Norge trenger mer kristendom og mindre islam

Foto: Jarl Fr. Erichsen / SCANPIX

I vår tid er vår vestlige kristne kultur under sterkt press fra andre religioner og kulturer. Det er derfor viktigere enn noensinne å forstå at kristendommen er et viktig bolverk for å forsvare vår norske kultur, vår historie og våre kulturelle tradisjoner. Den raskest voksende religionen i Vesten er islam, en religion som sikkert er bra for noen, men som samtidig bringer med seg mye negativt, blant annet i form av terror, antisemittisme, kvinneundertrykkelse, og fordommer mot homofile og generelt ikke-muslimer.

Norge har mer enn tusen års tradisjon, historie og kultur som et kristent land. Til tross for det finnes det i dag ikke et eget konfesjonsbundet kristendomsfag i den norske grunnskolen. Det tidligere tradisjonelle kristendomsfaget er byttet ut med et fag som i praksis likestiller islam og kristendom. Det er med på å fjerne vårt forsvarsverk mot islam, og svekker vår norske kultur og identitet. Det er det fullt mulig å mene uten selv å være personlig kristen.

Samme hva man personlig tror på, er det ikke mulig å komme vekk fra det faktum at kristendommen har sitt utspring i en fredelig pasifistisk reformator, som ville det beste for folk, mens islam har sitt utspring i en voldelig hærfører. Det innebærer store forskjeller i verdier.

Norge, som et kristent land gjennom tusen år, bør kunne ha et eget konfesjonsbundet kristendomsfag. Foreldre som, fordi de er tilhengere av andre livssyn, religioner eller kristne retninger eller er ateister, ikke ønsker at deres barn skal lære at den lutherske kristendommen er den rette tro, kan få rett til å frita sine barn fra faget.

Vil vi ha mindre kriminalitet og mindre ondskap i vårt samfunn, må vi ha mer kristendom, ikke mindre. Det vi lærer som barn, er det som blir sittende i kropp og sjel resten av livet. Derfor er det uforståelig at verken Kristelig Folkeparti, Fremskrittspartiet eller andre partier har støttet forslag fra Demokratene om å innføre konfesjonsbundet kristendomsundervisning fra første klasse i grunnskolen, med fritaksrett.

I tillegg bør det opprettes et nytt religions- og livssynsfag der samtlige elever, uten fritaksrett, får en objektiv opplæring om alle trosretninger og religioner. Dette faget må imidlertid også innbefatte undervisning om kristendommen, og denne delen av pensum må stå i forhold til kristendommens styrke i den norske befolkningen. Denne undervisningen skal imidlertid være objektiv og ikke konfesjonsbundet. En slik undervisning er også viktig for å gi minoritetsgrupper innføring i den største og viktigste religionen i vårt land.


Publisert: Dec 7, 2017 @ 1:15 pm


Takk for at du leser Resett. For å kunne fortsette å produsere kvalitetsmateriale avhenger vi av din støtte. Klikk her for å finne ut hvordan du kan støtte oss.

The following two tabs change content below.

Vidar Kleppe

Politisk nestleder for Demokratene i Norge

Latest posts by Vidar Kleppe (see all)

 • Ivar Systad

  At Norge trenger mer kristendom og mindre islam, er det ingen tvil om. Problemet er at ingen av partiene i dagens Storting, tør å stå for en slik linje åpent ut til det norske folk.

  • Ten4

   Det gjelder ikke bare politikerne. Bispene er jo selv i full gang med å fase ut kristendom til fordel for islam, SV-bispene som jeg kaller det, anført av Byfuglien.

   Krf som påstår seg å være et kristent parti, likeså.
   Det som står i Bibelen blir forkastet eller liberalisert, mens man åpner for koran-lesing i kirkene.

   Jeg ser ikke på noen av disse som kristne, men snarere som HEF i fåreklær.
   Hedningene og sosialistene har infiltrert DNK

   • Leif

    Dette er jo det rene tøv. Skulle dog ønske du har rett.
    Selv er jeg ateist og bryr meg ikke.

    • Tore Andersen

     Jeg er faktisk enig med Ten4 selv om jeg ikke er religiøs. Kirken kjemper med ryggen mot veggen og prøver å bli populær ved å bevege seg mer og mer bort fra Biblen og det kristne budskap. For de aller fleste er Kirken kun en seremonimaker hvor folk kan få sine kulturelle tjenester.
     Dåp, konfirmasjon, vielse og begravelse er viktige begivenheter i folks liv. I tillegg synes mange det er koselig å gå i kirken på julaften før de går hjem og danser rundt offerlammet (juletreet). Konfirmasjon og jul er kun gavefester for de aller fleste uten noe religiøst innhold.

     • Hans Henriksen

      Jeg må bare si meg enig med deg der. Derfor har jeg meldt meg ut av det hykleriet av en kirke.

 • bitten

  Ja Norge trenger i det aller høyeste grad mer kristendom og mye mindre med islam å gjøre ,
  siden kulturen og religionen deres hører ikke hjemme i et sivilisert samfunn som hos oss .

  Det aller viktigste for Norges del er å verne om vår kristne kulturvrak , forsvare våre verdier demokratiske tradisjoner for alt det er verdt , som Norge er bygget opp i fra grunnen av .
  Politikere og mediene ser ut som man omfavner islams ideologi , muslimer og økonomiske migranter for harde livet , på bekostning av Norges fremtid så til det grader .
  Nå skal jo det være så mye som handler om å være livsnøytrale der man skal fjerne seg mer og mer i fra Norges tradisjoner mest mulig , for å tilfredsstille inkludere islam , muslimer i
  landet på alle slags mulige måter .
  Selv om landet havner i store kulturkonflikter en gang i fremtiden , der vår kristne kulturarv
  må vike for islamenes ideologi og den kulturen , religionen som muslimene dyrker .

  • Iver Solhaug

   De har én ting rett her: “…vår kristne kulturvrak…” – Og det uten at du mente det engang 😀

 • Karl Bedding

  Da må Norge sette i gang å følge denne “fredelige pasifistiske reformator”. Man kan ikke kalle Norge en kristen nasjon så lenge det pøses ut våpen til ulike konfliktområder, jfr. bl.a. siste medlinger om femdobling av våpeneksport til konflikten i Jemen. Ei heller kan vi fortsette å tviholde på førstegangsretten til bruk av atomvåpen. Hadde Jesus ment at atombomben var en god ting, ville den vært oppfunnet for 2000 år siden.

  • P54

   Norge har vendt seg fra kristendommen, APE har jobbet for avkristning av Norge i 100 år.

 • Arnhild Gjendem

  Islams trosbekjennelse:”Det finnes ingen gud uten Allah…” Islam bekjenner med rene ord at vår kristne Gud ikke eksisterer og dermed blir vår kristne kultur bygget på en løyn! Helt fra kristenretten kom med Gulatingslova, før år 900 har kristendommen vært opphavet til vårt lovverk! Vikinghene sluttet og drepe og herje i møtet med kristendommen selv om det tok tid å avlære den inngrodde volden.

  De Ti Bud er GENIALE samfunnsbyggere:” Du skal ikke stjele,” “Du skal ikke si falskt vitnesbyrd mot din neste,” “Du skal ikke slå ihjel,” ” Du skal ikke begjære din nestes….” “Du skal ikke ha andre guder enn meg,” og i disse julebordstider:”Du skal ikke drive hor!”
  Vi hadde budene i hjemmelekse på skolen. De gode verdiene ble bygget inn- UTROLIG BRA! Det var dette som skapte det frie, trygge, åpne samfunnet. Folk visste at de skulle ikke ta andres ting osv.

  Dessuten fikk vi lære TILGIVELSE- KJEMPENYTTIG og VIKTIG!

  NESTEKJÆRLIGHETEN og den barmhjertige samaritan er også viktig barnalærdom i Norge.

  MENNESKEVERDET- fordi vi er skapt av bibelens Gud er vi alle like verdifulle, uteliggeren har samme verdi som toppsjefen, psykisk utviklingshemmede og syke og gamle!

  FREMTIDSTROA- håpet om himlen betyr og har betydd forskjell på liv og død for folket vårt! Når vi skjønner at det går mot slutten både for eget liv, andres liv og for verden vet vi at dette er ikke slutten

  Kristendommen er SÅ GENIAL, SÅ FRIGJØRENDE, SÅ GLEDESBRINGENE og FRETIDSRETTA at vi må få øynene opp for hva vi er i ferd med å forkaste!

  Land som er bygget på Islam flykter folk traumatisert og skadeskutt unna!

  Skolene må igjen BYGGE de gode kristne verdien inn i barna og de unge til FRIHET, GLEDE, MENNESKEVERD og FREMTID for folk og land!

  • Hans Henriksen

   Dette er en meget bra 17. Mai tale. Det er disse verdier vårt land er bygd på og som vi ennå nyter godt av
   Går du i kirka den dagen får du gjerne et oppgulp av marxistisk tankegods og godhetstyranni.

   • P54

    DNK er død. De har sluttet å tjene Gud og blitt politisk korrekte.

 • Nei!

  En erstatter ikke en religion med en annen. Og “arvesynd”, likeså med konfesjonsbundet, er en vederstyggelighet.

 • Det var da et pussig krav. Altså mere av det samme som skapte forholdene vi nå er inne i og som vi ikke liker. Hvis alternativene er Kristendom kontra Islam og problemet er fremmedkulturell masseinnvandring må jo Islam knuse Kristendom fullstendig.

 • Tore Andersen

  Nei Kleppe, vi tenger ikke mer religion. Du møter ikke en overtro med en annen. Medmenneskelighet har ingenting med religion å gjøre. Det har med empati og etikk å gjøre. At de kristne prøver å fremstille vår fredelige del av verden som et resultat av kristendom er en freidig tilnærmelse. Europa ble vel fredelig først etter at det religiøse grepet løsnet. Hadde alle kristne levd slik Jesus blir fremstilt kunne du hatt rett. Det gjør de imidlertid ikke.

  • StewartStardust

   Aberegghams religionene er voldelige helt ned i fundamentet: Inkvisisjonen, heksejakt, korstog, Westboro babtist church, presters omgang med yngre gutter og innføringen av kristendommen i Norge der hedenske tro ble drevet bort med grov tortur, behandlingen av det samiske folk.

   • Arnhild Gjendem

    “Du skal ikke slå i hjel.” Det er et av kristendommens Ti Bud. Vikingene sluttet å drepe i møtet med kristendommen.

    Islam oppfordrer til drap med “Sverdversene” i Koranen. Sure 9,5:” Drep de vantro…”

    Vi må lære oss å se forskjell på religionene! De er HELT forskjellige!

    Teaterstykket som Tindberg fremfører har desverre forvirret mange og ført mange mennsker vill. Abraham er stamfar til jødene. Abraham er IKKE opphavet til Islam. Abraham levde ca. 2000 år FØR Kristus mens Islam kom til 6 og 700 etter Kristus. Islam har tilranet seg Abraham og Tindberg har ført mange mennesker vill med sine løyner om muslimer som Abrahams barn.
    Araberne er etterkommere etter Ismael, men IKKE muslimene. Her må vi skille!

    • StewartStardust

     Takk for oppklaring 🙂
     det er helt rett at vikingene sluttet å drepe i møtet med kristendommen, en del ble jo faktisk drept, torturert og lemlestet dersom de ikke konverterte raskt nok

     • Ante_Bergan

      Antakeligvis var overgangen fra hedendom til Kvitekrist mer langtekkelig og organisk enn overgangen fra katolisisme til protestantisme.

      Forøvrig er din kritikk av kristendommen svært preget av kristendommen. Hva er galt med å slå ihjel? De norrøne mente at Makt er rett. Tok de feil?

