Folkeavstemning om innvandring?

Illustrasjonsbilde. Foto Jarl Fr. Erichsen / SCANPIX

Last updated on December 7th, 2017 at 11:11 am

Det store problemet med dagens strenge men rettferdige innvandringspolitikk er at begrepet “streng” er definert i forhold til innvandrerperspektivet.

Dette perspektivet preger i dag både stortingspolitikken og vinklingen av asylspørsmål i hovedstrømsmediene. Drøftingen handler om juridiske rettigheter hos asylsøkeren. Det handler om kriterier i forhold til alderstesting. Det handler om tryggheten i regioner av hjemlandet. Det handler om byrdefordeling mellom nasjoner. Det handler om det prinsipielle ved internasjonale konvensjoner.

Paradigmeskiftet som pågår nå, er at vi er i ferd med å endre fokus til samfunnsperspektivet. Den drøftingen handler om samfunnsmessig bærekraft og sårbarhetskriterier. Det handler om de langsiktige økonomiske og kulturelle kostnadene. Det handler om pull-effekter ved liberal asylpolitikk. Det handler om misforholdet mellom samlet mottaksevne over tid og antallet mennesker som ønsker å migrere. Det handler om risikoforståelse og varsomhet.

For noen tiår siden var den enerådende oppfatningen at det første perspektivet skulle ha presedens. Konsekvensene fremsto som beskjedne, og den opplevde moralske gevinsten ved en raus asylpolitikk fremsto som betydelig. Slik er det ikke lenger. Omfanget av asylrelatert innvandring har vokst seg så stort at samfunnet er i ferd med å ta negativt preg. Kostnadene er så store at mange helst vil legge lokk på tallene. Det er dessuten utvetydige tegn på svekkelse av vårt eget samfunn. Vi opplever både polarisering og utrygghet. Det er derfor på overtid å flytte perspektivet. Ikke fordi mennesker som lider fortjener dårlig behandling, men fordi hensynet til vårt eget ve og vel har vært helt fraværende i debatten. Det haster.

Når man innser at vi står ved et paradigmeskifte, får det store konsekvenser for debatten. Først må vi begynne med å definere hva som er en streng asyl-og innvandringspolitikk forankret i det nye perspektivet. En politikk bygget på samfunnsmessig risikoforståelse.

Den åpenbare kjernen i en slik politikk, i lys av den uansvarlige innvandringsraten vi har hatt, er at fremtidig fremmedkulturell innvandring må være ekstremt lav. Helst neglisjerbar. Vi må skape oss pusterom til å lykkes med integrering og assimilering av de som allerede har kommet, uten at en eneste ekstra stein legges til byrden. Oppgaven vi står overfor er allerede monumental. Det er dessverre mulig at vi risikerer å mislykkes.

Tallet på fremtidige fremmedkulturelle innvandrere bør derfor helst være null, eller så nær null som mulig. Spesielle unntak kan kanskje gjøres av kongen i statsråd, men ikke for mer enn et knippe fremtredende dissidenter som uttalt forsvarer verdier som vi ønsker å verne. Vi kan ikke gi opphold på humanitært grunnlag. Vi kan ikke tilby beskyttelse som favner store grupper. Familieinnvandring bør bare være mulig for søkere som har minst ett slektsledd i Norge tilbake til tidlig på 1900-tallet. Oppholdstillatelse bør ikke nødvendigvis lede til statsborgerskap. Det er en veldig streng – men fortsatt rettferdig – innvandringspolitikk.

Det er selvfølgelig flere utfordringer ved innføringen av en slik ny og genuint streng politikk. Den viktigste er omtanken og hensynet til de som allerede er innvilget opphold, som ønsker å bli bli boende, og som viser vilje og evne til genuin integrering og assimilering i vårt samfunn.

En ny politikk må unngå ytterligere akkumulering av antipati og konfliktrisiko. Det vil derfor være viktigere enn noen gang at man ikke dømmer folk basert på hudfarge og at vi fortsetter å lytte til minoritetsinteresser der det kan bidra til å skape et bedre samfunn uten å gå på akkord med innvandringspolitikken.

En annen utfordring er å mobilisere den politiske handlekraften som er nødvendig for å sende vekk uvelkomne migranter. Dette vil både kreve et mer prinsippfast Storting samt et statlig apparat med en utenrikstjeneste og kanskje et forsvar som samarbeider effektivt om å implementere den nye politikken.

I realiteten er det kanskje vanskelig å være prinsippfast nok uten et tydelig mandat fra folket. Kanskje burde vi derfor ha en folkeavstemning om dette viktige prinsippvalget? Skal Norge fortsette å ta imot asylsøkere på asylsøkerens premisser, eller skal vi følge paradigmet om at innvandringspolitikken må være forankret i samfunnsperspektivet?

Hvis en majoritet ønsker at asylsøkernes interesser fortsatt skal ha presedens, vil det uansett være en viktig avklaring for de av oss som mener det motsatte.


Publisert: Dec 7, 2017 @ 11:11 am


Takk for at du leser Resett. For å kunne fortsette å produsere kvalitetsmateriale avhenger vi av din støtte. Klikk her for å finne ut hvordan du kan støtte oss.

The following two tabs change content below.

Simen Sandelien

Medlem av Asker Høyre
 • KriKra

  Vi har folkeavstemming om innvandring hvert 4. år, og de som har stemt på H+FrP de senere år har fått tidenes innvandringsbølge. Sandelien må begynne med eget parti.

  • Gamleoslo

   Stortinget. Vi har en mindretallsregjering.

  • Skepsist

   Nå er det vel rimelig klart at det ikke er Høyre/FrP som er bremsen for en strengere politikk på dette feltet all den tid en samlet opposisjon (med unntak av SP), samt støttepartiene, jobber dem imot.

