Når jenter blir fritt vilt

Kan vi forvente varige innstramninger i norsk innvandringspolitikk?