     • P54

      Gud sier mord på uskyldige er galt, men dødsstraff for mordere er OK.

    • Det er nok av oppfordringer til å drepe og voldta i samme bok du henter dette budet fra.

     Bare et par eksempler av mange:

     5 Mos 20:13-14
     Herren din Gud vil overgi den i dine hender, og du skal hugge ned alle mennene der med sverd. Men kvinnene, småbarna og husdyrene og alt annet i byen kan du ta som bytte. Du kan ta for deg av dette byttet fra dine fiender som Herren din Gud gir deg.

     1 Sam 15:2-3
     Så sier Herren over hærskarene: Jeg krever amalekittene til regnskap for det de gjorde mot israelittene da de dro opp fra Egypt. De sperret veien for dem. Dra nå ut og slå amalekittene. Slå alt som tilhører dem, med bann. Spar ingen. Drep menn og kvinner, småbarn og spedbarn, okser og sauer, kameler og esler!»

   • P54

    Du skulle nok levd der hedenskapet florerte før kristendommen forandret landene. Les litt historie hvordan hedningen ofret folk, sine egne til sine forskjellige avguder. Kristendommen stoppet dette.

    • StewartStardust

     Ref. Heksejakten hvor flere tusner ble brennt levende på bål. At man gikk fra menneske-offer til tortur og henrettelser av kjettere og ikke-troende er en svak forbedring i mine øyne.

     • P54

      Selv Jesus ble torturert og alle disiplene/apostlene unntatt en led martyrdøden. Det var ikke kristne som stod for det. At noen i religionens navn utøver tortur og vold mot andre betyr ikke at det er sann kristendom. Gud har gjennom tidene sent mange vitner og tjenere som led martyrdøden ved å forkynne Guds ord. At konger på jorden brukte kirken for å utøve sin makt er også sant, men slike kirker var korrupte og ikke sanne Guds tjenere.

      Disse tingene forandrer ikke det faktum at blant hedningnasjonene var det mye rå vold, menneskeofring, kannibalisme etc. De skar ut hjerter, ofret sine egne barn til avguder og valgte ut tilfeldige personer til å bli ofret for å blidgjøre sine avguder. Disse tingene fikk kristendommen stoppet og folk ble siviliserte.

      Det ble ofte en kamp på liv og død mange steder fordi disse selvutvalgte prestene som ofret mennesker ikke ville gi opp avgudsdyrkelsen sin. Slik som soldater idag dreper andre ble dengang også mange av de som utøvde og holdt fast på menneske ofring selv drept av de som ble sendt ut for å utbre kristendommen. De handlet med det lys de dengang hadde.

      Uten kristendommen hadde ikke Norge og mange andre land blitt til slike land som andre flykter til. Prøv å ta med din “norske kultur” eller kristendommen, Guds ord, Bibelen, eller bekjennelsen av Jesus til land hvor Islam dominerer så finner du fort ut hvilket land du foretrekker å bo, til tross for at det er utført mange “feil” i utbredelsen av kristendommen. Vent til Islam dominerer i Norge og finn ut hvordan du på fredelig vis vil bli kvitt den når du oppdager at du ikke vil leve under åket til Islam. Kanskje du da forstår at folk før oss måtte kjempe på liv og død for å holde hedenskap og islam på avstand.

     • Tore Andersen

      Det er begått mye grusomheter i kristendommens navn. Du mener at disse grusomhetene ikke er i henhold til Guds ord. Derimot er alle grusomheter begått i andre religioners navn religionenes feil. Det er fasinerende hvor ulogisk religiøse mennesker argumenterer.

     • P54

      Gud ber ikke mennesker begå grusomheter, det er mennesker som begår dem. Kristendommen basert på Guds ord og Jesu lære ber ikke mennesker begå grusomheter. Hedensk overtro, avgudsdyrkelse etc. har begått grusomheter som en følge av troen på disse avguder og heksedoktorer og prester som fikk folket til å tro på disse avguder. Du kan lese beretninger om disse ting i Bibelen og annen historie.

      Når det gjelder andre religioner enn kristendommen så har de ingen frelser eller tilbud om evig liv. Noen av disse religioner, slik som f.eks. Islam har i sin lære at polygami, voldtekter, avskjæring av hender, steining, drap etc. er tillatt. Selve religionen lærer dette og det var en av grunnen til at Hitler likte Islam. Hans bok “Mein Kampf” blir flittig lest av arabere og oversatt heter boken Jihad. I mange andre kulturer blir familiemedlemmer utstøtt eller drept fordi de tror på Jesus og vender seg fra avgudene.

      Så ja, urett og drap har skjedd i kristendommens navn, men kristendommen, Bibelen, Guds ord, lærer ikke at en skal gjøre det. Derimot lærer andre religioner at de kan i religionens navn utføre grusomheter. Alt du tar for gitt idag av vitenskap og materielle goder, skoler og universiteter etc. kommer som et resultat av kristne, gudfryktige menn og kvinner som fikk visdom av Gud gjennom troen på Jesus og Den hellige Ånds arbeid i dem.

     • Valsin

      Herre min hatt, du er virkelig ute å kjøre.
      For det første, Hitler var katolikk og det er drøssevis av henvisninger til kristendom i hans taler og bok.
      Når det gjelder din oppramsing av påståtte grusomheter som kun finnes i andre religioner, så viser det bare at du aldri har lest bibelen. I denne boken finner du detaljerte beskrivelser av hvordan du skal holde slaver, hvor mye de skal koste og hvordan du kan gi dem til dine barn som arv. Det er beskrevet hvor mye du kan slå dem, og kort fortalt så kan du mishandlet en slave så mye du vil så lenge han overlever en dag eller to!
      Bibelen beskriver hvordan et voldtektsoffer må gifte seg med sin overgriper og hvor mye overgriperen må betale til offerets far for å kjøpe henne.
      Du finner beskrivelser av hvordan du skal angripe dine nabobyen og drepe alle menn og gifte kvinner, men også at du kan beholde alle jomfruer som sexslaver.
      Steining er også en helt vanlig straffemetode i denne boken. Det beskrives for eksempel hvordan ulydige barn kan tas til utkanten av byen for å steiner…

     • Ante_Bergan

      Hva er galt med å slå i hjel sine fiender? Selge dem som slaver de man ikke trenger?

      Jesus sier at vi skal snu det andre kinnet til – men dette er jo noe forbannet kjerringtull, ikke sant?

     • Ante_Bergan

      Grusomheter? Hva slags grusomheter? Hva slags moralkodeks legger du til grunn? Den norrøne, den antikke? Ikke den moderne vestlige, vel, som stinker av kristendom?

  • Hans Henriksen

   Det er nettopp mer Kristendom vi trenger og du gir selv svaret mot slutten av ditt innlegg – hadde vi levd som Jesus – .
   Det er lett å se på menneskers misbruk av Kristendommen og alt det grusomme de foretok seg og dømme den for det. Men kristendommens etikk, empati og nestekjærlighet savner sidestykke i verdenshistorien.
   Glem ikke de Kristene helter som hjalp millioner av mennesker til et godt og verdig liv . Vår egen Hans Nielsen Hauge er bare ett glimrende eksempel. Hva hadde Norge vært uten ham? Selv ateisten Alexander Kielland skrev: “Større mand enn Hans Nielsen Hauge har vi aldri hatt. Det burde mer og mer gaa op for oss”

   • Tore Andersen

    Jeg har aldri skrevet at religiøse mennesker ikke kan være gode. At de er gode fordi de er religiøse er jeg ikke enig i. Det er mange gode mennesker i historien som ikke var kristne. Å mene at de kristne er bedre enn andre er en farlig påstand som viser inkonsekvensen og den manglende ydmykhet i din tro. Hvis Gud eksisterer tror jeg ikke han har sans for den graderingen av mennesker dere foretar.

    • P54

     Når det gjelder Hans Nielsen Hauge gjorde ikke han godt for Norge fordi han var god eller bedre enn andre, men fordi Gud fylte ham med Den Hellige Ånd som gav ham visdom og kunnskap. Han var et utvalgt redskap av Gud og Gud var med ham i arbeidet og forkynnelsen.

     Gud sier ikke at en er god eller bedre enn andre, alle er vi skapt av ham og syndere. Frelse og evig liv har Gud tilbudt likt for alle for at det ikke skal være de “gode religiøse” som skal arve evig liv basert på deres godhet og de andre skal fortapes fordi de var mindre “gode”.

     Frelsen er basert på tro alene, for den verste synder og for de “gode”, at du tror på Jesus Kristus død og oppstandelse som soning for dine synder. Det er da de som gjør det og blir født på ny som kalles kristne, de som følger Gud og Jesu lære. Du blir ikke kristen i ordets rette forstand ved for eksempel barnedåp, det er først etter at du tror og blir født på ny at en lar seg døpe. Det er Bibelens lære.

     Forskjellige menigheter har hatt forskjellig praksis opp gjennom tidene etter det lys de har hatt. Derfor er det så mange forskjellige menigheter innenfor kristendommen, men felles for dem alle er at Jesus er frelseren og at Bibelen lærer stort sett det motsatte av Islam.

     Så kristne er ikke bedre enn andre, men ifølge Gud de eneste som har rett til å kalle seg Guds barn. Det er Gud selv som kom i menneske skikkelse, Jesus, som frivillig gav sitt liv for oss. Kristne kan være de som nært følger Gud og Jesus og andre som følger verden. Noen tjener Gud og Jesus, andre gjør det ikke, men de kan være frelst for det. Noen blir frelst og helt fri forskjellige avhengigheter, andre må slite mer for å bli fri. Spørsmålet for alle blir hva har du gjort med Jesus og det han gjorde for deg. Noen tror andre tror ikke. Må Gud hjelpe de vantro. Troen og frelsen er en gave fra Gud.

    • Hans Henriksen

     Min hensikt var å balansere din og for øvrig mange andres ensidige sverting av kristendommen og alt som lukter av kristenmannsblod.

  • P54

   Og hvor får du empati og etikk fra? Det kom fra Guds ord og Jesus som forandret mennesker. Mennesket i all sin råskap opp gjennom tidene forteller sitt tydelige språk at i mennesket bor det ikke noe godt. Det var kristendommen, Guds ord og Jesus som forandret villmenn/kvinner. Husk at det var kristne som startet skoler i Norge og det er i de kristne land hvor velstand og frihet blomstret og som ble delt med resten av verden. Alt du tar for gitt idag kom som et resultat av kristendommen. Tar man imot Islam blir det tilbaketog, sjekk landene hvor de dominerer. Ville du bo der?

   • Iver Solhaug

    Pisspreik. Norge er hva Norge er i dag på tross av kristendommen, ikke på grunn av. Skoler ble startet av kristne, med ett formål: Indoktrinere og hjernevaske barn. Det har åpenbart fungert schikkeli’ bra for enkelte ignorante kristenmarinerte løkhuer i dette kommentarfeltet.

    • P54

     Kan du fortelle meg hvorfor antall innsatte, vold og kriminalitet har økt i takt med avkristningen? Gjennom tusen år med kristendom i Norge ble nordmenn formet og Norge ble til slutt selvstendig med egen Grunnlov som var basert på Bibelens lære. Politikere måtte offentlig bekjenne Jesus Kristus som Herre og Frelser. Bibelen, guds ord og Jesu lære ble innpodet i hjem, skoler og kirker og formet menneskene fra villmenn til siviliserte folk.

     Avkristningen som APE har drevet med de siste 100 år har ført til at folk ikke lenger vet forskjell på rett og galt og til den økte kriminaliteten, narkotika bruk etc. Jesus frelser og forandrer folk den dag idag.

