Teorien om integrering må forkastes, og vi må satse på assimilering

Foto: Tore Meek / NTB scanpix

Eksperimentet med integrering har vist at teorien ikke fungerer i praksis. Vi må forkaste den, selv om noen har vansker med å innrømme det. De må akseptere at teorien er en blindvei, den gir ikke bærekraftige resultater. Den er kostbar og skaper et motsetningsfylt samfunn.

Mange av de som kommer til landet har en tendens til å holde seg blant sine egne. De henter ektefeller i hjemlandet, har en lav tilknytning til arbeidslivet og viser liten vilje til å delta i fellesskapet. Mange vil ikke bli norske. De vil ta del i den norske velstanden, men velger å leve i diaspora. Slike ser på sin egen kultur som bedre, og er kritiske til vår. De har sin lojalitet til hjemlandet sitt, ikke til sitt nye land.

I sin ytterste konsekvens kan det oppstå en stat i staten, der myndighetene har begrenset kontroll. Der det finnes en indre justis. Vi har ikke kommet så langt enda, men er vi på vei. Fenomenet er kjent i andre land.

Innvandring har ikke noen mål, visjon eller suksesskriterier

Begrepet integrering har så mange meninger at det blir meningsløst. I praksis finnes det ingen klar definisjon. Noen mener at innvandrere vil bli integrert når de lærer om vår kultur, fordi kunnskapen vil føre til at vil de bli som oss. Andre mener vi må ta hensyn til deres kultur og tilpasse oss.

Det eneste som ikke passer inn, er å stille krav. De som vil stille krav, får høre høylytte rop om rasisme. Så de tør ikke.

Med et innvandringsliberalt media kan enhver ikke-norsk stå frem og beklage seg over Norge og nordmenn, uten å få et kritisk spørsmål. Det skaper en misnøye i majoriteten, som bare hører klaging og sjelden et hyggelig ord. Bak står aktivister og får gratis reklame når rasisme blir framstilt som et stort problem. De bedriver målrettet polarisering mellom majoritet og minoritet, og i samme åndedrag kritiserer de andre for manglende integrering.

Løsningen er assimilering

Da syr en ikke puter under armene på folk, det stilles krav, strenge krav. NAV er ikke en arbeidsplass, en skal stå på egne bein og livnære seg selv. Det er en dårlig investering å gi noen lang opplæring for at de skal bli flyktningkonsulent i kommunen eller rådgiver på asylmottak. Det er ikke verdiskapende. Selv om de får god lønn.

Innvandring må gjøres (så) lønnsomt (som mulig)

Mange innvandrere er ikke vant til å ha en jobb med fast arbeidstid og formelle rutiner. Men fra hjemlandet er de eksperter på å finne på ting, for eksempel sette opp et bord på fortauet og reparere mobiler, eller stille seg på hjørnet og grille kylling. Her er det forbudt. En må ha tillatelse for å stå på gata. Så må en ha kjøkken med tre vasker og fliser opp til taket. Dette må bygges før myndighetene behandler søknaden. De møter hinder uansett hvilken vei de snur seg. Det er ikke bare arbeidsskyhet som er årsaken til at mange innvandrere går på NAV.

Assimilering er praktisk orientert: Vi må kartlegge deres ferdigheter

Noen kan ha vært bønder før de kom, og i Norge er det mange fraflyttede gårder. De kan drive noen av dem og skape et nytt liv i et inngrodd landbruk. Andre er flinke til å reparere ting, alt fra sko til elektronikk. Vi kan etablere «basarer» der de kan få muligheten til å prøve seg. Der de kan tilby alt fra himmel til jord, eksotisk mat, håndverk, musikk, teater, tjenester og reparasjoner. De som oppnår resultater kan få innvilget etableringslån og administrativ hjelp, slik at de kan starte opp sin egen virksomhet. Så kan de ta inn lærlinger og bli et lokomotiv for sine. Vi må se på innvandrere som ressurser og utnytte dere evner, slik at innvandring blir lønnsomt.

Vi må fokusere på resurspersoner og gi dem et puff på veien. Om man blir selvberget, ser en også verdien av samfunnet. Da vil man vil delta og forsøke å påvirke samfunnet, men agenda vil være lavere skatter og mindre byråkrati, heller enn særkrav om kultur og livssyn.

 

 


Publisert: Dec 7, 2017 @ 9:34 am


Takk for at du leser Resett. For å kunne fortsette å produsere kvalitetsmateriale avhenger vi av din støtte. Klikk her for å finne ut hvordan du kan støtte oss.