   Det er godt mulig et nytt parti kunne hjulpet, men det forblir dessverre fånyttes så lenge store deler av befolkningen fortsetter å stemme på partier med en uansvarlig innvandringspolitikk.

   • KriKra

    FrP hadde justisministeren i 2015 da flyktningkrisen kom som en bølge, og likevel valgte FrPs minister ikke å håndheve grensen eller gi andre, nødvendige instrukser som grensepersonellet.

  • GHjo

   Ja, ødeleggelsen av landet og utbyttingen/dhimmifiseringen av befolkningen og storimport av muslimer, ser ut til å foregå for “full damp”, uansett hvem som styrer.
   Høyre, som er dominerende i regjeringen, har klart å få inn over 60 000 av dem , på bare 4 år, som tilsvarer befolkningen i en stor by i Norge og som i sitt livsløp vil koste skattebetalerne mellom 240 og 540 milliarder.
   Erna fabler om å «lære dem norsk og få dem i jobb», noe som nærmest må kalles for virkelighetsfornektende, utopisk sprøyt og tøv.
   Hvorfor skal de jobbe, når de får like mye uten å gjøre noen ting?
   Og hva skal de «jobbe» med? De kan jo ikke noen verdens ting.
   En stor del av dem er analfabeter, eller forstår bare ubegripelige arabiske kruseduller.Og kunnskapen består i at de har hørt på Imamen når han lirer av seg nedsettende rølp om «de vantro», som «de verste av alle levende vesener» som muslimene skal betrakte som fiender og ikke ha noe med å gjøre, fordi de er «urene» og muslimene står på et mye høyere nivå.

   • Olav Sæther

    Muslimer vil gjerne ha noe å gjøre med de vantro sine velferdsordninger.

  • StemmerBlankt

   H og Frp løftet ikke en finger i 2015.
   De stengte ingen grenser på eget initiativ.
   En enkelt tjenestemann tok ansvar på Storskog, og stengte grensen på egenhånd ved å bruke gjeldende regelverk.
   Da hadde dept påstått at de hadde forsøkt å finne løsninger, men ikke klarte det?
   Grensekontroll ble først innført da land syd i Europa tok ansvar og stengte grensene der.
   Den norske regjeringen er mer opptatt av å være lojal mot EU enn å styre landet basert på norske innbyggeres interesser.
   Er derfor enig med deg i at Sandelien og velgerne bør se på hva regjeringen unnlot å gjøre da migrantbølgen kom.

   Du tar feil ang valgene, da du forutsetter at velgerne fordeler makten ved valg.
   Vi gjør ikke det om ikke ett parti får mer enn 50% alene.
   Når setene på Stortinget er fordelt av oss, kupper politikerne valgene.
   Da trikser de frem egne flertall vi velgere ikke kan påvirke på noen måte.
   Partiene har altså ikke makt basert på hvor mange stemmer de fikk av oss, men makt basert på hvilke avtaler politikerne inngår seg i mellom.

   Vi har ikke demokrati annet enn i navnet.
   Artikkelforfatterens spørsmål om folkeavstemminger i viktige spørsmål virker derfor utopiske i et land der velgernes vilje i vanlige valg ikke respekteres.

   • selma

    Før vi kan ha folkeavstemming om en så viktig sak, må vi være 110 % sikre på at folket har fått de opplysningen de bør ha, for å kunne ta stilling.
    Altfor mange har i dag ikke peiling. Og vi bør slutte å gi media all skyld for dette.
    Man får da virkelig lære seg å ta ansvar og søke informasjon på egen hånd.

    • Elise E

     “Og vi bør slutte å gi media all skyld for dette.
     Man får da virkelig lære seg å ta ansvar og søke informasjon på egen hånd.”
     Det er jeg helt enig i. Dessverre ser hjernevasken til å være så total at mange ikke engang ser poenget i å søke informasjon selv. De stoler på at de nyhetene de får servert av den norske presse (samt CNN, BBC etc) stemmer.Hvordan noen av oss har evnet å se gjennom løgnene er ganske utrolig. Jeg tror det bunner mye i de enkeltes persolighet, trekk og lynne.
     Selv har jeg alltid vært ‘allergisk’ mot saueflokker. I oppveksten hatet jeg å bli fortalt hva jeg skulle gjøre og hva jeg skulle like og mene om ting. Jeg påpekte alltid ting jeg fant urimelig og ulogisk, både hjemme og på skolen. Jeg brød meg ikke det minste om at andre mente jeg var rar. Min egen mor kalte meg ‘kjærringa mot strømmen’ for man kunne alltid være sikker på at om alle gikk én vei i samlet flokk så gikk jeg motsatt vei. Ikke bare for å ptotestere, men fordi jeg følte med hele meg at slik enspora tankegang var farlig. Jeg mistenker at flere faste brukere på resett.no og document.no var som meg i oppveksten. Og det er nok nettopp derfor vi ikke har latt oss hjernevaske av propagandaen.

     • selma

      Vi er nok en broket forsamling tror jeg, vi som skriver på resett og doc. Men sannsynligvis har vi felles et sinne over politikken som føres. Vi reagerer vel på urettferdigheten, løgnene, vanstyret av landet og politikeres svik.
      Noen ganger blir jeg lei av all praten, ord som egentlig har samme mening, men vinkles litt ulikt.
      Og jeg skulle ønske at et neste steg ble tatt, slik at vi kom litt videre i vår kritikk. Noen har nevnt ekkokammer, og kanskje det-

     • DeepGlacier

      Med 40% i befolkningen som er enige i at islam er en trussel mot norske verdier, og 30% som er enige i at islam prøver å ta over Europa, burde det bli massemønstringer mot innvandringen, som i Dresden og Polen.

