Hva risikerer etablerte forskere om de går ut mot den etablerte klimavitenskapen?

Status for klimautviklingen – september 2017