     • Alexander Jansen

      Er ikke sikker på om det stemmer egentlig. Vi har hatt en økning i antall *anmeldte* lovbrudd, fordi det har blitt lettere å anmelde. Dessuten har jo folketallet økt dramatisk over de siste 200 årene, slik at det totale antallet innbyggere trolig har økt fortere enn absolutte antall kriminelle. https://www.aftenposten.no/osloby/i/q6Wo/Den-registrerte-kriminaliteten-har-ikke-vart-lavere-pa-20-ar viser til at andelen lovbrudd går ned over tid, selv om det kan være vanskelig å finne absolutte tall.

     • Ante_Bergan

      Lettere å anmelde, hvordan da?

      Så det er mindre kriminalitet i dag enn på 50-tallet?

     • P54

      Møllergata 19 hadde plass til 145 og var vel aldri full. Nå er det over 11000 innsettelser i året og så mange totalt at vi ikke har plass til dem slik at de sendes utenlands.

      Hvis du har noen år på baken vet du med sikkerhet at det var langt mindre kriminalitet på 50-60 tallet og enda mindre for 100 år siden.

     • Valsin

      Du har selvfølgelig kilder til de påstandene. Tipper at du kan vise til et av verdens mest fundamentalistiske land, nemmelig USA og vise til at de har mye mindre kriminalitet enn her på berget…. Ikke det nei!

     • P54

      Nå har det seg slik at multikulturisme i Norge og Sverige har ført til stor økning i kriminalitet, vold, gettoer, narkotika handel etc. Er det å undres over at USA plages av det samme siden de mye lenger enn oss har hatt multikulturisme. I tillegg langt større befolkning av multikulturelle.

      Grunnlovsfedrene i USA var kristne, som i Norge og brukte Bibelen som basis for lovverket, men til forskjell fra Norge ville de ikke ha en spesiell menighet som offisiell statsreligion, men gav frihet til alle menigheter innenfor kristendommen og støttet dem alle. Norge valgte den lutherske menighet som offisiell statsreligion.

      Som Norge har også USA vendt seg fra Gud og statsgjelden, kriminaliteten, vold etc har økt i takt med at de tok bort Guds lover i samfunnet og liberalismen snek seg inn i skoler og andre samfunnslag. Gud har åpenbart forskjellen på rett og galt og slutter man å lære bort det til de unge blir de uten holdepunkter. Som i Norge vinner også Islam innpass.

   • ThorMedHammaren

    Det er evolusjonen som har resultert i at vi har empati. Det overflødiggjør jo nettopp religion. Jeg trenger vel ikke noen steintavle som sier at jeg ikke skal drepe. Å gå rundt å skade folk er ikke en bærekraftig atferd i noen kultur av en viss størrelse. Det er jo ikke sånn at når mennesker mister troen sin så blir de med ett pøbler som voldtar og dreper over en lav sko! Det å være religiøs er absolutt ikke noe vaksine mot på være drittsekk. Vi har jo et godt eksempler i et grådig, kristent krapyl som har versert i media i det siste.

    • P54

     Hvilken evolusjon, fra ape til menneske? Selv dyr har mer empati enn mange mennesker idag. Hva med abort, hvor mange dyr dreper sitt nye påbegynte liv? Gud kaller det drap. “Før jeg formet deg i mors liv kjente jeg deg” sier Gud. Hva hvis Maria tok abort? Så du trenger ikke en steintavle sier du, greit det, men er det skrevet på ditt hjerte at abort er drap? Gud kaller det det. Millioner blir drept i abort, helt frem til fødselsøyeblikket. Av den grunn fødes det altfor få barn i vestlige land og de tar til seg innvandrere istedenfor slik at de får nye unge arbeidere som kan sikre pensjonen til de som ikke fødte barn. Bærekraftig kultur?

     Nå finnes det en religion som heter Islam som lærer at voldtekt, polygami drap etc. er OK. Likevel føder de ungene sine og ved ren skjær befolkningsvekst vil de ta over. Religionen frelser ingen, men er du frelst kan du godt frivillig ha en religion, dvs. frivillig fornekte deg noe av din frihet til andres beste eller for ikke å være en snublesten for andre.

     Dette grådige kristne krapylet du snakker om, hvem er det?

     • Hva med abort, hvor mange dyr dreper sitt nye påbegynte liv?

      Det er flere dyr som gjør dettte.

     • P54

      Som for eksempel? Og av samme grunn som menneskene gjør det?

      Har du noensinne lest at Gud gav en instruksjonsbok til dyrene? Menneskene har det, kalt Bibelen. Abort kalles mord.

     • Flere byttedyr dreper ungene sine om situasjonen tilsier at de ikke kan ta vare på dem. Noen dyr spiser ungene sine om de får sjansen.

      Jeg har aldri lest om en gud som ga en instruksjonsbok til dyrene, nei. Hvis det finnes en gud så er han nok litt mer oppfinnsom enn som så…

     • P54

      Jeg snakker om dreper babyen i maven. Kvinner dreper ikke ungen sin i maven fordi de har for lite mat. Mennesker skulle være på et høyere nivå enn dyrene. Mødre har også spist ungene sine istedenfor selv å sulte ihjel, jeg snakker ikke om slike tilfeller.

      Gud gav en instruksjonsbok til mennesker og sier abort er drap. Hva hvis Maria tok abort? “Før jeg formet deg i mors liv, kjente jeg deg”, sier Gud. Noe å tenke på.

     • Det har de ikke teknologien til, nei. Det er tegn til at sjimpanser kan spise spesielle blader for å forårsake aborter, men det blir spekulasjoner, og det er ikke trolig at det er målbevisste handler på samme måte som når mennesker velger abort.

      Bibelen avgjør ikke om abort er drap eller ikke. Bibelen avgjør strengt tatt ingenting, men kan være etisk og filosofisk veiledende for noen.

   • Tore Andersen

    Det er pussig hvor fæle dere kristne mener ikke-religiøse mennesker er. Det er bare dere som tror på Gud som er gode. Jeg har aldri trodd på Gud. Gjør det meg til et dårligere menneske enn deg? Har jeg mindre omsorg for mine medmennesker? Har jeg mindre verdi enn deg fordi mitt intellekt ikke kan innfinne seg med troen på en gud?

    • P54

     Du blir ikke god av å tro på Gud. Det er ingen som er god sier Gud. Gud sier også at bare en idiot tror at det ikke finnes en Gud.

     Salme 14,1: Idioten sier i sitt hjerte: Det er ikke noen Gud. Onde, vederstyggelige er deres gjerninger; det er ingen som gjør godt.

     2: Herren skuer ned fra himmelen på menneskenes barn for å se om det er noen forstandig, noen som søker Gud.

     3: De er alle avveket, alle tilsammen fordervet; det er ingen som gjør godt, enn ikke én.

     Kristne tror ikke at ikke-religiøse er fæle, ikke har omsorg eller ikke har noen verdi. Derimot sier Gud at en ikke troende er fortapt. Det er intellektet som stopper mange, for det er med hjertet en tror og med munnen bekjenner at Jesus Kristus er Herre. Gud har gjort det likt for alle å motta frelse, ved tro alene. Troen er en gave liksom frelsen.

     Har en ikke tro kan en rope “Gud hjelp min vantro” eller “Jesus frels meg”. En slik bønn vil Gud og Jesus høre. De frelste kristne er syndere som alle andre, men ved troen gikk de over fra døden (evig) til livet (evig). Selv om de i menneskers øyne har mange feil og mangler så arbeider Gud (Jesus) i dem ved Den Hellige Ånd og gjør forandringer, alt etter deres behov.

 • Jon H

  Vi må gjerne bevare og hegne om vår kristen-humanistiske arv, det vi i alle fall ikke trenger er mer islam. Islam er en ureformert oldtidsideologi med mye ukultur som krasjer på et grunnleggende nivå med våre verdier og normer og som ikke hører naturlig hjemme i vårt samfunn. Det fører bare med seg konflikter og problemer, og dess mer den brer om seg, dess større konflikter og problemer vil vi få.

  Skal vi ha et noenlunde harmonisk, fredelig og trygt samfunn, som vi nordmenn kan føle oss hjemme i for fremtiden, må vi avvikle det totalt uansvarlige multikultureksperimentet som våre politikere og myndigheter velger å utsette befolkningen og vårt land for. Det fører bare til endeløst med problemer og konflikter, og desimerer vår egen kulturarv og verdinormer.

  Enig med en artikkel som ble lagt ut her i dag av Hammer, som argumenterer for at vi må legge integreringstanken død – det fungerer ikke. Dette er bare ord – begreper – det er ulikt hva folk legger i dem, men det vi må satse på er i alle fall størst mulig grad av assimilering.

 • invernes

  Norge trenger en ny Olav Den Hellige , vi trenger ikke den falske feministiske kristendommen som nå råder i landet, vi trenger den sterke ekte kristendommen tilbake.

  • Arnhild Gjendem

   Olav Tryggvasson og Olav Haraldsson, Den Hellige var ikke redd for å si at de kom med DEN RETTE TROA! Halleluja! De hadde møtt Kvitekrist, de hadde opplevd å se mange helbredelser, mange under og mirakler. De VISSTE at Kvitekrist kom med den RETTE TROA!

   • BernstGunnar

    Nå var jo faktisk ‘Kvitekrist’ temmelig mørk i huden..

    • Tore Andersen

     Nå må du ikke skape dissonans i hodet hans.

    • P54

     Hvem var mørk i huden?

   • Tore Andersen

    Undre og mirakler skyldes nok litt for stort inntak av fleinsopp.

  • Den “ekte” kristendommen hvor man ble utvist av landet, eller drept hvis man ikke ville være kristen?
   Du kan jo dra til Saudi Arabia for å få den rette følelsen. Ikke samme religion, men samme følelsen.

 • Øyvind Tronstad

  Vi trenger ikke islam i det hele tatt,vi hadde nok religion fra før!Jeg bli provosert av å bli definert som “vantro” av de som kommer hit og skal bli “Norske”!

 • Lyn_Gordon

  Vi trenger absolutt ingen mer kristendom eller annen religion fra midtøsten. Alle de tre store verdensreligionene springer ut fra en hevngjerrig og rett og slett ond “gud”. At Jesus bidro til å nyansere litt til det bedre i motsetning til mohammed som var enda mer hevngjerrig og ond er bra. Men det er og blir eventyr. Om vi skulle hatt mer religion i Norge burde vi pusse støv av den Norrøne historien vår. Det er derfra vi har de fleste av våre skikker og sedvaner fra. Kristendommen stjal og overtok mange av dem og gjorde de “kristne”.

  Odin & Co slår de religionene som springer ut fra Abraham ned i støvlene.

  • P54

   “For så har Gud elsket verden at han gav sin Sønn, den enbårne, forat hver den som tror på ham, ikke skal fortapes, men ha evig liv”.

   Kaller du dette en ond “gud”.

   Kaller du Han som skapte deg og alt du kan se, og det usynlige, og som kom ned til jorden i menneskeskikkelse for å gi sitt liv frivillig for våre synder slik at ved å tro på Ham så du kan få evig liv for en ond “gud”?

   Si meg, hva gjorde Odin & Co for oss. Det var kristendommen, Guds ord og Jesus som forandret de ville vikingene og Norge til et godt land å bo i. Når landet tok bort Guds lover økte problemene og kriminaliteten i landet. Ut med kristendommen i Norge åpnet døren for andre fremmede religioner som gjør de landene der de dominerer til et helvete for mange.

   • Espen_Goffeng

    Menneskeoffer for å bøte på andre menneskers synder? Ja, det ser jeg på som ondskap og umoral.

