Hvilke hjerter er kaldest i landet her?

FN kaller EUs samarbeid med Libya for umenneskelig

Internerte migranter i Libya får løfter om hjelp

Antall migranter som har kommet til Hellas fra Tyrkia har økt med 200 prosent