Det er kulden som tar liv

Foto: Morten Holm / Scanpix

I tråd med gjeldende klimaregime er dødsfall knyttet til varmebølger blitt et populært tema i mediene. I august skreiv f. eks. VG med henvisning til forskere at global oppvarming (sic) vil gjøre «drepende hetebølger vanlig i Europa». Men det er fortsatt vinteren og kulden som tar liv. I hele Europa.

Overdødeligheten vinterstid er ingen nyhet. Men den er blitt en selvfølge på linje med lufta vi puster inn. Mediene finner det ikke klimapolitisk opportunt å minne oss på det, samtidig som alarmismen florerer om en klode som gradvis varmes opp og vil ende med å steke oss alle. Da blir virkeligheten lett snudd på hodet.

Det er få som direkte fryser i hjel, sjøl om de også fins. I de fleste tilfeller er det syke og svake mennesker som ikke tåler belastningen av avvikende temperaturer i begge retninger. Kulden er verst, og den trenger ikke å være spesielt sterk. Dette handler også om i hvor stor grad de ulike land og nasjoner har lært eller makter å takle den.

Ifølge denne forskningsrapporten som bygger på data fra perioden 1988-1997, var overdødeligheten vinterstid faktisk størst i Portugal (28 prosent) og Spania (21 prosent), fulgt av Irland på omtrent samme nivå som Spania. Forskerne mener at overdødeligheten kan reduseres med bedre innendørs oppvarming, bedre helsevesen og mindre fattigdom. Overdødeligheten er klar også i de nordiske land, men den er langt mindre.

Temaet har vært debattert i legekretser i 150 år. Årsaker i tillegg til kulden har vært lite undersøkt. Det opereres med en overdødelighet på fra 5 til 30 prosent. I Europa er gjennomsnittet 16 prosent. Britene er beryktet for dårlig isolasjon og oppvarming av boligene sine. Der ble overdødeligheten om vinteren for noen år siden (artikkel fra 2013) anslått til 18 prosent eller 31 000 dødsfall.

Det er godt nytt for Statoil når olje- og gassprisen øker. Men for menneskene i Europa er det en dårlig kombinasjon at både energipriser og fattigdom øker samtidig.

Ifølge Eurostat økte EUs gassimport med 11 prosent i første halvår i år i forhold til samme periode i fjor. 43 prosent av EUs gass kommer nå fra Russland. Egenproduksjonen sank med 5 prosent. EUs importregning økte med 150 mrd. kroner eller 25 prosent. Kostnadene veltes over på brukerne.

Ifølge en tenketank tilknyttet Europaparlamentet stod i 2016 mellom 50 og 125 millioner europeere i fare for å havne i energifattigdom, det vil si at du er ute av stand til å varme opp boligen din, eller betale strømregninga. Underliggende årsaker er lav inntekt, høye energipriser og dårlig energieffektivitet hjemme.

(Innlegget ble først publisert på oljekrisa.no)


Publisert: nov 14, 2017 @ 8:40 pm


Takk for at du leser Resett. For å kunne fortsette å produsere kvalitetsmateriale avhenger vi av din støtte. Klikk her for å finne ut hvordan du kan støtte oss.

The following two tabs change content below.

Jan Herdal

Redaktør for oljekrisa.no

Latest posts by Jan Herdal (see all)

 • DrD .

  Kulde er mye mer utfordrende for mennesket å håndtere.
  I de klimasoner hvor planter bærer frukt året rundt er livet relativt enkelt. Der har ikke menneskene behøvd å spesialisere seg i nevneverdig grad.
  I klimasoner mer kalde årstider og vinter døde de som ikke evnet å planlegge; de som ikke forberedte seg til vinteren, som lagret mat, ved og bygde skikkelige hus.

  Kaldt klima har ført til naturlig seleksjon av de sterkeste og mest kreative individene; noe som gjenspeiles i dag når man ser på teknologisk innovasjon og samfunnsstruktur.

 • Larkange

  Er det noen som vet om det er mulig kreve seg et ‘Safe space’ mot hele denne klimabløffen og dens konstante massepropaganda, MAS og komplette tøv? Sign me up!

  • Christian

   Hva skal til for at du endrer mening om «klimabløffen»?

 • Erik Pedersen

  Ved høyere temperaturer blomstrer naturen bokstavelig talt, CO2-nivået i atmosfæren øker når havet i tropene blir varmere, planter og alger stortrives ved at fotosyntesen setter fart og matproduksjon og oksygenproduksjonen øker. Dette er bra for planeten og de organismer som lever her, planter, alger og dyr/mennesker. Allikevel snakker man i dag om CO2, planteføden, som en gift og en trussel for menneskeheten. Verden vil bedras…

  • Christian

   Økt CO2 i atmosfæren har ikke bare negative konsekvenser, det har du rett i. Men de positive konsekvensene overgås av de negative. NASA er selvfølgelig kjøpt og betalt (av en president som ikke tror på global oppvarming), men jeg linker til dem allikevel: https://climate.nasa.gov/evidence/

   • Pcoil

    Økningen i atmosfærisk CO2 har skapt en grønnere planet: http://www.bbc.com/news/science-environment-36130346

    • Christian

     Som jeg skrev: Økt CO2 i atmosfæren har ikke bare negative konsekvenser, det har du rett i. Men de positive konsekvensene overgås av de negative. NASA er selvfølgelig kjøpt og betalt (av en president som ikke tror på global oppvarming), men jeg linker til dem allikevel: https://climate.nasa.gov/evidence/

 • Profet1

  Den sterkeste temperaturdriveren vi har er sola. Den gir oss en global døgnvariasjon på over 12 grader i gjennomsnitt, i tillegg til årlig sesongvariasjon globalt på over 10 grader.

