Kritikk mot Laagendalsposten for å holde tilbake informasjon om kriminalitet begått av mennesker med innvandrerbakgrunn

Stridigheter rundt asylmottak skaper splittelser i Kongsberg. Foto: Terje Bendiksby / SCANPIX .

Uenigheter på Kongsberg om det skal opprettes et asylmottak har skapt store splittelser i lokalmiljøet. Nå har UDI besluttet å legge vekk planene om et permanent mottak, men konflikten i lokalsamfunnet har fortsatt ringvirkninger. Flere av medlemmene i Facebookgruppa «Nei til 1000 flyktninger på Raumyr» hevder at lokalavisen Laagendalsposten ikke dekker lokalnyhetene slik de burde. Helt spesifikt mener de at kriminalitet knyttet til mennesker med utenlandsk opprinnelse får særbehandling i form av at Laagendalsposten unnlater å skrive om det, eller kun gjør det lang tid etter hendelsene.

For to dager siden publiserte Laagendalsposten en artikkel om at en 13 år gammel jente skal ha blitt voldtatt i biblioteket på Krona. Gjerningsmannen skal være i slutten av tenårene, og skal etter det Resett erfarer være av ikke-vestlig innvandrerbakgrunn. Hendelsen skal imidlertid ha funnet sted for omtrent tre uker siden, og flere i lokalmiljøet har visst om hendelsen. Likevel har lokalavisen unnlatt å rapportere om hendelsen inntil nylig.

Geir Lundheim er en av de mange som engasjerte seg mot de nå skrinlagte planene om asylmottak på Raumyr. Nå går han til frontalangrep på Laagendalsposten og mener at svært mange i lokalmiljøet ikke lenger stoler på lokalavisen.

– Det er ikke første gang Laagendalsposten unnlater, eller utviser motvilje mot å publisere alvorlige hendelser. Vi har fått mange tilbakemeldinger på hendelser de ikke har omtalt. Knivepisoden som fant sted for en stund siden omtalte ikke Laagendalsposten. Et område av byen ble sperret av i to timer før de tok personen bevæpnet med flere kniver. Kvinnen som ble truet tipset selv Laagendalsposten om denne hendelsen uten at noe ble publisert i avisen. Så mottok hun et brev fra redaktøren med takk for tipset og to flaxlodd. Da hun så ringte redaktøren og spurte om hvorfor de ikke skrev om denne hendelsen, fortalte han at han ikke kjente til denne hendelsen. Ganske merkelig når brevet med flaxloddene bar redaktørens navn. Senere fremkommer det at årsaken til at de valgte å ikke omtale hendelsen var at gjerningspersonen var et psykiatrisk tilfelle, men hvorfor skal ikke så alvorlige hendelser omtales uansett? spør Lundheim. 

Lundheim mener dessuten at Laagendalsposten sensurerer ytringer de er uenige i fra sine kommentarfelt.

– Den siste hendelsen hvor en 13 år gammel jente ble voldtatt inne på biblioteket ble ikke lagt ut på Facebook og først omtalt nesten 3 uker senere. Dersom Laagendalsposten legger ut slike hendelser på Facebook, slettes de gjerne etter kort tid. Kommentarer slettes både på Laagendalspostens Facebooksider og under artikler. Selv helt uproblematiske kommentarer sensureres, sier Lundheim.

Sjefredaktør i Laagendalsposten, Jørn Steinmoen, kjenner seg ikke igjen i anklagene rettet mot avisen.

– Dette er påstander som ikke har rot i virkeligheten. Laagendalsposten legger selvsagt ikke nasjonalitet, religion, kjønn eller andre tilsvarende kriterier til grunn for hva vi publiserer eller ikke. Fra tid til annen hender det dessverre at vi i vår avis får greie på saker for sent i forhold til hva vi ønsker. Noen ganger er det presseetiske grunner til at vi ikke kan publisere alt det vi måtte vite. Men vi har aldri unnlatt å omtale noe av overnevnte grunner, hevder Steinmoen.

Videre forklarer Steinmoen at avisen ikke kan publisere saker basert på det han kaller rykter.

