Kan vi forvente varige innstramninger i norsk innvandringspolitikk?