Idéen om det flerkulturelle Norge må utfordres

Brugata i Oslo. Foto: Heiko Junge / SCANPIX

Drømmen om det flerkulturelle regnbuesamfunnet har utviklet seg til et mareritt, både for oss som aldri har trodd på drømmen og for dem som trodde på det. At det ikke går helt som planlagt, er åpenbart. At inn-gruppepreferanser fortsatt skulle styre bosettingsmønstrene i den nye, berikede multikulturen hadde nok ikke de innvandringsliberale sett for seg. Drømmen om en helt ny, internasjonal verdenskultur er i stedet blitt til et mareritt som ligner mer på apartheid. Norge er på vei til å få en ny, etnifisert underklasse i våre drabantbyer.

En av mine store helter, forfatteren og samfunnsdebattanten Douglas Murray, peker i sin bok, The Strange Death of Europe, på noe interessant. Politiske slagord av typen “berikende mangfold” og teorier om hvorfor asylinnvandring er riktig for Europa kommer gjerne etter at innvandringen har funnet sted. Det betyr at politiske eliter som bidrar til stadig ikke-vestlig innvandring konstaterer at de har mangfoldiggjort samfunnet og ber oss pent om å lære oss å leve med det. En slags pep-talk for det nye segregerte livets “utfordringer”.

Men mange vegrer seg for å utfordre ideene som ligger bak. Mitt inntrykk er at mange anser at det å stille spørsmål ved multikulturalismen i sin helhet, er å stille spørsmål ved om vi trenger impulser og ressurser fra utlandet i det hele tatt. De ser ut til å tro at fordi man har hatt kontakt med utlendinger eller har tatt i mot arbeidsinnvandrere, så er samfunnet automatisk multikulturelt. Men ideen om det multikulturelle samfunnet i masseinnavndringens tidsalder handler ikke om produktiv migrasjon og utbytte av ideer og impulser. Det handler i bunn og grunn om å gå mot et samfunn der ingen kulturell gruppe er i flertall i vårt land. Multikulturalistene sier det aldri, men det sier seg selv at det vil bety slutten på nasjonen.

Vi har kun ett hjem

Ifølge multikulturalistene er europeisk kultur og identitet ikke bra nok i seg selv. Europa er kjedelig. Kulturer fra Afrika og Midtøsten må til for å berike den grå kulturen vår. Har vi egentlig noen kultur i det hele tatt? Kan man virkelig snakke om nordmenn som en bestemt etniske eller kulturell gruppe? Dette er spørsmål mange såkalte innvandringsliberale stiller.

Ingen hadde sagt det samme om noen ikke-vestlig kultur. Jeg skulle like å høre en multikulturalist hevde overfor en kurder at det ikke finnes en etnisk kurdisk folkegruppe. Jeg skulle like å høre en multikulturalist hevde at nordmenn oppvokst i India er like indiske som indere flest. Men de ville aldri ha sagt det, for det er kun akseptabelt å si slike ting om vestlige folkegrupper og kulturer.

Det er legitimt å kritisere det faktum at europeere, på tross av motvilje hos befolkningen, blir påtvunget dramatiske, irreversible endringer av hvordan samfunnet vår er satt sammen. Franske jøder forlater nå Frankrike for Israel på grunn av den økende antisemittismen i landet. Vi andre har ikke noe Israel. Vi har kun ett hjem, kun ett samfunn å etterlate våre barn.

Vi må ta i mot afrikanske migranter til Europa fordi vi ikke føder nok barn selv, sier noen. Kontinentet vårt vil dø ut uten innvandrerne. Dette er blitt sagt i mange europeiske debatter om migrasjon. Det er feil. Kontinentet vårt dør ikke. Befolkningen, utenom innvandrerne, minker. Det er alt. Befolkninger går opp og de går ned. Hva kommer det av at så mange ser ut til å tro at det er livsviktig for et samfunn å ha stadig befolkningsvekst? Stort sett så koker det ned til økonomi. Større befolkning betyr ofte større økonomi. Det vil gi oss høyere levestandard, sier noen. Med den logikken burde India hatt en mye høyere levestandard enn Norge. Økonomien deres er jo mye større enn vår.

Innvandring kan bare øke levestandarden for de som bor der fra før dersom nykommerne produserer mer enn eller i det minste like mye som de forbruker. Det momentet er avgjørende for enhver velferdsstat.

Å sette grupper opp mot hverandre

Det er uforståelig at noen kan tro at det Europa kommer til å trenge mest av i årene som kommer er ukvalifisert arbeidskraft fra Afrika. Så vil noen hevde at det å poengtere at dette ikke stemmer, vitner om kynisme. Man kan ikke sette grupper opp mot hverandre, heter det.

