Blir fremtiden ødelagt av venstresidens «religion»?

By Albert duce - Own work, CC BY-SA 3.0, Wikimedia Commons

Mange holdepunkter er utsatt i disse tider: trygghet, sikkerhet, samhold. Det er noe som skjer med Norge, med Vesten og med verden også.

Politikken vår baserer seg på en serie med håp. Vi snakker om økonomisk vekst som nærmest en naturlov. Vi tar for gitt at mennesket er uendelig smart og finner teknologiske løsninger på alt, inkludert å erstatte fossilt brennstoff med noe nytt, bedre, rent og fornybart. Vi holder også som premiss at aggresjon, sjalusi, konkurranse, konflikt, avsky, overgrep og hat kan bli borte; at de aller, aller fleste mennesker er «gode».

Vi er også i ferd med å viske ut vår «felles bevissthet». Den vokste frem gjennom århundrene som en opplevelse av kollektiv, nasjonal identitet. Det har også vært et håp at det skulle være nok for å samarbeide og forhindre konflikt at vi erkjente at alle var mennesker – solidaritet basert på at vi var en art – men det virker også tvilsomt. Med dagens fragmentering av nyhetsbildet, hvor hver enkelt av oss vikles inn i en nyhetsstrøm «tilpasset egne preferanser» på nett, oppstykkes også den kollektive referansen.

Aksjemarkedet er riktignok på «all time high», men det vi står overfor er et nært forestående sammenbrudd av forventninger. Det er allerede underveis og har nådd middelklassen. Sparegrisen – boligprisene – er allerede på vei ned. Det beste vi kan håpe på de neste tiårene er at det ikke går helt galt. Stadig færre tror det går bedre. De riktig rike snakker om å bytte land, nærmest evakuere. De mindre bemidlede klamrer seg enten til et stadig mer desperat håp, eller de protesterer, blir oppgitte eller sinte.

Venstresiden og høyresiden

Når vi så skal forenkle og sette begreper på den politiske refleksjonen av disse omstendighetene, så snakker man om henholdsvis «høyresiden» og «venstresiden». Men det er en grov inndeling som i tillegg gir misvisende assosiasjoner. For venstresiden skulle jo være de som kjempet for den vanlige mann, mens høyresiden kjempet for sine egne privilegier. Det var en klassekamp i sin opprinnelige betydning.

Det er ikke lenger godt å si hvordan man havner på den ene versus den andre siden. For en gang i tiden var det på den mildt moderate venstresiden man fant de mest nysgjerrige individene. Men kanskje fordi deres visjoner og ideologi vant frem, så har de blitt forstokkede forsvarere av det bestående – og i den prosessen har de mistet sin nysgjerrighet og sin tiltrekningskraft, i det minste på meg. Den gang man var ung, kunne de naive utopiene være forlokkende, man hadde uansett ikke noe ansvar. Men nå som utopiene fra den sosialistiske venstresiden har blitt utøvd politikk, fremstår venstresiden som et mareritt, som kun kan eksistere på en plattform av frihetsundertrykkende sosial og mental kontroll.

Strengt tatt burde vi nå heller begynne å bruke begrepene «realister» og «utopister» om henholdsvis høyresiden og venstresiden. For det handler ikke lenger om klasser. Venstresiden har en overbevisning og en tro, men den er ikke isolert til de tradisjonelle venstresidepartiene SV, Rødt, MDG og Ap. Snarere er de mest utpregede utopistene å finne i Rødt, SV, MDG, Venstre og dagens KrF. Realistene befinner seg i FrP og Sp. Mens det virker som om Høyre og Ap er splittet internt i henholdsvis realistiske og utopistiske fløyer. Sp har også en kvinneforankret utopistisk fløy. Og nettopp en viss kjønnsdimensjon ser det også ut til å være i den erkjennelsesmessige spagaten som nå finnes.