      Ihvertfall burde vi ikke-flokksauer og kjerringer mot strømmen begynne å møtes og danne små eller store pressgrupper. Kort sagt organisere seg litt.

     • selma

      Vår handlingslammelse forteller i bunn og grunn en del om oss selv.

     • Tor Ullestad

      Dette var langt på vei en beskrivelse av meg selv, godt å vite at andre også er skeptiske til flokkmentaliteten

     • Logikk Logikk

      Det er veldig godt mulig. En slik atferd er ikke det vanligste.

      Men hvordan skal den største delen av befolkningen bli opplyste, når de vil gjøre sitt beste videre:

      Lære fra hva som blir presentert som riktige, anstendige, fornuftige faktum. Presentert i læreplan i grunnskole, ungdomsskole, og i alle de største mediene og av statskanalen legitimert med ekspertuttalelser og følelsesmessig sterke, rørende historier og fakta.

    • Logikk Logikk

     Media også skolesystemet har skylda.

     Folket som er godt oppdratt gjør hva de er opplært til: De lærer om dette på skole som barn og ungdom, og de lærer som voksne ved å lese og lytte til nyheter og samfunnsprogram.

     De gjør sitt beste.

     Hvordan skal de vite at de gjør feil?

   • Logikk Logikk

    “Den norske regjeringen er mer opptatt av å være lojal mot EU enn å styre landet basert på norske innbyggeres interesser.”

    Hva er årsaken til dette? (Kan noen gravende journalister avdekket hva som ligger bak denne sterke atferden til politikere og partier?!)

    Er det ønsket om anseelse og karriereklatring som er behovet som ligger bak som driver?

  • DemokratiNå!

   Det har vi ikke, det demokratiske underskuddet er dessverre for stort til det. For meg er det tre saker som fremstår som viktigere enn alle andre saker. Mindre innvandring, avvikling av EØS-avtalen og arbeidstakerrettigheter. Dette som er helt legitime meninger der jeg antakelig har et flertall av folket bak meg i alle enkeltsakene, finnes det ingen partier per idag på Stortinget som kan gi meg støtte i om ikke alle sakene, så ihvertfall 2 av 3. Resultatet er at om jeg avgir stemme ved valg, ender jeg uansett partivalg opp med å stemme ned mine egne meninger og oppfatninger mer enn jeg stemmer de opp. Dette er tilstanden i dette såkalte “parlamentariske demokratiet”.

  • tomnico

   Du hopper glatt over at det var AP som innviterte til tidenes innvandirngsbølge og klandrer H/FrP for resultatet av APs vettløse politikk. Snakk om å være blottet for realiteter.

   • KriKra

    Haha, og du hopper glatt over hvilke parti som satt i Regjering. Sørgelig å se hvordan du ikke evner å se at H+FrP ikke er en tøddel bedre enn Ap.

  • Rioreal

   Tror du vet hvem som sitter i “ryggsekken” til disse partiene, og som er med på alle “turer”. Har du hørt om partiene Krf og Venstre?

   • KriKra

    Du glemmer hvilken instruksmakt justisministeren har hva gjelder oppfølging av grensene. Trenger ikke et stortingsvedtak for å stenge grensen i en kort periode.

  • Dan Reid

   Problemet løses ikke før flere partier tar til vett. Jeg er for en mye strengere asyl- og innvandringspolitikk, men kan likevel ikke stemme FrP pga. sentarliserings- og privatiseringspolitikken deres.

 • Ten4

  “Det er dessverre mulig at vi risikerer å mislykkes.”

  Dette punktet er for lengst passert. I den grad det har lykkes så er det utbrytere som Ninrock Jeanette og Shurika Hansen.

  Stort sett ellers går det i parallelle samfunn.

  Hvis integrering er nødvendig, så har den allerede feilet.

  I alle andre tilfeller så er det ingen som merker integreringen. Den går automatisk. Og “alle andre tilfeller” betyr samtlige innvandrere utenom en spesiell og støyende gruppe, som tar kreftene ut av samfunnet fordi den gruppen må debatteres i det uendelige. De krever alt av oppmerksomhet, som gjør at viktige spørsmål som helsepolitikk, skole og samferdsel nærmest drukner i støyen.

  • RunCHURCH

   Integrering av ikke-muslimer går sin rolige gang, dag for dag, uten den støyen og de krava muslimer forårsaker og krever.

 • Cecilie_M

  Kloke ord og refleksjoner av Sandelien her. Men folkeavsteming generelt er det helt tydlig at politikerne våre ikke ønsker med mindre resultatet blir som de ønsker. Politikerenes folkeforakt er økende og avstand mellom folk og folkevalgte er stor.

  • F M

   Klart de ikke vil ha folkeavstemming – da hadde vi hatt demokrati, og det er politikernes største mareritt!

 • Torunn Borge Bjelland

  Veldig fornuftig, men vil politikerne gå med på en slik folkeavstemning?😲🤤

  • 1velger1234

   Nei, for de vet hva svaret vil bli, og hva EUs reaksjon vil bli.
   Norge må komme seg ut av dette ødeleggende organet som heter EØS, og få tilbake vår selvråderett.

 • Anders

  Flott, Simen, rendyrket konsekvensetikk fra Asker Høyre her, altså.
  Foreslår at du jobber knallhardt for dette synet i eget parti, da burde jo Regjeringen etter hvert være moden for å fremme forslaget om folkeavstemning. Det er ikke FrP dette står på.
  Lykke til – tror dessverre fortsatt det er en lang vei å gå før politikereliten tør å spørre folket om dette igjen – det har jo gått dårlig for dem et par ganger tidligere…

  BTW – Det vil være massivt flertall for bærekraftstankegangen blant det norske folk!

