De selvutnevnte ekspertene

Illustrasjonsfoto: REUTERS/Lee Jae-Won LJW/FA

«Jeg har rett, hør på meg, og ikke kom med noen innvendinger! Dere som mener noe annet er noen idioter som ikke vet deres eget beste, eller enda verre, dere er hjerteløse egoister!»

Alle har vært borte i situasjonen. Klasserommets bølle eller bedreviter, vennegjengens bølle, arbeidsplassens bølle, politikkens bølle, universitetets bølle, eller generelt den offentlige debattens bølles høylytte skriking om den eneste sannheten, og nedrakkingen av de(n) som ikke er enig. I tilnærmet alle situasjoner er det alltid en som er skråsikker på at han/hun sitter med den endelige sannheten, og at alle andre er mindre begavet, uansett hvor lite faktabasert deres mening er.

I små forsamlinger evner som oftest folk med faktabasert kunnskap å bringe fram reell sannhet i diskusjonen, men problemet blir verre når bøllene slår seg sammen, og skaffer seg ropert (mediene), hvor de sammen kan enes om å være de eneste som forstår, og stemple alle andre som lavt utdannede, uvitende idioter som ikke vet sitt eget beste. 

Daglig publiseres utallige nyheter og artikler som konkluderer bastant, med basis i manglende eller i beste fall tynt grunnlag. Hvordan kan mediene og andre bedrevitere være så sikker på at de har rett, når de har så lite fakta og logikk å hekte «sannheten» sin på?  Egne, eller adopterte ukvalifiserte ideologiske meninger skrikes ut som om det var fakta, mens reell fakta sables ned hvis det ikke stemmer med kartet til bøllene. Den offentlige debatten lider og fordummes.

Dunning-Kruger

Kategorien «Bedreviter og moralsk overlegen på sviktende grunnlag» kan beskrives med Dunning-Kruger effekten, navngitt etter professorene David Dunning og Justin Krugers forskningsstudie fra Cornell University i USA.

Dunning-Kruger effekten fremtrer når personer ikke evner presist å vurdere sin egen kompetanse, eller mer spesifikt, sine begrensninger. Disse personene tror feilaktig at de er mye mer kompetent enn andre. Og ironisk nok er det nettopp deres manglende evner som gjør dem ute av stand til å evaluere seg selv realistisk.

Lavt kompetente personer er også mindre i stand til å ta imot tilbakemeldinger og ny info, som igjen kan forklare hvorfor fakta ikke biter på noen. Summa summarum, medfører effekten en signifikant overvurdering av egne evner, ytelser og sannhetsgehalt, og er et bidrag til å forstå hvorfor bedreviterne og de moralsk overlegne, er så sikker i sin sak.

Dunning & Kruger formulerer dette meget bra: «This overestimation occurs, in part, because people who are unskilled in these domains suffer a dual burden: Not only do these people reach erroneous conclusions and make unfortunate choices, but their incompetence robs them of the metacognitive ability to realize it.»(1)

Utgangspunktet for studien var at Dunning og Kruger ønsket å undersøke hvorfor dyktige folk undervurderte egne evner, og hvorfor mindre dyktige folk derimot, overvurderte sine evner. Basert på en rekke forsøk på psykologistudenter ved Cornell University, fant de at studenter med lav kompetanse gjennomgående overvurderte sine egne ferdigheter og ytelse, mens studentene med høy kompetanse og bra resultat på testene, gjennomgående undervurderte egne evner og resultat.

De høykompetente studentene trodde også at andre fant testene like lett som dem selv. Dette kan også være bakgrunnen til at flere gode faktabaserte artikler ikke får samme gehør som simple, følelsesbaserte artikler. De mest kompetente er dårlige til i det minste en ting, de overvurderer sitt publikum. 

Spørsmålet blir da: Hvordan kan vi forandre debatten fra fordummende til opplysende? Hvordan kan vi få flere opplyste hoder til å delta, få bedre journalistikk, et minimum av kildekritikk, evne til å analysere situasjoner og formidle dem, konsekvensanalyser, og positive og negative vinklinger på saker for å få et fullstendig bilde?