Historie- og naturfornektelse

Utopistene/venstresiden motsetter seg beskrivelser fra andre deler av verden og fra historien om hvordan mangfoldige, splittede og multikulturelle samfunn har utviklet seg. De har satt et skille mellom den postmoderne/fremtidige verden og den forrige/fortiden. Ingen av de tingene historien kan fortelle oss er gyldige lenger. Det er et «nytt kapittel» nå. I denne nye, bedre verden er folk venner over etniske, kulturelle og religiøse identiteter, de har toleranse, smiler og behandler hverandre med respekt, og de spiser økologisk mat og kjører stillegående elektriske biler som går på sol (eller helst på luft).

Slik skulle det i det minste ha vært. Men som sagt henger den gamle verden igjen, og homo sapiens er ikke helt med på utopiene. Og fordi man nå endrer samfunnet i en retning som ville vært forstått som «galskap» eller toskeskap i den gamle verden, utvikler ting seg i en helt annen retning enn utopistene forutsatte. Dermed øker antall realister fordi de fleste mennesker har en viss selvoppholdelsesdrift.

Paradigmekonflikt

På en måte kan vi sammenlikne det som skjer i samfunnet med overgangen fra ett religiøst verdensbilde til et annet. Venstresiden/utopistene har én tro, realistene har en annen. Uenigheten går på menneskenaturen og dens tilbøyeligheter, og i hvilken grad vi kan perfeksjonere oss moralsk, kort sagt hva som er mulig. Realistene har naturligvis et slektskap til den konservative politiske ideologi.

Under den kalde krigen ble disse fundamentale uenighetene holdt i sjakk av det ytre fiendebildet som kom fra Sovjetunionen/russerne. Den nasjonale plattformen var felles for venstresiden og høyresiden. Men etter den kalde krigen, har venstresiden forsøkt å selge inn en fremtid uten fiender overhodet. Det har blitt sagt at fiendene er skapt i våre egne hoder, og at hvis vi fjerner dem fra tankene, forsvinner de også i praksis. Venstresiden har derfor motsatt seg høyresidens/realistenes advarsler mot islam og en innvandret «femtekolonne».

De vestlige samfunnene har derfor blitt særdeles opptatt av seg selv de siste årene. Vi er i konflikt med hverandre om helt grunnleggende måter å forstå premissene for hvordan våre egne samfunn fungerer, og vi anser den konflikten som mest påtrengende. Vi klarer dermed heller ikke å mønstre noen særlig konsentrert oppmerksomhet eller energi mot typisk geoøkonomiske, utenrikspolitiske og geopolitiske ambisjoner. Fordi vi strengt tatt ikke kan bli enige om at vi har noen legitim eller realistisk fremtid som «nasjoner» og territorielt avgrensede stater, klarer vi naturlig nok ikke å føre en realpolitisk kurs. Vi gir litt bistand her og der for at folk andre steder skal få det bedre, men det gjør vi for deres skyld og ikke i hovedsak for vår egen.

Det er der de vestlige samfunn står i øyeblikket. Uten samhold, uten enighet om seg selv og sin virkemåte, og derved uten felles interesser.


Publisert: nov 25, 2017 @ 5:46 pm


Takk for at du leser Resett. For å kunne fortsette å produsere kvalitetsmateriale avhenger vi av din støtte. Klikk her for å finne ut hvordan du kan støtte oss.

 • OleHaraldsen

  Teknologien gjør det vanskelig for venstresiden. Deres kamp for elbiler var ment for å hindre folk å ha og bruke bil. De er egentlig ikke glade for at nye elbiler fungerer bra og viderefører den personlige friheten mennesker innehar når de har førerkort og egen bil.

  Deres kamp for postmodernismen ble kontret av nye og nytenkende bilprodusenter.

 • Christer Hoel

  Fremragende innlegg av Helge Lurås !

  • Petter Simonsen

   Klima-greiene da? Seiler vel opp som en ny ‘tro’ det?

 • Finn

  Venstresiden har forsøkt å selge inn en fremtid!
  Vel de har prøvd å true den inn; svært mange aner ikke hva det forsøkes på overhodet, og jeg kan ikke erindre at vi er blitt fortalt i klartekst hva som er planene, annet enn at multikultur er storartet!

  • GHjo

   Dette var en,etter min ringe forstand, en helt riktig analyse av Lurås.
   Men det er et mysterium at så mange mennesker han hengi seg til den reneste utopi, i vår tid der tilgjengelige opplysninger og kunnskap, foreligger, som aldri før i menneskehetens historie.

