Menneskeskapte utslipp av CO2 eller naturlige variasjoner?

En kunstnerisk fremstilling av NASAs Orbiting Carbon Observatory (OCO)-2. NASA sendte den opp i verdensrommet 2. juli 2014. / Foto: AFP / NASA/JPL-Caltech /

På 1950-1970 tallet ble det observert at CO2 med den radioaktive isotopen C-14 fra atomvåpen sprengninger i atmosfæren trengte noen år for å bli fordelt jevnt i hele atmosfæren på begge sider av ekvator. C-14 har en halveringstid på 5730 år, og finnes derfor ikke i fossilt brensel. Fossilt brensel som olje etc. pleier å være lagret i jorda i flere millioner år.

Nå er det slik at stigning og fall av CO2 i lufta foregår synkront nord og syd for ekvator hvert år. Dette er interessant, da ca. 75% av menneskeskapt CO2 produseres ved forbruk av fossilt brensel nord for 30 N.  Dette er et godt stykke nord for ekvator, og man burde som tilfellet med atomvåpensprengningene forvente å se en tydelig forskjell mellom den nordlige og den sydlige halvkule, hvilket ikke er tilfelle. Forklaringen er vel at de menneskeskapte utslipp ikke er på mer enn ca 4% i forhold til de naturlige utslipp. Dessuten består 71% av alt areal på jorda av hav, og mesteparten ligger på den sydlige halvkule. CO2 blir nok løst opp i havet ifølge Henrys lov. Ved 25 varmegrader løses 98% seg opp i havet og 2% i lufta. Regnskogene i Amazonas og rundt ekvator tar også opp mye CO2 ved fotosyntesen.

NASA sendte opp den 2 juli 2014 satellitten OCO-2. Den skal måle kilder og fordeling av CO2 i lufta. Målingene har vist seg å variere rundt 400 ppm +/- ca 10%.

Målinger fra 2014-15 viser først og fremst naturlige sesongvariasjoner. På den nordlige halvkule kan man tydelig se en økning i CO2 om vinteren, ettersom plantene da ikke tar opp mye CO2. Om våren og sommeren opptar planter og alger CO2 når de er i vekst (fotosyntesen) og konsentrasjonen av CO2 minker.

I Nord-Amerika viste det seg å være mest CO2 over de store skogene i Canada. Det var ikke noen økt konsentrasjon av CO2 over de verste industrielle utslippsområdene. Dette stemmer jo dårlig med hva FNs klimapanel (IPCC) hevder. OCO-2 viste i hovedsak også de største konsentrasjonene av CO2 fra tropiske skoger og hav.

IEA (International Energy Agency) har slått fast at for årene 2014, 2015 og 2016 var det ingen stigning i menneskenes samlede globale utslipp av CO2. Imidlertid påpeker FNs Klimapanel at CO2 øker hele tiden i atmosfæren. Med andre ord: CO2-effekten fra menneskeskapte utslipp drukner i de naturlige variasjonene, som Henrys lov, vulkanutbrudd, El Nino, fotosyntesen mm.

 

 


Publisert: Dec 6, 2017 @ 8:47 pm


Takk for at du leser Resett. For å kunne fortsette å produsere kvalitetsmateriale avhenger vi av din støtte. Klikk her for å finne ut hvordan du kan støtte oss.

The following two tabs change content below.

Jan Eirik Sanda

Pensjonist. Cand. agric fra tidligere Norges Landbrukskole

Latest posts by Jan Eirik Sanda (see all)

 • AugustPetersen

  Fint å se vanlig logikk i bruk…

 • Ryddegutt

  Det er godt mulig økningen av CO2 i atmosfæren har en sammenheng med bruk av kull og olje, men de såkalte “bevisene” CO2-hodene kommer med er like dustete som “bevisene” for CAGW.

  Det er helt korrekt, som det er påpekt, at isotopmålinger viser at kun 4% av de 0.04% CO2 som finnes i atmosfæren kommer fra kull og olje.

  Her er en fagfellevurdert studie som viser ekte korrelasjon for CO2 og temperatur, og ikke lissom-korrelasjon som CO2-hodene opererer med:

  https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0921818112001658

  Her er forresten en liten øvelse jeg selv har gjort der jeg viste en like god (eller dårlig) korrelasjon mellom CO2 konsentrasjon og konsumprisindeksen som mellom CO2 konsentrasjon og CO2 utslipp:

  http://klimadebatt.com/forum/index.php?topic=580.msg5692#msg5692

  • Roger Fjellstad Olsen

   I 1850 var C02 i atmosfæren på 285 ppm. I dag er det 407 ppm. Vi som husker matte fra skolen klarer å regne ut at det er en økning på ca 40%.

   https://scripps.ucsd.edu/programs/keelingcurve/

   https://www.c2es.org/content/international-emissions/

   Dette er etter all sannsynlighet den høyeste konsentrasjon på 15-20 millioner år. En naturlig endring på 100 ppm, som vi har kunnet dokumentere gjennom iskjerneprøver, tar mellom 5000 og 20 000 år.

   Mennesker bidrar med 36 milliarder tonn C02 årlig til atmosfæren.Karbonkretsløpet er bare i stand til å ta opp ca halvparten av dette, ca 18 millioner tonn blir altså værende i atmosfæren – hvert år. Endringen vi nå observerer har skjedd på kun 120 år, et svært svært kort tidsrom i jordas levetid.

   Og som du korrekt er inne på:

   Karbonet i det CO2et som er i atmosfæren inneholder informasjon om hvor det kommer fra, slik at forskere kan regne ut at fossilt brensel-utslipp er den største kilden til varmeøkningen siden preindustriell tid. Vi kan sjekke mengden radioaktive karbonatomer i atmosfæren. Denne endrer seg, akkurat som vi forventer hvis det er fossilt karbon – som har en annen mengde radioaktivitet – som har kommet opp i atmosfæren. Det karbonet som kommer fra fossilt brent C02 har altså isotop-signaler som ingen av de andre naturlige kildene til C02 har! Det er som et fingeravtrykk. Det er karbonets “DNA”. Det er unikt.

   De samme elementene (dvs. samme antall protoner i kjernen) med forskjellige massetall (som kommer fra forskjellige antall nøytroner i kjernen) kalles isotoper. Hvert karbonmolekyl har seks protoner i kjernen, men det er mange forskjellige isotoper med varierende antall nøytroner i kjernen. Karbonisotoper fra forskjellige kilder er “lettere” (høy negativ verdi) eller tyngre (lavere negativ verdi). For eksempel er karbon fra havet standarden, med en verdi på “0”, mens karbon fra fossile brensler varierer fra -20 til -32.(3) Mens atmosfærisk karbon har en gjennomsnittsverdi på -5 til -9, blir den “lettere” over tid da karbon fra fossile brensel blir mer rikelig i atmosfæren.

   Changes in the 13C/12C ratio of atmospheric CO2 are also caused by other sources and sinks, but the changing isotopic signal due to CO2 from fossil fuel combustion can be resolved from the other components (Francey et al., 1995).
   http://bluemoon.ucsd.edu/publications/ralph/25_Partition.pdf

   Additional confirmation that rising CO2 levels are due to human activity comes from examining the ratio of carbon isotopes found in the atmosphere. Carbon 12 has 6 neutrons, carbon 13 has 7 neutrons. Plants have a lower C13/C12 ratio than in the atmosphere. If rising atmospheric CO2 comes from fossil fuels, the C13/C12 should be falling. Indeed this is what is occurring (Ghosh 2003). The C13/C12 ratio correlates with the trend in global emissions.

   http://www.bgc.mpg.de/service/iso_gas_lab/publications/PG_WB_IJMS.pdf

   http://science.sciencemag.org/content/358/6360/eaam5782

   http://science.sciencemag.org/content/358/6360/eaam5745

   Hvor mye C02 utgjør av atmosfæren er en sammenligning som ikke betyr noe. Det er bare drivhusgassene som kan fange opp varmestråling. Det resten av atmosfæren bidrar med, er bare å overta varme fra CO2, vanndamp og co. når de først har fanget den opp . Den globale oppvarmingen øker fordampningen og øker takten på vannets kretsløp.

   Vanndamp er en viktig drivhusgass, men er bare i atmosfæren en kort stund (timer til dager) før den kondenserer og blir til skyer, og etterhvert regner ut. Den er en del av vannets kretsløp. Hadde den hatt lengre “levetid” i atmosfæren og konsentrasjonene økt på samme måte som CO2, hadde det vært drepen. Men konsentrasjonene har heldigvis vært mer stabile. Det som skjer med en global oppvarming er at luften kan inneholde mer vanndamp og fordampningen øker. Økt temperatur gir økt fordampning og mer vanndamp i atmosfæren, som igjen gir økt temperatur. En slik sammenheng kalles en tilbakekopling (feedback-effect).

   Uten CO2 og de andre ikke-kondenserende drivhusgassenes egenskap til å absorbere infrarød stråling, ville det jordbaserte drivhuset kollapse og kaste det globale klimaet inn i en isbundet tilstand. Uten drivhusgassene i atmosfæren ville middeltemperaturen på Jorden vært ned mot -18 grader celsius istedenfor + 15 grader celsius.

   Å si at CO2 “utgjør så lite” er som å si at arsenikk er “bare” en “ubetydelig” vannforurensning. Små mengder av svært aktive stoffer kan få store konsekvenser. (Jordkloden er heller ikke viktig forresten, den utgjør jo bare 3 ppm (0,003%) av solsystemets totale masse!).

   Klimafornektere liker å leke med disse størrelsene og tallene;
   Når C02 “bare” er “plantefor”, finnes C02 over alt, har superkrefter , og det er ufattelige mengder av den for den er jo tross alt grunnen til at alle planter og trær på Jorden puster og lever. Planter, som alle dyr og mennesker, er helt avhengige av. Men, når C02 brukes for å forklare en økning i drivhuseffekten, da da er den plutselig blitt så liten, så ubetydelig og kraftløs.

   https://rogerfjellstadolsen.blogspot.no/2017/05/hvordan-vi-vet-at-atmosfrens-overfldige.html

   Å henvise til folk som Humlum blir som å henvise til Erich Von Däniken i arkelogi-spørsmål. 99.8% av forskningen er ikke enig med dem.

   Papiret du linker til blir revet i fillebiter her:

   The paper by Humlum et al. (2013) suggests that much of the increase in atmospheric CO2 concentration since 1980 results from changes in ocean temperatures, rather than from the burning of fossil fuels. We show that these conclusions stem from methodological errors and from not recognizing the impact of the El Niño–Southern Oscillation on inter-annual variations in atmospheric CO2.

   http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0921818113000891#bb0015

   https://static-content.springer.com/esm/art%3A10.1007%2Fs00704-015-1597-5/MediaObjects/704_2015_1597_MOESM1_ESM.pdf

   https://qz.com/1069298/the-3-of-scientific-papers-that-deny-climate-change-are-all-flawed/

   https://rogerfjellstadolsen.blogspot.no/2017/05/klimalgnene-debunket-og-de-beste.html

   • Henning Nielsen

    Roger Fjellstad Olsen har selvsagt mer klimafaglig kompetanse enn Ole Humlum…jada.

