Naive grønne håp og drømmer blir svinedyrt for norsk økonomi

Elbiler. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB scanpix

Elbil-manien er en politisk boble som drives av naive politikere som desperat ønsker å vise grønn handlekraft. Politikere burde forstå at det er umulig å vedta teknologisk fremgang, slike endringer tar gjerne sin tid.

To ting må innfris hvis boblen ikke skal sprekke, mye bedre og billigere batterier må oppfinnes og masseproduseres, videre må en mye større del av verdens energi må komme fra sol/vind eller atomkraft. Først når disse to betingelsene er innfridd vil det bli mulig å elektrifisere verdens bilpark i stor skala. Begge deler kan ta mye lenger tid enn de grønne håper. Hva som blir fremtidens mest brukte “batteri” er fortsatt uvisst.

Dagens solcelle-teknologi er “lønnsom” 40 grader nord/syd for ekvator, men blir aldri billig, praktisk virkningsgrad ligger rundt 20-22 % i gode anlegg. Neste generasjon solceller vil kanskje levere over 40 % virkningsgrad, noe som vil gjøre solenergi billig nok til å bli en stor energileverandør på verdensbasis, men om dette inntreffer om 15 eller 30 år er uvisst. Fra ny teknologi er tilgjengelig til den når ut til de store masser, går det gjerne rundt 30 år.

Det som er sikkert er at dagens tilgjengelige teknologi er håpløst ulønnsom, derfor er det meget ufornuftig å bruke hele Norge som prøvekanin slik det nå gjøres med elbiler. Norsk økonomi vil svekkes med et uvisst antall hundre milliarder kroner hvis dagens målsetting gjennomføres, konsekvensen blir langt høyere priser på strøm og nettleie.

Tyske forbrukere betaler nå opp mot 3 kr pr KW/t fordi Merkel leker grønn politikk, Tyskland bygger solcelleanlegg og vindmøller til store kostnader. Dessverre for Merkel skinner solen kun av og til i Tyskland.

 

 

 

 

 

 

 

 


Publisert: Dec 6, 2017 @ 2:05 pm


Takk for at du leser Resett. For å kunne fortsette å produsere kvalitetsmateriale avhenger vi av din støtte. Klikk her for å finne ut hvordan du kan støtte oss.

The following two tabs change content below.

Per Øivind Næss

Redaktør for EtBedreNorge.no
 • Ten4

  Norge går alltid foran når galskap og pisking av lønnsmottagere i Norge skal gi politikere godhets-pins og fagre ord fra FN og EU som er heldrevet av lobbyister.

  Og hva er vitsen? Om du så heldekket jordkloden med skrøpelige solceller, så vil ikke dette bedre eller “redde” klima. Ei heller disse vindmøllene som for det meste består av oljeutvinnet glassfiber og karbonfiber.

  Det å slippe ut CO2 er derimot et grønt tiltak

 • Spaceman_Spiff

  3kr/KWh… og her i Norge bygges det ut stort for å forsyne Europa med kraft. “Få et felles marked”, sier de. Få “Harmonisert prisene”, sier de…

  Få høyere priser for den norske borgeren, sier jeg… det er en utopi å tro at de nye kablene vil dra ned prisen i Tyskland nevneverdig, så det blir heller vår pris som dras opp mot europeisk nivå.

  Først investerer vi stort i varmepumper og elbiler fordi det er så grønt og billig, så sender kraftselskapene strømmen ut til en høyere pris i utlandet med statens velsignelse, samtidig som de kan heve strømprisene her hjemme og tjene mer her også.

  Det grenser tett mot landsforræderi.

  • Selvsagt. Litt som da de argumenterte med nye AMS-målere. Det er for å bli mer effektiv og ikke øke prisene…

   Dog, kraftselskapene er rimelig bundet på hendene. Da reguleringen (gjennom NVE) er så fundemental at nettselskaper ikke har lov til å bruker mer eller mindre enn det som NVE setter. Så dette er villet politikk fra det absolutte øverste toppnivå.

  • Lyn_Gordon

   ” Det grønne skiftet” er den største overføring av penger fra fattig til rik noensinne. Store internasjonale selskaper og deres eiere blir subsidiert med enorme summer som kommer fra vanlige borgere med mye høyere strømpriser..

   https://www.investors.com/politics/commentary/renewable-energy-a-wealth-redistribution-scheme/

 • Richard Olsen

  Det er politisk korrekt å være for det grønne skiftet samt innvandring fra den 3dje verden. Begge prosjektene håpløst kostbart for nasjonene som er så uheldig å være belemret med tilsynelatende uintelligente politikere! Virkelig tragisk!

