Ingen salme ved reisens slutt?

Vårt demokrati var tuftet på nasjonen