Det jeg vet, er at det er på tide å ta den offentlige debatten vekk fra de som skriker høyest, uten grunn, og gi stafettpinnen videre til personer som begrunner sine uttalelser i fakta, og som har substans og logikk å tilføre i en ellers fordummende offentlig debatt.

«Real knowledge is to know the extent of one’s ignorance» – Confucius

Kilde:

(1)Unskilled and unaware of it: how difficulties in recognizing one’s own incompetence lead to inflated self-assessments – Kruger J1, Dunning D.

 


Publisert: des 16, 2017 @ 12:37 pm


Takk for at du leser Resett. For å kunne fortsette å produsere kvalitetsmateriale avhenger vi av din støtte. Klikk her for å finne ut hvordan du kan støtte oss.

The following two tabs change content below.

Marius A. Nilsen

Tidvis samfunnsdebattant

Latest posts by Marius A. Nilsen (see all)

 • Ryddegutt

  Hehe, dette var en god beskrivelse av MSM og middelmådige aktivistforskere rundt CO2-hysteriet. De som kan minst kompenserer med å skrike høyest.

 • Hermann

  Virkelig farlig blir det nå disse personene kommer i maktposisjoner der de pga sin selvsikre væremåte og veltalenhet danner sektlignende kulter.

  «BORTRAENGDA MINNEN» – PSYKIATRI-KULTEN SOM SKAPTE MONSTERET «THOMAS QUICK»
  Ett godt eksempel er Psykoanalytikern Margit Norell som hadde hovedansvaret for den psykiatriske utredningen knyttet til Thomas Quick og som endte i fullstendig fadese:

  https://www.svt.se/nyheter/inrikes/kvinnan-bakom-thomas-quick-1
  «Medan forskningen ifrågasatte teorierna om bortträngda minnen, gjorde en ensam kvinna att tron på dessa överlevde på Säter. Utan henne hade Thomas Quick kanske aldrig dömts.»

  HJERNEVASK-SERIEN
  I Norge har man sett tilsvarende tilfeller eksempelvis i akademiske kretser knyttet til sosiologi/kriminologi/psykkologi, grundig avslørt i blant annet «Hjernevask-serien» til Harald Eia tilbake i 2010. ( der effekten også er forsterket av ekstrem venstre-ideologi )

  Nylig fikk vi et nytt eksempel avslørt ved HiOA i forbindelse med debatten rundt bruken av ordet «parallellsamfunn»:
  PARALLELLSAMFUNNET HIOA?
  https://khrono.no/debatt/parallellsamfunn-hioa
  «Derimot er HiOAs problem med parallellsamfunn reelt: det er grobunn for interne venstreekstreme kulturer, venninner som siterer hverandre, som viser til hverandres «forskning» og fremstår for hele Norge med sin «forskning», som dessverre er et ytterlige bevis på at deler av – i vid forstand – samfunnsvitenskapen er sørgelig svak og spekulativ, bedrevet av folk som ikke reflekterer over sin egen normative posisjon. »

  PS!
  Norsk sosiologi er i stor grad utviklet av mennesker med en ekstrem venstreideologisk BIAS tilhørende snakkeklassen og med karakteristika som beskrevet i artikkelen.

  Det finnes vel få andre land i verden der sosiologi har blitt det viktigste faget for samfunnsutviklingen. Det er derfor viktig å forstå hvilket subjektivt tankegods dette er og hvilke krefter som har greid å akademisere og implemenntere dette tankegodset. Det finnes masse bøker om temaet, men denne hovedfagsoppgaven i historie er faktisk en av de bedre med tanke på å få en mer kort og konsis innføring:

  ANBEFALES:
  Tjen folket! : en analyse av Instituttet for sosiologi 1963-1971
  https://www.duo.uio.no/handle/10852/23522

  «For studentene var det et ideologisk hovedpoeng at sosiologien skulle være en vitenskap med en klar politisk funksjon i samfunnet.»

