Er partibok kompetanse nok for statlige toppstillinger?

Med bråket rundt SSB-sjef Christine Meyer friskt i minne så er det vel snart på tide å ta debatten – skal viktige stillinger i staten bekles med partibok eller relevant kompetanse?

Slike stillinger utnevnes av Kongen i statsråd, det vil si regjeringen. Christine Meyer er fra Høyre og hun har vært statssekretær under Bondevik, byråd i Bergen og er gift med tidligere statsråd Victor Norman.

Hun har aldri jobbet i SSB og kjenner ikke til kulturen der. Med tiden så har det utviklet seg intriger og rivalisering. Om hun ikke kjenner til det, så ender hun opp som en dronning. Folk åpner døra, smiler, ønsker henne velkommen og sier det dronninga liker å høre. Problemene oppstår når hun skal endre og begynne med omorganisering. Hvem skal hun lytte til? Er de rådene hun får de beste for virksomheten eller kan de ha sin forankring med tanke på fordeling av budsjett?

Da hennes mann Victor Norman var statsråd så hadde han som mål å flytte statlige virksomheter ut av Oslo. Planen var god i teorien, men sånt må gjøres over tid, ikke over natta. Han flyttet på mye, men det var nesten ingen som ble med på lasset. Fagmiljøer forsvant og det måtte bygges opp igjen.

Christine Meyer ville flytte de som jobbet med innvandring til Kongsvinger. Ingen ville være med og da ville SSB ha mistet en opparbeidet kompetanse. Det kan virke som om hun også hadde en idealistisk agenda, at hun aktivt forsøkte å forhindre realisme om innvandring. Hun degraderte Erling Holmøy, han som jobber med tallene og så ble en rapport om innvandring og demografi trenert.

Hadde Christine Meyer vært den eneste med partibok. Men den listen er lang.

Riksrevisjonen er Stortingets kontrollorgan. De kontrollerer regjeringen, at pengene blir brukt i samsvar med Stortingets vedtak. I dag er tidligere høyrestatsråd Per Kristian Foss riksrevisor. Men før han har det vært Arbeiderpartiet, helt siden krigen. Den siste var Jørgen Kosmo.

I 2009 ble ikke NAV revisorgodkjent, eller 1/3 av statens utgifter. Det var valgår og nyheten ble ikke offentliggjort før etter valget. Det hører med til historien at NAV-sjefen ble sittende og året etter ble det heller ikke godkjent.

Men NAV-sjefen Tor Sagli er gift med Tove Strand, ekskona til Rune Gerhardsen. Etterpå fikk han jobben som departementsråd i Justisdepartementet.

I 2013 slaktet Riksrevisjonen månelandingen og det ville nok også ha hatt en negativ innvirkning på valget. Men i følge Finansavisen la Jørgen Kosmo rapporten i skuffen til etter at folket hadde avgitt sin stemme.

Da Jens Stoltenberg var statsminister utnevnte han sin forlover Øystein Mæland til politidirektør, de var barndomsvenner fra AUF. Han har aldri jobbet i politiet og hadde ei heller relevant utdannelse. Mæland hadde knapt satt seg i stolen før han gikk ut i barselpermisjon.

Før hadde NRK monopol på radio og tv. Sjefene var avdanka AP-politikere. Det gjorde noe med kulturen i kanalen og det henger igjen enda. Det er særlig FRP-velgere som har minst tiltro til NRK. De føler at vinklingen er venstrevridd. Det er kanskje ikke så rart når det er humor å kalle Tybring Gjedde for nazi.

Det bør være et krav om at viktige stillinger i staten besettes av folk med relevant kompetanse. Slike som har gått i gradene i systemet. De som er der for innbyggerne og utfører sine oppgaver for dem – ikke for de som gav dem jobben.

En løsning kan være at eksterne plukker ut kandidater og at et styre eller en uavhengig fagkomité velger ut den beste. Slik som det gjøres i privat sektor.

 

 

 

 

 

 


Publisert: nov 15, 2017 @ 10:47 am


Takk for at du leser Resett. For å kunne fortsette å produsere kvalitetsmateriale avhenger vi av din støtte. Klikk her for å finne ut hvordan du kan støtte oss.

The following two tabs change content below.

Einar Hammer

Kommentator

Latest posts by Einar Hammer (see all)

 • Cecilie_M

  Åpenbart er partibok nok for statelig toppstilling, det er vel AP,s praksis et godt bilde på. Makan til kameraderi og tildeling av satlige toppstilling skal en lete lenge etter, og hvis du forholder deg til partiboka og det viser seg at du i din nåverende statlige toppstilling gjør en bedritent dårlig jobb! Ja så er AP,s måte (sikkert andre partiers også) og håntere dette på og gi uttrykk av og vise handlingskraft ved og si opp vedkommende for da og innsette den/de i en annen statlig toppstilling!! Eller det værste som kan skje!! Du blir politisk rådgiver med samme lønn, men da må du ha gjort noe skikkelig gææææææli.