  • StemmerBlankt

   Frp gikk tilbake på ønsket om folkestemming når det gjelder Eøs…
   De vil ikke ha det lenger, de heller…

 • Infowarrior

  Folkeavstemning helt klart, politikerne har vist seg å ta feil i både omfang og problemer tilknyttet innvandring.
  Vi kan ikke la en gjeng på ca 50 personer få bestemme Norges framtid basert på hva de selv mener, det er hva folket mener som betyr noe.

  • May Day

   Helt enig. Og Aftenposten var imponert over Listhaug som takket være en Sverige-tur klarte å sette innvandring på agendaen i siste Stortingsvalg (!). Utrolig at media kan bagatellisere noe som angår alle mer enn noe annet.

 • Demokrati & Frihet

  Først et lite spørsmål tilbake til Sandelien: Hva får deg til å tørre å være så frimodig – er takhøyden i Høyre så stor at du kan ytre dette uten å risikere eksklusjon?

  Dette var et av de aller mest reflekterte, gjennomtenkte og best formulerte innlegg jeg har lest av en politiker fra ett av de to store partiene på lenge. Innlegget drar gjennom mange problemstillinger på en glimrende måte. Dette kan danne grunnlag for et kritisk viktig programforslag på neste landsmøte. Eller siden tiden er ferd med å renne ut, kanskje Høyre til og med skulle kalle inn til ekstraordinært landsmøte snarest (hvis det går an) og få dette vedtatt som del av programmet. Høyre vil bli det største partiet på meningsmålingene lynraskt hvis dette blir offisiell politikk.

  Godt tenkt og godt skrevet Sandelien – lykke til!

  PS. Håper de lange knivene ikke allerede er trukket og kvesset internt i Høyre etter dette.

  • Rolf Nilsen

   Høyre har rimelig takhøyde internt virker det som.

   De lange knivene slipes nok i de andre partiene og i media.

  • selma

   Jeg tviler sterkt på at H som parti går god for en slik fremstilling av innvandring og dens konsekvenser. Kanskje vet også Sandelien at en ev. folkeavstemming vil gå i favør av fortsatt innvandring på dagens premisser. Derfor lar forslaget seg aksepteres av ledelsen?

  • Logikk Logikk

   Dette tenkte jeg også på. Hvordan tørr artikkelforfatter å fremme disse reelle faktum, som alle store medier og partier skjuler for folket?

 • Tor Anders Engen

  Før man skal gjøre en folkeavstemning er å dokumentere den multikulturelle galskapen.

  Men det er også viktig å nekte ikke-norske å stemme. Av to grunner. Fordi dette gjelder de som er etniske som skal velge, importerte skal ikke få stemme i en slik avstemming. Men spesielt de som er fra MENA kan ikke stemme, fordi dem stemmer kun i grupper og blir diktert av en leder.

  Man skal aldri bli en statsborger hvis man er “flyktning”, heller ingen familie gjenforening. Savner man dem så dra hjem.

  Avvikle alt dette tullet, siden det er kun svindel. Hjelp trengs å gjøre lokalt. Men det som er viktig er å fjerne konflikter. Da må globalister fjernes siden det er dem som forårsaker det meste av konflikter og kriger.

 • Elise E

  Folkeavstemninger i viktige saker som dette er bare rett og rimelig, MEN, ja det er et stort ‘men’ her. Dette fordrer en opplyst befolkning. Har vi det?

  Når en samlet vestlig presse gjennom flere tiår ikke har gjort jobben sin men istedet drevet med rød propaganda, skjev vinkling av nyheter, samt smørt tjukt på med tåredryppende historier om enkeltpersoner for å gi oss alle riktig dårlig samvittighet, og ikke minst: unlatt å rapportere viktige saker som ville satt mye i et helt annet lys, ja da ender vi med en uopplyst og nærmest hjernevasket befolkning. Selv i disse dager med informasjon lett tilgjengelig på nett ser vi dessverre at alt for mange velger apatien. De som ønsker sannhet og realiteter istedet for politisk propaganda må lete den fram selv.
  Når vi i tillegg har politikere som innbiller seg de er landets herskere istedet for det norske folks tjenere og landets midlertidig forvaltere, og som er mer interessert i egen karriere enn landets og folkets ve og vel, ja da går det som det går.
  Jeg er redd vi ennå har alt for mange naive og uopplyste mennesker i vår
  befolkning til at en folkeavstemning ville vært tilrådelig. Tar jeg feil?
  (forørig en god artikkel av Sandelien)

  • Demokrati & Frihet

   Er enig med deg i at opplysningsnivået generelt – og den ukritiske tiltroen til den virkelighetsbeskrivelsen som MSM bedriver – pr. dags dato ville kunne gi et flertall for en naiv og farlig politikk.

   Imidlertid viser fersk samtidshistorie at det kun behøves en politiker med en god forståelse for hva som rører seg i samfunnet, kombinert med en klar analyse av problemet og et tydelig budskap (de to siste behøver ikke nødvendigvis være velartikulert heller – hvis vi ser over dammen) for å fange tidsånden og samle velgere. Sandelien har den fordelen at han har høy score på alle disse. Hans budskap bør være mer enn spiselig for et flertall av Høyres velgere. Potensialet for ytterligere tilslutning ute i befolkningen er enda større.

   Dette er Høyres store sjanse. Når det er sagt, så gjelder selvsagt det samme for Arbeiderpartiet. Men slik det ser ut pr. idag tror jeg den radikale, degressive og intellektuelle (akademiske) venstresiden i partiet har overtaket. Høyre har en større sjanse. Sats på Sandelien!

   • Logikk Logikk

    Uten tvil Høyres store sjanse. Det området som medfører de største økonomiske konsekvensene for Norge er følgene fra innvandringen.

  • Logikk Logikk

   Vi har ikke en opplyst befolkning når man ser på hvilke holdninger som befolkningen læres opp til gjennom barneskolepensum, ungdomsskolepensum, prat om flyktninger fra lærere, og samme vinkling fra alle de ledende store aviser og TV-aktører!

