Ukrainas parlament erklærer østlige områder for okkuperte av Russland

Mossad forhindret 11. september-angrep i Europa