 • Sir Wilkins

  Folk som tror at miljøet har godt av avgifter kan godt betale disse avgifter, Martin Luther hengte opp 96 teser (første og siste gang det ordet er blitt brukt i historien) for nøyaktig 500 år siden, der han påpekte at avlat var tull og en avgift for dumme folk. Hvis dette er er fritt land så bør folk som vil betale miljøavlat få lov til det på lik linje med den frivillige avgiften vi har for dumme folk i dag, lottotipping”joker nord” osv. jeg tror ikke at sjelen straks ut av skjærsilden springer når miljøavlatet i statskassen klinger så hvorfor må jeg betale nå når var frivillig for 500 år siden ?
  Jeg kjenner avgiftskåte lus på gangen, vent til el. bilen skal skrotes, da finner de på noe som vil koste deg og meg penger.
  El biler har bare flyttet eksosrøret til et kullkraftverk når vi må kjøpe inn igjen strøm.
  Vindmøller dreper fugler og støyer + energien de produserer i løpet av levetiden er knapt nok til å dekke inn energien det tok å lage vindmøllen ihht. “Tyrkisk forskning”.
  Atomkraft…..er det så trykt som bildet med gressende kyr med kjøletårnene i bakgrunnen gir uttrykk for?
  Hvis politikere og presse virkelig bryr seg om miljøet kan fokus rettes mot ubåten utenfor Fedje. Men det skal tydeligvis ties ihjel. Ubåten er ikke et problem for Fedje, det er et problem for verden hvis vi skal tro på Gro’s ord: Tenk globalt handle lokalt.

 • Rioreal

  Og hvis “klimaguden” der oppe finner ut at nå er det på tide med en ny stor eller liten istid- hva gjør Bellona og alle de andre klimafantastene da?

 • Knut Tiller

  De største norske byene er ikke bygget og tilrettelagt for stor biltrafikk. I mange år har sentrumsgater og parkeringskapasitet vært sprengt. Alle har blitt oppfordret til å reise kollektivt for å få ned bilbruken.
  Hva gjør man så fra offentlig hold? Jo, man kutter ALT av avgifter på el-biler med resultat at dette er et supertilbud til bilister i byene hvor man har mest bompenger, parkeringsavgifter o.l. I tillegg øker man prisene på kollektivreiser. Resultatet blir selvfølgelig at bilbruken øker når det er billigste alternativ og dermed er trafikken til og fra bysentra like stor eller større enn før. At dette i tillegg er enormt kostbart betyr ingenting for miljøfanatikerne og deres støttespillere i politikken! -Og kostnadene må dekkes inn ved mer skatt og avgifter til dem som av en eller annen grunn ikke har el-bil!

 • TomEver

  Miljøeffekten av en enkelt bil er kanskje minimal, men miljøeffekten av å bytte ut store deler av bilparken med elbiler er markant.

  Og et eller annet sted må man begynne.

  Ved å gi agiftslette på et tidlig tidspunkt så gjør man at det går raskere å erstatte gamle biler med elbiler, og så kan man normalisere avgiftsnivået når man har nådd et visst punkt.

 • dalaipaka

  Jeg har ett kritikkpunkt som går på kommentaren om lav virkningsgrad. I motsetning til “fossil” teknologi så behøver virkningsgrad ikke å være avgjørende når vi snakker fornybar energi. Hvis teknologien er billig og energien uuttømmelig, da er virkningsgrad naturligvis heller ikke så interessant. Misforståelse som også ses på motsatt side i debatten og skyldes nok at de med pennen i sin makt ikke er skolert i teknologi og fysikk.

  • Erik Pedersen

   Virkningsgrad og strømpris handler om økonomi og avkastning på investeringen. I dag er dette problemet, ingen lønnsom investering på dette feltet uten subsidier…

   • dalaipaka

    Virkningsgrad er med til å påvirke lønnsomheten, men i teksten benyttes virkningsgrad slik at det framstår som man er for ivrig i forsøket på å finne motargumenter. Det handler først og fremst om investeringskostnad og strømpris. Om virkningsgraden er 20 eller 40 % er ikke ett argument mot solkraft i seg selv og inngår kun som en del av lønnsomhetsberegningen. I prinsippet kan man ha ett anlegg med kun 1% virkningsgrad men som likevel er lønnsomt ved lav investeringskostnad eller høy strømpris. Da blir det heller ikke relevant om virkningsgraden i seg selv er X eller Y. Det er selvfølgelig heller ingen av Resetts lesere som vet hva virkningsgrad for solkraft er og da blir det ett enda mindre hederlig argument.