Absurditetenes hjemland. På Sverige kjenner man seg selv.