 • Geir Ivar Jørgensen

  Enkel logikk sier at CO2 akkumuleres i atmosfæren ved forbruk av fossile brennstoffkilder, og det er hva alle målinger bekrefter. Hadde det ikke vært for havets evne til å ta opp i seg mye av dette CO2 utslippet, ville økningen vært enda større enn den er i atmosfæren.

  Men det reduserer ikke problemet at havet tar opp i seg så mye av CO2 økningen i atmosfæren. Det endrer på økologiske prosesser i havet. Vi vet at korallrev og mange andre sårbare økosystem er under sterk negativ påvirkning av et varmere og surere hav.

  • P54

   Havene i nord opptar CO2 i den kalde årstiden og havene i sør frigjør. Omvendt om sommeren her. CO2 tilsettes veldig mange drikkevarer, sett flaska i varmen uten kork en tid og se om du liker drikken da. CO2 i drikken forsvant ut av flaska og bidro til global oppvarming. Mottoet må bli, ikke kjøp drikkevarer med CO2. Slutt å puste og utslippene blir enda lavere.

   Planter trives best ved ca 1000 til 2000 ppm. I amerikanske atomubåter prøver de å holde CO2 nivået innenfor 8000 ppm, men det forekommer opptil 11000 ppm. Luften har nå 400 ppm, planter dør under 150 ppm.

   CO2 er ingen forurenser, sats heller på å redusere det som virkelig er forurensere og skader mennesker, dyr, økosystemet, fører til bakkenær ozon, sur nedbør, smog etc. CO2 er bare blitt en politisk syndebukk som har skapt en milliardindustri og hvor det er enkelt å håve inn avgiftskroner.

   • Roger Fjellstad Olsen

    Virkninger av dagens globale oppvarming vil bli følt av samfunn og eksisterende økosystemer som er tilpasset for Holocene-klimaet i VÅR TID – IKKE klimaene og C02-nivåene som eksisterte for hundrevis av millioner år siden.

    Selv oljeselskapenes egne eksperter og forskere bekrefter nå menneskeskapte klimaendringer, skjønner poenget med og godtar karbonskatter og er allerede godt igang med overgangen til fornybar energi. Det er ingen “grønn side”. Oljeselskapene vil selv utgjøre det meste av denne “grønne siden” med tiden.

    Et av verdens største, BP, har dette å si:

    “With the Paris Agreement, almost 200 governments agreed to hold temperature rise to well below 2oC and to pursue efforts to limit temperature rise to 1.5oC. This has energized countries, companies and consumers to take action.

    “As scientists and engineers, BP recognizes the urgency of the climate challenge – and we intend to be part of the solution. We are calling for a price on carbon, increasing gas in our upstream portfolio, investing in renewables and low carbon innovation, and pursuing energy efficiency.”

    https://rogerfjellstadolsen.blogspot.no/2017/07/hva-er-de-strste-oljeselskapenes.html

    • P54

     Slutt å la deg hjernevaske av den grønne bølgen. Hva med istiden som kom og gikk. Hva med at det var varmere for 2000 og 1000 år siden. Hva med de hundretusener som druknet i Europa for noen hundre år siden. Mennesket evner ikke å stoppe eller begrense temperaturen. CO2 i øverste luftlag begrenser varmen fra sola og CO2 i lavere luftlag holder varmen nede. Solstormer, vulkanutbrudd, havstrømmer etc. bestemmer temperaturen og sola er den avgjørende faktor.

     Brenning av fossilt brennstoff er som navnet sier fra fossiler, dvs. oljen er fra planterester som vokste her i dinosaurustiden og som ble begravet under flommen. Energien blir bare resirkulert og den grønne bølgen forårsaker bare en ny type forurensning av økosystemet og folk pga. utvinning av råstoffer. Produksjon av batterier er veldig energikrevende og med elbiler blir det i mange land langt mer forurensning pga elproduksjon fra skitne kraftverk.

  • Henning Nielsen

   For å ta det siste først; det er ingen registrerte endringer i PH-verdier i havet som ikke er innenfor helt normal variasjon. Frykten for et “surt hav” er grunnløs.

   • Roger Fjellstad Olsen

    Verdenshavene blir surere. De siste 200 årene har gjennomsnittlig surhet i havoverflaten økt med 26 prosent på verdensbasis, og Arktis er spesielt utsatt for forsuring. Norske havområder er spesielt utsatt for havforsuring, særlig lengst i nord. Årsaken er blant annet at kaldt vann kan ta opp mer CO2 enn varmere vann, og at tilførsler av ferskvann fra elver og issmelting svekker havets evne til å nøytralisere forsuringen. Pågående klimaendringer i form av økt nedbør, økt avrenning med elver og økt issmelting, vil i tillegg kunne forsterke sårbarheten og ytterligere redusere havets motstandskraft mot forsuring. Mer CO2 i norske havområder enn før. Overvåking av pH og oppløst CO2 i norske havområder viser at innholdet av CO2 øker. Dette skyldes at de menneskeskapte utslippene av CO2 har økt, og at det er mer CO2 i atmosfæren enn tidligere. Det antas at havet hittil har tatt opp 50 prosent av alle menneskeskapte CO2-utslipp. På grunn av forsuringen er havets evne til å ta opp CO2 redusert, så i dag regner en at havet tar opp 25 prosent av de menneskeskapte utslippene.

    http://www.annualreviews.org/doi/full/10.1146/annurev.marine.010908.163834

    https://www.nature.com/scitable/knowledge/library/ocean-acidification-25822734

    http://www.miljostatus.no/tema/hav-og-kyst/forsuring-av-havet/

    http://wxshift.com/climate-change/climate-indicators/ocean-acidification

    • P54

     Tenk deg om nå. Det var istid over hele Nord Amerika, Nord Europa og Skandinavia. Tenk på all smeltingen og ferskvann som rant ut i havene. Tenk på alle store saltsletter rundt om i verden, var det hav der som dampet bort/rant ut? Kaldt vann har alltid opptatt CO2 og varmt vann slipper det ut. Bare ta korken av brusflasken i varmen og se om du liker å drikke det opp.

     Det blir flere mennesker på jorden, større byer og mer varme frigitt derfra. Så har vi alltid hatt vulkanutbrudd som har påvirket været/temperaturen i ettertid. Solen påvirker havtemperaturen, smeltevann påvirker og strømmene varierer. Slik har det alltid vært. Flere hundre tusen druknet i Europa for noen hundre år siden i flom.

     Mennesker har i alle tider drevet med rovdrift som skog hugging slik at ørkener har oppstått og planting av trær gir mer nedbør. Om det skulle være at all Grønlandsisen skulle smelte så er det positivt i og med at det blir mer plass på jorden til alle menneskene. Det er nettopp pga at isen forsvant i Skandinavia at vi kan bo her idag.

     Problemet idag er at alt for mange klumper seg sammen i byer som blir større og større og folk bygger langs elver og langs kysten slik at det ikke lenger blir noen buffersone for flomvann. Så skylder man på klimaendringer etc når det egentlig er helt normalt og det unormale er at folk bosetter seg på feil sted.

   • Roger Fjellstad Olsen

    Tilbake til den store rapporten som var peer reviewed av the National Academy of Sciences.

    Fourth National Climate Assessment (NCA4), Volume I

    The world’s oceans are currently absorbing more than a quarter of the CO2 emitted to the atmosphere annually from human activities, making them more acidic (very high confidence)

    https://science2017.globalchange.gov/chapter/13/

   • P54

    Helt riktig fordi havene er alkaliske.

 • Qweetry

  Og samtidig ser vi at estimatene for hvor stor temperaturøkning vi faktisk vil få som følge av med CO2 i atmosfæren er stadig synkende.

  http://notrickszone.com/2017/10/16/recent-co2-climate-sensitivity-estimates-continue-trending-towards-zero/#sthash.qyhCHmbR.bVfZztZW.dpbs

  Og “pausen” i oppvarmingen ser ut til å være en nedkjøling.

  http://notrickszone.com/2017/12/08/time-running-out-for-warming-global-hoaxsters-7-new-studies-show-large-parts-of-globe-cooling/

  • Roger Fjellstad Olsen

   Det er noe galt med linkene dine. De går til en slags merkelig tvilsom konspiratorisk blogg eller noe, ikke til fagfellevurdert vitenskap. Men du retter det vel opp om litt?

   • Qweetry

    Du kan jo begynne med å lese papirene de refererer til….

 • P54

  Det skrives mye om global oppvarming og politikere engasjerer seg. Klima konferanser holdes og kontrakter skrives. Utslipp måles i penger og klimakvoter selges, men avgifter renser ikke utslippene. Global oppvarming har blitt en storindustri til en verdi på 4 milliarder dollar hver dag, så stor at sannheter undertrykkes og feilinformasjon bevisst plantes for å beskytte storindustrien som gjør noen veldig rike. Først var det fly og biler som hadde skylden, selv om utslippene fra bensinbiler idag er bare 1/1000 av det de var i 1970. Politikere lot seg påvirke av lobbyister fra dieselmotorfabrikanter og avgifter ble fastsatt som økte den skadelige forurensingen da dieselbiler ble favorisert og nå lider storbyene i Europa og andre steder av feilslått politikk. Nå er det kuer og sauer som får skylden for den angivelige globale oppvarmingen som ikke finner sted. Hvor skal dette ende? Lenge før den industrialiserte verden var det større variasjoner i temperatur og klima enn nå, faktisk har det vært istid her før. Avgifter på CO2 forandrer ikke på utslippet og menneskeprodusert CO2 makter ikke å forårsake global oppvarming. La oss se på noen fakta:

   Visste du dette? 15 punkter om CO2:

  1. Karbondioksyd (Co2) nivået i lufta er mindre enn 0.04%;

  2. Hvert år produserer all menneskelig aktivitet bare 3% av jordas Co2, naturen produserer 97%, 32 ganger mer.

  3. Opptak og frigjøring av Co2 i havene reguleres av temperaturen, i oppløst form inneholder havene 50 ganger så mye Co2 som i hele jordas atmosfære.

  4. Naturen selv kontrollerer luftas Co2 nivå. Den totale menneskelige produksjon er bare en fjerdedel av det som er variasjonene i naturens egen produksjon. Til tross for menneskenes fortsatte Co2 produksjon så vil naturen selv hvert år redusere jordas globale Co2 nivå under den sørlige halvkules vinter.