– Fra tid til annen kommer vi over rykter, eller publiserte saker på forskjellige sosiale medier med tilsvarende historier som det vises til. Da foretar vi selvfølgelig våre egne undersøkelser hos de kilder vi mener vil være relevante. Flere ganger har det vist seg at innholdet i disse historiene ikke stemmer. I tillegg, som du som journalist vet, vi kan ikke publisere verken rykter eller uverifiserte påstander. Det ville være et soleklart brudd på både Vær varsom-plakaten og normal etisk tankegang. Vi må som all annen presse kunne dokumentere det vi setter på trykk.

Fjerning av kommentarfelt på enkelte artikler kommenterer sjefredaktøren slik:

– At vi som lokalavis velger å ikke ha kommentarfelter fra en del saker er en helt normal ting å gjøre. Dette gjelder på flere områder. For eksempel har vi ikke kommentarfelter på krimsaker på vår nettavis. Vi har ikke mulighet til å moderere kommentarfelt på samme måte som større medieaktører. Laagendalsposten må påse at kommentarene er innenfor de presseetiske retningslinjene. Vi som publisister har et ansvar på vårt kommentarfelt – og til og med eksempelvis på vår Facebook-konto. En del andre aviser har lukket sine kommentarfelt av samme grunn. Vi har altså valgt å ha en variant hvor våre lesere i de aller fleste tilfeller kan få kommentere våre saker, men hvor vi kan droppe dette når vi av erfaring vet at det kan oppstå etiske utfordringer, avslutter Steinmoen.


Publisert: nov 15, 2017 @ 6:40 pm


Takk for at du leser Resett. For å kunne fortsette å produsere kvalitetsmateriale avhenger vi av din støtte. Klikk her for å finne ut hvordan du kan støtte oss.

 • Folkeavstemming og demokrati

  For galt at aviser skildrer virkeligheten. Avisene burde jo holde seg til nyheter godkjente av AP og SVs NRK..

  • Jan Ivan Christiansen

   Det er vel det de gjør. Fortier sannheten

 • Peter Johan Olavsen

  Før i tiden lyttet jeg på politiradioen og det var stadig vekk slossing og bråk på mottaket her i byen, det ble aldri skrevet så mye som et ord om dette, lokalavisen var mye mer opptatt av at katta til fru Hansen ble reddet ned fra et tre eller noe i den duren.

  • Insanus

   Og det er selvsagt helt bevisst fra avisenes side. De har til enhver tid god oversikt over hendelser i lokalmiljøet via politiets twitterkonto. Og om de skulle snappe opp hendelser som bare er «rykter» bør de iallefall konferere med politiet og få deres versjon av hendelsen, hvis da ikke politiet ønsker å legge lokk på saken(e). Bortforklaringene til Steinmoen fra Laagendalsposten er så hinsides latterlige at det blir patetisk.

   • Peter Johan Olavsen

    Ja helt enig, det er så bevisst som det går an.

 • Olaus Trøgheim

  De aller fleste medier i Norge kan kritiseres for akkurat det samme. Desverre.

 • Geiseric

  Interessant at konfliktlinjene mellom eliter og «vanlige folk» er såpass tydelige også i relativt små «bygdesamfunn» (der «alle kjenner alle»).

  • heimevernet

   Ja. Denne bygda er antakelig litt utenom det vanlige på grunn av det teknologiske miljøet på Kongsberg. Imidlertid har jeg hatt en intuisjon som forteller meg at teknologer burde være mindre moralistiske enn andre eller i det minste ha sterke tvil om multikulturreformen på grunn av en mulig bedre evne til å gjøre beregninger eller overslag. Men det kan godt være at jeg tar feil. Ikke at det er kun teknologer som bor der.

   • Vandre_Falk

    Men det skal i følge politikerne og annen PK berme være bare teknologer, rakettforskere og hjernekirurger disse såkalte «flyktningene» består av, og att Norge trenger dem? Det er ett eller annet som skurrer ett sted, men våre kjære folkevalgte ville vel aldri finne på å ljuge til oss?