  Men FNs klimapanel, Cicero, Samset og resten av yppersteprestene tror at sola er en konstant. De har utelukket muligheten for at effekten av sola varierer, og benekter derfor at sola kan være en medvirkende faktor til at global gjennomsnittstemperatur visstnok steg med 0,76 grader fra 1850 til 1998.

  Yppersteprestene ser også ut til å ha glemt at 1850 var avslutningen av «den lille istid», og at temperaturstigningen derfor var en tilbakegang til normalen. I stedet fremstilles altså en naturlig temperaturøkning tilbake til normalsituasjon som noe katastrofalt og menneskeskapt som kommer til å ta livet av oss.

  Hvor dumme er folk som tror på dette, egentlig?

  • Christian

   De har hverken utelukket eller glemt sola og den «lille istid»:

   «If the warming were caused by a more active sun, then scientists would expect to see warmer temperatures in all layers of the atmosphere. Instead, they have observed a cooling in the upper atmosphere, and a warming at the surface and in the lower parts of the atmosphere. That’s because greenhouse gases are trapping heat in the lower atmosphere.
   Climate models that include solar irradiance changes can’t reproduce the observed temperature trend over the past century or more without including a rise in greenhouse gases.»

   https://climate.nasa.gov/causes/

   Interessant om du kan finne kilder som tilbakeviser dette. Frem til det så er jeg dum og tror på vitenskap.

   • Profet1

    Kan du tilbakevise at Jesus gikk på vannet? Påstanden du siterer er nøyaktig like godt dokumentert og forklart som gudesønnens vannplaning, og hører hjemme i samme del av menneskesinnet.

    • Christian

     Hvilken del av påstanden henviser du til? At oppvarming kun påvirket av solen ville varmet alle lagene i atmosfæren, eller at modellene ikke får samme temperaturtrendene uten å inkludere klimagasser?

     Det er ikke min oppgave å underbygge dine påstander med dokumentasjon, så gi meg noen referanser som tilbakeviser dette og jeg leser det gjerne.

     For øvrig kan jeg heller ikke tilbakevise at du så en rosa elefant på bussen i går.

     • Profet1

      Du har altså ikke fått med deg at klimamodellene IPCC legger til grunn for sine spåtjenester (som for øvrig feiler), ikke er justert for soltimer pr døgn. Dermed påstår du faktisk indirekte at jorda er flat, og det er jo interessant.
      Vel og merke interessant som nutcase, ikke som grunnlag for klimaavgifter.

     • Christian

      Gi meg en kilde som understøtter påstandene dine da, så kanskje dette blir en fruktbar diskusjon.

      Og dersom IPCC ikke justerer for soltimer per døgn så overvurderer de effekten av solar irradiation?

      Ellers så skriver IPCC selv at «More research to investigate the effects of solar behaviour on climate is needed before the magnitude of solar effects on climate can be stated with certainty.»

      De sier altså selv at det er stor usikkerhet rundt solens påvirkning, men det betyr ikke at det er like stor usikkerhet rundt de andre elementene.

     • Profet1

      Og du sluker påstanden rått, uten å se selvmotsigelsen i at «det må forskes mere rundt usikkerheten om solens påvirkning» når solen som tidligere nevnt gir oss en global døgnvariasjon på over 12 grader i gjennomsnitt, i tillegg til årlig sesongvariasjon globalt på over 10 grader? Og du ser heller ikke selvmotsigelsen i at det med håndsopprekning er bestemt at det tvert imot er 97% sikkert at 0,76 graders oppvarming på 148 år IKKE kan skyldes solen?
      Jeg tror ikke du er dummere enn at du ser hjørnet du nettopp malte deg inn i. 🙂

     • Christian

      Det du nevner om global døgn- og sesongvariasjon, kan du dokumentere at eksisterende klimamodeller (som IPCC støtter seg på) ikke tar høyde for dem?

      Du må begynne å underbygge påstandene dine med dokumentasjon, alt annet er verdiløst.

     • Profet1

      Du kan umulig være særlig oppdatert om du ikke har fått med deg at de utelukker sola. 🙂

 • Profet1

  Nei, de har utelukket sola for lenge siden. Husker du ikke at «det er umoralsk å tvile»?
  Du må nok be om å få tilbake skolepengene, Christian.

  • Christian

   Nå har du seks innlegg uten dokumentasjon, og har åpenbart gått tom for morsomheter når du må hente opp Gro. Nordmenn med universitetsutdannelse vet at det heter semesteravgift, ikke skolepenger.

   Takk for debatten, ikke la konspirasjonsteoriene ta helt overhånd og bygg påstandene dine på kilder i fremtiden.

   • Profet1

    I rekken av selvfølgeligheter som benektes av Christian, er turen snart kommet til at det visstnok råder usikkerhet om hvorvidt 2+2 fortsatt er fire. Du får ha god helg, Christian.