Slik er all politikk. Det handler om prioriteringer, og da setter man naturligvis grupper opp mot hverandre og vurderer hvem man skal prioritere. Nasjonalstatens formål har hele tiden vært å hegne om og beskytte borgerne, de som tilhører nasjonen. Man har alltid prioritert sine egne, fordi man har visst at ingen setter nordmenn først om ikke Norge selv gjør det. Afghanistan vil ikke prioritere nordmenn selv om Norge prioriterer afghanere.

Hva var det som samlet europeerne i ulike nasjonalstater, om ikke det var kulturell tilhørighet og samhold? Hvordan kan staten bety noe for den som lever i et samfunn bestående av mange ulike grupperinger som hver seg har sin kultur, sine normer og sine tradisjoner?  Hvor skal nasjonalfølelsen komme fra? Multikulturen vil til syvende og sist bety at nasjonen legges død. Man kan mene hva man vil om verdensordenen, men man må ha forståelse for at ikke alle syns at det er ålreit. Europa er vårt hjem og vi har rett til å ha en mening om vår egen fremtid.


Publisert: Nov 27, 2017 @ 12:51 pm


Takk for at du leser Resett. For å kunne fortsette å produsere kvalitetsmateriale avhenger vi av din støtte. Klikk her for å finne ut hvordan du kan støtte oss.

 • Breidablikk

  fin artikkel, fortsett slik!

 • Dogen

  Douglas Murray, Jordan Peterson, Ayyan Hirsi Ali m.fl… kan ikke Resett invitere dem til et nettintervju? De bør selvfølgelig få reklamere litt for bøkene sine. Peterson og Hirsi Ali er ute med nye bøker nå, som passer fint under juletreet.

  Ellers så ønsker jeg alle god jul på forskudd med en politisk korrekt regnbuefarget skjegg-gubbe. For man kan ikke lenger kalle ham julenissen i fare for å krenke noen.

  https://uploads.disquscdn.com/images/796aefeb06c0bee17b4082a11f45eb98588566700743e950c6188e415e2b59b5.jpg

 • Tor Anders Engen

  Løsningen er å fjerne multikulturen siden den er dumpet på oss av gale globalister og deres medløpere. Multikultur er kun ondskap satt i system, det ser vi med all den kriminalitet og terror den skaper. Noe som globalister bevisst kjenner til, siden dem er de samme som skaper konflikter og terror. Dette gjør dem kun for makt og penger.

  Kort fortalt er dette galskap satt i system og må fjernes, og de som støtter dette må også fjernes.

 • DrD .

  USA er et multikulturelt samfunn; alle folkegrupper har sin private kultur, og sin offentlige. Den offentlige kulturen er den amerikanske kulturen, å ville skape noe. Derfor kan folk i USA handle og jobbe med hverandre mot et felles mål.

  Den multikulturen som er forsøkt påpresset europeere skulle være en blanding av europeisk- og islamsk kultur.
  Problemet med å blande disse kulturene er ikke åpenbar såfremt man ikke forstår islam.

  Muslimer kan i følge koranen verken bli venner med, eller leve sammen med oss, da koranen pålegger muslimer å legge under seg alle andre som ikke er muslimer.
  9:29—Fight those who believe not in Allah nor the Last Day, nor hold that forbidden which hath been forbidden by Allah and His Messenger, nor acknowledge the Religion of Truth, from among the People of the Book, until they pay the Jizyah with willing submission, and feel themselves subdued.
  5:51—O you who believe! do not take the Jews and the Christians for friends; they are friends of each other.

  Om det ikke var nok, så befaler koranen muslimer å drepe andre muslimer som ikke er ekte muslimer! Hvem er det som ikke er ekte muslimer? I følge muhammed er alle muslimer som bare sier, men ikke utfører det koranen pålegger de, ikke lenger muslimer, og de skal derfor drepes.

  David Wood forklarer i Youtube videoen MUSLIM LIVES MATTER
  https://uploads.disquscdn.com/images/dcb295571bc1c4b24d6b53e30d7763da2597868b39f347c5a55607dcbbed5d30.jpg

  • Steen

   Dette syns jeg var godt skrevet Maria.Så lenge enkelte holder sharialover over/foran de norges lover,så sier det seg selv at DE IKKE kan/vil integreres.Heldigvis har jeg kuttet ‘ankerfestet’ til
   islam og er ikke lengre muslim. Da er JEG vistnok en av de som må drepes,men ikke før islam får overtaket.Fram til da så ‘betyr’ islam fred(som ikke er sant engang,for islam betyr ‘underkastelse’)……. https://www.exmuslimsofnorway.com

  • GHjo

   Det er f.eks. Dødsstraff for å bryte fasten under det såkalte Ramadan.
   Hvilket viser tydelig at islam er klekket ut av fullstendig gale og livsfarlige fanatikere.
   Men f.eks. Erna Solberg, ser likevel med den største elskverdighet og velvilje på denne dreper- ideologien, som må være utklekket av fanden selv.
   Med sine lakeier på jorden, som redskap.