    • P54

     Hvilket menneskeoffer for å bøte på andre menneskers synder? Det var det hedningene gjorde, de ofret barn og voksne til avgudene sine. For at alle skulle stille likt gir Gud alle mennesker samme vei til frelse, ved tro alene. Husk at Jesus var ikke et vanlig menneske som ble ofret for våre synder, men Jesus er Gud selv kommet i menneskeskikkelse og dermed var det Gud selv som gav sitt eget liv. Et vanlig menneske kunne ikke dø for våre synder da Gud krevde et perfekt offer, uten synd, og derfor gav Han seg selv. Jesus betyr “Gud frelser”.

     Enten du da er verdens prektigste menneske eller den verste av alle syndere så stiller alle likt, det er troen på Jesus og hva Han gjorde som gir frelsen. Det er ikke du som skapte Gud, men Han skapte oss og Han lager reglene for frelse, ved tro alene.

     • Hvorfor kreve et offer i det hele tatt? Det er jo Gud som har laget disse “spillereglene” hvor han krever at man tar livet av en geit og brenner den så Gud kan sitte og nyte røyklukten.

      Gud klarer ikke å fikse noen problemer uten at det innebærer død for enten mennesker eller dyr. Men kilden til disse problemene som visstnok skal være djevelen, nei DET gjør denne guden ingenting med. Da får han jo ikke sine offer og pint alle som ikke tror på galskapen.

     • P54

      Gud har skapt oss så da er det vel naturlig at han bestemmer “spillereglene”. Gud krever ikke ofring av dyr nå. At Gud engang gjorde det var symbolsk for det det pekte imot, at Han selv ofret sin sønn Jesus, Gud kommet som menneske for å dø for verdens synd.

      Skal du klage på Gud at Han selv valgte gjennom Jesus Kristus å dø for vare synder slik at vi gjennom troen på det han gjorde for oss kan få evig liv? Gud fikser problemer ved at Han frelser folk i dyp synd fra sin synd, Han frelser folk ifra avhengigheter, Han frelser kriminelle fra sin kriminelle løpebane (Hørt om Nicky Cruze)?, Han beskytter fra fristelser, Han sender sine tjenende Ånder, engler, for å overnaturlig beskytte folk som skal arve frelse.

      Mange gode ting gjør Gud, men Gud skapte også engler og den største av dem alle gjorde opprør mot Gud fordi Han ville bli som Gud. Han gjorde opprør med Gud og falt fra sin høye stand og blir kalt Lucifer eller Djevelen, Satan, Den onde, etc. Han tok med seg 1/3 av englene i sitt opprør og de blir kalt demoner. De utøver ond innflytelse på jorden, noen blir besatt av demoner som tar kontroll over mennesker og får dem til å gjøre onde ting.

      Mye av ondskapen er pga at mennesker driver med satan dyrkelse og lar ham influere dem. Jesus kan frelse fra dette. Når man blir frelst ber Gud den frelste å ofre seg selv opp som et levende offer til Gud og avstå fra det onde som Gud selv hjelper dem til å gjøre ved sin Hellige Ånd inni dem.

      Enten det er idrett, motorsport, skoler etc så finnes det “spilleregler”. Når mennesker kan lage “spilleregler” er det da galt av Gud som skapte oss å gjøre det samme? Tenk deg om. Gud tilbyr frelse og evig liv på samme vilkår for alle, ikke basert på dine egne prestasjoner, men ene og alene ved tro på hva Jesus gjorde. Fair enough? Velger du ikke å anerkjenne Guds “spilleregler” så er det din egen frie vilje å si nei til Guds tilbud om frelse og evig liv.

      Den dagen du dør og oppdager at du ikke har adgang til evig liv, vil du angre da? Hvis alt er tull så taper du ingen ting ved å tro, men er det sant blir det forferdelig å møte døden og vite at Gud gav deg sjansen mens du levde og du avslo. Ingen vikingkonge truet deg, men du hadde din frie vilje.

     • Spillereglene er onde når de krever offer av liv, uansett om det er mennesker, dyr eller en ødelagt weekend for en udødelig fyr.

     • P54

      Gud i Jesus Kristus ofret seg selv for oss, Han gav sitt liv frivillig. Skal du klage på Gud som har skapt alt? Han trengte ikke skape oss i det hele tatt. Livet er en gave og etter døden tilbyr Gud evig liv og for at ikke bare de med best karakter, de gode og prektige som aldri gjør galt, som aldri drakk eller røkte, som levde et gudfryktig liv skulle få evig liv og de som levde i alle slags synder skulle kastes i helvete gav Gud alle lik sjanse. Det er kun troen på hva Jesus gjorde som gir frelse og evig liv.

      Gud i Jesus Kristus har gjort alt, men mennesker har fri vilje til å ta imot eller ikke ta imot Guds gave, frelse og evig liv. Ved tro alene.

   • ThorMedHammaren

    Så moralen er at det greit å la noen andre ta straffen for det du har gjort?

    Har du lest hva den gode guden din sysla med i det gamle testamentet?

    I følge det nye testamentet bekrefter Jesus flere ganger at loven står fast og at han abolutt ikke er kommet for mildne det som står der, heller tvert imot. Og hva beskrives av gode dåder: Voldtekt, slaveri, massedrap…

   • Tore Andersen

    Har du noen gang reflektert over det som står i Bibelen? Hvorfor blir jeg mindre fortapt fordi Gud sendte sin sønn ned til Jorden? Det er Gud som har skapt oss Han er allmektig og har skapt oss slik vi er. Hvorfor skal Jesus´korsfestelse bety noe fra eller til? Gud er allmektig så han visste hvordan dette ville ende. Dette er jo så ulogisk og meningsløst at det er utrolig at folk lar seg overbevise.

    Når det gjelder Odin & Co så ville du tillagt dem samme herlighet hvis du trodde på dem. Der har du nemlig noe av det geniale maktsystemet religion er. Du som tror på vår religon har rett, alle som tror på noe annen er fortapt.
    Tenk om muslimene har rett og du går rakt ned til Gamle Erik fordi du er opplært i feil religion.

    For øvrig bør du huske på hvordan Norge ble kristnet. Det var ikke mye av kjærlighetens budskap over det.

    • P54

     Gud er ikke menneske og bruker ikke menneskers logikk. Gud sier at ordet om korset er dårskap (idioti) for dem som ikke tror. Gud har skapt oss, Jesus betyr “Gud frelser” og Jesus er Gud kommet i menneskeskikkelse, for selv å betale prisen for våre synder. Dette for at alle skulle stille likt, enten du er det beste menneske eller den verste synder. Ved tro alene gir Gud frelse og Han selv forlangte et perfekt offer for våre synder, noe Han selv gjorde da Han gav sitt liv for oss.

     Gud skapte de første mennesker uten synd, men da de ble testet falt de ved Satans listige knep. På den måten kom synden inn i menneskeslekten og vi er nå et resultat av arvesynden og degenerering. Gud viste at det ville skje og hadde selv løsningen ved at Han selv skulle komme ned på jorden i menneskeskikkelse for å dø for våre synder.

     Gud gjorde det slikt fordi Han er Gud og bruker ikke vår logikk, Han stengte oss alle ute pga. synd, men ved troen på Jesus og det han gjorde, ved den nye fødsel, blir vi Guds barn. Det er derfor Jesus ble korsfestet, det var slik dødsstraff ble utført av romerne på den tiden og det som var aller viktigst var at han stod opp fra de døde. Han beseiret døden som var syndens straff, synden som kom som en følge av at Satan fristet de første mennesker og fikk de til å høre på Satan istedenfor Gud.

     Hverken Odin&Co eller Mohammed eller noen andre døde for våre synder, stod opp fra de døde og er istand til å frelse idag. Folk blir helbredet, fridd fra satans bånd, satt fri fra avhengigheter etc. av Gud og Jesus den dag idag. ingen andre religioner eller hedenskap er istand til det.

     Se ikke på hva noen mennesker, syndere som deg og meg har gjort i fortiden fordi situasjonen var den den var eller mennesker lurte seg inn i menigheter, ulver i fåreklær, som Bibelen kaller dem gjorde galt. Se på Jesus, hvem Han er, hva Han har gjort for deg og forhold deg til det. Det er det Gud vil stille deg ansvarlig for, hva du gjorde med budskapet du har hørt og ikke hva andre har gjort av gale ting før deg. Be Gud hjelpe din vantro og Jesus om å frelse deg, en bønn Han vil høre.

     Uansett hvordan Norge ble kristnet så husk hva slags hedenskap som var her og uten kristendommen ville ikke Norge vært hva det ble. Ikke fokuser på noen særtilfeller, men heller alt det gode som ble gjort. Du ville kanskje heller levd i tidligere Soviet unionen eller i land hvor Islam dominerer? Tenk deg om. Du har mye å være takknemlig for. Ta deg en tur til Midt Østen.

   • Du har tydeligvis ikke lest om barnedrapene og voldtektene i tidligere deler av denne boken, hvor kvinner og barn kunne tas som krigsbytte og brukes som de ønsket.

    • P54

     Hvor i Bibelen sier Gud eller Jesus at kvinner og barn kunne tas i krigsbytte, om barnedrap eller voldtekter. Disse ting ble gjort av mennesker som ikke adlød Gud. Gud beskriver menneskers ondskap i Bibelen og hvordan Han ville vi skulle leve og om deb eneste frelsesvei.

     Hvis du leser en kriminalrapport leser du da om mennesker som gjorde det onde eller at det var vedkommende som skrev rapporten som gjorde det onde. Tenk deg om.

     • Sorry, men du har tydeligvis ikke lest bibelen din godt nok da 🙂

      Jeg har allerede postet referanse til bibelstedene her, men her har du de igjen.

      5 Mos 20:13-14
      Herren din Gud vil overgi den i dine hender, og du skal hugge ned alle mennene der med sverd. Men kvinnene, småbarna og husdyrene og alt annet i byen kan du ta som bytte. Du kan ta for deg av dette byttet fra dine fiender som Herren din Gud gir deg.

      Kvinner og småbarn som blir tatt som krigsbytte i belønning for å ha drept mennene med sverd kan vente seg både voldtekt, tvangsekteskap og slaveri. Tror du virkelig disse kvinnene og barna ville gå med frivillig til disse menneskene som nettopp hadde drept mennene i deres familie?

      1 Sam 15:2-3
      Så sier Herren over hærskarene: Jeg krever amalekittene til regnskap for det de gjorde mot israelittene da de dro opp fra Egypt. De sperret veien for dem. Dra nå ut og slå amalekittene. Slå alt som tilhører dem, med bann. Spar ingen. Drep menn og kvinner, småbarn og spedbarn, okser og sauer, kameler og esler!»

      Her er det snakk om ikke annet enn rene hevnaksjoner hvor målet er å utrydde amalekittene fra jordens overflate, folkemord altså. Her skulle alle bli drept, ikke engang tatt som slaver.

      Leser man videre her så var dette noe Saul skulle gjøre i forbindelse med å bli salvet til konge. Han valgte å drepe alle som befalt, men sparte noen av de beste husdyrene. For dette ble denne guden så forbannet at han ikke fikk ble konge likevel, han hadde gjort det som var ondt i Herrens øyne siden han ikke slaktet ned alt og alle.

      Men du trenger ikke ta mitt ord for det, du kan slå det opp i den “hellige” boken din selv.

     • P54

      Foreslår at du leser litt mer i Bibelen, leser konteksten og ikke foreslår at den sier noe som ikke står der slik du gjør ovenfor. Gud gav regler for hvordan de skulle gå fram mot en fiende som gjorde mye ondt. Slik som en god hærfører ville gjort idag om de skulle ta et fiendtlig land. (Nord Korea).