  5. Opptak av menneske og industrilaget Co2 i hav og planter er det samme som for Co2 produsert av naturen.

  6. Oppbevaringstiden for Co2 i atmosfæren er bare 5 til 7 år. Den blir så opptatt i planter og i havene. Noen studier viser at resirkuleringstiden bare er 12 måneder.

  7. I følge FN’s klimapanel (IPCC) sine egne opplysninger er karbondioksyd (Co2) nivået i lufta en konsekvens av temperaturen og ikke en årsak. Slik har det vært gjennom hele jordas historie.

  8. Karbondioksyd, et naturlig sporstoff, er nødvendig for alt liv på jorda. Når naturen selv årlig produserer 97% av all Co2, er det åpenbart at Co2 ikke er en forurenser.

  9. Det har ikke vært noen økning i den globale atmosfæriske temperaturen siden 1998. ”Global oppvarming” forekommer ikke.

  10. Klimaet varierer naturlig med iboende variasjoner i naturens kjøling – varming – kjøling sykluser. Nøyaktige temperaturmålinger med satellitt og værballonger viser ingen oppvarming. Sol aktiviteter, store vulkan utbrudd og El Nino forklarer temperatur variasjonene.

  11. FN’s klima panel nedvurderer satellitt og værballongdata og foretrekker å bruke bakkebaserte målinger som er kjent for å være uriktige.

  12. Hav temperaturen har vært jevn eller svakt synkende siden 2003.

  13. Havene er alkaliske. Jordklodens hav trivdes i lange perioder med et Co2 innhold i lufta 20 ganger mer enn idag. Når havtemperaturen stiger frigjør de Co2 til atmosfæren.

  14. I Australia hvor de er omgitt av hav så har havnivået de siste 15 årene steget med bare 0.3 mm hvert år. På 100 år blir det jo bare 3 cm. De mest grundige studier av havnivået omkring Stillehavsøyene viser ingen stigning siden målingene startet i 1992. Havnivået anslått av myndighetene og deres klimakommisjon som blir underholdt av skattebetalere bruker gale datamaskinsimuleringer og benytter seg av temperaturantagelser som er bevist å være gale.

  15. Det har ikke vært noen økning i stormaktivitet eller styrke. Styreformann i FN’s klimapanel (IPCC) hevdet på falsk grunnlag en økning i stormer og dermed så overkjørte og motsa han IPCC’s egen stormekspert Chris Landsea. I protest resignerte Landsea fra sin stilling i FN’s Klimapanel (IPCC).

  • Roger Fjellstad Olsen

   15 påstander uten beviser. Sukk.

   1 og 2. Irrelevant
   Siden den industrielle revolusjon har mengden CO2 i atmosfæren økt fra 275 deler per milliondel luft til rett over 400 deler. Mennesker bidrar med 36 milliarder tonn C02 årlig til atmosfæren.

   Karbonkretsløpet er bare i stand til å ta opp ca halvparten av dette, ca 18 millioner tonn blir altså værende i atmosfæren – hvert år.

   CO2-konsentrasjonen har økt med 40% siden 1850. Dette er etter all sannsynlighet den høyeste konsentrasjon på 15-20 millioner år. En naturlig endring på 100 ppm, som vi har kunnet dokumentere gjennom iskjerneprøver, tar mellom 5000 og 20 000 år. Endringen vi nå observerer har skjedd på kun 120 år, et svært svært kort tidsrom i jordas levetid.

   Selv om våre utslipp bare er en liten del av karbonkretsløpet, kommer det altså i tillegg til det som allerede er der, og blir i atmosfæren i svært lang tid. Derfor øker nivåene, og dermed temperaturen. Drypper det fra kranen ned i badekaret ditt, selv om dette bare er en liten dråpe, vil det en likevel en vakker dag renne over.

   Vi mennesker slipper ut 36 milliarder tonn med C02 hvert år. “CO2 utgjør 400 ppm (0,040%) av atmosfæren. Hvordan kan en så liten mengde være viktig? Poenget er dette: Hvor mye CO2 utgjør av atmosfæren er en sammenligning som ikke betyr så mye. Det er bare drivhusgassene som kan fange opp varmestråling. Det resten av atmosfæren bidrar med, er bare å overta varme fra CO2, vanndamp og co. når de først har fanget den opp.

   Å si at CO2 “utgjør så lite” er som å si at arsenikk er “bare” en “ubetydelig” vannforurensning. Små mengder av svært aktive stoffer kan få store konsekvenser. (Jordkloden er heller ikke viktig forresten, den utgjør jo bare 3 ppm (0,003%) av solsystemets totale masse!).Klimafornektere liker å leke med disse størrelsene og tallene;

   Når C02 “bare” er “plantefor”, finnes C02 over alt, har superkrefter , og det er ufattelige mengder av den for den er jo tross alt grunnen til at alle planter og trær på Jorden puster og lever. Planter, som alle dyr og mennesker, er helt avhengige av. Men, når C02 brukes for å forklare en økning i drivhuseffekten, da da er den plutselig blitt så liten, så ubetydelig og kraftløs.

   Hvor “ubetydelig” og “små” C02 og de andre ikke-kondenserende klimagassene er beskrives vel best slik:

   Uten CO2 og de andre ikke-kondenserende drivhusgassenes egenskap til å absorbere infrarød stråling, ville det jordbaserte drivhuset kollapse og kaste det globale klimaet inn i en isbundet tilstand. Uten drivhusgassene i atmosfæren ville middeltemperaturen på Jorden vært ned mot -18 grader celsius istedenfor + 15 grader celsius.

   3. Verdenshavene har tatt opp like mye varme de siste 18 åra som de 130 åra før

   https://www.nrk.no/viten/oppvarminga-av-havet-har-eksplodert-siden-1997-1.12757531

   Scientists have long known that more than 90 percent of the heat energy from man-made global warming goes into the world’s oceans instead of the ground

   http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1029/2011GL048794/abstract

   4 5 og er udokumentert /irrelevant

   6. Et sted mellom 65% og 80% av karbondioksidet som forblir i luften, er tilbøyelig til å oppløse seg i havet. Resten av det forsvinner gjennom tregere prosesser som kan vare i flere hundre år. Når CO2 kommer inn i atmosfæren, kan karbondioksid fortsette å påvirke klimaet i tusenvis av år etterpå.

   7. Referanse? Dette er uansett ikke riktig:
   Spørsmålet bærer på et feilt premiss. Sannheten er litt av begge deler. Her oppklares dette:

   Ice core records tell us global warming causes the ocean to emit more CO2. More atmospheric CO2 in-turn traps more heat, making this is a reinforcing feedback loop. CO2 didn’t initiate warming from past ice ages but it did amplify the warming.

   In fact, about 90% of the global warming followed the CO2 increase.When the Earth comes out of an ice age, the warming is not initiated by CO2 but by changes in the Earth’s orbit. The warming causes the oceans to release CO2. The CO2 amplifies the warming and mixes through the atmosphere, spreading warming throughout the planet. So CO2 causes warming AND rising temperature causes CO2rise. Overall, about 90% of the global warming occurs after the CO2 increase.

   The reason has to do with the fact that the warmings take about 5000 years to be complete. The lag is only 800 years. All that the lag shows is that CO2 did not cause the first 800 years of warming, out of the 5000 year trend. The other 4200 years of warming could in fact have been caused by CO2, as far as we can tell from this ice core data.
   http://www.realclimate.org/index.php/archives/2004/12/co2-in-ice-cores/

   8. Å si at CO2 “utgjør så lite” er som å si at arsenikk er “bare” en “ubetydelig” vannforurensning. Små mengder av svært aktive stoffer kan få store konsekvenser. (Jordkloden er heller ikke viktig forresten, den utgjør jo bare 3 ppm (0,003%) av solsystemets totale masse!).

   Klimafornektere liker å leke med disse størrelsene og tallene;
   Når C02 “bare” er “plantefor”, finnes C02 over alt, har superkrefter , og det er ufattelige mengder av den for den er jo tross alt grunnen til at alle planter og trær på Jorden puster og lever. Planter, som alle dyr og mennesker, er helt avhengige av. Men, når C02 brukes for å forklare en økning i drivhuseffekten, da da er den plutselig blitt så liten, så ubetydelig og kraftløs.

   Husk at planter lever ikke av C02 alene. Et varmere klima vil gjøre det vanskeligere å få tilgang til vann og næringsstoffer. Dyr og planter vil slite med å tilpasse seg den hurtige oppvarmingen vi ser nå. Naturlige endringer over millioner av år er noe helt annet. Biologisk mangfold er og vil bli rammet (tenk blomster og bier). Hvem skal befrukte plantene hvis biene dør eller blir borte pga forurensing og klimaendringer? Studier peker og på at uplanter/ugress ofte tilpasser seg fortere enn nyttevekster.

   Ifølge Det internasjonale Naturpanelet (IPBES) er tre fjerdedeler av verdens ledende jordbruksvekster avhengig av insektenes pollinering, for å få avling og kvalitet. En rapport fra Naturpanelet viser imidlertid at antall ville pollinerende arter har sunket flere steder, blant annet i det nordvestlige Europa.

   https://www.abcnyheter.no/nyheter/verden/2017/10/19/195341273/studie-viser-insektbestanden-stuper-75-prosent-forsvunnet-pa-naer-30-ar

   En rekke studier viser at mer C02 ikke er bra for plantene:

   A new study by scientists at Stanford University, published in the Proceedings of the National Academy of Sciences, tested whether hotter temperatures and higher carbon dioxide levels that we’ll see post-2050 will benefit the kinds of plants that live in California grasslands. They found that carbon dioxide at higher levels than today (400 ppm) did not significantly change plant growth, while higher temperatures had a negative effect.The Stanford scientists set up 132 plots of flowers and grass in California and introduced varying levels of carbon dioxide, temperature, water, and nitrogen. The scientists conducted the experiments over 16 growing seasons between 1998 and 2014. They found that only higher nitrogen levels resulted in higher plant productivity, while higher temperatures caused it to decline.
   http://www.pnas.org/content/early/2016/08/30/1606734113.full.pdf

   Such claims fail to take into account that increasing the availability of one substance that plants need requires other supply changes for benefits to accrue. It also fails to take into account that a warmer earth will see an increase in deserts and other arid lands, reducing the area available for crops. Plants cannot live on CO2 alone; a complete plant metabolism depends on a number of elements. […] CO2 enhanced plants will need extra water both to maintain their larger growth as well as to compensate for greater moisture evaporation as the heat increases. Where will it come from? In many places rainwater is not sufficient for current agriculture and the aquifers they rely on are running dry throughout the Earth.
   https://skepticalscience.com/co2-plant-food.htm

   Another study published in Nature Climate Change last week concluded that higher temperatures will cause wheat production to decline. Just a 1°C rise in global temperature will decrease wheat yields by about 5% (approximately 35 million tons).
   http://www.nature.com/nclimate/journal/vaop/ncurrent/full/nclimate3115.html

   Climate change is bad news for several of our staple crops. For example, a 2012 paper found that higher temperatures are detrimental to French corn yields. While French corn production has increased steadily in recent decades due to a combination of technological improvements and CO2 fertilization (the former far more than the latter), yields have leveled off in recent years, and were particularly low when struck by heat waves.
   http://centaur.reading.ac.uk/30542/

   Plant quality declines as CO2 levels rise.
   https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4036122/

   Faktasjekkeren FactCheck.org viser til at de negative sidene er langt flere enn de positive ved et høyere C02 nivå. Spesielt i fremtiden
   http://www.factcheck.org/2017/08/co2-friend-foe-agriculture/

   9. Alle datasett viser oppvarming:
   16 av de varmeste årene noensinne har kommet etter 2001:
   https://www.ncdc.noaa.gov/sotc/global/201613

   http://www.realclimate.org/index.php/archives/2015/06/noaa-temperature-record-updates-and-the-hiatus/comment-page-2/

   10. Vulkaner slipper ut 1/100 av hva mennesker gjør:
   http://www.snopes.com/volcano-carbon-emissions/
   http://earthsky.org/earth/co2-from-human-activity-far-surpasses-that-of-volcanoes
   https://volcanoes.usgs.gov/vsc/file_mngr/file-154/Gerlach-2011-EOS_AGU.pdf

   Solen kan ikke forklare den kraftige oppvarmingen vi har sett de siste 40 år da varmen fra solen har vært nedadgående i denne perioden. Nedre del av atmosfæren blir varmere mens den ytre blir kaldere. Et tydelig menneskelig avtrykk.