   • oliver

    «…et mysterium at så mange mennesker kan hengi seg til den reneste utopi…».
    Mysteriet er at de fleste er opptatt jobb, leser VG og DB og småkrangler om hvem som skal hente ungene i barnehagen. Om kvelden er de slitne og slapper av med Farmen, Skal vi danse, titter på Dagsrevyen og kanskje tar seg en ski- eller joggetur før kveldsstellet. Sånn går dagene, og de aner kort og godt ikke hva som foregår ute i verden, – og bryr seg langt mindre…

   • Eirin Munkebye

    Mens vi venter på Godot:
    Stor tilgang på brød og sirkus.

 • Dag Ousdal

  En godt skrevet artikkel av Lurås. Jeg vil særlig trekke frem ett av hans poenger: » Venstresiden/utopistene har én tro, realistene har en annen.» Her er Lurås nærmere sannheten enn han selv er klar over. Mennesket eksistens er gjennomvevd av den problematiske visshetsformen (troen). Hva man tror på gjennomsyrer nemlig menneskets vilje, følelse og forstand. Tror man galt, føler man galt, vil man galt og forstår man galt. Det et menneske/en kultur tror på, bestemmer hvordan et menneske/en kultur blir. Norge/Vesten har forkastet den kristne tro/kultur, den kultur som ga oss et rettferdig rettsvesen, en offentlig eldreomsorg, en offentlig helsepleie, en allmenn skole, en mentalitet som tok vare på de svake og fremelsket ærlighet, arbeidsomhet, ydmykhet osv. Hva sitter vi igjen med nå som folket og dets ledere er blitt ateister, sosialister og gudsfornektere? I løpet av ganske kort tid har våre vestlige samfunn blitt utrygge, ja uhyggelige, et sted hvor terror, islam, perversiteter av alle slag vinner frem og tar et kvelertak på hele kulturen. Det er frukten av å forkaste den levende Gud. Det handler om mer enn en utopisk venstreside – det handler om et folk som har falt fra den treenige Gud og Hans beskyttende hånd. Vi får nå føle på kropp og sjel hva det vil si at en annen og ond åndsmakt trenger inn på våre breddegrader. Men vil vi høre det? Åh, nei. Vi vet som alltid bedre……….

  • Erik Pedersen

   Kloke ord både fra Ousdal og Lurås. Det er i grunnen skremmende at nær halvparten av den voksne befolkningen bekjenner seg til utopien…

  • Wingsoftime

   To the core…

 • Ten4

  Vesten har kommet ut forskjellig innad når det gjelder pur galskap. Hadde vi hatt et granskningsorgan i et nøytralt NRK, så kunne man fortalt i en serie i beste sendetid hvordan det har blitt i UK. Landet er totalt ødelagt av sosialistene/feministene, akkurat som i Sverige. Norge halter etter, men heldigvis er venstresiden her på berget noe tregere.

 • Truls

  Problemet er maktsyke mennesker og status, de tror det forventes noe av dem i sin korte tid i posisjon, derfor det stadige reformasjonsjaget! Ting som funger burde vært fredet! Dette er visdomsord som fritt kan benyttes videre!

 • Jonny Olsen

  STOR takk til Helge Lurås ‼️
  Storartet beskrivelse av tiden vi lever i???

 • Mitoz Lakin

  Glimerende. Gi dem ulv! Gi dem ulv! Gi de lurvete og bebrillede urbanittene ulven de så intenst beærer.

 • Hans Henriksen

  Meget treffende og godt!

 • Wingsoftime

  Vi er mye nærmere sverige enn det vi liker å tro. Vi strør den speilblanke veien vi går på med oljepenger, eller med andre ord, pisser i buksa for å holde varmen.

 • S. Haugen

  Hvis en må stille dette spørsmålet «Blir fremtiden ødelagt av venstresidens «religion»?», ja da har en ikke selvrefleksivitet nok!!
  Hvor har denne venstrevridde/ islamske «religionen» klart seg??? er det ikke en grunn til at folk med denne «filosofien» «flykter» fra de SVARTE HULLENE de kommer fra?
  Vesten var best, nettopp fordi venstresiden ikke fikk regjere, men nå som den har regjert noen år er vesten blitt det samme som muslimene «flyktet» fra….jeg kaller det en styrt invasjon!