 • bitten

  NEI det skulle aldri ha vært relevant at den ekstreme «RØDE » partiboka til AP ,
  gir spesialbehandling for kriterier til sjef -jobber til statlige selskaper .
  Selv om det har også vært en partibekjentskap – bok i Høyre siden også .
  som den Viktor Norman saken .
  Rune Bjerke i DNB er vel kjent som en AP mann , fikk jo kapret seg den kremjobben der ,
  han tilhørte også AP klanen som hadde den røde AP boken i behold .
  Den gangen Trond Giske var industriminister i den rødgrønne regjeringen , ga han venner
  og bekjente verv , jobber i statseide bedrifter for harde livet husker jeg .
  Så er det den NAV – sjefen som Tor Sagli som er gift med Tove Strand som tidligere var gift med Rune Gerherdsen som fikk den jobben departementet i Justistisdepartementet .

  Dette her er bare toppen av et stort IS – fjell , når det gjelder der man har parti – boka i
  orden , for å kapre seg topp – jobber i statseide selskaper , departementer .

 • Olaus Trøgheim

  Partiutnevnelsenes par excellence er jo Nobel-kommiteen. Der følges partiskillelinjene nøye. Også har vi jo fylkesmennene. Og alle kjenner de hverandre. Norge er et mye mer korrupt land enn mange skjønner.

 • Alf Neuman

  «Kompetanse» og «kunnskapsbasert» brukes av politikere kun når det passer inn i deres forestillinger.

 • Geiseric

  Norge er et post-demokratisk, elitestyrt samfunn preget av systemisk nettverkskorrupsjon og «føydale» maktstrukturer. Et elitesjikt sirkulerer og inntar lederposisjoner uavhengig av «faglig» kompetanse. Dette er riktignok en internasjonal trend som ikke er særegen for Norge. Problemet er mye mer omfattende enn «partibok» og klassisk nepotisme. Hammer synes å ha for stor tillit til «slike som har gått i gradene i systemet» og «uavhengige fagkomitéer».

 • Ingrid Berg

  Og jeg som trodde det var Rune Bjerke som var Jens Stoltenbergs forlover …

 • Tor Anders Engen

  Dette er rett og slett korrupsjon. Er det noen vits å betale skatt i Norge når det går til slik korrupsjon? Der en klikk av politikere og byråkrater stjeler fra sine landmenn og gir dem videre til venner og spesielt til korrupte utenlandske for videre å berike seg selv.

  Det er litt underlig at når en person som er fastansatt i staten, blir kastet. Men det viser seg at personen kan bare gå rett til en stilling. Fordi personen har allerede den stillingen. Er det rettferdig? At en person som er udugelig får jobb med engang. Ikke må sette seg arbeidsløs og så søke for en ny jobb. For så å bevise at personen er dugelig.

  Vi hører at vi har en likhets tanke. Men det ser ut som det ikke gjelder visse personer.

 • 1velger1234

  Et annet problem med å ansette udugelige politikere i viktige offentlige stillinger, er at de ansatte i den offentlige etaten er fullt klar over at de aldri vil få den aktuelle stillingen, for den er øremerket til en eller annen med partibok i orden. Slikt virker demoraliserende.

  Jeg kan ellers nevne når det gjelder godkjenning av regnskaper, at EUs regnskap ikke har vært godkjent i dette årtusenet, så vidt jeg husker. Kanskje er det enda kengre siden også.

 • Astraios

  Ansettelser og kvotering av avgåtte politikere er en uting – og må stoppes snarest.

  Tidligere var medlemskap i AP en fribillett til makt og gode statlige og kommunale stillinger. I dag er medlemskap i Høyre også på vei til å bli samme fribillett – med tilhørende kostnader for samfunnet og ikke minst for de ansatte som risikerer å få en udugelig og ukvalifisert toppleder.

  SSB er altfor viktig for Norge til at institusjonen skal bli kasteball for politiske motiv og ideologi.

 • Magne Fallet

  Hvis en person(Meyer) som er professor i ledelse og strategi ved Norges Handelshøyskole ikke er kvalifisert til å lede Statistisk Sentralbyrå,ja da kan man jo undre seg på hvor man finner gode ledere i dette landet !!

 • Truls

  Angrer på at jeg ikke valgte Ap som valgfag i videregående, skulle også tatt Ap innen videreutdanning!

 • FerdinandLinthoeNaeshagen

  Kevin Duttons bok The Wisdom of Psychopaths er en bok mange bør lese for så å sørge for at kunnskapen blir bragt videre til så mange som mulig. For de aller farligste psykopatene er de som holder seg innenfor loven og utbytter andre eller misbruker makten og innflytelsen til å dressere dem. På grunnlag av sin store undersøkelse, riktignok av selvselekterte, kunne Dutton finne ti på topp-yrkene (og likeså ti på bunn-yrkene) når det gjelder slik ikke-voldelig psykopati. At massemediafolk i TV og aviser er som man kan slutte av deres virksomhet. Men i tillegg kommer en gruppe som ikke var med, og det er politikerne: Der har vi etter Duttons oppfatning og med tilslutning av to andre fremstående forskere (Babiak and Hare med boken Snakes in Suits) gruppen med aller sterkest innslag av psykopater.