   11. Både de bakkebaserte målinger og satelittmålinger viser den samme oppvarmingen. Bakkebaserte målinger er det bred enighet om at er sikrere.

   http://www.realclimate.org/index.php/archives/2015/06/noaa-temperature-record-updates-and-the-hiatus/comment-page-2/

   Myten har sitt opphav i satelittdata fra RSS som ikke hadde fått nødvendige justeringer og korrigeringer, El Niño og tidenes cherrypick .

   Alle andre målesett og stasjoner viste oppvarming, men for fornektere ble RSS-dataene nå som en “hellig ku” de kunne tilbe. Og det gjorde de virkelig. Ut av alle temperaturdatasettene – land, sjø, værballonger og to fra satellitter (UAH og RSS) – var det faktisk bare ett datasett som hadde vist uventet langsom oppvarming de siste årene, RSS-dataene. Det er ingen overraskelse at det nettopp var RSS-datasettet som fornektere viste til – til tross for at det var allment antatt at RSS-dataene ble analysert feil.

   Satellittene må passere over samme sted på jorden på samme tid hver dag for å få et temperaturgjennomsnitt. I virkeligheten forskyves tiden satellitten bruker på sitt omløp ettersom dens bane sakte synker. For å kompensere for denne og andre omløpsmessige endringer, må en rekke justeringer påføres dataene.

   Flere grupper av forskere begynte å se nærmere på denne unormaliteten. Med så mye annet bevismateriale som indikerer oppvarming, virket det usannsynlig at troposfæren ikke ville varme opp. Feil ble oppdaget i metodene som UAH-gruppen brukte for å justere dataene.

   I 2014 kom sannheten ut: kreasjonisten Roy Spencer’s UAH-team hadde gjort en stor feil i kalibrering av dataene sine. I stedet for ubetydelig øvre atmosfæreoppvarming fant de at den øvre atmosfæren hadde hatt en oppvarming på +0,14 grader per tiår, en dobling av 1880-2014-hastigheten på 0,07 grader per tiår. Det andre store satellittdatasettet, RSS, fant også en kalibreringsfeil, noe som betyr at jordens oppvarming var 140% raskere siden 1998 enn tidligere konklusjoner. Samtidig var de grunnbaserte dataene fra NOAA, NASA, Hadley senter og BEST alle i samsvar med hverandre. Når dataene for 2014, 2015 og 2016 også er inkludert, viser grafen den vitenskapelige sannheten: modellene er veldig i tråd med det vi observerer.

   Klimaforskere har aldri sagt «jordens overflatetemperatur vil stige jevnt og trutt i takt med våre utslipp». Det klimaendringene handler om er snarere dette: Jorden er i dag ute av energibalanse. På grunn av våre utslipp – spesielt av klimagasser og aerosoler – tas det opp mer energi i klimasystemet enn det sendes ut. Vi kan til og med tallfeste det. Per i dag er ubalansen på 1.6W/m2 – hva det egentlig betyr kan du lese mer om her.

   Legg merke til at det ikke snakkes om temperatur. «Klimasystemet» betyr her havene, atmosfæren, landejorden, isbreene, polkalottene og så videre. Hele jorden, med andre ord, men spesielt havene og atmosfæren siden det er disse som kan endre seg raskest og som vel kan sies å bestemme «vær og vind» for oss. Tas det opp mer energi enn det sendes ut» betyr, siden energi er bevart og aldri kan forsvinne, at den må bli lagret ett eller annet sted i klimasystemet. Denne følbare varmen, når den befinner seg helt ved overflaten av jorden, er det vi ofte mener når vi snakker om «global oppvarming». Som du ser er dette et veldig misvisende og forvirrende begrep. Vi burde heller snakket om et «globalt energioverskudd».

   Dette energioverskuddet vil altså ikke øke bakketemperaturen alltid.

   https://rogerfjellstadolsen.blogspot.no/2017/05/klimalgnene-debunket-og-de-beste_22.html

   12. Havtemperaturene går opp. her er beviset:

   En kjempesvær rapport som kom fra USA sist måned, fagfellevurdert av selveste National Academy of Sciences sier at:

   The world’s oceans have absorbed about 93% of the excess heat caused by greenhouse gas warming since the mid-20th century, making them warmer and altering global and regional climate feedbacks. Ocean heat content has increased at all depths since the 1960s and surface waters have warmed by about 1.3° ± 0.1°F (0.7° ± 0.08°C) per century globally since 1900 to 2016. Under a higher scenario, a global increase in average sea surface temperature of 4.9° ± 1.3°F (2.7° ± 0.7°C) by 2100 is projected, with even higher changes in some U.S. coastal regions. (Very high confidence)

   https://science2017.globalchange.gov/chapter/13/

   https://www.nodc.noaa.gov/OC5/3M_HEAT_CONTENT/

   https://www.aviso.altimetry.fr/en/data/products/ocean-indicators-products/mean-sea-level.html

   13. Havene blir stadig surere:

   Verdenshavene blir surere. De siste 200 årene har gjennomsnittlig surhet i havoverflaten økt med 26 prosent på verdensbasis, og Arktis er spesielt utsatt for forsuring. Norske havområder er spesielt utsatt for havforsuring, særlig lengst i nord. Årsaken er blant annet at kaldt vann kan ta opp mer CO2 enn varmere vann, og at tilførsler av ferskvann fra elver og issmelting svekker havets evne til å nøytralisere forsuringen. Pågående klimaendringer i form av økt nedbør, økt avrenning med elver og økt issmelting, vil i tillegg kunne forsterke sårbarheten og ytterligere redusere havets motstandskraft mot forsuring. Mer CO2 i norske havområder enn før. Overvåking av pH og oppløst CO2 i norske havområder viser at innholdet av CO2 øker. Dette skyldes at de menneskeskapte utslippene av CO2 har økt, og at det er mer CO2 i atmosfæren enn tidligere. Det antas at havet hittil har tatt opp 50 prosent av alle menneskeskapte CO2-utslipp. På grunn av forsuringen er havets evne til å ta opp CO2 redusert, så i dag regner en at havet tar opp 25 prosent av de menneskeskapte utslippene.

   Den samme rapporten fra USA sier:

   “The world’s oceans are currently absorbing more than a quarter of the CO2 emitted to the atmosphere annually from human activities, making them more acidic (very high confidence),”

   https://science2017.globalchange.gov/chapter/13/

   http://www.annualreviews.org/doi/full/10.1146/annurev.marine.010908.163834

   https://www.nature.com/scitable/knowledge/library/ocean-acidification-25822734

   http://www.miljostatus.no/tema/hav-og-kyst/forsuring-av-havet/

   http://wxshift.com/climate-change/climate-indicators/ocean-acidification

   14. Relevans?

   Forskerne VET at havnivået ikke øker og senkes som når en putter vann i et badekar.

   Om regionale/lokale havnivåer skriver f.eks NOAA dette:

   “Sea level rise at specific locations may be more or less than the global average due to local factors: subsidence, upstream flood control, erosion, regional ocean currents, and whether the land is still rebounding from the compressive weight of Ice Age glaciers.”

   https://www.climate.gov/news-features/understanding-climate/climate-change-global-sea-level#.WgnxoEe93HA.facebook

   15. IPPC har selv beskrevet ekstremvær på denne måten:

   https://www.carbonbrief.org/what-the-ipcc-report-says-about-extreme-weather-events

   https://www.ipcc.ch/pdf/special-reports/srex/SREX-Chap3_FINAL.pdf

   • P54

    Lenge før menneskene begynte å måle og lenge før industrirevolusjonen var det mye større forandringer. Dette vi opplever idag er ingenting og kun spekulasjoner basert på hypotetiske tall foret inn i datamaskiner for å oppnå eget ønsket resultat. Stopp forurensninger, ja, men CO2 er ingen forurenser, kun fokusert på for å skaffe nye avgiftskroner. En milliardindustri.

    Som et Europa parlamentsmedlem sa, Kanskje vi de siste tiår har fokusert så mye på CO2 at vi glemte luftkvaliteten.

    “Perhaps there is also the recognition that we have spent the last
    decade concentrating so much on CO2, that we neglected air quality”.

 • Henning Nielsen

  Det er katastrofalt at mennesker utstyrt med kamera skal bli eksponert for synet av syke og / eller døende dyr! Dette må snarest bli gjenstand for en klimakonferanse med minimum 20.000 deltakere, gjerne også en flott isbjørn i is, som på COP 15 i København 2009. Men denne is-bjørnen må man sørge for at smelter, så folk forstår alvoret.

  Det er tragisk at våre myndigheter ikke tar ansvar for at vi blir bedre skjermet mot virkeligheten. Hva blir det neste? At vi må oppleve en syk og døende hamster? Men alle har også et personlig ansvar i denne saken, vi kan ikke bare legge skylden på andre. Den tårevåte fotografen kunne i det minste ha gitt den stakkars isbjørnen litt personlig trøst og omsorg, og et siste, godt måltid.

  • P54

   Helt enig, hvor mange mennesker sulter ikke og så har man slik omsorg for en isbjørn som kanskje var syk. Idag ville noen hoppet i sjøen for å redde livet til en katt eller hund mens de samtidig ville latt et menneske drukne.

