Vi kommer alle til å spise halalkjøtt om noen tiår

Vi må kreve sosial aksept og toleranse for Fremskrittspartiet

Hva risikerer etablerte forskere om de går ut mot den etablerte klimavitenskapen?