   • Neppe mange som har stemt på Sosialistisk Venstreparti der. Men de fleste av dem som har hatt sin jobb i industrien på Kongsberg har vel tross alt vært mer vanlige industriarbeidere som har pleid å stemme på det såkalte Arbeiderpartiet. Men lojaliteten til «venstresiden» har sannsynligvis også vært ganske stor innenfor det «teknologiske miljøet» ved Kongsberg Våpenfabrikk fordi det var Ap som i hovedsak stod bak etableringen av et underbruk av det amerikanske militærindustrielle komplekset der fra 1960-tallet av. Hos Wikipedia finner man blant annet dette:

    Fra rundt midten av 1960-tallet ble den amerikanske militærhjelpen trappet ned, og det ble med ett mer aktuelt for forsvarsindustrien å drive innenfor nasjonale rammer, samt skaffe seg et eksportmarked. En aktiv politikk fra Statens side gjorde de tradisjonelle skillene mello offentlig og privat sektor, mellom fag og politikk og mellom kunde og produsent. Deler av det politiske miljøet, spesielt Høyre, og Forsvaret var skeptiske til om utviklingen ville kreve at Forsvaret måtte handle inn middelmådige norske produkter og samtidig bidra til markedsføring i utlandet. Det regjerende Arbeiderpartiet var mindre bekymret for dette, og ga støttet visjonen om en samlet militærindustriell strategi. Et militær-industrielt kompleks fikk etter hvert bredere politisk støtte, og forsvarsbudsjettene ble brukt som et virkemiddel for å industrialisere landet.

    Når det gjelder «moralen» så følger man vel mye samme mal som «Arbeiderpartiet»: Man baserer sin eksistens på rollen som «rævdilter» i det samme militærindustrielle komplekset og (dobbelt)moralen «opprettholdes» ved narcissistisk posering i kjølvannet av de katastrofale forhold man selv har vært med på å skape som underbruk av imperalismen/globalismen.

 • DrD .

  Folk som er våken vet at norsk media og store MSM i utlandet i en årrekke har utelatt viktig informasjon.
  Å utelate informasjon er bare en annen form for propaganda for å fremme en agenda; som i disse tilfellene i høyeste grad er å støtte opp om å få inn flest mulig personer fra ikke-kompatible kulturer.

  Hvorfor redaktører og journalister i så stort omfang hater seg selv og sin kultur fordi de er hvite er et mysterium.

  • Jan Petter Glendrange

   Nei, det er ikke noe mysterium i det hele tatt! Redaktører og journalister er i stor grad venstreaktivister. Venstresiden har bevisst satset på å kontrollere den 4. statsmakt i sin kamp mot kapitalismen og «den store Satan» USA. Det har de lykkes svært godt med. (Mens høyresiden er opptatt med å skape verdier for landet som misbrukes til å lønne disse folkene gjennom diverse former for statsstøtte.) I denne kampen er islam en forbundsfelle. Det overskygger alt det negative denne ideologien i praksis viser seg å stå for .

   • Frankie

    Godt sagt! Vil legge til at eierene av disse mediene har et ord med i laget av hva som blir skrevet, eller rettere sagt ikke skrevet.

 • Syringav

  Jeg forstår at de ikke kan publisere rykter eller uverifiserte påstander, men hvorfor tar de ikke kontakt med politiet for å få det bekreftet eller avkreftet? Det hender riktignok at politiet ikke ønsker at saken omtales i media på grunn av fornærmedes sikkerhet, men det er ikke den årsaken redaktøren oppgir her.

  • Logikk Logikk

   Godt poeng!

 • heimevernet

  «…en 13 år gammel jente skal ha blitt voldtatt i biblioteket på Krona.»

  Dette er en type informasjon jeg hadde likt å sitte inne med hvis jeg mot formodning hadde kjøpt påstanden om at masseinnvandring fra ikke-vestlige land var en berikelse og at de som kommer har flyktet fra et regn av granater og så vidt sluppet fra det med livet i behold.

  Min personlige moral strider på grunnleggende vis mot det å ha barna mine i mils omkrets av et asylmottak eller liknende, men det er dypt tragisk for barna til de foreldrene som enten mot formodning ikke vet hva konsekvensene kan bli eller som ikke har økonomisk mulighet til å flytte. Laagendalsposten synes å ha rutiner som er barnefiendtlige:

  «Laagendalsposten legger selvsagt ikke nasjonalitet, religion, kjønn eller andre tilsvarende kriterier til grunn for hva vi publiserer eller ikke.»