      De som Gud sa skulle leve ble ikke brukt som slaver som du tenker slave, men som tjenere og de ble heller ikke sexslaver etc. Da hadde Gud straffet dem. Gud sa at de skulle behandle dem som sine egne. Israel var under Guds direkte styre og mange ganger ble mange av Israelittene drept fordi de ikke adlød Gud, tok skjea i egen hånd og drepte folk uten Guds ordre. Gir Gud ordre om det har Han meget god grunn til det, slik Han gjorde under flommen, Sodoma og Ninive. Du ville ikke likt å levd der på den tiden hvis du ikke likte å bli massevoldtatt av homser hele natten da.

      Det andre verset ditt handler om et fælt folkeslag som gjorde mye vondt mot andre og ofret sine egne barn. De var en fiendtlig folkegruppe og istedenfor at de skulle herje og drepe andre i området og israelitten gav Gud ordre om å utslette folkegruppen, arvesynden går videre i barna og Gud så at det var best for fremtiden om alle disse ble utryddet, slik Han ofte gav lover om dødsstraff doe å utrydde det/den onde fra jorden. Du kan lese andre vers andre steder om ondskapen til dette folk og andre av samme slaget som Gud ville ha utryddet. En viktig ting var at de var fiender av Guds folk og idag er det også et folkeslag som er fiender mot kristne og dreper sine egne om de blir kristne.

      Saul gjorde ikke bare denne brøleren, men han utførte også en prestegjerning ved å ofre og det var ikke tillatt for ham å gjøre det. Gud var også sint på Saul fordi sønnene hans drepte gibeonittene. Husk at Israel var et teokrati under Gud, Saul var konge og skulle utføre kongetjeneste og ikke prestetjeneste. Han gjorde begge og vekte sinne hos Gud. Hvis en person med lavere rang i militæret utfører handlinger stikk i strid med ordre blir de også straffet evt. avlivet avhengig hvilket land du lever i.

      Saul og hans sønner ble også straffet av Gud og måtte dø fordi de ikke adlød Gud, drepte folk Gud ikke hadde bedt dem om å gjøre, samlet krigsbytte til seg selv og utførte prestetjeneste. Det var direkte ulydighet mot Guds ordrer.

      Når Gud ba Israel om totalt å utrydde et folkeslag var det fordi de gjorde så mye ondt at fremtidige generasjoner ville lide under dem. Gud ser alt, også fremtiden. Er du klar over hvor mange uskyldige som blir drept av onde regimer/diktatorer etc. rundt om i verdene? Slik Gud ser det hadde det vært bedre å utrydde de onde enn at de onde utryddet alle de uskyldige. Ser du noe galt i det? Lyst til å bo i Nord Korea?

 • Arnhild Gjendem

  Det første bud er jo:”Du skal ikke ha andre guder enn meg.” Når vi så vet at Norge har kristen Grunnlov:”Verdigrunnlaget forbliver vår kristne og humanistiske arv…”§2 så burde Grunnloven praktiseres og Islam bli stoppa i utgangspunktet! Hadde vi praktisert De Ti geniale Guds bud så hadde vi spart mennesker for mye lidelse OG samfunnet for store utgifter! “Fader ver alltid Noregs los radt til dei seinaste ætter.” Anders Hovden.

  • Iver Solhaug

   Det er altså ingen kristen Grunnlov. “…og humanistiske arv” betyr nettopp at kristenfaenskapen er faset ut av Grunnloven, og det skjedde i mai 2012. Fram til da så §2 helt annerledes ut. På tide at Norge våkner opp fra idiotiet, og begynner å skjønne at religion ikke har noe i et lands Grunnlov å gjøre, ikke har noe i politikken å gjøre, og ikke har noe i samfunnet å gjøre.

   • Arnhild Gjendem

    Almanakken er kristenbasert i Norge. Hele samfunnet er bygget på kristendommen. Nå har vi adventstiden, juletiden og senere på våren har vi Påske, Pinse, Kristi Himmelfartsdag og vi feirer søndagen som helligdag- skoler, butikker og alle offentlige kontorer stenger ned! Kristendommen betyr mer for Norge enn det folk tror

    • Sonja Midtlien

     Nei, kristendommen betyr ingenting. De fleste av de høytidene du nevner er opprinnelig ikke kristne i det hele tatt. Jula er egentlig en blanding av vintersolverv og romernes saturnaliafest, en fest hvor man utvekslet gaver og nøt god mat og drikke og feiret at sola snudde. St. Hans er en midtsommerfeiring hvor folk brant bål for å holde hekser og ondskap unna, og for at bøndene skulle få en god avling. Det eneste som er igjen av kristen påvirkning på St. Hans er navnet, ellers er feiringen hedensk. Selve ordet jul er heller intet kristent, det er den gamle betegnelsen på hedningenes midtvintersmarkering. Påsken er også en skikk som er eldre enn kristendommen. Så kristendommen betyr ingenting. All religiøs tro bør være en privatsak og kun det, ikke noe som skal legge styringen for samfunnet.

     • P54

      Mange skikker har hedensk opprinnelse, men med kristendommens innflytelse var det ikke lett å holde folk borte fra hedningfestene. Derfor ble hedningfestene omgjort til kristne festdager og fikk et annet innhold.

      Det står ingenting i Bibelen om når Johannes eller Jesus ble født annet enn at det var et halvt år imellom, derfor passer det med sommer og vintersolverv. Sannsynligheten taler for at Jesus ble født på høsten, på jødenes løvhyttefest og da ble Jesus kanskje unnfanget ved vintersolverv. Jesus ble født som menneske, men egentlig er Han fra evig av og alle ting er skapt av Ham og for Ham.

      Det heter jul her, men Christmas på engelsk som kommer av katolske Kristus-messe. Vi blir som sagt ikke fortalt i Bibelen om eksakt tid for fødselen eller at vi skal feire den. De som gjør det gjør det frivillig, men det er litt rart med alle de som feirer dagen uten at de selv tror på Jesus. En ting som er sikkert er at det er en del av norsk kultur og at de aller fleste er glad for feriedagene.

      Når det gjelder påske så har det absolutt kristen opprinnelse selv om det har sine røtter i jødedommen da Gud fridde Israelittene ut fra trelldommen i Egypt. Påsken vi feirer har med Jesu død og oppstandelse og deretter kom pinsen som ble startskuddet på menigheten til Jesus Kristus. Så samme hvordan du snur og vender på det og hva de opprinnelige hedenske skikker var så er jul, påske og pinse minnedager for Bibelske begivenheter selv om noe ikke er uttrykkelig tidsbestemt i Bibelen. Glad for feriedagene er du sikkert.

      Det er ikke den religiøse tro som skal styre samfunnet, men uten Guds ord kan ikke samfunnet styres etter hva som er rett eller galt. Takk heller for det privilegium det er med alle de kristne fridagene. En dag blir de kanskje tatt bort fra oss. Hva sier du da?

    • P54

     Ta bort alle feriedagene i forbindelse med de kristne høytidene og la folk arbeide istedenfor slik de må i andre land. Lurer på hva folk ville si da?De setter sikkert stor pris på feriedagene, men kristendommen som gav dem de feriedagene blåser de i.

   • P54

    Hvis du mener at Guds lover ikke har noe å gjøre i et lands lover så får du ta deg en tur til land hvor de ikke har Guds lover og se hvordan det er å leve der. Grunnloven i Norge og de fleste vestlige land ble basert på Bibelen, Guds lover, og ikke religion. Det var kristne som stod bak Grunnloven. Den kristne “religion” ble fremmet for folket for uten noen fast lov om rett og galt “gjør alle som de selv synes er rett”, det blir lovløse tilstander og anarki.

    Hvem skal bestemme hva som er rett og galt? Hvis du har barn kan de gjøre hva de vil og hele tiden bestemme sin egen vei uten rettledning? Hvordan tror du det hadde blitt i et samfunn hvis alle kunne gjøre som en selv ville?

    Vil du ha Islam med sharia lov hvor 8-9 klassinger i Saudi Arabia blir opplært i hvordan de skal skjære av hånden på folk? Takk Gud at du fikk vokse opp i et land med kristendom. Det er ikke uten grunn at det er de fæle landene i Vesten med den fæle kristendommen som folk fra andre land flykter til. Og sjekk historien så ser du at det er de fæle kristne landene som har velsignet hele verden med evangeliets utbredelse, rikdom, velstand, mat, olje, teknologi og alle de ting man tar for gitt idag. Det var kristne eller folk som hadde en tro på Bibelens Gud som stod for veldig mange oppfinnelser.

    Hvem stod for vekkelse og industrirevolusjonen i Norge? En kristen mann kalt av Gud og fylt med Den Hellige Ånd og hans etterfølgere. De ble også statsmenn. Du og Norge har mye å takke Gud og kristendommen for.

  • Tore Andersen

   Ref. det første bud. Det du kritiserer Islam for er helt greit i din egen tro. Dette er problemet med religiøse. Alle er skråsikre på at akkurat deres tro er den eneste rette og den Gud vil vi skal tro på. Det er denne fordømmende holdningen som skaper krig og hat mellom mennesker. Hvis det skulle finnes en gud tror jeg han gir blaffen i hvilken religion dere tror på, eller for den saks skyld om dere er religiøse i det hele tatt. Han er nok mer opptatt av om man lever som et redelig menneske. Det er liten grunn til å tro at kristne er noe bedre mennesker enn andre, selv om dere liker å tro det selv.

   • P54

    Sant og ikke sant. Gud gir blaffen i religion for religion frelser ingen. Men Gud vil at folk skal bli frelst og få evig liv og derfor kom Han som Jesus for å dø for våre synder. Derfor siden Gud gjorde dette for oss vil Han at det skal forkynnes. Han vil vi skal leve redelig, men gode og redelige mennesker arver ikke frelse for uten tro på Jesu død og oppstandelse for våre synder er vi fortsatt i våre synder. Gud frelser syndere og det er vi alle, men når vi tar imot Jesus som vår frelser blir vi akseptert som Guds barn. Gud rangerer oss ikke ut ifra god, bedre og best, men har du tatt imot Jesus som din frelser. De som ikke gjør det er fortsatt i sine synder om du er aldri så god og redelig.

 • Arnhild Gjendem

  Nå er regjeringens nye tro-og livssynspolitikk ute på høring med frist 31 des. “En Forutsetning” for denne nye politikken er LIKESTILLINGSPRINSIPPET. at alle religioner skal behandles likt. Islam skal løftes og likestilles med kristendommen og alle andre religioner! Dette er HELT feil! STOP IT! Norge har kristen Grunnlov og den skal IKKE overkjøres og trampes ned slik regjeringen nå er i ferd med å gjøre! STOP IT!

  “Verdi grunnlaget forbliver vår kristne og humasnistiskme arv….” Grunnlovens §2.

  Bibelen er boken som har formet vår kultur! La oss slutte å skamme oss over kristendommen og våre kristne verdier!

  • Alexander Jansen

   Kristendommen er like mye religion som islam. De «kristne» verdiene vi fremhever mest er ofte de som er felles med andre livssyn, både religiøse og sekulære. Det er også viktig att grunnloven oppdateres og holdes relevant for folk i dag. Hvis den var kristen hadde i hvertfall ikke jeg kunnet bo/leve i dette landet…

   • Ante_Bergan

    Grunnloven er gjennomsyret av kristendom. Den stinker av kristenmannsblod.

    Hvor finner du det ukristelige i grunnloven?

   • P54

    Ta deg en tur til Nigeria, Sudan, Somalia, Nord Korea eller Midt Østen. Eller snakk med Joshua French. Da oppdager du for hva kristne har gjort for Norge.

 • P54

  Norge trenger MER kristendom, Guds ord som retningsgiver i lovverket og forkynt i kirker og skoler.