 • Arnhild Gjendem

  Vi som sier NEI til regjeringens nye tro- og livssynspolitikk samles foran stortinget lørdg 2 Des. kl.12! Vi sier nei til LIKEBEHANDLINGSPRINSIPPET som hele denne nye politikken bygger på! Alle religioner er ikke like gode og må ikke lkestilles! Bevar Grunnloven:”verdigrunnlaget forbliver vår kristne og humanistiske arv…”paragraf 2.

  • GHjo

   Multikultur-eksperimentet er desidert et av de største bedragerier politikere har begått mot egen befolkning, i hele menneskehetens historie.

  • Anne Haugen

   Så bra! Lykke til!

 • Nordboer

  Veldig bra skrevet. Lik og del!

 • bitten

  Greit nok at denne politiker eliten her i landet vil ha politisk Isam selvmord på seg selv ,
  når det gjelder dette Islamske mulitikulturelle samfunnet her i landet .
  Men politikere behøver vel ikke dra med seg resten av befolkningen ,
  med i dette multikulturelle dragsuget , fallet med det samme også .

  Dette her går helt fei vei for Norges del når det gjelder multikultkulturismen , som aldri vil fungere her i landet samme hva noen gang , siden religionen er så til det grader splittet .

 • Comrade Pootie

  Det er rimelig surrealistisk å bli avskrevet som folkegruppe som regel av Palestinanasjonalister som har gjort dette med å fremme etniske folkegrupper i Afrika, Asia, Amerika og Midtøsten til en ren livsstil.

  Multikultur kom jo også ganske sent inn i arenaen. Før det ble man latterliggjort for å ikke umiddelbart akseptere påstanden “de kommer jo til å bli akkurat som oss”

  Det er uhyre relevant i forhold til EU og Europa/EØS og åpne grenser hvorvidt vi politisk sett er et selvstendig land hvor all makt ligger hos innbyggerne gjennom demokrati og valg eller om vi er en stadig mer integrert del av “Europa” og EU/EØS med evig åpne grenser og Brussel som i bunn og grunn styrer showet.

  I førstnevnte er etnisk norske en majoritet av innbyggerne (dog uten en så stor politisk betydning da det strekker seg utover 6-7 partier), i sistnevnte er vi i praksis og politisk betydning en av Europas minste minoriteter som har klynget seg i et hjørne av Europa. Nesten alle våre minoriteter vil bli majoriteter fra et etnisk norsk ståsted i et “integrert Europa” med åpne grenser der en spanjol har samme rett på jobb som en fastboende.

 • Gulosten

  Frykten for å ytre og påpeke at multikulture og asylpolitikken er feil, mislykket og bygger på gale premisser medfører at Kripos spesialenheter kommer på hjemmebesøk og en domstol sender deg til fengsle.

  FrP og Høyre står begge bak lovverket som gjorde oss nordmenn til politisk forfulgte i Norge, det er hva konsekvens av et mangfoldig samfunn og en asylpolitikk har gjort med oss.

  Vi har ikke bare tapt vårt land, demokrati og friheter men ender opp som husmenn i vært eget hjem.

  • Tore Halvorsen

   De kan bare slå ned på få, hvis alle som skjelver kom seg ut av den mentale tvangstrøyen så er Kripos en ikke sak, hva skal de gjøre? True halve befolkningen?
   Alt dette spetakkelet med anti-europa, anti hvit, anti ditt & datt holdes i livet kun fordi folk holder kjeft og aksepterer galskapen. Hva når de begynner å samle opp “uønskede individer”, skal man holde kjeft da også?
   Det er bare å sparke av seg denne kunstige og til stor grad selvpåførte tvangstrøyen og heller takle disse anti-rasistiske rasistene ansikt til ansikt. Det meste de har å fare med er løgn og hat uansett så de er en enkel match. Ta deres utblåsning og beskyldninger om rasisme som ett tegn på dårlige tapere, for det er der de vanligvis ender. Ingen skal tolke det som noe negativt når Hitlingen tar til og øker i styrke, for det betyr bare at du har vunnet.

 • Ø. Fremsæter

  Jeg kan ikke forstå de som er uenige med deg i dette.