  • Finn

   Og derfor er denne totale mangel på anstendighet og moral fullstendig motbydelig. Man skulle i det minste tro at disse redaksjonene hadde ansatte som hadde en viss grad av sjelsevner som siviliserte mennesker normalt har nedarvet.
   Det er å gremmes over hva barn og jenter utsettes for over hele Europa, mens 40 år gamle #metoo ‘blikk’ fører til isolasjon!

   • heimevernet

    Mer konspiratorisk anlagte mennesker kunne lure på om #metoo er en sammensvergelse mellom bevegelser som utnytter Hollywood-skandalen til å avlede oppmerksomheten bort fra migrant-overgrep og over på overgrep som man kan snakke om, det vil si overgrep som passer bedre med moralisters bilde av verden.

    Artig at Ramadan også ble anklaget, men det har ikke akkurat vært flomlys på ham. Og han er kanskje også den eneste hvis anklage har medført trusler om død og fordervelse rettet mot dem som viderebringer nyheten.

    For oss som har øynene og ørene åpne er det så klart ikke merkelig at arveprinsen til det muslimske brorskap i Vesten liker anklagen dårlig og at han finner det beleilig når våpendragerne bistår ham. Men dog…

  • Too

   Man må for all del ikke opplyse folket om det som skjer i lokalsamfunnet, det er vel overhodet ikke pressens plikt…? Amedia, er vel nesten alle medier det nå det. De har balletak på oss

   • Mr Sentenza

    Jeg vil forsiktig skylde på Vær varsom-plakaten

    1.4. Det er pressens rett å informere om det som skjer i samfunnet og avdekke kritikkverdige forhold. Det er pressens plikt å sette et kritisk søkelys på hvordan mediene selv fyller sin samfunnsrolle.

    Men så har vi denne:

    4.3. Vis respekt for menneskers egenart og identitet, privatliv, etnisitet, nasjonalitet og livssyn. Vær varsom ved bruk av begreper som kan virke stigmatiserende. Fremhev ikke personlige og private forhold når dette er saken uvedkommende.

 • Henrik Dahl

  Enda en av disse Amedia-avisene. Innholdet (eller mangelen på sådant) er som forventet..

 • Anne Haugen

  Hvem eier Laagendalsposten?

  • Иван Грозный

   Laagendalsposten ble grunnlagt i 1903 som «Frisindet Folkeblad», men ble senere uavhengig. Laagendalsposten ble overtatt av Drammens Tidende i 1972. Senere ble avisen kjøpt av Orkla Media. I 2006 overtatt av Edda Media. I 2011 kjøpte A-pressen (nå Amedia) Edda Media inklusive Laagendalsposten.

 • Henning Rutledal

  Media er pålagt å dekke over innvandreres enorme og voldsomme kriminalitet, politikerne vil ikke fylle folket med frykt.

 • magne steinhovden

  hadde det vært en etnisk norsk som var innblandet i dette, hadde det nok ikke gått lenge før det var på fremsiden…med krigs-typer !!!!

 • invernes

  Som sagt er det veldig flott at vi får alternativ media i Norge.
  Resett og andre frie medier vil vokse inn i himmelen snart, for man må være rett og slett dum om man leser og tror på det off løgnmedia bedriver med.
  Mitt håp er at folk flest boikotter off løgnmedia og går over og støtter alternativ media.

 • Tor Anders Engen

  Nå er det slik at de vanlige folk vet mer om det som skjer enn hva en selvsentrert journalist har kunnskap om.

  Selv kjenner til folk som jobber med «asylbarn» og har ikke mye godt å si om dem. At «asylbarn» klikker hvis dem ikke får viljen sin. Raserer alt dem kan, mens politiet står å ser på. Fordi dem har ikke lov å gjøre noe med disse «barna».

  Men også «asylanter» som får hus etter hus, i by etter by der det «tilfeldig» brenner ned. Det er kjent at flere asylfamilier som har en tråd med husbranner etter seg.

  Mens media forsvarer denne galskapen.

 • Logikk Logikk

  Trist at aviser ikke lengre skildrer virkeligheten.

  Bra at lokalsamfunnet er tøffe nok til å stå opp. Håper de fortsetter å være sterke. Og håper det går bra med jenta på 13 år som ble voldtatt.