 • Henning Nielsen

  Nei hør nå her Ryddegutt: Forskerne har helt rett!
  “The Mirror skriver at det er 25.000 isbjørner igjen i verden, men at forskere anslår at om vi ikke gjør noe for å hindre klimaendringene vil alle være døde i løpet av 100 år.”

  Isbjørner blir ikke over 100 år gamle.

  • Ryddegutt

   Hehe, det er jo sant 😉

 • SkremtGammelGubbe

  Jeg har èn kommentar: utmerket artikkel, vi ønsker oss mer fra forfatteren.

 • Steinar Jakobsen

  Jeg skjønner ikke at det er så vanskelig å forstå dette. Så lenge misoppfatningen er der blant aktivister, byråkrater og politikere må vi bare gjenta dette inntil det sitter:

  “CO2-effekten fra menneskeskapte utslipp drukner i de naturlige variasjonene, som Henrys lov, vulkanutbrudd, El Nino, fotosyntesen mm.”

  • Roger Fjellstad Olsen

   Vulkaner slipper ut 1/100 av hva mennesker gjør:

   http://www.snopes.com/volcano-carbon-emissions/

   http://earthsky.org/earth/co2-from-human-activity-far-surpasses-that-of-volcanoes

   https://volcanoes.usgs.gov/vsc/file_mngr/file-154/Gerlach-2011-EOS_AGU.pdf

   To effekter av Henrys lov er viktige i dagens klimadebatt: (1) Når atmosfærens innhold av CO2 øker vil havets opptak av CO2 øke, og (2) en oppvarming av havet vil føre til utgassing av CO2 fordi løseligheten avtar når det blir varmere. Disse effektene vil motvirke hverandre i dagens verden

   Henrys lov (1) (se Henryloven) sier at løseligheten av en gass i en væske er proporsjonal med partialtrykket til gassen. Økt mengde CO2 i atmosfæren fører dermed til økt opptak i havet. Løseligheten avtar imidlertid med økende temperatur, så hvis havet blir varmere, vil det derfor gå CO2 fra havet og til lufta. Målinger viser at det er den første prosessen som dominerer nå, og at havets innhold av CO2 øker, noe som bidrar til havforsuring.

   https://snl.no/Henryloven

   https://snl.no/klimaendringer

   Vi er i en interglacial periode akkurat nå. Det begynte på slutten av den siste istiden, ca 10.000 år siden. Og siden 70-tallet har energien og varmen fra solen vært avtagende. Nedre del av atmosfæren blir varmere mens den ytre blir kaldere. Et tydelig menneskelig avtrykk.

   Sammenlign den langsomme, naturlige kjølingen med den plutselige oppvarmingen som startet med den industrielle revolusjonen. Det er en grunn til at endringene vi ser nå er 10-20 ganger så brå, og i motsatt retning av den naturlige trenden.

   Naturlige sykluser kan bare flytte varmen rundt, som fra havene til atmosfæren. Men nå ser vi varme tilført både i havene og atmosfæren. Denne tilførselen av varme til energibudsjettet vi ser nå, må komme fra et annet sted enn naturlige sykluser. ”

   Dette er det skumle:
   Jorden skulle altså blitt kaldere nå. Men i stedet ser vi kraftig oppvarming. Vi ser økning av havnivå, og havene blir varmere, overflatetemperaturene blir høyere, Grønnlandsisen smelter, den arktiske sjøisen smelter, selv i Antarktis er det nå mer tap av is enn vekst. Store hetebølger raser i Europa sommeren 2017 osv. Det kan bare være en forklaring. Menneskers innflytelse er nå den dominerende faktoren for klimaendringer.

   https://rogerfjellstadolsen.blogspot.no/2017/05/hvordan-vi-vet-at-atmosfrens-overfldige.html

   • Henning Nielsen

    “Det kan bare være en forklaring. Menneskers innflytelse er nå den dominerende faktoren for klimaendringer.”

    Høres ut som et sitat fra en religiøs tekst.

    • Roger Fjellstad Olsen

     Det er resultatet av 150 år med forskning og et svært solid bevismateriale fra grunnleggende fysikk og elementær kjemi. Millioner av data og observasjoner filtrert gjennom den vitenskaplige metode av titusenvis av forskere.

     På denne måten bygges dokumentert og etterprøvbar kunnskap, steg for steg. Metoden produserer ikke, og er heller ikke ment for å produsere, absolutte sannheter og viten, men økt kunnskap. Slik er det – og slik må det også være – i klimaforskningen som for all annen forskning.

     Store teorier er stort sett alltid bygget på en stor mengde mindre vitenskapelige funn. Og det er nettopp det at alle disse småfunnene er gjort gjennom utførelse av den vitenskapelige metode som gjør de store vitenskapelige teoriene så robuste og troverdige. Det er med andre ord uendelig mange filtere, tester, korrigeringer og innsigelser frem til en får en konklusjon. At mennesker bidrar til klimaendringer er en slik konklusjon.

     Forskningen gir oss helt tydelige og klare dataer fra en rekke vitenskapelige felter som hver for seg -og sammen, kommer til den samme konklusjonen: mennesker bidrar til klimaendringer. Dette er ikke prognoser, antydninger eller modeller.

     Dette er OBSERVERTE dataer fra pollen, årringer, iskjerner, koraller, isbreer, polaris som smelter, havnivået, havtemperatur, økologiske forandringer, Co2-nivået i atmosfæren, den udiskutable temperaturøkningen globalt.

   • P54

    Hallo, CO2 har alltid blitt opptatt i havene i den kalde årstiden og frigis i den varme årstiden. I den nordlige halvkule frigis CO2 om sommeren og opptas i den sørlige halvkule da det er vinter der.

    Hvorfor druknet flere hundre tusen i flom i Europa for flere hundre år siden? I Kina druknet 3.7 millioner i Juli 1931, i Juli 1959 druknet 2 millioner og i Juli 1939 druknet en halv million. I 1935 druknet 142 000, i 1911 druknet 100 000. I Juli 1949 druknet 57 000 og i August 1954 druknet 30 000.

    Både i Kina og Europa har antall druknede pga flom gått drastisk nedover etterhvert som industrien har blomstret og utslippene økt. Har du en forklaring på det. Ser ut som Kina stadig ble rammet i Juli måned. Er det den globale oppvarmingen som har redusert flommene som har drept millioner. I USA har også antall drukninger fra hurricaner blitt sterkt redusert de siste hundre år til tross for at befolkningen har økt og utslippene økt betraktelig.

    Ironisk er det at da man hadde klimakonferansen i København for noen år siden og skremte verden med global oppvarming så døde flere hundre i Europa fordi de frøs ihjel. Og fordi det var så kaldt der valgte de å ha klimakonferansen i varmere strøk i Mexico neste gang. Tydeligvis satte disse klimafolka som skremmer andre med global oppvarming selv pris på varmere klima. Al Gore kjøpte en 9 million dollar eiendom på California kysten. Ifølge ham selv skulle havnivået ha steget flere meter nå, men han tror tydeligvis ikke på det selv. Rik ble han ihvertfall på skremselen.

    • Roger Fjellstad Olsen

     …..masse udokumentert og eller irrelevant du kommer med. Vær har vi alltid hatt.

     Almost 750 million people in South Asia were affected by floods, droughts, extreme rainfall, heat waves and sea-level rise — all impacts of climate change or worsened by it — in the first decade of this millennium, according to new research by the International Water Management Institute.

     http://indiaclimatedialogue.net/2017/06/16/climate-impacts-hit-750-million-south-asians-10-years/

     Og for 1000ende gang:

     La meg bare stoppe deg hardt og brutalt. For å være helt ærlig, så driter jeg i hva politikere og media tenker eller sier om klima. Disse har ofte feil om vitenskapen (på begge sider av emnet).

     Så jeg bryr meg ikke om hva Al Gore sier eller mener, jeg bryr meg ikke om hvilke feilaktige påstander CNN eller Faux News har kommet med, eller VG, eller en annen avis. Jeg går direkte til vitenskapen, og den er veldig tydelig på at klimaendringer skjer, og det er vår feil. Kan enkelte folk spinne dette for personlig gevinst?

     Javisst, men det gjør ikke vitenskapen noe mindre sant. At noen tjener penger på å selge globuser betyr ikke at Jorden er flat.

     Bruk av politikere og media til å angripe vitenskap er en – guilt by association – fordi det de tror sier og gjør er 100% irrelevant for om vitenskapen er riktig eller ikke.

     Jeg bryr meg om hva fagfellevurderte studier har funnet ut, ikke hva politikere, journalister og nyhetsankere sier.

     Oljegiganten Shell lagde en global oppvarming video 15 år før Al Gore og at C02 fanger varme har vi visst i nesten 200 år.

     Drivhuseffekten kan du lese om her:

     https://snl.no/drivhuseffekten

     Det kom en stor klimarapport fra USA nå nettopp, og den er et fint sted å starte for den som vil lære noe om klima.

     Rapporten er fagfellevurdert av selveste National Academy of Science, som i sin tid ble co-grunnlagt av Abraham Lincoln og som har hele 200 nobelprismottakere blant sine samarbeidspartnere.

     Climate Science Special Report

     https://science2017.globalchange.gov/

     • P54

      Google hva jeg sier og du kan få alt dokumentert. Sant at vi alltid har hatt vær og uvær, men vi har også hatt katastrofale klimaendringer lenge før industrien kom på bane. De største naturkatastrofer og klimaendringer har skjedd i tidligere tider og ikke etter industrirevolusjonen. Jeg bryr meg heller ikke om Al Gore eller politikere så der er vi enige, men det er mange “vitenskapsmenn” som er enig med dem.

      At folk er påvirket av flom er ikke det samme som at de druknet av flom. Det er flere mennesker på jord enn noensinne og veldig mange bosetter seg i flomområder og blir derfor berørt. At mennesker påvirker klima, forurenser og ødelegger økosystemet er sant, men menneskeprodusert CO2 forårsaker ikke global oppvarming, tusenvis av vitenskapsmenn er enig i det. Vitenskapsmenn sier også at denne globale oppvarmingen de kaller det foregår på andre planeter også, der det ikke finnes mennesker. De erkjenner at solen står bak dette.

      I 1970 var forsidebildet i bladet TIME global istid, i 2000 eller deromkring var det global oppvarming. Noen vitenskapsmenn sier vi går inn i en ny miniistid. Mennesker spår, men Herren rår. Gud hadde sikkert satt mer pris på at alle milliardene som blir brukt til CO2 oppfangere, klimakvoter etc. hadde blitt brukt til billig fossil energi til de fattigste i verden så de kunne slippe å lage maten under åpen ild, samt gitt de rent vann og plantet trær som ville gitt mer regn. CO2 hysteriet er virkelig hysteri, hvor mennesker tror de kan kontrollere universet ved å bruke trillioner av dollar for angivelig å begrense temperaturøkningen. Termittene produserer forøvrig mer CO2 enn menneskene. Hva skal vi gjøre med det? Siden vanndamp er den største klimagassen skal vi forsøke å legge presenning over hav og sjøer?