  Norge trenger IKKE Islam eller andre religioner da de er menneskeverk og ikke har en frelser.

  • Alexander Jansen

   Enig i att Norge ikke trenger islam og andre religioner. Kristendommen er jo menneskeverk, og en annen religion enn islam.

   • Iver Solhaug

    Eh… kristendom er den største religionen av dem alle. Det betyr ikke at den er god, sann, bra, sunn eller rett. Det betyr at det er den religionen som har flest ikke-tenkende mennesker.

    • P54

     Som Gud selv sier, ordet om korset er dårskap (idioti) for dem som ikke tror. Troen og frelsen er en gave, basert på tro alene. Religion frelser ingen, men kristendommen er eneste religion som tilbyr en frelser. Jesus Kristus.

   • P54

    Sant at mange ting innen kristendommen er menneskeverk og derfor finnes det mange forskjellige menigheter, men felles for dem alle er at det er den eneste religion med en frelser. Islam og alle andre religioner er kun menneskeverk, de har ingen frelser og ikke tilbud om evig liv. Det er Jesus, som betyr “Gud frelser” som er den eneste vei til Gud og evig liv. Troen på Ham alene.

  • Sonja Midtlien

   Vi trenger ikke religion eller gudetro, og i alle fall ikke i noen lovgivning. Vi trenger mindre kristendom, ikke mer. Å erstatte en overtro med en annen fungerer ikke. Alle religioner er menneskers verk, også kristendommen. Det finnes ingen bevis for noen guds eksistens i det hele tatt, det finnes heller intet bevis for at det skal ha eksistert noen jesus, bibelen er intet bevis. Det vi derimot trenger mer av er kunnskap og det får vi ikke med mer kristendom. Religion og politikk bør ikke blandes og kristendommen bør ut av grunnloven. Mindre kristendom og religiøs påvirkning gir et bedre samfunn. Vi har fått det godt i Norge på tross av kristendommen og ikke på grunn av den.

   • P54

    Du skulle levd i det samfunnet som var før kristendommen, eller rettere sagt kristne som tjente Gud og Jesus og som Gud brukte til å forme folk og land. Skoler, universiteter, sykehus etc. ble startet av kristne. Vi trenger ikke religion, men Gud og Jesus og forkynnelsen av guds ord. Se på Frankrike som valgte å bli sekulære og se hvordan de sliter nå med alle muslimene.

    Slik som mennesker lager regler og lover for trafikken til vårt beste og beskyttelse så har Gud gitt oss Bibelen for å lære forskjell på rett og galt og et samfunn som baserer lovene på det vil være det beste for folk og land. Derfor ble Norge et godt land å bo i. Fjerning av opplæring av Guds ord i skoler og kirker og fjerning av Guds lover i samfunnet har bare ført til mer kriminalitet og vold. Fengsler er overfylt og mange sendes til utlandet. Det var ikke slik dengang Guds ord var rettesnor i samfunnet, også i politikken.

    Norge hadde aldri blitt til hva det ble til uten kristendommen, dvs. forkynnelsen av Guds ord og opplæringen i hjem, skoler, kirker og basis for lovverket. Hiv det ut og folket tror på alt eller ingenting og i vakuumet fyller de livet med alt som skader dem og andre religioner kommer inn som vil ta bort friheten, slik som Islam. Bryt trafikkreglene og du ender med bøter eller ulykker til skade for deg selv eller andre. Det samme skjer hvis en forkaster Gud, Jesus og Hans ord som rettesnor.

  • Tore Andersen

   All religion er menneskeskapt. Gudebildet finnes kun inne i ditt hode.

   • P54

    Kristendom er ikke religion men er et forhold til Gud og Jesus. Han frelser, helbreder, setter fri fra synd, avhengigheter etc. ingen andre religioner kan det. Fortell de folk som har opplevd dette at det bare er i deres hode. Tror du virkelig alt det synlige og usynlige ble til av seg selv?

 • Leif

  Hold religionsbabbelet og tøvet unna både politikk og skole og samfunn. Tro er et personlig anliggende.

 • Sondre Stette

  Det hvert eneste fremtidsrettet land trenger er mindre religion og mer kunnskap.

  Å si at Norge trenger mer kristendom og mindre islam er som å si at Norge trenger mer aids og mindre kreft.

  • P54

   Å frykte Herren er begynnelsen til kunnskap; visdom og tukt foraktes av dårer.

   Mindre aids og kreft får en ved å adlyde Gud.

   • Så AIDS og kreft er noe som bare rammer dem som ikke er lydig mot Gud i ditt hode?

    • P54

     Sa jeg det? Jeg sa MINDRE. Det er forskjell på mindre og bare. Når mennesker lever som dyr eller verre og horer omkring med forskjellige partnere og også ligger med dyr blir det kjønnssykdommer. Aids lever apene med. Mange uskyldige blir rammet av sine troløse partnere og smittede som ønsker å smitte andre samt blodoverføringer.

     Stress og kosthold har mesteparten av årsaken til kreft, selvfølgelig også sprøytemidler og kjemikalier. Hadde folk søkt visdom fra Gud på dette området og adlydt Ham for eksempel i forhold til røyking så hadde det vært langt mindre krefttilfeller.

 • Loke Sølvgård

  Grunnen til at ørkenreligionen Kristendommen fikk fotfeste her i Norge var fordi den allerede stod sterkt i Europa ellers, og på grunn av den maktsyke forræderen Olav Haraldsson og andre norske kultursvikere som jobbet for/muliggjorde spredningen av den. Når interne rekker ikke holdt så er det klart at et lite folk som nordmenn ble overkjørt.

  Men at Norges folk i det store og hele ble *kristne* etter den tvungne kristningen, det er jeg ikke enig i. I århundrene som fulgte gikk mange i kirken fordi de måtte, ikke fordi de trodde. Det fremmede elementet tok aldri helt taket i folkesjelen, det føltes nok unaturlig for en god del. Derfor ramlet regimet etterhvert sammen. Det er bare leit at så mye av vår opprinnelige kultur innen den tid var havnet i glemmeboken for de aller fleste. Og derfor lever vi i dag i et farlig vakuum. Hadde vårt norrøne utgangspunkt fått utviklet seg naturlig de siste tusen årene, så hadde vi sannsynligvis vært et mer samlet og langt sterkere folk i dag – især om vi da allerede hadde drevet bort én plage fra ørkenen.

 • ThorMedHammaren

  Gud ventet i mange milliarder år før han viste seg for en bitte liten gruppe utvalgte i bronsealderens Midt-Østen. Og å si det på godt norsk: Dette er den mest “føkka opp” regionen i verden. Det er altså på overleveringer fra denne bronsealderkulturen vi skal basere vår framtid? Jeg tror nesten ikke hva jeg leser. Og å framstille kristenheten som et fyrtårn når det gjelder kvinnefrigjøring og kamp mot diskriminering av homofile er temmelig drøyt. Det å tviholde på et romantisert forhold til den kristne kulturarven er litt som de fleste kristne leser bibelen: Man ikler seg skylapper og plukker fra øverste hylle og koster de stygge tingene under teppet.

  Man trenger absolutt ikke religion for å være et godt menneske. Alt man trenger er empati, noe som de aller fleste mennesker er utstyrt med. De mest sekulære landene i verden (Norden) er også de landene med drapsrate. Det svørt kristne USA, derimot, …

  • Tore Andersen

   Gud skapte verden for 6.000 år siden. Det gjorde han på 6 dager. Så satt han mest å så på, inntil han sendte sønnen ned for ca. 2.000 år siden. Han ble ble korsfestet som oppvigler etter ca. 33 år. Siden har ikke Gud vist oss noen interesse. Denne tamme guden skal altså styre hele vårt samfunn og virkelighetsforståelse.

   • P54

    At du velger ikke å ta imot Guds frelsegave kan du ikke klandre Gud for. Du har hørt budskapet, men hva har du gjort med det? Det er det Gud vil stille deg ansvarlig for. Du klager på kristne før deg som brukte vold, nå klager du på at Gud er tam og ikke gjør noe. Ingen truer deg nå, men hva velger du å gjøre frivillig? Kanskje en dag kommer trusselen, Islam eller døden.

 • Astraios

  Det tok oss 200 år å få kristendommen human og tolerant.

  Men nå vil venstresiden erstatte kristendommen med islam som ligger 500 år bak kristendommen i utvikling – og befinner seg i den mørke middelalderen.

  • Tore Andersen

   Må vi erstatte en religion med en annen? Kan ikke folk begynne å tenke selv og kvitte seg med vrangforstillingene? De fører jo bare med seg krig og hat.

   • Astraios

    Tja – religion er opium for folket og de fleste trenger et eller annet å tro på.

    I Norge har vi kvittet oss med religiøse dogmer – men islam befinner seg fremdeles i den mørke middelalder og omfavnes av venstresiden.

    De samme som vil ramme hardest av et muslimsk styre er de som klapper mest i hendene for nyreligiøs intoleranse og fordommer.

 • Norge trenger absolutt ikke mer av noen religion, vi trenger mindre religion. Religion er en klamp om foten for ethvert samfunn som vil stritte i mot enhver form for utvikling. Kanskje vi skal la disse religiøse mytene bli i fortiden der de hører hjemme?

  • P54

   Nei, vi trenger ikke religion, men Guds ord og Jesus Kristus og den visdom Han gir oss til vårt eget beste.

 • ThorMedHammaren

  Er det på en verdensforståelse fra bronsealderen vi skal basere vår kultur? Vi trenger å slutte å tro på overtro og vrangforestillinger, ikke å gi overto en renessanse. Jeg har ingenting i mot at folk trekker positive slutninge om leveregler ut fra historien om Jesus. Men det er langt fra det og til å forstå universets mekanismer utfra doktrinen om syndsforlatelsen.

 • Dag Ousdal

  Det er mye bra i denne artikkelen, dog er det viktig å minne om en ting: Når de kulturadikale ateister kjempet sin kamp mot de kristne i starten av 1900-tallet sa de: “Vi vil gjerne beholde den kristne moral, men vi vil ikke ha noe med den kristne tro å gjøre.” Da svarte kirken: “Det går ikke!”. Hvis et folk faller fra den levende Gud, vil ikke noe kunne hindre at det folket og den kulturen sakte men sikkert vil synke ned i en dyp elendighet. Hva tror dere skapte den europeiske kultur med alle dens goder? Hvorfor har vi hatt et skolevesen for alle, en eldreomsorg som har tatt vare på de svake og gamle, et rettsvesen som dømte alle likt uavhengig av økonomi, rase, kjønn osv osv og ikke minst – hva skapte den mentalitet som gjorde at nordmenn ikke trengte å låse dørene, som fremelsket ærlighet, ydmykhet, nestekjærlighet, omsorg for de svake osv osv? Hvor i verden fant man noe lignende? I Afrika?. I Asia? I de arabisk-muslimske landene? Nei. Man fant det på protestantisk mark i Nord-Europa og Nord-Amerika. Nå som Vesten har falt fra den kristne tro, vil det få store følger. Det vil bl.a. vise seg i økende korrupsjon, kriminalitet, ødelagte familier, psykiske lidelser, utrygge samfunn osv osv. Da hjelper det lite hva de politiske partier bestemmer. Vi er blitt en mett kultur uten skam og uten takknemmelighet til Han som ga oss alle disse velsignelser.

 • Tore Andersen

  Selvfølgelig har Norge kultur. Norsk kultur er nok mye mer enn vår kristne arv. At jenta ikke forstår dette er fordi hun står midt oppe i vår kultur. Hun ser ikke skogen for bare trær.