 • Hanne Jensen

  Disse menneskene som roper høyest tror de har moraalen på sin side fordi de hjelper andre mennesker. Det er flott om de ønsker å ofre seg selv for andre, men det de ikke tenker på er at når de ofrer landet sitt så ofrer de også alle de andre menneskene som bor her i tillegg. Og det må da være ganske umoralsk å ofre andre mennesker. Men det verste av alt, er den forakten og hetsen de viser mot de menneskene som ikke har lyst til å bli ofret. En hver har rett til å stå opp for seg selv. Vi er ikke mindreverdige.

 • Genseric

  «… det er på tide å ta den offentlige debatten vekk fra de som skriker høyest, uten grunn, og gi stafettpinnen videre til personer som begrunner sine uttalelser i fakta, og som har substans og logikk å tilføre i en ellers fordummende offentlig debatt.»

  Det låter omtrent som Habermas’ «borgerlige offentlighet», som er en umulighet i en offentlighet dominert av massemedia. «Folk flest» er heller ikke spesielt interessert i (eller villige til) å investere tid og ressurser på å sette seg inn i og analysere komplekse saksforhold. Det er den spissformulerte, forenklede utgaven som får gjennomslag og selger. Det er et veldig smalt marked der ute for den type «substans og logikk» som Nilsen etterlyser.

  • tomnico

   Det viser ikke på avisenes salgsstatistiikk at det er det enkle, spissformulerte budskapet som selger. Tvert imot, nylanserte Resett.no har tatt imponerende markedsandeler bare på få måneder. Dette tyder på et stort udekket behov utenfor MSM, som selvvalgt har utradert seg selv med ensidig politisk slagside underbygget av ulike ‘eksperter/’forskere» som ‘garantist’ for deres fremstilling av ‘ssnnheten’. Folket er drittlei og vender ryggen til MSM.

   • Genseric

    Den eneste norske dagsavisen jeg vet om som til tider har nesten «utmattende» lange «gravejournalistikk»-artikler er DN. Resten (både MSM og «alt right») satser på å fatte seg i korthet uten å gå i dybden. De tilpasser seg (forståelig nok) det markedet vil ha. Innhold og budskap er ulikt, men form og format er stort sett likt.

 • Tor Anders Engen

  Har man ikke hørt i media at ordstyrer (programleder) avbryter de som intervjues med denne kommentar «dette blir for komplisert. Over til et annet tema». Bør ikke dette si noe om media?

 • Astraios

  Hør hør!

  Gang på gang trekker journalister (NRK spesielt) diverse «eksperter» som skråsikkert skal forklare og bortforklare ditt, datt og hint.

  NRK henter alltid de samme gjengangere (eller gjenferd)som «eksperter» (eksempelvis Arne Strand fra Dagsavisen) som skal gi oss naive og ukritiske og lavt utdannede idioter en forklaring på hvorfor det gikk som det gikk – eller hvordan det vil gå. Som oftest solid plantet på venstresiden – og i senere tid ofte en kvinne.

  Jepp, «Hillary kommer til å vinne valget med 90 % sannsynlighet», «britene kommer til å stemme nei til Brexit», «oljeprisen skal vedvare over 100 USD» men når den detter blir vi forklart «hvorfor den ble 40 USD».

  Og den norske krona SKAL styrke seg fikk vi fortalt i juni – men er fremdeles utrolig svak og da har de en god forklaring på hvorfor.».

  Ingen tegn på anger eller innrømmelse at «ekspertene» dummet seg ut og de håper at folk har minne som en gullfisk.

  La oss heller få høre hvilke politiske motiv og politisk ideologi disse selvutnevnte «ekspertene» som plager oss spalte opp og spalte ned har. Det ville være forklarende hvorfor de som oftest tar feil.

 • Astraios

  Vel – det finnes også en god del som har en politisk agenda når de høylytt later som om de er «eksperter» og hever seg over allmuen.

  Noen er helt sikkert eksperter – men i media er det kun «eksperter» med rette lære og sanne tro som får taletid. Velkommen til MSM.

  • Balalaika

   Den moderne Erasmus Montanus styrer også media, hovmod står for fall….