 • Geir Ivar Jørgensen

  Forbrenning av fossilt brennstoff øker mengden av drivhusgassen CO2 i atmosfæren. Det er et faktum som ikke kan diskuteres. Forhøyet CO2 i atmosfæren fører til et surere hav. Det er også et faktum som ikke kan diskuteres.

  Det som kan diskuteres er hvor negative konsekvenser dette får. De mulige konsekvenser er så omfattende og farlige for livet på jorden, at man uansett usikkerhet må velge føre var prinsippet, og gjøre hva man kan for å redusere de menneskeskapte utslippene.

  Bruken av fossile energibærere medfører i tillegg en omfattende forsøpling av jord, hav og atmosfære med sot partikler av mange slag, og plast. Det er ikke drivhuseffekten alene som er problemet med bruken av fossile energibærere.

  • Henning Nielsen

   “Det som kan diskuteres er hvor negative konsekvenser dette får. ”

   Er du sikker på det? Vet du ikke at “the science is settled” og at “det er umoralsk å tvile”?

  • P54

   Menneskeprodusert CO2 er bare 3 – 4% av luftas CO2 innhold. Luftas CO2 innhold er bare ca. 400 ppm (0.04%) og representerer bare ca 1 – 1.5% av drivhuseffekten. Vanndamp er den største påvirker av drivhuseffekten med 95%. Menneskeprodusert CO2 bidrar med bare 0.03 – 0.06% til den klimapåvirkende drivhuseffekten. Det er så lite at det blir som å late vannet i Stillehavet. Havet er forøvrig alkalisk.

   Hvis du er så redd for surt hav pga CO2 hvorfor drikker folk øl, champagne, vann, brus med CO2? Hva med den sure colaen, folk drikker som bare det, men du må drikke 32 glass med vann med ph 9.0 for å oppveie surheten i en liten flaske cola. Før du alarmerer om surheten i havet så burde en kanskje tenke på det en får i seg fra drikkevarer.

   Forøvrig husk at alt du tar for gitt idag av velstand og teknologi har sin årsak i fossilt brennstoff. Unner du ikke det til de fattigste i verden også. Neida, nå skal det ikke begunstiges de fattige, men strammes inn mens de rike vestlige land kan gå over til batterier, vind og solkraft som igjen er avhengig av fossilt brennstoff for å utvinnes, produseres og distribueres.

   Husk at engang var det dinosauruser på jorden, hvor er de nå? CO2 innholdet i luften var mye høyere dengang for at de skulle få nok planter å spise. Nå er alle de plantene blitt til kull og olje og energien blir derfor resirkulert. Tror du det var menneskeprodusert CO2 som forårsaket de enorme klimaendringer dengang?

 • Roger Fjellstad Olsen

  Isbjørnen er klassifisert som en sårbar art. Det står på den såkalte Red List. Det har den vært siden 60-tallet. At det var kun 5000 isbjørner i verden stemmer bare ikke.

  La oss sjekke status i 2017 direkte hos ekspertene i UICN Polar Bear Specialist Group

  Of the 10 populations where there are numbers available, just one is in increase, while 3 in decline and 6 stable.

  for the remaining nine (Arctic Basin, Barents Sea, Chukchi Sea, East Greenland, Kara Sea, Lancaster Sound, Laptev Sea, Norwegian Bay, and Viscount Melville Sound) there were insufficient data to provide an assessment of current trend.

  9 av bestandene vet en, og har alltid visst for lite om til å konkludere. Påstanden om en økning fra 5000 til dagens ca 25 000 / 30 000 er derfor udokumentert og svært lite sannsynlig.

  http://www.iucnredlist.org/details/summary/22823/0

  http://pbsg.npolar.no/en/status/population-map.html

  Her er 20 studier som sier at minskende sjøis i Arktis er en stor trussel mot isbjørnene:

  Arctic sea ice loss has thus far progressed faster than most climate models have predicted […] Arctic sea ice extent is linearly related to global mean temperature, which in turn, is directly related to atmospheric greenhouse gas concentrations (Amstrup et al. 2010). Population and habitat models predict substantial declines in the distribution and abundance of Polar Bears in the future.

  Anthropogenic and natural changes in Arctic environments, as well as recognition of the shortcomings of our knowledge of Polar Bear ecology, are increasing the challenges for Polar Bear conservation and management. Higher ambient temperatures and erratic weather fluctuations, symptoms of anthropogenic climate change, are increasing across the range of polar bears. Polar Bears are dependent upon Arctic sea ice for access to their prey. Their dependence on an ephemeral habitat that exists as a function of sea surface and atmospheric temperatures means that climate warming poses the single most important threat to the long-term persistence of Polar Bears (Obbard et al. 2010). Arctic sea ice loss has thus far progressed faster than most climate models have predicted (Stroeve et al. 2007) with September sea extent declining at a linear rate of 14% per decade from 1979 through 2011 (Stroeve et al. 2012, Stroeve et al. 2014). Because changes in sea-ice are known to alter Polar Bear abundance, productivity, body condition, and distribution (Stirling et al. 1999, Fischbach et al. 2007, Schleibe et al. 2008, Durner et al. 2009, Regehr et al. 2010, Rode et al. 2010a, 2012, 2014b, Bromaghin et al. 2015), continued climate warming will increase future uncertainty and pose severe risks to the welfare of Polar Bear subpopulations (Stirling and Derocher 2012, Derocher et al. 2013). Arctic sea ice extent is linearly related to global mean temperature, which in turn, is directly related to atmospheric greenhouse gas concentrations (Amstrup et al. 2010). Population and habitat models predict substantial declines in the distribution and abundance of Polar Bears in the future (Durner et al. 2009, Amstrup et al. 2008, Hunter et al. 2010, Castro de la Guardia et al. 2013, Hamilton et al. 2014)

  Biologen Nick Lunn, som har studert isbjørn i 30 år sier dette om Hudson Bay bestanden:

  He says the population is on a long,slow, steady decline. From some 1200 bears in the late 1980’s he says there are only about 800 now.

  https://www.canadiangeographic.ca/article/truth-about-polar-bears

  Enda en stor studie fra Canada bekrefter alvoret:

  Under business-as-usual climate projections, polar bears may face starvation and reproductive failure across the entire Archipelago by the year 2100.

  http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371%2Fjournal.pone.0113746

  • Ryddegutt

   Roger Fjellstad Olsen:

   “Påstanden om en økning fra 5000 til dagens ca 25 000 / 30 000 er derfor udokumentert og svært lite sannsynlig.”

   Det er både sannsynlig og dokumentert.:

   “Uspensky (1961) estimated the world polar bear population at 5,000 to 8,000 animals. Harington (1964) has given an estimate of 6,000 to 7,000 polar bears for the Canadian Arctic and believes the world polar bear population is well over 10,000. ”

   http://pbsg.npolar.no/export/sites/pbsg/en/docs/PBSG00proc.pdf

   Roger Fjellstad Olsen:

   “Her er 20 studier som sier at minskende sjøis i Arktis er en stor trussel mot isbjørnene”

   Isbjørner ble fredet i 1973 pga for mye jakt. I rødlisten er der ikke nevnt et ord om at bestanden er minkende i dagens situasjon. Det hele baserer seg på fantasier om at verden skal koke i fremtiden og de sedvanlige søppelmodellen på PC, altså ingenting fra den virkelige verden:

   http://www.iucnredlist.org/details/22823/0

   Lily Peacock at al 2013

   “the overall amount of sea ice declined and breakup has become progressively earlier” since the 1970s. However, in spite of this decline in sea ice, they estimated the number of bears at about 2,158, a substantial increase over the estimate of about 1,400 bears in 1993.

   (…)

   low reproductive rates may reflect negative effects of greater densities or worsening ice conditions.”

   http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/jwmg.489/abstract

   Andrew Derocher et al 2005

   “given that the population may be showing density-dependent responses, it is not possible to differentiate the climatic effects from population effects.”

   http://www.springerlink.com.ezproxy.library.uvic.ca/content/765147518rp35613/fulltext.pdf

   Klovnene i IUCN avviser andres estimater, men operere selv kun med gjetting. Lederen og fulltidsaktvisten i IUCN, er jo viden kjent for å fikle med data utfra å holde liv i sin organisasjon :

   “As part of past status reports, the PBSG has traditionally estimated a range for the total number of polar bears in the circumpolar Arctic. Since 2005, this range has been 20-25,000. It is important to realize that this range never has been an estimate of total abundance in a scientific sense, but simply a qualified guess given to satisfy public demand. It is also important to note that even though we have scientifically valid estimates for a majority of the subpopulations, some are dated. Furthermore, there are no abundance estimates for the Arctic Basin, East Greenland, and the Russian subpopulations. Consequently, there is either no, or only rudimentary, knowledge to support guesses about the possible abundance of polar bears in approximately half the areas they occupy. Thus, the range given for total global population should be viewed with great caution as it cannot be used to assess population trend over the long term.”

   https://wattsupwiththat.com/2014/06/02/polar-bear-group-admits-population-estimates-were-a-guess/

   Roger Fjellstad Olsen:

   “IPPC er jo kjent for å runde nedover”

   Jepp, det er nok derfor de bare bommer med 100% med sine spådommer om oppvarming.

   https://notalotofpeopleknowthat.files.wordpress.com/2017/11/modsvsobs_thumb_thumb_thumb.png?w=1204&h=811

   Her er en gåte, hvordan overlevde isbjørner de mye varmere forholdene under Minoan, Romertiden og Den Varme Middelalder…

   http://www.climate4you.com/images/GISP2%20TemperatureSince10700%20BP%20with%20CO2%20from%20EPICA%20DomeC.gif

 • Roger Fjellstad Olsen
  • Henning Nielsen

   Du kan jo prøve å gå til en pensjonert leder for FNs klimapanel, som har kompetanse innen jernbaneteknikk og erfaring fra oljeselskap, og som i tillegg er under etterforskning for trakassering av kvinner.

   • P54

    Amen!

 • Henning Nielsen

  Oljeselskap er energiselskap. Selvsagt er de helt tilfreds med alt som kan gi inntekter, enten det er vindkraft eller karbonskatt. Det er jo ikke de som skal betale skatten, eller dekke subsidiene, er det vel?

 • Henning Nielsen

  Ufattelig mye ureflektert alarmisme i dine innlegg.
  Bare for å ta det siste først: Kullindustrien i USA er redusert på grunn av billig naturgass. Du glemte å nevne dette?

  • Roger Fjellstad Olsen

   Å forholde seg til den overveldende bevismengden for AGW, inkludert observasjoner fra grunnleggende fysikk, er ikke “alarmisme”. Det er realisme. Alarmisme er når du tilhører et 0,4% mindretall og må skrike høyt om en internasjonal konspirasjon for å få din alternative virkelighet til å stemme. Slik som flat earthers, kreasjonister og klimafornektere må.