 • Spaceman_Spiff

  Ja, det burde illustrere for FRP at V sitt hat overgår alle prinsipper. Å slippe dem inn i regjering blir bare at konflikten flyttes inn i regjeringslokalene.

 • Steinar Sørensen

  I Aftenposten den 26.01.16 publiserte tidligere dommer ved Den europeiske menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg, Hanne Sophie Greve, en kronikk med tittelen “Alle flyktninger har ikke rett til å bli værende”. Her konstaterer hun at en flyktning har krav på asyl som nødhjelp, men kan ikke kreve permanent bosetting i et nytt land og at flyktningretten er et virkemiddel i nødssituasjoner.
  Videre poengterer hun bl.a. at repatriering (å sende noen tilbake til hjemlandet) er hovedløsningen og at en flyktning kun midlertidig har krav på asyl.

  Høyre, FrP og Ap burde startet med “hovedløsningen” som Greve påpeker. Ingen nasjonalstat er forpliktet til selvpålagt undergang, hverken økonomisk eller kulturelt. Dette er fastslått i flyktningekonvesjonen.

 • invernes

  God ide ! men det blir som EU avstemningen, da finner politikerne opp en kunstig avtale som EØS løgnen med FN, så lurer de Ola dunk trill rundt som vanlig .

 • Hanne Jensen

  Verden begynner å bli slik at en snart må ta ett valg på om vi vil redde oss selv og vår kultur eller om en vil redde alle andre. Det er ikke mulig å gjøre begge deler. I Midtøsten og Afrika er det potensiale for langt flere kriger og konflikter enn det allerede er. Det er bare å vente på neste sted det smeller. Vi kan ikke ta ansvar for alt de finner på der nede.

 • Karsten Eide

  Er redd for at selvpinerfolket ikke helt har forstått faren enda. Det er dessuten skremmende mange som kun tar til seg propagandaen fra MSM.

 • Bjørn

  Mantraet fra venstresiden var at den fremmedkulturelle innvandringen skulle øke mangfoldet og toleransen i samfunnet.
  Vel, dere feilet hos meg.
  Dere feilet hos alle mine venner også (ikke bare fra Oslo vest).
  Vi er faktisk rasende !

  Forøvrig den beste artikkelen jeg har lest av en høyremann !

 • Rioreal

  Hva er dette for tøv at EU, Norge ikke greier å stoppe uønsket innvandring?
  Hva har vi da et forsvar til?. Hvorfor har EU,s land hundrevis av væpnede krigsskip som ikke kan settes inn for å hindre uønsket ankomst til Europa?

  Har vi ikke egne politiske institusjoner som vedtar lovverk i hvert enkelt land såvel som Europa? Hvem hindrer et vedtak om å forlate internasjonale konvensjoner som er utdaterte og direkte skadelige for Europeiske land?

  Godtar slett ikke at “moralske” hensyn skal torpedere Europa som Europa!

  • Logikk Logikk

   Det er kun valget den nåværende innvandringspolitikk som er faren. De reglene og praksisen som gjør at vi tar inn alle. Endres denne, så er migrasjonens konsekvenser helt annerledes. Den koster plutselig ikke milliarder.

 • selma

  Jeg er rimelig sikker på at både du og Skepsist tar feil.
  KriKra derimot har rett.
  FRP er ikke mot innvandring. Hvor langt vil de gå før de sier stopp? Heller ikke H er mot innvandring. Begge er de FOR globalismen. De er FOR FNs Agenda 2030. Da er de også FOR at innvandringen fortsetter.
  Ikke skyld på de utro samarbeidspartnerne her. ALLE er de FOR det globalismens ideologi innebærer.
  Det jeg undrer meg over, er at så mange i kommentarfeltet ikke enda har forstått at kampen står mellom bevaring av nasjonalstaten, og at all kontroll overgis til overnasjonale krefter.
  Når FRP så tydelig arbeider for EUs kontroll av norske institusjoner, er partiet da FOR nasjonen Norges rett til selvstyre?
  Og selvsagt trenger Norge et nytt parti. Noe annet er å gi opp og la globalistene fortsette å selge ut landet, og gjøre oss til 2.rangs borgere uten den friheten vi i dag tar for gitt, men mister mer og mer av dag for dag.

 • pove

  Tror forfatteren her bør lese gjennom “FN’s Agenda 2030”, da oppdager han fort, at hva han mener spiller ingen rolle.
  Norge er desverre blitt en formynderstat der folkets røst har ingen verdi.

  • Logikk Logikk

   Opplys oss?

   • Panzer

    Det er bare å lese FN’s Agenda 2030, så får du se hva programmet for globalisering går ut på. Den ble iverksatt 1 jan 2016.

 • Knut Tiller

  Flere hensyn kommer inn i tillegg til det vi tenker på som innvandring. Stenger vi grensene for velferdsinnvanding, som vi selvfølgelig bør gjøre, tenker vi naturlig ikke-vestlig innvandring. Vi vil ha et tilleggsproblem med EU/EØS hvor det er på trappene med en rettighetserklæring. Etter hva jeg forstår vil EU kreve like rettigheter for alle med lovlig opphold i unionen uansett hvor de må oppholde seg. Det betyr at alle kan bosette seg hvor de vil i hvilket land de vil, det er en av grunnprinsippene i EU med de fire friheter. Da vil rike land som Norge være ekstremt tiltrekkende for alle innenfor EU som lever på lav inntekt, trygder, arbeidsledige osv. Hvor mange vil komme til Norge uten at vi kan nekte det, bosette seg her og få tilgang på det som foreløpig er et av verdens beste velferdssystem? Det virkelig farlige er at vårt stortingsflertall, med Høyre og Arbeiderpartiet i spissen, er tilhengere av alt som kommer fra EU og ønsker oss inn som fullverdig medlem, noe vi forøvrig tilnærmet er. Enda nærmere kommer vi muligens våren 2018 da man skal stemme over ACER hvor EU krever full kontroll over Europas energimarked, inkl Norges vannkraft!