 • smalltalk

  Bra oppsummering av fakta, Maria Zhäler!
  Ifølge den rådende logikken om nasjonalitet og kultur, kan du nå like godt reise på tur til fattigkvarteret i Kario og hilse på alle nordmennene der!
  Det vil så fall også være innenfor Kongens definisjon, som omfatter “nordmenn” fra alle verdens kriker og kroker.

 • en

  Bra artikkel Maria, skulle gjerne lagt ut en link til Udo Ulfkottes siste film, laget 2011, men først publisert i 2016, etter at han døde av et hjerteinnfarkt, den heter Die Wahrheit über Flüchtlinge – og den ligger på youtube, her forteller Ulfkotte i reiene taal og ord hva innvandringen har kostet Tyskland så langt, det er 2010 tall, og han kom til en billion Euro.

  Det avsløres hvordan særlig Tyrkere utnytter og bedrar det tyske sosialsystemet, hvordan volden har økt, sånn at staten simpelheten ikke har råd til å sende forbrytere i fengsel, noe som fører til et usikkert liv for den tyske befolkning, som betaler for dette. Tyskere får ikke lengre kalle seg tyskere, de kalles nå marjoritetsbefolknig, så lenge de enda er det, at de en dag kommer i minoritet er bare et spørsmål om tid. Det er mange skoledistrikt hvor det ikke finnes en eneste tysk elev.

  Som sagt, meget interresant film med mange problemer som taes opp, men dere tillater ikke sånne linker, det er et eller annet som ikke stemmer med dette stedet, hva er dere redd for?

 • Ole Einar Kaldhol

  Maria Zähler. Tusen takk for eit godt innlegg du setter her fingeren på mange ting som bør/skal diskuteres i et land som Norge. Men no er no det ein gang slik at prøver ein å ta ein slik diskusjon med tanke på det du skriver: “Det betyr at politiske eliter som bidrar til stadig ikke-vestlig innvandring konstaterer at de har mangfoldiggjort samfunnet og ber oss pent om å lære oss å leve med det”. så høyrer dei ikkje etter kva den mennige mann meiner. Har vel ein god del å seie at største parten pressestanden i Norge idag forheliger og forguder det multikulturelle samfunnet som ikkje fungerer slik den store kongstanken var.

 • Nasjonalstaten som et folkefellesskap basert på en snever identitetsdannelse har på mange måter vært ødeleggende i Europa. (Etter undertegnedes ydmyke mening). Nasjonalstaten med sin tilhørende snevre nasjonalisme bør derfor oppheves med øyeblikkelig virkning i Europa.

  Ferske eksempler: Ukraina(Folkemord på Novorussere), Baltikum(Konflikt med russiske minoriteter), Polen(redskap for Anglomaktene mot Russland), Kroatia (folkemord på serberne i 1995), Spania(Baskerland og Catalonia) og Belgia(Wallonia og Flanderen) for å nevne noen.

  Vi trenger faktisk ikke trekke invasjonen av fremmedkulturelle inn i det for å se nasjonalstatens negative effekter.

  • oliver

   Nå tuller du??

   • Nei. Nasjonalstaten slik den ble definert i Westphalenfredene i 1648 løste de langvarige arvestridene i Nederland og Flanderen og religionskrigene i Tyskland og virket svært positivt. De ga også grunnlag for signaturstatenes frigjorte energi til å erobre verden i kappestrid om oppdeling av verden i kolonistater. Sikkert positivt for kolonimaktene, men sikkert også lite positivt for resten av verden som fikk en kunstig oppdeling i “nasjonalstater” som ikke hadde stort med nasjon å gjøre. Verden sliter med de negative ettervirkningene fremdeles.

    Ingen tilfeldighet at i samme område av verden som skapte den moderne nasjonalstaten, Nord-Vest-Europa, ble nasjonalstatens ukrenkelighet juridisk opphevet igjen ved den rådgivende uttalelsen av ICJ i 2010 om Kosovos uavhengighet og løsrivelse fra Serbia.

    Det er slik med de fleste stive strukturer at med tiden må de forandres eller den positive starteffekten rettet inn mot å løse et problem igjen skaper nye problemer. Det gjelder også for dagens nasjonalstat. Og det forsøkte blant annet Napoleon å gjøre noe med.

    • oliver

     Napoleon er et godt eksempel på hva som kan skje med dem som forsøker å krenke nasjonalstatene.
     Hvis noen skulle ha tanker om å gå tilbake til de gamle “strukturer” fra før 1648 bør de legge seg på minne Einsteins definisjon på galskap:
     “Galskap er å gjøre det samme om og om igjen, og forvente et helt annet resultat”.