   Klima-amatør-fornekterne roper stadig vekk om at IPPC og andre spår dommedagsscenarier, samtidig som de selv alltid kirsebærplukker 1998. Som vi har sett, kommer ikke dommedagscenariene fra forskerne selv.

   De kommer fra media og fornekter-mytene. Det er DEM som er de ekte alarmistene.

   • P54

    “Slik som flat earthers, kreasjonister og klimafornektere må”.

    Er det slik at du fornekter skapelsen og Skaperen? Når det gjelder dommedagscenariene så er det Gud som styrer det. Du har sikkert hørt om forskerne som klør seg i hodet siden de finner at “global oppvarming” finnes på Mars, Triton, Pluto og Jupiter uten at det er mennesker og industri der. Akkurat som her så er solen den dominerende faktor og den kan ikke vi gjøre noe med, kun Gud rår over den.

    Før du kan få et riktig syn på tingenes tilstand må du erkjenne at det finnes en Skaper. som har skapt alle ting.

 • Roger Fjellstad Olsen

  Merkelig at du igjen referer til kreasjonisten Spencer. Og grafen din viser faktisk oppvarming..hohohohho….

  Forklaringen finner du her:
  https://rogerfjellstadolsen.blogspot.no/2017/12/klimafornekternes-falske-kurver-og.html

  La oss debunke kreasjonisten Spencer en gang for alle:

  “Du skriver: “Det var forøvrig Roy Spencer som sammen med John Christy fant opp metoden for å bruke satellitter til å overvåke global temperatur for klimaformål”

  Jeg forklarer her hvorfor Spencer og Christy har null troverdighet i klimaforskningen:

  Alle andre målesett og stasjoner viste oppvarming, men for fornektere ble RSS-dataene nå som en “hellig ku” de kunne tilbe. Og det gjorde de virkelig. Ut av alle temperaturdatasettene – land, sjø, værballonger og to fra satellitter (UAH og RSS) – var det faktisk bare ett datasett som hadde vist uventet langsom oppvarming de siste årene, RSS-dataene. Det er ingen overraskelse at det nettopp var RSS-datasettet som fornektere viste til – til tross for at det var allment antatt at RSS-dataene ble analysert feil.

  Satellittene må passere over samme sted på jorden på samme tid hver dag for å få et temperaturgjennomsnitt. I virkeligheten forskyves tiden satellitten bruker på sitt omløp ettersom dens bane sakte synker. For å kompensere for denne og andre omløpsmessige endringer, må en rekke justeringer påføres dataene.

  Flere grupper av forskere begynte å se nærmere på denne unormaliteten. Med så mye annet bevismateriale som indikerer oppvarming, virket det usannsynlig at troposfæren ikke ville varme opp. Feil ble oppdaget i metodene som UAH-gruppen brukte for å justere dataene.

  I 2014 kom sannheten ut: kreasjonisten Roy Spencer’s UAH-team hadde gjort en stor feil i kalibrering av dataene sine. I stedet for ubetydelig øvre atmosfæreoppvarming fant de at den øvre atmosfæren hadde hatt en oppvarming på +0,14 grader per tiår, en dobling av 1880-2014-hastigheten på 0,07 grader per tiår. Det andre store satellittdatasettet, RSS, fant også en kalibreringsfeil, noe som betyr at jordens oppvarming var 140% raskere siden 1998 enn tidligere konklusjoner. Samtidig var de grunnbaserte dataene fra NOAA, NASA, Hadley senter og BEST alle i samsvar med hverandre. Når dataene for 2014, 2015 og 2016 også er inkludert, viser grafen den vitenskapelige sannheten: modellene er veldig i tråd med det vi observerer.

  Kreasjonisten Roy Spencer og John Christy måtte få mye kritikk fra det internasjonale forskningsmiljøet før de motvillig innrømmet feilen. Utrolig (eller ikke), “de serielle feilene i dataanalysen” presset alle (feil)analysen i samme, feile retning. Tilfeldig? Neppe!

  Vi vet selvsagt nå at satellittdatasettet bekrefter oppvarming, og faktisk i nesten samme grad som angitt av overflatetemperaturregistrene.

  Nå er det ingenting galt med å gjøre feil når man forfølger en nyskapende observasjonsmetode, men Spencer og Christy satt i det meste av et tiår, og tillot – oppmuntrende – bruken av datasettet som et ikon for global oppvarming-skeptikere. De begikk serielle feil i dataanalysen, men insisterte på at de hadde rett og modeller og termometre var feil. De gjorde lite eller ingenting for å finne roten til mulige feilkilder, og lot det til andre å rydde opp rotet, som det nå er gjort.

  Alle temperaturdata viser nå den samme oppvarmingen:

  http://www.realclimate.org/index.php/archives/2015/06/noaa-temperature-record-updates-and-the-hiatus/comment-page-2/

  https://rogerfjellstadolsen.blogspot.no/2017/12/the-global-warming-stopped-in-1998-myth.html

  Her er 6 grunner til at Spencer er helt ubrukelig og irrelevant som referanse i klimaforskningen:

  1) Roy Spencer er en kreasjonist, noe som betyr at han er antivitenskapelig. Kreasjonisten Roy Spencer har signert på kreasjonistene i The Cornwall Alliance-petition–dokument som erklærer at “Gud” aldri ville tillate global oppvarming / klimaendringer å true mennesker.

  http://cornwallalliance.org/2009/05/signers-of-an-evangelical-declaration-on-global-warming/

  http://cornwallalliance.org/2009/05/evangelical-declaration-on-global-warming/

  2) I boken The Evolution Crisis fornekter kreasjonisten Spencer evolusjonsteorien:

  “Jeg ble endelig overbevist om at teorien om skapelse faktisk hadde et mye bedre vitenskapelig grunnlag enn evolusjonsteorien, for skapelsesmodellen var faktisk bedre i stand til å forklare den fysiske og biologiske kompleksiteten i verden. […] Vitenskapen har skremt oss med sine mange funn og fremskritt, men den har truffet en murvegg i sitt forsøk på å kvitte seg med behovet for en skaper og designer.

  http://theevolutioncrisis.org.uk/testimony2.php

  Amatørfornektere, som er så glad i å kalle “klimasaken” for religion, driver altså stadig på å referere til kreasjonister. Ironien er jo hinsides.

  4. Kreasjonisten og lobbyisten Roy Spencer har blitt tatt i å lage svindelforskning publisert i Remote Sensing, noe som førte til at sjefen der måtte gå.

  http://retractionwatch.com/2011/09/02/editor-of-remote-sensing-resigns-over-controversial-climate-paper-co-author-stands-by-it/

  “the paper by [creationist] [Roy] Spencer and [William] Braswel was “fundamentally flawed and therefore wrongly accepted by the journal.”

  Creationist Spencer og Braswel debunked :

  “Changes in outgoing radiation are both a consequence and a cause of changes in the earth’s temperature. Spencer and Braswell recently showed that in a simple box model for the earth the regression of outgoing radiation against surface temperature gave a slope that differed from the model’s true feedback parameter. They went on to select input parameters for the box model based on observations, computed the difference for those conditions, and asserted that there is a significant bias for climate studies. This paper shows that Spencer and Braswell overestimated the difference”.

  http://journals.ametsoc.org/doi/abs/10.1175/2010JCLI3657.1

  Full Spencer debunk:
  https://rogerfjellstadolsen.blogspot.no/2017/10/yes-all-climate-denier-darlings.html

  BONUS:

  Manns hockestick er kommet for å bli, i stadig nyere og bedre varianter. Her er grunnen til det:

  4 reasons why Manns “Stick” is here to stay. Sorry deniers, this is brutal:

  1. Its affirmed by US National Academy of Sciences (NAS)
  https://www.nature.com/articles/4411032a

  2. Since then its confirmed and improved by the 3 most comprehensive studies done on the matter:

  78 researchers from 24 countries, together with many other colleagues, worked for seven years in the PAGES 2k project on the new climate reconstruction. “2k” stands for the last 2000 years, while PAGES stands for the Past Global Changes program launched in 1991. Recently, their new study was published in Nature Geoscience.

  It is based on 511 climate archives from around the world, from sediments, ice cores, tree rings, corals, stalagmites, pollen or historical documents and measurements. All data are freely available.

  https://thinkprogress.org/most-comprehensive-paleoclimate-reconstruction-confirms-hockey-stick-e7ce8c3a2384

  http://www.nature.com/ngeo/journal/v6/n5/full/ngeo1797.html

  3. Planet Earth is warmer than it has been for at least 2,000 years, according to a study that took its temperature from 692 different “natural thermometers” on every continent and ocean on the planet.

  The database gathers 692 records from 648 locations, including all continental regions and major ocean basins.

  The records are from trees, ice, sediment, corals, speleothems, documentary evidence, and other archives. They range in length from 50 to 2000 years, with a median of 547 years, while temporal resolution ranges from biweekly to centennial.

  https://www.independent.co.uk/environment/climate-change-natural-thermometers-global-warming-world-temperatures-rising-warmest-ever-hockey-a7837881.html

  https://www.nature.com/articles/sdata201788

  4. A Reconstruction of Regional and Global Temperature for the Past 11,300 Years

  https://www2.bc.edu/jeremy-shakun/Marcott%20et%20al.,%202013,%20Science.pdf

  BONUS:

  A LINK TO 60 + MORE STUDIES ALSO CONFIRMING THE STICK:

  https://rogerfjellstadolsen.blogspot.no/2017/07/all-nyere-forskning-bekrefter-hockey.html

  • Ryddegutt

   Det er sjelden man kan lese så mye vrøvl i en og samme kommentar. Du har tydeligvis ikke det fjerneste begrep om hverken temperaturserier, målemetoder UAH eller RSS. Du vet ikke engang hva en kreasjonist er, likevel fortsetter du å slenger du uttrykket i alle retninger. At du mener 2.2 mrd mennesker tar feil i sin tro om Gud blir bare platt. Kanskje du skal prøve å lese hva Spencer sier selv om dette:

   http://www.drroyspencer.com/science-and-religion-do-your-own-damn-google-search/

   Ellers kan du jo prøve å vise en eneste setning i Spencer’s arbeid som du mener er påvirket av kristelig tro. Tatt i betraktning at CAGW-bløffen er basert kun på tro og søppelmodeller på PC’er så tror jeg CO2-hodene burde trå litt stillere i dørene.

   Der var forresten en forsker en gang som henviste til Gud i sitt vitenskaplige arbeid, vil du foreslå at vi skal forkaste hans arbeid også:

   “God does not play dice with the universe”

   Når du skal opptre som papegøye og prøve å kopiere stoff for å få det til høres ut som du skrevet det selv så er det en fordel at du har noen grunnleggende kunnskaper om det du prøver å kopiere. Når man er helt blank og ikke skjønner det man prøver å skriver av så blir det ganske hjelpeløst.

