Resett Talkshow søndag kl. 21:00

Resett talkshow livestream #1, 14. januar

Andro – en film om normoppløsning

Bjørn Nistad: Hybris over Europa