor

  Takk og lov at vi har deg Helge Lurås, du gjør en kjempeinnsats for oss og våre etterkommere ! Håper, som du sier at det blir stadig færre utopister og at dere som står i fronten holder ut, heier på deg !

 • Martin

  Sylvi Listhaug er det beste som har skjedd Norge på mange, mange år.

  • Marcus_T

   Hun er førersken i politikken. Venstresiden vil vel påstå forførersken! Hun vil som sin mentor C I Hagen dra politikerne baklengs og motsrebende inn i framtiden!

 • Egil Stangeland

  Jeg vil på det sterkeste anbefale folk å lese denne artikkelen. Ikke bare skumlese, men studere den. Artikkelen av Helge Lurås burde leses høyt fra alle landets talerstoler der innvandring var på dagsorden. Dette er bare noe av det beste som er skrevet på lang tid. En stor takk til Helge. Bøyer meg i støvet og kan kun si amen og takk. Jeg tror Resett allerede har fått en stor plass i folks hjerte, som ikke vil la seg forblinde av MSM.
  Tenk om TV2 eller NRK kunne brukt denne som innledning til en debatt. Jeg bare drømmer.

 • Eirin Munkebye

  Mens vi venter på Godot:
  Håper inderlig Lurås har rett i sin vurdering.
  Islams, etterhvert påfallende tilstedeværelse i samfunnet, er deprimerende. Den gir en følelse av mørk tristhet.

 • Rahr Røre

  På tide NRK bytter navn til MRK (Muslimenes Rikskringkasting)
  Sjekk forøvrig ut ansettelsene i MRK. Bare muslimer ansatt de siste årene.

 • Knut Tiller

  Ja, det kan nok synes som en holdningsendring er på gang. Men den går dessverre sørgelig sent og at vi har den mest hørbare delen av samfunnet som fortsatt ønsker innvandringen gjør det ikke bedre. En mer eller mindre samlet mediabransje, mange organisasjoner innen asyl-
  og hjelpeindustrien sammen med en en rekke politikere nekter fortsatt å innse fakta og vil ikke forstå utviklingen, hverken innvandringens konsekvenser eller hva som rører seg blant befolkningen. Det er mange mennesker som hører på disse, det ligger fortsatt i den norske folkesjela å stole på våre ledere. Men jeg tror også mange fortsatt ikke våger å sin sin egentlige mening, kanskje spesielt folk i litt ledende posisjoner som er redd for sine jobber og sitt rykte.

 • Victor Lima

  0-scenariet er dessverre ikke realistisk slik det ser ut nå – 1/4 av barna som fødes i Norge (over 50% av fødslene i Oslo) er av innvandrerforldere, og demografien vil forårsake at denne andelen øker over tid. Kobler man dette sammen med en svært høy andel av hente-ektefeller fra opprinnelseslandet vil andelen født av innvandrere fortsette å øke, selv uten «vanlig innvandring». Dernest kommer at SSB i SAMTLIGE fremskrivinger de siste ti-årene har bommet med for lave anslag. Skal vi nå målet om at etnisk norske borgere skal være en majoritet om 83 år, må vi stoppe familiegjenforeninger, hindre at ektefeller hentes til Norge (les: begynn med å forby søskenbarn-ekteskap, så sparer vi milliardbeløp på helsebudsjettet også) og ikke minst begynne å returnere de titusener som har fått opphold på falsk grunnlag. Det siste gjelder f.eks. alle somaliske immigranter, som gjennom å sende barna hjem på koranskole og regelmessig dra dit på ferie har demonstrert at landet på ingen måte kan ansees som farlig, og at alle oppholdstillatelsene dermed er gitt på feilaktig grunnlag.

 • Furusk

  Og hva er så galt med familiegjenforening i sitt eget land. Først sniker og lyver seg en gutt med skjegg og deretter skal han ha far og mor og 12 søsken samt onkler og tanter med barn. Norge blir revkjørt på alle bauger og kanter.
  Og i tillegg skal vi slite med skatten pga CM byråkrater som bare vil ha åpne grenser.

  Vi er skyldig Sylvi stor takk for å få flyktninge politikken ned på jorda. Vel det kan vel diskuteres om de er flyktninger. Men ok hun har begrenset galskapen så lenge det varer.