  • Logikk Logikk

   Sykt.

 • oliver

  Aller først må begrepene asylsøker og flyktning defineres. Med dagens definisjon eller mangel på sådan, har jo det hele nærmest vært en parodi og en floskel. Våre myndigheter oppfører seg som om de fortsatt er i barnehagen, bl.a. ved å sende et redningsskip til Middelhavet for å samle opp båtflykninger, frakte dem trygt til Europa og på den måte oppfordret mange flere til å dra ut på denne farefulle ferden. Krokodilletårer ser man hver dag på TV, i avisene og i kommentarfeltene uten at gråtekonene innser at de selv har mye av ansvaret for flyktningestrømmen. I det store bildet støtter vesten, og ikke minst de politiske myndigheter i Norge opp om imperialistiske kriger i Asia, Midt-Østen og Afrika og genererer millioner nye flyktninger, død og elendighet. Hvor lenge skal man høre på vrøvlet hos disse livsfjerne pratmakerne som styrer vårt land og fortsetter med sin tåpelige politiske agenda?
  Raseriet begynner å feste i det norske folk over disse dilletantene som daglig uttaler seg som om Norge var deres personlige eie. Når nazister og facister paraderer gjennom gatene høres det ut som den såkalte politiske eliten er både overrasket og idignert, de skjønner ikke at det er et resultat av egen feilslått politikk. Folket vil alltid kompensere for idiotskapen og da kan vektskåle plutselig vippe over i en mer handlekraftig retning hvor følgende blir mer poliarisering og hatske fronter.

 • Kjell Svensen

  Folket behøver ikke noe begrunnelse for å stemme nei til innvandring.
  Men når det er sagt så vet vi av erfaring at politikerne selvfølgelig vil nekte oss demokrati i denne saken også, og alle husker vel parodien med folkeavstemning i 1994.
  I 1994 stemte folket nei til EU medlemskap, men da hadde politikerne alt klargjort plan B som var EØS avtalen som etter hvert gjorde oss til ca. 75% EU medlemmer mot folkets vilje!
  Fremdeles er det noen som er dumme eller frekke nok til å påstå at det er demokrati i landet!

 • Yakero Spail

  6 millioner… Det tallet høres kjent ut.

  • en

   Du sier noe der, men det kommer ikke fra meg, men fra presideneten i EU parlamentet Antonio Tajani.

 • Jeff

  Meget god artikkel. Det sentrale er at det antakelig er en bevegelse i opinionen nå i retning av å spørre hvor mye migrasjon samfunnet tåler og bort fra et perspektiv som handler om å strekke seg så langt som mulig for å imøtekomme de som ønsker seg å få del i vårt samfunns levestandard. De fleste politiske lederne som holder sine taler på nasjonaldagen og feirer vårt kulturelle, sosiale, verdimessige og politiske fellesskap ser ikke ut til å tenke et øyeblikk på hva som skal til for å vedlikeholde dette fellesskapet. De later til å mene at nasjonsbyggingen som ble påbegynt under rikssamlingen for 1000 år siden og kraftfullt videreført under den nasjonale revitaliseringen på 1800-tallet var noe som ble unnagjort en gang for alle, og som man i vår tid ikke trenger å tenke på. De later til å mene at verdifellesskapet i Norge er så sterkt og bærekraftig at man kan tilføre nær sagt hva som helst uten konsekvenser for sammenhengskraft i samfunnet og tillit mellom borgerne. De later til å mene at når folk har fått en dunjakke og en mobiltelefon så blir de nordmenn over natta. Men slik er det jo ikke. Islamsk råd var en paraplyorganisasjon for 80.000 muslimer. Istedet for å vise respekt for norske verdier og takknemlighet for å ha fått adgang til riket, har lederne for denne organisasjonen med en frekkhet uten sidestykke aggressivt utfordret de verdiene vårt samfunn bygger på. Det er påfallende at ikke en slik organisasjon er møtt med mye kraftigere retorisk skyts. Islamsk råd burde ha vært satt ettertrykkelig på plass. Våre politikere er redde for å skape splid og det er et hensyn som må ivaretas. Men et sted går grensen. Det nasjonale verdifellesskapet kommer ikke av seg selv. Det må vedlikeholdes av våre nasjonale politiske ledere. Vi må konsekvent og tydelig kreve at de som får adgang til riket tilegner seg våre verdier, og antallet som får tilgnag til riket må reduseres. I år får 20.000 personer fra den tredje verden lovlig opphold i Norge. En stor del av dette er familiegjenforening. Et årlig norsk fødselskull er på 60.000. Når det kommer så mye som en tredjedel av fødselskulet inn i landet med et verdisett og en kulturell bakgrunn som er meget fjernt fra våre verdier så er det påfallende at det hevdes at vi har en streng politikk på dette feltet. Det kan være et paradigmeskifte på gang. I de to største partiene har foreløpig skjedd ytterst lite. Men det er i allefall løfterikt at et medlem i Høyre kan skrive et så modig innlegg. Noe er på gang.

  • Logikk Logikk

   “I år får 20.000 personer fra den tredje verden lovlig opphold i Norge. En stor del av dette er familiegjenforening. Et årlig norsk fødselskull er på 60.000. Når det kommer så mye som en tredjedel av fødselskulet inn i landet med et verdisett og en kulturell bakgrunn som er meget fjernt fra våre verdier så er det påfallende at det hevdes at vi har en streng politikk på dette feltet.”