 • StemmerBlankt

  Du har mange gode og godt funderte refleksjoner, Lurås.
  Du har også en troverdig erfaringsbakgrunn.
  Politikerne burde plukket deg opp mens du leverte analyser på tv-nyhetene, og satt deg i arbeid i toppbyråkratiet.
  Ikke vingeklippet og sterilisert, men med makt til å styre.
  Vi trenger å få inn oppegående og realitetsorienterte mennesker i styre og stell, og kvitte oss med ideologiske drømmere som bedriver meningsbæring av blind ideologi fremfor styring til alles beste.
  I stedet ser etablissementet deg og Resett tydeligvis som en trussel.
  Det må være et sykdomstegn i et samfunn når realisme anses være en trussel, da man i all sin naivitet skulle kunne utgå fra at alle vil bare godt og at man da applauderer alle velfunderte innspill i samfunnsdebatten som vil gagne Norge?

  • Leif

   Hvordan vet du at etablissementet ser Lurås og Resett som en trussel? Kan du dokumentere det? Og hvem er «etablissementet»?

   • StemmerBlankt

    Begynn med å lese artiklene til Lurås.
    Jeg er ikke på FB eller andre sosiale medier, men han har jo referert til karakteristikker som gis av andre i disse mediene, og kommentert hvorfor de ikke har noen grunn til å omtalehan selv eller Resett negativt.
    Media henter saker fra hverandre, og henviser til hvor de har funnet sakene.
    Personlig har jeg ikke sett eller hørt noen referere til Resett ennå, enda Resett har publisert mange svært interessante artikler.
    Resett har tatt på seg å gjøre den jobben de andre ikke vil gjøre.
    Og kommer med kritikk på fundamentalt nivå, ikke bare overflatekritikk.
    Lurås og Resett taler så og si alle andre midt i mot.
    Selv virker det pga dette på meg som at det da er naturlig å bli mislikt.
    Kanskje du kan dokumentere at etablissementet ønsker Lurås og Resett velkommen, og forholder seg til det som publiseres herfra saklig og seriøst?

 • Snappe

  «Hva har skjedd med landet vårt de siste 10 år »
  Tvedt har leverte årets viktigste bok.

  https://www.rights.no/2017/11/professor-med-bombe-av-en-bok-om-norges-dramatiske-skjebnetid/

 • Per Ardua

  Venstresidens religion ble grundig utprøvd i Russland mellom 1917 og 1991. Hvis man glemmer historien er det store muligheter for å gjenta den.

 • Snappe

  Anbefaler Lurås denne artikkelen fra Dagens Næringsliv, og de to bøkene i artikkelen.
  «War street.» om hvordan Anthony Suttons godt dokumenterte bøker.
  https://www.dn.no/magasinet/2014/08/01/2159/Historie/war-street

 • invernes

  Neste totale krig blir mot venstresiden islam og dens tilhengere, det er jeg 100 % sikker på.

 • Kjell Ervik

  Nok en god artikkel med innhold som sjelden finnes i MSM. Det kryr av utopister som ikke skjønner historien og menneskenaturen. Som heller ikke har lest noe som helst om islam, og i dens kilder. Men utopistene holder det kolerisk gående.

 • Leif

  Det finnes ingen konspirasjon om at «media og politikere flest ikke vil at så mange skal vite». Det fantes kanskje i det gamle Sovjet, og det har en modell i boken «1984».
  I dag er det fullt av medier som dekker absolutt alt, og det er det enkelte individs eget ansvar å holde seg oppdatert.

 • Rog Moen

  Sistemann ut slukker lyset..eller glem det lyset slukker imamen for å si det slik….

 • FAC2

  Det hele handler om dysfunksjonelle politikere som kan herje fritt. Helt uten ansvar og konsekvenser for egne handlinger. De påfører den Norske befolkning ikke noe annet en ubehag.