  • Jon H

   Nasjonalstaten og nasjonalisme var demokratiets vugge. Det er positive og negative sider ved det meste – men gitt at noen grunnleggende premisser er på plass så er det flere positive sider ved nasjonalstaten enn negative. Norge er et eksempel på en svært velfungerende og vellykket nasjonalstat. Nettopp fordi Norge er en uavhengig, suveren nasjon (som vi skal være stolte av!) kan vi bidra der andre desimerte nasjoner (EU-land) ikke er uavhengige og ikke kan oppfylle en rolle som Norge kan.

   Nei takk til mer globalisering og desimering av nasjonalstater.

   Vi skal beholde Norge og vår egen unike kultur. Globalistene skal ikke få viljen sin ved å desimere Norge som nasjonalstat, verken gjennom å pådytte oss et stort antall fremmedkulturelle, innlemme Norge i EU, eller gjennom andre metoder.

   Vi har bygget denne unike nasjonen vår og vår kultur og skikker gjennom utallige generasjoner og dette skal vi ta vare på, fordi det er verd å ta vare på.

   Vi har rett til det, og ingen har rett til å ta det fra oss. Ved masseinnvandring og ‘multikultur’ blir dette desimert. Dette skal vi ikke ha noe mer av.

   Macron og andre globalistfanatikere skal stoppes – vi skal fortsatt få heie på håndballjentene og andre norske idrettshelter og være stolt av landet vårt – med vår egen unike kultur intakt – om 10 år og om 20 år og for all fremtid.

   Verdirelativisme må stoppes og vi må hegne om Norge som en suveren nasjonalstat, vår frihet og uavhengighet og vår egen vri på ting.

   Vi skal ha internasjonal handel og internasjonalt samarbeid om viktige saker, men ikke Europas forente stater eller noen verdensregjering, som noen drømmer om.

   EU har spilt fallitt og bør omgjøres til en internasjonal organisasjon for samarbeid på relevante og viktige områder.

   Det er mer enn nok nå, vi skal ta tilbake kontrollen over vår egen suverene nasjonalstat og hegne om vår egen kultur.

   Nei takk til ødeleggende multikultur-eksperimentering og mer globalisering.

   • Problemet er at også nasjonalstaten har spilt fallitt og gjort at dagens problemer i Europa har kunnet utvikle seg. Etter den industrielle revolusjonen ble nasjonalstaten for snever og siden grensene ikke fulgte folkefellesskapene fikk vi nye nasjonalstatskriger som til slutt ble ødeleggende for Europa. Fransk/tysk krig i 1870-72, 1. verdenskrig og 2. verdenskrig. Og med det var Europa som selvstendig enhet ferdig. Verdensdelen vår, den vestlige delen i alle fall, imploderte i sakte tempo og tomrommet, som naturen hater, ble fylt opp utenifra. Jeg tviler faktisk på at å gjenskape noe som har vokst fra seg selv og var med å skape problemet er egnet til å løse det.

    • Jon H

     Problemet er ikke nasjonalstaten som prinsipp eller måte å organisere samfunnet på, men den faktiske politiske styring (eller vanstyring) som finner sted.

     Masseinnvandring fra ikke-vestlige kulturer sammen med sanseløs og ukritisk multikultur-eksperimentering slik det finner sted i Europa i dag er kun egnet til å skape endeløst med konflikter og stadig økende samfunnskaos.

     Ingen former for ekstremisme eller totalitarisme er bra. Vi trenger ikke noen varianter av dette i noe samfunn – eller nasjoner.

     Det viktigste vi kan gjøre for menneskeheten og kloden er å en gang for få totalitære ideologier og styreformer på historiens søppelhaug — dette inkluderer kommunisme, nazisme, blodrød sosialisme, fascisme og ikke minst den største trussel i verden i dag: islamisme.

     Islam utgjør en livsfarlig coctail av religion og politisert ideologi som vi helst ikke skal ha i vestlige samfunn i det hele tatt. Islam og vestlige samfunn er som olje og vann – og det finnes ingen emulgator her.

     Islam er på et grunnleggende nivå i konflikt med vestlige verdinormer. Ettersom islam ikke kan reformeres (utopisk) vil det være en permanent verdimessig konflikt som stadig vil øke med økende andel muslimer i befolkningen. Det er en ren katastrofe for Europa og vestlige samfunn med organisert masseinnvandring fra muslimske land. (For ordens skyld – jeg skiller for min del mellom muslimer og islam, på lignende måte som Bandehy forklarte i en video her nylig)

     Dette er en problemstilling som eksisterer uavhengig av om vi organiserer samfunnet som nasjonalstater eller ikke, men å besørge masseinnvandring av fremmedkulturelle er sannelig et hendig brekkverktøy for globalistfanatiske politikere å desimere nasjonalstater og vår samfunnsform. Som en for form collateral damage – som disse globalistmenneskene antagelig gir blanke blaffen i – medfører denne tydeligvis villede masseinnvandringen fra ikke-vestlige land at limet som holder samfunnet sammen – felles kulturarv, identitetsfølelse og tilhørighet bl.a. går i oppløsning. Vår felleskapsfølelse og følelse av samhørighet og grunnleggende trygghet og opplevelse av å høre hjemme et sted desimeres. Massinnvandringen og multikultur-eksperimenteringen skaper et babelsk samfunnskaos og til syvende og sist anarkitilstander.