 • Skvatt

  NEI! Alle slike føreslag vil lukkelegvis verte avviste blankt or båe KrF og Vinstre, og heller ikkje Arbeiarpartiet kan skapa fleirtal for nokon or dei av di dei er nøydde til å taka omsyn åt SV, KDG og Raudt. So istaden lyt me sjå fram mot ei uppmjuking or asyl- og innvandringspolitikken, nett slik desse partia ynskjer. Og ikkje gløym at det er desse partia det er flest or på Stortingjet, lyt eg berre nemne. Difor er det deira line som vinn fram, slik at me held fram med å vêre eit varmt og inkluderande samfunn. Halleluja! Pris Herren for det!

 • Stokke123

  Meget bra Helge Lurås. Deler denne på Face book og oppfordrer andre til også å dele dette.

 • Richard Olsen

  Det virker som en opplest og vedtatt sannhet at norske kvinner ikke kan føde nok barn. Dette har også blitt brukt som et argument fra den innvandringsliberale side.
  Det tror jeg ikke noe på. For det første vet vi at hver innvandrer fra den 3 verden koster oss 4,1 millioner kroner. Om vi bruker disse pengene til å motivere norske kvinner å få barn har vi mye å gå på for å få det til. Betal våre kvinner hvis det er det som skal til og steng grensene!

  • Charlotte Wethe

   Norsk ungdom kunne i alle fall fått samme vilkår som innvandrerungdom. Litt ulik fordeling kan vel som normalt er i de fleste land være til etniske nordmenns fordel, når vi i tiår har måttet tåle det motsatte?
   Hva med å gi norske jenter fritak for renter på studielån, om de får flere enn tre barn eller lignende.. Får en den dyre fjerdemann, så får en gjerne fem og seks barn. Jeg vet det for jeg har fem søsken og har selv seks barn. Slikt er smittsomt, som etter krigen da det kom en baby-boom.
   Verden er overbefolket, men antall etniske europeere går ned, samtidig som vi forsørger folk (80%) som bare utnummererer oss til takk. Her har stort sett all netto befolkningsvekst siden 80-tallet kommet pga innvandringen kunne en høre i en debatt på NRK!
   Hvorfor sørget de da ikke for en bærekraftig etnisk norsk befolkningsvekst med det samme da demografien lenge før årtusenskiftet viste at vi kan ende som en minoritet i eget land? Eller var planen å bytte oss ut som folk slik enkelte vitterlig påstår?

 • Leif

  Godt skrevet. Noe annet enn de hysteriske artiklene på HRS og Document. Jeg tror at vi får stopp i all innvandring i denne stortingsperioden. Det er umulig at norske politikere vil sitte stille og se på at landet gradvis blir seende slik ut som skrekkscenarioet til SSB. Derfor er det null-visjonen som blir målet. Da synker befolkningen i Norge, fordi norske kvinner føder for få barn.
  Men hva vil politikerne gjøre med de 200 000 muslimer som allerede er her?

 • Trond

  Korreksjon; det er noen timer nå siden AP var på Listhaugs side……

 • Spaceman_Spiff

  Vel…. i kveld røyk forutsetningen om et ansvarlig AP som holdt en nesten like stram linje… F*** altså!!

 • wiggofrantzen

  Frp kan bare utsette utviklingen. Om 10-20 år er Norge som Sverige. Legg evakueringsplaner folkens. Og husk barn og barnebarn.

  • Cecilie_M

   Enig, FRP, vel og merke så lenge Listhaug er innvandrings og inntegreringsminister i dette partiet vil bare ha en bremsende effekt på hvor fort og når vi vil nå «svenske tillstander». Med alle innternasjonale forpliktelser og all suverenitet lempet ut av landet er det lite «vi» og Norge kan gjøre for og stanse denne utviklingen, vi har jo ikke en gang lov til og beskytte våre egene grenser lenger uten at «Mutti» gir oss tilatelse til det for «de som faktisk bestemmer over Norge, sitter ikke i Norge, noen av de har ikke en gang vært i dette landet.

 • Jan Petter Glendrange

  For en gangs skyld er jeg litt uenig i Lurås sin analyse.