   Det du nevner her er noe som aldri kommer opp i debattene som viser til at vi bare har noen titusentalls årlig.

   Dette er jo svært viktig. Vi forandrer landet vårt dramatisk. Når man ser antall fødsler i kontrast (for både etniske norske og innvandrede) blir antallet svært stort.

   Vi tar inn svært mange, utifra hvor liten egen befolkningsvekst er.

   • Charlotte Wethe

    Hørte en demograf si at selv om vi ikke tar inn en eneste en vil vi likevel ende i mindretall i vårt eget land på sikt pga at vi ikke har sørget for det viktigste av alt etter god næringsilgang, nemlig en bærekraftig etnisk fødselsrate. Spesielt viktig når en slapp inn horder av folk en visste er kjent for å utnummerere vertsbefolkningene i de fleste land de kom til. Derfor lite smart å gi dem varig opphold, stemmerett, særfordeler osv.

    • Logikk Logikk

     Det er ganske spesielt, når vi ser bare 3 generasjoner tilbake på vårt eget folk. Da fikk familiene gjerne barnekull med 10 stk barn.

     Nå så er politikken: “Det fødes for få barn, og på grunn av dette så må vi ha innvandring.”

     Samtidig så er det få incentiver fra den norske stat om at barneproduksjonen må økes. Kvinner blir pensjonstapere og ender med minstepensjon om de prioriterer deltidsarbeid eller å være hjemme med barneflokken sin.

     Hadde kvinnene istedenfor blitt belønnet for å få mange nok barn, ville mange ha valgt en stor familie med mange barn å ta vare på. Tankevekkende!

 • aguafiesta

  Mye taler for at en folkeavstemming vil bety at galskapen fortsetter. I hele etterkrigstiden er folket formet gjennom barnehage og skole med kun ett rådende syn på saken. Det tok tid å overbevise folk om at jorden ikke er flat . I denne saken er det ikke engang ett enten eller, men gode argumenter både for og imot.,

  Situasjonen kan sammenlignes med Katalunia, der de lokale myndigheter gjennom år podet inn kun ett syn i unge formbare barnesinn. Det er på høy tid at skoleverket både der og her innser at det rådende syn har en del negative følger, og satser på å belyse dem.

 • LgKiholmen

  Noe av problemet er at innvandringen er en av de store poster i økonomien men det er ingen konsekvens på statsbudsjettet om vi tar i mot 25-30.000 (som vi gjør i 2017) eller om vi tar inn 35-40.000 stykker. Det er kun en liten del av utgiftenen som fremkommer på statsbudsjettet. Dette gjør det svært vanskelig å synliggjøre for menigmann hva innvandringene koster i direkte utgifter.

  Hadde utgiftene vært synlig på budsjettet så ville man måtte saldere andre poster hvis man ønsket en fortsatt stor innvandring til landet slik vi har i 2017. Innvandringen fører år for år til at kostnader i skolen, politiet, sosialvesen, infrastruktur osv blir vesentlig høyere en uten innvandringen.

  Tar man inn 1000 innvandrere (flyktninger, familiegjennforening, innvandrere) i 2016 så vil dette koste x kroner. Tar man inn nye 1000 innvandrere i 2017 så vil dette koste x+x kroner i 2018 osv. På denne måten får det økonomiske konsekvenser for statsbudsjettet om man velger en fortsatt høy innvandring. Menigmann vil da kunne få et forhold til det på en annen måte en de gjør i dag.

 • Arvid Rosvold

  En riktig god og objektiv beskrivelse av denne virkeligheten. Vi har erfaring med folkeavstemming når det gjaldt EU medlemskap, grunnet at konsekvensene var gjennomgripende for den enkelte og samfunnet generelt. Jeg vi påstå at både asyl og ikke minst migrant innvandringen fra ikke vestlige land er av minst samme konsekvens størrelse som EU medlems spørsmålet. Hvis vi hegner om demokratiet som politikerne skryter av i festtaler, bør det soleklart gjennomføres folkeavstemming i dette viktige spørsmålet.

  • 1velger1234

   Ja, det er på tide det norske folk får lov til å si hva vi synes om ødeleggelsen av landet vårt

 • Stein Voll

  Klart det er lov å ha meninger om dette. Men vi hadde faktsik en folkeavstemming om innvadring i 1994. Og til å begynne med, kan folk stemme de politikere, som respekterte den avstemmingen.

 • knut e. berger

  VELDIG BRA!!
  Spesielt likte jeg denne: …”Spesielle unntak kan kanskje gjøres av kongen i statsråd, men ikke for mer enn et knippe fremtredende dissidenter som uttalt forsvarer verdier som vi ønsker å verne. …..”

  Bring it on!!! En solid, helt fri for ideologisk bias, faglig utredning…..helst uten pressedekning. Folk kan logge seg inn og lese et resymè av utredningsarbeidet på e-boks ol. Altfor viktig til å betro slikt opplysningsarbeid til nrk&co.
  Etterfulgt av en folkeavstemning.

  Eneste løsning som kan bære over tid.

 • Leif

  Jeg støtter ideen om folkeavstemning. Men hvordan skal spørsmålet utformes? Det bør Sandelien kunne svare på. Her er noen alternativer, som det skal svares Ja eller Nei på:
  1) Ønsker du stopp i all innvandring til Norge?
  2) Ønsker du stopp i all innvandring av muslimer til Norge?
  3) Ønsker du stopp i innvandring fra Afrika og Asia til Norge?

  Problemet med folkeavstemninger er at det må være klare svar-alternativer, uten nyanseringer.

  • ad1648

   Spøsrmålet om Norge kunne trekke seg fra traktater om asylsøknader kunne være en god start.

