USA innstilt på langvarig Syria-oppdrag

Foto: Hawar News Agency via AP

USAs forsvar forbereder seg på å bli i Syria så lenge som det kreves for å være sikre på at IS ikke kommer tilbake, sier en talsmann i forsvarsdepartementet.

– Vi kommer til å stå ved vår forpliktelse og være til stede på bakken i Syria så lenge det er nødvendig – for å støtte våre samarbeidspartnere og hindre at terroristgrupper kommer tilbake, sier Pentagon-talsmann Eric Pahon.

USA har for tiden 2.000 soldater på bakken i Syria, der de bistår kurdiske og arabiske partnere med opplæring og rådgivning i kampen mot ekstremistgruppen IS. Med unntak av noen få mindre områder er gruppen drevet ut av hele territoriet den en gang kontrollerte, og USA er i ferd med å gjøre opp status.

Bekjempe IS for godt

Pahon sier USAs videre bidrag ville være definert ut fra kriterier som innebærer at det ikke settes noen tidsfrist for tilbaketrekkingen.

– For å sikre at IS er bekjempet for godt, må koalisjonen sørge for at gruppen ikke kan bygge seg opp igjen, ta tilbake tapte områder eller planlegge eksterne angrep, sier Pahon.

Konflikten i Syria begynte med demonstrasjoner mot regjeringen våren 2011, men utviklet seg raskt til en komplisert borgerkrig med mange fronter og aktører, inkludert ekstremistene i IS. USA ledet en koalisjon som startet luftangrep mot IS i 2014, men har hittil ikke villet si hva landets rolle vil være etter at jihadistene er nedkjempet.

Støtter sine partnere

– Vi kommer til å bli i Syria en god stund til Jeg vil ikke si at det betyr ti år, men jeg vil heller ikke si at det ikke betyr det. Men folk må ikke tro at det er sånn at idet den siste IS-fyren er død, så lar vi våre partnere i stikken, forklarer talsmannen.

Å sette kriterier for tilstedeværelsen i stedet for en tidsramme, er til dels et brudd med linjen som ble ført under president Barack Obama, da det ble insistert på et fast tidspunkt for tilbaketrekking fra Afghanistan. Mange offiserer reagerte kraftig på en slik tidsfrist og mente den gjorde at Taliban kunne vente og telle ned til de kunne gjenoppta sine operasjoner med full styrke.

NTB-AFP
(©NTB)


Publisert: Dec 6, 2017 @ 7:39 am


Takk for at du leser Resett. For å kunne fortsette å produsere kvalitetsmateriale avhenger vi av din støtte. Klikk her for å finne ut hvordan du kan støtte oss.

The following two tabs change content below.
  • Restiamo_Umani

    USA vil bli værende til evig tid for å nedkjempe en beseiret organisasjon som de selv var med på å opprette og støtte sammen med Saudi-Barbaria?

    Dette høres fornuftig ut.