  Jeg oppfatter ikke at det primært er «den «gamle garde» som gjør opprør mot dagens mer restriktive linje». Presset er større fra et tilsynelatende samlet AUF og en rekke kommuner/fylkeslag som har gjort asylmottak til sin vekstnæring. Derfor stoler jeg ikke på Ap’s posisjon her. Hvis innvandrerstemmene flytter seg mot venstre til SV og Raudt kommer Ap til å flytte seg samme veien. De ofrer gjerne realitetene for å beholde makten.

  Jeg synes også det er påtagelig hvor liten støtte Jan Bøhler tilsynelatende har. Han kommer fra tid til annen med positive utspill og forslag, men så blir det helt tyst. Enten er han isolert eller så sendes han bare taktisk ut som en kanarifugl for å teste grasrota.

  En spesiell hilsen går til Thorbjørn Berntsen. Mannen som for flere ti-år siden mente det var for mange innvandrere i Groruddalen og derfor flyttet ut på landet. Det han flyttet fra «looks like a child’s play» i forhold til nåsituasjonen. Og likevel vil han liberalisere innvandringen. Tror han de vil bosette seg i Holmenkollåsen? (Ja kanskje det. Hvis byrådet får loppet oss enda mer for boligskatt så får de vel råd til å kjøpe boliger til overpris der også.)

 • Socrates

  Lurås skriver glimrende artikler. Artiklene er modne og fungerer som en motvekt mot den infantile journalistikken i MSM.

  Jeg tror faktisk AP ikke klarer 20% om de så får enda større oppslutning blant innvandrerne.
  De må bli klare i sin politikk, de må ta klare valg, vingling er beviselig ikke bra nok lenger.
  Kvitte seg med den gamle korrupte generasjonen og gå tilbake som forsvarere av nordmenns interesser…det er noen tiår siden sist.

 • Cecilie_M

  Intet nytt under solen, men i dag, skriver 14.11.2017 i politisk kvarter fikk vi vel via Støre bekreftet at varig innstramminger i asyl politikken kan ikke forventes når vinglepartiet AP skal ha et ord med i saken.

 • Trinity

  Youtube fx kutter pengestøtte til alle kanaler som de ikke liker. Vi må gjøre det samme til nrk. kutt statstøtten til nrk propaganda og programmering. en begynnelse kan jo være Hvis alle sammen hiver ut tv og radio og alt annet som tar inn signaler. Hvis du vil ha tv til å streame ting fra nett koster det bare 1000kr å få den plombert. Da sender du bare inn kvittering fra butikk på at tv er plombert og du kan slippe å betale propagandafondet tv-lisens. Beste jeg har gjort på år og dag!

 • Jens Arvid Andersen

  Det mest humane ville nok ha vært å sende ungdommene tilbake til Afghanistan med en gang. Å sende dem hjem etter at de har bodd i Norge et par år – som er en evighet for så unge mennesker – føles ganske sikkert nokså traumatisk for disse ungdommene.
  Har ellers omtrent samme syn på innvandring som Helge Lurås og Sylvi Listhaug.
  Alle land bør tilstrebe å ha en befolkning som ikke er større enn det landets naturgitte ressurser kan brødfø med god margin. Det finnes ikke lenger noe Amerika der man kan slakte de opprinnelige innbyggerne for å rydde plass for eget befolkningsoverskudd. Overbefolkning er derfor en betydelig mer akutt og alvorlig trussel enn CO2.

 • Halvor Olsen

  Dagens krumspring fra AP og SP viser dessverre at svaret på Lurås sitt spørsmål er nei. Når muligheten til å gi Listhaug et spark i leggen blir for stor, blir ansvarlig politikk underordnet. At Jonas Gahr Støre nå lar seg styre av naive AUF’ere viser hvor svakt AP-lederen nå står internt og er nok en bekreftelse på den indre konflikten i partiet. Vingling og underkastelse er aldri bra. Verken for landet Norge eller dersom formålet er å samle egne tropper og holde kustus i egen leir. Jonas Gahr Støre fremstår nå som den svakeste lederen AP noensinne har hatt, kanskje med unntak av Torbjørn Jagland !

  NB: Lurås sin artikkel er veldig bra, men man skal ikke undervurdere at det fortsatt finnes en enorm naivitet i enkelte miljøer. Grupper som er håpløst politisk eller religiøst hjernevasket.