 • Alf234

  Enig med deg Simen. Vi skal ikke innvandring / migrasjon på dere betingelser :

 • Logikk Logikk

  “Skal Norge fortsette å ta imot asylsøkere på asylsøkerens premisser, eller skal vi følge paradigmet om at innvandringspolitikken må være forankret i samfunnsperspektivet?”

  Spot on!

  Det er hit debatten må føres.

 • Asle Runar Borgersen

  SÅ vanskelig er det ikke å hindre dem i å komme…..hvis man vil. Bare å sette inn krigsskip i Middelhavet, soldater ved grensene – samt innføre det at flyselskapene får det direkte økonomiske ansvaret hvis de frakter personer uten gyldig visum. Og er det afrikanske/asiatiske flyselskap som frakter ulovlige migranter, vel så er det bare nekte dem å fly til Europa. Og skulle noen slippe igjennom nettet, er det bare å internere vedkommende, til han/hun reiser tilbake frivillig.

  • en

   De kommer jo allerede hver dag, først til Hellas eller Italia, og så får de et papir sånn at de kan reise videre til Germoney, EU har fortsatt åpne grenser, det virker som dette er villet, en ren Genocide på Europas hvite befolkning.

   Klart EU kunne stoppet det om de ville, de vill bare ikke.

   Norge er jo også med på dette, våre godhetsberusede politikere vil jo ta mer en sin del av de som kommer over havet, hadde AP styrt, hadde vi nå måtte bygge mottak i hver avkrok av landet, i steden for å legge ned mottak, sånn som Listhaug greier det.

 • Logikk Logikk

  Hvor farlig er det egentlig om Erdogan sender alle migrantene i vei, om de ikke får innreise og bosted i Europa av landene de reiser til?! Det samme for Afrikas migrasjon.

  Det her ER et viktig perspektiv. Det er ikke farlig -om- landene endrer sin nåværende innvandringspraksis og politikk.

  Det er kun i denne trusselen i storpart ligger. Hvilken praksis Europas land selv velger. Ikke hva resten av verden velger.

  Kjempefarlig om landene aksepterer alle. Ufarlig om landene stanser importen.

  Landene velger selv om de vil videreføre den praksis som vil medføre krisene.

  Viktig, viktig perspektiv.

  • en

   Landene velger ikke selv sin innvandringspolitikk, hele Europa er bundet på hender og føtter med avtaler fra EU og FN, Norge også.
   Det er vel kun Trump, som tilsynelatende kan gjøre som han vil.

   • Logikk Logikk

    Faren for Europa da, er Europas egne selvvalgte innvandringspolitikk og regler.

    Endres disse, endres alt.

    EU er i ei helt selvvalgt krise.

 • Logikk Logikk

  Hvor farlig er det egentlig om Erdogan sender alle migrantene i vei, om de ikke får innreise og bosted i Europa av landene de reiser til?! Det samme for Afrikas migrasjon.

  Det her ER et viktig perspektiv. Det er ikke farlig -om- landene endrer sin nåværende innvandringspraksis og politikk.

  Det er kun i denne trusselen i storpart ligger. Hvilken praksis Europas land selv velger. Ikke hva resten av verden velger.

  Kjempefarlig om landene aksepterer alle. Ufarlig om landene stanser importen.

  Landene velger selv om de vil videreføre den praksis som vil medføre krisene.

  Viktig, viktig perspektiv.

 • Logikk Logikk

  Viktige perspektiv.

 • Berit Jacobsen

  Dessverre tror jeg du har rett.
  Eksempel: Nylig hadde jeg besøk av noen slektninger, hvor praten gikk om uvesentlige ting. Som et eksperiment spurte jeg hva de mente om den økende andel innvandrere til landet vårt og hvilke konsekvenser vi kunne stå overfor. Svaret var ikke oppløftende:
  Nei, det vil vel rette seg etterhvert når de har bodd her en stund, og jeg bekymrer meg ikke egentlig over det – og dessuten er det ikke noe jeg kan gjøre med det uansett…

  • selma

   Tror det er mange som tenker sånn. Vi kan utfordre dem ved å gå nærmere inn på det de sier, det er en mulighet. På mange måter kan vi som vet en god del, bane veien også for de som tror på media eller ikke forstår hvordan kulturen påvirker mennesket.

 • Ove Eikeland

  Artikkelforfatteren har gode motiver og ideer, men tar utgangspunkt i at innvandringspolitikken er et humanitært prosjekt som forsøker å redde et stort antall individer til et bedre liv i Vesten. Det man må være klar over er at dette bare er et vikarierende motiv. Hvis vi går til stortingsmeldingene og de underliggende dokumentene så er det nedbryting og avskaffelse av nasjonalstaten som er den underliggende hoved begrunnelsen, slik at man kan rydde veien for en visjon om det multikulturelle samfunn. Derfor ble de nyankomne bedt om å ikke legge av seg sin primitive ørken kultur, men beholde den for å oppnå maksimal destruktiv effekt. Det dreier seg om en revolusjon. Problemet er ondartet og eliten har ikke tenkt å skifte kurs. Vi som ikke er indoktrinerte ser at de styrer mot stupet, men de kan ikke se det og vil ikke se det. Det ville være underlig om det skulle gå anderledes her enn i Jugoslavia og Libanon som nettopp kollapset av fler kultur på den tiden vi bestemte oss for å bli multikulturelle.

 • Det er et prinsipielt problem med å akseptere folkeavstemming om et folks suverene og arvede eiendomsrett til sitt sivilisasjonsterritorium. Det kan sammenlignes med å holde avstemming med gjestene i et storlag i hjemmet ditt utpå kvelden om hvem skal fortsette å bo der. Gjestene eller vertsfamilien.

 • ad1648

  Det er folkeavstemning hvert fjerde år. Og de fire siste gangene har jeg stemt NEI til innvandring. Men et stadig flere flertall av velgerne stemmer JA. Og i år var det ekstra stort.