   Du har altså laget en egen blogg blogg der du gjør håpløse forsøk på å oversette ting som ligger himmelvidt over hva du er i stand til å skjønne. På første siden i bloggen din bruker du order “klimafornekter” ikke mindre enn 13 ganger. Har du vært på kurs hos fjortisene i WWF eller Greenpeace?

   Du refererer bl.a til søppelbloggen Skeptical Science som er en samling møl fra anonyme aktiviser og en tegneserieforfatter og snart utdannet psykolog Mr. John Cook (svindleren Cook har ingen doktorgrad). Cook står som kjent bak junksience rapporten om 97% nonsensus-sprøytet som er den “studien” som, ved siden av hockystick-bedrageriet, er blant verdens mest debunkede skriverier. På Skeptical Science finner man bl.a lange artikler som støtter Al Gores pseudovitenskapsfilm, artikler om at det er en myte at CO2 er bra for planter fordi planter blir egentlig blir syke av CO2. Man finner også en egen “Wall-Of-Hate” hvor nøttefabrikken Skeptical Science gir seg i kast med personangrep på respekterte forskere fordi de nekter å bøyer seg for CO2-mullaene. Og i tillegg referer jo Skeptical Science til kloakken i Desmogblog, som er den siden på hele Internett som står lengst fra vitenskap på alle måter.

   Selv de mest håpløse klimaklovnene har sluttet å forsvare svindelen til Michael E. Mann etter at skriveriet MBH99 ble pulverisert av McIntyre. Det er derfor denne kurvet i all stillhet fjernet fra IPCC AR5. Men der er tydeligvis fremdeles noen CO2-hoder holder fast på denne fantasien.

   Siden du tydeligvis er helt blank på emnet klima så blir historien din om hva som har skjedd innenfor temperaturserier ganske stusselig. Nå du kopier rått fra søppelblogger fra CO2-hoder og kommer med påstander om at:

   “Utrolig (eller ikke), “de serielle feilene i dataanalysen” presset alle (feil)analysen i samme, feile retning. Tilfeldig? Neppe!”

   Dette er ren og skjær løgn, hvilken søppelblogg har du kopiert dette fra?

   Spencer og Christy er de eneste som har laget en oversikt over de justeringen som er gjort opp gjennom årene. årsake til justeringen og hva det betydde for oppvarmingsraten.

   https://www.climatecommunication.org/wp-content/uploads/2011/08/temptrends.pdf

   CO2-hodene har så tatt denne tabellen (som er laget av Spencer og Christy selv og som ligger åpent på nettet) og fremstilt det som om CO2-hodene har funnet ut dette selv og “avslørt” UAH. Hjelpe meg for noen lystløgnere av noen klovner…

   By the way, som man ser i tabellen så justerer Spencer og Christy både opp og ned (uttalelsen din er blank løgn). Hvor er de komplette tabellene som forteller om alle justeringer som er gjort i f.eks dataseriene for bakkemålinger og bakgrunnen til disse justeringene? Du behøver ikke å lete, de er aldri offentliggjort. Men siden du har litt tungt for det skal jeg vise deg litt sannsynlighetsregning:

   Hvis man måler temperatur på et gitt tidspunkt og der er en feil så er sannsynligheten 50% for at temperaturen er for høy eller 50% for at temperaturen er for lav. Hvis man tar måledata for to år på rad så er sannsynligheten for at måledataene er feil i en gitt retning 0.5^2 = 25%. For tre år blir det 0.5^3 = 12.5% osv.

   Sannsynligheten for at 150 år med måledata må justeres utelukkende i retning av å passe CO2-hypotesen blir da: 0.5^150=7E-46

   Jeg går utfra at du ikke skjønner hva 7E-46 betyr så jeg skal forklare det for deg. Det er en brøk med en nevner som har et ett-tall etterfulgt av 46 nuller. Altså en sannsynlighet som nærmer seg størrelsen til å kunne drive Infinite Improbability Drive i stjerneskipet Heart of Gold.

   Hva er interessant med at en aktivist som Wolfgang Wagner blir sur fordi ekte vitenskap blir publisert? Denne studien fra Spencer holder en standard himmelhøyt over alt tøvet som kommer fra CO2-hodene. Her er hva svindlerene i CRU driver med:

   “Mann: 20 January 2005: 1106322460 Thanks Tom, Yeah, basically this is just a heads up to people that something might be up here. What a shame that would be. It’s one thing to lose Climate Research. We can’t afford to lose GRL. I think it would be useful if people begin to record their experiences [with] both Saiers and potentially Mackwell (I don’t know him – he would seem to be complicit [in] what is going on here). If there is a clear body of evidence that something is amiss, it could be taken through the proper channels. I don’t [think] that the entire AGU hierarchy has yet been compromised!

   Mann: 15 November 2005: 1132094873 The GRL leak may have been plugged up now [with] new editorial leadership there, but these guys always have Climate Research and Energy and Environment,

   Mann: 23 April 2003: 1051202354 While it was easy to make sure that the worst papers . . . didn’t see the light of the day at [Journal of Climate], it was inevitable that such papers might slip through the cracks at GRL.

   Jones: 11 March 2003: 1062618881 Writing this I am becoming more convinced we should do something – even if this is just to state once and for all what we mean by the [Little Ice Age] and [MedievalWarm Period]. I think the skeptics will use this paper to their own ends and it will set paleo back a number of years if it goes unchallenged. I will be emailing the journal to tell them I’m having nothing more to do with it until they rid themselves of this troublesome editor. A CRU person is on the editorial board, but papers get dealt with by the editor assigned by Hans von Storch.

   Wigley: 24 April 2003: 1051190249 I do not know the best way to handle the specifics of the editoring. Hans von Storch is partly to blame – he encourages the publication of crap science ‘in order to stimulate debate’. One approach is to go direct to the publishers and point out the fact that their journal is perceived as being a medium for disseminating misinformation under the guise of refereed work. I use the word ‘perceived’ here, since whether it is true or not is not what the publishers care about – it is how the journal is seen by the community that counts. I think we could get a large group of highly credentialed scientists to sign such a letter – 50 + people. Note that I am copying this view only to Mike Hulmed and Phil Jones. Mike’se idea to get editorial board members to resign will probably not work – must get rid of von Storch too, otherwise holes will eventually fill up with people like Legates, Balling, Lindzen, Michaels, Singer, etc.f I have heard that the publishers are not happy with von Storch, so the above approach might remove that hurdle too.

   Mann: 31 October 2003: 1067596623 Let’s let our supporters in higher places use our scientific response to push the broader case against [McIntyre and McKitrick]. So I look forward to people’s attempts to revise the first [paragraph in] particular. I took the liberty of forwarding the previous draft to a handful of our closetl colleagues, just so they would have a sense of approximately what we’ll be releasing later today – i.e., a heads up as to how [McIntyre and McKitrick] achieved their result . . .”

   Og her er mange flere:

   http://www.lavoisier.com.au/articles/greenhouse-science/climate-change/climategate-emails.pdf

   http://static1.1.sqspcdn.com/static/f/102468/26970575/1460576308083/Stupid_graph.jpg

 • Steinar Jakobsen

  Spådommer, dommedagsvarsler uten hold i virkeligheten.

 • Steinar Jakobsen

  Kullindustrien er effektivisert de siste 100 år. Derfor må det 79 arbeidere innenfor solkraft for å gi like mye energi ut som en kullarbeider.

  http://resett.no/2017/11/25/feilen-med-den-gronne-satsingen/

 • Steinar Jakobsen

  De millioner som dør av forurensning er for det meste på grunn av innendørs fyring i følge Verdens Helseorganisasjon.

  Antall rammede vil minskes betraktelig ved å sikre tilgang til rimelig kraft, slik at fyringen kan skje ved hjelp av strøm. Dette er billigst å få til ved å bygge varmekraftverk basert på kull eller olje i U-landene.

  • P54

   Helt riktig, du har skjønt det. Det er fossilt brennstoff som gav oss velstand og dagens teknologi. Kanskje noen ikke ønsker den samme velstand blant de fattigste i verden slik at de heller vil at flest mulig skal dø av luftforurensningen fra innendørs vedfyring for å lage mat.

 • P54

  Slapp av, vanndamp er den største klimagassen, med 95 %. Skal du gjøre noe med det? Er det mennesket som rår over det? Det kommer vanndamp ut eksosrøret også, skal den avgiftlegges? Velstanden alle tar for gitt idag er direkte relatert av menneskenes bruk av fossilt brennstoff, uten det kunne vi like gjerne gått tilbake til hest og kjerre og utedo.

  Det har ikke vært noen global atmosfærisk oppvarming de siste 20 år. At man har registrert høyere målinger på bakkestasjoner er fordi de har blitt flyttet på og at byene har vokst med befolkningen slik at bakkebaserte stasjoner påvirkes av det.

  Vikingene dyrket mat på Grønlandskysten for 1000 år siden og det var også varmere for 2000 år siden, på Jesus tid. Temperaturen styrer CO2 innholdet i lufta og ikke omvendt. Det var engang store trær på Hardangervidda, palmer på Svalbard og all kull og olje vi finner idag kommer fra tidligere tiders klima endringer og den globale flommen som Gud sendte hvor den gamle verden ble begravet.

  Menneskeprodusert CO2 er bare 3 – 4% av luftas CO2 innhold. Luftas CO2 innhold er bare ca. 400 ppm (0.04%) og representerer bare ca 1 – 1.5% av drivhuseffekten. Vanndamp er den største påvirker av drivhuseffekten med 95%. Menneskeprodusert CO2 bidrar med bare 0.03 – 0.06% til den klimapåvirkende drivhuseffekten. Det er så lite at det blir som å late vannet i Stillehavet.

 • P54

  Slutt å referere til politisk korrekthet. Svar heller på hvorfor det er “global oppvarming på Mars, Triton, Pluto og Jupiter. Paris avtalen vil bruke trillioner av dollar for angivelig å hindre temperaturøkning. Bruk heller pengen til å bedre forholdene for de fattigste i verden, rent vann, plante trær og renere energi enn innendørs vedfyring for å lage mat. Mennesker kan ikke regulere den globale temperaturen ved utslipp av CO2. Forsøk så mye dere vil og så kommer det kanskje noen store vulkanutbrudd eller solstormer mot jorden som messer opp alle menneskenes forsøk på å leke Gud. Ja til mindre forurensning og forsøpling, men CO2 er ingen forurenser.

 • Ryddegutt

  Og nå har selv aktivistene i BBC og Washington Post innsett at dette er en hoax:

  https://notalotofpeopleknowthat.wordpress.com/2017/12/13/the-truth-behind-sea-legacy