The following two tabs change content below.
 • Tor Anders Engen

  Nei nei og nei. Disse må integreres i sitt eget land. Det er det beste for alle. Det er den eneste løsningen. Den er både billigere, den er mer sikkerhetspolitisk fornuftig, den vil også hjelpe flere lokalt. Det vil drastisk redusere kriminaliteten. Det vil fjerne unyttige organisasjoner. Den vil frigjøre både personell og penger til å hjelpe sine egne landsmenn.

  Mot argumentet til dette er “det er så veldig synd på dem”. Noe som er kun tull. “Vi må følge internasjonale lover”. Noe som er tull, siden disse lover er aktivert av de samme som skaper konflikter. “Bomber for fred” har vært mantra til disse folkene, noe betyr at dem ikke er helt stabile. Men vi vet at disse gjør dette for å tjene penger og makt.

 • bitten

  Helt enig med Hammer her at integreringen må forkastes ,
  vi må satse på assimilering så til det grader .

  Den gruppen i fra Islamske Muslimske land vil hverken integreres , vil helst holde seg for
  seg selv i ghetto -soner , vil holde seg så langt unna våre verdier , kultur som mulig .
  I disse ekstremt radikale moskeene i landet så snakkes det vel heller ikke så mye positivt
  om , vårt demokrati , verdisyn og vår vestlige måte å leve på , som vil helst ikke ha noe
  likestillingsamfunn heller på noen måter .
  Man ser jo på hvor mye problemer av store dimisjoner som den gruppen i fra disse
  landene tilfører landet , av lite positivitet tilbake til samfunnet også .
  Masseinnvandringen til hele Europa og Norge går opp i limpinnen av store dimisjoner ,
  som der det er håpeløst og vanskelig å integrere mennesker i fra den tredje verden .
  Sikkerhetsnettet , tryggheten , freden , roen er fullstendig helt borte for alltid ,
  og der hele Norges befolkning går en meget utrygg fremtid i møte.
  Nei og politikere vil på ingen måte innse dette store problemet som multikulturaisme fører med seg av problemer for landet og lukker fullstendig øynene igjen lar det bare skure , gå .
  Den gruppen der blir på ingen som helst satt krav til heller på noen som helst slags måte ,
  og hever sosiale stønader for harde livet som bidrar lite av nytte tilbake til samfunnet vårt .

 • Simen Midtfjord

  Integreringen er et blindspor, det har mange sett lenge, men få tør å si det høyt.
  Men jeg ser ikke for meg innvandrere som slår seg ned for å drive nedlagte (og ulønnsomme) småbruk i utkantstrøk på Vestlandet og i Nord-Norge, når de så åpenbart foretrekker å bo i store byer.
  Og ønsker vi “basarer” der det kan selges matvarer og tjenester uten særlig kontroll av hverken det ene eller andre?

 • Hanne Jensen

  Jeg reiste nylig med buss gjennom Frogner i Oslo om kvelden. På bussen var det en gjeng på ca 10 afrikanske gutter tidlig i tenårene, trolig fra Somalia. De gikk av på Frognet, så de bodde nok der. Det som slo meg var at det ikke var en eneste etnisk norsk gutt blant disse, heller ikke noen med arabisk eller annet utseende. Kommunen har jo nylig begynt å kjøpe opp dyre leiligheter på Vestkanten for å spre innvandrerbefolkningen og bedre integreringen. Men etter å ha sett denne gjengen, skjønner jeg at det ikke kommer til å bli noen integrering (eller hva man skal kalle det) . De søker sammen med sine egne, uansett hvor du plasserer dem. Det eneste man oppnår er å gjøre Vestkanten også til en innvandrerbastion. Og da blir det snart ikke noe sted for oss etniske nordmenn å gjøre av oss i Oslo.

  • selma

   Ja, vi bør ta lærdom av de tegnene vi ser rundt oss, gjøre oss våre egne refleksjoner. Mye av segregeringen tror jeg har sitt utspring i at vi fra begynnelsen har unnlatt å stille klare krav. Strenge krav, som IKKE skal åpne for skjønnsmessige vurderinger.
   At de finner det naturlig å søke sammen, er naturgitt, mener jeg.
   Samtidig må de selv vise vilje til å bli kjent og omgås oss.
   Mye står og faller med deres holdninger, vi gjør mer enn nok.
   Noen tyr til argumentet om at vi må stoppe innvandringen for å gi tid for integrering av de som allerede er her. Det holder ikke, ettersom de negative virkningene slår ut parallelt med antall muslimer.
   De greier vel å ødelegge sjarmen med Frogner også. Samtidig er mange av beboerne der, nettopp de som sterkest går god for innvandringen. De har ikke vondt av å få nærkontakt med noen av islams særtrekk.

