Demonstrerer utenfor Stortinget for retten til å leve av reindrift

Den samiske kunstneren Máret Ánne Sara har stilt ut kunstverket Pile oŽSápmi bestående av 400 reinhoder foran Stortinget på Eidsvolls plass. Samtidig møter broren hennes, den unge reindriftssamen Jovsset Ante Sara, i Høyesterett for å forsvare sin rett til å leve av reindrifta, sin tradisjonelle kultur. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix.

Statens bestemmelser om reduksjon av antall reinsdyr i Finnmarksvidda truer samisk kultur, mener samiske aktivister som onsdag demonstrerte utenfor Stortinget.

Denne uken møter reindriftssamen Jovsset Ante Sara i Høyesterett for å forsvare sin rett til å leve av reindrifta, sin tradisjonelle kultur. Staten har pålagt ham å slakte ned flokken til 75 rein.

Det er umulig å leve av en så liten flokk, mener Sara, som allerede har vunnet over staten i to rettsinstanser. I april besluttet departementet å anke saken til Høyesterett, som tirsdag startet behandlingen. Det er satt av to dager til saken.

– Saken er prinsipiell og berører et helt samfunn hva gjelder samiske rettigheter, kultur og framtid, sier Maret Anne Sara, som er kunstner og Jovssets søster.

Staten ønsker på sin side å få ned antall reinsdyr på Finnmarksvidda for å ta vare på beiteområdene og sikre en økologisk bærekraftig reindrift.

Onsdag holdt også sametingspresident Aili Keskitalo og leder i Norske Reindriftssamers Landsforbund Ellinor Marita Jåma appell på Eidsvolls plass.

– Nå handler det om å få politisk respekt for de grunnleggende og lovfestede samiske rettighetene, heter det i en uttalelse fra arrangørene.

(©NTB)


Publisert: Dec 6, 2017 @ 5:33 pm


Takk for at du leser Resett. For å kunne fortsette å produsere kvalitetsmateriale avhenger vi av din støtte. Klikk her for å finne ut hvordan du kan støtte oss.

The following two tabs change content below.
 • Torgunn

  Finnmarksvidda er et økologisk katastrofeområde. Det er for mye rein.
  Samene lærte tamreindrift på 1600-tallet at samojeder og førte reinen til Norge for å spare vinterbeiter i fjellene. Det har alltid vært konflikter mellom fastboende og reineiere, uavhengig av etnisitet. Reineiere har merket all vill rein nord for Dovre som sin egen.
  I stedet for å slakte ned for mye rein, vil samer ha større områder og eiendomsrett til statlig grunn.
  Samene kan selv regulere antallet rein, ved at de slakter mest hos de som har flest rein, og lar folk beholde sine små flokker.
  Staten kan gripe inn ved at ingen skal ha mer enn 200 rein, som skal være minimum for næringsgrunnlaget.
  Alle ordninger og regler knyttet il reinhold og subsider/økonomiske støtteordniger bør gjennomgås, slik at næringen blir økologisk forsvarlig og bærekraftig på et selvstendig grunnlag.
  Frem til ca. 1930 var det mulig for alle å holde rein, uavhengig av etnisitet.
  Hvorfor ble det plutselig en eksklusiv rett for samer i Norge, og ikke i Finland og Sverige?
  Ellers er det kun 10 % av samene som har reindrift som næring i Norge.