Sveriges regjering vil nekte folket tilgang på informasjon om kriminelles etnisitet

Morgan Johansson. TT News Agency/Erik Simander via REUTERS

Sveriges regjering ønsker å forby offentlig bruk av dokumentdatabasen Lexbase til å identifisere gjerningsmennenes etniske opprinnelse.

Ifølge den svenske regjeringen er nemlig informasjon om kriminelles bakgrunn for sensitivt for offentligheten. Tidligere var Lexbase beskyttet under den svenske ytringsfrihetsloven, men ny lovgivning kan begrense hvilke data de får lov til å dele med befolkningen. Dette rapporterer Dagens Industri.

– Journalistisk virksomhet skal ikke påvirkes av forbudet, sier Morgan Johansson (S) uten å spesifisere hva han legger i det. Hvilke søketjenester som skal være tilgjengelig kaller han et “tilpasningsspørsmål”.

Svenske myndigheter har i årevis forsøkt å stanse forskning på kriminelles etniske opprinnelse. Det har vært vanskeligere å dokumentere kriminalitet begått av svensker, enn av personer med utenlandsk bakgrunn.

Politimannen Peter Springare har hevdet at et flertall av alvorlige kriminelle handlinger begås av mennesker med innvandrerbakgrunn.


Publisert: des 6, 2017 @ 11:25 pm


Takk for at du leser Resett. For å kunne fortsette å produsere kvalitetsmateriale avhenger vi av din støtte. Klikk her for å finne ut hvordan du kan støtte oss.