  • Torgunn

   Hva med å opprette ungdomshjem i Somalia? Det har aldri vært krig i nordre del av Somalia. Dit reiser de på ferie uansett. Hva er egenlig årsaken til at somaliere får asyl i Norge, når det er sikre områder i Somalia?

  • GHjo

   Grunnet islams forbud mot at muslimske kvinner kan ha noe som helst samkvem med ikke-muslimske menn, er både integrering og assimilering av muslimer, i ordenes rette forstand. —umulig—. Det er for å. —holde avstand— til den øvrige befolkningen,at muslimer alltid vil danne paralelle samfun, i ikke muslimske land.
   Som med tiden vil vokse og overta hele byer og landområder som blir utenfor landets myndigheters kontroll.
   Nå må landets politikere begynne å få dette inn i hodene sine.

  • Leif

   Ett eksempel og så trekker du konklusjoner!

   • Hanne Jensen

    Jeg tolker det i lys av hva som skjer ellers i samfunnet. Bl.a. i lys av hva som har skjedd på Østkanten og flere steder i utlandet, som for eksempel i Rinkeby. Du får selv tolke det som du vil.

    • Leif

     Dette dreier seg om Norge.

     • Hanne Jensen

      Helt enig!

 • Geiseric

  Det er for sent å snakke om assimilering etter 40-50 år med multikulturalisme. Den norske stats siste assimileringsprosjekt var samene, hvis “sannhetskommisjon” trolig vil kunne føre til at det fremmes erstatningskrav mot staten. Det kan imidlertid ikke utelukkes at assimilering vil kunne bli aktuelt som et framtidsscenario, men da vil assimileringen utgå fra andre demografisk og kulturelt dominerende grupper enn den norsk-etniske minoriteten.

 • Comrade Pootie

  Integreringen er i alle fall en tapt kamp på store deler av Oslo øst hvor det ikke lenger finnes noe Norge å integreres i på mange av skolene. Politikerne snakker selvfølgwelig heller om de “hvite enklavene” aka de siste områdene i Oslo der etnisk norske fortsatt er i majoritet og vil busse elever til disse skolene for å fjerne det norske.

 • Finn

  Takk for dine gode analyser Einar!👍

 • Innvandring har ikke noen mål, visjon eller suksesskriterier. Begrepet integrering har så mange meninger at det blir meningsløst. I praksis finnes det ingen klar definisjon. Noen mener at innvandrere vil bli integrert når de lærer om vår kultur, fordi kunnskapen vil føre til at vil de bli som oss. Andre mener vi må ta hensyn til deres kultur og tilpasse oss.

  Jeg vil påstå begrepet integrering i utgangspunktet var klart nok. Dette ordet ble nettopp hentet inn i denne sammenhengen i et forsøk på å gi inntrykk av en mildest mulig kontrast til begrepet assimilering for desto lettere å kunne lede folk til å tro at det hele skulle “gå seg til” om bare den opprinnelige befolkningen i disse nasjonalstatene (som man i realiteten ønsket å oppløse) gjorde forholdvis begrensede endringer i adferd, men ved hjelp av indoktrinering og propaganda i bare desto større grad endret sine “holdninger”. Selve ordet ‘integrere’ er forsåvidt også presist nok med tanke på det inntrykk som man ønsket å skape.

  Integrate (v.)
  1630s, “to render (something) whole, bring together the parts of,” from Latin integratus, past participle of integrare “make whole,” from integer “whole, complete,” figuratively, “untainted, upright,” literally “untouched,” from in- “not” (see in- (1)) + root of tangere “to touch,” from PIE root *tag- “to touch, handle.” The meaning “put together parts or elements and combine them into a whole” is from 1802. The “racially desegregate” sense (1940) probably is a back-formation from integration.

  Roten tag- er rett og slett den samme som i det norske ordet tagg. Og det bilde man opprinnelig gikk inn for å skape kan minne adskillig om å føye inn et tannhjul. Men hvor det altså nettopp ble lagt planmessig til rette for at de fremmede kulturene skulle kunne beholde sine tagger og mest mulig uendret føyes inn i et “samfunnsmaskineri” hvor det da i beste fall må skjæres ut passende spor i ryggen på den opprinnelige befolkningen. Mer realistisk, vil jo jeg påstå, er dette nærmest en oppskrift på hvordan man skal rive samfunn som har vokst frem organisk gjennom åhundreder, ja årtusener, fullstendig fra hverandre. Derfor også mer nærliggende at nettopp dét har vært hensikten like fra begynnelsen, nærmere bestemt klassisk “splitt og hersk”, og hvor hele forestillingen om “integrering” snarere har handlet om å kaste blår i øynene på disse folkene som våre “eliter” i praksis gikk inn for å rive i filler.