     Nei takk. Vil heller ha hjemlandet mitt i fred, er stolt av landet mitt og hvordan vi gjør ting her — vil ikke at globalistfanatikere og masseinnvandring fra ikke-vestlige land og samfunn skal få ødelegge landet og det som inntil nylig vår et trygt og godt samfunn.

 • Aurora Borealis

  Bravo! Bravo! Bravo!

 • Leif

  Jeg er motstander av multikultur i landet vårt. Da definerer jeg multikultur som at flere kulturer deler landet noenlunde likt og tar del i et felles multiplum som likeverdige deltagere, og med likeverdige uttrykk. En slik tilstand har vi aldri hatt i Norge, vi har den ikke nå og vi kommer aldri til å få den. Zähler påstår at vi går mot et samfunn der ingen kulturell gruppe er i flertall. Vel, nå utgjør den “kulturelle” gruppen som består av muslimer ca. 4 % av befolkningen her. Det betyr at 96 % (herunder innvandrere som deler vår kultur noenlunde) av folket tilhører en spesifikk kulturell gruppe. Om den synker til 90 % så har den fortsatt total dominans i Norge.
  Jeg er nasjonalist og patriot. Jeg ser et land og en befolkning som er totalt dominert av etnisk norsk kultur. Hva den bittelille minoriteten av fremmede gjør er meg revnende likegyldig. Best at de holder på for seg selv i egne samfunn.

  • oliver

   Er ganske enig med deg hvis man ser den muslimske innvandringen fra en statisk vinkel og ikke ser for seg hvordan utviklingen kan bli for fremtiden. Det er den dynamikken innvandrerregnskapet tar for seg og som Hans Geelmuyden berører i sitt innlegg her på Resett for bare 5-6 dager siden.
   http://resett.no/2017/11/21/den-store-manipulasjonen/

   • Leif

    Jeg mener det er grunnlag for å si at de innvandrerne som ikke er muslimer, har noenlunde samme kultur som oss, siden de fleste av disse kommer fra den vestlige sfære eller er kristne. Derfor er det grunn til å si at det bare er ca. 4 % av folket som er fremmedkulturelle. Hvor stor denne andelen vil bli om x antall år, er det ingen som vet, heller ikke SSB eller Finansavisen eller Geelmuyden. Det er lov å bruke huet, selv om det går på tvers av “ekspertene”. De har tatt feil før, og kommer til å gjøre det igjen.

    Dersom Norge i dag er multikulturelt (som mange her påstår), så har vi vært det i mange hundre år, for eksempel fordi det alltid har levd samer her. Jeg mener at en nasjon der over 90 % tilhører samme kulturkrets ikke er multikulturell, men så monokulturell som det er mulig å bli.

    • oliver

     De 4% muslimer som bor i Norge idag er grei, dvs. ca. 200000. Til sammenligning bor det ca. 40-50000 samer i Norge. Man kan likevel ikke stikke hodet i sanden fordi ekspertene kan ta feil og heller stole på egen magefølelse. Og noen tror faktisk at dette vil gå over helt av seg selv.
     Innvandrerregnskapet har lagt tre scenarier til grunn for utvikling av muslimsk befolkning i Norge frem mot år 2100: liten, midlere og stor betydning. De fleste prognoser er lagt på det midlere, trolig fordi det er minst kontroversielt.
     Når det gjelder samer som påberoper seg å være urbefolkning i Norge (hvilket er meget usikkert) og ønsker å ivareta deler av sin kultur, er det urimelig å sammenligne dem med muslimer som ikke bare ønsker å ivareta sin kultur, men også utøve en middelaldersk og utilpasset religion og rettsvesen.
     Samene har heller ingen hellig bok som rettledning for liv og lære, men det har altså muslimene og den lever de fleste opp til. Når man ser hva samene har oppnådd med eget parlament og geografiske rettigheter må jo det gi noen tanker om hva det islamske lokomotivet kan oppnå hvis det slippes løs. Bare til ettertanke…

    • ad1648

     Men til å være bare 4% får de uhorvelig mye oppmerksomhet o forhold til sitt antall. Det er jo hijab i alle de store mediekanalene for tiden. Aftenposten og NRK er aller verst i denne overeksponeringen om hijabens fortreffeligheter.