  • Vandre_Falk

   Måtte lokalsamfunn rundt om i landet bli enda tøffere til å stå opp, vi må reise oss, si høyt ifra om att det begynner faretruende stygt å nærme seg den grensen for hva vi finner oss i.
   Det begynner å bli alt for mange voldtatte jenter og til og med gutter rundt om, ene og alene fordi våre politikere med nyttige idioter oversvømmer landet med unge drittsekker av noen menn som kaller seg «flyktninger».

 • Avatar

  Generelt en kraftig motvilje mot å formidle innvandrer vold.
  Kan jo fort gå ut over pressestøtten slikt.

  Kanskje legge ned hele det syke pressestøttede organet og heller la noe annet friskt formidle nyhetene.
  Likner vel litt på Oppland arbeideblad som arrangerer opptøyer og angrep på politiet.

  • Vandre_Falk

   «Politisk korrekthet» blir premiert og er den beste veien å gå for dem som vil opp og frem i dag dessverre.

 • Trond Øyvind Kjølsrud

  Det samme gjelder RB.NO. Av det jeg vet er det 5 overfallsvoldtekter og det er kun skrevet om 2 av de. I den 1 saken er gjerningsmann tatt og asyl/søker/status og den andre ble det så mye oppstyr av at de var nødt til å skrive om det. Utenlandsk utseende.. I tillegg er det 3 andre saker hvor av den ene er med kjente gjærningsmenn, totalt 7 og alle av utenlands opprinnelse som ikke har vært oppe i retten ennå. 2 andre saker det ikke er skrevet noe om. Også der er det utenlandsk opprinnelse også i de 2 siste sakene. Av i alt 5 overfallsvoldtekter er alle med gjerningsmenn med utenlandsk opphav. Alle utført i Lillestøm de siste 3 årene.
  Forrige gang før det var 10 år siden det var overfallsvoldtekt i Lillestrøm.

  • Olga Helgersen

   Dette kan nesten kalles overgrep mot befolkningen. Foreldre, kvinner er uvitende og får ikke mulighet til å ta sine forhåndsregler.

   • Vandre_Falk

    Nesten? Det er ett overgrep mot befolkningen å sette livet til mennesker på spill. Det er ett overgrep å fordekke eller la være å informere mennesker om farer. Dette er noe media har plikt til å informere oss om, det må da være straffbart å la være?

    • Mr Sentenza

     Å bevisst villede befolkningen, tror det faller inn under ytringsfriheten dessverre.

     Men at NRK gjør det er det mest utilgivelige.

 • Oddis

  Betimlig å dysse ned midt i en asylmottak konflikt? Får litt SSB assosiasjoner …

 • Olga Helgersen

  At voldtektsforbryteren fortsatt går løs i nærmiljøet (politiet vet hvem han er) burde også være en nyhet for en lokalavis. En slik opplysning vil kunne gi foreldre muligheten til å ta ekstra forhåndsregler ang sine barn. Lokalaviser har vel en samfunnsoppgave som burde være opplysende ang farer i nærmiljøet.

  • Vandre_Falk

   De setter våre liv på spill bare for å være «politisk korrekte», det er galskap og ondskap så stor att man finner ikke ord. Våre Politikere, media og PK bermen gir blaffen i om våre døtre blir voldtatt og ødelagt for livet, bare de kan få dekket over kriminaliteten til de «stakkars flyktningene». Ola og Kari har ikke godt av å vite slikt som dette, for da kan de bli sinte og si «rasistiske» ting om arkmed og muhali som er så fryktelig sårbare «stakkars». Og så er de jo en «minoritet» de «stakkars» muslimene, som bare er en og en halv milliard.

 • Antabus

  I kjølvannet av Barcelona-erklæringen i 1995 (nåværende stadium, the Union for Mediterranean, UfM) som bl a inneholdt taushetsbelagte avtaler mellom EU og Mena-landene om fri muslimsk innvandring og pålegg om positiv mediadekning av islam og muslimer, inkl omskriving av historien, fulgte også Norsk Journalistlag (NJ) opp EU-pålegget i 1997 ved å utgi folderen Mangfold eller enfold? – Veiviser for journalistisk arbeid i det flerkulturelle Norge, hvis formål var «å gi en del tips om hvordan medarbeidere i mediene kan møte de journalistiske utfordringene som er knyttet til dekning av saker som gjelder innvandrere og flyktninger eller fremmedfrykt og rasisme.»
  Det synes som norske journalister siden den tid har konkurrert om å overgå hverandre i denne spesielle øvelsen om å underslå innvandrerproblemene.
  http://speisa.com/modules/artikler/index.php/item.34/norsk-journalistlags-sensur-sjekkliste.html
  https://www.document.no/2010/06/14/norsk_journalistlag/

  • Frankie

   Wow! Takk for info. Dette skal jeg grave litt i. Kan det være the usual suspects som står bak denne erklæringen?

