Svak økning i valgdeltakelsen fra innvandrere

Illustrasjonsbilde. Foto: Erlend Aas / Scanpix

Ved årets stortingsvalg stemte 55 prosent av innvandrerne, en svak økning fra 54 prosent ved valget i 2013. Men valgdeltakelsen er fortsatt svært lav.

Hos nordmenn uten innvandrerbakgrunn var valgdeltakelsen 80 prosent, så det er fortsatt langt igjen, viser tallene fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Statistikken viser at Innvandrere fra hovedsakelig afrikanske og asiatiske land var noe mer ivrige til å stemme ved årets stortingsvalg enn for fire år siden.

54 prosent av innvandrere fra Afrika og Asia stemte ved høstens valg, noe som er en økning på 3 prosentpoeng fra forrige stortingsvalg i 2013. For norskfødte med innvandrerforeldre fra samme område steg valgdeltakelsen med 5 prosentpoeng til 54 prosent.

Tallene viser at 6 prosent av stemmeberettigede innvandrere har blitt norske statsborgere. De fleste innvandrere med stemmerett er fra Afrika eller Asia, spesielt mange fra Pakistan, Irak, Vietnam og Somalia.

Valgdeltakelsen blant innvandrere fra Vest-Europa gikk derimot ned med fra 74 prosent til 71 prosent. Blant østeuropeiske innvandrere gikk valgdeltakelsen opp fra 51 til 54 prosent.

(©NTB)


Publisert: Dec 8, 2017 @ 9:49 am


Takk for at du leser Resett. For å kunne fortsette å produsere kvalitetsmateriale avhenger vi av din støtte. Klikk her for å finne ut hvordan du kan støtte oss.

The following two tabs change content below.
  • tomnico

    Er dette forskning fra SSB? Her blandes kommune- og stortingsvalg sammen selv om de har forskjellige kritetier for hvem som kan stemme. Valgene i 2013 og 2017 var stortingsvalg og kun norske stasborgere kan avgi stemme. Ved kommunevalg kan alle med registrert adresse i Folkeregisteret stemme selv uten norsk statsborgerskap.

  • Tor Anders Engen

    Nå skulle ingen ulovlige økonomiske miganter ha noen rett til å stemme. Disse skal integreres i sitt eget land.