 • Kjell Ervik

  Fornuftige ord av Kleppe. Denne verdens ånd skjønner uansett lite av Kristendom og Jesus. Men Guds Ånd ble gitt, og vi ser spor av dette i FN’s Menneskerettighetserklæring og på andre områder. Små drypp er der…
  Selv om også prester prøver å rasere “Veien, Sannheten og Livet”.

 • P54

  Verre med jenta som som sa etter den nye religionsundervisningen som utøves idag: “Så fint, når jeg dør blir jeg jord og så blir jeg grass som kua spiser slik at jeg blir ku”. Eller jenta som hevdet å være født med genetisk feil og sa at hun egentlig var en katt. I USA var det en kar som opererte ansiktet sitt til å se ut som en katt.

 • Charles STØENG

  Vi trenger naturligvis mindre Islam, men vi trenger også mindre Kristendom.
  Det moderne vestlige sekulære samfunnet stammer utvilsomt fra et felleskap hvor Kristendommen var en viktig del av samholdet som skapte store muligheter for en videre utvikling og representerer derfor en betydelig del av vår kulturarv.

  Men dette var ikke på grunn av Kristendommens doktrine, og heller ikke på grunn av Kristendommens aksjoner, men ganske enkle tilfeldige bivirkninger som la situasjonen til rette for at utviklingen kunne finne sted.
  Les gjerne Francis Fukuyama ‘’The Origins of Political Order’’eller Yuval Harari ‘’Sapiens A Brief History of Humankind’’ som omtaler dette I detalj.

  Vi ble et mordene sekulært samfunn til tross for Kristendommen, som dessverre bare er nok en primitiv samfunnsamler som hadde sin storhetstid i vår uvitende fortid. I dag er det andre referanser som trenges for at vi skal gå fremover.

 • Ulf K. Eriksen

  Rettelse: Norge trenger ikke flere moskéer, men færre kirker!

 • Richard Olsen

  Norge trenger mer rasjonell tenkning fremfor noen irrasjonelle religiøse vrangforestillinger. Minst av alt trenger vi islamsk ondskap!

 • FAC2

  All religion burde vært forbudt offentlig, statsstøtte til trossamfunn burde opphøre umiddelbart. Hva du gjør bak dine gardiner er opp til deg. Alle Gudshus må stenges, vi bevarer noen få som museumsgjenstander for ettertiden, så menneskeheten får se hvor snevre vi engang var.

 • Heyouget Intomycar

  Jeg vil ikke ha mer kristendom i Norge og jeg vil heller ikke ha mer islam i Norge.

  All religiøs tro er blind tro og/eller overtro og dette må vi ha mindre ha av, og mer kritisk tenkning og sunn skepsis.

  Jeg er etnisk norsk og Vidar Kleppe representerer ikke meg når han omtaler den vestlige kristne kultur som “vår” kultur eller min kultur. Jeg er ateist og sekulær humanist, og stolt av det. Norsk kultur består av veldig mye forskjellig, men kristendommen alene representerer ikke norsk kultur, og kristendommen er ikke en norsk religion. Kristendommen ble importert til Norge og hvis man ikke ville konvertere frivillig til kristendommen ble man tvunget til det. Vi burde vært mer opptatt av vår norrøne kulturarv og Åsatroen enn kristendommen.

  “Den raskest voksende religionen i Vesten er islam, en religion som sikkert er bra for noen, men som samtidig bringer med seg mye negativt, blant annet i form av terror, antisemittisme, kvinneundertrykkelse, og fordommer mot homofile og generelt ikke-muslimer.”

  Denne påstanden vitner om ekstrem historieløs uvitenhet om Kleppe’s egen favoritt-religion kristendom. Alt det der har også vært tilfellet for kristendommen. Kristendommen har også sin historie med terror (korstog, den spanske inkvisisjonen og religiøse kriger), antisemittisme (Martin Luther f.eks), kvinneundertrykkelse, fordommer mot homofile og annerledestenkende og vantro. De kristne har ikke vært noe bedre enn muslimene, og med all misjoneringen kristendommen har drevet med har de vært like mye opptatt av verdensherredømme som Islam. Overalt hvor kristendommen har spredd seg har eksisterende religioner blitt forsøkt utryddet og erstattet med kristendommen. De kristne, vil som muslimer, ikke gi seg før alle tror det samme dem.

  Det spiller ingen rolle at Norge har mer enn tusen års tradisjon, historie og kultur som kristent land. Her begår Kleppe den logiske feilslutningen appell til tradisjon. At noe har blitt gjort lenge eller at en tilstand har eksistert over lang tid rettferdiggjør det ikke. På skolen SKAL kristendom, islam og de andre store religionene og livssynene, inkludert sekulær humanisme, få like mye undervisningstid i skolen. Ingen religion skal favoriseres på skolen til tross for hva historien viser. Norsk kultur og identitet er ikke ensbetydende med å være kristen selv om deler av befolkningen er kristne.

  Når barn blir lært at det som står i bibelen har noe med virkeligheten å gjøre, noe det ikke har, kan de få vanskeligere å skille mellom fiksjon og virkelighet som voksne – noe som er bekreftet av forskning fra Boston University. Og det er barn som målgruppen for religion fordi i den alderen er de mest mottakelig for å bli indoktrinert og godta de ekstraordinære og virkelighetsfjerne påstandene fra bibelen og andre religiøse bøker.

  Fra norgeshistorie.no kan vi lese følgende: om kristningen av Norge og hvor brutal den var:

  “Kristningskampen ble ført videre av Olav Tryggvason og Olav Haraldsson. Begge gikk hardt fram med kristningen av landet, det vil si med å døpe folk. De som nektet, risikerte å bli torturert og drept eller å miste eiendommene sine.

  Høvdinger som aksepterte den nye religionen, så sine politiske interesser best tjent med å ta imot den. De opprettet dermed et vennskapsbånd til kon­gen og kunne senere regne med både politisk og økonomisk støtte fra ham. Det var altså snakk om et strategisk trosskifte.

  Overgangen til en ny religion hadde imidlertid klare ulemper for høv­ding­ene. De kom automatisk i et underordnet forhold til kongen, som var kris­ten­dom­mens leder og beskytter.”

  https://www.norgeshistorie.no/vikingtid/religion-og-verdensbilder/0813-landet-blir-kristnet.html

 • Sonja Midtlien

  Men kristendommen har jo ikke noen norsk opprinnelse. Den er fra midtøsten akkurat som islam. Hva er så norsk med den da? Ingenting.

  • P54

   Kristendommen er fra Gud, Den Hellige Ånds kraft falt på Jesu disipler på pinsedagen og begynte å forkynne evangeliet til jøder og hedninger. Disiplene reiste ut fra Jerusalem, det sies at Thomas reiste helt til India og Paulus til England. Andre troende brakte brakte forkynnelsen til Norge. At forskjellige mennesker i kristendommens navn har utøvet vold eller misbrukt sine stillinger betyr ikke at kristendommen er gal. Les i N.T: hva Gud og Jesus lærer så ser du mange advarsler der mot falsk/feil kristendom.

   Islam kom nesten 700 år etterpå og startet ikke fra Gud. Et menneske; Mohammed, opphøyet seg selv over Jesus som er Gud kommet i menneske skikkelse. Mohammed hentet mange skriftsteder fra Bibelen og fremmet sin egen lære som er det motsatte av det Bibelen sier.

 • ThorMedHammaren

  Du kan jo kose deg med denne listen over gode dåder: https://infidels.org/library/modern/donald_morgan/atrocity.html

  • P54

   Si meg, hvis du vil reparere en Volvo leser du da instruksjonsboken til Ford? Du går ikke inn på en sekulær side for å finne ut hva Bibelen sier da de ikke forstår hva Bibelen sier fordi de leser med lukket forstand. Guds ord er inspirert ved Den Hellige Ånd og en trenger Den Hellige Ånd til å forstå den. Hvis du ikke er lege er det lite sannsynlig at du forstår terminologien legene bruker.

   Bibelen er en samling av 66 bøker, skrevet over en periode på 1500 år i 3 forskjellige kontinenter med 40 skribenter på 3 forskjellige språk. Bibelen har ett gjennomgangstema, Gud’s åpenbaring av seg selv, Hans kjærlighet og frelsesplan for alle mennesker. Bibelen har ingen motsigelser og hele skriften er inspirert av Gud.

   En av punktene på linken din sier at Moses drepte en kar. Betyr det da at Gud sa at han skulle gjøre det. Som straff måtte Moses vandre 40 år i ørkenen fordi han ikke adlød Gud og drepte denne egypteren som plaget en Israelitt.

   Siden Bibelen ikke er skrevet på vårt språk får vi ikke alltid det rette ordet på norsk som originalteksten mener. Norsk er et fattig språk og mangle mange ord. På norsk heter det himmel enten det er der Gud bor eller den blå himmel. Engelsk har to, sky og heaven. Bibelen taler også om den tredje himmel der Jesus bor. Kjærlighet på norsk er alt fra fri sex til trofasthet eller ofre livet for andre. Engelsk har love og folk idag tenker sex. På originalspråket er det 4 forskjellige ord for å beskrive forskjellige typer kjærlighet/love slik at man vet hvilken type kjærlighet man snakker om. Den høyeste form er agape som er den kjærlighet Jesus viste da Han gav sitt liv frivillig for våre synder.

   Slik er det med mange andre ord også så jeg anbefaler at du ikke går til en skomaker for å la ham utføre en operasjon på deg. Heller ikke at du bruker verkstedmanualen til BMW for å reparere en VW.

   • ThorMedHammaren

    Ja, det er jo din fikse ide, da, at dette oppkoket er inspirert av en eller annen gud. Hvis det er universets skaper som har inspirert denne boken, må jeg si det er formidlet fint lite kunnskap om universet. Det er en hevngjerrig, blodtørstig, favoriserende gud som beskrives. Opptatt av synd, sex, svinekjøtt, lengde på hår og skjegg… Ikke et ord om bakterier, ikke et ord om hvor viktig det er å holde vannkilder rene. Merkelig hvis det er universets hersker som kommer med livets håndbok at det bare reflekterer kunnskap som bronsealdermenneskene allerede besitter og myter og vrangforestillinger de er opptatt av? Og det er merkelig tanke at det som holder universet sammen, ikke er tyngdekraften eller mørk materie. Nei, det er et universelt bokholderi om synd, som sporer hver handling du utfører. Dette er det store, for uten synden faller hele doktrinen om Jesus sammen. Så det er altså en mekanisme i universet, som gjør at når guden din blir menneske og blir drept, så blir alt bra. Det finnes sannsynligvis flust med andre planeter med intelligente vesener. Tror du din gud har hatt mislykkede prosjekter der også, sånn at han måtte avlegge et besøk og bli drept. Dette er så forrykt at jeg finner ikke ord. Men bevares du må bare fortsette med din håndbok fra bronsealderen, bare ikke dytt den arkaiske ideologien på andre.

    • P54

     Som Gud selv sier, bare en idiot sier det ikke er en Gud. Og ordet om korset er dårskap for den som ikke tror.

     Det var en lege som engang skulle bevise at Gud hadde feil og at det ikke fantes dødsbakterier i døde. Han skar et lite sår i hånden og tok i et lik med den følge at han døde. Så Bibelens tale om bakterier var sann, derfor var det mindre sykdom etc. blant jøder i Europa som fulgte Guds ord om renslighet og kosthold. Hadde man fulgt instruksen fra Gud om sex hadde det også vært langt mindre sykdommer.

     Det står mye om vann i Bibelen og det beste vannet av alt, det levende vannet som kommer fra Jesus. Det illustrerer også at det finnes dødt giftig vann og vann som gir liv. Det tales mye om maten du spiser og hvilken mat som har den beste næringen og hvilken mat som har dårligere med næring. Det står også om hvor mye du bør spise. Det står også om hvordan du bør bygge huset og å sikre det mot at ulykker skjer. Det står om sol, måne og stjerner og deres funksjon med henhold til lys, tider og navigering.