   • Antabus

    hehe… du må utvise en viss forsiktighet her, Frankie, om du har tenkt å videreformidle .. Enkelte budbringere har msm stempel som «nazisider», fx har faktisk.no «avslørt» at den bare litt nazi Norgesavisens formidling er en konspirasjon, uten å presentere overbevisende dokumentasjon. Presenterer derfor utdrag av korrespondanse på en dansk/engelsk språklig blog ang ‘konspirasjonen’:

    «Åbent brev Til Statsminister Anders Fogh Rasmussen

    fra Anders Bruun Laursen

    27. juni 2006

    Til statsminister Anders Fog Rasmussen.

    Tillad mig følgende 3 spørgsmål:

    Spørgsmål 1: Hvorfor har De, vore politikere og medierne gennem 10 år intet fortalt os om Euro-Mediterranien (E-M)?

    Spørgsmål 2: Hvorfor skal vor 1000-årige identitet, religion og kultur fjernes og erstattes med islam?

    Spørgsmål 3: Tror De, at regeringens troværdighed og tilliden til det udemokratiske EU vil vokse, efterhånden som vi «græsrødder» udbreder kendskabet til Euro-Mediterranien/Euro-Arabien-projektet?

    E-Mail Svar fra den danske statsminister – 29. august 2006:

    […] Målet om at etablere et frihandelsområde i 2010 indebærer, at de sydlige medlemmer af samarbejdet til gengæld for gennemførelsen af omfattende politiske og økonomiske reformer gradvist kan opnå adgang til det indre marked, herunder mulighed for at opnå adgang inden for områderne for den fri bevægelighed for varer, kapital, tjenesteydelser og personer. […] »

    Læs alle Anders Bruun Laursens spørgsmål samt statsministerens svar her: Åbent Brev Til Statsminister Anders Fogh Rasmussen

    • Frankie

     Dypt sjokkerende! Dette forklarer en hel del. Noen har beriket seg grovt på å snikinnføre denne avtalen bak ryggen på det europeiske folk og dermed sørget for den ustoppelige strømmen av unge muslimske menn inn i nasjonene våre. Fogh Rasmussen bekrefter dette. Her har Resett noe å ta tak i.

 • Leif Arne Stople

  Knebling av ytringsfriheten er tydeligvis ingen etisk utfordring…………

 • Breidablikk

  Bare et punkt, det med å ikke rapportere om hendelser som skyldes «psykiske tilfeller»: Den som følger med, også på kontinentet, ser jo hvor mange drap, overfall, voldtekter og endog terror som blir begått av «psykisk syke» med innvandringsbakgrunn. Det skjer altfor ofte til å være et tilfeldig fenomen.

  Jeg tror i utgangspunktet at ikke alle disse personenen er syke, bare at de er forskjellige fra oss. Men la oss begynne med diagnosene fra typisk vestlige og norske psykiatriske eksperter: er det virkelig snakk om et høyt antall psykiatriske tilfeller som innvandrer til vesten, eller er det ikke heller snakk om så grundige kulturelle og psykologiske forskjeller mellom folkeslagene, slik at en person som er helt normal i en fremmed kultur, utenfor Vesten, nesten med nødvendighet blir et psykiatrisk tilfelle for vestlige, kyndige øyne?

  Igjen: poenget her er ikke å falle noen dom hverken over innvandrere eller vestlige/norske psykiatriske eksperter: men når man ser omfanget av fenomenet – antallet av ikke-vestlige forbrytere med «sinnsyk»-diagnose – står man ikke heller ovenfor et problem med to ikke-kompatible sivilisasjoner? – Altså forskjeller som dagens norske offentlighet – inkludert vitenskapsmenn – ignorerer og som gir seg utslag dels i et stort antall voldshandlinger, dels i et stort antall diagnoser om sinnssykdom?