     OT: jeg synes Resett bør gjøre et nettintervju med Terje Tvedt. Merkelig at den nye boken hans får så lite oppmerksomhet her. På rights.no er det to artikler om den allerede.

  • Kaffermann

   Nå finnes det ca. 1,5 millioner ikke Nordmenn i dette land. Det skulle vel tilsi at godt over 25% av befolkningen ikke forholder seg til Norsk skikk og bruk.
   Og jeg er ikke interessert i ditt ghetto forslag der man deler opp Norge hvis det kan forhindres.

  • Rioreal

   Har du vært i Oslo Leif?

 • oliver

  De som regner seg å tilhøre den virkelige eliten mener vi har fått for mye demokrati og fagbevegelsen er blitt for sterk. Derfor skal demokratiet bremses og fagbevegelsen kveles og begge deler oppnår man med masseinnvandring, særlig fra muslimske land. Hensikten kan man jo lure på…

 • invernes

  Regnbue hippiene vil sørge for at hele Vest Europa blir et gigantisk Syria, med blodige borgerkriger verden aldri har sett før.

  • Skvatt

   Nei, det er berre å akk…akomp….akk-ompa-njera, trur eg, med Born or regnbogen og visa um Muriburiland, so lyt regnboga skina på alle saman med berre fred, grøne enger og fuglekvitring. Verre er det ikkje. Jau!

   • ad1648

    Muriburiland ja. Fra Lillyhammer. Jeg har en mistanke om hvorfor NRK plutselig og helt uventet skrotet denne geniale politisk ukorrekte serien med en meeget tvilsom begrunnelse. Og inn kom super-politisk korrekte Skam istedenfor.

 • Nils Petter Mikkelsen

  Det gjør godt å lese hennes skrifter, man forstår da at man ikke er alene.

 • Geir Ivar Jørgensen

  At de nasjonale kulturer skal utvannes og integreres i en globalisert totalitær kapitalistisk kultur er ikke å vise respekt for mangfold. Det fremmer ikke mangfold, og skaper kun en rekke konflikter hvor nettopp ulikheter i kultur og religion polariseres, politiseres og radikaliseres.

  Et mangfold av kulturer kan kun bestå og utvikle seg med mange suverene selvstendige nasjoner som verner om egne kulturelle kvaliteter. Kulturelle kvaliteter som blir særegne og tilpasset de geografiske naturgitte forutsetninger. Det sier seg selv at den kultur som utvikler seg i polare strøk blir forskjellig fra dem som utvikles langs ekvator. Tilsvarende blir kulturen i kystnasjoner preget av havet, mens kulturer i innland og høyland blir preget av sin geografiske naturgitte beliggenhet.

  Å tvinge “multikultur” på nasjoner er et gigantisk feilgrep, og konsekvensene ser vi over alt hvor dette skjer. Det blir like feil som når USA m.fl. tvinger sin politiske kultur på andre nasjoner ved imperialisme. Hvor feil det blir beviste det engelske imperiet ved sitt fall. Tilsvarende har det gått med alle imperier. Nå er det USA´s imperium som står for fall.

  Det er en avsporing og avledning å projiserer skylden for dette på “regnbue hippier”. Skylden tilligger den totalitære kapitalismens fanebærere. De som vil ha fri flyt over åpne grenser, uten regulering og begrensning.

 • Hans Hansen

  Personlig sier jeg nei takk til flerkulturell regnbueberikelse. Min kamp er å gjenreise Norge til et monoetnisk samfunn av nordmenn. Norge er nemlig nordmenns land. Punktum. Akkurat sånn vi hadde det frem til 1960-tallet.

  • ad1648

   Det skjer den dagen vi har brukt opp oljefond og alt som er av nasjonalinntekter og skatt på trygd og boliger til nye landsmenn. Da stopper denne galskapen opp av seg selv. Tviler på at noen vil låne penger til Norge for at vi skal kunne fortsette galskapen selv om gutenmenschen sikkert vil innstitiere på det.

  • Astraios

   Vel – ikke helt enig. Norge var et utrolig kjedelig og provinsielt land på den tiden. Et land i utkanten av det meste. Vil ikke tilbake til den tiden.

   Det er mange innvandrere som gjør en god jobb – men fokus er alltid på de som faller utenfor. Vi tar dem inn til landet men har null jobber å tilby.