     Det står om himmellegemer om engler og demoner og det evige liv og hvor det er. Det står at jorden ble skapt for mennesket. Det står om den eneste frelseveien. Alle dine påstander om hva som står i Bibelen eller ikke står der er basert på dine meninger og har ingen rot i Guds åpenbaring i Bibelen. Alt du sier om Gud er basert på total uvitenhet om Bibelen budskap og hva Gud virkelig sier. Kanskje du skulle be Gud åpne dine øyne når du leser Bibelen.

     Ingenting av det Gud gjør er mislykket, men det mennesker gjør. Det finnes ikke intelligente vesener andre steder, Gud har åpenbart sitt skaperverk i Bibelen.

 • Onde babyer og husdyr også selvfølgelig. Ja og jødene som ble utryddet under krigen var også onde selvsagt. Lettere å forsvare folkemord på den måten.

  Og voldtekt og slaveri var jo også bare nødvendig, ikke ondskap i det hele tatt

 • P54

  Det er ikke tidsrommet i graven som er det avgjørende, men at Jesus stod opp igjen fra de døde. Jesus sa Han var 3 dager og 3 netter i graven og det er regnet etter jødisk tidsregning som er fra solnedgang til solnedgang.

  Jesus er Gud kommet i menneskeskikkelse og gav sitt liv frivillig for verdens synd. Syndere arver ikke evig liv, derfor er veien til evig liv gjennom Jesus Kristus som frelser. Han som skapte alle ting ble hånet og slått blodig av mennesker Han skapte. Men det var ikke offeret.

  Det var når Jesus hang på korset og ropte : “Min far, min Far hvorfor har du forlatt meg”. Det var øyeblikket da verdens synd ble lagt på Jesus og Han ble alene for Gud tåler ikke synd så Hans presens måtte forlate Jesus og Jesus måtte bære verdens synd alene. Det var offeret som du kanskje ikke forstår. Mange har lidt martyrdøden, men Gud har vært nær dem i slike øyeblikk, ja kanskje hentet dem hjem mens bare kroppen ble tilintetgjort.

  Du er ikke Gud og tenker som et menneske. Gud har skapt mennesket og spør ikke oss hva vi mener. Jesus er ikke et produkt av en gud og gudinne. Jesus er Gud, Han gav seg selv. Gud kom til oss som et menneske, født av en jomfru noe bare Gud kunne få til. Jesus som Gud fornedret seg selv til et menneske, Han var fullt ut menneske og fullt ut Gud. Vi forstår det ikke, men det er fordi vi bare er mennesker.

  Gud gjorde det slik for at frelsen og evig liv er basert på hva Han gjorde for oss og ikke på hvor bra eller dårlige vi er. Og det er alt gitt oss ved å tro.

 • P54

  Det du kaller denne onde tyranniske guden har åpenbart seg i N.T. som Jesus. Han gir fri vilje og ja du er en ond synder skyldig til døden, men Gud elsker deg så mye at Han selv døde i ditt sted og tilbyr deg frelse og evig liv ved å ta imot Jesus Kristus som din frelser og vende deg bort fra synden.

  Det onde de gjorde i G.T. er det samme som foregår idag, ofring av barn og voksne, satan tilbedelse, tortur, voldtekter, massedrap etc. Idag er styre og stell annerledes enn når Gud styrte over sitt utvalgte folk, Israel. Nå er det folk og nasjoner som selv velger å gjøre ondt og få eller ingen spør Gud om råd. Vi ser likevel at når noen folk eller nasjoner gjør grusomheter så er det andre folk eller nasjoner som kommer til unnsetning for å fri folk fra tyranneriet og bli ikke overrasket over at det er Gud som virker i hjertet til landsledere slik at onde folk/nasjoner blir slått ned på.

  • Nei det “onde” som ble gjort var at de ikke trodde på denne guden og laget seg gudebilder.

   Dessuten om så var, om de ofret dyr eller mennesker til sine guder så burde de uansett få være i fred.

   Man demonstrerer ikke noen moralsk overlegenhet ved å drepe alle sammen, både voksne, spedbarn og husdyr. Eller ved å voldta kvinnene og selge barna deres som slaver etter at man har drept mennene i familiene deres.

   Noen som gjør dette har med dette vist at de er enda verre og enda ondere.

   Hvis du dreper datteren din og jeg som hevn dreper deg og hele resten av familien din. Hvem er da verst av meg og deg?

   • P54

    Du lager din egen fantasihistorie om hva som står i Bibelen og Guds suverenitet om hva Han gjorde i G.T. med sitt folk Israel og andre folkeslag som gjorde så mye ondt at Gud tillot at de måtte utryddes. Gud vet sikkert bedre enn deg.

    Dette du påstår at Gud ba folk å voldta kvinner, selge barna som slaver etc. har ikke sin rot i Bibelen. Det er kun dine påstander. Gud i Bibelen lærer ikke hevn, hevnen hører Herren til. Islam derimot lærer om blodhevn og hevne seg i alle ting.

    Når Gud valgte ut det mest stae og stivnakkede folk på jorden til sitt folk (Israel) og skulle lære dem sine lover for sitt eget beste så er det Gud som bestemmer og ikke du. Skal du ha lappen på bil må du underordne deg lovverket og de som lagde loven. Er ikke Gud større?

 • P54

  Leser du det jeg skriver? Du fremmer påstander som jeg ikke har hevdet. Det jeg sier er at veldig mange om ikke de fleste sykdommer er relatert til livsførsel og hva vi spiser og drikker. Bibelen, Guds ord til oss gir visdom om mange av disse ting. Jesus helbreder også mange ting for oss selv om vi er selvforskyldt.

  Jeg har ingen steder hevdet at sykdom unngås ved å tro på Gud eller Jesus eller at det er forskjell på fromme og ugudelige. Jeg bruker ordene, “mindre” og “langt mindre” og ikke som du påstår “bare” og “unngås”. Du blir hva du spiser (og drikker). Du høster hva du sår. Lever du ugudelig og spiser og drikker det som er usunt vil det påvirke helsen, enten du tror på Gud eller ikke. Det er derfor jeg snakker om adlyde Guds ord og Jesu lære som sier tro uten gjerning er en død tro.

  Det står mye om røyking, rusmidler og drikking i Bibelen. Det står at alt du blir avhengig av er synd og såvidt meg bekjent røyker de fleste fordi de er blitt avhengige. Det gjelder også kaffe og brus. Alt du ikke kan kutte ut uten abstinens problemer eller slutte med tvert er synd, synd mot din egen kropp.

 • P54

  Religion er mange ting. Den kan være levende eller død. Guds ord i Bibelen er sannhet, Jesu Kristi ord er Ånd og liv. Islam og alle andre religioner er døde religioner og er ikke inspirert av Gud og bringer ingen til frelse.

  En religion som sier at du må be fem ganger om dagen eller at du må gjøre ditt og datt for å bli frelst er menneske verk. Kristen religion er at Jesus Kristus døde for våre synder, men det er også mye visdom i Guds ord og hvis vi lever etter den visdom vil det være til vårt beste mens vi lever her på jorda.

  Guds ord har også lover og regler for et samfunn eller nasjon og blir det etterfulgt vil det være til folks og nasjonens beste.

 • P54

  Har du lest Bibelen? Er det ikke helst i byene det onde skjedde. Sodoma og Gomorra var byer som Gud ødela og de ligger idag under Dødehavet. Ninive var en by som Gud ødela. Da Gud sendte flom over jorden var det byer og samfunn. Gud ødelegger ikke byer, samfunn og folk hvis det ikke var av kjærlighet til kommende generasjoner. Han vet hva han gjør. Ikke vi. Husk at Israel var en nasjon direkte under Guds styre og han måtte beskytte dem fra fienden, slik som noen nasjoner idag beskytter andre fra fiendtlige nasjoner.

  Stort sett alle nasjoner har en herskende overklasse og de søker gjennom hjernevasking av barn å få dem til å støtte nasjonens ledere. I noen nasjoner likviderer de alle som ikke underordner seg.

  Moses og gjengen bedrev ikke folkemord og drepte ikke hele byer og landsbyer inkludert kvinner, spedbarn og husdyr. De få gangene Israel eller dens konger utslettet folkeslag var det på direkte ordre fra Gud. De gangene Israel drepte uten at Gud hadde gitt ordre ble de selv straffet av Gud. David lå i krig med fiendtlige land i 40 år og drepte mange fiender, men Gud sa at pga alle hans drap fikk han ikke lov til å bygge tempelet. Salomo, hans sønn, fikk bygge det og under Salomo hadde Israel fred i 40 år pga at David hadde kriget mot alle fiendene.

  Hvor mange uskyldige ble ikke drept under 1. og 2. verdenskrig, folk som bodde i de utbombede byene. Hvor mange uskyldige blir ikke drept under bombetokter etc. i Midt Østen. Dette er det mennesker i ledende stillinger i verden som beordrer. Hitler og Japan hadde vært forferdelig for folk å leve under, de allierte drepte mange uskyldige, men det fikk stoppet krigen og kommende generasjoner fikk det bedre enn de hadde fått under Hitler og Japan.

  Da Sodoma og Gomorra ble ødelagt ba Abraham til Gud og spurte om han ville spare byen hvis det var 50 rettferdige i byen. Da Abraham brakte antallet ned fra 50 til 10 turde han ikke lenger spørre lenger. Gud sparte kun Lot, kone og to døtre, selv døtrenes forlovede ble igjen i byen. Gud fant ikke noen rettferdige i byen så han ødela den fullstendig.

  1.Mosebok 18, 22…..Men Abraham ble stående for Herrens ansikt. 23 Abraham gikk nærmere og sa: «Vil du virkelig rive bort de rettferdige sammen med de urettferdige? 24 Kanskje finnes det femti rettferdige i byen. Vil du likevel rive dem bort? Vil du ikke bære over med stedet på grunn av de femti rettferdige som er der? 25 Det ligner ikke deg å gjøre noe slikt, å la rettferdige dø sammen med urettferdige! Skal det gå den rettferdige på samme måte som den urettferdige? Det ligner ikke deg! Må ikke hele jordens dommer gjøre det som rett er?» 26 Da sa Herren: «Finner jeg femti rettferdige i Sodoma, vil jeg bære over med hele stedet for deres skyld.»
  27 Til det svarte Abraham: «Se, jeg har dristet meg til å tale til Herren, jeg som er støv og aske. 28 Kanskje mangler det fem på de femti rettferdige. Vil du ødelegge hele byen på grunn av disse fem?» Han svarte: «Jeg skal ikke ødelegge den hvis jeg finner førtifem der.» 29 Abraham fortsatte å tale til ham: «Kanskje finnes det førti der», sa han. Han svarte: «Jeg skal ikke gjøre det for de førtis skyld.» 30 Da sa Abraham: «Herren må ikke bli harm om jeg taler! Kanskje finnes det tretti der.» Han svarte: «Jeg skal ikke gjøre det hvis jeg finner tretti der.» 31 Abraham sa: «Se, jeg har dristet meg til å tale til Herren. Kanskje finnes det tjue der.» Han svarte: «Jeg skal ikke ødelegge den for de tjues skyld.» 32 Da sa Abraham: «Herren må ikke bli harm om jeg taler en eneste gang til! Kanskje finnes det ti der.» Han svarte: «Jeg skal ikke ødelegge den for de tis skyld.» 33 Da Herren var ferdig med å tale til Abraham, gikk han. Og Abraham vendte hjem.