  Det som får meg til å stille spørsmålet er ikke bare observasjon av fakta, men også kjennskap til eks afrikanske språk, som har et helt annet konseptuelt register enn typisk vestlige språk. Med språket har man tilsvarende spesifikk tenkning, emosjoner, endog persepsjon.

  Jeg er jo ingen ekspert på feltet. men kan jo sitere en nå kanskje utdatert, men likevel interessant norsk teologisk avhandling, som understreker den språklige og tilsvarende mentale forskjell mellom det hebraiske og greske, nemlig Thorleif Boman, «Hebrew thought comparet with Greek» (orig. tysk)

  • Too

   Nå må du være forsiktig… Tenk på alle de tusenvis av godt utdannede i våre offentlige etater som nå fikk kaffen i vranga… om de leste dette da. Godt poeng.
   Har du også lagt merke til den enorme økningen av bruk av rullestoler, ingen tall naturligvis da SSB neppe bruker noen av sine 1000 ansatte på slikt må vite. Jeg er jo bare en liten brikke, men kan oppservere. Hva skjer med inngifte i mange generasjoner, det hadde vært intessant å vite. Ref familien med 3 multihandikappede som søkte asyl. Hva skjer i den saken, vil de få opphold, skal familien kunne få flere barn, evt 6-7 som ikke er uvanlig. Er endel etiske spørsmål som må melde seg for våre politikere. Litt på sidelinjen dette, men dog…

   • Breidablikk

    Akkurat. Jeg mener at slike spørsmål må tas opp – hinsides moral og anklager om «rasisme». Fordelen er å kunne se på andre momenter også, enn religion, altfor betent til å kunne bli saklig i norsk aoffentlighet.

    • Too

     Tror dessverre vi har en laaaaang vei å gå. Enig, slike spørsmål burde være svært reelle, men listen for anklager er lav i vårt samfunn. Det med søskenbarnekteskap ble så vidt nevnt i debatten på NRK for noen uker siden, men der ble det ikke konkretisert omfang av debatterende barnelege og tilbakevist av en eller annen lege (som minnet meg om hadde noen religiøse hensikter..) med henvisning til denne pakistanske damen, som snakket om sin egen forskning (ingen bra ortografisk framstilling dette, men dog :))

   • heimevernet

    «Har du også lagt merke til den enorme økningen av bruk av rullestoler, ingen tall naturligvis da SSB neppe bruker noen av sine 1000 ansatte på slikt må vite.»

    Løsningen på den gåten kan naturligvis ha med inngifte å gjøre, men det kan også være en såpass uspennende forklaring som at klanen bevisst velger ut handikappede når de sender klansmedlemmer nordover.

    Klanen sender naturligvis ikke bare handikappede. Det er ofte ressurssterke som blir valgt ut. Men hvis klanen/slekta allerede har en ressurssterk person på plass fra hver familie eller fra de viktigste familiene kunne det være gunstig å sende nordover dem som det er vanskeligst for klanen å ta vare på. Slik ville jeg ha tenkt, i alle fall, hvis jeg hadde innflytelse i klanen/slekta.

    Den familien med tre handikappede barn ville jeg for eksempel ha sendt nordover så fort som mulig hvis jeg hadde innflytelse i den aktuelle irakiske slekta. Medlemmer av SV, Venstre og KrF kommer til å sette fyr på seg selv før den familien blir sendt tilbake.

    • Mr Sentenza

     Interessante tanker her, aldri tenkt på det før, kanskje de sender egentlig den fyren de liker minst haha. «They’re sending their worst»

    • Breidablikk

     Hør her nå: det er rasistisk å tro at noen kan ha andre tanker i hodet enn å renhjertet omfamne Vesten, sekularisme og «norske verdier», og gjør sitt ypperste i innsats og selvutslettende oppofrelse for det nye «fellesskapet»