  Selve grunnlaget for denne (teater)forestillingen, det er jo også de såkalte universelle menneskerettighetene. Det er i siste instans disse som både den gang fungerte og idag stadig fungerer som brekkstang for å hindre assimilering og istedet promotere ytterligere splintring,ødeleggelse og tilslutt fullstendig utradering av disse nasjonene.

 • wiwaro

  Meget interessant betraktning på innvandring, vi må gjøre den lønnsom og kutte ut den som politikerne nå prioriteres, som får våre velferdsbudsjetter til å knele. Som danskene nå taler høyt om må løspratet om integrering, overgå i assimilliseringskrav, og de som ikke vil tilpasse seg å legge av seg kulturell bagasje og arkaisk religion i egne trossamfunn, må få reisepass og billett tilbake til opprinnelsesland.

 • Skvatt

  Nei, detta lyt ikkje vêre ei turvande løysing. Me lyt ikkje krevje or dei stakkars innvandrarane og asylsøkjarane at dei skal måtte jobba eller at dei ikkje skal fengje nok pengjar til å klare seg heile livet gjennom NAV. Istaden lyt me priviligerte nordmenn leggje til rette for at dei kan dyrkje sin eigen livsstil og religionspraksis nett slik dei ynskjer det sjølve, for viss ikkje er det jo rasisme. Fyrst då verte me eit varmt og inkluderande samfunn. Jau!

 • Brian Cohen

  “La dem leve i fred med seg og sitt, og vi med vårt. Om noen ønsker seg et annet samfunn i Norge, så gjerne for meg. Det blir aldri aktuelt uansett.”

  Og der er Leif igjen, og viser nok en gang mangel både på å evne å se konsekvenser, såvel som historisk forståelse. Si meg, Leif, hvor mange i Iran trodde i 1975 at før tiåret var omme, så ville landet omformes til et islamistisk terrorregime?
  Hvor mange indianere trodde i 1800 at mindre enn hundre år etterpå så ville de fleste stammene være utslettet?
  “Det blir aldri aktuelt uansett”? Du snakker som du har vett til…

  • Leif

   Vi snakker om Norge (i hvert fall gjør jeg det) og ikke Iran og andre muslimske land. Eksempelet med indianerne er for dumt, så det lar jeg ligge.

   • Brian Cohen

    Null evne til å se det store bildet. As you wish. 🙂

    • Leif

     Ingen grunn til å se det store bildet. Vi lever i Norge, og det er her vi omgås muslimene. Dersom du tror at Norge blir som et muslimsk land om x antall år, fordi muslimene tar makten og innfører det de har i bagasjen sin, så må du gjerne tro det. For meg er det spinnvilt.

 • Breidablikk

  Altfor sent: hvordan kan man assimilere over en million innvandrere ankomment siden ca 1990? Det er bare å glemme det: bare en rå Stalin kunne lykkes i å integrere så fremmede og motvillige populasjoner det er snakk om. Debatten er derfor meningsløs. Hvis man da ikke kan komme med konkrete, plausible forslag.

  • Loke Sølvgård

   Enig. Slutt med jattet om integrering og assimilering, det er altfor, altfor sent. I hele 50 år har dette eksperimentet allerede pågått, man har forsøkt så mangt, og resultatet er klart; Innvandringen har ikke tilføyd noe positivt til Norge som ikke vi nordmenn selv kunne ha ordnet. Men jaggu f**n har den tilføyd i pose og sekk med elendighet for oss! Så la oss heller begynne å få en offentlig diskusjon om stengt grense, null mer innvandring eller asylordning, samt repatriering. Det er de eneste tiltakene som kan redde oss etter dette 50-års lange Frankenstein-eksperimentet.

   • Breidablikk

    Godt sagt. Man leser jo ofte kronikker av velmenende folk som oppfordrer til integrering og assimilering, til lokking og krav – men aldri kommer med noen konkrete forslag. Da er det bare spinn, veltalende blår i øynene på folk. Vi må ta inn over oss at det handler om store befolkningsgrupper, sammensveiet ved etnisitet, kultur og religion, hvor mange ikke har noen intensjon om å bli norsk eller delta i det norske samfunn: mange av dem melker det norske sosialsystemet, fra fødsel til grav. Jeg klandrer dem ikke og har ikke noe mot dem i og for seg – de benytter seg klokt av de muligheter livet gir dem. Det er vi nordmenn som må innse at det norske samfunnet går nedenom med den befolkningsutvikling vi selv tillater.