   Men det betyr ikke at vi automatisk skal lage kulturrevolusjon og kaste alle gamle norske verdier over bord – slik venstresidens media forlanger……

   • Hans Hansen

    I fremtiden vil kun et lite mindretall få betalt arbeid. Robotifisering av arbeidslivet sørger for det. Ikke bare no brain jobs, men også mange av dagens høyutdannings yrker vil forsvinne. Borgerlønn tvinger seg frem, derfor må Norge atter bli nordmenns land. Vi kan ikke fø på alskens utenlandske velferdssnyltere som tar seg hit til landet. Jobb får de ikke, enten de vil jobbe eller ei.

 • oliver

  Enhver med øynene åpen kan jo se at fagforeningene i Norge er kuppet og slett ikke lenger representerer det brede lag av medlemmene. Det samme har skjedd med de fleste politiske partier, og de små partiene som forsøker å finne en farbar vei ut av uføret lider samme skjebne. Kystpartiet er et godt eksempel på det. Selv FRP, med Siv Jensen i spissen, er i ferd med å selge seg ut til globalistene. Demokratiet i Norge har dårlige kår for tiden.

 • Jon H

  Jeg mener i alle fall vi må ha et klart mål om fortsatt ha en suveren nasjonalstat og klare rammer for og bred enighet om hva dette innebærer og hva det ikke kan innebære. Bl.a. Senterpartiet har mange gode tanker rundt dette. Mange her i landet er solid lei av globalistenes hardkjør for å desimere nasjonalstater – inkl. Norge – og dermed i praksis samtidig effektivt sakte men sikkert desimere kulturarv, identitet, felleskapsfølelse, grunnleggende trygghet og følelsen som vi alle faktisk trenger av å høre til et sted og en unik gruppe. Et geografisk ‘sted’ – for oss Norge – med tradisjoner og en unik kultur i en geografisk og tidsmessig setting, som ingen har rett til å ta fra oss – slik globalistene prøver på. For min del har jeg bodd i utlandet i mange år, og sett og opplevd diverse og satte pris på privilegiet av å kunne komme tilbake til Norge. Jeg er ikke alene. Alt for mange nordmenn tar ting for gitt og er regelrett bortskjemte. Vi kan ikke ta det vi har for gitt, det er noe vi må kjempe for. Det er jo helt klart en kamp vi må ta nå som få trodde skulle bli nødvendig bare for få år siden. Flere må lære å sette pris på dette unike samfunnet vi har i og med Norge, selv om ikke alt er perfekt her heller. Vi må ta vare på og foredle det vi har her, som er bra, som folk ser opp til fra andre land og samfunn. Det er en grunn til at mange vil hit.

  Norge ble nylig kåret til ‘verdens lykkeligste land’ i ‘World Happiness Report 2017’, som rangerer 155 land (lenker under). For hva dette da er verd – men det gir i alle fall nok et godt bevis på at vi har funnet en ganske god og unik samfunnsform her i landet – og dette ville ikke vært mulig dersom globalist- og EU-fanatikerne fikk viljen sin om å få Norge med i EU og lage Europas forente stater og andre elendige globalistfilsofier. Skam dere, Soros-disipler, og ha de grådige fingrene deres vekk fra Norge. Vi må snu utviklingen — disse globalistene vi har blant oss må velges vekk (i valg) og ideene deres sendes på historiens søplehaug. Snarest. Så får vi gyve løs på oppgaven med å definere innhold i ‘flasken’, nasjonalstaten, og gjøre både flasken og brygget sterkere.

  Who’s happy, who’s not: Norway tops list.. (https://apnews.com/0c9f57e68aaf46518139f265c37dcb0c/Who's-happy,-who's-not:-Norway-tops-list,-US-falls ).

  Explore the 2017 World Happiness Report data via Tableau – (http://worldhappiness.report/news/2017/04/05/explore-the-2017-world-happiness-report-via-tableau/ ).

  CNN – Where are the world’s happiest countries?
  (http://edition.cnn.com/travel/article/worlds-happiest-countries-united-nations-2017/index.html ).

  • Geiseric

   Du skriver fornuftige ting som det er lett å kjenne seg igjen i. Likevel er litt av problemet at det blir for mye “rundt-grøten-maratonløp”, dvs. for mye “koseprat” om kultur, samfunn, trygghet, identitet, tradisjoner, osv. Alt dette hører med, men det opprinnelige hovedinnholdet i “flasken” var den etniske gruppen som historisk har dominert storparten av den flekken på kartet som i dag kalles Norge. De som har sterkt kritiske synspunkter på dagens utvikling, bør kunne kalle en spade for en spade.

 • Logikk Logikk

  Så flotte argumenter! Tankevekkende paralleller!