 • Harald Nyheim

  Redaktøren i Laagendalsposten kjenner seg ikke igjen sier han, men det gjør vi som bor i Kongsberg. Vi begynner alle å ble veldig godt kjent med denne såkalte nyhetsformidleren. Avisa hevder at de vil være en møteplass for debatt i distriktet, men så fort det kommer et borgerlig synspunkt i kommentarfeltene slettes kommentaren. Ulldotten redaktør Steinmoen gjemmer seg bak «presseetiske grunner» og at alvorlige hendelser er «rykter» som ikke kan omtales. Daglig har avisen kontakt med politiet, men Laagendalsposten (SVs organ) unnlater konsekvent å omtale hendelser om asylsøkere. En jente på 13 år ble voldtatt i byens storstue (biblioteket i byen) nylig, og det tok altså nesten 3 uker før avisen ble presset til å nevne dette. Afrikaneren går løs i byens gater. Samtidig har avisa store oppslag om en dame som ble tissetrengt på vei hjem fra fest, om en mann som skjøt på blink med et luftgevær og om at den nylig ankomne snøen smelter. Avisen har gjort seg til latter i byen og tilliten forsvinner med snøen. Pressestøtte finner veien til denne avis enn så lenge. Mangel på ytringsfrihet kan true demokratiet når en monopolavis opptrer så gammeldags og primitivt..

  • Vandre_Falk

   Det er flott att de avslører seg selv på denne måten så folk kan våkne å innse att våre politikere med nyttig PK avskum ljuger til landets befolkning om att vi trenger innvandring med bla bla. Vi trenger det slett ikke, bare ljug og propaganda for å få stjerner i boka til Junker og Merkel. Kanskje det vanker en flott stilling i Brussel etter nordmennene finner dem ubrukelige?

  • Brian Cohen

   At snøen smelter kan jo også bare være «et rykte», ikke sant mr. chefredacteur Jørn Steinmoen? 🙂

 • Frankie

  For en overraskelse… Løgnmedia er og blir løgnmedia.

 • Furusk

  Nærmer vi oss 1984 tilstander. Storebror ser deg og bestemmer hva som skal i media.
  Vi hadde et åpent og flott demokrati til å være stolt av. Nå skal det ikke sies noe om muslimsk kriminalitet. Frykter dette kan bli verre. Innvandrerregnskap i SSB blir forsøkt stoppet.
  Islamkritiske personer stemples som nazister og fjernes fra sin jobb. Eksisterer det en agenda om å oversvømme oss med muslimer. At venstresiden syns det er greit vet vi, men de bommer fryktelig, det vil de forstå senere men da er det for seint for dem.
  Vi har tydeligvis sensur av negative islam nyheter og det er en skam for vårt demokrati..

 • rosinen

  Lokalaviser skriver bare om basarer, vaffelsalg, lokal idrett og frivillig dugnadsånd, de er unnværlige. Fordekker dårlig nytt om innvandring hvis journalistens ståsted er til venstre, og det er det.

 • Hermann

  #MeToo-Raped by Immigrant
  Norge trenger en «Me too» kampanje der jenter/kvinner som har blittt utsatt for voldtekt/seksuell krenkelse av innvandrere/asylsøkere får komme til orde, kanskje ikke minst for å fortelle om hvordan myndighetene/MSM-media har dysset ned sakene.

 • Tor Dahl

  Den politiske venstresiden i Kongsberg med SP-ordfører i spissen – sitter nå stille som mus!

  HVORFOR kommer de ikke på bane – støtter sin lokalbefolkning og sier:

  DETTE VIL VI IKKE FAEN IKKE AKSEPTERE AV INNVANDRER I BYEN!

  Feighetens tyranni….

 • Knut

  Dette gjelder ikke bare Laagendalsposten. Det er slik alle både lokale og riksdekkende aviser holder negative nyheter skjult for det norske folk.
  Det er mange av oss som har sett dette lenge nå og vi blir flere og flere som skjønner hvordan media lyver for oss. Slutt å kjøpe avisene deres, slik løgn mot folket må straffes.

 • Harriet

  Er dette en venstreraddis- avis? VG, Aftenposten og Dagbladet passer på å ikke ha kommentarfelt på saker som vedrører innvandrere. Driver venstrsiden ytringsforbud for å hindre ytringsfrihet ? Er de blitt redde for å måtte stå til ansvar for sin uansvarlige flyktningepolitikk ??? Har vi fått et ytringspoliti i Norge ??? Da bør folk ta dette til etterretning ved neste valg !!